یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶

خبـــــر

معرفی کتاب‌های مناسب دی: 172 عنوان
دبیرخانه سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی در پایان ماه دی، 172 عنوان کتاب‌ مناسب معرفی کرد.

بیشترین سهم از کتاب‌های معرفی شده، با 58 عنوان کتاب مربوط به دورۀ ابتدایی است.
پایان پانزدهمین جشنواره کتاب رشد در دارالفنون  ​
دقایقی پیش مراسم پایانی پانزدهمین جشنواره کتاب رشد در مدرسه دارالفنون در تهران برگزار شد.

برگزاری نمایشگاه منابع آموزشی غیرمکتوب در حاشیه جشنواره پانزدهم
برای نخستین بار در حاشیۀ مراسم پایانی پانزدهمین جشنواره کتاب‌های آموزشی، نمایشگاهی از 65 منبع آموزشی غیرمکتوب برگزار می‌شود.

50 تولید کننده در برگزاری این نمایشگاه مشارکت کرده‌اند
از پنج راهنمای تولید کتاب‌های آموزشی در جشنواره پانزدهم رونمایی می‌شود
از تازه‌ترین راهنماهای تولید کتاب‌های آموزشی، در مراسم پایانی پانزدهمین جشنواره کتاب‌های آموزشی رونمایی می‌شود.

علوم تجربی، تفکر و حکمت، مطالعات اجتماعی، زبان عربی و فیزیک پنج راهنمایی خواهد بود که در حاشیه این جشنواره، ارائه می‌شود.
انتظار چهار کتاب، برای تندیس داستان
گروه داستان دورۀ متوسطه پانزدهمین جشنواره کتاب رشد، چهار داستان را به اتاق انتظار جایزه جشنواره فرستاد.

سه کتاب تألیفی و یک ترجمه رقابت نهایی را برگزار می‌کنند.
گروه تفکر و پژوهش: رقابت چهار کتاب برای تندیس جشنواره
چهار کتاب از مجموعه کتاب‌های حوزه تفکر و پژوهش، آخرین رقابت‌های خود را برای دریافت تندیس پانزدهمین جشنواره کتاب رشد آغاز کردند.
افزایش 55 درصدی کتاب‌های مناسب در ماه آذر
تعداد کتاب‌های مناسب معرفی شده، طی ماه آذر نسبت به ماه پیش بیش از 55 درصد افزایش یافت و به رقم 346 کتاب مناسب رسید.

شهر قلم با 51 عنوان، بیشترین تعداد کتاب مناسب ماه آذر را دارد.
شش کتاب قصه و شعر پیش‌دبستانی نامزد عنوان برگزیده
گروه داوری قصه و شعر پیش‌دبستانی، شش کتاب را برای رقابت بر سد دریافت تندیس پانزدهمین جشنواره کتاب رشد، نامزد کرد.
کتاب‌ غیر استاندارد مانع تحقق سند تحول می‌شود
رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی می‌گوید کتاب‌های کمک درسی غیر استاندارد در تحقق هدف‌های سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش مانع ایجاد می‌کنند.
آداب و مهارت‌های زندگی، 7 کتاب را به دور نهایی فرستاد
گروه داوری آداب مهارت‌های زندگی، پانزدهمین جشنواره کتاب رشد، هفت کتاب را برای حضور در مرحلۀ نهایی رقابت‌های این گروه نامزد کرد.
پنج کتاب، نامزد گروه داوری داستان دورۀ ابتدایی
نامزدهای گروه داوری "داستان دوره ابتدایی" پانزدهمین جشنواره کتاب رشد، معرفی شد.
معرفی 223 کتاب مناسب تازه به دانش‌آموزان و معلمان
طی ماه آبان گذشته، از بین کتاب‌های رسیده به دبیرخانه سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی، 223 عنوان کتاب، به فهرست کتاب‌های مناسب راه یافت.
پانزدهمین جشنواره کتاب‌ رشد کلید خورد
پانزدهمین جشنواره کتاب‌های آموزشی و تربیتی رشد، با تشکیل جلسه نخستین گروه‌های داوری این جشنواره آغاز به کار کرد.
ماه مهر با 281 کتاب مناسب به پایان رسید
از بین کتاب‌های رسیده به دبیرخانه سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی، 281 عنوان به فهرست کتاب‌های مناسب نخستین ماه از سال تحصیلی 97-96 راه یافت.