شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

تعداد بازدیدکنندگان

۶۷ نفر
۸,۴۱۵,۴۵۷ نفر
۷,۴۹۲ نفر
۶,۳۵۵ نفر
۲۱ اَمرداد ۱۳۹۲
۱ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۲/۲۵ ۱,۷۴۸   کاربر ۱,۹۸۴   صفحه
۰۲/۲۴ ۱,۳۶۶   کاربر ۱,۶۱۳   صفحه
۰۲/۲۳ ۱,۲۰۴   کاربر ۱,۳۵۶   صفحه
۰۲/۲۲ ۳,۱۶۳   کاربر ۳,۶۶۸   صفحه
۰۲/۲۱ ۳,۳۵۳   کاربر ۳,۸۶۸   صفحه
۰۲/۲۰ ۳,۷۵۳   کاربر ۴,۳۱۸   صفحه
۰۲/۱۹ ۳,۷۷۹   کاربر ۴,۲۵۴   صفحه
۰۲/۱۸ ۳,۳۵۰   کاربر ۳,۸۴۸   صفحه
۰۲/۱۷ ۱,۴۸۹   کاربر ۱,۷۴۳   صفحه
۰۲/۱۶ ۱,۳۹۷   کاربر ۱,۶۴۰   صفحه
۰۲/۱۵ ۳,۳۶۴   کاربر ۴,۰۰۰   صفحه
۰۲/۱۴ ۱,۵۳۰   کاربر ۱,۷۷۰   صفحه
۰۲/۱۳ ۲,۶۲۵   کاربر ۳,۰۶۱   صفحه
۰۲/۱۲ ۲,۳۹۲   کاربر ۲,۸۴۱   صفحه
۰۲/۱۱ ۲,۹۱۰   کاربر ۳,۴۸۲   صفحه
۰۲/۱۰ ۱,۴۱۴   کاربر ۱,۶۳۴   صفحه
۰۲/۰۹ ۱,۳۵۶   کاربر ۱,۶۴۷   صفحه
۰۲/۰۸ ۲,۵۴۱   کاربر ۲,۹۵۹   صفحه
۰۲/۰۷ ۲,۴۱۷   کاربر ۲,۷۷۹   صفحه
۰۲/۰۶ ۲,۸۸۱   کاربر ۳,۳۷۴   صفحه
۰۲/۰۵ ۲,۴۴۸   کاربر ۲,۸۳۹   صفحه
۰۲/۰۴ ۲,۹۵۷   کاربر ۳,۵۳۶   صفحه
۰۲/۰۳ ۱۰۶   کاربر ۱۴۸   صفحه
۰۲/۰۲ ۱,۲۸۰   کاربر ۱,۴۸۲   صفحه
۰۲/۰۱ ۲,۶۳۶   کاربر ۲,۹۸۸   صفحه
۰۱/۳۱ ۲,۹۷۰   کاربر ۳,۳۹۴   صفحه
۰۱/۳۰ ۲,۶۸۳   کاربر ۳,۰۸۲   صفحه
۰۱/۲۹ ۲,۵۸۲   کاربر ۲,۹۱۹   صفحه
۰۱/۲۸ ۳,۰۴۸   کاربر ۳,۶۰۵   صفحه
۰۱/۲۷ ۱,۲۷۳   کاربر ۱,۵۶۶   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۵۶,۵۱۴ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۳۵,۵۳۶ ۲ %

ساعت ۲ تا ۳
۲۷,۵۸۲ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۱۷,۷۹۰ ۱ %

ساعت ۴ تا ۵
۱۴,۷۰۹ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۱۴,۲۰۵ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۱۹,۷۲۵ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۲۷,۱۳۹ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۶۲,۹۲۷ ۴ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۹۱,۵۹۶ ۵ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱۰۸,۶۴۰ ۶ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱۱۴,۱۷۹ ۷ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۹۹,۸۹۸ ۶ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱۰۲,۵۴۱ ۶ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱۰۲,۶۴۳ ۶ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۹۹,۲۹۰ ۶ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۹۶,۰۱۱ ۶ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۸۸,۱۲۹ ۵ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۹۱,۱۲۰ ۵ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۸۹,۱۴۰ ۵ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۹۱,۲۴۰ ۵ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۸۹,۷۳۴ ۵ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۸۷,۷۲۵ ۵ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۷۴,۹۰۶ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
ZZZ
ZZZ
۳,۴۰۶,۷۴۴ ۴۲ %
IRN
IRN
۲,۲۸۱,۱۹۵ ۲۸ %
USA
USA
۷۳۵,۱۹۲ ۹ %
EU
EU
۴۸۹,۱۵۴ ۶ %
DEU
DEU
۳۶۰,۶۹۱ ۴ %
ROM
ROM
۱۵۰,۹۹۹ ۲ %
POL
POL
۱۴۱,۵۱۲ ۲ %
CHN
CHN
۶۹,۱۷۶ ۱ %
SWE
SWE
۶۹,۱۳۱ ۱ %
RUS
RUS
۵۶,۲۸۷ ۱ %
GBR
GBR
۵۴,۴۳۰ ۱ %
FRA
FRA
۵۳,۱۶۷ ۱ %
UKR
UKR
۳۸,۲۵۵ ۰ %
JPN
JPN
۳۱,۹۴۳ ۰ %
IRL
IRL
۳۱,۲۲۱ ۰ %
AUS
AUS
۳۰,۴۵۳ ۰ %
DNK
DNK
۲۷,۸۷۸ ۰ %
CAN
CAN
۲۶,۵۳۴ ۰ %
FIN
FIN
۲۶,۱۰۹ ۰ %
ARG
ARG
۲۵,۸۸۴ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۷۹۵,۲۶۲ ۷۰ %
Firefox
Firefox
۱۳۹,۹۳۴ ۱۲ %
Mozilla
Mozilla
۶۱,۳۶۱ ۵ %
Safari
Safari
۵۰,۰۱۸ ۴ %
IE 9.0
IE 9.0
۲۱,۷۴۱ ۲ %
Other
Other
۱۶,۰۶۰ ۱ %
IE 8.0
IE 8.0
۱۲,۳۱۴ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۹,۱۰۵ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۷,۵۰۴ ۱ %
IE 7.0
IE 7.0
۵,۳۶۰ ۰ %
IE 6.0
IE 6.0
۵,۲۰۲ ۰ %
Opera
Opera
۳,۰۰۲ ۰ %
Edge
Edge
۱,۸۳۸ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Linux ۶۱۹,۵۸۵ ۵۶ %
Windows 7 ۱۸۳,۱۱۲ ۱۶ %
Other ۷۳,۰۸۴ ۷ %
Windows 10 ۵۹,۷۰۷ ۵ %
iOS ۴۴,۴۵۷ ۴ %
XP ۴۳,۸۳۵ ۴ %
Windows 2003 ۳۹,۹۹۸ ۴ %
Windows 8 ۲۶,۴۷۹ ۲ %
Android ۱۳,۳۹۷ ۱ %
Vista ۷,۷۰۱ ۱ %
FreeBSD ۷ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
سامان کتاب ۱,۰۵۹
ثبت نام در سایت رشد ۶۹۲
samanketab.roshdmag.ir ۵۹۷
کتابنامه رشد ۴۴۰
www.samanketab.roshdmag.ir ۴۰۹
http://samanketab.roshdmag.ir ۳۴۷
سایت رشد ۳۴۱
www.roshdmag.ir ۳۲۴
کتاب نامه رشد ۲۱۹
سایت سامان کتاب ۲۰۵
عضویت در سایت رشد ۱۸۰
ثبت نام ۱۷۵
roshdmail.ir ۱۷۵
ثبت نام در رشد ۱۶۹
کتابنامه ۱۵۷
کتابهای پیش دبستانی ۱۵۷
کتاب های پیش دبستانی ۱۵۵
http://samanketab.roshd.ir. ۱۵۳
roshdmail ۱۵۲
خدیجه بختیاری ۱۴۸
samanketab ۱۴۵
بازی ۱۳۵
www.roshdmail.ir ۱۲۸
تغذیه ۱۲۶
کتاب پیش دبستانی ۱۲۳
سند تحول ۱۱۶
http://samanketab.roshdmag.ir/ ۱۱۴
ثبت نام رشد ۱۱۴
www.samanketab.roshd.ir ۱۱۱
علوم تجربی ۱۰۴
شعر ۱۰۲
Roshdmag.ir ۹۶
samanketab.roshd.ir ۹۱
ثبت نام درسایت رشد ۹۱
پیش دبستانی ۸۹
خلاقیت ۸۸
ثبت نام سایت رشد ۸۷
سامان کتاب رشد ۸۳
جشنواره کتاب رشد ۸۱
کتاب رشد ۸۱
گسترده نویسی اعداد ریاضی چهارم ۷۷
ریاضی ۷۰
www.roshdmail.ir ثبت نام ۶۹
کتاب کودکان استثنایی ۶۸
ارزشیابی ۶۶
roshdmail.ir ثبت نام ۶۳
کتابهای پیش دبستانی آموزش و پرورش ۵۹
بدن انسان ۵۷
samanketab.ir ۵۳
فهرست مناسب 89 ۵۳