شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱

 

مراسم پایانی یازدهمین جشنواره کتاب‌های آموزشی و تربیتی رشد عصر روز 23 دی ماه 1393 در سالن شهید بهنام محمدی مرکز آفرینش‌های فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار و در آن 43 اثر برگزیده انتخاب و معرفی شد. در این مراسم که با پیام ویدیویی وزیر آموزش و پرورش آغاز شد، معاون فرهنگی و پرورشی وزیر آموزش و پرورش، رئیسسازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی و مدیران عالی رتبه و کارشناسان این سازمان، نویسندگان، مترجمان و ناشران فعال کتاب‌های آموزشی و تربیتی حضور داشتند.

  

برای نیل به این نتیجه، از میان 4000 کتاب ارسال شده،  285 کتاب مناسب در مرحله نخست ارزیابی‌ها، بالاترین امتیاز را به دست آورده بودند. این کتاب‌ها در 13 حوزه (11 حوزه یادگیری و دو حوزه پیش‌دبستانی و داستان) و  در  32 گروه داوری، توسط 102 داور مورد داوری قرار گرفتند.