یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

بیانیه‌های داوران ششمین جشنواره کتاب‌های آموزشی

 برای دیدن بیانیه‌های داوران ششمین جشنواره کتاب‌های آموزشی رشد بر روی گزینه دلخواهتان کلیک فرمایید. این بیانیه‌ها در سه بخش ابتدایی، راهنمایی و بخش ویژه مولانا (بخش جنبی جشنواره به مناسبت سال مولانا) ارائه شده است.

 

بیانیه داوران دوره ابتدایی ششمین جشنواره کتاب‌های آموزشی رشد

بیانیه داوران دوره ابتدایی ششمین جشنواره کتاب‌های آموزشی بیانیه داوران دوره ابتدایی ششمین جشنواره کتاب‌های آموزشی

 

بیانیه داوران دوره راهنمایی ششمین جشنواره کتاب‌های آموزشی

بیانیه داوران دوره راهنمایی ششمین جشنواره کتاب‌های آموزشی بیانیه داوران دوره راهنمایی ششمین جشنواره کتاب‌های آموزشی

 

بیانیه داوران بخش مولانا، در ششمین جشنواره کتاب‌های آموزشی

بیانیه داوران گروه ویژه مولانا در ششمین جشنواره کتاب‌های آموزشی بیانیه داوران گروه ویژه مولانا در ششمین جشنواره کتاب‌های آموزشی

 

 

 

جشنواره ششم