پنج شنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۱

 

سیزدهمین جشنواره کتاب‌های آموزشی و تربیتی رشد، روز دوشنبه 29 آذر 1395با معرفی نام کتاب‌ها و ناشران برگزیده، به کار خود پایان داد و نتیجه حاصل از ارزیابی 4366 عنوان کتاب مناسب را اعلام کرد. 

در مرحله نهایی داوری‌ها، 1073 عنوان کتاب‌ در 22 گروه داوری، روی میز داوران قرار گرفته بود که از میان آن‌ها نام 36 کتاب، به عنوان کتاب برگزیده و تقدیری و همچنین نام دو ناشر به عنوان ناشران برگزیده این دوره از جشنواره اعلام شد.

کتاب‌های این دوره از جشنواره توسط 68 داور ، مورد داوری قرار گرفت.