شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱

بیانیه داوران سومین جشنواره کتاب‌های آموزشی رشد

 

هیأت داوران «سومین جشنواره‌ی کتاب‌های آموزشی رشد»، ضمن فعالیت فشرده‌ی چندماهه و تلاش دسته‌جمعی در انتخاب و معرفی بهترین کتاب‌های رسیده در حوزه‌های آموزشی مرتبط، با نگاهی به آینده، و بر اساس تجربیات حاصل از فرایند ارزشیابی و نیز به منظور چاره‌اندیشی، توصیه‌ها و نکاتی را که یادآور آسیب‌ها، تنگناها و چالش‌هایی بر سر راه آموزش‌وپرورش، بازار نشر و وضع فرهنگ عمومی جامعه در تولید کتاب‌های آموزشی مناسب هستند، برشمرده است.

بیانیه داوران سومین جشنواره کتاب‌های آموزشی رشد بیانیه داوران سومین جشنواره کتاب‌های آموزشی رشد
 

 

بیانیه جشنواره سوم

 

 

 

 

بیانیه جشنواره سوم