شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱

مقالات

آراستن محتواى کتاب‌هاى آموزشى براى یادگیرى بهتر

 ۱۳۹۰/۰۲/۰۵
  فایلهای مرتبط
آراستن محتواى کتاب‌هاى آموزشى براى یادگیرى بهتر
محتواى کتاب آموزشى باید بتواند به تسهیل، تعمیق و تحکیم یادگیرى کمک کند. بنابراین، بدون پیروى از منطق یادگیرى، نمى‌توان به طراحى کتاب آموزشى پرداخت. هنگامى که یادگیرنده، محتواى کتاب را مى‌خواند، در واقع، مفاهیم را با توجه به پیش‌دانسته‌هایش، در ذهن سازمان‌دهى مى‌کند، به نظام ارتباط‌ها و کاربردها پى مى‌برد و به وسیله‌ى نگرش و تفکر خاص خود، دست به تولید دانش مى زند. در مجموع، کتاب‌هاى آموزشى با توجه به هدف‌ها، نوع محتوا و مخاطبانشان، ممکن است به شیوه‌هاى گوناگون طرح‌ریزى شوند؛ با این همه، براى تدوین این کتاب‌ها، مى‌توان برخى ویژگى‌هاى ساختارى مشترک را در قالب نوعى الگوى انعطاف‌پذیر به مؤلف پیشنهاد کرد. این مقاله که به قلم محمود امانى طهرانى نوشته شده است، تلاش دارد نشان دهد که چگونه می‌توانیم یک وحدت ساختارى به محتواى کتاب‌هاى آموزشى دهیم.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.