سه شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰

بیانیه داوران سومین جشنواره کتاب‌های آموزشی رشد

 

هیأت داوران «سومین جشنواره‌ی کتاب‌های آموزشی رشد»، ضمن فعالیت فشرده‌ی چندماهه و تلاش دسته‌جمعی در انتخاب و معرفی بهترین کتاب‌های رسیده در حوزه‌های آموزشی مرتبط، با نگاهی به آینده، و بر اساس تجربیات حاصل از فرایند ارزشیابی و نیز به منظور چاره‌اندیشی، توصیه‌ها و نکاتی را که یادآور آسیب‌ها، تنگناها و چالش‌هایی بر سر راه آموزش‌وپرورش، بازار نشر و وضع فرهنگ عمومی جامعه در تولید کتاب‌های آموزشی مناسب هستند، برشمرده است.

بیانیه داوران سومین جشنواره کتاب‌های آموزشی رشد بیانیه داوران سومین جشنواره کتاب‌های آموزشی رشد