شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱

رشد جوانه از آغاز تا به امروز

 
آرم جوانه
 
رشد جوانه، با برپایی نخستین جشنوارۀ کتاب‌های آموزشی رشد در آبان سال 1379، و با هدف پوشش این جشنواره آغاز به کار کرد. نخستین شماره از این نشریه، شامل چندین گفت‌وگو، گزارش و یادداشت دربارۀ جشنواره و معرفی داوران و معرفی کتاب‌های برگزیده است.
 
دومین شماره نیز به اطلاع‌رسانی دومین جشنوارۀ کتاب‌های آموزشی اختصاص داشت که یک سال بعد، در آبان سال 1380 برگزار شد؛ اما از سومین شماره (بهار 1381)، به صورت یک نشریۀ فصلی درآمد تا به مباحث حوزۀ کتاب‌های آموزشی و مسائل گوناگون آن بپردازد. از آن هنگام تا کنون این نشریه به کار خود ادامه داده است.
آخرین شمارۀ نشریه جوانه، در صفحه نخست وبگاه قابل دست‌یابی است.
 
این عبارتی است که نشریۀ رشد جوانه، در پیشانی هر شماره از نشریه خود را با آن معرفی می‌کند:
 
نشریۀ آموزشى،تحلیلىوپژوهشى "رشدجوانه"باهدف اطلاع‌رسانى، اشاعۀ یافته‌هاى علمى و ایده‌هاى نو و تبادل نظر و تجربه بین صاحب‌نظران در زمینۀ مباحث مربوط به فرایند تولید کتاب‌هاى آموزشى مناسب منتشر مى‌شود تا از این طریق، پدیدآورندگان، در راستاى تحقق هدف‌هاى آموزش و پرورش، به صورت مستمر و پویا بر غناى دانش و تجربۀ حرفه‌اى خود بیفزایند و با به کارگیرى بهینۀ ظرفیت‌هاى موجود، کیفیت تولید کتاب‌هاى آموزشى را ارتقا بخشند.