سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱

 

 اسامی داوران نخستین جشنواره‌ کتاب‌های آموزشی رشد

 
آموزش ریاضی
شهرناز بخشعلی‌زاده
جواد حاجی بابایی
خسرو داوودی
سیمین‌دخت روحی
زهرا گویا
 
 
علوم تجربی
نعمت‌الله ارشدی
محمود امانی طهرانی
حسین دانش‌فر
حسن طاهری
علاء نوری
 
 
تعلیم و تربیت دینی
محمد مهدی اعتصامی
ناصر باهنر
علیرضا رحیمی
فاطمه رمضانی
محمد ناصری
 
 
زبان‌آموزی
پریچهره جبلی
حسین سامعی
مهدی ضرغامیان
مهناز عسگری
فریده عصار
غلامرضا عصاره
غلامرضا عمرانی
 
 
مطالعات اجتماعی
شکوه تقدیسیان
مسعود جوادیان
میترا دانشور
سیاوش شایان
محمود معافی