جمعه ۸ اسفند ۱۳۹۹

تعداد بازدیدکنندگان

۲۳ نفر
۷,۶۷۴,۳۲۸ نفر
۵,۸۶۷ نفر
۵,۱۶۶ نفر
۲۱ اَمرداد ۱۳۹۲
۱ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۱۲/۰۸ ۱,۱۲۸   کاربر ۱,۲۸۳   صفحه
۱۲/۰۷ ۸۸۷   کاربر ۱,۰۸۱   صفحه
۱۲/۰۶ ۱,۷۴۲   کاربر ۲,۰۰۲   صفحه
۱۲/۰۵ ۲,۲۹۹   کاربر ۲,۶۴۴   صفحه
۱۲/۰۴ ۲,۳۸۳   کاربر ۲,۷۳۳   صفحه
۱۲/۰۳ ۲,۵۱۷   کاربر ۲,۸۲۴   صفحه
۱۲/۰۲ ۲,۷۴۳   کاربر ۳,۰۸۳   صفحه
۱۲/۰۱ ۱,۴۸۹   کاربر ۱,۶۷۸   صفحه
۱۱/۳۰ ۱,۲۱۷   کاربر ۱,۴۲۳   صفحه
۱۱/۲۹ ۲,۰۰۰   کاربر ۲,۲۷۱   صفحه
۱۱/۲۸ ۲,۱۴۸   کاربر ۲,۴۷۰   صفحه
۱۱/۲۷ ۲,۱۵۱   کاربر ۲,۴۸۴   صفحه
۱۱/۲۶ ۲,۳۳۶   کاربر ۲,۶۶۰   صفحه
۱۱/۲۵ ۲,۷۵۳   کاربر ۳,۱۹۲   صفحه
۱۱/۲۴ ۱,۴۵۸   کاربر ۱,۶۷۶   صفحه
۱۱/۲۳ ۱,۴۴۱   کاربر ۱,۶۳۷   صفحه
۱۱/۲۲ ۱,۲۳۱   کاربر ۱,۴۰۴   صفحه
۱۱/۲۱ ۱,۹۲۸   کاربر ۲,۲۳۶   صفحه
۱۱/۲۰ ۲,۱۷۲   کاربر ۲,۵۰۹   صفحه
۱۱/۱۹ ۲,۵۲۶   کاربر ۲,۹۶۲   صفحه
۱۱/۱۸ ۲,۴۹۳   کاربر ۲,۹۲۲   صفحه
۱۱/۱۷ ۱,۴۲۰   کاربر ۱,۶۹۲   صفحه
۱۱/۱۶ ۱,۱۸۲   کاربر ۱,۳۶۶   صفحه
۱۱/۱۵ ۱,۵۶۷   کاربر ۱,۸۳۳   صفحه
۱۱/۱۴ ۱,۸۳۱   کاربر ۲,۱۵۱   صفحه
۱۱/۱۳ ۲,۴۸۶   کاربر ۳,۰۰۸   صفحه
۱۱/۱۲ ۲,۴۰۲   کاربر ۲,۸۱۲   صفحه
۱۱/۱۱ ۲,۶۰۹   کاربر ۳,۱۸۴   صفحه
۱۱/۱۰ ۱,۶۸۹   کاربر ۱,۹۶۴   صفحه
۱۱/۰۹ ۱,۷۵۰   کاربر ۱,۹۸۷   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۵۲,۰۱۶ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۳۲,۵۳۹ ۲ %

ساعت ۲ تا ۳
۲۲,۵۵۷ ۱ %

ساعت ۳ تا ۴
۱۶,۳۰۴ ۱ %

ساعت ۴ تا ۵
۱۳,۸۸۴ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۱۳,۲۷۹ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۱۷,۲۳۶ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۲۵,۴۹۴ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۵۶,۹۳۲ ۴ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۸۱,۸۷۳ ۵ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۹۶,۵۵۴ ۶ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱۰۰,۹۹۹ ۷ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۸۹,۲۳۸ ۶ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۹۲,۹۴۴ ۶ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۹۲,۳۶۴ ۶ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۸۹,۱۰۰ ۶ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۸۶,۳۸۹ ۶ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۸۰,۲۲۲ ۵ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۸۴,۴۳۶ ۵ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۸۲,۹۰۱ ۵ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۸۵,۶۶۶ ۶ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۸۲,۹۵۰ ۵ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۸۱,۴۰۰ ۵ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۶۸,۹۹۲ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
ZZZ
ZZZ
۳,۰۷۷,۴۵۰ ۴۲ %
IRN
IRN
۲,۰۸۴,۱۷۷ ۲۸ %
USA
USA
۶۹۶,۳۴۶ ۹ %
EU
EU
۴۳۵,۷۴۳ ۶ %
DEU
DEU
۳۱۵,۲۷۷ ۴ %
POL
POL
۱۴۱,۲۸۲ ۲ %
ROM
ROM
۱۲۸,۹۹۴ ۲ %
CHN
CHN
۶۷,۹۹۸ ۱ %
SWE
SWE
۵۶,۱۳۷ ۱ %
RUS
RUS
۵۳,۹۷۶ ۱ %
FRA
FRA
۵۲,۷۶۱ ۱ %
GBR
GBR
۵۱,۸۱۹ ۱ %
UKR
UKR
۳۵,۸۱۸ ۰ %
JPN
JPN
۳۱,۷۵۴ ۰ %
ARG
ARG
۲۵,۸۶۹ ۰ %
AUS
AUS
۲۵,۸۲۵ ۰ %
CAN
CAN
۲۵,۲۰۰ ۰ %
SEN
SEN
۲۵,۱۳۳ ۰ %
KOR
KOR
۲۴,۴۷۰ ۰ %
IND
IND
۲۴,۳۴۶ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۶۷۹,۰۷۸ ۶۸ %
Firefox
Firefox
۱۳۱,۸۴۸ ۱۳ %
Mozilla
Mozilla
۵۹,۵۸۱ ۶ %
Safari
Safari
۴۴,۱۶۳ ۴ %
IE 9.0
IE 9.0
۲۱,۰۸۷ ۲ %
Other
Other
۱۵,۲۱۹ ۲ %
IE 8.0
IE 8.0
۱۲,۲۹۵ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۹,۰۷۲ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۷,۳۶۹ ۱ %
IE 7.0
IE 7.0
۵,۳۳۴ ۱ %
IE 6.0
IE 6.0
۵,۱۹۶ ۱ %
Opera
Opera
۲,۹۳۰ ۰ %
Edge
Edge
۱,۸۰۸ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Linux ۵۱۹,۸۴۵ ۵۳ %
Windows 7 ۱۷۲,۴۳۲ ۱۸ %
Other ۷۱,۵۰۳ ۷ %
Windows 10 ۵۱,۰۶۲ ۵ %
XP ۴۳,۰۲۱ ۴ %
Windows 2003 ۳۹,۸۷۵ ۴ %
iOS ۳۸,۸۹۱ ۴ %
Windows 8 ۲۴,۸۵۱ ۳ %
Android ۱۲,۱۶۸ ۱ %
Vista ۷,۱۴۳ ۱ %
FreeBSD ۷ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
سامان کتاب ۱,۰۵۹
ثبت نام در سایت رشد ۶۹۲
samanketab.roshdmag.ir ۵۹۷
کتابنامه رشد ۴۴۰
www.samanketab.roshdmag.ir ۴۰۹
http://samanketab.roshdmag.ir ۳۴۷
سایت رشد ۳۴۱
www.roshdmag.ir ۳۲۴
کتاب نامه رشد ۲۱۹
سایت سامان کتاب ۲۰۵
عضویت در سایت رشد ۱۸۰
ثبت نام ۱۷۵
roshdmail.ir ۱۷۵
ثبت نام در رشد ۱۶۹
کتابنامه ۱۵۷
کتابهای پیش دبستانی ۱۵۷
کتاب های پیش دبستانی ۱۵۵
http://samanketab.roshd.ir. ۱۵۳
roshdmail ۱۵۲
خدیجه بختیاری ۱۴۸
samanketab ۱۴۵
بازی ۱۳۵
www.roshdmail.ir ۱۲۸
تغذیه ۱۲۶
کتاب پیش دبستانی ۱۲۳
سند تحول ۱۱۶
http://samanketab.roshdmag.ir/ ۱۱۴
ثبت نام رشد ۱۱۴
www.samanketab.roshd.ir ۱۱۱
علوم تجربی ۱۰۴
شعر ۹۹
Roshdmag.ir ۹۶
samanketab.roshd.ir ۹۱
ثبت نام درسایت رشد ۹۱
پیش دبستانی ۸۹
خلاقیت ۸۸
ثبت نام سایت رشد ۸۷
سامان کتاب رشد ۸۳
جشنواره کتاب رشد ۸۱
کتاب رشد ۸۱
گسترده نویسی اعداد ریاضی چهارم ۷۵
ریاضی ۷۰
کتاب کودکان استثنایی ۶۸
www.roshdmail.ir ثبت نام ۶۸
ارزشیابی ۶۶
roshdmail.ir ثبت نام ۶۳
کتابهای پیش دبستانی آموزش و پرورش ۵۹
بدن انسان ۵۷
samanketab.ir ۵۳
فهرست مناسب 89 ۵۳