پنج شنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۱

جدیدترین راهنمای تولید کتاب‌های آموزشی

ورود به هزاره‌ سوم میلادی، پیشرفت‌ها و تجربیات نوین آموزشی، این امکان را فراهم ساخته است که سخن گهربار پیامبر(ص)، «ز گهواره تا گور دانش بجوی»، یا به عبارت دیگر «یادگیری مادام‌العمر»، مصداق عملی یابد.

امروزه یادگیری به زمان حضور در مدرسه محدود نمی‌شود؛ بلکه همان‌طور که در گزارش «کمیسیون بین‌المللی درباره‌ آموزش برای قرن بیست و یکم» با عنوان «یادگیری، گنج درون» (Dolors ،1995) بیان شده است، یادگیری تمام جنبه‌های حیات انسان را در برمی‌گیرد. تحقق چنین امر خطیری بدون بازاندیشی، بازسازی ساختارها و بازآفرینی مؤلفه‌های نظام آموزشی و زیرساخت‌های آن، بعید می‌نماید.

یکی از مهم‌ترین و رایج‌ترین منابع تحقق یادگیری مؤثر و پایدار در کشورمان، کتاب‌های آموزشی هستند. یادگیری اطلاعات از طریق کتاب، علی‌رغم گسترش اینترنت، هم‌چنان اهمیت خود را حفظ کرده است (گانیه وریس، ترجمه‌ مهجور، 1378 ).

کتاب‌های آموزشی توانسته‌اند، در کنار ابزار پیچیده و به سرعت توسعه‌یافته‌ رسانه‌ای در سراسر نظام‌های آموزشی جهان، هم‌چنان اهمیت خود را حفظ کنند و به تحقق یادگیری در سطوح متفاوت فراگیرندگان بپردازند. در حال حاضر، «سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش‌ و پرورش»، به عنوان یکی از مؤسسات بزرگ علمی  فرهنگی و آموزشی کشور، در امر پژوهش، برنامه‌ریزی، تولید و ارزشیابی کتاب‌های آموزشی و تربیتی نقش عمده‌ای دارد. این سازمان، علاوه بر سامان‌دهی امور تولید و نشر کتاب‌های آموزشی و تربیتی، امر راهنمایی و جهت‌دهی به دست‌اندرکاران امور چاپ و نشر، در راستای تولید کتاب‌های آموزشی مناسب و مورد نیاز نسل دانش‌آموزی، اولیا، معلمان و کارشناسان آموزشی سراسر کشور را برعهده دارد.

آن‌چه در مجموعه‌ی حاضر فراهم شده است، تلاشی مقدماتی برای نیل به این مقصد است. امیدواریم با نظرهای ارشادی و اصلاحی تمامی صاحب‌نظران امر تعلیم و تربیت، در گام‌های بعدی، این تلاش‌ها کامل‌تر شوند و به سمت تحقق هدف‌های متعالی و آرمانی نظام آموزشی کشور پیش روند.

 

راهنماهای جدید تولید کتاب‌های آموزشی

راهنمای تولید کتاب‌های آموزشی دورۀ ابتدایی

راهنمای تولید کتاب‌های آموزشی دورۀ متوسطه اول

راهنمای تولید کتاب‌های آموزشی دورۀ متوسطه دوم

راهنمای تولید کتاب‌های آموزشی دورۀ فنی و حرفه‌ای و کاردانش

راهنمای تولید کتاب‌های آموزشی دورۀ پیش‌دبستانی