شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
 

اخبار

فهرست 271 عنوان کتاب مناسب برای دانش آموزان و معلمان دوره متوسطه نظری

عنوان 271 کتاب مناسب سال 1391 دوره تحصیلی متوسطه نظری، از سوی دبیرخانه سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی معرفی شد.

  

بنا به گفته سمانه نادری دلپاک، کارشناس این دوره تحصیلی، این تعداد کتاب، از بین 805 کتاب رسیده به دبیرخانه سامان‏دهی منابع آموزشی و تربیتی در سال گذشته مناسب شناخته شده است، که با نادیده گرفتن کتاب های غیر مرتبط، شامل 38 درصد کتاب‏های رسیده می‏شود.

گفتنی است تعداد کتاب‌های مناسب این دوره در سال گذشته بالغ بر 288 عنوان بود که امسال این رقم اندکی (6 درصد) کاهش نشان می‌دهد.

در این فهرست، کتاب‌های آموزشی زبان و ادبیات فارسی با 72 عنوان در صدر کتاب‌های معرفی شده قرار گرفته‌اند. مهارت‌های زندگی با 42  فراوانی، دینی با 29 و فیزیک با 23 عنوان فراوانی نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

 

چگونگی استفاده از این فهرست

بیش‌تر کتاب‌هایی که در این فهرست دیده می‌شود، در طول سال در همین‌وبگاه معرفی شده است. کتاب‌های معرفی شده بر اساس موضوع مرتب شده‌اند، و هر ردیف به ترتیب شامل عنوان مجموعه و عنوان کتاب، نام مؤلف یا مؤلفان، مترجم یا مترجمان، محل نشر، نام ناشر، سال انتشار، حجم صفحات، قطع کتاب، شابک و مخاطب است. با فشردن هم‌زمان کلیدهای کنترل (Ctrl) و حرف اف (F) می‌توانید واژه‌های مورد نظر خود را در متن حاضر جست‌وجو کنید.

چنان‌چه ناشر هستید، می‌توانید با مراجعه به فایلی که در پایان این مطلب قرار داده شده است، کتاب‌ها را به ترتیب نام ناشران ملاحظه فرمایید.

نسخه‌ای از این فهرست برای درج در پایان کتاب‌های درسی، در اختیار دفتر تألیف کتاب‌های درسی قرار گرفته است.

این کتاب‌ها به شکلی تفصیلی در کتاب‌نامه شماره 12 متوسطه نظری معرفی و به دبیرستان‌های کشور ارسال خواهد شد.

طبق ماده 6 مصوبه 828 شورای عالی آموزش و پرورش (مصوب مورخ 02/06/1389) خرید، عرضه و تبلیغ هرگونه منبع آموزشی و تربیتی در واحدهای آموزشی، صرفاً از منابع استاندارد، مجاز خواهد بود.

وجود نام یک کتاب در این فهرست بدین معنی است که کتاب مذکور از نظر سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی مجاز و استاندارد شناخته می‌شود.

 

فهرست کتاب‏های مناسب و استاندارد دوره متوسطه نظری/ چاپ نخست سال 1391 (و یک سال پیش از آن)

 

 

ادبیات فارسی

کتاب‌های طبقه‌بندی شده: زبان فارسی [1] سال اول متوسطه؛ اشرفی، شهناز؛ تهران: گل‌واژه، 1391؛ 216 ص.؛ رحلی؛ شابک: 9-811-482-964-978؛ مناسب برای: اول متوسطه و معلم

ادبیّات فارسی 1، سال اول دبیرستان؛ غلامی، الهه؛ تهران: فاطمی، 1391؛ 206 ص.؛ رحلی؛ شابک: 6-728-318-964-978؛ مناسب برای: اول متوسطه

ادبیات پیش‌دانشگاهی؛ عبدالمحمدی، علیرضا؛ تهران: برایند، 1391؛ 340 ص.؛ رحلی؛ شابک: 3-16-6466-600-978؛ مناسب برای: پیش دانشگاهی

ادبیات‌ سوم دبیرستان؛ عبدالمحمدی، علیرضا؛ تهران: برایند، 1391؛ 250 ص.؛ رحلی؛ شابک: 4-22-6466-600-978؛ مناسب برای: سوم متوسطه کلیه رشته‌ها

کتاب محوری: ادبیات فارسی (2) سال دوم دبیرستان؛ ملک‌محمدی، محمدرضا؛ تهران: بین المللی گاج، 1391؛ 368 ص.؛ رحلی؛ شابک: 4-00-9909-964-978؛ مناسب برای: دوم متوسطه کلیه رشته‌ها

کتاب‌های طبقه‌بندی شده: ادبیات فارسی (2) سال دوم متوسطه؛ اصغری‌تاری، محسن؛ تهران: گل‌واژه، 1391؛ 273 ص.؛ رحلی؛ شابک: 0-830-482-964-978؛ مناسب برای: دوم متوسطه کلیه رشته‌ها و معلم

کتاب‌های محوری: ادبیات فارسی (3) سال سوم دبیرستان؛ ملک‌محمدی، محمدرضا؛ تهران: بین المللی گاج، 1391؛ 384 ص.؛ رحلی؛ شابک: 2-698-158-964-978؛ مناسب برای: سوم متوسطه ریاضی، سوم متوسطه تجربی و معلم

کتاب‌های طبقه‌بندی شده: ادبیات فارسی [1] سال اول متوسطه؛ جوزقی، سعید؛ تهران: گل‌واژه، 1391؛ 236 ص.؛ رحلی؛ شابک: 6-812-482-964-978؛ مناسب برای: اول متوسطه و معلم

پرسمان: ادبیات فارسی 1 (سال اول دبیرستان)؛ ملک‌محمدی، محمدرضا؛ تهران: بین المللی گاج، 1391؛ 256 ص.؛ رحلی؛ شابک: 8-331-158-964-978؛ مناسب برای: اول متوسطه

ادبیات فارسی 1 سال اول دبیرستان؛ نصیری‌فرد، احمد؛ تهران: ساد، 1390؛ 184 ص.؛ رحلی؛ شابک: 0-60-6046-600-978؛ مناسب برای: اول متوسطه

ادبیات فارسی 2 سال دوم دبیرستان؛ نصیری‌فرد، احمد؛ تهران: ساد، 1390؛ 239 ص.؛ رحلی؛ شابک: 2-10-6766-600-978؛ مناسب برای: دوم متوسطه کلیه رشته‌ها

کتاب‌های طبقه‌بندی شده: ادبیات فارسی 3، سال سوم متوسطه رشته‌های علوم ریاضی و علوم تجربی؛ افتخاری، یدالله؛ تهران: گل‌واژه، 1391؛ 280 ص.؛ رحلی؛ شابک: 8-850-482-964-978؛ مناسب برای: پیش دانشگاهی، سوم متوسطه کلیه رشته‌ها و معلم

ادبیات فارسی آسان (1) (سال اوّل دبیرستان)؛ یزدانی، زینب؛ تهران: تیرگان، 1391؛ 278 ص.؛ وزیری؛ شابک: 1-57-5330-600-978؛ مناسب برای: اول متوسطه

ادبیات فارسی آسان (1) و (2) عمومی دوره پیش‌دانشگاهی؛ رزاقی شانی، علی/ میرحسینی مطلق، مریم و دیگران؛ تهران: تیرگان، 1391؛ 207 ص.؛ وزیری؛ شابک: 5-88-5330-600-978؛ مناسب برای: پیش دانشگاهی

ادبیات فارسی آسان (2) (سال دوم آموزش متوسطه)؛ یزدانی، زینب؛ تهران: تیرگان، 1391؛ 304 ص.؛ وزیری؛ شابک: 8-58-5330-600-978؛ مناسب برای: دوم متوسطه کلیه رشته‌ها

ادبیات فارسی آسان (3) سال سوم دبیرستان شاخه نظری به استثنای رشته ادبیّات و علوم انسانی؛ گروه مولفان؛ تهران: تیرگان، 1391؛ 240 ص.؛ وزیری؛ شابک: 7-84-5330-600-978؛ مناسب برای: سوم متوسطه کلیه رشته‌ها

ادبیات فارسی سال اول دبیرستان؛ غلامی، الهه؛ تهران: فاطمی، 1391؛ 200 ص.؛ رحلی؛ شابک: 5-709-318-964-978؛ مناسب برای: اول متوسطه

ادبیات فارسی1؛ ملاحاجی آقایی، محمدحسن؛ تهران: کلک معلم ساجدی، 1391؛ 224 ص.؛ رحلی؛ شابک: 3-33-5008-600-978؛ مناسب برای: اول متوسطه

ادبیات موضوعی جامع؛ شجاعی، امیرنجات/ نظری، مهدی؛ تهران: بین المللی گاج، 1391؛ 672 ص.؛ رحلی؛ شابک: 8-724-158-964-978؛ مناسب برای: سوم متوسطه کلیه رشته‌ها، پیش دانشگاهی کلیه رشته‌ها و معلم

افسانه‌ها و قصه‌های ملل: افسانه‌های مردم ولز؛ مک لیمور، میکایل؛ خدیجه مالمیر؛ تهران: پنجره، 1390؛ 48 ص.؛ رقعی؛ شابک: 3-107-222-964-978؛ مناسب برای: اول متوسطه

املای کنکور؛ براری جیرندهی، عباس؛ تهران: خیلی سبز، 1390؛ 168 ص.؛ رحلی؛ شابک: 2-53-5506-600-978؛ مناسب برای: دوم متوسطه کلیه رشته‌ها

آرایه‌های ادبی؛ ساجدی، علی؛ تهران: کلک معلم ساجدی، 1391؛ 240 ص.؛ رقعی؛ شابک: 6-29-5008-600-978؛ مناسب برای: سوم متوسطه کلیه رشته‌ها، پیش دانشگاهی کلیه رشته‌ها

آینه‌ی تمام‌نمای زبان و ادبیّات‌ عمومی سال چهارم (پیش‌دانشگاهی) رشته‌های ریاضی، تجربی و علوم ‌انسانی؛ سلطانی گرد فرامرزی، علی؛ تهران: مبتکران/ پیشروان، 1391؛ 324 ص.؛ رحلی؛ شابک: 5-1419-07-964-978؛ مناسب برای: پیش دانشگاهی

بوی چفیه:‌ خاطرات جبهه و جنگ از زبان پدران؛ قاسمی، رضا؛ شهرکرد: فرایاد، 1391؛ 176 ص.؛ رقعی؛ شابک: 8-1-92664-600-978؛ مناسب برای: اول متوسطه

پاسخ‌های تشریحی ادبیات موضوعی جامع؛ شجاعی، امیرنجات؛ تهران: بین المللی گاج، 1391؛ 240 ص.؛ رحلی؛ شابک: 2-726-158-964-978؛ مناسب برای: سوم متوسطه کلیه رشته‌ها، پیش دانشگاهی کلیه رشته‌ها و معلم

پاسخ‌های تشریحی دروس عمومی؛ ؛ تهران: بین المللی گاج، 1391؛ 388 ص.؛ رحلی؛ شابک: 8-609-158-964-978؛ مناسب برای: پیش دانشگاهی کلیه رشته‌ها

کتاب‌های میکروطبقه‌بندی: پاسخ‌های تشریحی زبان و ادبیات فارسی کنکور؛ نظری، مهدی؛ تهران: بین المللی گاج، 1391؛ 380 ص.؛ رحلی؛ شابک: 3-691-158-964-978؛ مناسب برای: دوم متوسطه کلیه رشته‌ها، سوم متوسطه کلیه رشته‌ها، پیش دانشگاهی کلیه رشته‌ها و معلم

نگاه نو: پیک خود‌آموز ادبیات: قرابت معنایی و آرایه ادبی ویژه‌ی کنکور سراسری؛ امیر سالاری، جواد؛ تهران: بخشایش، 1390؛ 288 ص.؛ رحلی؛ شابک: 1-115-182-964-978؛ مناسب برای: پیش دانشگاهی

تاریخ ادبیات؛ ساجدی، علی؛ تهران: کلک معلم ساجدی، 1391؛ 176 ص.؛ رقعی؛ شابک: 4-07-5008-600-978؛ مناسب برای: پیش دانشگاهی کلیه رشته‌ها

کتاب‌های طبقه‌بندی شده: تاریخ ادبیات ایران و جهان (1) سال دوم متوسطه رشته‌ی علوم انسانی؛ قاسمی، فریده؛ تهران: گل‌واژه، 1391؛ 272 ص.؛ رحلی؛ شابک: 7-828-482-964-978؛ مناسب برای: دوم متوسطه انسانی

تهران در قاب شعر (دنباله اسطوره تهران)؛ ستاری، جلال؛ تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، 1391؛ 86 ص.؛ رقعی؛ شابک: 7-252-379-964-978؛ مناسب برای: اول متوسطه و معلم

نگاه نو: درس‌نامه و تست ادبیّات فارسی 2 سال دوم دبیرستان (ریاضی و تجربی)؛ امیر سالاری، جواد؛ تهران: بخشایش، 1390؛ 264 ص.؛ رحلی؛ شابک: 9-122-182-964-978؛ مناسب برای: دوم متوسطه کلیه رشته‌ها

درس‌نامه و تست ادبیات فارسی 2 سال دوم دبیرستان (ریاضی و تجربی)؛ امیر سالاری، جواد؛ تهران: بخشایش، 1390؛ 264 ص.؛ رحلی؛ شابک: 9-122-182--964-978؛ مناسب برای: دوم متوسطه کلیه رشته‌ها

درس‌نامه و تست ادبیات فارسی 3 سال سوم دبیرستان (ریاضی و تجربی)؛ امیر سالاری، جواد؛ تهران: بخشایش، 1391؛ 256 ص.؛ رحلی؛ شابک: 9-081-182-964-978؛ مناسب برای: سوم متوسطه ریاضی، سوم متوسطه تجربی

درس‌نامه و تست زبان فارسی 3 سال سوم دبیرستان (ریاضی و تجربی)؛ امیر سالاری، جواد؛ تهران: بخشایش، 1391؛ 360 ص.؛ رحلی؛ شابک: 6-079-182-964-978؛ مناسب برای: سوم متوسطه ریاضی، سوم متوسطه تجربی

درس‌نامه و تست زبان و ادبیات فارسی (عمومی)؛ امیرسالاری، جواد؛ قم: بخشایش، 1391؛ 232 ص.؛ رحلی؛ شابک: 6-149-182-964-978؛ مناسب برای: پیش دانشگاهی

راهنمای پژوهشگر نوجوان؛ صلواتی، محمد؛ تهران: مرجع نوجوان، 1390؛ 32 ص.؛ رقعی؛ شابک: 6-0-92447-600-978؛ مناسب برای: متوسطه کلیه رشته‌ها

راهنمای داستان‌نویس نوجوان؛ صلواتی، محمد/ قاسمی، مازیار؛ تهران: مرجع نوجوان، 1390؛ 54 ص.؛ رقعی؛ شابک: 0-2-92447-600-978؛ مناسب برای: متوسطه کلیه رشته‌ها

رستم؛ دارا، مریم؛ تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی، 1391؛ 120 ص.؛ رقعی؛ شابک: 9-258-379-964-978؛ مناسب برای: اول متوسطه، دوم متوسطه ریاضی، دوم متوسطه تجربی، دوم متوسطه انسانی، سوم متوسطه ریاضی، سوم متوسطه تجربی، سوم متوسطه انسانی، پیش دانشگاهی و معلم

زبان فارسی (1) سال اول دبیرستان؛ ملک‌محمدی، محمدرضا؛ تهران: بین المللی گاج، 1391؛ 164 ص.؛ رحلی؛ شابک: 0-535-158-964-978؛ مناسب برای: اول متوسطه و معلم

زبان فارسی (2) سال دوم دبیرستان؛ ملک محمدی، محمدرضا؛ تهران: بین المللی گاج، 1391؛ 224 ص.؛ رحلی؛ شابک: 5-600-158-964-978؛ مناسب برای: دوم متوسطه کلیه رشته‌ها

کتاب‌های طبقه‌بندی شده: زبان فارسی (2) مجموعه کتاب‌های طبقه‌بندی شده سال دوم متوسطه کلیه رشته‌ها؛ پورباقریان، احمد؛ تهران: گل‌واژه، 1391؛ 228 ص.؛ رحلی؛ شابک: 7-831-482-964-978؛ مناسب برای: دوم متوسطه کلیه رشته‌ها و معلم

زبان فارسی (هفت خوان 3)؛ سبحانی، احمد؛ تهران: خیلی سبز، 1391؛ 190 ص.؛ رحلی؛ شابک: 3-04-6676-600-978؛ مناسب برای: سوم متوسطه کلیه رشته‌ها

زبان فارسی 1، سال اوّل دبیرستان؛ غلامی، الهه؛ تهران: فاطمی، 1391؛ 194 ص.؛ رحلی؛ شابک: 7-734-318-964-978؛ مناسب برای: اول متوسطه

زبان فارسی 1، سال اول دبیرستان؛ شیری، علی‌اکبر؛ تهران: فاطمی، 1391؛ 150 ص.؛ رحلی؛ شابک: 1-710-318-964-978؛ مناسب برای: اول متوسطه

کتاب‌های طبفه‌بندی شده: زبان فارسی 3، سال سوم متوسطه رشته علوم انسانی؛ درستی، غلامرضا؛ تهران: گل‌واژه، 1391؛ 248 ص.؛ رحلی؛ شابک: 8-876-482-964-978؛ مناسب برای: سوم متوسطه انسانی، پیش دانشگاهی کلیه رشته‌ها

کتاب محوری: زبان و ادبیات فارسی پیش‌دانشگاهی؛ ملک‌محمدی، محمدرضا؛ تهران: بین المللی گاج، 1391؛ 352 ص.؛ رحلی؛ شابک: 6-645-158-964-978؛ مناسب برای: پیش دانشگاهی کلیه رشته‌ها و معلم

کتاب‌های میکرو طبقه‌بندی: زبان و ادبیات فارسی کنکور (سال دوم، سوم و پیش‌دانشگاهی)؛ جوکار، محمد؛ تهران: بین المللی گاج، 1391؛ 432 ص.؛ رحلی؛ شابک: 6-690-158-964-978؛ مناسب برای: دوم متوسطه کلیه رشته‌ها، سوم متوسطه کلیه رشته‌ها، پیش دانشگاهی کلیه رشته‌ها

سرگذشت شعر در ایران؛ سیدآبادی، علی‌اصغر؛ تهران: افق، 1391؛ 184 ص.؛ وزیری؛ شابک: 6-713-369-964-978؛ مناسب برای: اول متوسطه، دوم متوسطه انسانی، سوم متوسطه انسانی و معلم

سعدی آموزگار قرون؛ امامی نائینی، محمدعلی؛ تهران: روزآمد، 1390؛ 56 ص.؛ رقعی؛ شابک: 9-05-6459-600-978؛ مناسب برای: اول متوسطه

سنجش آخر، ادبیّات فارسی 3 سال سوم دبیرستان (ریاضی و تجربی)؛ امیر سالاری، جواد؛ تهران: بخشایش، 1390؛ 208 ص.؛ وزیری؛ شابک: 0-112-182-964-978؛ مناسب برای: سوم متوسطه کلیه رشته‌ها

سنجش آخر، زبان فارسی 3 سال سوم دبیرستان (ریاضی و تجربی)؛ امیر سالاری، جواد؛ تهران: بخشایش، 1390؛ 184 ص.؛ وزیری؛ شابک: 3-111-182-964-978؛ مناسب برای: سوم متوسطه ریاضی، سوم متوسطه تجربی

شیخ رجبعلی خیاط؛ هادی‌منش، ابوالفضل؛ تهران: جمال، 1391؛ 180 ص.؛ رقعی؛ شابک: 8-188-202-964-978؛ مناسب برای: متوسطه کلیه رشته‌ها

عطار نیشابوری؛ صارمی، سهیلا؛ تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی، 1391؛ 107 ص.؛ رقعی؛ شابک: 4-253-379-964-978؛ مناسب برای: اول متوسطه، دوم متوسطه ریاضی، دوم متوسطه تجربی، دوم متوسطه انسانی، سوم متوسطه ریاضی

قرابت معنایی؛ ساجدی، علی؛ تهران: کلک معلم ساجدی، 1391؛ 216 ص.؛ رحلی؛ شابک: 2-01-5008-600-978؛ مناسب برای: سوم متوسطه کلیه رشته‌ها، پیش دانشگاهی کلیه رشته‌ها

بسته مدیریت کلاسی: کاربرگ ادبیّات فارسی 1؛ گنج‌منش زمانی، سعید؛ تهران: مرآت دانش، 1391؛ 48 ص.؛ رحلی؛ شابک: 1-458-125-600-978؛ مناسب برای: اول متوسطه

بسته مدیریت کلاسی: کار‌برگ ادبیّات فارسی 3؛ سبحانی، احمد؛ تهران: مرآت دانش، 1391؛ 44 ص.؛ رحلی؛ شابک: 4-499-125-600-978؛ مناسب برای: سوم متوسطه ریاضی، سوم متوسطه تجربی، سوم متوسطه انسانی

بسته مدیریت کلاسی: کاربرگ ادبیات فارسی2؛ سبحانی، احمد؛ تهران: مرآت دانش، 1391؛ 48 ص.؛ رحلی؛ شابک: 8-417-125-600-978؛ مناسب برای: دوم متوسطه کلیه رشته‌ها

بسته مدیریت کلاسی: کاربرگ زبان فارسی 1؛ گنج‌منش زمانی، سعید؛ تهران: مرآت دانش، 1391؛ 48 ص.؛ رحلی؛ شابک: 4-486-125-600-978؛ مناسب برای: اول متوسطه

بسته مدیریت کلاسی: کاربرگ زبان فارسی 2؛ سبحانی، احمد؛ تهران: مرآت دانش، 1391؛ 44ادبی ص.؛ رحلی؛ شابک: 2-451-125-600-978؛ مناسب برای: دوم متوسطه ریاضی، دوم متوسطه تجربی، دوم متوسطه انسانی

بسته مدیریت کلاسی: کار‌برگ زبان فارسی 3؛ سبحانی، احمد؛ تهران: مرآت دانش، 1391؛ 44 ص.؛ رحلی؛ شابک: 1-502-125-600-978؛ مناسب برای: سوم متوسطه ریاضی، سوم متوسطه تجربی، سوم متوسطه انسانی

کتاب زبان و ادبیات فارسی؛ سبطی، هامون؛ تهران: دریافت، 1390؛ 100 ص.؛ رحلی؛ شابک: 7-00-6193-600-978؛ مناسب برای: متوسطه کلیه رشته‌ها

بسته مدیریت کلاسی: کتاب کار و تمرین ادبیّات فارسی 1؛ گنج‌منش زمانی، سعید؛ تهران: مرآت دانش، 1391؛ 196 ص.؛ رحلی؛ شابک: 8-459-125-600-978؛ مناسب برای: اول متوسطه

بسته مدیریت کلاسی: کتاب کار و تمرین ادبیّات فارسی 2؛ سبحانی، احمد؛ تهران: مرآت دانش، 1391؛ 160 ص.؛ رحلی؛ شابک: 5-418-125-600-978؛ مناسب برای: دوم متوسطه ریاضی، دوم متوسطه تجربی، دوم متوسطه انسانی

بسته مدیریت کلاسی: کتاب کار و تمرین ادبیّات فارسی 3؛ سبحانی، احمد؛ تهران: مرآت دانش، 1391؛ 152 ص.؛ رحلی؛ شابک: 7-500-125-600-978؛ مناسب برای: سوم متوسطه ریاضی، سوم متوسطه تجربی، سوم متوسطه انسانی

بسته مدیریت کلاسی: کتاب کار و تمرین زبان فارسی 1؛ گنج‌بخش زمانی، سعید؛ تهران: مرآت دانش، 1391؛ 144 ص.؛ رحلی؛ شابک: 1-487-125-600-978؛ مناسب برای: اول متوسطه

بسته مدیریت کلاسی: کتاب کار و‌ تمرین زبان فارسی 2؛ سبحانی، احمد؛ تهران: مرآت دانش، 1391؛ 92 ص.؛ رحلی؛ شابک: 9-452-125-600-978؛ مناسب برای: دوم متوسطه تجربی، دوم متوسطه انسانی

بسته مدیریت کلاسی: کتاب کار و تمرین زبان فارسی 3؛ سبحانی، احمد؛ تهران: مرآت دانش، 1391؛ 120 ص.؛ رحلی؛ شابک: 8-503-125-600-978؛ مناسب برای: سوم متوسطه ریاضی، سوم متوسطه تجربی، سوم متوسطه انسانی

کتاب کوچک برای داستان‌نویسی؛ عموزاده خلیلی، فریدون؛ تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1391؛ 144 ص.؛ خشتی؛ شابک: 9-658-391-964-978؛ مناسب برای: متوسطه کلیه رشته‌ها

مثنوی جوان: گزیده‌ی قصه‌ها، آیات، روایات و حکمت‌ها؛ ریانی، جعفر؛ تهران: قو، 1391؛ 388 ص.؛ رقعی؛ شابک: 9-060-156-964-978؛ مناسب برای: اول متوسطه، دوم متوسطه کلیه رشته‌ها، سوم متوسطه کلیه رشته‌ها، پیش دانشگاهی کلیه رشته‌ها

مروری بر پیشینه ادبیات کودک و نوجوان؛ پولادی، کمال؛ تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1391؛ 52 ص.؛ وزیری؛ شابک: 7-610-391-964-978؛ مناسب برای: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم، کارشناس و مشاور

کلک معلم ساجدی: واژگان و املاء؛ ساجدی، علی؛ تهران: کلک معلم ساجدی، 1391؛ 248 ص.؛ رقعی؛ شابک: 7-06-5008-600-978؛ مناسب برای: اول متوسطه

 

اقتصاد

اقتصاد کنکور؛ عاشورا اردلان، آرمان؛ تهران: خیلی سبز، 1391؛ 208 ص.؛ رحلی؛ شابک: 1-08-6676-600-978؛ مناسب برای: دوم متوسطه انسانی

آموزش و آزمون اقتصاد؛ جعفری، نسرین؛ تهران: مبتکران، 1391؛ 318 ص.؛ رحلی؛ شابک: 1-1206-07-964-978؛ مناسب برای: دوم متوسطه انسانی

 

آمادگی دفاعی

راهنمای عملی پیشگیری از صدمات ناشی از زلزله: بر اساس هفت گام ایمنی در زلزله؛ شکوهی، محمدرضا؛ همدان: سپهر دانش، 1391؛ 73 ص.؛ رقعی؛ شابک: 3-63-8966-964-978؛ مناسب برای: اول متوسطه، دوم متوسطه ریاضی، دوم متوسطه تجربی، دوم متوسطه انسانی، معلم، مشاور، مدیر و والدین

 

تاریخ

آبراهام لینکلن: رئیس‌ جمهوری آمریکا در جنگ داخلی؛ هاوگن، برندا؛ فرید جواهر کلام؛ تهران: ققنوس، 1391؛ 112 ص.؛ رقعی؛ شابک: 8-989-311-964-978؛ مناسب برای: سوم متوسطه انسانی و معلم

بنجامین فرانکلین: دانشمند و دولتمرد؛ هاوگن، برندا؛ حسین بحری؛ تهران: ققنوس، 1391؛ 112 ص.؛ رقعی؛ شابک: 3-984-311-964-978؛ مناسب برای: سوم متوسطه انسانی و معلم

تاریخ کنکور (سال دوم، سوم و پیش‌دانشگاهی)؛ نصیری کاشانی، حمید؛ تهران: بین المللی گاج، 1391؛ 364 ص.؛ رحلی؛ شابک: 9-590-158-964-978؛ مناسب برای: دوم متوسطه انسانی، سوم متوسطه انسانی، پیش دانشگاهی

زورخانه در ایران؛ ابوالحسنی ترقی، مهدی؛ تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی، 1390؛ 120 ص.؛ رقعی؛ شابک: 7-223-379-964-978؛ مناسب برای: سوم متوسطه کلیه رشته‌ها، پیش دانشگاهی کلیه رشته‌ها و معلم

 

تربیت بدنی

اصول شاداب‌سازی در مدارس؛ پورقنبری قاضیانی، لیلا؛ تهران: قاطع البرهان، 1391؛ 48 ص.؛ رقعی؛ شابک: 2-27-2604-964-978؛ مناسب برای: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم، کارشناس، مدیر و والدین

 

جغرافیا

اطلس جامع گیتا‌شناسی 91-90: راهنمای کامل جهان امروز؛ بختیاری، سعید؛ تهران: مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتا‌شناسی، 1390؛ 112 ص.؛ رحلی؛ شابک: 3-405-342-964-978؛ مناسب برای: دوم متوسطه کلیه رشته‌ها و معلم

اطلس راه‌های ایران 1391؛ بختیاری، سعید؛ تهران: مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتا‌شناسی، 1391؛ 320 ص.؛ وزیری؛ شابک: 1-412-342-964-978؛ مناسب برای: دوم متوسطه کلیه رشته‌ها و معلم

آموزش و آزمون جغرافیا؛ یحیی، بهروز/ سید ضیاءالدین آل داوود؛ تهران: مبتکران، 1391؛ 280 ص.؛ رحلی؛ شابک: 3-1497-07-964-978؛ مناسب برای: دوم متوسطه انسانی، سوم متوسطه انسانی، پیش دانشگاهی

جغرافیا (2) رشته انسانی دوره دبیرستان؛ دلیر نخجوانی، ریتا؛ تهران: استادان قلم، 1391؛ 80 ص.؛ رحلی؛ شابک: 6-14-6201-600-978؛ مناسب برای: دوم متوسطه انسانی

جغرافیا سال دوم متوسطه کلیه رشته‌ها؛ کاریان، شادی؛ تهران: گل‌واژه، 1391؛ 192 ص.؛ رحلی؛ شابک: 5-822-482-964-978؛ مناسب برای: دوم متوسطه کلیه رشته‌ها

جغرافیای کنکور (سال دوم، سوم و پیش‌دانشگاهی)؛ نصیری کاشانی، حمید؛ تهران: بین المللی گاج، 1391؛ 256 ص.؛ رحلی؛ شابک: 2-586-158-964-978؛ مناسب برای: دوم متوسطه انسانی، سوم متوسطه انسانی، پیش دانشگاهی

دومین اطلس جغرافیایی دوره قاجار، شامل نقشه‌های ایران، تهران و قاره‌های جهان در یکصد و بیست سال قبل؛ مهندس، محمدرضا؛ تهران: دنیای جغرافیای سحاب، 1391؛ 48 ص.؛ خشتی؛ شابک: 0-1-93263-600-978؛ مناسب برای: معلم

مسجد کبود: فیروزه اسلام؛ سحاب، غلامرضا؛ تهران: دنیای جغرافیای سحاب، 1391؛ 40 ص.؛ خشتی؛ شابک: 3-0-93263-600-978؛ مناسب برای: معلم

معماری قشم؛ نگهبان، محمد؛ تهران: ماه و ما، 1391؛ 112 ص.؛ وزیری؛ شابک: 0-3-92512-600-978؛ مناسب برای: معلم

 

دینی

بوستان حجاب: 110 داستان، 110 روایت، 110 مسئله شرعی پیرامون حجاب؛ رحمتی‌ شهرضا، محمد؛ قم: جوانان موّفق، 1391؛ 160 ص.؛ رقعی؛ شابک: 8-34-5903-600-978؛ مناسب برای: متوسطه کلیه رشته‌ها و معلم

ابعاد شفاعت در قرآن کریم و حدیث همراه با پاسخ به شبهات؛ امینی، محمدعلی؛ مشهد: صیانت، 1390؛ 192 ص.؛ رقعی؛ شابک: 0-52-5725-600-978؛ مناسب برای: دوم متوسطه کلیه رشته‌ها، سوم متوسطه کلیه رشته‌ها، پیش دانشگاهی کلیه رشته‌ها و معلم

اخلاق میهمانی؛ کمانی نجف‌‌آبادی، مهدی؛ قم: سلسله، 1390؛ 288 ص.؛ رقعی؛ شابک: 6-047-242-964-978؛ مناسب برای: متوسطه کلیه رشته‌ها و معلم

زندگانی معصومان: امام باقر(ع)، امام صادق(ع)، امام کاظم(ع)، امام رضا(ع)، امام جواد(ع)، امام هادی(ع)، امام حسن عسگری(ع)؛ امین، محسن؛ علی مرتضوی/ علی چراغی؛ تهران: پنجره، 1391؛ 288 ص.؛ وزیری؛ شابک: 1-198-222-964-978؛ مناسب برای: دوم متوسطه کلیه رشته‌ها، سوم متوسطه کلیه رشته‌ها، پیش دانشگاهی کلیه رشته‌ها و معلم

زندگانی معصومان: امام علی(ع) بخش اول؛ امین، محسن؛ علی ناظمیان؛ تهران: پنجره، 1391؛ 424 ص.؛ وزیری؛ شابک: 0-195-222-964-978؛ مناسب برای: دوم متوسطه کلیه رشته‌ها، سوم متوسطه کلیه رشته‌ها، پیش دانشگاهی کلیه رشته‌ها و معلم

زندگانی معصومان: امام علی(ع) بخش دوم؛ امین، محسن؛ علی ناظمیان؛ تهران: پنجره، 1391؛ 456 ص.؛ وزیری؛ شابک: 7-196-222-964-978؛ مناسب برای: دوم متوسطه کلیه رشته‌ها، سوم متوسطه کلیه رشته‌ها، پیش دانشگاهی کلیه رشته‌ها و معلم

زندگانی معصومان: امام مهدی (عج)؛ امین، محسن؛ علی چراغی؛ تهران: پنجره، 1391؛ 192 ص.؛ وزیری؛ شابک: 8-199-222-964-978؛ مناسب برای: دوم متوسطه کلیه رشته‌ها، سوم متوسطه کلیه رشته‌ها، پیش دانشگاهی کلیه رشته‌ها و معلم

اینجا بهشت خداست!؛ غفارنیا، محمد؛ قم: جمال، 1390؛ 96 ص.؛ رقعی؛ شابک: 1-190-202-964-978؛ مناسب برای: متوسطه کلیه رشته‌ها و معلم

آسیب‌شناسی سنت‌ها؛ رحیمی، عباس؛ قم: جمال، 1391؛ 136 ص.؛ رقعی؛ شابک: 4-201-202-964-978؛ مناسب برای: متوسطه کلیه رشته‌ها

آشنایی با اسلام؛ باقری، محمد؛ قم: جوانان موّفق، 1390؛ 192 ص.؛ رقعی؛ شابک: 6-41-5903-600-978؛ مناسب برای: متوسطه کلیه رشته‌ها و معلم

زندگانی معصومان: پیامبر اکرم (ص)؛ امین، محسن؛ مصطفی گرگان‌بیک؛ تهران: پنجره، 1391؛ 368 ص.؛ وزیری؛ شابک: 3-194-222-964-978؛ مناسب برای: دوم متوسطه کلیه رشته‌ها، سوم متوسطه کلیه رشته‌ها، پیش دانشگاهی کلیه رشته‌ها و معلم

چرا با حجاب شدم؟: صدو ده دلیل برای انتخاب حجاب اسلامی؛ بهروزی، مژده؛ قم: جوانان موّفق، 1390؛ 114 ص.؛ رقعی؛ شابک: 5-22-5903-600-978؛ مناسب برای: پیش دانشگاهی، سوم متوسطه کلیه رشته‌ها و معلم

چرا و چگونه نماز بخوانیم؟ 110 دلیل برای چرایی نماز ‌خواندن؛ رحمتی شهرضا، محمد؛ قم: جوانان موّفق، 1391؛ 160 ص.؛ رقعی؛ شابک: 9-40-5903-600-978؛ مناسب برای: معلم

حدیث‌شناس جامع: مروری بر زندگی و آثار علامه مجلسی؛ طارمی، حسن؛ تهران: همشهری، 1391؛ 163 ص.؛ رقعی؛ شابک: 9-197-241-964-978؛ مناسب برای: معلم

دانش‌های قرآنی: مسابقات، معماها، معارف، پرسش‌ها، امثال و ضرب‌المثل‌ها، پیشگویی‌های علمی و ...؛ بحرینی دشتی، احمد؛ قم: سلسله، 1390؛ 248 ص.؛ وزیری؛ شابک: 5-044-242-964-978؛ مناسب برای: متوسطه کلیه رشته‌ها و معلم

دردانه رسالت: صد و ده داستان، صد و‌ ده روایت از زندگی حضرت زهرا‌ سلام‌اللّه‌علیها؛ رحمتی شهرضا، محمد؛ قم: جوانان موّفق، 1391؛ 160 ص.؛ رقعی؛ شابک: 3-39-5903-600-978؛ مناسب برای: معلم

درسنامه گلبرگ احکام؛ موسسه عمار ولایت؛ قم: پاد اندیشه، 1391؛ 368 ص.؛ وزیری؛ شابک: 6-24-5467-600-978؛ مناسب برای: دوم متوسطه کلیه رشته‌ها، پیش دانشگاهی کلیه رشته‌ها، متوسطه کلیه رشته‌ها و معلم

شرحی بر رساله حقوق امام سجاد(ع) به پیوست متن اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه اسلامی حقوق بشر؛ صحتی سردرودی، محمد؛ قم: فقه‌الثقلین، 1391؛ 408 ص.؛ وزیری؛ شابک: 3-20-5280-600-978؛ مناسب برای: دوم متوسطه کلیه رشته‌ها، سوم متوسطه کلیه رشته‌ها، پیش دانشگاهی کلیه رشته‌ها و معلم

شکرانه عشق؛ عشقیان، فاطمه؛ شیراز: ادیب مصطفوی، 1391؛ 94 ص.؛ رقعی؛ شابک: 4-52-6142-964-978؛ مناسب برای: متوسطه کلیه رشته‌ها و معلم

زندگانی معصومان: فاطمه زهرا(س)، امام حسن(ع)، امام حسین(ع)، امام سجاد(ع)؛ امین، محسن؛ مصطفی گرگان‌بیک/ علی چراغی؛ تهران: پنجره، 1391؛ 424 ص.؛ وزیری؛ شابک: 4-197-222-964-978؛ مناسب برای: معلم

بسته مدیریت کلاسی: کاربرگ دین و زندگی 1؛ فضلعلی، محمدحسن؛ تهران: مرآت دانش، 1391؛ 52 ص.؛ رحلی؛ شابک: 8-404-125-600-978؛ مناسب برای: اول متوسطه

کاربرگ دین و زندگی 2؛ فضلعلی، محمد‌حسن؛ تهران: مرآت دانش، 1391؛ 52 ص.؛ رحلی؛ شابک: 4-415-125-600-978؛ مناسب برای: دوم متوسطه ریاضی، دوم متوسطه تجربی، دوم متوسطه انسانی

بسته مدیریت کلاسی: کار‌برگ دین و زندگی 3؛ فضلعلی، محمدحسن؛ تهران: مرآت دانش، 1391؛ 52 ص.؛ رحلی؛ شابک: 5-447-125-600-978؛ مناسب برای: سوم متوسطه ریاضی، سوم متوسطه تجربی، سوم متوسطه انسانی

گفت‌وگو با امام‌ علی(ع)؛ ابراهیمی، حبیب الله؛ تهران: سرو یاسین، 1391؛ 194 ص.؛ وزیری؛ شابک: 8-58-5851-600-978؛ مناسب برای: معلم

گلستان حجاب: 313 نکته خواندنی پیرامون مسئله‌ حجاب ؛ رحمتی‌ شهرضا، محمد؛ قم: جوانان موّفق، 1391؛ 96 ص.؛ رقعی؛ شابک: 1-33-5903-600-978؛ مناسب برای: متوسطه کلیه رشته‌ها و معلم

معلم‌یار دین و زندگی 2؛ حجت، مریم؛ مشهد: ضریح آفتاب، 1390؛ 432 ص.؛ وزیری؛ شابک: 0-460-429-964-978؛ مناسب برای: معلم

معلم‌یار دین و زندگی 3؛ حجت، مریم؛ مشهد: کتابدار توس، 1391؛ 404 ص.؛ وزیری؛ شابک: 0-13-6709-600-978؛ مناسب برای: معلم

میثم تمار، شهید عقیده و ولایت؛ مظفر، محمدحسین؛ قم: سلسله، 1390؛ 144 ص.؛ رقعی؛ شابک: 1-042-242-964-978؛ مناسب برای: سوم متوسطه کلیه رشته‌ها، پیش دانشگاهی کلیه رشته‌ها و معلم

نهج‌البلاغه: سخنان امام علی(ع) متن و ترجمه به فارسی فصیح از محمد صحتی سردرودی؛ صحتی سردرودی، محمد؛ قم: فقه‌الثقلین، 1391؛ 808 ص.؛ وزیری؛ شابک: 7-22-5280-600-978؛ مناسب برای: معلم

 

روان‌شناسی

اختلال‌های روانی حرکتی: مفاهیم، نظریه‌ها، تشخیص و درمان؛ شریفی درآمدی، پرویز؛ تهران: آوای نور، 1391؛ 168 ص.؛ وزیری؛ شابک: 8-87-5413-600-978؛ مناسب برای: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم، کارشناس و مشاور

خانواده و کودکان با نیاز‌‌های ویژه؛ به‌پژوه، احمد؛ تهران: آوای نور، 1391؛ 528 ص.؛ وزیری؛ شابک: 4-98-5413-600-978؛ مناسب برای: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم، کارشناس، مشاور و والدین

روان‌درمانی کوتاه‌‌مدت؛ ویلیامسون، آن؛ لیلا محمدی/ زهره قادری؛ تهران: آوای نور، 1391؛ 280 ص.؛ وزیری؛ شابک: 9-001-309-600-978؛ مناسب برای: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم و کارشناس

کتاب‌های طبفه‌بندی شده: روان‌شناسی سال سوم متوسطه رشته علوم انسانی؛ دهقان طرزجانی، ناهید؛ تهران: گل‌واژه، 1391؛ 160 ص.؛ رحلی؛ شابک: 5-864-482-964-978؛ مناسب برای: سوم متوسطه انسانی، پیش دانشگاهی و معلم

روان‌شناسی و ارتقای سلامت؛ بنت، پل؛ عبدالعزیز افلاک سیر/ ندا گلشنی؛ تهران: آوای نور، 1391؛ 240 ص.؛ وزیری؛ شابک: 5-46-5413-600-978؛ مناسب برای: معلم، کارشناس و مشاور

شناخت اختلالات شخصیتی قبل و بعد از ازدواج؛ جانسون، دبلیو-برد؛ فاطمه سادات موسوی؛ تهران: ما و شما، 1391؛ 320 ص.؛ رقعی؛ شابک: 8-76-8875-964-978؛ مناسب برای: معلم، مربی بهداشت، کارشناس، مشاور و والدین

مشاوره و روان‌درمانی گروهی با کودکان و نوجوانان: (نظریه، پژوهش و عمل)؛ شچمن، زیپورا؛ کیومرث فرح‌بخش/ کاوه صدمرادی/ علیرضا نظری؛ تهران: آوای نور، 1391؛ 400 ص.؛ رحلی؛ شابک: 7-84-5413-600-978؛ مناسب برای: معلم و مشاور

 

ریاضی

ریاضی تکمیلی سال اول دوره دبیرستان؛ قصاب، علی؛ تهران: سازمان ملّی پرورش استعداد‌های درخشان؛ 173 ص.؛ وزیری؛ شابک: 0-57-7714-964-978؛ مناسب برای: ویژه مدارس استعدادهای درخشان و معلم

ریاضی تکمیلی سال اول دوره دبیرستان (نسخه مخصوص معلم)؛ قصاب، علی؛ تهران: سازمان ملّی پرورش استعداد‌های درخشان؛ 206 ص.؛ وزیری؛ شابک: 0-57-7714-964-978-؛ مناسب برای: ویژه مدارس استعدادهای درخشان

ریاضیات (2) سال دوم دبیرستان؛ ؛ تهران: بین المللی گاج، 1391؛ 184 ص.؛ رحلی؛ شابک: 2-320-158-964-978؛ مناسب برای: دوم متوسطه ریاضی، دوم متوسطه تجربی، دوم متوسطه انسانی

بسته مدیریت کلاسی: کتاب کار و تمرین ریاضیات 3؛ طاهري تنجانی، محمدتقی؛ تهران: مرآت دانش، 1391؛ 204 ص.؛ رحلی؛ شابک: 0-413-125-600-978؛ مناسب برای: سوم متوسطه ریاضی، سوم متوسطه تجربی

مثلثات؛ مولائیان، حامد؛ تهران: سایه گستر، 1391؛ 128 ص.؛ رحلی؛ شابک: 7-762-502-964-978؛ مناسب برای: پیش دانشگاهی

 

زبان عربی

التنویر فی قواعد العربیة؛ اجاقلو، محمد؛ رشت: دهسرا، 1391؛ 224 ص.؛ وزیری؛ شابک: 7-216-197-964-978؛ مناسب برای: متوسطه کلیه رشته‌ها و معلم

آموزش کامل و مفهومی عربی 2؛ مرتضوی، مرضیه‌سادات؛ تهران: مشق شب، 1390؛ 124 ص.؛ رحلی؛ شابک: 9-57-5305-600-978؛ مناسب برای: دوم متوسطه ریاضی، دوم متوسطه تجربی

آموزش کامل و مفهومی عربی 3؛ مرتضوی، مرضیه‌سادات؛ تهران: مشق شب، 1390؛ 108 ص.؛ رحلی؛ شابک: 6-58-5305-600-978؛ مناسب برای: سوم متوسطه ریاضی، سوم متوسطه تجربی

آموزش کامل و مفهومی عربی 3 (علوم انسانی)؛ مرتضوی، مرضیه‌سادات؛ تهران: مشق شب، 1390؛ 152 ص.؛ رحلی؛ شابک: 7-48-5305-600-978؛ مناسب برای: سوم متوسطه انسانی

عربی 1، سال اول دبیرستان؛ متقی‌زاده، عیسی/ چراغی، علی؛ تهران: فاطمی، 1391؛ 120 ص.؛ رحلی؛ شابک: 3-732-318-964-978؛ مناسب برای: اول متوسطه

بسته مدیریت کلاسی: کار‌برگ عربی 3؛ حکمت‌اندیش، مهدی؛ تهران: مرآت دانش، 1391؛ 52 ص.؛ رحلی؛ شابک: 7-414-125-600-978؛ مناسب برای: سوم متوسطه ریاضی، سوم متوسطه تجربی، سوم متوسطه انسانی

کتاب کار عربی اول متوسطه؛ عباسی شریف آبادی، مجید و دیگران؛ کرج: گردوی دانش، 1391؛ 142 ص.؛ رحلی؛ شابک: 6-05-6786-600-978؛ مناسب برای: اول متوسطه

 

زبان‌های خارجی

CAMBRIDGE ENGLISH for schools Student's Book Three؛ Littlejohn, Andrew & Hicks, Diana؛ تهران: CAMBRIDGE؛ 154 ص.؛ رحلی؛ شابک: 3-42171-521-0؛ مناسب برای: اول متوسطه و معلم

CAMBRIDGE ENGLISH for schools Test Three؛ Aspinall, Patricia & Bethell, George؛ تهران: CAMBRIDGE؛ 68 ص.؛ رحلی؛ شابک: 3-65644-521-0؛ مناسب برای: اول متوسطه

CAMBRIDGE ENGLISH for schools Tests Four؛ Aspinall, Patricia & Bethell, George؛ تهران: CAMBRIDGE؛ 70 ص.؛ رحلی؛ شابک: 7-65642-521-0؛ مناسب برای: دوم متوسطه ریاضی، دوم متوسطه تجربی، دوم متوسطه انسانی

CAMBRIDGE ENGLISH for schools WorkBook Four؛ Littlejohn, Andrew & Hicks, Diana؛ تهران: CAMBRIDGE؛ 96 ص.؛ رحلی؛ شابک: 4-42176-521-0؛ مناسب برای: دوم متوسطه ریاضی، دوم متوسطه تجربی، دوم متوسطه انسانی

CAMBRIDGE ENGLISH for schools WorkBook Three؛ Littlejohn, Andrew & Hicks, Diana؛ تهران: CAMBRIDGE؛ 96 ص.؛ رحلی؛ شابک: 6-42175-521-0؛ مناسب برای: اول متوسطه

پرسمان: انگلیسی (3)؛ بلند، حسن؛ تهران: بین المللی گاج، 1391؛ 180 ص.؛ رحلی؛ شابک: 1-596-158-964-978؛ مناسب برای: سوم متوسطه کلیه رشته‌ها و معلم

انگلیسی پیش‌دانشگاهی (1 و 2)؛ بلند حسن؛ تهران: بین المللی گاج، 1391؛ 360 ص.؛ رحلی؛ شابک: 1-640-158-964-978؛ مناسب برای: پیش دانشگاهی

بسته مدیریت کلاسی: کاربرگ انگلیسی 1؛ خلفی، نسرین/ یوسف‌زاده، علیرضا؛ تهران: مرآت دانش، 1391؛ 56 ص.؛ رحلی؛ شابک: 1-461-125-600-978؛ مناسب برای: اول متوسطه

بسته مدیریت کلاسی: کاربرگ انگلیسی 2؛ فهیم‌نیا، فرزین؛ تهران: مرآت دانش، 1391؛ 52 ص.؛ رحلی؛ شابک: 2-518-125-600-978؛ مناسب برای: دوم متوسطه ریاضی، دوم متوسطه تجربی، دوم متوسطه انسانی

بسته مدیریت کلاسی: کار‌برگ انگلیسی 3؛ فهیم‌نیا، فرزین؛ تهران: مرآت دانش، 1391؛ 48 ص.؛ رحلی؛ شابک: 3-540-125-600-978؛ مناسب برای: سوم متوسطه ریاضی، سوم متوسطه تجربی، سوم متوسطه انسانی

بسته مدیریت کلاسی: کتاب کار و تمرین انگلیسی 1؛ خلفی، نسرین/ یوسف‌زاده، علیرضا؛ تهران: مرآت دانش، 1391؛ 208 ص.؛ رحلی؛ شابک: 1-490-125-600-978؛ مناسب برای: اول متوسطه

بسته مدیریت کلاسی: کتاب کار و تمرین انگلیسی 3؛ فهیم‌نیا، فرزین؛ تهران: مرآت دانش، 1391؛ 172 ص.؛ رحلی؛ شابک: 0-541-125-600-978؛ مناسب برای: سوم متوسطه کلیه رشته‌ها

کلید‌های یادگیری زبان‌های خارجی: با این کلیدها 19 زبان زنده جهان را آموختم؛ پیرهانی، علی؛ تهران: طلایی، 1391؛ 128 ص.؛ رقعی؛ شابک: 9-08-6229-600-978؛ مناسب برای: معلم

 

زمین‌شناسی

پیک امتحان: زمین‌شناسی؛ کارچانی، ناهید؛ تهران: بین المللی گاج، 1390؛ 108 ص.؛ رحلی؛ شابک: 8-526-158-964-978؛ مناسب برای: سوم متوسطه تجربی

کتاب‌های طبقه‌بندی شده: زمین‌شناسی: سال سوم متوسطه رشته علوم تجربی؛ حاجی علی محمد زرگر، آرزو؛ تهران: گل‌واژه، 1391؛ 168 ص.؛ رحلی؛ شابک: 6-883-482-964-978؛ مناسب برای: سوم متوسطه تجربی

کتاب همایش زمین‌شناسی؛ چلاجور، محمد؛ تهران: دریافت، 1391؛ 90 ص.؛ رحلی؛ شابک: 6-10-6193-600-978؛ مناسب برای: پیش دانشگاهی

 

 

زیست‌شناسی

به علوم نانو خوش آمدید: کاوش‌های زیست محیطی میان رشته‌ای دوره آموزش متوسطه؛ خلیلی‌بروجنی، روح‌الله/ قاسمی، معصومه؛ تهران: مدرسه، 1391؛ 172 ص.؛ رحلی؛ شابک: 3-0493-08-964-978؛ مناسب برای: سوم متوسطه ریاضی، سوم متوسطه تجربی، سوم متوسطه انسانی، پیش دانشگاهی، معلم و کارشناس

علوم زیستی و بهداشت، سال اول دبیرستان؛ آل‌محمد، علی؛ تهران: فاطمی، 1391؛ 128 ص.؛ رحلی؛ شابک: 0-733-318-964-978؛ مناسب برای: اول متوسطه

علوم زیستی و بهداشت، سال اول دبیرستان؛ آل محمد، علی؛ تهران: فاطمی، 1391؛ 118 ص.؛ رحلی؛ شابک: 3-729-318-964-978؛ مناسب برای: اول متوسطه

فرهنگ‌نامه بدن انسان: راهنمای مصور ساختمان، کارکرد و بیماری‌های بدن انسان؛ پارکر، استیو؛ احمد مختاریان؛ تهران: طلایی؛ 1391 ص.؛ خشتی؛ شابک: 5-06-6229-600-978؛ مناسب برای: دوم متوسطه تجربی، سوم متوسطه تجربی، پیش دانشگاهی

 

شیمی

در پیشگاه یک شیمیدان بزرگ امام جعفر صادق(ع)؛ احدزاده، علی؛ ادربیل: یاوریان، 1391؛ 104 ص.؛ رقعی؛ شابک: 3-43-5762-600-978؛ مناسب برای: متوسطه کلیه رشته‌ها

کتاب‌های کار: شیمی (1) سال اول دبیر‌ستان؛ زارع، جلیل؛ تهران: بین المللی گاج، 1391؛ 168 ص.؛ رحلی؛ شابک: 9-85-7981-964-978؛ مناسب برای: اول متوسطه

شیمی (2) و آزمایشگاه: دوم متوسطه رشته‌های علوم ریاضی و علوم تجربی؛ شاه‌محمدی، معصومه/ کشاورز، حسین‌علی؛ تهران: گل‌واژه، 1391؛ 208 ص.؛ رحلی؛ شابک: 6-854-482-964-978-؛ مناسب برای: دوم متوسطه تجربی، دوم متوسطه انسانی

شیمی برای زندگی: شیمی 1 شیمی برای زندگی (کتاب کار)؛ مختاری، منصور؛ تهران: خیلی سبز، 1391؛ 139 ص.؛ رحلی؛ شابک: 4-88-5506-600-978؛ مناسب برای: اول متوسطه

شیمی 2- کتاب کار؛ سپهری، نیما؛ تهران: خیلی سبز، 1391؛ 255 ص.؛ رحلی؛ شابک: 6-84-5506-600-978؛ مناسب برای: دوم متوسطه ریاضی، دوم متوسطه تجربی

کتاب کار: شیمی اول متوسطه؛ یحیایی طالقانی، شهرام و دیگران؛ تهران: گردوی دانش، 1391؛ 166 ص.؛ رحلی؛ شابک: 1-26-6786-600-978؛ مناسب برای: اول متوسطه

بسته مدیریت کلاسی، : کاربرگ شیمی 1؛ فلاح، سپیده؛ تهران: مرآت دانش، 1391؛ 56 ص.؛ رحلی؛ شابک: 9-506-125-600-978؛ مناسب برای: اول متوسطه

بسته مدیریت کلاسی: کار‌برگ شیمی 3؛ معینی، حسین؛ تهران: مرآت دانش؛ 0؛ 52 ص.؛ رحلی؛ شابک: 5-421-125-600-978؛ مناسب برای: سوم متوسطه ریاضی، سوم متوسطه تجربی

بسته مدیریت کلاسی: کتاب کار و تمرین شیمی 1؛ فلاح، سپیده؛ تهران: مرآت دانش، 1391؛ 228 ص.؛ رحلی؛ شابک: 2-505-125-600-978؛ مناسب برای: اول متوسطه

بسته مدیریت کلاسی: کتاب کار و تمرین شیمی 2؛ حاجی‌سلیمانی، روح‌الله؛ تهران: مرآت دانش، 1391؛ 216 ص.؛ رحلی؛ شابک: 7-485-125-600-978؛ مناسب برای: دوم متوسطه ریاضی، دوم متوسطه تجربی

بسته مدیریت کلاسی: کتاب کار و تمرین شیمی 3؛ معینی، حسین؛ تهران: مرآت دانش، 1391؛ 240 ص.؛ رحلی؛ شابک: 2-422-125-600-978؛ مناسب برای: سوم متوسطه ریاضی، سوم متوسطه تجربی، معلم و دانشجویان مراکز تربیت معلم

گام نخست: کتاب کار شیمی (1): ویژه دانش‌آموزان سال اول دبیرستان و داوطلبین کنکور کاردانی؛ هاشمی، سودابه/ سهیلا مهدیزاده؛ تهران: مرندیز/ مشهد، 1391؛ 172 ص.؛ رحلی؛ شابک: 8-199-106-600-978؛ مناسب برای: اول متوسطه

 

 

علوم اجتماعی

پویش کیفی و طرح پژوهش‌: انتخاب از میان پنج رویکرد؛ کرسول، جان دبیلو؛ حسن دانایی‌فرد، حسین کاظمی؛ تهران: صفار/ اشراقی، 1391؛ 320 ص.؛ وزیری؛ شابک: 2-365-388-964-978؛ مناسب برای: معلم و دانشجویان مراکز تربیت معلم

 

علوم تربیتی

50 شاخص آموزشی در 20 کشور جهان؛ نقی‌زاده، محرم/ اصفهانی، مهرداد؛ تهران: مبتکران، 1391؛ 144 ص.؛ خشتی؛ شابک: 7-1530-07-964-978؛ مناسب برای: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم، کارشناس و مشاور

استراتژی‌های زندگی؛ مک‌ گراو، فیلیپ سی؛ مهسار مشتاق؛ تهران: ابوعطا، 1391؛ 168 ص.؛ رقعی؛ شابک: 1-136-170-964-978؛ مناسب برای: معلم و دانشجویان مراکز تربیت معلم

اگر فرزند خلاق می‌خواهید؟؛ کوهن، دیوید؛ محمد کاوش‌نیا؛ اصفهان: کیاراد/ بصائر/ شهید حسین فهمیده، 1390؛ 240 ص.؛ رقعی؛ شابک: 9-87-5685-600-978؛ مناسب برای: معلم، کارشناس و والدین

جامعه‌شناسی آموزش و پرورش؛ علاقه‌بند، علی؛ تهران: روان، 1391؛ 202 ص.؛ وزیری؛ شابک: 1-68-8345-964-978؛ مناسب برای: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم، کارشناس و مدیر

چگونه دانش‌آموزان را پژوهشگر پرورش دهیم؟ آموزش گام به گام پژوهش به دانش‌آموزان (فرزندان)؛ کلت، مری؛ ابوالفضل بختیاری؛ تهران: انجمن اولیا و مربیان، 1391؛ 302 ص.؛ وزیری؛ شابک: 7-282-451-964-978؛ مناسب برای: متوسطه کلیه رشته‌ها، معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم، کارشناس، مدیر و والدین

راهنمای مشاور مدرسه؛ سلحشور، ماندانا؛ تهران: ارسباران، 1391؛ 158 ص.؛ وزیری؛ شابک: 2-89-6389-964-978؛ مناسب برای: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم، کارشناس و مشاور

روش تحقیق و شیوه نگارش پایان‌نامه در علوم انسانی؛ کلانتری، مونا؛ تهران: آرمان رشد، 1391؛ 150 ص.؛ وزیری؛ شابک: 4-76-8310-964-978؛ مناسب برای: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم و کارشناس

سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش؛ صافی، احمد؛ تهران: ارسباران، 1391؛ 184 ص.؛ وزیری؛ شابک: 8-45-6389-964-978؛ مناسب برای: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم، کارشناس و مدیر

فضیلت نایادگیری: چگونه یاد نگیریم!؛ کریمی، عبدالعظیم؛ تهران: منادی تربیت، 1390؛ 212 ص.؛ رقعی؛ شابک: 6-585-348-964-978؛ مناسب برای: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم، مشاور، مدیر و والدین

کلیات مشاوره و راهنمایی؛ شمشیری، بابک؛ تهران: آییژ، 1391؛ 200 ص.؛ وزیری؛ شابک: 7-336-970-964-978؛ مناسب برای: معلم، مشاور و مدیر

مبانی آموزش و پرورش شناختی؛ خرازی، کمال؛ تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، ، 1390؛ 190 ص.؛ وزیری؛ شابک: 5-697-530-964-978؛ مناسب برای: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم و کارشناس

مبانی طراحی آموزشی؛ نوروزی، داریوش؛ تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، ، 1390؛ 408 ص.؛ وزیری؛ شابک: 0-676-530-964-978؛ مناسب برای: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم و کارشناس

مدرسه مطلوب: مبانی، شاخصه‌ها، اصول و روش‌ها؛ فرهادیان، رضا؛ قم: طلیعه سبز، 1390؛ 280 ص.؛ رقعی؛ شابک: 0-6-91561-600-978؛ مناسب برای: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم، کارشناس و مدیر

مدیریت دانش و سازمان‌های یادگیرنده؛ قربانیان، حسین؛ تهران: کالج برتر، 1391؛ 183 ص.؛ وزیری؛ شابک: 4-66-5065-600-978؛ مناسب برای: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم، کارشناس و مدیر

مدیریت یا رهبری آموزشی؟ چگونه مدارس امروز را مؤثرتر رهبری کنیم؟؛ سوسا، دیوید؛ فرخ‌لقا، رئیس‌دانا؛ تهران: عابد، 1390؛ 435 ص.؛ وزیری؛ شابک: 4-978-364-964-978؛ مناسب برای: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم، کارشناس و مدیر

مسایل آموزش و پرورش ایران و راه‌های کاهش آن‌ها؛ صافی، احمد؛ تهران: ویرایش، 1391؛ 188 ص.؛ رقعی؛ شابک: 5-43-6184-964-978؛ مناسب برای: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم، کارشناس، مشاور و مدیر

نوشتن رویش اندیشه: راهنمای تألیف مقاله علمی برای دانشجویان و معلمان؛ حسنی، محمد؛ تهران: عابد، 1390؛ 158 ص.؛ رقعی؛ شابک: 2-998-364-964-978؛ مناسب برای: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم، کارشناس، مشاور، مدیر و والدین

 

علوم تربیتی/ روان‌شناسی

مهارت‌های کاربردی در مشاوره؛ گلدارد، کاترین/ گلدارد، دیوید؛ علیرضا کاکاوند/ محمدحسین‌خانی؛ تهران: سرافراز، 1390؛ 420 ص.؛ وزیری؛ شابک: 8-22-6426-600-978؛ مناسب برای: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم، کارشناس و مشاور

 

فلسفه و منطق

ارسطو؛ وودفین، روبرت؛ محمدفیروز کوهی؛ تهران: پردیس‌دانش، 1391؛ 176 ص.؛ رقعی؛ شابک: 2-49-2509-964-978؛ مناسب برای: سوم متوسطه انسانی، پیش دانشگاهی و معلم

پرسش‌های نخستین؛ پاسخ‌های بی‌پایان: با برده‌ها می‌رقصد: کتاب اخلاق؛ شهریوری صدقی، نادر؛ تهران: افق، 1391؛ 104 ص.؛ وزیری؛ شابک: 4-689-369-964-978؛ مناسب برای: پیش دانشگاهی کلیه رشته‌ها، معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم و مشاور

پرسش‌های نخستین؛ پاسخ‌های بی‌پایان: چرا همه‌ی گاو‌ها این رنگی‌اند؟: کتاب زبان؛ شیخ‌الاسلامی، حسین؛ تهران: افق، 1391؛ 104 ص.؛ وزیری؛ شابک: 0-690-369-964-978؛ مناسب برای: پیش دانشگاهی کلیه رشته‌ها، معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم و کارشناس

پرسش‌های نخستین؛ پاسخ‌های بی‌پایان: چه رفتاری خواهم داشت وقتی تیراندازی شروع شود: کتاب هستی‌شناسی؛ شهریوری صدقی، نادر؛ تهران: افق، 1390؛ 72 ص.؛ وزیری؛ شابک: 4-692-369-964-978؛ مناسب برای: پیش دانشگاهی کلیه رشته‌ها، معلم و دانشجویان مراکز تربیت معلم

پرسش‌های نخستین؛ پاسخ‌های بی‌پایان: چه کسی بود صدا زد اصغر؟: کتاب شناخت؛ سمیعی، مازیار؛ تهران: افق، 1390؛ 120 ص.؛ وزیری؛ شابک: 7-691-369-964-978؛ مناسب برای: سوم متوسطه کلیه رشته‌ها، پیش دانشگاهی کلیه رشته‌ها، معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم، مشاور و مدیر

پرسش‌های نخستین؛ پاسخ‌های بی‌پایان: سازمان قوری‌های متحد: کتاب من؛ شیخ‌الاسلامی، حسین؛ تهران: افق، 1391؛ 168 ص.؛ وزیری؛ شابک: 6-685-369-964-978؛ مناسب برای: معلم

پرسش‌های نخستین؛ پاسخ‌های بی‌پایان: شاید این کتاب یک آلت قتاله باشد: کتاب جهان؛ شیخ‌الاسلامی، حسین؛ تهران: افق، 1391؛ 120 ص.؛ وزیری؛ شابک: 3-686-369-964-978؛ مناسب برای: سوم متوسطه کلیه رشته‌ها، پیش دانشگاهی کلیه رشته‌ها، معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم و مشاور

فلسفه علم؛ ضیاء‌الدین، سردار؛ تهران: پردیس‌دانش، 1391؛ 176 ص.؛ رقعی؛ شابک: 9-004-300-600-978؛ مناسب برای: متوسطه کلیه رشته‌ها و معلم

منطق طلایی؛ کاتب، عبدالله؛ تهران: نگرش روز، 1391؛ 150 ص.؛ رحلی؛ شابک: 6-28-6651-600-978؛ مناسب برای: سوم متوسطه انسانی، پیش دانشگاهی و معلم

پرسش‌های نخستین؛ پاسخ‌های بی‌پایان: هوا را از من بگیر، قدرت را نه: کتاب سیاست؛ یوسفی، مهدی؛ تهران: افق، 1391؛ 168 ص.؛ وزیری؛ شابک: 0-687-369-964-978؛ مناسب برای: سوم متوسطه کلیه رشته‌ها، پیش دانشگاهی کلیه رشته‌ها، معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم و کارشناس

 

فیزیک

الکتریسیته ساکن؛ حسنی اردستانی، محمود؛ تهران: فاطمی، 1391؛ 198 ص.؛ رحلی؛ شابک: 5-684-318-964-978؛ مناسب برای: متوسطه کلیه رشته‌ها

حیات در کیهان؛ مونیکا، ام؛ محمد رحیمی؛ تهران: سبزان، 1391؛ 120 ص.؛ وزیری؛ شابک: 0-069-117-600-978؛ مناسب برای: متوسطه کلیه رشته‌ها و معلم

راهنمای حل مسا‌یل مبانی فیزیک؛ جلیلیان نصرتی، محمدرضا؛ تهران: صفار/ اشراقی، 1391؛ 439 ص.؛ رحلی؛ شابک: 4-358-388-964-978؛ مناسب برای: متوسطه کلیه رشته‌ها و معلم

کتاب‌های کار: فیزیک (3) رشته‌ی ریاضی وفیزک؛ خوشخو، میلاد؛ تهران: بین المللی گاج، 1391؛ 184 ص.؛ رحلی؛ شابک: 6-418-158-964-978؛ مناسب برای: سوم متوسطه ریاضی

کتاب‌های کار: فیزیک (3) رشته‌ی علوم تجربی؛ خوشخو، میلاد؛ تهران: بین المللی گاج، 1391؛ 140 ص.؛ رحلی؛ شابک: 3-419-158-964-978؛ مناسب برای: سوم متوسطه تجربی

فیزیک 1 و آزمایشگاه؛ خیاطان، محمدرضا؛ تهران: 1391؛ 304 ص.؛ رحلی؛ شابک: 7-02-6766-600-978؛ مناسب برای: دوم متوسطه ریاضی، دوم متوسطه تجربی

فیزیک 1 و آزمایشگاه: سال اول دبیرستان کتاب کار؛ خلیلی بروجنی، روح‌الله؛ تهران: گل‌واژه، 1391؛ 128 ص.؛ رحلی؛ شابک: 0-869-482-964-978؛ مناسب برای: اول متوسطه

فیزیک 1 و آزمایشگاه: کتاب دانش‌آموز سال اول دبیرستان؛ خلیلی‌ بروجنی، روح‌الله؛ تهران: گل‌واژه، 1391؛ 184 ص.؛ رحلی؛ شابک: 5-581-482-964-978؛ مناسب برای: اول متوسطه

فیزیک 1 و آزمایشگاه، سال اول دبیرستان؛ چسنی اردستانی، محمود و دیگران؛ تهران: فاطمی، 1390؛ 186 ص.؛ رحلی؛ شابک: 0-676-318-964-978؛ مناسب برای: اول متوسطه

فیزیک 1 و آزمایشگاه، سال اول دبیرستان؛ احمدی، احمد/ سیدفدایی، آزیتا/ فلاح، مجید؛ تهران: فاطمی، 1391؛ 266 ص.؛ رحلی؛ شابک: 7-721-318-964-978؛ مناسب برای: اول متوسطه

فیزیک 2 و آزمایشگاه سال دوم دبیرستان (ریاضی و فیزیک- تجربی)؛ جهانگیرزاده، علیرضا؛ تهران: ساد، 1390؛ 300 ص.؛ رحلی؛ شابک: 4-46-6046-600-978؛ مناسب برای: دوم متوسطه ریاضی، دوم متوسطه تجربی

فیزیک 2 و آزمایشگاه: ویژه دانش‌آموزان سال دوم تجربی و ریاضی و داوطلبان کنکورهای سراسری؛ محمودزاده، غلامعلی؛ تهران: مبتکران، 1391؛ 548 ص.؛ رحلی؛ شابک: 1-1459-07-964-978؛ مناسب برای: دوم متوسطه ریاضی، دوم متوسطه تجربی

فیزیک 3 و آزمایشگاه رشته تجربی؛ محمودزاده، غلامعلی؛ تهران: مبتکران، 1391؛ 404 ص.؛ رحلی؛ شابک: 5-1477-07-964-978؛ مناسب برای: سوم متوسطه تجربی

فیزیک پیش‌دانشگاهی 1 جلد اول (تجربی)؛ مصلایی، احمد؛ تهران: خیلی سبز، 1390؛ 406 ص.؛ رحلی؛ شابک: 4-91-5506-600-978؛ مناسب برای: پیش دانشگاهی

فیزیک پیش‌دانشگاهی جلد اول رشته تجربی؛ محمودزاده، غلامعلی؛ تهران: مبتکران، 1391؛ 496 ص.؛ رحلی؛ شابک: 6-1470-07-964-978؛ مناسب برای: پیش دانشگاهی

فیزیک پیش‌دانشگاهی جلد اول رشته ریاضی؛ محمودزاده، غلامعلی؛ تهران: مبتکران، 1391؛ 552 ص.؛ رحلی؛ شابک: 0-1472-07-964-978؛ مناسب برای: پیش دانشگاهی

فیزیک پیش‌دانشگاهی جلد دوم رشته تجربی؛ محمودزاده، غلامعلی؛ تهران: مبتکران، 1391؛ 328 ص.؛ رحلی؛ شابک: 3-1471-07-964-978؛ مناسب برای: پیش دانشگاهی

فیزیک و مباحث علمی روز؛ مرتضی قریب؛ تهران: اندیشه سرا، 1391؛ 256 ص.؛ وزیری؛ شابک: 6-69-5716-600-978؛ مناسب برای: دوم متوسطه ریاضی، دوم متوسطه تجربی، سوم متوسطه ریاضی، سوم متوسطه تجربی و معلم

کتاب کارفیزیک 3 و آزمایشگاه سال سوم دبیرستان (ریاضی و فیزیک)؛ درجانی، مرتضی/ جنت صادقی، فریبرز/ دهقان، سامک و...دیگران؛ تهران: ساد، 1390؛ 346 ص.؛ رحلی؛ شابک: 5-52-6046-600-978؛ مناسب برای: سوم متوسطه ریاضی، سوم متوسطه تجربی

ماورای راه‌شیری/ ‌نگاهی به ساختار بزرگ مقیاس کیهان؛ ریس، مارتین ج؛ محمد حسین پورعباسی/ زینب جوانشیری؛ تهران: سبزان، 1391؛ 96 ص.؛ وزیری؛ شابک: 4-074-117-600-978؛ مناسب برای: اول متوسطه، دوم متوسطه کلیه رشته‌ها، سوم متوسطه کلیه رشته‌ها، پیش دانشگاهی کلیه رشته‌ها

ماهیت کیهان؛ ریس، مارتین ج؛ محمدی خاکیان قمی/ محم حسین پور عباس؛ تهران: سبزان، 1391؛ 112 ص.؛ وزیری؛ شابک: 3-071-117-600-978؛ مناسب برای: متوسطه کلیه رشته‌ها و معلم

مبانی فیزیک؛ هالیدی، دیوید؛ محمدرضا جلیلیان نصرتی/ محمد عابدینی؛ تهران: صفار/ اشراقی، 1391؛ 526 ص.؛ رحلی؛ شابک: 2-310-388-964-978؛ مناسب برای: معلم و دانشجویان مراکز تربیت معلم

میدان نقطهء صفر: در جستجوی نیروی اسرار‌آمیز کیهان؛ مک‌تاگارت، لین؛ محمدعلی جعفری؛ تهران: فاطمی؛ 1391 ص.؛ رقعی؛ شابک: 6-674-318-964-978؛ مناسب برای: معلم

 

کتاب‌های مرجع

1001 اختراع: میراث مسلمانان در جهان ما؛ الحسنی، سلیم؛ افسانه حجتی طباطبائی/ سیاوش شایان/ سعید علی تاجر/ محمد کرام‌الدینی/ منصور ملک‌عباسی؛ تهران: طلایی، 1390؛ 340 ص.؛ رحلی؛ شابک: 1-04-6229-600-978؛ مناسب برای: متوسطه کلیه رشته‌ها و معلم

دانستنی‌های علمی: خزندگان و پرندگان؛ رمضانی، جواد؛ مشهد: صیانت، 1391؛ 100 ص.؛ خشتی؛ شابک: 0-046-255-600-978؛ مناسب برای: متوسطه کلیه رشته‌ها

دایرة‌المعارف دانستنی‌های علمی؛ اسمیت، پتی؛ مهدی چوبینه/ کوروش امیری‌نیا/ حسین الوندی/ محمدمهدی ناصری/ شهرناز بخشعلی‌زاده/ حسین دانشفر/ مسعود جوادیان؛ تهران: محراب قلم، 1391؛ 304 ص.؛ رحلی؛ شابک: 6-587-103-600-978؛ مناسب برای: اول متوسطه

دایرة‌المعارف مشاوره تحصیلی؛ ذاکر عباسی، محمدرضا؛ تهران: پلیکان، 1391؛ 391 ص.؛ رحلی؛ شابک: 4-33-5915-600-978؛ مناسب برای: معلم و کارشناس

دایرة‌المعارف وسیله‌ها چگونه کار می‌کنند؟؛ لوبوم، ژوئل؛ مهدی ضرغامیان؛ تهران: محراب قلم، 1391؛ 156 ص.؛ رحلی؛ شابک: 1-610-103-600-978؛ مناسب برای: متوسطه کلیه رشته‌ها

فرهنگ دانش‌آموزی (انگلیسی-فارسی)؛ معتمدی، کامران؛ تهران: بین المللی گاج، 1391؛ 368 ص.؛ وزیری؛ شابک: 7-507-158-964-978؛ مناسب برای: متوسطه کلیه رشته‌ها

فرهنگ‌نامه طلایی کلید دانش؛ جمعی از نویسندگان؛ تهران: طلایی، 1391؛ 768 ص.؛ رحلی؛ شابک: 7-02-6229-600-978؛ مناسب برای: متوسطه کلیه رشته‌ها و معلم

فرهنگ‌نامه طلایی کلید دانش (دو جلدی)؛ جمعی از نویسندگان؛ تهران: طلایی، 1391؛ 384 ص.؛ رحلی؛ شابک: 0-01-6229-600-978؛ مناسب برای: متوسطه کلیه رشته‌ها و معلم

 

مهارت‌های زندگی

81 روش برای آشتی با بدن؛ بورل، ماری؛ شهرزاد همایی؛ تهران: چاپار فرزانگان، 1391؛ 96 ص.؛ بیاض؛ شابک: 2-09-5448-600-978؛ مناسب برای: متوسطه کلیه رشته‌ها و معلم

81 روش برای رام کردن خوشبختی؛ بورل، ماری؛ شهرزاد همامی؛ تهران: چاپار فرزانگان، 1391؛ 96 ص.؛ بیاض؛ شابک: 9-13-5448-600-978؛ مناسب برای: معلم، مشاور و والدین

81 روش برای زندگی کردن در زمان حال؛ بورل، ماری؛ شهرزاد همامی؛ تهران: چاپار فرزانگان، 1391؛ تهران ص.؛ بیاض؛ شابک: 8-10-5448-600-978؛ مناسب برای: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم، مشاور و والدین

ادب آداب دارد؛ فرخ مهر، حسین؛ اصفهان: نوشته، 1390؛ 166 ص.؛ وزیری؛ شابک: 9-11-6005-600-978؛ مناسب برای: معلم، کارشناس و والدین

الفبای مثبت‌گرایی: من و زندگی مثبت؛ آتش‌پور، سید حمید؛ تهران: ابوعطا، 1391؛ 160 ص.؛ رقعی؛ شابک: 5-138-170-964-978؛ مناسب برای: متوسطه کلیه رشته‌ها، معلم، مربی بهداشت، کارشناس، مدیر و والدین

آداب شهروندی؛ رحمتی شهرضا، محمد؛ قم: فاتح خیبر، 1390؛ 168 ص.؛ رقعی؛ شابک: 8-54-8785-964-978؛ مناسب برای: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم، کارشناس، مشاور، مدیر و والدین

آنچه معلمان و مربیان باید بدانند: ویژه معلمان و مربیان؛ فرهادیان، رضا؛ قم: موسسه بوستان کتاب ( مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه، 1390؛ 88 ص.؛ رقعی؛ شابک: 8-1065-09-964-978؛ مناسب برای: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم و والدین

آنچه والدین و مربیان باید بدانند؛ فرهادیان، رضا؛ تهران: موسسه بوستان کتاب ( مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه، 1390؛ 124 ص.؛ رقعی؛ شابک: 0-0448-09-964-978؛ مناسب برای: پیش دانشگاهی، سوم متوسطه کلیه رشته‌ها، معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم و والدین

آنچه یک جوان باید بداند: ویژه پسران؛ فرهادیان، رضا؛ قم: موسسه بوستان کتاب ( مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه، 1390؛ 88 ص.؛ رقعی؛ شابک: 6-0836-09-964-978؛ مناسب برای: معلم، مشاور و والدین

آنچه یک جوان باید بداند: ویژه دختران؛ فرهادیان، رضا؛ قم: موسسه بوستان کتاب ( مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه، 1390؛ 92 ص.؛ رقعی؛ شابک: 9-0966-09-964-978؛ مناسب برای: متوسطه کلیه رشته‌ها، معلم، کارشناس و والدین

آنچه یک جوان باید بداند: ویژه دختران و پسران؛ فرهادیان، رضا؛ قم: موسسه بوستان کتاب ( مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه، 1390؛ 148 ص.؛ رقعی؛ شابک: 3-1312-09-964-978؛ مناسب برای: معلم و والدین

با ببر‌‌‌‌‌ها قدم ‌بردار؛ فرنس، فرانک؛ مهسار مشتاق؛ تهران: ابوعطا، 1390؛ 144 ص.؛ رقعی؛ شابک: 4-135-170-964-978؛ مناسب برای: سوم متوسطه کلیه رشته‌ها، پیش دانشگاهی کلیه رشته‌ها و معلم

بهترین روش‌های ارائه؛ شیپ‌ساید، استیو؛ حسین فروغی اصل؛ تهران: سبزان، 1390؛ 104 ص.؛ رقعی؛ شابک: 7-044-117-600-978؛ مناسب برای: معلم

تربیت برتر: آنچه والدین و معلمان باید بدانند؛ فرهادیان، رضا؛ تهران: موسسه بوستان کتاب ( مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه، 1390؛ 124 ص.؛ رقعی؛ شابک: 0-0419-09-964-978؛ مناسب برای: معلم، مشاور و والدین

جرأت اعتماد؛ ریکو، دیوید؛ مهسا مشتاق؛ تهران: ابوعطا، 1391؛ 96 ص.؛ رقعی؛ شابک: 5-141-170-964-978؛ مناسب برای: متوسطه کلیه رشته‌ها، معلم، کارشناس، مشاور، مدیر و والدین

چگونه سخنرانی جذاب را ارائه کنیم؛ کالیش، کارن؛ مسعود کسایی؛ تهران: همشهری، 1391؛ 152 ص.؛ رقعی؛ شابک: 6-55-6274-964-978؛ مناسب برای: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم و مدیر

چگونه فردی با‌نفوذ باشیم:‌ چگونه بر زندگی خود و دیگران تأثیر مثبت بگذاریم؛ مکسول، جان سی؛ مهسار مشتاق؛ تهران: ابوعطا، 1390؛ 232 ص.؛ رقعی؛ شابک: 1-082-170-964-978؛ مناسب برای: متوسطه کلیه رشته‌ها، معلم، کارشناس، مشاور، مدیر و والدین

مهارتهای زندگی: دانش و هنر شاد زیستن؛ صاحبی، علی؛ تهران: آرمان رشد، 1390؛ 64 ص.؛ بیاض؛ شابک: 3-44-8310-964-978؛ مناسب برای: اول متوسطه، متوسطه کلیه رشته‌ها، معلم و والدین

در بی‌ارزشی و ارزشمندی آدمی؛ آتش‌پور، سیدحمید؛ تهران: ابوعطا، 1390؛ 248 ص.؛ رقعی؛ شابک: 9-114-170-964-978؛ مناسب برای: سوم متوسطه کلیه رشته‌ها، پیش دانشگاهی کلیه رشته‌ها، معلم و کارشناس

درمان وسواس؛ براسان، لی؛ نصری، حمید/ نکویی، عاطفه؛ اصفهان: نوشته، 1390؛ 60 ص.؛ پالتویی؛ شابک: 8-18-6005-600-978؛ مناسب برای: متوسطه کلیه رشته‌ها، معلم و والدین

راهنمای برنامه‌ریزی راهبردی پیشرفت شخصی؛ منکتیلو، جیمز؛ آزاده ادیبی/ حسین امین صدرآبادی؛ تهران: امیدفرزانگان، 1390؛ 64 ص.؛ جیبی؛ شابک: 7-3-96875-964-978؛ مناسب برای: متوسطه کلیه رشته‌ها، معلم و مشاور

راهنمای سرافرازی؛ شارما، رابین شلیپ؛ حمید زرین قلم؛ تهران: آرمان رشد، 1390؛ 48 ص.؛ خشتی؛ شابک: 2-38-8310-964-978؛ مناسب برای: متوسطه کلیه رشته‌ها، معلم، کارشناس و والدین

ریاضیات؛ سردار، ضیاءالدین؛ ابراهیم اسکافی؛ تهران: پردیس‌دانش، 1391؛ 171 ص.؛ رقعی؛ شابک: 8-60-5711-600-978؛ مناسب برای: اول متوسطه

زندگی به همین سادگی؛ کوستن ماخر، تیکی؛ ارشاد عظیمی/ کیوان سلطانی؛ تهران: بین المللی گاج، 1390؛ 280 ص.؛ رقعی؛ شابک: 0-465-158-964-978؛ مناسب برای: پیش دانشگاهی، سوم متوسطه کلیه رشته‌ها، پیش دانشگاهی کلیه رشته‌ها

مهارت‌های زندگی: زندگی در اسارت فکر؛ صاحبی، علی؛ تهران: آرمان رشد، 1390؛ 46 ص.؛ بیاض؛ شابک: 9-42-8310-964-978؛ مناسب برای: اول متوسطه، متوسطه کلیه رشته‌ها، معلم و والدین

شکارچی ایده‌ها: چگونه بهترین ایده‌ها را بیابیم و آن‌ها را عملی کنیم؛ بوینتون، اندرو سی؛ مهسا مشتاق؛ تهران: ابوعطا، 1391؛ 80 ص.؛ رقعی؛ شابک: 4-148-170-964-978؛ مناسب برای: پیش دانشگاهی، معلم، کارشناس، مشاور و مدیر

شکست یا تجربه‌ای برای پیروزی؛ مرتضوی، زینب؛ تهران: چاپار فرزانگان، 1391؛ 96 ص.؛ بیاضی؛ شابک: 3-15-5448-600-978؛ مناسب برای: اول متوسطه، دوم متوسطه کلیه رشته‌ها، معلم و والدین

شهامت بخشش؛ هالوول، ادوارد؛ مهسار مشتاق؛ تهران: ابوعطا؛ 0؛ 224 ص.؛ رقعی؛ شابک: 6-090-170-964-978؛ مناسب برای: متوسطه کلیه رشته‌ها، معلم، مربی بهداشت، مشاور، مدیر و والدین

طراحی بازی‌های رایانه‌ای آموزشی؛ نوروزی، داریوش؛ تهران: گویش نو، 1391؛ 144 ص.؛ رقعی؛ شابک: 0-21-6382-600-978؛ مناسب برای: معلم

فراتر از ذهن: چگونه خلاق باشیم؟؛ رابینسون، کن؛ روشنک ضرابی؛ تهران: ابوعطا؛ 1391 ص.؛ رقعی؛ شابک: 1-149-170-964-978؛ مناسب برای: متوسطه کلیه رشته‌ها، معلم و والدین

فرهنگ‌نامه مشاغل؛ احسانی، مریم/ اوتادی، حدیثه/ کاظمی، نرجس/ حدادی، تهمینه/ رحیمی، شیما/ شعیبی، مریم؛ تهران: طلایی، 1391؛ 344 ص.؛ رحلی؛ شابک: 1-17-6229-600-978؛ مناسب برای: پیش دانشگاهی کلیه رشته‌ها، متوسطه کلیه رشته‌ها، معلم و مشاور

کینز؛ پاک، پیتر؛ علی معظمی جهرمی؛ تهران: پردیس‌دانش، 1391؛ 176 ص.؛ رقعی؛ شابک: 7-96-5711-600-978؛ مناسب برای: سوم متوسطه کلیه رشته‌ها، پیش دانشگاهی کلیه رشته‌ها، معلم و دانشجویان مراکز تربیت معلم

مدیریت کانون‌های تفکر در عرصه خط مشی‌های عمومی؛ لاجوردی، سمانه؛ تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی، 1390؛ 159 ص.؛ وزیری؛ شابک: 9-229-379-964-978؛ مناسب برای: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم و کارشناس

مهارتهای زندگی: مرجع ضمیر زندگی کجاست؛ صاحبی، علی؛ تهران: آرمان رشد، 1390؛ 44 ص.؛ بیاض؛ شابک: 0-45-8310-964-978؛ مناسب برای: اول متوسطه، متوسطه کلیه رشته‌ها، معلم و والدین

معلمان اداری: هر مسئول در هر سازمان یا اداره می‌تواند معلم باشد؛ رحیمی، سکینه؛ مشهد: صیانت، 1391؛ 80 ص.؛ رقعی؛ شابک: 0-017-255-600-978؛ مناسب برای: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم و مدیر

مهارت‌های زندگی؛ پستالوزی، تینا؛ ، ؛ تهران: ابوعطا، 1391؛ 80 ص.؛ رقعی؛ شابک: 3-158-170-964-978؛ مناسب برای: سوم متوسطه کلیه رشته‌ها، پیش دانشگاهی کلیه رشته‌ها و معلم

نجات سرنگتی؛ سوان پول، استفان؛ مهسار مشتاق؛ تهران: ابوعطا، 1390؛ 128 ص.؛ رقعی؛ شابک: 9-143-170-964-978؛ مناسب برای: دوم متوسطه کلیه رشته‌ها، سوم متوسطه کلیه رشته‌ها، پیش دانشگاهی کلیه رشته‌ها و معلم

مهارتهای زندگی: هدف ‌گزینی؛ صاحبی، علی؛ تهران: آرمان رشد، 1390؛ 32 ص.؛ بیاض؛ شابک: 7-46-8310-964-978؛ مناسب برای: اول متوسطه، دوم متوسطه ریاضی، دوم متوسطه تجربی، دوم متوسطه انسانی، معلم و مدیر

هندسه شکنه‌ای؛ لسمویر- گوردن، نایجل؛ مریم مجتبی سلطانی؛ تهران: پردیس‌دانش، 1391؛ 176 ص.؛ رقعی؛ شابک: 2-62-5711-600-978؛ مناسب برای: دوم متوسطه ریاضی، پیش دانشگاهی، معلم و دانشجویان مراکز تربیت معلم

هنر نقاشی روی سنگ: تکنیک‌هایی ساده و نکاتی عملی برای تبدیل سنگ‌های ساده به آثار زیبای هنری؛ فیشر، دایانا؛ صدف حکیمی‌زاده؛ تهران: فرهنگسرای میردشتی، 1390؛ 66 ص.؛ وزیری؛ شابک: 3-15-6016-600-978؛ مناسب برای: اول متوسطه و معلم

هوش عاطفی (هیجانی)؛ مهدوی، ناصر؛ تهران: آرمان رشد، 1390؛ 96 ص.؛ خشتی؛ شابک: 8-65-8310-964-978؛ مناسب برای: سوم متوسطه کلیه رشته‌ها، معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم، کارشناس و والدین

هوش مصنوعی؛ براتین، هنری؛ تهران: پردیس‌دانش، 1391؛ 176 ص.؛ رقعی؛ شابک: 6-64-5711-600-978؛ مناسب برای: سوم متوسطه کلیه رشته‌ها، پیش دانشگاهی کلیه رشته‌ها و معلم

 

 فهرست کتاب‏های مناسب دوره متوسطه نظری سال 1391 بر حسب نام ناشر 

 

 

کتاب‌های مناسب 1391دوره متوسطه نظری بر حسب نام ناشر کتاب‌های مناسب 1391دوره متوسطه نظری بر حسب نام ناشر

 

 

۲۰ اَمرداد ۱۳۹۲ ۱۵:۱۷
تعداد بازدید : ۴,۴۷۳

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید