پنج شنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۱

 

دبیرخانه سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی (مواد و رسانه‌‏ها)

نشانی:

تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان ایرانشهر شمالی، شماره  270،

طبقه پنجم دفتر انتشارات و تکتولوژی آموزشی، دبیرخانه سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی

صندوق پستی: 3331- 15875

تلفن دبیرخانه: 88306071

معاونت سامان‎دهی: 88490238

مسئول وبگاه سامان‏‌کتاب: 9-8831160 (داخلی 380)

تماس مستقیم با مسئول وبگاه: 88860308

برای گفت‏‌وگو با کارشناسان منابع مکتوب: 9-88831160

دبیرخانه (داخلی 406)،

کارشناس دوره ابتدایی (داخلی 368)،

کارشناس دوره متوسطه اول (داخلی 367)،

کارشناس دوره متوسطه نظری (داخلی 367)،

کارشناس دوره متوسطه فنی و حرفه‌‏ای و کاردانش (داخلی 380)،

کارشناس کتاب‌های داستانی (داخلی 371)،

آموزش و پرورش کودکان استثنایی (داخلی 366)،

کارشناس دوره پیش دبستانی (داخلی 368)،

کارشناسان منابع غیرمکتوب (داخلی 373)

 

برای گفت‏‌وگو با کارشناسان منابع غیرمکتوب: 88490724 و 9-88831160 (داخلی 389)