جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲

بیانیه داوران چهارمین جشنواره کتاب‌های آموزشی رشد

کتاب‌های آموزشی مناسب می‌توانند برانگیزاننده، تقویت کننده، اطلاع دهنده، راهنمایی، یادآوری کننده و... باشند و آموزش را مولدتر، انفرادی‌تر و مؤثرتر، و یادگیری را فوری‌تر سازند. به عبارت دیگر، شالوده علمی‌تری به کار تعلیم و تربیت بدهند و برابری در دسترسی به آموزش را تأمین کنند.

از این دیدگاه، هیأت داوران «جشنواره‌ی کتاب‌های آموزشی رشد»، ضمن فعالیت فشرده‌ی چندماه و تلاش دسته‌جمعی در انتخاب و معرفی بهترین کتاب‌های رسیده در حوزه‌های آموزشی مرتبط، با نگاهی به آینده براساس تجربیات حاصل از فرایند ارزشیابی و نیز به منظور چاره‌اندیشی، توصیه‌ها و بیانیه‌هایی را که یادآور آسیب‌ها، تنگناها و چالش‌هایی بر سر راه آموزش‌وپرورش، بازار نشر و وضع فرهنگ عمومی جامعه در تولید کتاب‌های آموزشی مناسب هستند، اعلام می‌دارد.

بیانیه داوران چهارمین جشنواره کتاب‌های آموزشی رشد بیانیه داوران چهارمین جشنواره کتاب‌های آموزشی رشد

 

بیانیه جشنواره چهارم