پنج شنبه ۴ اَمرداد ۱۴۰۳
 

اخبار

کتاب‌های آموزشی مناسب ماه بهمن معرفی شدند

دبیرخانه سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی، گروه تازه‌ای از کتاب‌های آموزشی خود را که در ماه بهمن بررسی کرده و مناسب یافته است، معرفی کرد.

در فهرست جدید این دبیرخانه، 23 کتاب مناسب دوره ابتدایی، 11 کتاب آموزشی مناسب دوره راهنمایی، 18 کتاب مناسب متوسطه نظری و 18 کتاب آموزشی متوسطه فنی و حرفه‌ای و کاردانش به چشم می‌خورد.
 

دوره ابتدایی

 

ریاضی

بازی و دست‌ورزی ریاضی ششم ابتدایی؛ عالمیان، وحید؛ کرج: گردوی دانش، 1391؛ 128 ص.؛ رحلی؛ شابک: 7-0-93306-600-978؛ مناسب برای: ششم ابتدایی

 

زبان‌آموزی

قصه‌های تصویری از هزار و یک شب: بچه شیر و آدمیزاد؛ فتاحی، حسین؛ تهران: قدیانی، 1391؛ 12 ص.؛ خشتی؛ شابک: 9-166-251-600-978؛ مناسب برای: سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی

قصه‌های تصویری از هزار و یک شب: جزیره‌ای که نهنگ بود؛ فتاحی، حسین؛ تهران: قدیانی، 1391؛ 12 ص.؛ خشتی؛ شابک: 5-164-251-600-978؛ مناسب برای: سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی

قصه‌های تصویری از هزار و یک شب: چشمه‌ی جادویی؛ فتاحی، حسین؛ تهران: قدیانی، 1391؛ 12 ص.؛ خشتی؛ شابک: 6-167-251-600-978؛ مناسب برای: سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی

قصه‌های تصویری از هزار و یک شب: حکیم رویان و ملک یونان؛ فتاحی، حسین؛ تهران: قدیانی، 1391؛ 12 ص.؛ خشتی؛ شابک: 4-161-251-600-978؛ مناسب برای: سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی

قصه‌های تصویری از هزار و یک شب: دراج و لاک‌پشت‌ها؛ فاتحی، حسین؛ تهران: قدیانی، 1391؛ 12 ص.؛ خشتی؛ شابک: 3-168-251-600-978؛ مناسب برای: سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی

قصه‌های تصویری از هزار و یک شب: دره‌ی الماس‌ها؛ فتاحی، حسین؛ تهران: قدیانی، 1391؛ 12 ص.؛ خشتی؛ شابک: 2-165-251-600-978؛ مناسب برای: سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی

قصه‌های تصویری از هزار و یک شب: شاهین و پادشاه؛ فتاحی، حسین؛ تهران: قدیانی، 1391؛ 12 ص.؛ خشتی؛ شابک: 1-162-251-600-978؛ مناسب برای: سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی

قصه‌های تصویری از هزار و یک شب: علاءالدین وچراغ جادو؛ فتاحی، حسین؛ تهران: قدیانی، 1391؛ 12 ص.؛ خشتی؛ شابک: 8-163-251-600-978؛ مناسب برای: سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی

قصه‌های تصویری از هزار و یک شب: قاضی پنج‌ساله؛ فتاحی، حسین؛ تهران: قدیانی، 1391؛ 12 ص.؛ خشتی؛ شابک: 0-169-251-600-978؛ مناسب برای: چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی

کتاب کار انشاء: آموزش انشاء برای دوره ابتدایی؛ چوپانی، فرشته؛ تهران: اخوان، 1390؛ 48 ص.؛ وزیری؛ شابک: 8-39-8586-7196-964

قصه‌های تصویری از هزار و یک شب: ماهیگیر و دیو؛ فتاحی، حسین؛ تهران: قدیانی، 1391؛ 12 ص.؛ خشتی؛ شابک: 7-160-251-600-978؛ مناسب برای: سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی

 

زبان‌های خارجی

1 Magic Phonics, Step ؛ مولوی، مهرداد؛ تهران: غزال جوان، 1390؛ 96 ص.؛ رحلی؛ شابک: 5-87-9912-964-978؛ مناسب برای: ششم ابتدایی

Magic 2 Phonics, Step ؛ مولوی، مهرداد؛ تهران: غزال جوان، 1391؛ 128 ص.؛ رحلی؛ شابک: 2-88-9912-964-978؛ مناسب برای: ششم ابتدایی

Magic phonics, step 3؛ مولوی، مهرداد؛ تهران: غزال جوان، 1391؛ 120 ص.؛ رحلی؛ شابک: 9-89-9912-964-978؛ مناسب برای: ششم ابتدایی

 

علوم تجربی

مجموعه کارگاه علوم؛ ریچاردز، جان/ فلاهرتی، مایکل؛ حسین مخولی؛ مشهد: به‌نشر‌، 1391؛ 308 ص.؛ رحلی؛ شابک: 6-1772-02-964-978؛ مناسب برای: ششم ابتدایی

 

عمومی

باز هم می‌توانم: ویژه‌ی دانش‌آموزان سال پنجم و ورودی سال ششم دبستان...؛ احمدی، محمدرضا؛ تهران: رشد اندیشه/ دانش آفرین، 1391؛ 80 ص.؛ وزیری؛ شابک: 3-32-2692-964-978؛ مناسب برای: پنجم ابتدایی

 

مطالعات اجتماعی

بازیافت چیست؟؛ گلداسمیت، مایک؛ هایده کروبی؛ تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، 1390؛ 24 ص.؛ خشتی؛ شابک: 9-356-389-964-978؛ مناسب برای: سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی

کتاب‌های سبز: بنزین: صرفه‌جویی و محیط زیست؛ راکول ، آن اف.؛ هایده کروبی؛ تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، 1390؛ 32 ص.؛ خشتی؛ شابک: 3-332-389-964-978؛ مناسب برای: پنجم ابتدایی

کتاب‌های سبز: خاطرات یک قوطی آلومینیمی؛ اینچر، آلیسون؛ هایده گروبی؛ تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، 1390؛ 24 ص.؛ خشتی؛ شابک: 6-344-389-964-978؛ مناسب برای: چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی

کتاب‌های سبز: در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنیم؛ موریس‌، نیل؛ نگار عجایبی؛ تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، 1391؛ 24 ص.؛ وزیری؛ شابک: 7-350-389-964-978؛ مناسب برای: چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی

کتاب‌های سبز: سبز شدن چه آسان: کارهای ساده‌ای که می‌توانید برای حفاظت از زمین انجام دهید؛ اورایان، الی؛ گلی افجه‌ای؛ تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، 1391؛ 32 ص.؛ رحلی؛ شابک: 4-348-389-964-978؛ مناسب برای: پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی

کتاب‌های سبز: هیولای سبز دنیا را نجات می‌دهد؛ اینچز، آلیسون؛ صبا رفیع؛ تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، 1390؛ 24 ص.؛ خشتی؛ شابک: 9-215-389-964-978؛ مناسب برای: سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی


 

دوره راهنمایی

 

ادبیات فارسی

حکایت‌های فلسفی: اسطوره‌های یونان باستان؛ پیکمال، میشل؛ ترجمه: مهدی ضرغامیان؛ تهران: آفرینگان، 1391؛ 130 ص.؛ پالتویی؛ شابک: 6-89-7694-964-978؛ مناسب برای: معلم

بسته مدیریت کلاسی؛ کتاب کار و تمرین فارسی دوم راهنمایی؛ سلیمانی، محمدرضا/ سلیمانی، مهدی؛ تهران: مرآت دانش، 1391؛ 180 ص.؛ رحلی؛ شابک: 7-469-125-600-978؛ مناسب برای: دوم راهنمایی

کتاب کار و خود‌آزمون املای فارسی دوم راهنمایی بر اساس کتاب‌های جدیدالتألیف دوره راهنمایی؛ رضایی، رضا؛ تهران: روز اندیش، 1391؛ 52 ص.؛ وزیری؛ شابک: 1-12-6633-600-978؛ مناسب برای: دوم راهنمایی

کتاب کار و خودآزمون املای فارسی سوم راهنمایی بر اساس کتاب‌های جدیدالتألیف دوره راهنمایی؛ رضایی، رضا؛ تهران: روز اندیش، 1391؛ 50 ص.؛ وزیری؛ شابک: 8-13-6633-600-978؛ مناسب برای: سوم راهنمایی

 

تاریخ

مجموعه ملل امروز؛ تایلند؛ کمبل، جفری ای؛ ترجمه: فاطمه شاداب؛ تهران: ققنوس، 1391؛ 144 ص.؛ وزیری؛ شابک: 2-007-278-600-978؛ مناسب برای: معلم

 

زبان‌های خارجی

Magic 1 Phonics, Step ؛ مولوی، مهرداد؛ تهران: غزال جوان، 1390؛ 96 ص.؛ رحلی؛ شابک: 5-87-9912-964-978؛ مناسب برای: دوم راهنمایی

Magic 2 Phonics, Step ؛ مولوی، مهرداد؛ تهران: غزال جوان، 1391؛ 128 ص.؛ رحلی؛ شابک: 2-88-9912-964-978؛ مناسب برای: دوم راهنمایی

Magic phonics, step ؛ مولوی، مهرداد؛ تهران: غزال جوان، 1391؛ 120 ص.؛ رحلی؛ شابک: 9-89-9912-964-978؛ مناسب برای: دوم راهنمایی

 

علوم تجربی

مجموعه کارگاه علوم؛ ریچاردز، جان /فلاهرتی، مایکل؛ ترجمه: حسین مخولی؛ مشهد: به‌نشر، 1391؛ 308 ص.؛ رحلی؛ شابک: 6-1772-02-964-978؛ مناسب برای: دوم راهنمایی، سوم راهنمایی

 

هنر

اوریگامی برای همه: شامل 100 طرح اوریگامی؛ گیوه‌چی، روح ‌الله؛ تهران: نغمه نو‌اندیش، 1391؛ 284 ص.؛ رحلی؛ شابک: 5-19-5862-600-978؛ مناسب برای: سوم راهنمایی و معلم

هنر نقاشی روی سنگ: تکنیک‌هایی ساده و نکاتی عملی برای تبدیل سنگ‌های ساده به آثار زیبای هنری؛ فیشر، دایانا؛ ترجمه: صدف حکیمی‌زاده؛ تهران: فرهنگسرای میردشتی، 1390؛ 66 ص.؛ وزیری؛ شابک: 3-15-6016-600-978؛ مناسب برای: سوم راهنمایی و معلم

  

متوسطه نظری

 

ادبیات فارسی

سنجش آخر، ادبیّات فارسی 3 سال سوم دبیرستان (ریاضی و تجربی)؛ امیر سالاری،‌ جواد؛ تهران: بخشایش، 1390؛ 208 ص.؛ وزیری؛ شابک: 0-112-182-964-978؛ مناسب برای: سوم متوسطه کلیه رشته‌ها

 

پژوهشی

50 شاخص آموزشی در 20 کشور جهان؛ نقی‌زاده،‌محرم/ اصفهانی، مهرداد؛ تهران: مبتکران، 1391؛ 144 ص.؛ خشتی؛ شابک: 7-1530-07-964-978؛ مناسب برای: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم، مشاور، کارشناس

 

علوم تربیتی

کلیات مشاوره و راهنمایی؛ شمشیری، بابک؛ تهران: آییژ، 1391؛ 200 ص.؛ وزیری؛ شابک: 7-336-970-964-978؛ مناسب برای: معلم، مشاور

 

فلسفه و منطق

پرسش‌های نخستین؛ پاسخ‌های بی‌پایان: با برده‌ها می‌رقصد؛ کتاب اخلاق؛ شهریوری صدقی،‌ نادر؛ تهران: افق، 1391؛ 104 ص.؛ وزیری؛ شابک: 4-689-369-964-978؛ مناسب برای: پیش‌دانشگاهی کلیه رشته‌ها، معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم، مشاور

پرسش‌های نخستین؛ پاسخ‌های بی‌پایان: چرا همه‌ی گاو‌ها این رنگی‌اند؟ : کتاب زبان؛ شیخ‌الاسلامی، حسین؛ تهران: افق، 1391؛ 104 ص.؛ وزیری؛ شابک: 0-690-369-964-978؛ مناسب برای: پیش‌دانشگاهی کلیه رشته‌ها، معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم، کارشناس

پرسش‌های نخستین؛ پاسخ‌های بی‌پایان: چه رفتاری خواهم داشت وقتی تیراندازی شروع شود؛ کتاب هستی‌شناسی؛ شهریوری صدقی، نادر؛ تهران: افق، 72 ص.؛ وزیری؛ شابک: 4-692-369-964-978؛ مناسب برای: پیش‌دانشگاهی کلیه رشته‌ها، معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم

پرسش‌های نخستین؛ پاسخ‌های بی‌پایان: چه کسی بود صدا زد اصغر؟؛ کتاب شناخت؛ سمیعی، مازیار؛ تهران: افق، 1390؛ 120 ص.؛ وزیری؛ شابک: 7-691-369-964-978؛ مناسب برای: سوم متوسطه کلیه رشته‌ها، پیش‌دانشگاهی کلیه رشته‌ها، معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم، مشاور

پرسش‌های نخستین؛ پاسخ‌های بی‌پایان: سازمان قوری‌های متحد؛ کتاب من؛ شیخ‌الاسلامی، حسین؛ تهران: افق، 1391؛ 168 ص.؛ وزیری؛ شابک: 6-685-369-964-978؛ مناسب برای: معلم

پرسش‌های نخستین؛ پاسخ‌های بی‌پایان: شاید این کتاب یک آلت قتاله باشد؛ کتاب جهان؛ شیخ‌الاسلامی،‌ حسین؛ تهران: افق، 1391؛ 120 ص.؛ وزیری؛ شابک: 3-686-369-964-978؛ مناسب برای: سوم متوسطه کلیه رشته‌ها، پیش‌دانشگاهی کلیه رشته‌ها، معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم، مشاور

پرسش‌های نخستین؛ پاسخ‌های بی‌پایان: هوا را از من بگیر، قدرت را نه؛ کتاب سیاست؛ یوسفی، مهدی؛ تهران: افق، 1391؛ 168 ص.؛ وزیری؛ شابک: 0-687-369-964-978؛ مناسب برای: سوم متوسطه کلیه رشته‌ها، پیش‌دانشگاهی کلیه رشته‌ها، معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم، کارشناس

 

فیزیک

فیزیک 2 و آزمایشگاه: ویژه دانش‌آموزان سال دوم تجربی و ریاضی و داوطلبان کنکورهای سراسری؛ محمودزاده،‌ غلامعلی؛ تهران: مبتکران، 1391؛ 548 ص.؛ رحلی؛ شابک: 1-1459-07-964-978؛ مناسب برای: دوم متوسطه ریاضی، دوم متوسطه تجربی

فیزیک 3 و آزمایشگاه رشته تجربی؛ محمودزاده، غلامعلی؛ تهران: مبتکران، 1391؛ 404 ص.؛ رحلی؛ شابک: 5-1477-07-964-978؛ مناسب برای: سوم متوسطه تجربی

فیزیک پیش‌دانشگاهی جلد اول رشته تجربی؛ محمودزاده،‌ غلامعلی؛ تهران: مبتکران، 1391؛ 496 ص.؛ رحلی؛ شابک: 6-1470-07-964-978؛ مناسب برای: پیش‌دانشگاهی

فیزیک پیش‌دانشگاهی جلد اول رشته ریاضی؛ محمودزاده،‌ غلامعلی؛ تهران: مبتکران، 1391؛ 552 ص.؛ رحلی؛ شابک: 0-1472-07-964-978؛ مناسب برای: پیش‌دانشگاهی

فیزیک پیش‌دانشگاهی جلد دوم رشته تجربی؛ محمودزاده، غلامعلی؛ تهران: مبتکران، 1391؛ 328 ص.؛ رحلی؛ شابک: 3-1471-07-964-978؛ مناسب برای: پیش‌دانشگاهی

 

مهارت‌های زندگی

بهترین روش‌های ارائه؛ شیپ‌ساید، استیو؛ ترجمه: حسین فروغی اصل؛ تهران: سبزان، 1390؛ 104 ص.؛ رقعی؛ شابک: 7-044-117-600-978؛ مناسب برای: معلم

مدیریت کانون‌های تفکر در عرصه خط مشی‌های عمومی؛ لاجوردی، سمانه؛ تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، 1390؛ 159 ص.؛ وزیری؛ شابک: 9-229-379-964-978؛ مناسب برای: دانشجویان مراکز تربیت معلم، کارشناس

مهارت‌های زندگی: life skills؛ پستالوزی، تینا؛ تهران: ابوعطا، 1391؛ 80 ص.؛ رقعی؛ شابک: 3-158-170-964-978؛ مناسب برای: سوم متوسطه کلیه رشته‌ها، پیش‌دانشگاهی کلیه رشته‌ها، معلم

 

متوسطه فنی و حرفه‌ای و کاردانش

 

برق/ الکترونیک

تکنیک پالس؛ اروجی، علی‌اصغر؛ تهران: کیان ایران، 1390؛ 288 ص.؛ وزیری؛ شابک: 5-0-92649-964-978؛ مناسب برای: معلم

 

علوم تربیتی

شیوه ارائه و نگارش علمی و فنی؛ معنیان، داود/ حلاج دهقانی، عادل؛ تهران: کیان ایران/ نامی، 1391؛ 128 ص.؛ رقعی؛ شابک: 2-1-92649-964-978؛ مناسب برای: معلم

 

کشاورزی/ امور باغبانی

پرورش گل در باغ، خانه و آپارتمان (1)؛ حسنی‌زاده، حسن؛ تهران: حامی، 1391؛ 194 ص.؛ وزیری؛ شابک: 0-42-5962-600-978؛ مناسب برای: دوم و سوم فنی وحرفه‌ای و کاردانش

پرورش گل در باغ، خانه و آپارتمان (2)؛ حسنی‌زاده، حسن؛ تهران: حامی، 1391؛ 215 ص.؛ وزیری؛ شابک: 7-43-5962-600-978؛ مناسب برای: دوم و سوم فنی وحرفه‌ای و کاردانش

میوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری؛ میری، سیدمهدی؛ تهران: علم کشاورزی ایران، 1391؛ 398 ص.؛ وزیری؛ شابک: 4-01-6838-600-978؛ مناسب برای: سوم فنی و حرفه‌ای

هرس درختان میوه و درختچه‌های زینتی؛ حکمتی، جمشید/ میری، سید مهدی؛ تهران: علم کشاورزی ایران، 1390؛ 428 ص.؛ وزیری؛ شابک: 6-71-5410-600-978؛ مناسب برای: سوم فنی و حرفه‌ای

 

کشاورزی/ امور دامی

پرورش زنبور عسل با بیان علمی و عملی؛ میرکریمی،‌ اسدالله؛ تهران: علم کشاورزی ایران، 1391؛ 190 ص.؛ وزیری؛ شابک: 0-99-5410-600-978؛ مناسب برای: دوم و سوم فنی وحرفه‌ای و کاردانش

 

مدیریت خانواده

آشپزی شهیر (جلد2)؛ شهیر، فخری؛ تهران: نقش آفرینان بابکان، 1391؛ (2 جلد)؛ 994 ص.؛ خشتی؛ شابک: 3-19-6377-600-978-؛ مناسب برای: دوم و سوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش

 

مرجع

فرهنگ لغات و اصطلاحات تخصصی انگلیسی به فارسی مخابرات...؛ وجودی، محرمعلی/ فخیمی،ساناز؛ تهران: صفار/ اشراقی، 1390؛ 335 ص.؛ جیبی؛ شابک: 5-322-388-964-978؛ مناسب برای: دوم و سوم فنی و حرفه‌ای

 

هنر/ انیمیشن

اصول طراحی شخصیت در انیمیشن؛ سپهر، احسان؛ تهران: فرهنگسرای میردشتی، 1391؛ 136 ص.؛ رحلی؛ شابک: 5-37-6016-600-978؛ مناسب برای: سوم فنی و حرفه‌ای

کتاب جامع طراحی حیوانات برای کارتون‌سازی؛ هارت، کریستوفر؛ ترجمه: افسونگر فراست؛ تهران: فرهنگسرای میردشتی، 1390؛ 226 ص.؛ رحلی؛ شابک: 4-18-6016-600-978؛ مناسب برای: سوم فنی و حرفه‌ای

 

هنر/ طراحی

درک عمومی هنر (هنر جهان و ایران)؛ عباسی، رضا؛ تهران: مبتکران، 1391؛ 528 ص.؛ رحلی؛ شابک: 7-1457-07-964-978؛ مناسب برای: دوم و سوم فنی حرفه‌ای، پیش‌دانشگاهی فنی و حرفه‌ای

 

هنر/ عکاسی

درباره عکاسی؛ سانتاک، سوزان؛ اخگر، مجید؛ تهران: نظر، 1390؛ 240 ص.؛ وزیری؛ شابک: 7-061-152-600-978؛ مناسب برای: معلم

 

هنر/ نقاشی

کارگاه نقاشی: ایربراش؛ وست، پیتر؛ ترجمه: سعید مادح‌خاکسار؛ تهران: قدیانی، 1391؛ 64 ص.؛ رحلی؛ شابک: 3-701-536-964-978؛ مناسب برای: دوم و سوم فنی حرفه‌ای، پیش‌دانشگاهی فنی و حرفه‌ای

کارگاه نقاشی: آبرنگ؛ لایت، دوین آر.؛ ترجمه: سعید مادح خاکسار؛ تهران: قدیانی، 1391؛ 64 ص.؛ رحلی؛ شابک: 3-699-536-964-978؛ مناسب برای: دوم و سوم فنی حرفه‌ای، پیش‌دانشگاهی فنی و حرفه‌ای

کارگاه نقاشی: پاستل؛ باگتا، مارلا؛ ترجمه: سعید مادح‌خاکسار؛ تهران: قدیانی، 1391؛ 64 ص.؛ رحلی؛ شابک: 9-697-536-964-978؛ مناسب برای: دوم و سوم فنی حرفه‌ای، پیش‌دانشگاهی فنی و حرفه‌ای

کارگاه نقاشی؛ رنگ روغن؛ پاول، ویلیام اف؛ ترجمه: سعید مادح‌خاکسار؛ تهران: قدیانی، 1391؛ 64 ص.؛ رحلی؛ شابک: 6-700-536-964-978؛ مناسب برای: دوم و سوم فنی حرفه‌ای، پیش‌دانشگاهی فنی و حرفه‌ای

نقاشی دیجیتال: بوم‌های نقاشی (جلد1)؛ مقدادی، مهدی؛ تهران: فرهنگسرای میردشتی، 1391؛ (3 جلد)؛ 240 ص.؛ رحلی؛ شابک: 5-40-6016-600-978؛ مناسب برای: سوم فنی و حرفه‌ای

 

۲ اسفند ۱۳۹۱ ۱۰:۱۹
تعداد بازدید : ۲,۶۱۱

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید