پنج شنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۳
 

اخبار

اعلام فهرست کتاب‌های مناسب ماه شهریور

کتاب‌های مناسب شهریور ماه 1392 اعلام شد. این فهرست 32 عنوان از کتاب‌های آموزشی مناسب را در دوره‌های ابتدایی، راهنمایی، متوسطه نظری و متوسطه فنی و حرفه‌ای و کاردانش دربرمی‌گیرد.

در فهرست مذکور، 11 عنوان کتاب دوره ابتدایی، 6 عنوان کتاب دوره راهنمایی/ متوسطه مقدماتی، 10 عنوان کتاب دوره متوسطه نظری و 5 عنوان کتاب دوره فنی و حرفه‌ای و کاردانش دیده می‌شود.

در فهرست جدید کتاب‌های مناسب، درجه کیفیت کتاب‌ها نیز قید شده است تا معلمان و خانواده‌های محترم بتوانند با اطلاع دقیق‌تری کتاب‌های مورد نظر خود را انتخاب کنند. اخذ درجه یک استاندارد از سوی یک کتاب به این معنی است که کتاب مذکور بیش از 80 درصد مؤلفه‌های یک کتاب خوب آموزشی را دارد. نشان درجه دو گویای برخورداری کتاب از 71 تا 80 درصد مؤلفه‌های درنظر گرفته شده برای کتاب است و نشان درجه سه حاکی از آن است که کتاب کمتر از 70 درصد امتیاز لازم را به خود اختصاص داده است. هر کتاب برای کسب عنوان مناسب، حداقل باید 60 درصد از امتیاز کامل یک کتاب آموزشی را کسب کرده باشد.

کتاب‌های معرفی شده، بر اساس حوزه درسی مرتب شده است و هر ردیف به ترتیب شامل عنوان مجموعه، عنوان کتاب، مؤلف یا مؤلفان، مترجم یا مترجمان، محل نشر، ناشر، سال انتشار، حجم صفحات، قطع و مخاطب، شابک، درجه استاندارد و مخاطب کتاب است.

اعلام نام یک کتاب در این فهرست به منزله تأیید کتاب از سوی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی است و مطابق مصوبه 828 شورای عالی آموزش و پرورش خرید، عرضه یا تبلیغ آن در مدارس مجاز است.

دیگر فهرست کتاب‌های مناسب سال 1392 را در پیوندهای زیر دنبال کنید.

 

· نخستین فهرست کتاب‌های مناسب دوره ابتدایی در سال 1392 اعلام شد

· اعلام 21 کتاب آموزشی مناسب برای هنرجویان و هنرآموزان

 

ابتدایی

 

تفکر و پژوهش

تشخیص الگوها هوش و خلاقیت کودکان 8 تا 11 سال. قربانی، علیرضا. تهران: تیز هوشان، 1392. 32. ص. وزیری. شابک: 6-23-6601-600-978. درجه استاندارد: دو. مناسب برای: دانش‌آموز. سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی

 

ریاضی

ریاضی بازی کلاس اول- کتاب چهارم. مهری، علی. تهران: آوای باران، 1391. کارت. شابک: 9-05-6686-600-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: دانش‌آموز. اول ابتدایی/ معلم

 

ریاضی بازی کلاس اول- کتاب دوم. مهری، علی. تهران: آوای باران، 1391. کارت. شابک: 8-02-6686-600-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: دانش‌آموز. اول ابتدایی/ معلم

 

ریاضی بازی کلاس اول- کتاب سوم. مهری، علی. تهران: آوای باران، 1391. کارت. شابک: 2-04-6686-600-978. درجه

استاندارد: سه. مناسب برای: دانش‌آموز. اول ابتدایی/ معلم

 

ریاضی بازی کلاس اول - کتاب پنجم. مهری، علی. تهران: آوای باران، 1391. کارت. شابک: 6-06-6686-600-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: دانش‌آموز. اول ابتدایی/ معلم

بسته مدیریت کلاسی: کاربرگ ریاضی اول دبستان. دپارتمان علمی مرآت. تهران: مرآت دانش، 1392. 56. ص. رحلی. شابک: 9-717-125-600-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: دانش‌آموز. اول ابتدایی

 

علوم تربیتی

جورچین تعلیم و تربیت: چهل رهنمود ارزشمند در آموزش و پرورش. ضربی، عادل. یاسوج: چویل، 1392. 147. ص. رقعی. شابک: 7-85-5298-600-978. درجه استاندارد: دو. مناسب برای: معلم، کارشناس.

 

مهارت‌های زندگی

101 بازی مهارت‌های زندگی. بادگروبر، برنی. ترجمه: مهسار مشتاق. تهران: ابوعطا، 1392. 144. ص. رقعی. شابک: 5-154-170-964-978. درجه استاندارد: دو. مناسب برای: معلم، کارشناس.

آرزوی بی‌بی سنجاقک. اورانگ، طوبی. تهران: موسسه فرهنگی هنری اورنگ آفرین، 1392. 12. ص. خشتی. شابک: 0-49-5556-600-978. درجه استاندارد: دو. مناسب برای: دانش‌آموز. سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی

دهانی که حرف بد می‌زد. دهانی که بوی بد می‌داد. اورانگ، طوبی. تهران: موسسه فرهنگی هنری اورنگ آفرین، 1392. 12. ص. خشتی. شابک: 0-52-5556-600-978. درجه استاندارد: دو. مناسب برای: دانش‌آموز. سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی

چه کار کنم اگر: عادت‌های بد دارم. هینبر، دان. ترجمه: حسین مسنن فارسی. تهران: گام، 1392. 72. ص. وزیری. شابک: 2-45-2855-964-978. درجه استاندارد: یک. مناسب برای: دانش‌آموز. پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی، هفتم/ والدین

 

 

راهنمایی/ متوسطه مقدماتی

 

ادبیات فارسی

شاهنامه دیروز، کودکان امروز. انواری، آرزو. تهران: حوا، 1391. 475 ص. رقعی. شابک: 1-90-5131-600-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: معلم 

 

علوم تربیتی

جورچین تعلیم و تربیت: چهل رهنمود ارزشمند در آموزش و پرورش. ضربی، عادل. یاسوج: چویل، 1392. 147 ص. رقعی. شابک: 7-85-5298-600-978. درجه استاندارد: دو. مناسب برای: . معلم، کارشناس

 

مطالعات اجتماعی/ تاریخ

دانشوران دیروز و امروز: امیر اعلم: بهداشت نوین در ایران. سالاری، حسن. تهران: محراب قلم، 1392. 32 ص. وزیری. شابک: 0-620-103-600-978. درجه استاندارد: دو. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه مقدماتی

 

تاریخ با غرغر‌های اضافه: ایران چگونه ایران شد؟. سیدآبادی، علی‌اصغر. تهران: آفرینگان، 1392. 78 ص. وزیری. شابک: 6-76-7694-964-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه مقدماتی، سوم راهنمایی

 

تاریخ با غرغر‌های اضافه: این نقشه بزرگ چرا کوچک شد؟. سیدآبادی، علی‌اصغر. تهران: آفرینگان، 1392. 96 ص. وزیری. شابک: 7-79-7694-964-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه مقدماتی، سوم راهنمایی، معلم

 

تاریخ با غرغر‌های اضافه: نخستین تجربه استعمار غربی در ایران. سیدآبادی، علی‌اصغر. تهران: آفرینگان، 1392. 70 ص. وزیری. شابک: 7-82-7694-964-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه مقدماتی، سوم راهنمایی، معلم

 

 

متوسطه

 

ادبیات فارسی

شاهنامه دیروز، کودکان امروز. انواری، آرزو. تهران: حوا، 1391. 475. ص. رقعی. شابک: 1-90-5131-600-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: معلم.

 

اقتصاد

لبخند به موفقیت. . تهران: سازمان بورس اوراق بهادار/ شرکت اطلاع رسانی وخدمات بورس، 1392. 50. ص. خشتی. شابک: 1-45-5959-600-978. درجه استاندارد: دو. مناسب برای: دانش‌آموز. دوم متوسطه کلیه رشته‌ها

 

علوم تربیتی

آیین پژوهش (با رویکرد تحقیقات دانش‌آموزی مقطع متوسطه). شکوری، محمدجواد. مشهد: سخن گستر، 1392. 128. ص. رقعی. شابک: 3-224-247-600-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: دانش‌آموز. متوسطه کلیه رشته‌ها/ معلم

جورچین تعلیم و تربیت: چهل رهنمود ارزشمند در آموزش و پرورش. ضربی، عادل. یاسوج: چویل، 1392. 147. ص. رقعی. شابک: 7-85-5298-600-978. درجه استاندارد: دو. مناسب برای: معلم، کارشناس.

 

مهارت‌های زندگی

اسرار شب‌های عید کنکوری‌ها- رشته تجربی. ناصری، سعید. تهران: قلم علم، 1391. 80. ص. رحلی. شابک: 2-93-5870-600-978. درجه استاندارد: دو. مناسب برای: دانش‌آموز. پیش دانشگاهی

اسرار شب‌های عید کنکوری‌ها- رشته ریاضی. ناصری، سعید. تهران: قلم علم، 1391. 90. ص. رحلی. شابک: 4-66-5870-600-978. درجه استاندارد: دو. مناسب برای: دانش‌آموز. پیش دانشگاهی

 

مغز و ذهن. گلاتلی، آنگس. ترجمه: عبدالرحمن نجل رحیم. تهران: پردیس‌دانش، 1392. 173. ص. رقعی. شابک: 0-30-2509-964-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: دانش‌آموز. سوم متوسطه کلیه رشته‌ها، پیش دانشگاهی کلیه رشته‌ها/ معلم، مشاور، کارشناس

 

لحظه‌ای درنگ: مهارت‌های تفکر برای زندگی. ادیب، مریم. تهران: عابد، 1392. 105 ص. وزیری. شابک: 0-70-36494-964-978. درجه استاندارد: دو. مناسب برای: دانش‌آموز. متوسطه کلیه رشته‌ها، معلم، والدین، کارشناس

 

زندگی مثبت. نگران نباشید: چگونه بر نگرانی‌های خود غلبه کنیم. مک‌گی، پل. تهران: ابوعطا، 1392. 128. ص. رقعی. شابک: 2-168-170-964-978. درجه استاندارد: . مناسب برای: دانش‌آموز. متوسطه کلیه رشته‌ها، متوسطه کلیه رشته‌ها/ معلم، والدین

 

مهارت‌های زندگی- فلسفه

اخلاق قدم اول. رابیسون، دیو. ترجمه: علی اکبر عبدل‌آبادی. تهران: پردیس‌دانش، 1392. 175. ص. رقعی. شابک: 4-29-2509-964-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: دانش‌آموز. دوم متوسطه کلیه رشته‌ها، سوم متوسطه کلیه رشته‌ها، پیش دانشگاهی کلیه رشته‌ها

 

 

متوسطه فنی و حرفه‌ای و کاردانش

 

برق: الکترونیک

کلید: کلید خرید گوشی تلفن همراه. نجفی، حسن. تهران: کلید آموزش، 1392. 120. ص. رقعی. شابک: 1-031-274-600-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: هنرجوی . دوم و سوم فنی و حرفه‌ای/ هنرآموز

 

رایانه

کلید: کلید تبدیل PDF به Word. فیض‌آبادی فراهانی، مهدی. تهران: کلید آموزش، 1392. 72. ص. رقعی. شابک: 4-030-274-600-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: هنرجوی . دوم و سوم فنی و حرفه‌ای/ هنرآموز

کلید: کلید مونتاژ کامپیوتر. مظلومی، احسان. تهران: کلید آموزش، 1391. 88. ص. رقعی. شابک: 8-029-274-600-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: هنرجوی . دوم و سوم کاردانش/ هنرآموز

 

مکانیک: نقشه کشی عمومی

اسکچینگ (اصول پایه طراحی، اسکچ و راندو در طراحی صنعتی). ایسن، کووس/ استیور،روزلین. ترجمه: زویا نوروزی. تهران: کتاب وارش، 1392. 200. ص. رحلی. شابک: 6-12-6654-600-978. درجه استاندارد: دو. مناسب برای: هنرجوی . سوم فنی و حرفه‌ای/ هنرآموز

 

علوم تربیتی

جورچین تعلیم و تربیت: چهل رهنمود ارزشمند در آموزش و پرورش. ضربی، عادل. یاسوج: چویل، 1392. 147. ص. رقعی. شابک: 7-85-5298-600-978. درجه استاندارد: دو. مناسب برای: معلم، کارشناس.

 

۳ مهر ۱۳۹۲ ۱۵:۴۴
تعداد بازدید : ۲,۳۲۸

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید