دوشنبه ۴ تیر ۱۴۰۳
 

اخبار

انتشار فهرست کامل کتاب‌های مناسب دوره پیش‌دبستانی

فهرست 208 عنوان کتاب مناسب برای کودکان و مربیان دوره پیش‌دبستانی از سوی دبیرخانه سامان‌دهی منابع آموزشی و پرورشی منتشر شد.

این تعداد کتاب از بین 501 کتاب رسیده  که طی سال 1391 برای این دبیرخانه فرستاده شده، انتخاب شده است.

بنا به گفته معصومه خیرآبادی، کارشناس دوره پیش‌دبستانی، 71 ناشر در این دوره با دبیرخانه سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی همکاری کرده‌ و کتاب فرستاده‌اند که کتاب‌هایی از 50 ناشر به عنوان مناسب دست یافته‌اند. از بین این ناشران، شرکت انتشارات فنی ایران با 25، پنجره و صیانت هر یک با 16 و راز بارش با 14 عنوان تعلق دارد.

در بین موضوعات نیز قصه با 108 عنوان در صدر است. آداب و مهارت‌های زندگی، شعر و سرود و زبان‌آموزی به ترتیب با 32، 13 و 11 عنوان کتاب مناسب از بیش‌ترین فراوانی برخوردارند.

 

چگونگی استفاده از این فهرست

بیش‌تر کتاب‌هایی که در این فهرست دیده می‌شود، در طول سال در همین‌وبگاه معرفی شده است. کتاب‌های معرفی شده بر اساس موضوع مرتب شده‌اند، و هر ردیف به ترتیب شامل عنوان مجموعه و عنوان کتاب، نام مؤلف یا مؤلفان، مترجم یا مترجمان، تصویرگر یا تصویرگران، محل نشر، نام ناشر، سال انتشار، حجم صفحات، قطع کتاب، شابک و مخاطب است. با فشردن هم‌زمان کلیدهای کنترل (Ctrl) و حرف اف (F) می‌توانید واژه‌های مورد نظر خود را در متن حاضر جست‌وجو کنید.

چنان‌چه ناشر هستید، می‌توانید با مراجعه به فایلی که در پایان این مطلب قرار داده شده است، کتاب‌ها را به ترتیب نام ناشران ملاحظه فرمایید.

نسخه‌ای از این فهرست برای درج در پایان کتاب‌های درسی، در اختیار دفتر تألیف کتاب‌های درسی قرار گرفته است.

این کتاب‌ها به شکلی تفصیلی در کتاب‌نامه شماره 3 پیش‌دبستانی معرفی و به آموزشگاه‌های مربوط ارسال خواهد شد.

طبق ماده 6 مصوبه 828 شورای عالی آموزش و پرورش (مصوب مورخ 02/06/1389) خرید، عرضه و تبلیغ هرگونه منبع آموزشی و تربیتی در واحدهای آموزشی، صرفاً از منابع استاندارد، مجاز خواهد بود.

وجود نام یک کتاب در این فهرست بدین معنی است که کتاب مذکور از نظر سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی مجاز و استاندارد شناخته می‌شود.

 

فهرست کتاب‏های مناسب و استاندارد دوره متوسطه نظری/ چاپ نخست سال 1391 (و یک سال پیش از آن)

 

آداب و مهارت‌های زندگی

مهارت‌های زندگی 160: ایمنی در خانه؛ گراس، پتی مایرز؛ ترجمه: فراز پندار؛ تصویرگر: تام گیبسن؛ تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، 1391؛ 24 ص.؛ جیبی؛ شابک: 3-275-389-964-978؛ مناسب برای: کودک

بچه‌ی زرنگ (1)؛ آذر،‌ احمدرضا؛ تهران: سرو یاسین، 1390؛ 10 ص.؛ خشتی؛ شابک: 4-14-5851-600-978؛ مناسب برای: کودک

بچه‌ها و مهارت‌های زندگی 84: بدجنسیه!؛ فرانتسیسکو، پیتو؛ ترجمه: صبا رفیع؛ تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، 1391؛ 72 ص.؛ جیبی؛ شابک: 4-252-389-964-978؛ مناسب برای: کودک

کتاب‌های سبز: برق برای کوچولو‌ها: سرگرمی و رنگ‌آمیزی؛ گروه نویسندگان؛ ترجمه: صبا رفیع؛ تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، 1391؛ 24 ص.؛ خشتی؛ شابک: 0-388-389-964-978؛ مناسب برای: کودک

کتاب‌های سبز: پارک ما (داستان زباله و بازیافت)؛ مایر، مرسر؛ ترجمه: صبا رفیع؛ تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، 1391؛ 24 ص.؛ وزیری؛ شابک: 4-421-389-964-978؛ مناسب برای: کودک

مهارت‌های زندگی: تپلی به مهد کودک می‌رود (درباره‌ی رفتن به آمادگی)؛ گروه نویسندگان؛ ترجمه: هستی سعادت؛ تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، 1391؛ 16 ص.؛ بیاض؛ شابک: 5-255-389-964-978؛ مناسب برای: کودک

مهارت‌های زندگی: تپلی چه احساسی دارد؟؛ گروه نویسندگان؛ ترجمه: هستی سعادت؛ تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، 1391؛ 16 ص.؛ بیاض؛ شابک: 6-414-389-964-978؛ مناسب برای: کودک

مهارت‌های زندگی: تپلی و چغلی کردن؛ گروه نویسندگان؛ ترجمه: هستی سعادت؛ تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، 1391؛ 16 ص.؛ بیاض؛ شابک: 3-415-389-964-978؛ مناسب برای: کودک

مهارت‌های زندگی: تپلی و مامان‌بزرگ (توضیح مرگ برای کودکان)؛ گروه نویسندگان؛ ترجمه: هستی سعادت؛ تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، 1391؛ 16 ص.؛ بیاض؛ شابک: 9-260-389-964-978؛ مناسب برای: کودک

مهارت‌های زندگی: تپلی همه چیز درست می‌شود (درباره‌ی طلاق)؛ گروه نویسندگان؛ ترجمه: هستی سعادت؛ تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، 1391؛ 16 ص.؛ بیاض؛ شابک: 4-351-389-964-978؛ مناسب برای: کودک

تپلی: به بدنم دست نزن!؛ گروه نویسندگان؛ ترجمه: هستی سعادت؛ تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، 1391؛ 16 ص.؛ بیاض؛ شابک: 3-259-389-964-978؛ مناسب برای: کودک

مهارت‌های زندگی 129: چرا خوشحال نباشم: از غم تا شادی؛ روکا، نوریه؛ ترجمه: هستی سعادت؛ تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، 1391؛ 36 ص.؛ جیبی؛ شابک: 7-293-389-964-978؛ مناسب برای: کودک

خرگوش بازیگوش: درباره‌ی حرف گوش نکردن؛ بینکو، هاوارد؛ تصویرگر: سو کورنلیسن؛ تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، 1391؛ 32 ص.؛ خشتی؛ شابک: 4-278-389-964-978؛ مناسب برای: کودک

مهارت‌های زندگی 143: دست‌هایت را بشوی: درباره پاکیزگی؛ راس، تونی؛ ترجمه: فراز پندار؛ تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، 1391؛ 24 ص.؛ جیبی؛ شابک: 1-279-389-964-978؛ مناسب برای: کودک

مجموعه‌ی به تنهایی می‌خوانم: دست‌هایت رابشوی!؛ راس، تونی؛ ترجمه: نرگس علائینی؛ تصویرگر: تونی راس؛ تهران: راز بارش، 1390؛ 32 ص.؛ رقعی؛ شابک: 6-4-92056-600-978؛ مناسب برای: کودک

مهارت‌های زندگی: غول کوچولو در مهدکودک؛ مولر، ویرجینیا؛ ترجمه: هستی سعادت؛ تصویرگر: لین مانسینگر؛ تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، 1391؛ 24 ص.؛ جیبی؛ شابک: 1-295-389-964-978؛ مناسب برای: کودک

غیبت از مدرسه؛ برنستین، استن/ برنستین، جن؛ ترجمه: هایده کروبی؛ تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، 1391؛ 24 ص.؛ خشتی؛ شابک: 5-226-389-964-978؛ مناسب برای: کودک

قطره‌های آب هدیه‌های ناب؛ مهاجرانی، محمد؛ تصویرگر: لیلا باباخانی؛ قم: جمال، 1390؛ 12 ص.؛ خشتی؛ شابک: 0-155-202-964-978؛ مناسب برای: کودک

قهر و آشتی!؛ مک برانتی، سام؛ ترجمه: فراز پندار؛ تصویرگر: جنیفر ایچوس؛ تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، 1391؛ 32 ص.؛ خشتی؛ شابک: 0-289-389-964-978؛ مناسب برای: کودک

کاش تنها نبودم: (در‌باره‌ی تنهایی)؛ کاتلر، دیو؛ ترجمه: فراز پندار؛ تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، 1391؛ 32 ص.؛ بیاضی؛ شابک: 9-273-389-964-978؛ مناسب برای: کودک

لبخند گم شده: (درباره‌ی اهمیت دوستی)؛ روبرشت، تیری؛ تصویرگر: فیلیپ گوسنز؛ تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، 1391؛ 24 ص.؛ خشتی؛ شابک: 8-283-389-964-978-؛ مناسب برای: کودک

لذّت بخشش؛ انرایت، رابرت‌دی؛ ترجمه: فراز پندار؛ تصویرگر: کاترین کونتس فینی؛ تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، 1391؛ 32 ص.؛ وزیری؛ شابک: 6-290-389-964-978؛ مناسب برای: کودک

مامانم را می‌خوام؛ سندراک، کارول هانت؛ تصویرگر: هیروناکاتا؛ تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، 1390؛ 24 ص.؛ جیبی؛ شابک: 7-280-389-964-978؛ مناسب برای: کودک

مجموعه‌ی من دیگه کوچولو نیستم؛ تبرایی، اعظم؛ تصویرگر: سحر عجمی؛ تهران: نوای مدرسه، 1390؛ ص.؛ خشتی کوچک؛ شابک: 7-009- 185-600-978؛ مناسب برای: کودک

مدرسه چه خوبه؛ چایلد، لورن؛ ترجمه: فراز پندار؛ تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، 1391؛ 36 ص.؛ خشتی؛ شابک: 4-281-389-964-978؛ مناسب برای: کودک

مراقب باش! در خانه؛ لیولین، کلیر؛ ترجمه: ساناز محمدپور؛ تصویرگر: میک گوردون؛ تهران: تیمورزاده/ طبیب، 1390؛ 36 ص.؛ خشتی؛ شابک: 4-960-420-964-978؛ مناسب برای: مربی

مفاهیم تربیتی پوپو 1؛ رکوعی، ناهید؛ تهران: کیوان، 1391؛ 16 ص.؛ رحلی؛ شابک: 3-47-5135-600-978؛ مناسب برای: کودک

مفاهیم تربیتی پوپو 2؛ رکوعی، ناهید؛ تهران: کیوان، 1391؛ 16 ص.؛ رحلی؛ شابک: 0-48-5135-600-978؛ مناسب برای: کودک

مفاهیم تربیتی پوپو 3؛ رکوعی، ناهید؛ تهران: کیوان، 1391؛ 16 ص.؛ رحلی؛ شابک: 7-49-5135-600-978؛ مناسب برای: کودک

مهارت‌های زندگی 123: نازک نارنجی؛ لستر، هلن؛ ترجمه: صبا رفیع؛ تصویرگر: لین مانسینگر؛ تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، 1391؛ 36 ص.؛ جیبی؛ شابک: 8-296-389-964-978؛ مناسب برای: کودک

مهارت‌های زندگی: وقتی زبان باز کنم: (درباره درک خردسالان)؛ مارکس، جولی؛ ترجمه: فراز پندار؛ تصویرگر: لورا ردا؛ تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، 1391؛ 24 ص.؛ جیبی؛ شابک: 5-268-389-964-978؛ مناسب برای: کودک

وقتی سارا مریض می‌شود؛ روزنبری، ورا؛ ترجمه: هستی سعادت؛ تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، 1391؛ 32 ص.؛ بیاضی؛ شابک: 5-309-389-964-978؛ مناسب برای: کودک

 

آموزش قرآن

رنگین کمان (انس با قرآن کریم در دوره‌ی پیش‌دبستان) ویژه‌ی کودکان پیش‌دبستانی؛ تهرانی فرجاد، مسعود/ ستوده، الهه/ سرشور خراسانی، غلام‌عباس‌‌؛ تصویرگر: بهاره جابری؛ تهران: مدرسه، 1390؛ 48 ص.؛ رحلی؛ شابک: 7-03070-08-964-978؛ مناسب برای: کودک

 

بازی

مجموعه کتاب‌های مرغک: چرخ چرخ بچرخان؛ قاسمی، سمانه؛ تصویرگر: سمانه قاسمی؛ تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1390؛ 22 ص.؛ خشتی؛ شابک: 9-591-391-964-978؛ مناسب برای: کودک

هوش و خلاقیت، معما و سرگرمی 4؛ اقبال‌پور، امیرهوشنگ؛ تهران: آبرنگ، 1391؛ ص.؛ رحلی؛ شابک: 0-104-252-600-978؛ مناسب برای: کودک

 

داستان

ابرهایی برای یک جشن؛ سان میگل مارتوس، خولیا؛ ترجمه: مهران فرهادزادگان؛ تصویرگر: ویولتا مونرآل؛ اصفهان: نوشته: کتاب‌های خورشید خانم، 1390؛ 23 ص.؛ خشتی؛ شابک: 2-68-9990-964-978؛ مناسب برای: کودک

یک اسم و چند قصه: اتوبوس؛ راستی، مجید و [...دیگران]؛ تصویرگر: رسول آمالی؛ تهران: شهر قلم/ چکه، 1391؛ 32 ص.؛ رقعی؛ شابک: 3-47-6518-600-978؛ مناسب برای: کودک

از خواب بیدار شو پوکا؛ کروسر، کیتی؛ ترجمه: مرجان حجازی‌فر؛ تصویرگر: کیتی کروسر؛ تهران: راز بارش، 1390؛ ص.؛ رقعی؛ شابک: 3-5-92056-600-978؛ مناسب برای: کودک

اسلاگسی بوگندو؛ چپمن، کیت؛ ترجمه: فرزانه کریمی؛ تهران: ذکر، 1391؛ 28 ص.؛ خشتی؛ شابک: 9-460-307-964-978؛ مناسب برای: کودک

مجموعه کامل افسانه‌های ملل برای بچه‌ها: افسانه هفت کلاغ؛ محمدپور، علی؛ ترجمه: آرزو رمضانی؛ تصویرگر: علی محمدپور؛ مشهد: صیانت، 1391؛ 12 ص.؛ خشتی؛ شابک: 6-92-5725-600-978؛ مناسب برای: کودک

حکایت‌های آموزنده ازوپ: الاغ تنبل؛ محمدپور، علی؛ ترجمه: آرزو رمضانی؛ مشهد: صیانت، 1391؛ 12 ص.؛ خشتی؛ شابک: 8-24-255-600-978؛ مناسب برای: کودک

مجموعه داستان‌های الفی اتکینز: الفی اتکینز و دوست خیالی‌اش؛ برگشتروم، گونیلا؛ ترجمه: نیلوفر نواری/ علی توکلی؛ تهران: آفرینش‌گر، 1391؛ 24 ص.؛ وزیری؛ شابک: 1-1-92937-600-978؛ مناسب برای: کودک

قصه‌های من و خواهر شیطونم: آخ! تقصیر من نبود!؛ چایلد، لورن؛ ترجمه: ساره ارض‌پیما؛ تهران: پنجره، 1391؛ 24 ص.؛ خشتی؛ شابک: 2-232-222-964-978؛ مناسب برای: کودک

یک اسم و چند قصه: آدم‌برفی؛ کشاورز، ناصر و [...دیگران]؛ تصویرگر: نرگس محمدی؛ تهران: شهر قلم/ چکه، 1391؛ 32 ص.؛ رقعی؛ شابک: 5-18-6499-600-978؛ مناسب برای: کودک

قصه‌های ریزه‌میزه مجموعه داستانک: آرزو و آینه‌ی بابا؛ لرستانی، فریبرز؛ تهران: پنجره، 1391؛ 12 ص.؛ خشتی؛ شابک: 3-251-222-964-978؛ مناسب برای: کودک

دوقلوها 2: آرین شمارشگر؛ محمودیان اصفهانی، لیلا؛ تصویرگر: زهرا شیرمحمدی، اعظم تبریزی؛ قم: کعبه دل، 1390؛ 12 ص.؛ خشتی؛ شابک: 6-53-5272-600-978؛ مناسب برای: کودک

قصه‌های من و خواهر شیطونم: باید عینک بزنم؛ چایلد، لورن؛ ترجمه: ساره ارض‌پیما؛ تهران: پنجره، 1391؛ 24 ص.؛ خشتی؛ شابک: 5-228-222-964-978؛ مناسب برای: کودک

حکایت‌های آموزنده ازوپ: ببر و روباه؛ محمدپور، علی؛ ترجمه: آرزو رمضانی؛ مشهد: صیانت، 1391؛ 12 ص.؛ خشتی؛ شابک: 4-35-255-600-978؛ مناسب برای: کودک

به بیمارستان خوش آمدید: برای سلامتی تو: از خودت مراقبت کن تا خوب بزرگ شوی؛ ژیرارده، سیلوی/ پوئیگ روسادو، فرناندو؛ ترجمه: زهره ناطقی؛ تصویرگر: سیلوی ژیرارده/ فرناندو پوئیگ روسادو؛ تهران: راز بارش، 1391؛ 16 ص.؛ رقعی؛ شابک: 2-1-92820-600-978؛ مناسب برای: کودک

به عروسی من بیا!؛ کتبی، سرور؛ تصویرگر: الهام کاظمی؛ مشهد: به‌نشر: کتاب‌های پروانه، 1391؛ 16 ص.؛ وزیری؛ شابک: 4-0715-02-964-978؛ مناسب برای: کودک

بهترین عیدی؛ محمددینی، زهرا؛ تصویرگر: مرضیه عباسی؛ تهران: آوامتن، 1390؛ 12 ص.؛ خشتی؛ شابک: 4-83-2673-964-978؛ مناسب برای: کودک

قصه‌های ریزه‌میزه مجموعه داستانک: پرنده‌ی خیلی کوچک؛ لرستانی، فریبرز؛ تهران: پنجره، 1391؛ 12 ص.؛ خشتی؛ شابک: 8-256-222-964-978؛ مناسب برای: کودک

قصه‌های نادی: پرواز شیطونک‌ها؛ بلایتون، انید؛ ترجمه: آمنه امیرخانی؛ اصفهان: نوشته: کتاب‌های خورشید خانم، 1391؛ 32 ص.؛ خشتی؛ شابک: 6-25-6005-600-978؛ مناسب برای: کودک

مجموعه کامل افسانه‌های ملل برای بچه‌ها: پسر مهربان و شاهزاده سنگی؛ محمدپور، علی؛ ترجمه: آرزو رمضانی؛ تصویرگر: علی محمدپور؛ مشهد: صیانت، 1391؛ 12 ص.؛ خشتی؛ شابک: 6-89-5725-600-978؛ مناسب برای: کودک

خاله‌بازی: پوری دامپزشک می‌شود؛ بومون، امیلی؛ ترجمه: راضیه خوئینی؛ تهران: قدیانی، 1391؛ 14 ص.؛ خشتی کوچک؛ شابک: 5-052-251-600-978؛ مناسب برای: کودک

پوکا و مین در ته جنگل؛ کروسر، کیتی؛ ترجمه: مرجان حجازی‌فر؛ تصویرگر: کیتی کروسر؛ تهران: راز بارش، 1390؛ 32 ص.؛ رقعی؛ شابک: 4-8-92056-600-978؛ مناسب برای: کودک

پوکا و مین در سینما؛ کروسر، کیتی؛ ترجمه: مرجان حجازی‌فر؛ تصویرگر: کیتی کروسر؛ تهران: راز بارش، 1390؛ 32 ص.؛ رقعی؛ شابک: 1-9-92056-600-978؛ مناسب برای: کودک

پوکا و مین در موزه؛ کروسر، کیتی؛ ترجمه: مرجان حجازی‌فر؛ تصویرگر: کیتی کروسر؛ تهران: راز بارش، 1390؛ 24 ص.؛ رقعی؛ شابک: 7-7-92056-600-978؛ مناسب برای: کودک

پوکا و مین و بازی فوتبال؛ کروسر، کیتی؛ ترجمه: مرجان حجازی‌فر؛ تصویرگر: کیتی کروسر؛ تهران: راز بارش، 1390؛ 44 ص.؛ رقعی؛ شابک: 0-6-92056-600-978؛ مناسب برای: کودک

حکایت‌های آموزنده ازوپ: تجربه اسب کوچولو؛ محمد‌پور، علی؛ ترجمه: آرزو رمضانی؛ مشهد: صیانت، 1391؛ 12 ص.؛ خشتی؛ شابک: 0-020-255-600-978؛ مناسب برای: کودک

تصمیم شیرین؛ سید محمد مهاجرانی؛ قم: جمال؛ 0؛ ص.؛ خشتی؛ شابک: 8-175-202-964-978؛ مناسب برای: کودک

مجموعه داستان‌های الفی اتکینز: تو ترسویی الفی اتکینز؟؛ برگشتروم، گونیلا؛ ترجمه: نیلوفر نواری/ علی توکلی؛ تهران: آفرینش‌گر، 1391؛ 24 ص.؛ وزیری؛ شابک: 8-2-92937-600-978؛ مناسب برای: کودک

قصه‌های من و خواهر شیطونم: تو می‌توانی دوستم باشی؛ چایلد، لورن؛ ترجمه: رامینه رضازاده؛ تهران: پنجره، 1391؛ 24 ص.؛ خشتی؛ شابک: 5-231-222-964-978؛ مناسب برای: کودک

جشن حیوانات: برای سلامتی تو: از خودت خوب مراقبت کن تا خوب بزرگ شوی؛ ژیرارده، سیلوی/ پوئیگ روسادو، فرناندو؛ ترجمه: زهره ناطقی؛ تصویرگر: سیلوی ژیرارده/ فرناندو پوئیگ روسادو؛ تهران: راز بارش، 1391؛ 16 ص.؛ رقعی؛ شابک: 3-4-92820-600-978؛ مناسب برای: کودک

جشن مخصوص عمه لاله؛ چپمن، کیت؛ ترجمه: فرزانه کریمی؛ تهران: ذکر، 1391؛ 28 ص.؛ خشتی؛ شابک: 6-461-307-964-978؛ مناسب برای: کودک

یک اسم و چند قصه: چتر؛ ماهوتی، مهری و [...دیگران]؛ تصویرگر: آزاده مغزی؛ تهران: شهر قلم/ چکه، 1391؛ 32 ص.؛ رقعی؛ شابک: 2-19-6499-600-978؛ مناسب برای: کودک

حکایت‌های آموزنده ازوپ: چوپان دروغگو؛ محمد‌پور، علی؛ ترجمه: آرزو رمضانی؛ مشهد: صیانت، 1391؛ 12 ص.؛ خشتی؛ شابک: 4-022-255-600-978؛ مناسب برای: کودک

قصه‌های من و خواهر شیطونم: حالم خوب نیست؛ هیل، سامانتا؛ ترجمه: ساره ارض‌پیما؛ تهران: پنجره، 1391؛ 24 ص.؛ خشتی؛ شابک: 7-224-222-964-978؛ مناسب برای: کودک

خارپشت خسیس؛ اورنگ، طوبا؛ تصویرگر: مهسا تک‌فلاح؛ تهران: موسسه فرهنگی هنری اورنگ آفرین، 1391؛ 12 ص.؛ خشتی؛ شابک: 8-43-5556-600-978؛ مناسب برای: کودک

خال‌های کفشدوزک کجاست؟؛ علی‌قلی‌زاده، ‌لیلا؛ تهران: سرو یاسین، 1390؛ 24 ص.؛ خشتی؛ شابک: 1-15-5851-600-978؛ مناسب برای: کودک

مجموعه داستان‌های الفی اتکینز: خانه را به هم نریز الفی اتکینز؛ برگشتروم، گونیلا؛ ترجمه: نیلوفر نواری/ علی توکلی؛ تهران: آفرینش‌گر، 1391؛ 24 ص.؛ وزیری؛ شابک: 5-01-6899-600-978؛ مناسب برای: کودک

خرس‌های کوچولو توجه: برای سلامتی تو: از خودت خوب مراقبت کن تا خوب بزرگ شوی؛ ژیرارده ، سیلوی/ پوئیگ روسادو، فرناندو؛ ترجمه: زهره ناطقی؛ تصویرگر: سیلوی ژیرارده/ فرناندو پوئیگ روسادو؛ تهران: راز بارش، 1391؛ 16 ص.؛ رقعی؛ شابک: 6-3-92820-600-978؛ مناسب برای: کودک

حکایت‌های آموزنده ازوپ: خرگوش مغرور؛ محمد‌پور، علی؛ ترجمه: آرزو رمضانی؛ مشهد: صیانت، 1391؛ 12 ص.؛ خشتی؛ شابک: 1-36-255-600-978؛ مناسب برای: کودک

خواب‌‌‌‌‌های خوشمزه؛ کتبی، سرور؛ تصویرگر: شیرین شیخی؛ مشهد: به نشر، 1391؛ 36 ص.؛ خشتی؛ شابک: 1-1623-02-964-978؛ مناسب برای: کودک

خوب بخوابی استینگو؛ چپمن، کیت؛ ترجمه: فرزانه کریمی؛ تهران: ذکر، 1391؛ 28 ص.؛ خشتی؛ شابک: 3-462-307-964-978؛ مناسب برای: کودک

قصه‌های من و خواهر شیطونم: خودم همه‌ی کارهایم را می‌کنم؛ نوبل، کرول؛ ترجمه: ساره ارض‌‌پیما؛ تهران: پنجره، 1391؛ 24 ص.؛ خشتی؛ شابک: 1-226-222-964-978؛ مناسب برای: کودک

قصه‌های ریزه‌میزه مجموعه داستانک: خوش به حال گنجشک‌ها؛ لرستانی، فریبرز؛ تهران: پنجره، 1391؛ 12 ص.؛ خشتی؛ شابک: 4-254-222-964-978؛ مناسب برای: کودک

خونه‌ی موشه خراب نشه؛ عزیززاده، هادی؛ ترجمه: الهام نوجوان؛ تهران: مبتکران، 1391؛ 24 ص.؛ خشتی (کوچک)؛ شابک: 2-1452-07-964-978؛ مناسب برای: کودک

مجموعه داستان‌های الفی اتکینز: خیلی زرنگی الفی اتکینز!؛ برگشتروم، گونیلا؛ ترجمه: نیلوفر نواری/ علی توکلی؛ تهران: آفرینش‌گر، 1391؛ 24 ص.؛ وزیری؛ شابک: 8-1-92923-600-978؛ مناسب برای: کودک

قصه‌های من و خواهر شیطونم: دارم تمرکز می‌کنم؛ هیل، سامانتا؛ ترجمه: رامینه رضازاده؛ تهران: پنجره، 1391؛ 24 ص.؛ خشتی؛ شابک: 4-225-222-964-978؛ مناسب برای: کودک

داستان‌های بارانی- 5؛ اورنگ، طوبا؛ تصویرگر: موسسه فرهنگی هنری اورنگ آفرین؛ تهران: موسسه فرهنگی هنری اورنگ آفرین، 1391؛ 12 ص.؛ خشتی؛ شابک: 1-26-5556-600-978؛ مناسب برای: کودک

قصه‌های من و خواهر شیطونم: دست من شکسته است؛ هورست، بریجیت؛ ترجمه: ساره ارض‌پیما؛ تهران: پنجره، 1391؛ 24 ص.؛ خشتی؛ شابک: 3-222-222-964-978؛ مناسب برای: کودک

دندان‌های گرگ: برای سلامتی تو: از خودت خوب مراقبت کن تا خوب بزرگ شوی؛ ژیرارده،سیلوی/ پوئیگ روسادو، فرناندو؛ ترجمه: زهره ناطقی؛ تصویرگر: سیلوی ژیرارده/ فرناندو پوئیگ روسادو؛ تهران: راز بارش، 1391؛ 16 ص.؛ رقعی؛ شابک: 9-2-92820-600-978؛ مناسب برای: کودک

دوست من جیم؛ کروسر، کیتی؛ ترجمه: شهلا افتخاری؛ تهران: پیک ادبیات، 1391؛ 24 ص.؛ خشتی؛ شابک: 5-33-5190-600-978؛ مناسب برای: کودک

چارلی و لولا: دیدی نمی‌ترسم؛ چایلد، لارن؛ ترجمه: مهتاب یعقوبی؛ تصویرگر: لارن چایلد؛ تهران: منظومه خرد، 1391؛ 24 ص.؛ خشتی؛ شابک: 5-03-6475-600-978؛ مناسب برای: کودک

خاله‌بازی: دینا خانه‌دار می‌شود؛ بومون، امیلی؛ ترجمه: راضیه خوئینی؛ تهران: قدیانی، 1391؛ 14 ص.؛ خشتی کوچک؛ شابک: 8-048-251-600-978؛ مناسب برای: کودک

مجموعه‌ی به تنهایی می‌خوانم: راز؛ بتو، اریک؛ ترجمه: مرجان حجازی‌فر؛ تصویرگر: اریک بتو؛ تهران: راز بارش، 1390؛ 24 ص.؛ رقعی؛ شابک: 8-0-92056-600-978؛ مناسب برای: کودک

نکته‌ها و قصه‌ها: راز آبگیر؛ پوریا، سرور؛ تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1391؛ 20 ص.؛ خشتی؛ شابک: 3-256-432-964-978؛ مناسب برای: کودک

قصه‌های نادی: راز فرفره کوچولو؛ بلایتون، انید؛ ترجمه: آمنه امیرخانی؛ اصفهان: نوشته: کتاب‌های خورشید خانم، 1391؛ 32 ص.؛ خشتی؛ شابک: 7-48-6005-600-978؛ مناسب برای: کودک

رامپل استیلت اسکن؛ رابینت، رالف اف/ دلیوبل، پل/ روجاس،پولین ام؛ ترجمه: منصور جام‌شیر؛ تصویرگر: اریک کارل؛ تهران: نگارینه، 1390؛ 48 ص.؛ رقعی؛ شابک: 9-92-8935-964-978؛ مناسب برای: کودک

حکایت‌های آموزنده ازوپ: روباه شکمو؛ محمد‌پور، علی؛ ترجمه: آرزو رمضانی؛ مشهد: صیانت، 1391؛ 12 ص.؛ خشتی؛ شابک: 8-037-255-600-978؛ مناسب برای: کودک

قصه‌های نادی: رویای موش کوچولو؛ بلایتون، انید؛ ترجمه: آمنه امیرخانی؛ اصفهان: نوشته: کتاب‌های خورشید خانم، 1391؛ 32 ص.؛ خشتی؛ شابک: 4-29-6005-600-978؛ مناسب برای: کودک

ریزه میزه‌ی باهوش؛ ایاز، معصومه؛ تصویرگر: یگانه یعقوب نژاد؛ بابلسر: آزگار، 1391؛ 20 ص.؛ خشتی؛ شابک: 2-2-92681-600-978؛ مناسب برای: کودک

مجموعه داستان‌های الفی اتکینز: زود باش الفی اتکینز!؛ برگشتروم، گونیلا؛ ترجمه: نیلوفر نواری/ علی توکلی؛ تهران: آفرینش‌گر، 1391؛ 24 ص.؛ وزیری؛ شابک: 2-3-92923-600-978؛ مناسب برای: کودک

ساندویچ قطار؛ تولایی، حسین؛ تصویرگر: مرجان بابامرندی؛ تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1391؛ 36 ص.؛ خشتی؛ شابک: 6-828-391-964-978؛ مناسب برای: کودک

قصه‌های من و خواهر شیطونم: سکسکه‌ام بند نمی‌آید؛ اینگهم، دیوید؛ ترجمه: ساره ارض‌پیما؛ تهران: پنجره، 1391؛ 24 ص.؛ خشتی؛ شابک: 8-227-222-964-978؛ مناسب برای: کودک

مهارت‌های زندگی 73: سکسکه‌های غول کوچولو؛ مولر، ویرجینیا؛ ترجمه: امید فیروزی؛ تصویرگر: لین مانسینگر؛ تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، 1391؛ 24 ص.؛ جیبی؛ شابک: 6-274-389-964-978؛ مناسب برای: کودک

سنجاب کم حواس؛ اسلامی، مریم؛ تصویرگر: محمدتقی جلیلی؛ تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1391؛ 24 ص.؛ خشتی؛ شابک: 7-780-391-964-978؛ مناسب برای: کودک

مجموعه داستان‌های الفی اتکینز: شب بخیر الفی اتکینز؛ برگشتروم، گونیلا؛ ترجمه: نیلوفر نواری/ علی توکلی؛ تهران: آفرینش‌گر، 1391؛ 24 ص.؛ وزیری؛ شابک: 4-0-92937-600-978؛ مناسب برای: کودک

حکایت‌های آموزنده ازوپ: شیر و گاو؛ محمدپور، علی؛ ترجمه: آرزو رمضانی؛ مشهد: صیانت، 1391؛ 12 ص.؛ خشتی؛ شابک: 5-025-255-600-978؛ مناسب برای: کودک

خاله‌بازی: شیلا آشپز می‌شود؛ بومون، امیلی؛ ترجمه: راضیه خوئینی؛ تهران: قدیانی، 1391؛ 14 ص.؛ خشتی کوچک؛ شابک: 1-047-251-600-978؛ مناسب برای: کودک

مجموعه کامل افسانه‌های ملل برای بچه‌ها: غول درون بطری؛ محمدپور، علی؛ ترجمه: آرزو رمضانی؛ تصویرگر: علی محمدپور؛ مشهد: صیانت، 1391؛ 12 ص.؛ خشتی؛ شابک: 8-008-255-600-978؛ مناسب برای: کودک

غول مهربان؛ لرستانی، فریبرز؛ تهران: پنجره، 1391؛ 12 ص.؛ وزیری؛ شابک: 0-252-222-964-978؛ مناسب برای: کودک

قصه‌های ریزه‌میزه مجموعه داستانک: فرشته‌ی ابری؛ لرستانی، فریبرز؛ تهران: پنجره، 1391؛ 12 ص.؛ خشتی؛ شابک: 7-253-222-964-978؛ مناسب برای: کودک

خاله‌بازی: فرین فروشنده می‌شود؛ بومون، امیلی؛ ترجمه: راضیه خوئینی؛ تهران: قدیانی، 1391؛ 14 ص.؛ خشتی کوچک؛ شابک: 8-051-251-600-978؛ مناسب برای: کودک

فی‌فی و صبح سرد زمستانی؛ چپمن، کیت؛ ترجمه: فرزانه کریمی؛ تهران: ذکر، 1391؛ 28 ص.؛ خشتی؛ شابک: 0-463-307-964-978؛ مناسب برای: کودک

قصه، بازی، شادی؛ خسرونژاد، مرتضی؛ مشهد: به نشر، 1390؛ 250 ص.؛ خشتی؛ شابک: 9-1630-02-964-978؛ مناسب برای: کودک

قصه‌های آموزنده ازوپ؛ محمدپور، علی؛ ترجمه: آرزو رمضانی؛ مشهد: صیانت، 1391؛ 144 ص.؛ خشتی؛ شابک: 1-049-255-600-978؛ مناسب برای: کودک

قصه‌های بی‌بی و بابا؛ راستی، مجید؛ تصویرگر: محمدعلی بنی‌اسدی؛ مشهد: به نشر، 1390؛ 36 ص.؛ رحلی؛ شابک: 7-1634-02-964-978؛ مناسب برای: کودک

قصه‌های ترمه کوچولو؛ هاشمی، سعید؛ تصویرگر: رضا مکتبی؛ مشهد: به‌نشر: کتاب‌های پروانه، 1391؛ 24 ص.؛ خشتی؛ شابک: 5-1542-02-964-978؛ مناسب برای: کودک

کارهایت را خودت انجام بده نادی؛ ترجمه: ارکیده صیدی؛ تهران: سامر، 1390؛ 24 ص.؛ خشتی؛ شابک: 9-1-90539-600-978؛ مناسب برای: کودک

حکایت‌های آموزنده ازوپ: کلاغ تشنه؛ محمد‌پور، علی؛ ترجمه: آرزو رمضانی؛ تهران: صیانت، 1391؛ 12 ص.؛ خشتی؛ شابک: 6-028-255-600-978؛ مناسب برای: کودک

یک اسم و چند قصه: کلاه؛ قاسم‌نیا، شکوه و [...دیگران]؛ تصویرگر: سمیه علی‌پور؛ تهران: شهر قلم/ چکه، 1391؛ 32 ص.؛ رقعی؛ شابک: 6-46-6518-600-978؛ مناسب برای: کودک

قصه‌های نادی: کلاهت را نگه دار نادی؛ بلایتون، انید؛ ترجمه: آمنه امیرخانی؛ اصفهان: نوشته: کتاب‌های خورشید خانم، 1391؛ 32 ص.؛ خشتی؛ شابک: 7-31-6005-600-978؛ مناسب برای: کودک

کلید کوجولو؛ قدردان، ابراهیم؛ تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1391؛ 24 ص.؛ خشتی؛ شابک: 1-654-391-964-978؛ مناسب برای: کودک

خاله‌بازی: کیتی دکتر می‌شود؛ بومون، امیلی؛ ترجمه: راضیه خوئینی؛ تهران: قدیانی، 1391؛ 14 ص.؛ خشتی کوچک؛ شابک: 1-050-251-600-978؛ مناسب برای: کودک

کیک کدو برای دیگلی؛ چپمن، کیت؛ ترجمه: فرزانه کریمی؛ تهران: ذکر، 1391؛ 28 ص.؛ خشتی؛ شابک: 7-464-307-964-978؛ مناسب برای: کودک

یک اسم و چند قصه: گاو؛ خردور، طاهره و [...دیگران]؛ تصویرگر: مهسا هدایتی؛ تهران: شهر قلم/ چکه، 1391؛ 32 ص.؛ رقعی؛ شابک: 8-20-6499-600-978؛ مناسب برای: کودک

حکایت‌های آموزنده ازوپ: گرگ در لباس گوسفند؛ محمدپور، علی؛ ترجمه: آرزو رمضانی؛ مشهد: صیانت، 1391؛ 12 ص.؛ خشتی؛ شابک: 3-029-255-600-978؛ مناسب برای: کودک

گرگ سایه‌ای؛ مشهدی‌رستم، فاطمه؛ تصویرگر: نوشین حجازی‌پور؛ تهران: طرح و اجرای کتاب، 1391؛ 23 ص.؛ خشتی؛ شابک: 1-76-6993-964-978؛ مناسب برای: کودک

حکایت‌های آموزنده ازوپ: لاک‌پشت پرنده؛ محمدپور، علی؛ ترجمه: آرزو رمضانی؛ مشهد: صیانت، 1391؛ 12 ص.؛ خشتی؛ شابک: 1-023-255-600-978؛ مناسب برای: کودک

مجموعه‌ی به تنهایی می‌خوانم: لطفاً چراغ را روشن بگذار!؛ راس ،تونی؛ ترجمه: مرجان حجازی‌فر؛ تصویرگر: تونی راس؛ تهران: راز بارش، 1390؛ 32 ص.؛ رقعی؛ شابک: 5-1-92056-600-978؛ مناسب برای: کودک

خاله‌بازی: لونا معلم می‌شود؛ بومون، امیلی؛ ترجمه: راضیه خوئینی؛ تهران: قدیانی، 1391؛ 14 ص.؛ خشتی کوچک؛ شابک: 5-049-251-600-978؛ مناسب برای: کودک

ماجراهای نازی در مزرعه؛ عزیززاده، هادی؛ تهران: مبتکران، 1391؛ 24 ص.؛ خشتی (کوچک)؛ شابک: 5-1480-07-964-978؛ مناسب برای: کودک

خاله‌بازی: ماری مامان می‌شود؛ بومون، امیلی؛ ترجمه: راضیه خوئینی؛ تهران: قدیانی، 1391؛ 14 ص.؛ خشتی کوچک؛ شابک: 4-046-251-600-978؛ مناسب برای: کودک

ماشین‌بازی- دو داستان؛ اورنگ، طوبا؛ تصویرگر: طوی علی‌نژاد؛ تهران: موسسه فرهنگی هنری اورنگ آفرین، 1391؛ 16 ص.؛ خشتی؛ شابک: 2-32-5556-600-978؛ مناسب برای: کودک

ماه و روباه و کلاغ؛ یحیی‌پور، زهره؛ تصویرگر: یاسمن ثروتیان؛ مشهد: به نشر، 1391؛ 24 ص.؛ رحلی کوتاه؛ شابک: 2-1770-02-964-978؛ مناسب برای: کودک

مداد؛ البرگ، آلن؛ ترجمه: رضی هیرمندی؛ تصویرگر: بروس اینگمن؛ تهران: زعفران، 1391؛ 48 ص.؛ خشتی؛ شابک: 3-26-6287-600-978؛ مناسب برای: کودک

مسابقه‌ی بزرگ بامبی؛ چپمن، کیت؛ ترجمه: فرزانه کریمی؛ تهران: ذکر، 1391؛ 28 ص.؛ خشتی؛ شابک: 4-465-307-964-978؛ مناسب برای: کودک

مسافران هواپیمای سفید رنگ؛ احمدی، احمدرضا؛ تصویرگر: حسن موسوی؛ تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1390؛ 48 ص.؛ خشتی؛ شابک: 7-706-391-964-978؛ مناسب برای: کودك

قصه‌های من و خواهر شیطونم: من این غذا را نمی‌خورم؛ چایلد، لورن؛ ترجمه: ساره ارض‌پیما؛ تهران: پنجره، 1391؛ 24 ص.؛ خشتی؛ شابک: 8-230-222-964-978؛ مناسب برای: کودک

قصه‌های من و خواهر شیطونم: من خوابم نمی‌آید؛ چایلد، لورن؛ ترجمه: ساره ارض‌پیما؛ تهران: پنجره، 1391؛ 24 ص.؛ خشتی؛ شابک: 9-233-222-964-978؛ مناسب برای: کودک

من خواهر بزرگ‌تر هستم؛ راندال، ران؛ ترجمه: سید‌حمید یوسفی‌نژاد؛ تصویرگر: کریستینا استیونسون؛ تهران: نگارینه، 1390؛ 24 ص.؛ وزیری؛ شابک: 3-94-8935-964-978؛ مناسب برای: کودک

من مامانم را می‌خوام!؛ راس، تونی؛ ترجمه: مهران فرهادزادگان؛ تصویرگر: تونی راس؛ اصفهان: نوشته: کتاب‌های خورشید خانم، 1390؛ 23 ص.؛ خشتی؛ شابک: 5-70-9990-964-978؛ مناسب برای: کودک

حکایت‌های آموزنده ازوپ: موش شهری و موش روستایی؛ محمد‌پور، علی؛ ترجمه: آرزو رمضانی؛ مشهد: صیانت، 1391؛ 12 ص.؛ خشتی؛ شابک: 5-038-255-600-978؛ مناسب برای: کودک

حکایت‌های آموزنده ازوپ: موش و گربه؛ محمدپور، علی؛ مشهد: صیانت، 1391؛ 12 ص.؛ خشتی؛ شابک: 7-021-255-600-978؛ مناسب برای: کودک

قصه‌های من و خواهر شیطونم: می‌خواهم مثل تو خیلی بزرگ شوم؛ چایلد، لورن؛ ترجمه: رامینه رضازاده؛ تهران: پنجره، 1391؛ 24 ص.؛ خشتی؛ شابک: 2-229-222-964-978؛ مناسب برای: کودک

قصه‌های نادی: نادی و پودر جادویی؛ بلایتون، انید؛ ترجمه: آمنه امیرخانی؛ اصفهان: نوشته: کتاب‌های خورشید خانم، 1391؛ 32 ص.؛ خشتی؛ شابک: 1-33-6005-600-978؛ مناسب برای: کودک

قصه‌های نادی: نادی و توپ‌ها؛ بلایتون، انید؛ ترجمه: آمنه امیرخانی؛ اصفهان: نوشته: کتاب‌های خورشید خانم، 1391؛ 32 ص.؛ خشتی؛ شابک: 8-34-6005-600-978؛ مناسب برای: کودک

قصه‌های نادی: نادی و نقشه گنج؛ بلایتون، انید؛ ترجمه: آمنه امیرخانی؛ اصفهان: نوشته: کتاب‌های خورشید خانم، 1391؛ 32 ص.؛ خشتی؛ شابک: 5-35-6005-600-978؛ مناسب برای: کودک

نقره ماهی؛ چینی‌فروشان، محسن؛ تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1391؛ 24 ص.؛ خشتی؛ شابک: 2-631-391-964-978؛ مناسب برای: کودک

چارلی و لولا: نه، من برنده شدم؛ چایلد، لارن؛ ترجمه: مهتاب یعقوبی؛ تصویرگر: لارن چایلد؛ تهران: منظومه خرد، 1391؛ 24 ص.؛ خشتی؛ شابک: 2-04-6475-600-978؛ مناسب برای: کودک

چارلی و لولا: وااای! تقصیر من نبود؛ چایلد، لارن؛ ترجمه: مهتاب یعقوبی؛ تصویرگر: لارن چایلد؛ تهران: منظومه خرد، 1391؛ 24 ص.؛ خشتی؛ شابک: 8-02-6475-600-978؛ مناسب برای: کودک

 

دانش‌افزایی مربی

آموزش و پرورش و مدیریت پیش‌دبستانی و دبستانی در ایران و تحولات آن؛ صافی، احمد؛ تهران: ارسباران، 1391؛ 190 ص.؛ وزیری؛ شابک: 7-84-6389-964-978؛ مناسب برای: مربی

تغذیه کودکان 10-2 سال: مهدکودک، پیش‌دبستان و دبستان؛ بلورفروشان، نگار؛ تهران: تیمورزاده/ طبیب، 1391؛ 56 ص.؛ رقعی؛ شابک: 1-024-238-600-978؛ مناسب برای: کودک

چگونه توانایی اندیشیدن فلسفی کودکان را پرورش دهیم؟ راهنمای کار آموزگاران مادران و پدران، ضمیمه کتاب داستان‌های فکری؛ خسرونژاد، مرتضی؛ مشهد: به نشر، 1390؛ 60 ص.؛ خشتی؛ شابک: 7-1618-02-964-978؛ مناسب برای: مربی

 

دین و اخلاق

اول می‌گم بسم‌الله؛ مهاجرانی، محمد؛ قم: جمال، 1391؛ 12 ص.؛ خشتی؛ شابک: 7-185-202-964-978؛ مناسب برای: کودک

مجموعه رنگ‌آمیزی قرآنی: آشنایی با پیامبران؛ خادم، لطف‌الله؛ تصویرگر: مریم جابری؛ مشهد: نورالمبین، 1390؛ 12 ص.؛ خشتی؛ شابک: 5-23-5960-600-978؛ مناسب برای: کودک

 

راهنمای مربی

آموزش مفاهیم دینی به خردسالان برای مربیان مهد‌های کودک: کتاب راهنمای آموزش شعر؛ سازمان بهزیستی کشور؛ تهران: لک‌لک، 1390؛ 92 ص.؛ رحلی؛ شابک: 0-95-8980-964-978؛ مناسب برای: مربی

آموزش مفاهیم دینی به خردسالان برای مربیان مهد‌های کودک: کتاب راهنمای آموزش قصه؛ سازمان بهزیستی کشور؛ تهران: لک‌لک، 1390؛ 66 ص.؛ رحلی؛ شابک: 7-96-8980-964-978؛ مناسب برای: مربی

آموزش مفاهیم دینی به خردسالان برای مربیان مهد‌های کودک: کتاب راهنمای آموزش کاردستی؛ سازمان بهزیستی کشور؛ تهران: لک‌لک، 1390؛ 92 ص.؛ رحلی؛ شابک: 4-97-8980-964-978؛ مناسب برای: مربی

آموزش مفاهیم دینی به خردسالان برای مربیان مهدهای کودک: کتاب راهنمای آموزش مربیان؛ سازمان بهزیستی کشور؛ تهران: لک‌لک، 1390؛ 107 ص.؛ رحلی؛ شابک: 9-92-8980-964-978؛ مناسب برای: مربی

آموزش مفاهیم دینی به خردسالان برای مربیان مهد‌های کودک: کتاب راهنمای آموزش نقاشی؛ سازمان بهزیستی کشور؛ تهران: لک‌لک، 1390؛ 38 ص.؛ رحلی؛ شابک: 6-93-8980-964-978؛ مناسب برای: مربی

آموزش مفاهیم دینی به خردسالان برای مربیان مهد‌های کودک: کتاب راهنمای بازی؛ سازمان بهزیستی کشور؛ تهران: لک‌لک، 1390؛ 57 ص.؛ رحلی؛ شابک: 1-98-8980-964-978؛ مناسب برای: مربی

آموزش مفاهیم دینی به خردسالان برای مربیان مهد‌های کودک: کتاب مرجع؛ سازمان بهزیستی کشور؛ تهران: لک‌لک، 1390؛ 126 ص.؛ رحلی؛ شابک: 2-91-8980-964-978؛ مناسب برای: مربی

آموزش مفاهیم دینی به خردسالان برای مربیان مهد‌های کودک: کتاب نمایش؛ سازمان بهزیستی کشور؛ تهران: لک‌لک، 1390؛ 35 ص.؛ رحلی؛ شابک: 3-94-8980-964-978؛ مناسب برای: مربی

آموزش مفاهیم دینی به خردسالان: مفاهیم اساسی ریاضی و علوم پایه کتاب کار 2؛ سازمان بهزیستی کشور؛ تهران: لک‌لک، 1390؛ 79 ص.؛ رحلی؛ شابک: 0-01-6472-600-978؛ مناسب برای: مربی

آموزش مفاهیم دینی به خردسالان: مفاهیم اساسی کتاب کار کودک 1؛ سازمان بهزیستی کشور؛ تهران: لک‌لک، 1390؛ 83 ص.؛ رحلی؛ شابک: 3-00-6472-600-978؛ مناسب برای: مربی

 

ریاضی

مجموعه رنگ‌آمیزی قرآنی: آشنایی بااعداد؛ میرزایی، حسین؛ مشهد: نورالمبین، 1390؛ 12 ص.؛ خشتی؛ شابک: 6-13-5960-600-978؛ مناسب برای: کودک

به من بیاموزید: آشنایی دیداری با نقش نماد‌های ارقام، درک بصری نقش نماد‌های ریاضی؛ صفار‌پور، عبدالرحمان؛ تهران: مدرسه، 1391؛ 32 ص.؛ رحلی؛ شابک: 2-0502-08-964-978؛ مناسب برای: کودک

به من بیاموزید: تقویت حافظه‌ی بصری از راه هوش و نقاشی: به یادسپاری نقش نماد‌های ارقام؛ صفار‌پور، عبدالرحمان؛ تهران: مدرسه، 1391؛ 48 ص.؛ رحلی؛ شابک: 1-0554-08-964-978؛ مناسب برای: کودک

ریاضی پیش‌دبستان؛ مفیدی‌نسب، سعیده؛ : دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، 1391؛ 104 ص.؛ وزیری؛ شابک: 9-1606-10-964-978؛ مناسب برای: کودک

 

ریاضی و هوش

ریاضی و هوش پیش‌دبستانی؛ محمودعربی، پرستو؛ تهران: بین المللی گاج، 1391؛ 92 ص.؛ خشتی؛ شابک: 7-309-158-964-978؛ مناسب برای: کودک

 

زبان‌آموزی

به من بیاموزید: آشنایی دیداری با نقش نماد‌های نوشتار‌‌ی تقویت حافظه‌ی بصری از راه هوش و نقاشی؛ صفار‌پور، عبدالرحمان؛ تهران: مدرسه، 1391؛ 75 ص.؛ رحلی؛ شابک: 5-0501-08-964-978؛ مناسب برای: کودک

مجموعه رنگ‌آمیزی قرآنی: آموزش الفبا؛ میرزایی، حسین؛ مشهد: نورالمبین، 1390؛ 12 ص.؛ خشتی؛ شابک: 9-12-5960-600-978؛ مناسب برای: کودک

به من بیاموزید: به یادسپاری نقش نماد‌های نوشتاری: تقویت حافظه‌ی بصری از راه هوش و نقاشی ؛ صفار‌پور، عبدالرحمان؛ تهران: مدرسه، 1391؛ 72 ص.؛ رحلی؛ شابک: 4-0566-08-964-978؛ مناسب برای: کودک

چرا خدا چنین کرد؟: چرا خدا به زرافه گردن دراز داده است؟؛ حیدری ابهری، غلامرضا؛ قم: جمال، 1391؛ 12 ص.؛ خشتی؛ شابک: 3-196-202-964-978؛ مناسب برای: کودک

چرا خدا چنین کرد؟: چرا خدا به شتر کوهان داده است؟؛ حیدری ابهری، غلامرضا؛ قم: جمال، 1391؛ 12 ص.؛ خشتی؛ شابک: 6-195-202-964-978؛ مناسب برای: کودک

چرا خدا چنین کرد؟: چرا خدا به فیل خرطوم داده است؟؛ حیدری ابهری، غلامرضا؛ قم: جمال، 1391؛ 12 ص.؛ خشتی؛ شابک: 8-191-202-964-978؛ مناسب برای: کودک

چرا خدا چنین کرد؟: چرا خدا به کبوتر نوک داده است؟؛ حیدری ابهری، غلامرضا؛ قم: جمال، 1391؛ 12 ص.؛ خشتی؛ شابک: 2-193-202-964-978؛ مناسب برای: کودک

چرا خدا چنین کرد؟: چرا خدا به گاو دم داده است؟؛ حیدری ابهری، غلامرضا؛ قم: جمال، 1391؛ 12 ص.؛ خشتی؛ شابک: 5-192-202-964-978؛ مناسب برای: کودک

چرا خدا چنین کرد؟: چرا خدا به لاک‌پشت لاک داده است؟؛ حیدری ابهری، غلامرضا؛ تهران: جمال، 1391؛ 12 ص.؛ خشتی؛ شابک: 9-194-202-964-978؛ مناسب برای: کودک

چرا خدا چنین کرد؟؛ حیدری ابهری، غلامرضا؛ قم: جمال، 1391؛ ص.؛ خشتی؛ شابک: 0-197-202-964-978؛ مناسب برای: کودک

به من بیاموزید: درک بصری چگونگی رسم نقش نمادهای نوشتاری، تشخیص دیدن نقش نمادها (بازی نقاشی با نقش نمادها)؛ صفار‌پور، عبدالرحمان؛ تهران: مدرسه، 1391؛ 75 ص.؛ رحلی؛ شابک: 3-0547-08-964-978؛ مناسب برای: کودک

 

شعر

اتلک تی تتلک؛ شعبان نژاد، افسانه؛ تصویرگر: فهیمه محجوب؛ تهران: هنر آبی، 1390؛ 24 ص.؛ خشتی؛ شابک: 4-10-5743-600-978؛ مناسب برای: کودک

قصه‌های بچه‌جون: اندازه‌ی یه دنیا؛ رسولیان بروجنی، بنفشه؛ تصویرگر: زهرا نصر؛ اصفهان: نوشته: کتاب‌های خورشید خانم، 1390؛ 12 ص.؛ خشتی؛ شابک: 9-56-9990-964-978؛ مناسب برای: کودک

آفتاب مهتاب چه رنگه؛ شعبان نژاد، افسانه؛ تصویرگر: غزاله بیگدلو؛ تهران: هنر آبی، 1391؛ 24 ص.؛ خشتی؛ شابک: 0-34-5743-600-978؛ مناسب برای: کودک

پرنده با ترانه‌اش نفس کشید؛ پوروهاب، محمود؛ تصویرگر: میترا عبدالهی؛ مشهد: به نشر: کتاب‌های پروانه، 1391؛ 24 ص.؛ وزیری؛ شابک: 7-1647-02-964-978؛ مناسب برای: کودک

جم جمک برگ خزون؛ شعبان ‌نژاد، افسانه؛ تصویرگر: غزاله بیگدلو؛ تهران: هنر آبی، 1390؛ 24 ص.؛ خشتی؛ شابک: 0-21-5743-600-978؛ مناسب برای: کودک

چشماتو باز کن؛ روستایی، فاطمه؛ تصویرگر: سیاوش ذوالفقاریان؛ تهران: تولد، 1391؛ 10 ص.؛ شکلی؛ شابک: 3-46-5503-600-978؛ مناسب برای: کودک

چه کسی داده به گل این همه رنگ؟؛ فیستر، مارکوس؛ تهران: شهر تاش، 1391؛ 32 ص.؛ رحلی؛ شابک: 9-42-8282-964-978؛ مناسب برای: کودک

دار دار خبردار؛ شعبان نژاد، افسانه؛ تصویرگر: فهیمه محجوب؛ تهران: هنر آبی، 1390؛ 24 ص.؛ خشتی؛ شابک: 1-11-5743-600-978؛ مناسب برای: کودک

شعرهایی برای پسربچه‌ها: 33 شعر؛ اسلامی، مریم؛ تصویرگر: منصوره محمدی؛ تهران: قدیانی، 1391؛ 40 ص.؛ رحلی؛ شابک: 9-907-536-964-978؛ مناسب برای: کودک

شعرهایی برای دختربچه‌ها: 33 شعر؛ اسلامی، مریم؛ تهران: قدیانی، 1391؛ 40 ص.؛ رحلی؛ شابک: 2-906-536-964-978؛ مناسب برای: کودک

گنجشک پر کلاغ پر؛ شعبان نژاد، افسانه؛ تصویرگر: فهیمه محجوب؛ تهران: هنر آبی، 1390؛ 24 ص.؛ خشتی؛ شابک: 8-09-5743-600-978؛ مناسب برای: کودک

من و مامان و بابام؛ کشاورز، ناصر؛ تصویرگر: علی خدایی؛ مشهد: به نشر، 1390؛ 24 ص.؛ خشتی؛ شابک: 8-1653-02-964-978؛ مناسب برای: کودک

همه می‌گن بسم‌الله؛ مهاجرانی، محمد؛ تصویرگر: الهه ارکیا؛ قم: جمال، 1391؛ 12 ص.؛ خشتی؛ شابک: 4-186-202-964-978؛ مناسب برای: کودک

 

علوم تجربی

خوب، بد، کدامیک؟ 2؛ ملکی، مژگان؛ تهران: مدرسه، 1391؛ 20 ص.؛ خشتی؛ شابک: 6-0517-08-964-978؛ مناسب برای: کودک

 

علوم تربیتی

101 بازی برای تقویت تمرکز، توجه، رشد ذهنی و هوش کودکان (از تولد تا 12 سالگی)؛ شر، باربارا؛ ترجمه: الهه حج‌فروش/ محمد بهشتیان؛ تهران: بهشتیان، 1390؛ 120 ص.؛ رقعی؛ شابک: 4-14-6148-600-978؛ مناسب برای: مربی و والدین

روش تربیت مربی کودکان خردسال؛ لی، مارگرت؛ ترجمه: سید جلال خادمی نوش‌آبادی/ انسیه عابدینی منش؛ تهران: آییژ، 1391؛ 611 ص.؛ وزیری؛ شابک: 3-347-970-964-978؛ مناسب برای: کودک

شاد بارآوردن کودکان به زبان آدمیزاد؛ اتکینز، سو؛ ترجمه: الهام رحمانی؛ تهران: هیرمند، 1391؛ 408 ص.؛ وزیری؛ شابک: 6-230-408-964-978؛ مناسب برای: کودک

شیوه‌های نوین تربیت فرزند از 3 {سه} سالگی تا 18 {هیجده} سالگی؛ گری، جان؛ ترجمه: آزاده آبکار؛ قم: خرد آذین، 1390؛ 159 ص.؛ وزیری؛ شابک: 8-64-5171-600-978؛ مناسب برای: مربی

کنترل خشم و پرخاشگری: (به فرزندانتان کمک کنید تا بتوانندخشم‌شان را کنترل کنند)؛ برازلتون، تونی؛ ترجمه: اکرم شکرزاده؛ قزوین: آریاز، 1391؛ 184 ص.؛ وزیری؛ شابک: 6-03-6548-600-978؛ مناسب برای: مربی

والدین راه دور؛ گالپرکوهن، میریم؛ ترجمه: وحید ایمن؛ تهران: همشهری، 1391؛ 184 ص.؛ وزیری؛ شابک: 0-31-6274-964-978؛ مناسب برای: کودک

 

عمومی

علوم پیش دبستانی؛ محمود‌عربی، پرستو؛ تهران: بین المللی گاج، 1391؛ 96 ص.؛ خشتی؛ شابک: 9-305-158-964-978؛ مناسب برای: کودک

 

فعالیت‌های اجمالی

خانه‌ی زیبای من؛ مالمیر، کبری/ فرهادی، پیوند/ خداوردی، سمانه/ دریاافزون، مهدی/ سلطانی ابهری، کیومرث؛ تصویرگر: مهدیه صفایی‌نیا/ ایلگار رحیمی/ الهام عطایی آذر؛ تهران: نغمه نو‌اندیش، 1391؛ 32 ص.؛ رحلی؛ شابک: 5-22-5862-600-978؛ مناسب برای: کودک

محله‌ی زیبای من؛ مالمیر، کبری/ فرهادی، پیوند/ خداوردی، سمانه/ دریاافزون، مهدی/ سلطانی ابهری، کیومرث؛ تصویرگر: مهدیه صفایی‌نیا/ ایلگار رحیمی/ الهام عطایی آذر؛ تهران: نغمه نو‌اندیش، 1391؛ 32 ص.؛ رحلی؛ شابک: 1-20-5862-600-978؛ مناسب برای: کودک

 

کار مربی

گام به گام تا اندیشه: جعبه‌های ذهن؛ اسپیدکار، محبوبه؛ تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1391؛ 76 ص.؛ وزیری؛ شابک: 4-695-391-964-978؛ مناسب برای: مربی

 

کار و فناوری

کتاب کار مبانی رایانه 1؛ مفیدی‌نسب، سعیده؛ یزد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، 1391؛ 60 ص.؛ خشتی؛ شابک: 8-1603-10-964-978؛ مناسب برای: کودک

مبانی رایانه 1؛ مفیدی نسب، سعیده؛ یزد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، 1391؛ 60 ص.؛ خشتی؛ شابک: 1-1602-10-964-978؛ مناسب برای: کودک

 

کاردستی

بسته‌های خلاق آموزش پیش از دبستان: آدمک‌های جورواجور بسازیم!؛ بیات، آزاده؛ تهران: راز بارش، 1391؛ 16 ص.؛ وزیری؛ شابک: 5-0-92820-600-978؛ مناسب برای: کودک

بسته‌های خلاق آموزش پیش از دبستان: حیوانات جورواجور بسازیم!؛ بیات،آزاده؛ تهران: راز بارش، 1391؛ 16 ص.؛ وزیری؛ شابک: 7-6-92820-600-978؛ مناسب برای: کودک

کار با قیچی من؛ قانع شعرباف، مریم؛ مشهد: شاپرک طلایی، 1391؛ 40 ص.؛ رحلی؛ شابک: 8-04-5719-600-978؛ مناسب برای: کودک

 

کتاب کار کودک مربی

جانوران: ویژه‌ی دوره‌ی قبل از دبستان؛ سربی، عبدالمجید/ امامی‌راد، ناهید؛ زنجان: دانشمندان کوچک، 1391؛ 24 ص.؛ رحلی؛ شابک: 5-05-6598-600-978؛ مناسب برای: کودک

پیش‌تیزهوشان: پیش- دانشمندی 1: بدن انسان؛ خدیوی، فرح؛ تصویرگر: سبا سلیمانی؛ تهران: فردین، 1391؛ 24 ص.؛ رحلی؛ شابک: 1-08-6650-600-978؛ مناسب برای: کودک

پیش‌تیزهوشان: پیش- ریاضی 1: شکل‌ها و رنگ‌ها و الگوها؛ تهامی، سیدرضا؛ تهران: فردین، 1391؛ 24 ص.؛ رحلی؛ شابک: 9-02-665-600-978؛ مناسب برای: کودک

پیش- ریاضی 1: مکان‌های فضایی و اندازه‌گیری؛ تهامی، سیدرضا؛ تصویرگر: شهاب‌الدین علوی؛ تهران: فردین، 1391؛ 24 ص.؛ رحلی؛ شابک: 6-03-6650-600-978؛ مناسب برای: کودک

 

نقاشی

کتاب طراحی و نقاشی؛ ترجمه: پریسا همایون‌روز؛ تهران: قدیانی، 1391؛ 48 ص.؛ رحلی؛ شابک: 5-247-251-600-978؛ مناسب برای: کودک

 

 

* فهرست کتاب‌های مناسب پیش‌دبستانی سال 1391 بر اساس نام ناشر

فهرست کتاب‌های مناسب پیش‌دبستانی 1391بر حسب نام ناشر فهرست کتاب‌های مناسب پیش‌دبستانی 1391بر حسب نام ناشر

 

۳ شهریور ۱۳۹۲ ۱۱:۲۰
تعداد بازدید : ۲۷,۱۵۳

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید