پنج شنبه ۴ اَمرداد ۱۴۰۳

داوران

 

داوران

ادبیات نونهالان .  بابایی ،  کبری .  09194713093 .  سرگروه

ادبیات نونهالان .   ماهوتی ،  مهری. عضو

ادبیات نونهالان .  شامانی ،  طیبه. عضو

آداب و مهارت‌های زندگی .  راصد ،  سعید. سرگروه

آداب و مهارت‌های زندگی . عضو

آداب و مهارت‌های زندگی . عضو

آموزش زبان و ادب فارسی .  نجفی ،  معصومه .  09127203250 .  سرگروه

آموزش زبان و ادب فارسی .  میرجعفری ،  سید اکبر .  09127187228 .  عضو

آموزش زبان و ادب فارسی .  نجفی ،  ملاحت .  09124864310 .  عضو

آموزش نونهالان .  یاسینی ،  زهرا سادات  .  09123454045 .  سرگروه

آموزش نونهالان .  محمدبیگی ،  حمیدرضا  .  09127414908 .  عضو

آموزش نونهالان .  قنبری ،  رقیه .  09357066046 .  عضو

آموزش و معارف قرآن .  دلبری  ،  سید محمد  .  09121308893 .  سرگروه

آموزش و معارف قرآن .  تهرانی فرجاد ،  مسعود  .  09123804613 .  عضو

آموزش و معارف قرآن .  باقری ،  یونس  .  00000000912 .  عضو

بازی و سرگرمی .  خجسته  ،  کمیل . سرگروه

بازی و سرگرمی .  نخچی ،  محمدحسین. عضو

بازی و سرگرمی .  تاملی ،  حامد. عضو

بینش اسلامی .  سلامت‌پناه ،  رضا . سرگروه

بینش اسلامی .  یقینی. 09121979189 .  عضو

بینش اسلامی .  پورامینی ،  محمدباقر. عضو

تاریخ و تاریخ علم .  جمالی‌فر. سرگروه

تاریخ و تاریخ علم .  نیازی  ،  محمد .  09398113610 .  عضو

تاریخ و تاریخ علم .  طاووسی  ،  سعید .  09124937996 .  عضو

تربیت بدنی .  یزدی. 09192510955 .  سرگروه

تربیت بدنی .  ارشادی ،  طیبه . عضو

تربیت بدنی . عضو

تفکر و پژوهش .  متولیان  ،  امین  .  09122505642 .  سرگروه

تفکر و پژوهش .  میرعبداللهی. عضو

تفکر و پژوهش .  برخورداری. عضو

حسابداری و بازرگانی .  پیغامی ،  عادل . سرگروه

حسابداری و بازرگانی .  شیرزاد ،  زهرا. عضو

حسابداری و بازرگانی .  مشهدی فراهانی ،  سعید. عضو

خانواده .  حکمت‌نیا. 09121520173 .  سرگروه

خانواده .  هدایت‌نیا. 09122516318 .  عضو

خانواده .  امین مجد ،  زهرا . عضو

داستان و رمان کودک .  پرویز ،  محسن. سرگروه

داستان و رمان کودک .  دهقان  ،  احمد .  09121675492 .  عضو

داستان و رمان کودک .  گودرزی دهریزی  ،  محمد .  09127995271 .  عضو

داستان و رمان نوجوان و جوان .  شاکری ،  احمد . سرگروه

داستان و رمان نوجوان و جوان .  فتاحی ،  حسین  .  09121308088 .  عضو

داستان و رمان نوجوان و جوان .  کاشفی خوانساری ،  علی  .  09122072814 .  عضو

رایانه .  شکرریز ،  محمدرضا. سرگروه

رایانه .  صوفیانی ،  آرمان . عضو

رایانه .  میرزاپور ،  هادی . عضو

روان‌شناسی .  احمدی  ،  علی‌اصغر .  09127475369 .  سرگروه

روان‌شناسی . عضو

روان‌شناسی . عضو

ریاضی .  داودی ،  خسرو. سرگروه

ریاضی .  حاجی بابایی. عضو

ریاضی .  جهانی‌پور ،    .  09133623397 .  عضو

شعر، نثر ادبی و خاطره .  موسوی گرمارودی ،  افسانه . سرگروه

شعر، نثر ادبی و خاطره .  محقق ،  حامد. عضو

شعر، نثر ادبی و خاطره .   اسلامی ،  مریم. عضو

علوم تجربی .  انصاری ،  مریم  .  09128016399 .  سرگروه

علوم تجربی .  حذرخانی ،  حسن. عضو

علوم تجربی .  بدریان ،  عابد. عضو

علوم تربیتی .  صحرایی ،  محمد طیب. سرگروه

علوم تربیتی .  ؟. عضو

علوم تربیتی .  ؟. عضو

فیزیک .  سجادی ،  سید هدایت‌الله . سرگروه

فیزیک .  احمدی ،  احمد . عضو

فیزیک .  اعرابی . عضو

کودکان استثنایی .  یوسف‌زمانیان ،  فاطمه. سرگروه

کودکان استثنایی .  ؟. عضو

کودکان استثنایی .  ؟. عضو

مطالعات و علوم اجتماعی .  وفائیان. سرگروه

مطالعات و علوم اجتماعی .  عیوضی ،  لطیف .  09127045509 .  عضو

مطالعات و علوم اجتماعی .  ؟. عضو

معماری .  آریانژاد   ،  پرستو  .  09123060563 .  سرگروه

معماری .  مختاری ،  مالک. عضو

معماری .  اعرجیها ،  الهام سادات. عضو

مهارتهای عملی عمومی .  نوروزی ،  معصومه. سرگروه

مهارتهای عملی عمومی .  نیک‌نژاد ،  بهنام. عضو

مهارتهای عملی عمومی .  محبی ،  عظیم . عضو

هنر تخصصی .  بختیاری  ،  خدیجه .  09125386339 .  سرگروه

هنر تخصصی .  موسوی ،  همایون .  09121753187 .  عضو

هنر تخصصی .  گل‌بخش ،  بشری .  09126023237 .  عضو

هنر کودک و نوجوان .  سلطانی ،  کیومرث  .  09128027713 .  سرگروه

هنر کودک و نوجوان .  تیموری ،  کاوه . عضو

هنر کودک و نوجوان .  خوبی ،  حسنیه . عضو