چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
 

اخبار

فهرست کتاب‌های مناسب دی ماه دبیرخانه سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی

دبیرخانه سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی، فهرست تازه‌ای از کتاب‌های آموزشی مناسب را برای دانش‌آموزان، معلمان و سایر علاقه‌مندان اعلام کرد. فهرست تازه شامل 80 عنوان کتاب آموزشی است.

 در این فهرست 24 عنوان کتاب آموزشی مناسب برای دوره ابتدایی، 26 عنوان کتاب آموزشی برای دوره راهنمایی، 10 عنوان کتاب آموزشی متوسطه نظری و 26 عنوان کتاب مناسب برای هنرجویان و هنرآموزان دوره فنی و حرفه‌ای و کاردانش معرفی شده است.

گفتنی است این دبیرخانه فعلاً برنامه‌ای برای معرفی عمومی‌ کتاب‌هایی که نتوانسته‌اند به امتیاز کافی دست پیدا کنند، ندارد. ناشران و پدیدآورندگان این کتاب‌ها می‌توانند وضعیت کتاب خود را شخصاً از دبیرخانه مذکور پی‌گیری کنند.

در سال جاری، سه فهرست دیگر از کتاب‌های آموزشی مناسب معرفی شده‌اند. این کتاب‌ها را این‌جا ببینید.

کتاب‌های مناسب مهر

کتاب‌های مناسب آبان

کتاب‌های مناسب آذر

 

ابتدایی

تعلیم و تربیت دینی

زندگی مصور امام خمینی: آغازگر فریاد؛ اجاقی، محمد؛ تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‌(س)/ موسسه چاپ و نشر عروج، 1391؛ 40 ص.؛ خشتی؛ شابک: 8-062-212-964-978؛ مناسب برای: سوم ابتدایی/ چهارم ابتدایی/ پنجم ابتدایی

زندگی مصور امام خمینی: دور از وطن؛ اجاقی، محمد؛ تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)/ موسسه چاپ و نشر عروج، 1391؛ 45 ص.؛ خشتی؛ شابک: 5-063-212-964-978؛ مناسب برای: سوم ابتدایی/ چهارم ابتدایی/ پنجم ابتدایی

زندگی مصور امام خمینی: فصل دانایی؛ اجاقی، محمد؛ تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‌(س)/ موسسه چاپ و نشر عروج، 1391؛ 47 ص.؛ خشتی؛ شابک: 1-058-212-964-978؛ مناسب برای: سوم ابتدایی/ چهارم ابتدایی/ پنجم ابتدایی

ریاضی

ریاضی پنجم ابتدایی؛ ترزقی، سیدجواد؛ مشهد: امید مهر، 1391؛ 200 ص.؛ وزیری؛ شابک: 0-79-154-600-978؛ مناسب برای: پنجم ابتدایی

کتاب راهنمای کار ریاضی سال ششم ابتدایی؛ بخشعلی‌زاده، شهرناز؛ تهران: شورا، 1391؛ 192 ص.؛ رحلی؛ شابک: 0-83-7890-964-978؛ مناسب برای: ششم ابتدایی

کتاب کار ریاضی ششم ابتدایی؛ ترزقی، سیدجواد؛ مشهد: امید مهر، 1391؛ 290 ص.؛ وزیری؛ شابک: 7-140-154-600-978؛ مناسب برای: ششم ابتدایی/ دوم و سوم پیش دانشگاهی فنی و حرفه‌ای

کتاب کار و تمرین ریاضی پنجم ابتدایی شامل: کلیه آموزش ، سؤالات طبقه‌بندی شده به صورت هفتگی...؛ نجیمی، زهره؛ تهران: گل‌واژه، 1391؛ 204 ص.؛ رحلی؛ شابک: 8-764-482-964-978؛ مناسب برای:

کتاب کار و تمرین ریاضی دوم ابتدایی؛ برازش، مهین‌دخت؛ تهران: گل‌واژه، 1391؛ 156 ص.؛ رحلی؛ شابک: 7-857-482-964-978؛ مناسب برای: دوم ابتدایی

کتاب کار و تمرین ریاضی ششم ابتدایی؛ حاج‌محمودی، فاطمه؛ تهران: گل‌واژه، 1391؛ 240 ص.؛ رحلی؛ شابک: 3-855-482-964-978؛ مناسب برای: ششم ابتدایی

زبان‌آموزی

دیکته شب دوم ابتدایی؛ یوسفان نجف‌آبادی، فردوس؛ تهران: گل‌واژه، 1391؛ 96 ص.؛ رحلی؛ شابک: 6-870-482-964-978؛ مناسب برای: دوم ابتدایی

علوم تجربی

انرژی‌ها: انرژی آبی؛ ریچاردز، جولی؛ ترجمه: سپیده ایزی؛ مشهد: به نشر، 1391؛ 32 ص.؛ وزیری؛ شابک: 1-1748-02-964-978؛ مناسب برای: سوم ابتدایی/ چهارم ابتدایی/ پنجم ابتدایی/ ششم ابتدایی

انرژی‌ها: انرژی بادی؛ ریچادرز، جولی؛ ترجمه: سپیده ایزی؛ مشهد: به نشر، 1391؛ 32 ص.؛ وزیری؛ شابک: 8-1749-02-964-978؛ مناسب برای: سوم ابتدایی/ چهارم ابتدایی/ پنجم ابتدایی/ ششم ابتدایی

انرژی‌ها: انرژی خورشیدی؛ ریچاردز، جولی؛ ترجمه: سپیده ایزی؛ مشهد: به نشر، 1391؛ 32 ص.؛ وزیری؛ شابک: 4-1750-02-964-978؛ مناسب برای: سوم ابتدایی/ چهارم ابتدایی/ پنجم ابتدایی/ ششم ابتدایی

انرژی‌ها: انرژی هسته‌ای؛ ریچادرز، جولی؛ ترجمه: سپیده ایزی؛ مشهد: به نشر، 1391؛ 32 ص.؛ وزیری؛ شابک: 1-1751-02-964-978؛ مناسب برای: سوم ابتدایی/ چهارم ابتدایی/ پنجم ابتدایی/ ششم ابتدایی

چراهای شگفت‌انگیز: بدن انسان: پاسخ به کنجکاوی‌های کودکان و نوجوانان؛ اکسلاد، کریس؛ ترجمه: امیر صالحی طالقانی؛ تهران: نحل، 1391؛ 32 ص.؛ رحلی؛ شابک: 8-36-8141-964-978؛ مناسب برای: سوم ابتدایی/ چهارم ابتدایی/ پنجم ابتدایی

چراهای شگفت‌انگیز: پستانداران: پاسخ به کنجکاوی‌های کودکان و نوجوانان؛ دلا بدویر،‌ کامیلا؛ ترجمه: لیلا جبیب‌زاده؛ تهران: نحل، 1391؛ 32 ص.؛ رحلی؛ شابک: 9-42-8141-964-978؛ مناسب برای: چهارم ابتدایی/ پنجم ابتدایی

چراهای شگفت‌انگیز: حشرات: پاسخ به کنجکاوی‌های کودکان و نوجوانان؛ گالاگر،‌ بیلیندا؛ ترجمه: لیلا حبیب‌زاده؛ تهران: نحل، 1391؛ 32 ص.؛ رحلی؛ شابک: 2-44-8141-964-978؛ مناسب برای: سوم ابتدایی/ چهارم ابتدایی/ پنجم ابتدایی

دریا: دانشنامه کودک و نوجوان لاروس؛ شریزی، ترزد؛ ترجمه: منا فخیم؛ تهران: فرهنگ معاصر، 1390؛ 80 ص.؛ خشتی؛ شابک: 0-035-105-600-978؛ مناسب برای: دوم راهنمایی/ سوم راهنمایی/ ششم ابتدایی

انرژی‌ها: سوخت‌های زیستی؛ ریچادرز، جولی؛ ترجمه: فاطمه ابراهیم‌زاده؛ مشهد: به نشر، 1391؛ 32 ص.؛ وزیری؛ شابک: 8-1752-02-964-978؛ مناسب برای: سوم ابتدایی/ چهارم ابتدایی/ پنجم ابتدایی/ ششم ابتدایی

انرژی‌ها: سوخت‌های فسیلی؛ ریچارد، جولی؛ ترجمه: فاطمه ابراهیم زاده؛ مشهد: به نشر، 1391؛ 141 ص.؛ وزیری؛ شابک: 5-1753-02-964-978؛ مناسب برای: سوم ابتدایی/ چهارم ابتدایی/ پنجم ابتدایی/ ششم ابتدایی

چراهای شگفت‌انگیز: سیاره زمین: پاسخ به کنجکاوی‌های کودکان و نوجوانان-؛ اکسلاد، کریس؛ ترجمه: لیلا حبیب‌زاده؛ تهران: نحل، 1391؛ 32 ص.؛ رحلی؛ شابک: 7-46-8141-964-978-؛ مناسب برای: سوم ابتدایی/ چهارم ابتدایی/ پنجم ابتدایی

علوم ششم ابتدایی؛ صادقی، علیرضا؛ تهران: بین المللی گاج، 1391؛ 91 ص.؛ رحلی؛ شابک: 8-696-158-964-978؛ مناسب برای:

علوم تجربی- مطالعات اجتماعی

چراهای شگفت‌انگیز: آب و هوا: پاسخ به کنجکاوی‌های کودکان و نوجوانان؛ اکسلاد، کریس؛ ترجمه: لیلا حبیب‌زاده؛ تهران: نحل، 1391؛ 32 ص.؛ رحلی؛ شابک: 2-41-8141-964-978؛ مناسب برای: سوم ابتدایی/ چهارم ابتدایی/ پنجم ابتدایی

هنر

زیبا بنویسیم: زیبا بنویسیم فارسی ششم دبستان: آموزش خط تحریری؛ تبریزی، رضا؛ تهران: قدیانی، 1391؛ 108 ص.؛ خشتی؛ شابک: 1-274-251-600-978؛ مناسب برای: چهارم ابتدایی/ پنجم ابتدایی

 

راهنمایی

حرفه و فن

مهارت برتر با کتاب حرفه‌وفن پایه دوم راهنمایی؛ قانع، مژگان/ بابائی، بهنام؛ تهران: مبتکران/ پیشروان، 1391؛ 112 ص.؛ رحلی؛ شابک: 5-1381-07-964-978؛ مناسب برای: دوم راهنمایی

زبان عربی

کتاب‌های کار 20: عربی سوم‌راهنمایی؛ هیات مولفین؛ تهران: گردوی دانش، 1391؛ 144 ص.؛ رحلی؛ شابک: 5-02-6786-600-978؛ مناسب برای: سوم راهنمایی

فرهنگ مصور عربی- فارسی مناسب برای دانش‌آموزان راهنمایی و دبیرستان؛ قاسم‌پور، افسانه؛ رشت: دهسرا، 1391؛ ص.؛ وزیری؛ شابک: 5-140-197-964-978؛ مناسب برای: سوم راهنمایی

زبان‌های خارجی

KACI Children Teaching Method: KCT 1؛ هیئت مولفین موسسه فرهنگی آموزشی کیش‌ایر؛ تهران: اشتیاق نور، 1390؛ 47 ص.؛ رحلی؛ شابک: 2-20-5034-600-978؛ مناسب برای: دوم راهنمایی

KACI Children Teaching Method: KCT 2؛ هیئت مولفین موسسه فرهنگی آموزشی کیش‌ایر؛ تهران: اشتیاق نور، 1390؛ 47 ص.؛ رحلی؛ شابک: 9-21-5034-600-978؛ مناسب برای: دوم راهنمایی

KACI Children Teaching Method: KCT 3؛ هیئت مولفین موسسه فرهنگی آموزشی کیش‌ایر؛ تهران: اشتیاق نور، 1390؛ 47 ص.؛ رحلی؛ شابک: 6-22-5034-600-978؛ مناسب برای: دوم راهنمایی

KACI Children Teaching Method: KCT 4؛ هیئت مولفین موسسه فرهنگی آموزشی کیش‌ایر؛ تهران: اشتیاق نور، 1390؛ 47 ص.؛ رحلی؛ شابک: 3-23-5034-600-978؛ مناسب برای: دوم راهنمایی

KACI Children Teaching Method: KCT 5؛ هیئت مولفین موسسه فرهنگی آموزشی کیش‌ایر؛ تهران: اشتیاق نور، 1390؛ 33 ص.؛ رحلی؛ شابک: 0-24-5034-600-978؛ مناسب برای: دوم راهنمایی

KACI Children Teaching Method: KCT 6؛ هیئت مولفین موسسه فرهنگی آموزشی کیش‌ایر؛ تهران: اشتیاق نور، 1390؛ 50 ص.؛ رحلی؛ شابک: 9-34-5034-600-978؛ مناسب برای: دوم راهنمایی

KACI Children Teaching Method: KCT 7؛ هیئت مولفین موسسه فرهنگی آموزشی کیش‌ایر؛ تهران: اشتیاق نور، 1390؛ 50 ص.؛ رحلی؛ شابک: 6-35-5034-600-978؛ مناسب برای: دوم راهنمایی

KACI Children Teaching Method: KCT 8؛ هیئت مولفین موسسه فرهنگی آموزشی کیش‌ایر؛ تهران: اشتیاق نور، 1390؛ 50 ص.؛ رحلی؛ شابک: 3-36-5034-600-978؛ مناسب برای: دوم راهنمایی

KACI Children Teaching Method: KCT 9؛ هیئت مولفین موسسه فرهنگی آموزشی کیش‌ایر؛ تهران: اشتیاق نور، 1390؛ 50 ص.؛ رحلی؛ شابک: 0-37-5034-600-978؛ مناسب برای: دوم راهنمایی

KACI Children Teaching: KCT PLUS 1؛ هیئت مولفین موسسه فرهنگی آموزشی کیش‌ایر؛ تهران: اشتیاق نور، 1390؛ 53 ص.؛ رحلی؛ شابک: 5-29-5034-600-978؛ مناسب برای: دوم راهنمایی

KACI Children Teaching: KCT PLUS 2؛ هیئت مولفین موسسه فرهنگی آموزشی کیش‌ایر؛ تهران: اشتیاق نور، 1390؛ 50 ص.؛ رحلی؛ شابک: 1-30-5034-600-978؛ مناسب برای: دوم راهنمایی

KACI Children Teaching: KCT PLUS 3؛ هیئت مولفین موسسه فرهنگی آموزشی کیش‌ایر؛ تهران: اشتیاق نور، 1390؛ 50 ص.؛ رحلی؛ شابک: 8-31-5034-600-978؛ مناسب برای: دوم راهنمایی

KACI Children Teaching: KCT PLUS 4؛ هیئت مولفین موسسه فرهنگی آموزشی کیش‌ایر؛ تهران: اشتیاق نور، 1390؛ 55 ص.؛ رحلی؛ شابک: 5-32-5034-600-978؛ مناسب برای: دوم راهنمایی

KACI Children Teaching: KCT PLUS 5؛ هیئت مولفین موسسه فرهنگی آموزشی کیش‌ایر؛ تهران: اشتیاق نور، 1390؛ 50 ص.؛ رحلی؛ شابک: 7-38-5034-600-978؛ مناسب برای: دوم راهنمایی

KACI Children Teaching: KCT PLUS 6؛ هیئت مولفین موسسه فرهنگی آموزشی کیش‌ایر؛ تهران: اشتیاق نور، 1390؛ 50 ص.؛ رحلی؛ شابک: 4-39-5034-600-978؛ مناسب برای: دوم راهنمایی

KACI Children Teaching: KCT PLUS 7؛ هیئت مولفین موسسه فرهنگی آموزشی کیش‌ایر؛ تهران: اشتیاق نور، 1390؛ 50 ص.؛ رحلی؛ شابک: 0-40-5034-600-978؛ مناسب برای: دوم راهنمایی

KACI Children Teaching: KCT PLUS 8؛ هیئت مولفین موسسه فرهنگی آموزشی کیش‌ایر؛ تهران: اشتیاق نور، 1390؛ 50 ص.؛ رحلی؛ شابک: 7-41-5034-600-978؛ مناسب برای: دوم راهنمایی

KACI Secondary Course: KSC 1؛ هیئت مولفین موسسه فرهنگی آموزشی کیش‌ایر؛ تهران: اشتیاق نور، 1390؛ 75 ص.؛ رحلی؛ شابک: 7-25-5034-600-978؛ مناسب برای: دوم راهنمایی/ سوم ابتدایی

KACI Secondary Conuese: KSC 2؛ هیئت مولفین موسسه فرهنگی آموزشی کیش‌ایر؛ تهران: اشتیاق نور، 1390؛ 77 ص.؛ رحلی؛ شابک: 4-26-5034-600-978؛ مناسب برای: دوم راهنمایی/ سوم راهنمایی

KACI Secondary Course: KSC 3؛ هیئت مولفین موسسه فرهنگی آموزشی کیش‌ایر؛ تهران: اشتیاق نور، 1390؛ 75 ص.؛ رحلی؛ شابک: 1-27-5034-600-978؛ مناسب برای: دوم راهنمایی/ سوم راهنمایی

KACI Secondary Course: KSC 4؛ هیئت مولفین موسسه فرهنگی آموزشی کیش‌ایر؛ تهران: اشتیاق نور، 1390؛ 73 ص.؛ رحلی؛ شابک: 8-28-5034-600-978؛ مناسب برای: دوم راهنمایی/ سوم راهنمایی

علوم تربیتی

تربیت معلم در ایران، مالزی، آلمان، انگلستان، هند و پاکستان؛ صافی، احمد؛ تهران: ویرایش، 1391؛ 134 ص.؛ وزیری؛ شابک: 4-82-6184-964-978؛ مناسب برای: معلم/ دانشجویان مراکز تربیت معلم/ کارشناس

علوم تربیتی ـ تاریخ

مراکز آموزشی ایران؛ امامی نائینی، محمدعلی؛ تهران: روزآمد، 1390؛ 64 ص.؛ رقعی؛ شابک: 2-04-6459-600-978؛ مناسب برای: معلم/ دانشجویان مراکز تربیت معلم/ کارشناس

 

متوسطه نظری

تاریخ

زورخانه در ایران؛ ابوالحسنی ترقی، مهدی؛ تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، 1390؛ 120 ص.؛ رقعی؛ 7-223-379-964-978؛ مناسب برای: سوم متوسطه کلیه رشته‌ها، پیش دانشگاهی کلیه رشته‌ها / معلم

جغرافیا

دومین اطلس جغرافیایی دوره قاجار، شامل نقشه‌های ایران، تهران و قاره‌های جهان در یکصد و بیست سال قبل؛ مهندس،‌ محمدرضا؛ تهران: دنیای جغرافیای سحاب، 1391؛ 48 ص.؛ خشتی؛ 0-1-93263-600-978؛ مناسب برای: معلم

مسجد کبود (فیروزه اسلام)؛ سحاب، غلامرضا؛ تهران: دنیای جغرافیای سحاب، 1391؛ 40 ص.؛ خشتی؛ 3-0-93263-600-978؛ مناسب برای: معلم

روان شناسی

روان‌شناسی سال سوم متوسطه رشته علوم انسانی؛ دهقان طرزجانی، ناهید؛ تهران: گل‌واژه، 1391؛ 160 ص.؛ رحلی؛ 5-864-482-964-978؛ مناسب برای: سوم متوسطه انسانی، پیش دانشگاهی / معلم

زبان‌های خارجی

انگلیسی (3)؛ بلند، حسن؛ تهران: بین المللی گاج، 1391؛ 180 ص.؛ رحلی؛ 1-596-158-964-978؛ مناسب برای: دوم متوسطه کلیه رشته‌ها / معلم

زبان عربی

عربی 1، سال اول دبیرستان؛ متقی‌زاده، عیسی/ چراغی، علی؛ تهران: فاطمی، 1391؛ 120 ص.؛ رحلی؛ 3-732-318-964-978؛ مناسب برای: اول متوسطه

کتاب کار عربی اول متوسطه؛ عباسی شریف آبادی، مجید و دیگران؛ کرج: گردوی دانش، 1391؛ 142 ص.؛ رحلی؛ 6-05-6786-600-978؛ مناسب برای: اول متوسطه

علوم اجتماعی

پویش کیفی و طرح پژوهش‌: انتخاب از میان پنج رویکرد (روایت‌پژوهی ، پدیدار‌شناسی...)؛ کرسول، جان دبیلو؛ حسن دانایی‌فرد، حسین کاظمی؛ تهران: صفار/ اشراقی، 1391؛ 320 ص.؛ وزیری؛ 2-365-388-964-978؛ مناسب برای: معلم

فلسفه و منطق

قصه‌های فیلسوف؛ پیکمال، میشل؛ مهدی ضرغامیان؛ تهران: آفرینگان، 1391؛ 130 ص.؛ پالتویی؛ 0-81-7694-964-978؛ مناسب برای: متوسطه کلیه رشته‌ها، دوم و سوم فنی حرفه‌ای، دوم و سوم کاردانش

فیزیک

الکتریسیته ساکن؛ حسنی اردستانی، محمود؛ تهران: فاطمی، 1391؛ 198 ص.؛ رحلی؛ 5-684-318-964-978؛ مناسب برای: دوم و سوم فنی حرفه‌ای، دوم و سوم کاردانش، متوسطه کلیه رشته‌ها

 

متوسطه فنی و حرفه‌ای

بهداشت و کودکیاری

روان‌شناسی و آموزش کودکان و نوجوانان با نیاز‌های ویژه؛ حسین خانزاده ، عباسعلی؛ تهران: آوای نور، 1390؛ 416 ص.؛ وزیری؛ شابک: 8-61-5413-600-978؛ مناسب برای: سوم فنی و حرفه‌ای

حسابداری و بازرگانی - اداری

سرمایه فکری سازمان‌؛ حسنوی، رضا/ رمضان ، مجید؛ تهران: آتی‌نگر، 1391؛ 240 ص.؛ وزیری؛ شابک: 0-31-6004-600-978؛ مناسب برای:

رایانه

کتاب‌های جامع آموزشی درس، نکته و آزمون با پاسخ تشریحی کتاب‌های جامع آموزشی درس، نکته و آزمون با پاسخ تشریحی: مبانی رایانه؛ نوروزی، مریم؛ تهران: گویش نو، 1390؛ 124 ص.؛ رحلی؛ شابک: 5-00-6382-600-978؛ مناسب برای: دوم و سوم فنی حرفه‌ای

کتاب‌های جامع آموزشی درس، نکته و آزمون با پاسخ تشریحی: بانک اطلاعاتی؛ رسا، حبیب؛ تهران: گویش نو، 1390؛ 85 ص.؛ رحلی؛ شابک: 7-06-6382-600-978؛ مناسب برای: سوم فنی و حرفه‌ای

کتاب‌های جامع آموزشی درس، نکته و آزمون با پاسخ تشریحی: برنامه‌سازی 1، 2، 3؛ رسا، جبیب؛ تهران: گویش نو، 1390؛ 228 ص.؛ رحلی؛ شابک: 0-05-6382-600-978؛ مناسب برای: دوم و سوم فنی حرفه‌ای

کتاب‌های جامع آموزشی درس، نکته و آزمون با پاسخ تشریحی: سخت‌افزار؛ نوروزی، محمد؛ تهران: گویش نو، 1390؛ 128 ص.؛ رحلی؛ شابک: 6-03-6382-600-978؛ مناسب برای: سوم فنی و حرفه‌ای

کتاب‌های جامع آموزشی درس، نکته و آزمون با پاسخ تشریحی: سیستم عامل(1و2)؛ رسا، حبیب؛ تهران: گویش نو، 1390؛ 176 ص.؛ رحلی؛ شابک: 3-04-6382-600-978؛ مناسب برای: دوم و سوم فنی حرفه‌ای

کتاب‌های جامع آموزشی درس، نکته و آزمون با پاسخ تشریحی کتاب‌های جامع آموزشی درس، نکته و آزمون با پاسخ تشریحی: شبکه‌های رایانه‌ای؛ غلامی، مریم؛ تهران: گویش نو، 1390؛ 136 ص.؛ رحلی؛ شابک: 2-01-6382-600-978؛ مناسب برای: سوم فنی و حرفه‌ای

علوم تربیتی

بهره‌وری دانش در سازمان‌های دانشی؛ رمضان، مجید/ حسنوی ، رضا؛ تهران: آتی‌نگر، 1390؛ 192 ص.؛ وزیری؛ شابک: 9-12-6004-600-978؛ مناسب برای:

روش‌های تحقیق کمی و کیفی مدیریت دولتی و سازمان‌های غیرانتفاعی؛ مک‌ناب، دیوید ای؛ ترجمه: رضا واعظی/ محمدصادق آزمندیان؛ تهران: صفار/ اشراقی، 1390؛ 439 ص.؛ وزیری؛ شابک: 5-306-388-964-978؛ مناسب برای:

فکر بکر 1؛ محمد پورزرندی،‌ حسین ، کردی حسین؛ تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی/ مؤسسه فرهنگی هنری سجاد‌یار، 1390؛ 90 ص.؛ وزیری؛ شابک: 3-247-379-964-978؛ مناسب برای: دوم و سوم فنی حرفه‌ای/ پیش دانشگاهی فنی و حرفه‌ای

فکر بکر 3؛ محمد پورزرندی،‌ حسین ، کردی ، مراد؛ تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی/ مؤسسه فرهنگی هنری سجاد‌یار، 1390؛ 72 ص.؛ وزیری؛ شابک: 7-249-379-964-978؛ مناسب برای: دوم و سوم فنی حرفه‌ای/ پیش دانشگاهی فنی و حرفه‌ای

علوم تربیتی

فکر بکر 4؛ محمد پورزرندی،‌ حسین/ کردی ، مراد؛ تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی/ مؤسسه فرهنگی هنری سجاد‌یار، 1390؛ 52 ص.؛ وزیری؛ شابک: 3-250-379-964-978؛ مناسب برای:

فکر بکر 5؛ محمد پورزرندی ،‌ حسین / کردی ، مراد؛ تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی/ مؤسسه فرهنگی هنری سجاد‌یار، 1390؛ 192 ص.؛ وزیری؛ شابک: 0-251-379-964-978؛ مناسب برای:

فکر بکرر 2؛ محمد پورزرندی،‌ حسین ، کردی ، مراد؛ تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی/ مؤسسه فرهنگی هنری سجاد‌یار، 1390؛ 96 ص.؛ وزیری؛ شابک: 0-248-379-964-978؛ مناسب برای: دوم و سوم فنی حرفه‌ای/ پیش دانشگاهی فنی و حرفه‌ای

کشاورزی/ صنایع غذایی

کاربری سردخانه و انبار در نگه‌داری مواد غذایی؛ آبرومند، علی؛ تهران: علم کشاورزی ایران، 1391؛ 316 ص.؛ وزیری؛ شابک: 2-95-5410-600-978؛ مناسب برای: دوم و سوم فنی حرفه‌ای

هنر

معماری قشم؛ نگهبان، محمد؛ تهران: ماه و ما، 1391؛ 112 ص.؛ وزیری؛ شابک: 0-3-92512-600-978؛ مناسب برای:

هنر/ انیمیشن

چگونه حیوانات کارتونی را طراحی کنیم؛ هارت، کریستوفر؛ ترجمه: افسونگر فراست؛ تهران: فرهنگسرای میردشتی، 1390؛ 145 ص.؛ رحلی؛ شابک: 0-16-6016-600-978؛ مناسب برای: دوم و سوم فنی حرفه‌ای

هنر/ طراحی

اسرار چهره‌نگاری واقع‌گرایانه؛ پارگز، کری؛ ترجمه: صدف حکیمی‌زاده/ مه‌روز فخرزاد؛ تهران: فرهنگسرای میردشتی، 1390؛ 142 ص.؛ رحلی؛ شابک: 1-19-6016-600-978؛ مناسب برای: دوم و سوم فنی حرفه‌ای/ پیش دانشگاهی فنی و حرفه‌ای

رویکرد طراحی احساس‌گرا در دنیای معاصر؛ محمدقلی‌زاده، نازیلا؛ تهران: فرهنگسرای میردشتی، 1391؛ 156 ص.؛ وزیری؛ شابک: 2-41-6016-600-978؛ مناسب برای:

هنر/ عکاسی

آن سوی دوربین؛ کرین، آرنولد؛ ترجمه: فرزانه احسانی موید؛ تهران: کتاب وارش، 1391؛ 264 ص.؛ خشتی؛ شابک: 2-4-92531-600-978؛ مناسب برای: سوم فنی و حرفه‌ای

هنر/ گرافیک

اطلس طراحان گرافیک؛ استانیک،النا/ لیپاوسکی ،کورینا؛ ترجمه: محمدمهدی بوذری؛ تهران: فرهنگسرای میردشتی، 1391؛ 304 ص.؛ وزیری؛ شابک: 2-12-6016-600-978؛ مناسب برای: سوم فنی و حرفه‌ای/ پیش دانشگاهی فنی و حرفه‌ای

هنر/ معماری و نقشه کشی

راهنمای کاربردی Ecotect Autodesk؛ مدی،‌حسین؛ تهران: پندارپارس، 1390؛ 304 ص.؛ وزیری؛ شابک: 7-09-6529-600-978؛ مناسب برای:

هنر/ نقاشی

آبرنگ به روش ساده؛ داودن، جو فرانسیس؛ ترجمه: زیبا مغربی؛ تهران: فرهنگسرای میردشتی، 1390؛ 128 ص.؛ رحلی؛ شابک: 2-25-6016-600-978؛ مناسب برای: دوم و سوم فنی حرفه‌ای

تاریخچه نقاشی مدرن؛ رید، هربرت ادوارد؛ ترجمه: شریتا گل‌بابایی؛ تهران: فرهنگسرای میردشتی، 1390؛ 348 ص.؛ وزیری؛ شابک: 6-30-6016-600-978؛ مناسب برای: دوم و سوم فنی وحرفه‌ای و کار دانش/ پیش دانشگاهی فنی و حرفه‌ای

کشف جهان آبرنگ؛ گرووز، الیزابت؛ ترجمه: زیبا مغربی؛ تهران: فرهنگسرای میردشتی، 1390؛ 148 ص.؛ رحلی؛ شابک: 3-28-6016-600-978؛ مناسب برای: دوم و سوم فنی حرفه‌ای

۱ بهمن ۱۳۹۱ ۱۳:۵۳
تعداد بازدید : ۲,۴۶۴

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید