شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶

 

دبیرخانه سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی (مواد و رسانه‌‏ها)

نشانی:

تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان ایرانشهر شمالی، شماره  266، طبقه پنجم، دبیرخانه سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی

صندوق پستی: 3331- 15875

تلفن دبیرخانه: 88306071

معاونت سامان‎دهی: 88490238

مسئول وبگاه سامان‏‌کتاب: 9-8831160 (داخلی 380)

 

برای گفت‏‌وگو با کارشناسان: 9-88831160

کارشناس دوره پیش دبستانی (داخلی 368)،

کارشناس دوره ابتدایی (داخلی 368)،

کارشناس دوره متوسطه اول (داخلی 367)،

 کارشناس دوره متوسطه نظری (داخلی 367)،

کارشناس دوره متوسطه فنی و حرفه‌‏ای و کاردانش (داخلی 371)،

کارشناس کتاب‌های داستانی ((406)،

 آموزش و پرورش کودکان استثنایی (داخلی 366)،

دبیرخانه (406)،

استانداردسازی (داخلی 373)