سه شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰

 

بیانیه‌های گروه‌های داوری یازدهمین جشنواره کتاب‌های آموزشی و تربیتی رشد

 

برای مطالعه‌ بیانیه‌های 32 گروه‌ داوری یازدهمین جشنواره کتاب‌های آموزشی و تربیتی رشد، بر روی نشانۀ زیر کلیک کنید.

بیانیه‌ها به ترتیب الفبا و بر اساس نام گروه‌های داوری مرتب شده است.