یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶

خبـــــر

پانزدهمین جشنواره کتاب‌ رشد کلید خورد
پانزدهمین جشنواره کتاب‌های آموزشی و تربیتی رشد، با تشکیل جلسه نخستین گروه‌های داوری این جشنواره آغاز به کار کرد.
ماه مهر با 281 کتاب مناسب به پایان رسید
از بین کتاب‌های رسیده به دبیرخانه سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی، 281 عنوان به فهرست کتاب‌های مناسب نخستین ماه از سال تحصیلی 97-96 راه یافت.
پنجاه و هفتمین جوانه رشد منتشر شد
پنجاه و هفتمین فصلنامه جوانه رشد، ویژه پاییز 1396، با مطالبی بر محور سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی در 52 صفحه انتشار یافت.
صدور کارنامه شهریور با 206 کتاب‌ مناسب
دبیرخانه سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی، در فهرست شهریور خود 206 عنوان کتاب‌ مناسب برای دوره‌های آموزشی پنج‌گانه معرفی کرد.
برای کودکان و مربیان پیش‌دبستانی معرفی شد: 385 کتاب مناسب
هفتمین کتاب‌نامه رشد ویژه دوره پیش‌دبستان با معرفی 385 عنوان کتاب مناسب تازه منتشر شد. این کتاب‌ها از بررسی 614 عنوان کتاب رسیده به دبیرخانه سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی به دست آمده است.
سهم هنرستان‌ها، کتاب‌نامه‌ای با 367 کتاب مناسب شد
شانزدهمین کتاب‌نامه رشد ویژه دوره فنی و حرفه‌ای و کاردانش، 367 عنوان کتاب مناسب تازه را با خود به هنرستان‌ها برد.
کتاب‌نامه متوسطه دوم 621 کتاب مناسب معرفی کرد
شانزدهمین کتاب‌نامه رشد ویژه دوره متوسطه اول، 621 عنوان کتاب مناسب تازه به دانش‌آموزان، معلمان و دیگر افراد مرتبط با این دوره تحصیلی معرفی کرد.
امسال 480 کتاب به خزانه کتاب مناسب متوسطه اولی‌ها اضافه شد
هجدهمین کتاب‌نامه رشد ویژه دوره متوسطه اول، 480 عنوان کتاب تازه به خزانه کتاب‌های مناسب این دوره تحصیلی افزوده است.
معرفی 1406 عنوان کتاب مناسب در نوزدهمین کتاب‌نامه ابتدایی
نوزدهمین کتاب‌نامه رشد ویژه دوره ابتدایی با معرفی 1406 عنوان کتاب مناسب منتشر شد. این تعداد در مقایسه با کتاب‌نامه هجدهم 33.5 درصد رشد نشان می‌دهد.
دومین فهرستگان در دست معلمان  ابتدایی
دومین فهرستگان دورۀ ابتدایی با فهرستی از منابع آموزشی منتخب، منتشر و در اختیار معلمان این دورۀ تحصیلی قرار گرفت تا منابع مورد نیاز خود یا دانش‌آموزانشان را از آن انتخاب و معرفی کنند.
دومین فهرستگان متوسطه دوم هم منتشر شد
دومین فهرستگان برای دورۀ متوسطۀ دوم با فهرستی از منابع آموزشی منتخب، منتشر و به رایگان در مدارس این دورۀ تحصیلی توزیع شد.
دومین فهرستگان متوسطه اول، راهی مدارس کشور شد
دومین فهرستگان ویژۀ دورۀ متوسطۀ اول با فهرستی از منابع آموزشی منتخب، منتشر و به مدارس این دوره فرستاده شد.
دومین دوره کارگاه آموزشی برای جذب ارزیابان معلم برگزار شد
دومین دوره کارگاه آموزشی ارزیابی کتاب‌های آموزشی، با هدف جذب ارزیابان معلم، برگزار شد.
دومین فهرستگان اول مهرماه در هنرستان‌های کشور است
دومین فهرستگان ویژه دورۀ فنی و حرفه‌ای و کاردانش، با معرفی 131 منبع آموزشی مناسب و استاندارد انتشار یافت و پیش از آغاز سال تحصیلی در هنرستان‌ها خواهد بود.