شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
 

اخبار

معرفی کتاب‌های آموزشی مناسب آذر ماه

تازه‌ترین فهرست کتاب‌های مناسب، از سوی دبیرخانه سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی اعلام شد.

در این فهرست 13 عنوان کتاب آموزشی مناسب در دوره ابتدایی، 26 عنوان کتاب آموزشی برای دوره راهنمایی و 22 عنوان کتاب مناسب برای هنرجویان و هنرآموزان دوره فنی و حرفه‌ای و کاردانش معرفی شده است.

گفتنی است این دبیرخانه که فعلاً فقط از سیاست‌های تشویقی سود جوید، از معرفی کتاب‌های نامناسب به صورت عمومی خودداری می‌ورزد.

در سال جاری دو فهرست دیگر از کتاب‌های آموزشی مناسب معرفی شده‌اند. این کتاب‌ها را این‌جا ببینید.

فهرست کتاب‌های آموزشی مناسب مهر 1391

 

 

فهرست کتاب‌های آموزشی مناسب آبان 1391

 

 

دوره ابتدایی

ریاضی

بسته مدیریت کلاسی: کتاب کار و تمرین ریاضی دوم دبستان (جلد1)؛ داودی، خسرو/ پندی، زهره و دیگران؛ تهران: مرآت دانش، 1391؛ 112 ص.؛ رحلی؛ مناسب برای: دوم ابتدایی؛ شابک: 1-528-125-600-978

زبان آموزی

خوشه: فارسی ششم دبستان؛ محمدی، راحله؛ تهران: گویش نو، 1391؛ 130 ص.؛ رحلی؛ مناسب برای: ششم ابتدایی؛ شابک: 0-34-6382-600-978

علوم تجربی

کتاب‌های کار و تمرین: کتاب کار و تمرین علوم تجربی اول ابتدایی؛ بهرامیان، اکرم؛ تهران: گل‌واژه، 1391؛ 124 ص.؛ رحلی؛ مناسب برای: اول ابتدایی؛ شابک: 6-867-482-964-978

کتاب‌‌های کار و تمرین: کتاب کار و تمرین علوم تجربی دوم ابتدایی؛ کاتبی، حورا؛ تهران: گل‌واژه، 1391؛ 148 ص.؛ رحلی؛ مناسب برای: دوم ابتدایی؛ شابک: 4-858-482-964-978

چرا و چگونه 52: اسب‌ها از دوره‌ی باستان تا امروز؛ نویمان، کریستین؛ ترجمه: کمال بهروزکیا؛ : قدیانی، 1391؛ 48 ص.؛ رحلی؛ مناسب برای: ششم ابتدایی؛ شابک: 3-056-251-600-978

چرا و چگونه 51: اقیانوس‌ها و دریاها؛ کرومنرل، راینر؛ ترجمه: کمال بهروزکیا؛ تهران: قدیانی، 1391؛ 48 ص.؛ رحلی؛ مناسب برای: ششم ابتدایی؛ شابک: 6-055-251-600-978

مجموعه دهم؛ چرا و چگونه؛ کمال بهروزکیا؛ تهران: قدیانی، 1391؛ 240 ص.؛ رحلی؛ مناسب برای: ششم ابتدایی؛ شابک: 0-060-251-600-978

علوم تربیتی

روان‌شناسی کودک‌ و نوجوان امروزی؛ شعاری‌نژاد، علی اکبر؛ تهران: پیشگامان پژوهش مدار، 1391؛ 80 ص.؛ رقعی؛ مناسب برای: معلم؛ شابک: 9-3-92308-600-978

شیوه اداره و تدریس در کلاس‌های چند پایه در نظام آموزشی 3-3-6؛ صمدیان، صمد؛ تبریز: بوی جوی مولیان، 1391؛ 155 ص.؛ وزیری؛ مناسب برای: اول ابتدایی، دوم ابتدایی، سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی؛ شابک: 9-0-93199-600-978

عمومی

بازی کن و بیاموز (طرح‌های علمی و فعالیت آسان برای بچه‌ها)؛ ون‌کلیوز، جنیس؛ تهران: قدیانی، 1391؛ 224 ص.؛ رحلی؛ مناسب برای: اول ابتدایی، دوم ابتدایی، سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی؛ شابک: 5-135-251-600-978

گنج آزمون اول دبستان فارسی- علوم- ریاضی (کتاب کار)...؛ سربازی، مسلم؛ تهران: گنج آزمون، 1391؛ 172 ص.؛ رحلی؛ مناسب برای: اول ابتدایی؛ شابک: 4-25-7582-964-978

مهارت‌های زندگی

الفبای مثبت‌گرایی (من و زندگی مثبت)؛ آتش‌پور، سید حمید؛ تهران: ابوعطا، 1391؛ 160 ص.؛ رقعی؛ مناسب برای: معلم؛ شابک: 5-138-170-964-978

به خجالت بگو خدانگه‌دار: یک کتاب تمرین برای کمک به کودکان، در غلبه بر کم‌رویی؛ چیس، لیندا / بروزوویچ، ریچارد ؛ ترجمه: شرىفى، لىلا؛ تهران: اندیشه معاصر، 1391؛ 132 ص.؛ وزیری؛ مناسب برای: معلم؛ شابک: 4-10-5996-600-978

دوره راهنمایی

 

زبان‌های خارجی

Top Notch: English for today's world: 1 B with Workbook؛ سسلو، جون ام.؛ تهران: غزال جوان، 1391؛ 148 ص.؛ رحلی؛ مناسب برای: دوم راهنمایی، سوم راهنمایی؛ شابک: 7-70-9912-964-978

Top Notch: English for today's world: 2 B with Workbook؛ سسلو، جون ام.؛ تهران: غزال جوان، 1391؛ 148 ص.؛ رحلی؛ مناسب برای: سوم راهنمایی؛ شابک: 1-72-9912-964-978

Top Notch: English for today's world: 2 A with Workbook؛ سسلو، جون ام.؛ تهران: غزال جوان، 1391؛ 148 ص.؛ رحلی؛ مناسب برای: سوم راهنمایی؛ شابک: 4-71-9912-964-978

Top Notch: English for today's world: 3 B with Workbook؛ سسلو، جون ام.؛ تهران: غزال جوان، 1391؛ 148 ص.؛ رحلی؛ مناسب برای: سوم راهنمایی؛ شابک: 5-74-9912-964-978

Top Notch: English for today's world: 3 A with Workbook؛ سسلو، جون ام.؛ تهران: غزال جوان، 1391؛ 148 ص.؛ رحلی؛ مناسب برای: سوم راهنمایی؛ شابک: 8-73-9912-964-978

Top Notch: English for today's world: Fundamentals B؛ سسلو، جون ام.؛ تهران: غزال جوان، 1391؛ 144 ص.؛ رحلی؛ مناسب برای: دوم راهنمایی، سوم راهنمایی؛ شابک: 4-68-9912-964-978

Top Notch: English for today's world: Fundamentals a؛ سسلو، جون ام.؛ تهران: غزال جوان، 1391؛ 144 ص.؛ رحلی؛ مناسب برای: دوم راهنمایی، سوم راهنمایی؛ شابک: 7-67-9912-964-978

Top Notch: English for today's world: 1 A with Workbook؛ سسلو، جون ام.؛ تهران: غزال جوان، 1391؛ 148 ص.؛ رحلی؛ مناسب برای: دوم راهنمایی، سوم راهنمایی؛ شابک: 1-69-9912-964-978

Backpack 1: Workbook؛ هریرا سالازار، ماریو؛ تهران: غزال جوان، 1391؛ 112 ص.؛ رحلی؛ مناسب برای: دوم راهنمایی؛ شابک: 6-93-9912-964-978

Backpack 3: Workbook؛ هریرا سالازار، ماریو؛ تهران: غزال جوان، 1391؛ 112 ص.؛ رحلی؛ مناسب برای: سوم راهنمایی؛ شابک: 4-97-9912-964-978

Backpack 2: Workbook؛ هریرا سالازار، ماریو؛ تهران: غزال جوان، 1391؛ 128 ص.؛ رحلی؛ مناسب برای: سوم راهنمایی؛ شابک: 0-95-9912-964-978

Backpack 3: Student Book؛ هریرا سالازار، ماریو؛ تهران: غزال جوان، 1391؛ 152 ص.؛ رحلی؛ مناسب برای: سوم راهنمایی؛ شابک: 7-96-9912-964-978

Backpack 2: Student Book؛ هریرا سالازار، ماریو؛ تهران: غزال جوان، 1391؛ 152 ص.؛ رحلی؛ مناسب برای: سوم راهنمایی؛ شابک: 3-94-9912-964-978

Backpack 1: Student Book؛ هریرا سالازار، ماریو؛ تهران: غزال جوان، 1391؛ 152 ص.؛ رحلی؛ مناسب برای: دوم راهنمایی؛ شابک: 9-92-9912-964-978

Backpack: Starter: Student Book؛ هریرا سالازار،‌ماریو؛ تهران: غزال جوان، 1391؛ 132 ص.؛ رحلی؛ مناسب برای: دوم راهنمایی؛ شابک: 5-90-9912-964-978

Backpack: Starter: Workbook؛ هریرا سالازار، ماریو؛ تهران: غزال جوان، 1391؛ 112 ص.؛ رحلی؛ مناسب برای: دوم راهنمایی؛ شابک: 2-91-9912-964-978

علوم تجربی

دایناسور؛ وودوارد، جان؛ فاطمه توسلی‌نیا؛ تهران: هوشمند، 1391؛ 72 ص.؛ رحلی؛ مناسب برای: دوم راهنمایی، سوم راهنمایی؛ شابک: 6-6-93364-964-978

بدن انسان؛ واکر، ریچارد؛ فاطمه توسلی‌نبا؛ تهران: هوشمند، 1391؛ 72 ص.؛ رحلی؛ مناسب برای: دوم راهنمایی، سوم راهنمایی؛ شابک: 3-7-93364-964-978

چرا و چگونه؛ 51؛ اقیانوس‌ها و دریاها؛ کرومنرل، راینر؛ کمال بهروزکیا؛ تهران: قدیانی، 1391؛ 48 ص.؛ رحلی؛ مناسب برای: دوم راهنمایی، سوم راهنمایی؛ شابک: 6-055-251-600-978

چرا و چگونه؛ 52؛ اسب‌ها،از دوره‌ی باستان تا امروز؛ نویمان، کریستین؛ کمال بهروزکیا؛ تهران: قدیانی، 1391؛ 48 ص.؛ رحلی؛ مناسب برای: دوم راهنمایی، سوم راهنمایی؛ شابک: 3-056-251-600-978

چرا و چگونه؛ 53؛ قطار و راه آهن، پیدایش و تکامل؛ جمعی از نویسندگان موزه DB نورنبرگ؛ کمال بهروزکیا؛ تهران: قدیانی، 1391؛ 48 ص.؛ رحلی؛ مناسب برای: دوم راهنمایی، سوم راهنمایی؛ شابک: 0-057-251-600-978

چرا و چگونه؛ 54؛ اقلیم‌شناسی زمین (آب، هوا، زمین و جوّ)؛ بوگیش، ورنر؛ کمال بهروزکیا؛ تهران: قدیانی، 1391؛ 48 ص.؛ رحلی؛ مناسب برای: دوم راهنمایی، سوم راهنمایی؛ شابک: 7-058-251-600-978

چرا و چگونه؛ 55؛ فیل‌ها، شیوه‌ی زندگی، اهمیت و انواع؛ سدلاگ، اولریش؛ کمال بهروزکیا؛ تهران: قدیانی، 1391؛ 48 ص.؛ رحلی؛ مناسب برای: دوم راهنمایی، سوم راهنمایی؛ شابک: 4-059-251-600-978

مجموعه دهم؛ چرا و چگونه؛ کمال بهروزکیا؛ تهران: قدیانی، 1391؛ 240 ص.؛ رحلی؛ مناسب برای: دوم راهنمایی، سوم راهنمایی؛ شابک: 0-060-251-600-978

علوم تربیتی

روان‌شناسی کودک‌ و نوجوان امروزی؛ شعاری‌نژاد، علی اکبر؛ تهران: پیشگامان پژوهش مدار، 1391؛ 80 ص.؛ رقعی؛ مناسب برای: معلم؛ شابک: 9-3-92308-600-978

مهارت‌های زندگی

الفبای مثبت‌گرایی (من و زندگی مثبت)؛ آتش‌پور، سید حمید؛ تهران: ابوعطا، 1391؛ 160 ص.؛ رقعی؛ مناسب برای: معلم و دانشجویان مراکز تربیت معلم؛ شابک: 5-138-170-964-978

 

 

دوره متوسطه نظری

ادبیات فارسی

ادبیات پیش‌دانشگاهی: آموزش کامل+پرسش‌های چهار‌گزینه‌ای؛ عبدالمحمدی، علیرضا؛ تهران: برایند، 1391؛ 340 ص.؛ رحلی؛ مناسب برای: پیش دانشگاهی؛ شابک: 3-16-6466-600-978

کتاب محوری: ادبیات فارسی (2) سال دوم دبیرستان؛ ملک‌محمدی، محمدرضا؛ تهران: بین‌المللی گاج، 1391؛ 368 ص.؛ رحلی؛ مناسب برای: دوم متوسطه کلیه رشته‌ها؛ شابک: 4-00-9909-964-978

کتاب‌های محوری: ادبیات فارسی (3) سال سوم دبیرستان؛ ملک‌محمدی، محمدرضا؛ تهران: بین‌المللی گاج، 1391؛ 384 ص.؛ رحلی؛ مناسب برای: سوم متوسطه ریاضی، سوم متوسطه تجربی، معلم؛ شابک: 2-698-158-964-978

کتاب‌های طبقه‌بندی شده: ادبیات فارسی [1] سال اول متوسطه؛ جوزقی، سعید؛ تهران: گل‌واژه، 1391؛ 236 ص.؛ رحلی؛ مناسب برای: اول متوسطه، معلم؛ شابک: 6-812-482-964-978

کتاب‌های طبقه‌بندی شده: ادبیات فارسی [2] سال دوم متوسطه؛ اصغری‌تاری، محسن؛ تهران: گل‌واژه، 1391؛ 273 ص.؛ رحلی؛ مناسب برای: دوم متوسطه کلیه رشته‌ها، معلم؛ شابک: 0-830-482-964-978

کتاب‌های طبقه‌بندی شده: ادبیات فارسی [3] سال سوم متوسطه رشته‌های علوم ریاضی و علوم تجربی؛ افتخاری، یدالله؛ تهران: گل‌واژه، 1391؛ 280 ص.؛ رحلی؛ مناسب برای: پیش دانشگاهی، سوم متوسطه کلیه رشته‌ها، معلم؛ شابک: 8-850-482-964-978

پرسمان: ادبیات فارسی 1 (سال اول دبیرستان)؛ ملک‌محمدی، محمدرضا؛ تهران: بین‌المللی گاج، 1391؛ 256 ص.؛ رحلی؛ مناسب برای: اول متوسطه؛ شابک: 8-331-158-964-978

ادبیات موضوعی جامع؛ شجاعی، امیرنجات/ نظری، مهدی؛ تهران: بین‌المللی گاج، 1391؛ 672 ص.؛ رحلی؛ مناسب برای: سوم متوسطه کلیه رشته‌ها، پیش دانشگاهی کلیه رشته‌ها، معلم؛ شابک: 8-724-158-964-978

پاسخ‌های تشریحی ادبیات موضوعی جامع؛ شجاعی، امیرنجات؛ تهران: بین‌المللی گاج، 1391؛ 240 ص.؛ رحلی؛ مناسب برای: سوم متوسطه کلیه رشته‌ها، پیش دانشگاهی کلیه رشته‌ها، معلم؛ شابک: 2-726-158-964-978

کتاب‌های میکروطبقه‌بندی: پاسخ‌های تشریحی زبان و ادبیات فارسی کنکور؛ نظری، مهدی؛ تهران: بین‌المللی گاج، 1391؛ 380 ص.؛ رحلی؛ مناسب برای: دوم متوسطه کلیه رشته‌ها، سوم متوسطه کلیه رشته‌ها، پیش دانشگاهی کلیه رشته‌ها، معلم؛ شابک: 3-691-158-964-978

زبان فارسی (1) سال اول دبیرستان؛ ملک‌محمدی، محمدرضا؛ تهران: بین‌المللی گاج، 1391؛ 164 ص.؛ رحلی؛ مناسب برای: اول متوسطه، معلم؛ شابک: 0-535-158-964-978

کتاب‌های طبقه‌بندی شده: زبان فارسی (2) مجموعه کتاب‌های طبقه‌بندی شده سال دوم متوسطه کلیه رشته‌ها؛ پورباقریان، احمد؛ تهران: گل‌واژه، 1391؛ 228 ص.؛ رحلی؛ مناسب برای: دوم متوسطه کلیه رشته‌ها، معلم؛ شابک: 7-831-482-964-978

کتاب‌های طبقه‌بندی شده: زبان فارسی [1] سال اول متوسطه؛ اشرفی، شهناز؛ تهران: گل‌واژه، 1391؛ 216 ص.؛ رحلی؛ مناسب برای: اول متوسطه، معلم؛ شابک: 9-811-482-964-978

کتاب‌های طبفه‌بندی شده: زبان فارسی [3] سال سوم متوسطه رشته علوم انسانی؛ درستی، غلامرضا؛ تهران: گل‌واژه، 1391؛ 248 ص.؛ رحلی؛ مناسب برای: سوم متوسطه انسانی، پیش دانشگاهی کلیه رشته‌ها؛ شابک: 8-876-482-964-978

کتاب محوری: زبان و ادبیات فارسی پیش‌دانشگاهی؛ ملک‌محمدی، محمدرضا؛ تهران: بین‌المللی گاج، 1391؛ 352 ص.؛ رحلی؛ مناسب برای: پیش دانشگاهی کلیه رشته‌ها، معلم؛ شابک: 6-645-158-964-978

کتاب‌های میکرو طبقه‌بندی: زبان و ادبیات فارسی کنکور (سال دوم، سوم و پیش‌دانشگاهی)؛ جوکار، محمد؛ تهران: بین‌المللی گاج، 1391؛ 432 ص.؛ رحلی؛ مناسب برای: دوم متوسطه کلیه رشته‌ها، سوم متوسطه کلیه رشته‌ها، پیش دانشگاهی کلیه رشته‌ها؛ شابک: 6-690-158-964-978

کتاب زبان و ادبیات فارسی؛ سبطی، هامون؛ تهران: دریافت، 1390؛ 100 ص.؛ رحلی؛ مناسب برای: متوسطه کلیه رشته‌ها؛ شابک: 7-00-6193-600-978

تاریخ

آبراهام لینکلن رئیس‌ جمهوری آمریکا در جنگ داخلی؛ هاوگن، برندا؛ ترجمه: فرید جواهر کلام؛ تهران: ققنوس، 1391؛ 112 ص.؛ رقعی؛ مناسب برای: سوم متوسطه انسانی، معلم؛ شابک: 8-989-311-964-978

بنجامین فرانکلین: دانشمند و دولتمرد؛ هاوگن، برندا؛ ترجمه: حسین بحری؛ تهران: ققنوس، 1391؛ 112 ص.؛ رقعی؛ مناسب برای: سوم متوسطه انسانی، معلم؛ شابک: 3-984-311-964-978

جغرافیا

اطلس جامع گیتا‌شناسی 91-90[اطلس]: راهنمای کامل جهان امروز؛ بختیاری، سعید؛ تهران: مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتا‌شناسی، 1390؛ 112 ص.؛ رحلی؛ مناسب برای: دوم متوسطه کلیه رشته‌ها، معلم؛ شابک: 3-405-342-964-978

اطلس راه‏های ایران 1391 [اطلس]؛ بختیاری، سعید؛ تهران: مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتا‌شناسی، 1391؛ 320 ص.؛ وزیری؛ مناسب برای: دوم متوسطه کلیه رشته‌ها، معلم؛ شابک: 1-412-342-964-978

جغرافیا سال دوم متوسطه کلیه رشته‌ها؛ کاریان، شادی؛ تهران: گل‌واژه، 1391؛ 192 ص.؛ رحلی؛ مناسب برای: دوم متوسطه کلیه رشته‌ها؛ شابک: 5-822-482-964-978

تعلیم و تربیت دینی

آشنایی با اسلام؛ باقری، محمد؛ قم: جوانان موفق، 1390؛ 192 ص.؛ رقعی؛ مناسب برای: متوسطه کلیه رشته‌ها، معلم؛ شابک: 6-41-5903-600-978

بوستان حجاب: 110 داستان، 110 روایت، 110 مسئله شرعی پیرامون؛ رحمتی‌ شهرضا، محمد؛ قم: جوانان موفق، 1391؛ 160 ص.؛ رقعی؛ مناسب برای: متوسطه کلیه رشته‌ها، معلم؛ شابک: 8-34-5903-600-978

چرا با حجاب شدم؟ انتخاب آگاهانه، دفاع عاقلانه انگیزه و دلایل انتخاب پوشش اسلامی از زبان دختری که زمانی بی‌حجاب بود . صدو ده دلیل برای انتخاب حجاب اسلامی؛ بهروزی، مژده؛ تهران: جوانان موفق، 1390؛ 114 ص.؛ رقعی؛ مناسب برای: سوم متوسطه کلیه رشته‌ها، معلم؛ شابک: 5-22-5903-600-978

چرا و چگونه نماز بخوانیم؟ 110 دلیل برای چرایی نماز ‌خواندن، بیان دلایل عقلی برای نماز‌خواندن...؛ رحمتی شهرضا، محمد؛ قم: جوانان موفق، 1391؛ 160 ص.؛ رقعی؛ مناسب برای: معلم؛ شابک: 9-40-5903-600-978

دردانه رسالت: صدوده داستان، صدو‌ده روایت از زندگی حضرت زهرا‌سلام‌اللّه‌علیها؛ رحمتی شهرضا، محمد؛ قم: جوانان موفق، 1391؛ 160 ص.؛ رقعی؛ مناسب برای: معلم؛ شابک: 3-39-5903-600-978

گلستان حجاب: 313 نکته خواندنی پیرامون مسئله‌ی حجاب شامل...؛ رحمتی‌ شهرضا، محمد؛ قم: جوانان موفق، 1391؛ 96 ص.؛ رقعی؛ مناسب برای: متوسطه کلیه رشته‌ها، معلم؛ شابک: 1-33-5903-600-978

روان‌شناسی

شناخت اختلالات شخصیتی قبل و بعد از ازدواج؛ جانسون، دبلیو-برد؛ ترجمه: فاطمه سادات موسوی؛ تهران: ما و شما، 1391؛ 320 ص.؛ رقعی؛ مناسب برای: معلم، مشاور؛ شابک: 8-76-8875-964-978

زبان‌های خارجی

top notch: english for today's world: 1a with workbook؛ سسلو، جون ام.؛ تهران: غزال جوان، 1391؛ 148 ص.؛ رحلی؛ مناسب برای: متوسطه کلیه رشته‌ها؛ شابک: 1-69-9912-964-978

Top Notch: English for today's world: 2 A with Workbook؛ سسلو، جون ام.؛ تهران: غزال جوان، 1391؛ 148 ص.؛ رحلی؛ مناسب برای: متوسطه کلیه رشته‌ها؛ شابک: 4-71-9912-964-978

Top Notch: English for today's world: 2 B with Workbook؛ سسلو، جون ام.؛ تهران: غزال جوان، 1391؛ 148 ص.؛ رحلی؛ مناسب برای: متوسطه کلیه رشته‌ها؛ شابک: 1-72-9912-964-978

Top Notch: English for today's world: 3 A with Workbook؛ سسلو، جون ام.؛ تهران: غزال جوان، 1391؛ 148 ص.؛ رحلی؛ مناسب برای: متوسطه کلیه رشته‌ها؛ شابک: 8-73-9912-964-978

Top Notch: English for today's world: Fundamentals a؛ سسلو، جون ام.؛ تهران: غزال جوان، 1391؛ 144 ص.؛ رحلی؛ مناسب برای: متوسطه کلیه رشته‌ها؛ شابک: 7-67-9912-964-978

Top Notch: English for today's world: Fundamentals B؛ سسلو، جون ام.؛ تهران: غزال جوان، 1391؛ 144 ص.؛ رحلی؛ مناسب برای: متوسطه کلیه رشته‌ها؛ شابک: 4-68-9912-964-978

Top Notch: English for today's world:1B with Workbook؛ سسلو، جون ام.؛ تهران: غزال جوان، 1391؛ 148 ص.؛ رحلی؛ مناسب برای: متوسطه کلیه رشته‌ها؛ شابک: 7-70-9912-964-978

کتاب‌های کار و تمرین: انگلیسی (2) دوم متوسطه شاخه نظری، فنی و حرفه‌ای، کارودانش شامل: فضای خالی جهت نوشتن...؛ مهدیزاده، جلیله؛ تهران: گل‌واژه، 1390؛ 164 ص.؛ رحلی؛ مناسب برای: دوم متوسطه کلیه رشته‌ها؛ شابک: 7-787-482-964-978

Top Notch: English for today's world: 3 B with Workbook؛ سسلو، جون ام.؛ تهران: غزال جوان، 1391؛ 148 ص.؛ رحلی؛ مناسب برای: متوسطه کلیه رشته‌ها؛ شابک: 5-74-9912-964-978

شیمی

شیمی برای زندگی: شیمی 1 شیمی برای زندگی (کتاب کار)؛ مختاری، منصور؛ تهران: خیلی سبز، 1391؛ 139 ص.؛ رحلی؛ مناسب برای: اول متوسطه؛ شابک: 4-88-5506-600-978

کتاب کار: شیمی اول متوسطه؛ یحیایی طالقانی، شهرام و دیگران؛ تهران: گردوی دانش، 1391؛ 166 ص.؛ رحلی؛ مناسب برای: اول متوسطه؛ شابک: 1-26-6786-600-978

علوم تربیتی

اگر فرزند خلاق می‌خواهید؟؛ کوهن، دیوید؛ ترجمه: محمد کاوش‌نیا؛ اصفهان: کیاراد/ بصائر/ شهید حسین فهمیده، 1390؛ 240 ص.؛ رقعی؛ مناسب برای: معلم؛ شابک: 9-87-5685-600-978

فلسفه و منطق

منطق طلایی: قابل استفاده برای دانش‌آموزان سوم متوسطه، کنکوری‏ها، دبیران و بازماندگان از تحصیل... بیش از 370 سوال امتحانات نهایی و مشابه نهایی، تست‌های کنکور؛ کاتب، عبدالله؛ تهران: نگرش روز، 1391؛ 150 ص.؛ رحلی؛ مناسب برای: سوم متوسطه انسانی، پیش دانشگاهی، معلم؛ شابک: 6-28-6651-600-978

فیزیک

فیزیک 1 و آزمایشگاه، سال اول دبیرستان؛ چسنی اردستانی، محمود و دیگران؛ تهران: فاطمی، 1390؛ 186 ص.؛ رحلی؛ مناسب برای: اول متوسطه؛ شابک: 0-676-318-964-978

میدان نقطهء صفر: در جستجوی نیروی اسرار‌آمیز کیهان؛ مک‌تاگارت، لین؛ ترجمه: محمدعلی جعفری؛ تهران: فاطمی؛ 1391 ص.؛ رقعی؛ مناسب برای: معلم؛ شابک: 6-674-318-964-978

متفرقه

زندگی به همین سادگی؛ کوستن ماخر، تیکی؛ ترجمه: ارشاد عظیمی/ کیوان سلطانی؛ تهران: بین‌المللی گاج، 1390؛ 280 ص.؛ رقعی؛ مناسب برای: سوم متوسطه کلیه رشته‌ها، پیش دانشگاهی کلیه رشته‌ها؛ شابک: 0-465-158-964-978

مهارت‌های زندگی

الفبای مثبت‌گرایی (من و زندگی مثبت)؛ آتش‌پور، سید حمید؛ تهران: ابوعطا، 1391؛ 160 ص.؛ رقعی؛ مناسب برای: متوسطه کلیه رشته‌ها، معلم؛ شابک: 5-138-170-964-978

جرأت اعتماد؛ ریکو، دیوید؛ ترجمه: مهسا مشتاق؛ تهران: ابوعطا، 1391؛ 96 ص.؛ رقعی؛ مناسب برای: متوسطه کلیه رشته‌ها معلم، مشاور، مدیر؛ شابک: 5-141-170-964-978

فراتر از ذهن: چگونه خلاق باشیم؟؛ رابینسون، کن؛ ترجمه: روشنک ضرابی؛ تهران: ابوعطا؛ 1391 ص.؛ رقعی؛ مناسب برای: متوسطه کلیه رشته‌ها، معلم؛ شابک: 1-149-170-964-978

 

 

 

دوره فنی و حرفه‌ای و کاردانش

 

 

حسابداری و بازرگانی ـ بازرگانی

مدیریت جامع برند؛ خداداد حسینی، حمید/ رضوانی مهران؛ تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، 1391؛ 341 ص.؛ وزیری؛ مناسب برای: ؛ شابک: 2-257-379-964-978

کارآفرینی؛ بابایی اربوسرا، ایرج/ رستم نژاد، بهزاد/ نیکخواه بهرامی، محمود؛ تهران: کتاب آوا، 1390؛ 159 ص.؛ وزیری؛ مناسب برای: دوم و سوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش؛ شابک: 4-00-5526-600-978

علوم تربیتی

الفبای مثبت‌گرایی (من و زندگی مثبت)؛ آتش‌پور، سید حمید؛ تهران: ابوعطا، 1391؛ 160 ص.؛ رقعی؛ مناسب برای: دوم و سوم پیش‌دانشگاهی فنی و حرفه‌ای، دوم و سوم پیش‌دانشگاهی کاردانش؛ شابک: 5-138-170-964-978

مدیریت نگه‌داری و تعمیرات؛ جمالی‌راد، مصطفی؛ تهران: مصطفی جمالی‌راد، 1391؛ 105 ص.؛ وزیری؛ مناسب برای: دوم و سوم فنی و حرفه‌ای، پیش‌دانشگاهی فنی و حرفه‌ای؛ شابک: 7-8097-04-964-978

کشاورزی ـ امور باغبانی

بونسای هنر زنده (خود‌آموز طراحی و تولید بونسای)؛ محمود تبریزی، مهرداد؛ تهران: پرتو واقعه، 1390؛ 80 ص.؛ وزیری؛ مناسب برای: سوم فنی و حرفه‌ای؛ شابک: 0-29-5604-600-978

مدیریت خانواده

مهارت‌های زندگی زناشویی؛ مکی، متیو/ فنینگ، پاتریک/ پالگ، کیم؛ ترجمه: شهرام محمدخانی/ قدرت عابدی؛ تهران: ورای دانش، 1390؛ 404 ص.؛ وزیری؛ مناسب برای: سوم فنی و حرفه‌ای؛ شابک: 0-031-138-600-978

هنرهای دستی نصف جهان 2؛ محمدی، پروین؛ تهران: بین‌‌‌المللی حافظ، 1390؛ 56 ص.؛ رحلی؛ مناسب برای: دوم و سوم کاردانش؛ شابک: 7-78-5432-600-978

هنر‌های دستی نصف جهان 3؛ محمدی، پروین؛ تهران: بین‌‌‌المللی حافظ، 1391؛ 56 ص.؛ رحلی؛ مناسب برای: دوم و سوم کاردانش؛ شابک: 2-99-5432-600-978

هنر‌های دستی نصف جهان 4؛ محمدی، پروین؛ تهران: بین‌‌‌المللی حافظ، 1391؛ 60 ص.؛ رحلی؛ مناسب برای: دوم و سوم کاردانش؛ شابک: 8-002-277-600-978

هنرهای دستی نصف جهان 5؛ محمدی، پروین؛ تهران: بین‌‌‌المللی حافظ، 1391؛ 60 ص.؛ رحلی؛ مناسب برای: دوم و سوم کاردانش؛ شابک: 2-004-277-600-978

رژیم‌های کاهنده چربی بدن؛ کلوآتره، دالاس؛ ترجمه: روح‌الله رنجبر/ آقا علی قاسم‌‌نیان/ هادی رستمی دیدار؛ تهران: ورزش/ بامداد کتاب، 1390؛ 272 ص.؛ وزیری؛ مناسب برای: سوم فنی و حرفه‌ای؛ شابک: 8-69-5796-600-978

رسیدن به هدف، راهکار‌هایی برای تغییر روش زندگی شما؛ اسمیت، اندی؛ ترجمه: حسین فروغی اصل؛ تهران: سبزان، 1391؛ 136 ص.؛ رقعی؛ مناسب برای: سوم فنی و حرفه‌ای؛ شابک: 4-045-117-600-978

کتاب جامع حلوا؛ تقدسی، منصوره؛ تهران: بین‌‌‌المللی حافظ، 1391؛ 112 ص.؛ خشتی؛ مناسب برای: دوم و سوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش؛ شابک: 7-009-277-600-978

بسته‌بندی و تزیین جعبه و گره‌زدن روبان‌ها 3؛ فریتش، کریستین؛ ترجمه: اکرم ذاکری؛ تهران: بین‌‌‌المللی حافظ، 1390؛ 72 ص.؛ خشتی؛ مناسب برای: دوم و سوم کاردانش؛ شابک: 9-61-5432-600-978

دیدگاه‌های نظری خیانت زناشویی و بهبود روابط؛ مؤمنی جاوید، مهرآور/ شعاع کاظمی، مهرانگیز؛ تهران: آوای نور، 1390؛ 176 ص.؛ رقعی؛ مناسب برای: سوم فنی و حرفه‌ای؛ شابک: 1-44-5413-600-978

هنر ـ نقاشی

مکاتب نقاشی؛‌ لطفی، فوزیه؛ تهران: فرهنگسرای میردشتی، 1391؛ 208 ص.؛ وزیری؛ مناسب برای: دوم و سوم فنی و حرفه‌ای، پیش‌دانشگاهی فنی و حرفه‌ای؛ شابک: 2-38-6016-600-978

هنر ـ طراحی

خود‌آموز طراحی با مداد؛ فرانکس، جین؛ ترجمه: پگاه جلالی؛ تهران: آبان، 1390؛ 68 ص.؛ رحلی؛ مناسب برای: دوم و سوم فنی و حرفه‌ای، پیش‌دانشگاهی فنی و حرفه‌ای؛ شابک: 4-20-6413-600-978

هنر ـ گرافیک

گنجینه اسلام؛ بامبرو، فیلیپ؛ ترجمه: مسعود گلزاری، مهردخت وزیر پور کشمیری؛ تهران: کتابدار، 1390؛ 186 ص.؛ وزیری؛ مناسب برای: دوم و سوم فنی و حرفه‌ای، پیش‌دانشگاهی فنی و حرفه‌ای؛ شابک: 1-52-8913-964-978-

هنر ـ طراحی

طراحی از روی عکس؛ کارداسی، دایان؛ ترجمه: پیوند جلالی؛ تهران: کتاب آبان، 1390؛ 68 ص.؛ رحلی؛ مناسب برای: دوم و سوم فنی و حرفه‌ای، پیش‌دانشگاهی فنی و حرفه‌ای؛ شابک: 1-21-6413-600-978

روش آسان در طراحی؛ روزینسکی، کارول؛ ترجمه: پیوند جلالی؛ تهران: کتاب آبان، 1391؛ 68 ص.؛ رحلی؛ مناسب برای: دوم و سوم فنی و حرفه‌ای؛ شابک: 4-04-6413-600-978

هنر ـ موسیقی

رساله آهنگ‌سازی؛ الهامیان، محسن؛ تهران: سوره مهر، 1391؛ 392 ص.؛ رحلی؛ مناسب برای: سوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش، پیش‌دانشگاهی فنی وحرفه ای و کاردانش؛ شابک: 5-299-175-600-978

فارسی فی فن‌الالحان؛ حسینی، محمدتقی؛ تهران: سوره مهر، 1391؛ 236 ص.؛ رقعی؛ مناسب برای: پیش‌دانشگاهی فنی و حرفه‌ای؛ شابک: 4-254-175-600-978

۲ دی ۱۳۹۱ ۰۴:۰۷
تعداد بازدید : ۳,۰۷۷

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید