پنج شنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۳
 

اخبار

تعداد 153 کتاب تازه، به فهرست کتاب‌های مناسب امسال افزوده شد

دبیرخانه سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی در تازه‌ترین فهرست خود، مشخصات 153 کتاب تأیید شده دیگر را اعلام کرد. در این فهرست کتاب‌های دوره متوسطه نظری، با 56 عنوان کتاب مناسب، بیش‌ترین سهم را از کتاب‌های معرفی شده به خود اختصاص داده‌اند.

فهرست کتاب‌های مناسب ماه آذر  این دبیرخانه، 31 عنوان کتاب مناسب پیش‌دبستانی، 34 عنوان کتاب مناسب دوره ابتدایی، 22 عنوان کتاب مناسب دوره راهنمایی و دوره اول متوسطه، 10 عنوان کتاب مناسب متوسطه فنی و حرفه‌ای و کاردانش و 56 عنوان کتاب مناسب دوره متوسطه نظری را در بر می‌گیرد.


کتاب‌های معرفی شده، بر اساس حوزه درسی مرتب شده است و هر ردیف به ترتیب شامل عنوان مجموعه، عنوان کتاب، مؤلف یا مؤلفان، مترجم یا مترجمان، محل نشر، ناشر، سال انتشار، حجم صفحات، قطع و مخاطب، شابک، درجه استاندارد و مخاطب کتاب است.


اعلام نام یک کتاب در این فهرست به منزله تأیید کتاب از سوی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی است و مطابق مصوبه 828 شورای عالی آموزش و پرورش خرید، عرضه یا تبلیغ آن در مدارس مجاز است.


دیگر فهرست کتاب‌های مناسب سال 1392 را در پیوندهای زیر دنبال کنید.


کتاب‌های مناسب ماه آبان: 77 عنوان

98 عنوان کتاب در فهرست کتاب‌های مناسب مهر 1392

نخستین فهرست کتاب‌های مناسب دوره ابتدایی در سال 1392 اعلام شد

اعلام 21 کتاب آموزشی مناسب برای هنرجویان و هنرآموزان

اعلام فهرست کتاب‌های مناسب ماه شهریور 1392

 

 

ابتدایی

تربیت بدنی

راین‌‌هارد، پترا. 250 بازی 5 دقیقه‌ای با بچه‌ها، در خانه و مهد و مدرسه. ترجمه: اکبر قندی. تهران: قدیانی، 1392. 320 ص. وزیری. شابک: 9-111-251-600-978. درجه استاندارد: دو. مناسب برای: دانش‌آموزاول ابتدایی، دوم ابتدایی، معلم، والدین.

تعلیمات اجتماعی

گیتی‌نژاد، زهرا. کتاب کار و تمرین تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی. تهران: گل‌واژه، 1392. 108 ص. رحلی. شابک: 8-889-482-964-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: دانش‌آموز چهارم ابتدایی

ریاضی

حیدری، علی‌اصغر. کتاب‌های کار: ریاضی 6 (ششم دبستان). تهران: کلاغ سپید، 1392. 184 ص. وزیری. شابک: 2-35-6600-600-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: دانش‌آموز ششم ابتدایی

درویشیان، مریم. ریاضی سوم ابتدایی. کرج: گردوی دانش، 1392. 140 ص. رحلی. شابک: 8-69-6786-600-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: دانش‌آموز سوم ابتدایی

زبان‌آموزی

فراست، منصوره. فارسی پنجم ابتدایی (تیزهوشان). تهران: الگو، 1392. 192 ص. وزیری. شابک: 6-52-6924-600-978. درجه استاندارد: دو. مناسب برای: دانش‌آموز پنجم ابتدایی

فراست، منصوره. فارسی ششم ابتدایی (تیزهوشان). تهران: الگو، 1392. 170 ص. وزیری. شابک: 9-51-6924-600-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: دانش‌آموز ششم ابتدایی

دپارتمان علمی مرآت. بسته مدیریت کلاسی: کاربرگ فارسی چهارم دبستان. تهران: مرآت دانش، 1392. 52 ص. رحلی. شابک: 2-480-125-600-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: دانش‌آموز چهارم ابتدایی

گیتی‌نژاد، زهرا. کتاب کار و تمرین فارسی پنجم ابتدایی. تهران: گل‌واژه، 1392. 164 ص. رحلی. شابک: 6-953-482-964-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: دانش‌آموز پنجم ابتدایی

اسدی، فاطمه. کتاب کار و تمرین فارسی چهارم ابتدایی. تهران: گل‌واژه، 1392. 180 ص. رحلی. شابک: 9-952-482-964-978. درجه استاندارد: دو. مناسب برای: دانش‌آموز چهارم ابتدایی

سلمانی، مهرانگیز. کتاب کار و تمرین فارسی دوم ابتدایی. تهران: گل‌واژه، 1392. 160 ص. رحلی. شابک: 2-951-482-964-978. درجه استاندارد: دو. مناسب برای: دانش‌آموز دوم ابتدایی

اسدی، طاهره. کتاب کار و تمرین فارسی ششم ابتدایی. تهران: گل‌واژه، 1392. 128 ص. رحلی. شابک: 1-958-482-964-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: دانش‌آموز ششم ابتدایی

مشهدی رستم، فاطمه. هو هو چیش‌ چیش. تهران: به‌نشر، 1392. 16 ص. خشتی. شابک: 4-1734-02-964-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: دانش‌آموز اول ابتدایی، دوم ابتدایی

علوم تجربی

کاتبی، حورا. کتاب کار و تمرین علوم دوم ابتدایی. تهران: گل‌واژه، 1392. 144 ص. رحلی. شابک: 4-957-482-964-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: دانش‌آموز دوم ابتدایی

کاتبی، حورا. کتاب کار و تمرین علوم سوم ابتدایی. تهران: گل‌واژه، 1392. 152 ص. رحلی. شابک: 0-968-482-964-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: دانش‌آموز سوم ابتدایی

علوم تجربی- مرجع

هوگ، کاترین دی. فرهنگ تصویری دایناسورها (برای کودکان). ترجمه: مجید عمیق. تهران: مدرسه، 1391. 128 ص. خشتی. شابک: 6-0492-08-964-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: دانش‌آموز پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی

علوم تربیتی

برگشتروم، گونیلا. داستان‌های الفی اتکینز: الفی اتکینز با دوستش آشتی می‌کند. ترجمه: علی توکلی. تصویرگر: گونیلا برگشتروم. تهران: آفرینش‌گر، 1392. 28 ص. وزیری. شابک: 9-03-6899-600-978. درجه استاندارد: یک. مناسب برای: دانش‌آموز اول ابتدایی

برگشتروم، گونیلا. داستان‌های الفی اتکینز: الفی اتکینز به مدرسه می‌رود. ترجمه: علی توکلی. تصویرگر: گونیلا برگشتروم. تهران: آفرینش‌گر، 1392. 28 ص. وزیری. شابک: 6-04-6899-600-978. درجه استاندارد: یک. مناسب برای: دانش‌آموز اول ابتدایی

نوری، یوسف. الگوی کاربردی هوشمندسازی مدارس. تهران: دانش آفرین/ رشد اندیشه، 1392. 112 ص. وزیری. شابک: 2-01-6999-600-978. درجه استاندارد: دو. مناسب برای: مدیر، کارشناس.

ظفری‌نژاد، عادل. تحلیل محتوای کتاب درسی. تهران: کورش چاپ، 1392. 288 ص. وزیری. شابک: 8-43-5022-600-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم، کارشناس.

سعیدی، علی. فوت ‌و فن معلمی. تهران: لوح زرین، 1392. 148 ص. رقعی. شابک: 7-030-172-600-978. درجه استاندارد: دو. مناسب برای: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم.

پرناس، عبدالله/ محمدی، محمد. معلمان بخوانند. بندر عباس: رسول، 1392. 224 ص. رقعی. شابک: 6-30-6933-600-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم، کارشناس.

عمومی

چوداری، اما. 365 بازی و سرگرمی. ترجمه: طیبه ملک‌محمودی. تهران: قدیانی، 1392. 368 ص. وزیری. شابک: 6-406-251-600-978. درجه استاندارد: دو. مناسب برای: دانش‌آموز اول ابتدایی، دوم ابتدایی، سوم ابتدایی

غفوری، طیبه. ارزش‌یابی مستمر پنجم ابتدایی. تهران: گردوی دانش، 1392. 100 ص. رحلی. شابک: 6-76-6786-600-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: دانش‌آموز پنجم ابتدایی

مسلمان‌یزدی، نوشین. ارزش‌یابی مستمر چهارم ابتدایی. تهران: گردوی دانش، 1392. 52 ص. رحلی. شابک: 4-83-6786-600-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: دانش‌آموز چهارم ابتدایی

درویشیان، مریم. ارزش‌یابی مستمر سوم ابتدایی. تهران: گردوی دانش، 1392. 52 ص. رحلی. شابک: 1-68-6786-600-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: دانش‌آموز سوم ابتدایی

غفوری، طیبه. ارزش‌یابی مستمر ششم ابتدایی. تهران: گردوی دانش، 1392. 92 ص. رحلی. شابک: 2-74-6786-600-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: دانش‌آموز ششم ابتدایی

احمدی، محمدرضا. باز هم می‌توانم: ویژه دانش‌آموزان سال دوم و ورودی سال سوم دبستان. تهران: دانش آفرین/ رشد اندیشه، 1392. 80 ص. وزیری. شابک: 3-45-2692-964-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: دانش‌آموز دوم ابتدایی

گروه برنامه‌ریزی و تالیف. کار طلایی: کار طلایی اول دبستان: کار فارسی، ریاضی، علوم تجربی. تهران: کانون گسترش علوم، 1392. 352 ص. وزیری. شابک: 7-667-340-964-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: دانش‌آموز اول ابتدایی

گروه برنامه‌ریزی و تالیف. کار طلایی: کار طلایی دوم دبستان. تهران: کانون گسترش علوم، 1392. 174 ص. وزیری. شابک: 0-695-340-964-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: دانش‌آموز دوم ابتدایی

گروه برنامه‌ریزی و تالیف. کار طلایی: کار طلایی ششم دبستان. تهران: کانون گسترش علوم، 1392. 381 ص. وزیری. شابک: 2-691-340-964-978. درجه استاندارد: دو. مناسب برای: دانش‌آموز ششم ابتدایی

مهارت‌های زندگی

آذربایجانی، علیرضا. آب، خاک، هوا نعمت‌های بزرگ خدا. تهران: سرو یاسین، 1392. 36 ص. وزیری. شابک: 3-95-5851-600-978. درجه استاندارد: دو. مناسب برای: دانش‌آموز چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی

نوشتاری فارسی

هاشمی، کبری. کتاب کار و تمرین املای سوم دبستان بر اساس کتاب فارسی سوم دبستان: همراه با سرگرمی، بازی و راهبردهایی برای آموزش املا. تهران: رشد اندیشه/ دانش آفرین، 1392. 56 ص. وزیری. شابک: 1-49-2692-964-978. درجه استاندارد: دو. مناسب برای: دانش‌آموز سوم ابتدایی

اسدی، فاطمه. کتاب کار و تمرین فارسی سوم ابتدایی. تهران: گل‌واژه، 1392. 136 ص. رحلی. شابک: 6-979-482-964-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: دانش‌آموز سوم ابتدایی

هاشمی، کبری. کتاب کار و تمرین فارسی سوم دبستان براساس کتاب فارسی سوم دبستان. تهران: رشد اندیشه/ دانش آفرین، 1392. 68 ص. وزیری. شابک: 1-52-2692-964-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: دانش‌آموز سوم ابتدایی

 

 

پیش دبستانی

آزمایش (فعالیت‌های علمی)

چرا مامانمو دوست دارم!. ترجمه: حسین فتاحی. تصویرگر: دانیل هاوارد. تهران: ذکر، 1392. 28 ص. شابک: 3-574-307-964-978. درجه استاندارد: دو. مناسب برای: مربی کودک.

پارکر، استیو. مامان من کیه؟. ترجمه: پریسا همایون‌روز. تهران: ذکر، 1392. 12 ص. خشتی. شابک: 3-149-307-964-978. درجه استاندارد: دو. مناسب برای: مربی کودک.

بازی

راین‌‌هارد، پترا. 250 بازی 5 دقیقه‌ای با بچه‌ها، در خانه و مهد و مدرسه. ترجمه: اکبر قندی. تهران: قدیانی، 1392. 320 ص. وزیری. شابک: 9-111-251-600-978. درجه استاندارد: دو. مناسب برای: والدین، کودک، مربی کودک.

مجیب، فرشته. اصول و تئوری بازی‌ها در دورة پیش از دبستان. تهران: فاطمی، 1392. 192 ص. وزیری. شابک: 2-713-318-964-978. درجه استاندارد: دو. مناسب برای: مربی کودک.

قصه

برگشتروم، گونیلا. داستان‌های الفی اتکینز: الفی اتکینز با دوستش آشتی می‌کند. ترجمه: علی توکلی. تصویرگر: گونیلا برگشتروم. تهران: آفرینش‌گر، 1392. 28 ص. وزیری. شابک: 9-03-6899-600-978. درجه استاندارد: یک. مناسب برای: کودک.

برگشتروم، گونیلا. داستان‌های الفی اتکینز: الفی اتکینز به مدرسه می‌رود. ترجمه: علی توکلی. تصویرگر: گونیلا برگشتروم. تهران: آفرینش‌گر، 1392. 28 ص. وزیری. شابک: 6-04-6899-600-978. درجه استاندارد: یک. مناسب برای: کودک.

ماجراهای پی‌پر فسقلی 18: پی‌پر از اجرای نمایش می‌ترسد. ترجمه: حسین فتاحی. تهران: ذکر، 1391. ص. خشتی. شابک: 8-537-307-964-978. درجه استاندارد: دو. مناسب برای: کودک.

ماجراهای پی‌پر فسقلی 5: پی‌پر از تاریکی می‌ترسد. ترجمه: حسین فتاحی. تهران: ذکر، 1391. 24 ص. خشتی. شابک: 8-524-307-964-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: کودک.

ماجراهای پی‌پر فسقلی 10: پی‌پر به دیگران کمک می‌کند. ترجمه: حسین فتاحی. تهران: ذکر، 1391. 24 ص. خشتی. شابک: 3-529-307-964-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: کودک.

ماجراهای پی‌پر فسقلی 13: پی‌پر پرنده‌ی جدیدی پیدا می‌کند. ترجمه: حسین فتاحی. تهران: ذکر، 1391. 24 ص. خشتی. شابک: 3-532-307-964-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: کودک.

ماجراهای پی‌پر فسقلی 6: پی‌پر خیلی زیاد تلویزیون نگاه می‌کند. ترجمه: حسین فتاحی. تهران: ذکر، 1391. 24 ص. خشتی. شابک: 5-525-307-964-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: کودک.

ماجراهای پی‌پر فسقلی 15: پی‌پر دعوا می‌کند. ترجمه: حسین فتاحی. تهران: ذکر، 1391. 24 ص. خشتی. شابک: 7-534-307-964-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: کودک.

ماجراهای پی‌پر فسقلی 1: پی‌پر دندان‌هایش را مسواک می‌زند. ترجمه: حسین فتاحی. تهران: ذکر، 1391. 24 ص. خشتی. شابک: 0-520-307-964-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: کودک.

ماجراهای پی‌پر فسقلی 7: پی‌پر مهمان‌نوازی را یاد می‌گیرد. ترجمه: حسین فتاحی. تهران: ذکر، 1391. 24 ص. خشتی. شابک: 2-526-307-964-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: کودک.

ماجراهای پی‌پر فسقلی 11: پی‌پر نوبت را رعایت می‌کند. ترجمه: حسین فتاحی. تهران: ذکر، 1391. 24 ص. خشتی. شابک: 9-530-307-964-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: کودک.

ماجراهای پی‌پر فسقلی 16: پی‌پر یاد می‌گیرد که اشتباهاتش را بپذیرد. ترجمه: حسین فتاحی. تهران: ذکر، 1391. 24 ص. خشتی. شابک: 4-535-307-964-978. درجه استاندارد: مناسب برای: کودک.

لرستانی، فریبرز. خدایا شکر که پدربزرگ عینک خریده است. تصویرگر: ناهید لشگری فرهادی. تهران: دانش نگار، 1392. 24 ص. خشتی. شابک: 2-85-2927-964-978. درجه استاندارد: یک. مناسب برای: کودک.

تارلت، ایو. کاش من یک پرنده بودم. ترجمه: ناصر تهرانی. تصویرگر: ایو تارلت. تهران: پیک ادبیات، 1392. 28 ص. خشتی. شابک: 7-42-5190-600-978. درجه استاندارد: یک. مناسب برای: کودک.

تارلت، ایو. کاش من یک موش کوچولو بودم. ترجمه: ناصر تهرانی. تصویرگر: ایو تارلت. تهران: پیک ادبیات، 1392. 28 ص. خشتی. شابک: 0-41-5190-600-978. درجه استاندارد: یک. مناسب برای: کودک.

تارلت، ایو. کاش من یک نوزاد بودم. ترجمه: ناصر تهرانی. تصویرگر: ایو تارلت. تهران: پیک ادبیات، 1392. 28 ص. خشتی. شابک: 4-43-5190-600-978. درجه استاندارد: یک. مناسب برای: کودک.

آقاجانی، معصومه. لاکی خوش خنده. تصویرگر: سلیم صالحی. تهران: حوا، 1392. 24 ص. خشتی. شابک: 5-08-6777-600-978. درجه استاندارد: یک. مناسب برای: کودک.

وادال، مارتین. من مامانمو می‌خوام. ترجمه: حسین فتاحی. تصویرگر: پاتریک بن‌سون. تهران: ذکر، 1392. 24 ص. خشتی. شابک: 8-272-307-964-978. درجه استاندارد: دو. مناسب برای: کودک، مربی کودک.

فریمن، کلیر. یک بوس برای گربه کوچولو. ترجمه: حسین فتاحی. تصویرگر: کارولین پدلر. تهران: ذکر، 1392. 16 ص. خشتی. شابک: 2-539-307-964-978. درجه استاندارد: دو. مناسب برای: کودک.

کتاب کار کودک ـ مربی

کیهانی، فریبا. ریاضی 1 (1 و 2 و 3): گروه سنی 3 تا 4 سال. تصویرگر: عرفان ستاری جاوید. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، 1391. 36 ص. خشتی. شابک: 5-411-389-964-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: کودک، مربی کودک.

یوسفی، شهره. علوم 1: گیاهان و جانوران. تصویرگر: هدیه شاهرودی. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، 1391. 40 ص. رحلی. شابک: 7-420-389-964-978. درجه استاندارد: دو. مناسب برای: کودک، مربی کودک.

یوسفی، شهره. علوم 3 (علوم فیزیکی). تصویرگر: عرفان ستاری جاوید. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، 1392. 28 ص. رحلی. شابک: 2-441-389-964-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: کودک، مربی کودک.

دوگلاس، کیتی. مهارت حرکتی: مجموعه فعالیت‌های حرکتی درشت و ظریف برای کودکان پیش‌دبستان. ترجمه: مریم نوزرآدان. تصویرگر: سام سلماسی. تهران: نغمه‌ی نو، 1392. 24 ص. رحلی. شابک: 3-09-5988-600-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: مربی کودک، کودک.

مرجع نظری و دانش افزایی

مجدفر، مرتضی. 44 بازی خلاق برای کودکان پیش از دبستان: مستند‌سازی تجربه‌های زیسته‌ی یک پدر و مادر با فرزندشان در زمینه‌ی بازی‌های انجام شده با او. تهران: پیشگامان پژوهش مدار، 1391. 168 ص. خشتی. شابک: 7-7-92308-600-978. درجه استاندارد: دو. مناسب برای: والدین، کارشناس، مربی کودک.

قبادی، فرشته. بزرگ‌ترها اجازه دهید!. تهران: نگارینه، 1392. 32 ص. رقعی. شابک: 7-32-2300-964-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: والدین، کارشناس، مربی کودک.

هاشمی، سیدسعید. دعاهای قبل از خواب: مجموعه دعاهای کودکانه. تهران: کتاب چرخ‌فلک، 1392. 48 ص. رقعی. شابک: 1-50-5225-600-978. درجه استاندارد: دو. مناسب برای: والدین، مربی کودک.

نمایش خلاق

دوگلاس، کیتی. بازی نمایشی: مجموعه فعالیت‌های نمایشی خلاق برای کودکان پیش‌دبستان. ترجمه: مریم نوزرآدان. تصویرگر: سام سلماسی. تهران: نغمه‌ی نو، 1392. 32 ص. رحلی. شابک: 6-08-5988-600-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: کودک، مربی کودک.

 

 

راهنمایی/ متوسطه مقدماتی

 

دینی/ پیام‌های آسمان

حیدری ابهری، غلامرضا. 41 پرسش و پاسخ درباره زنان. تهران: قدیانی، 1392. 72 ص. رقعی. شابک: 4-372-251-600-978. درجه استاندارد: یک. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه مقدماتی، سوم راهنمایی، معلم.

حیدری ابهری، غلامرضا. 41 پرسش و پاسخ درباره حضرت مهدی(عج). تهران: قدیانی، 1392. 64 ص. رقعی. شابک: 7-368-251-600-978. درجه استاندارد: دو. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه مقدماتی، سوم راهنمایی، معلم.

رمضانیان، علیرضا. شهاب ثاقب: آسیب‌شناسی مباحث مهدویت. اصفهان: نقش نگین، 1392. 344 ص. رقعی. شابک: 3-98-6286-600-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: معلم.

ریاضیات

خلج طهرانی، حسام. ریاضی پایه اول (هفتم). تهران: الگو، 1392. 384 ص. رحلی. شابک: 9-48-6924-600-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه مقدماتی

زبان عربی

خاکبازان، مصطفی. عربی پایه اول (هفتم). تهران: الگو، 1392. 214 ص. رحلی. شابک: 8-45-6924-600-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه مقدماتی

پرکاری، مهدی. عربی هفتم پایه اول دوره متوسطه اول. تهران: گل‌واژه، 1392. 108 ص. رحلی. شابک: 9-965-482-964-978. درجه استاندارد: یک. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه مقدماتی

زبان و ادبیات فارسی

عاملیان، سیدعلی/ فاطمه، اصلانی/ امیر حائری، مصطفی. ادبیات هفتم (اول متوسطه 1): کتاب کار. تهران: خیلی سبز، 1392. 127 ص. رحلی. شابک: 6-61-6676-600-978. درجه استاندارد: مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه مقدماتی

علوم تجربی

کروی، آنیتا و... دیگران. دنیای نامرئی: مجموعه کتاب‌های (درون بدن انسان-درون بدن حیوانات-درون گیاهان-اتم‌ها ومولکول‌ها-اسرار کره زمین- کاوش در گذشته). تهران: مدرسه، 1391. ص. رحلی. شابک: 6-0380-08-964-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه مقدماتی، سوم راهنمایی

آلمن، تونی. مجموعه الهام از طبیعت جلد 1. ترجمه: مجید عمیق. تهران: مدرسه، 1391. ص. بیاض. شابک: 1-0439-08-964-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه مقدماتی، سوم راهنمایی

آلمن، تونی. مجموعه الهام از طبیعت جلد 2. ترجمه: مجید عمیق. تهران: مدرسه، 1391. ص. بیاض. شابک: 7-0440-08-964-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه مقدماتی، سوم راهنمایی

دویر، هلن. مجموعه نیروهای ویرانگر طبیعت. ترجمه: مجید عمیق. تهران: مدرسه، 1391. 96 ص. رحلی. شابک: 5-0460-08-964-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه مقدماتی، سوم راهنمایی

علوم تجربی/ تاریخ

اسپرول، آنا. مشاهیر علم، نوجوان و دانش: آشنایی با ادیسون. ترجمه: صدیقه ابراهیمی. تهران: ذکر، 1391. 48 ص. رقعی. شابک: 9-501-307-964-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: اول متوسطه مقدماتی، سوم راهنمایی

گریبین، جان آر/گریبین، مری. مشاهیر علم، نوجوان و دانش: آشنایی با اینشتین. ترجمه: مسعود سلطانی. تهران: ذکر، 1391. 64 ص. رقعی. شابک: 9-499-307-964-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: دانش‌آموز سوم راهنمایی معلم.

علوم تربیتی

نوری، یوسف. الگوی کاربردی هوشمندسازی مدارس. تهران: دانش آفرین/ رشد اندیشه، 1392. 112 ص. وزیری. شابک: 2-01-6999-600-978. درجه استاندارد: دو. مناسب برای: مدیر، کارشناس.

ظفری‌نژاد، عادل. تحلیل محتوای کتاب درسی. تهران: کورش چاپ، 1392. 288 ص. وزیری. شابک: 8-43-5022-600-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم، کارشناس.

حاجی بابایی، مرتضی. فنون کاربردی مشاوره در مدرسه. تهران: ما و شما، 1392. 212 ص. رقعی. شابک: 7-86-8875-964-978. درجه استاندارد: دو. مناسب برای: معلم، مشاور، دانشجویان مراکز تربیت معلم، کارشناس.

سعیدی، علی. فوت ‌و فن معلمی. تهران: لوح زرین، 1392. 148 ص. رقعی. شابک: 7-030-172-600-978. درجه استاندارد: دو. مناسب برای: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم.

پرناس، عبدالله/ محمدی، محمد. معلمان بخوانند. بندر عباس: رسول، 1392. 224 ص. رقعی. شابک: 6-30-6933-600-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم، کارشناس.

مهارت‌های زندگی

حاجی بابایی، مرتضی. تکنیک‌ها و مهارت‌های تست‌زنی، غلبه بر آزمون‌های تشریحی و کوتاه جواب، آماده‌شدن برای امتحانات، غلبه بر استرس و اضطراب امتحان. تهران: ما و شما، 1392. 214 ص. رقعی. شابک: 0-85-8875-964-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه مقدماتی، سوم راهنمایی

فیبر، آدل. چگونه به نوجوانمان گوش کنیم؟ چگونه با او صحبت کنیم. ترجمه: موسوی، فاطمه سادات. تهران: ما و شما، 1392. 168 ص. رقعی. شابک: 9-79-8875-964-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: معلم، والدین.

سلیقه‌دار، لیلا/ اصلانی، ابراهیم/ آقازاده، محرم/ مجدفر، مرتضی. لذت زندگی: رازهای پشت پرده (مهارت‌های زندگی: مهارت انتقال و ارتقای دانش جنسی). تهران: مرآت، 1392. 108 ص. پالتویی. شابک: 5-02-7239-600-978. درجه استاندارد: دو. مناسب برای: دانش‌آموزاول متوسطه مقدماتی، سوم راهنمایی، معلم، والدین.

سلیقه‌دار، لیلا/ اصلانی، ابراهیم/ آقازاده، محرم/ مجدفر، مرتضی. لذت زندگی: عبور از دیوارهای بلند (مهارت‌های زندگی: مهارت رودررویی با بحران‌های زندگی). تهران: مرآت، 1392. 96 ص. پالتویی. شابک: 8-01-7239-600-978. درجه استاندارد: دو. مناسب برای: دانش‌آموزاول متوسطه مقدماتی، سوم راهنمایی، معلم، والدین.

 

 

متوسطه

ادبیات فارسی

شرقی، مهران. آرایه‌های ادبی. تهران: تخته سیاه، 1392. 104 ص. رقعی. شابک: 3-22-6997-600-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: دانش‌آموز سوم متوسطه انسانی، پیش دانشگاهی

ملک‌محمدی، محمدرضا. کتاب‌محوری: زبان فارسی (3) سال سوم دبیرستان. تهران: بین‌المللی گاج، 1392. 288 ص. رحلی. شابک: 3-927-158-964-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: دانش‌آموز سوم متوسطه کلیه رشته‌ها

تاریخ

گریبین، جان آر/گریبین، مری. مشاهیر علم، نوجوان و دانش: آشنایی با اینشتین. ترجمه: مسعود سلطانی. تهران: ذکر، 1391. 64 ص. رقعی. شابک: 9-499-307-964-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: دانش‌آموز، معلم.

گریبین، جان آر/گریبین، مری. مشاهیر علم، نوجوان و دانش: آشنایی با نیوتن. ترجمه: پریسا همایون‌روز. تهران: ذکر، 1391. 80 ص. رقعی. شابک: 1-495-307-964-978. درجه استاندارد: مناسب برای: دانش‌آموزاول متوسطه مقدماتی، سوم راهنمایی، معلم.

استراترن، پل. مشاهیر علم، نوجوان و دانش: آشنایی با هاوکینگ. ترجمه: جواد ثابت‌نژاد. تهران: ذکر، 1391. 80 ص. رقعی. شابک: 7-493-307-964-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: دانش‌آموزاول متوسطه مقدماتی، سوم راهنمایی، معلم.

بیات، کاوه. آمال ایرانیان: از کنفرانس صلح پاریس تا قرارداد 1919 ایران و انگلیس. تهران: پردیس دانش/ شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب، 1392. 824 ص. رقعی. شابک: 2-032-300-600-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: متوسطه کلیه رشته‌ها، معلم.

پرسیتس، مویسیآرونوویچ. بلشویک‌ها و نهضت جنگل. ترجمه: حمید احمدی. تهران: پردیس‌دانش، 1392. 128 ص. رقعی. شابک: 5-044-300-600-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: معلم.

شوشتری، ابراهیم. فرمان مقاومت: خاطرات ابراهیم شوشتری از شورش پادگان قلعه‌مرغی 8 شهریور 1320. تهران: پردیس‌دانش، 1391. 144 ص. رقعی. شابک: 5-61-2509-964-978. درجه استاندارد: دو. مناسب برای: معلم.

کوشکی، بصیر. کوروش کبیر بربام اندیشه (تحلیل و ارزیابی تشکیل امپراتوری هخامنشیان). خرم‌آباد: شاپور خواست، 1392. 168 ص. وزیری. شابک: 0-024-260-600-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: متوسطه کلیه رشته‌ها، معلم.

دینی

حیدری ابهری، غلامرضا. 41 پرسش و پاسخ درباره حضرت مهدی(عج). تهران: قدیانی، 1392. 64 ص. رقعی. شابک: 7-368-251-600-978. درجه استاندارد: دو. مناسب برای: دانش‌آموز متوسطه کلیه رشته‌ها، معلم.

حیدری ابهری، غلامرضا. 41 پرسش و پاسخ درباره زنان. تهران: قدیانی، 1392. 72 ص. رقعی. شابک: 4-372-251-600-978. درجه استاندارد: یک. مناسب برای: دانش‌آموز متوسطه کلیه رشته‌ها، معلم.

رمضانیان، علیرضا. شهاب ثاقب (آسیب‌شناسی مباحث مهدویت). اصفهان: نقش نگین، 1392. 344 ص. رقعی. شابک: 3-98-6286-600-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: معلم.

ریاضی

ارشاد، سیدمحمد صالح. کتاب کار حسابان سوم دبیرستان. تهران: علم و دانش/ موسسه آموزشی طلایه‌داران علامه حلی، 1392. 256 ص. رحلی. شابک: 7-15-7136-600-978. درجه استاندارد: مناسب برای: دانش‌آموز سوم متوسطه ریاضی

ارشاد، سید محمدصالح. کتاب کار ریاضی اول دبیرستان. تهران: علم و دانش/ موسسه آموزشی طلایه‌داران علامه حلی، 1392. 240 ص. رحلی. شابک: 3-13-7136-600-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه

زبان عربی

درویش، حبیب‌الله. عربی 1: کتاب کار. تهران: خیلی سبز، 1392. 155 ص. رحلی. شابک: 8-38-6676-600-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه

مهدی عباسی، مهدی. فن ترجمه عربی:‌ ترجمه، تعریب و مفهوم. تهران: الگو، 1391. 274 ص. رقعی. شابک: 4-14-6924-600-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی

اعلائی، سیدمحمد هادی. کتاب کار عربی دوم دبیرستان. تهران: علم و دانش/ موسسه آموزشی طلایه‌داران علامه حلی، 1392. 150 ص. رحلی. شابک: 1-17-7136-600-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: دانش‌آموز دوم متوسطه ریاضی، دوم متوسطه تجربی، دوم متوسطه انسانی

زیست‌شناسی

کروی، آنیتاو... دیگران. دنیای نامرئی: مجموعه کتاب‌های درون بدن انسان، درون بدن حیوانات، درون گیاهان، اتم‌ها و مولکول‌ها، اسرار کره زمین، کاوش در گذشته. تهران: مدرسه، 1391. ص. رحلی. شابک: 6-0380-08-964-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: دانش‌آموز متوسطه کلیه رشته‌ها

شاه‌نظر، رضا. ژنتیک کلاسیک. تهران: فاطمی، 1392. 170 ص. وزیری. شابک: 1-752-318-964-978. درجه استاندارد: دو. مناسب برای: دانش‌آموز دوم متوسطه تجربی، سوم متوسطه تجربی

آلمن، تونی. مجموعه الهام از طبیعت جلد 1. ترجمه: مجید عمیق. تهران: مدرسه، 1391. ص. بیاض. شابک: 1-0439-08-964-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: دانش‌آموز

آلمن، تونی. مجموعه الهام از طبیعت جلد 2. ترجمه: مجید عمیق. تهران: مدرسه، 1391. ص. بیاض. شابک: 7-0440-08-964-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: دانش‌آموز متوسطه کلیه رشته‌ها

دویر، هلن. مجموعه نیروهای ویرانگر طبیعت. ترجمه: مجید عمیق. تهران: مدرسه، 1391. 96 ص. رحلی. شابک: 5-0460-08-964-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: دانش‌آموز متوسطه کلیه رشته‌ها

میرزایی، معصومه. نگرشی مفهومی بر زیست‌شناسی پیش‌دانشگاهی (1). تهران: نوآور، 1392. 224 ص. وزیری. شابک: 1-22-2804-964-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: معلم.

صابر، نیره/ پناهی تلخستانی، نسرن/ میرزایی، معصومه. نگرشی مفهومی بر زیست‌شناسی پیش‌دانشگاهی (2). تهران: نوآور، 1392. 216 ص. وزیری. شابک: 7-46-2804-964-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: دانش‌آموز، معلم.

شیمی

سپهری، نیما. شیمی 3: کتاب کار. تهران: خیلی سبز، 1392. 248 ص. رحلی. شابک: 1-66-6676-600-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: دانش‌آموز سوم متوسطه تجربی

علوم تربیتی

ماکسول، جان سی. 5 مرحله رهبری: گام‌هایی مؤثر برای آن که استعدادهای خود را به حداکثر برسانید. ترجمه: مهسار مشتاق. تهران: ابوعطا، 1392. ص. رقعی. شابک: 0-175-170-964-978. درجه استاندارد: دو. مناسب برای: مدیر، دانشجویان مراکز تربیت معلم، کارشناس.

الدر، لیندا. استانداردهای توانایی تفکر انتقادی: اصل‌ها، شاخص‌های کارکرد و پیامدها. تهران: سپهر دانش، 1391. 106 ص. رقعی. شابک: 4-79-8966-964-978. درجه استاندارد: مناسب برای: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم.

نوری، یوسف. الگوی کاربردی هوشمندسازی مدارس. تهران: دانش آفرین/ رشد اندیشه، 1392. 112 ص. وزیری. شابک: 2-01-6999-600-978. درجه استاندارد: دو. مناسب برای: مدیر، کارشناس.

عابدی تجریشی، شیده. انتخاب آگاهانه رشته تحصیلی و شغل (برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری شخصی در زمینه انتخاب رشته تحصیلی و شغل). تهران: نقش آفرینان بابکان، 1391. 116 ص. رحلی. شابک: 3-6-62237-600-978. درجه استاندارد: مناسب برای: دانش‌آموز سوم متوسطه کلیه رشته‌ها، پیش دانشگاهی کلیه رشته‌ها، معلم، مشاور.

ظفری‌نژاد، عادل. تحلیل محتوای کتاب درسی. تهران: کورش چاپ، 1392. 288 ص. وزیری. شابک: 8-43-5022-600-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم، کارشناس.

فولن، مایکل. رهبری تغییر. ترجمه: ویدا ذوالفقاری. تهران: ابوعطا، 1392. 104 ص. رقعی. شابک: 6-157-170-964-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: مدیر، دانشجویان مراکز تربیت معلم.

حاجی بابایی، مرتضی. فنون کاربردی مشاوره در مدرسه. تهران: ما و شما، 1392. 212 ص. رقعی. شابک: 7-86-8875-964-978. درجه استاندارد: دو. مناسب برای: معلم، مشاور، دانشجویان مراکز تربیت معلم، کارشناس.

پرناس، عبدالله/ محمدی، محمد. معلمان بخوانند. بندر عباس: رسول، 1392. 224 ص. رقعی. شابک: 6-30-6933-600-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم، کارشناس.

فیزیک

رضایتی، عباس. فیزیک 3: کتاب کار تجربی. تهران: خیلی سبز، 1392. 180 ص. رحلی. شابک: 2-56-6676-600-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: دانش‌آموز سوم متوسطه تجربی

علیدوست، ابوالفضل. کتاب کار فیزیک اول دبیرستان. تهران: علم و دانش/ موسسه آموزشی طلایه‌داران علامه حلی، 1392. 168 ص. رحلی. شابک: 2-10-7136-600-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه

دپارتمان علمی مرآت. بسته مدیریت کلاسی: کتاب کار و تمرین فیزیک 2. تهران: مرآت دانش، 1392. 216 ص. رحلی. شابک: 6-718-125-600-978. درجه استاندارد: مناسب برای: دانش‌آموز دوم متوسطه ریاضی و تجربی

مهارت‌های زندگی

کارنگی، دیل. آیین دوست‌یابی. ترجمه: سیدحسن حسینی. تهران: قدیانی، 1392. 384 ص. رقعی. شابک: 2-149-251-600-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: دانش‌آموز متوسطه کلیه رشته‌ها، معلم، والدین، مدیر، مشاور، دانشجویان مراکز تربیت معلم، کارشناس.

سلیقه‌دار، لیلا/ اصلانی، ابراهیم/ آقازاده، محرم/ مجدفر، مرتضی. لذت زندگی: اندیشه نو، زندگی متفاوت: (مهارت‌های فرایندی: تفکر خلاق و تفکر نقاد). تهران: مرآت، 1392. 120 ص. پالتویی. شابک: 6-5-94101-600-978. درجه استاندارد: دو. مناسب برای: دانش‌آموز متوسطه کلیه رشته‌ها، معلم، والدین.

یزدپور، محمدرضا. تشخیص و تغییر رفتارهای ناهنجار همسر. تهران: قدیانی، 1392. 144 ص. رقعی. شابک: 8-259-251-600-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: معلم، والدین.

کارنگی، دیل. چگونه آسان و تأثیرگذار سخنرانی کنیم؟. ترجمه: سیدحسن حسینی. تهران: قدیانی، 1392. 272 ص. رقعی. شابک: 8-147-251-600-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: معلم.

کارنگی، دیل. چگونه از زندگی و شغل لذت ببریم؟. ترجمه: سیدحسن حسینی. تهران: قدیانی، 1392. 256 ص. رقعی. شابک: 5-148-251-600-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: معلم.

کارنگی، دیل. چگونه اعتماد به نفس را افزایش دهیم؟. ترجمه: سید حین حسینی. تهران: قدیانی، 1392. 304 ص. رقعی. شابک: 8-150-251-600-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: معلم، والدین، مدیر، مشاور، دانشجویان مراکز تربیت معلم، کارشناس.

فیبر، آدل. چگونه به نوجوانمان گوش کنیم؟ چگونه با او صحبت کنیم. ترجمه: موسوی، فاطمه سادات. تهران: ما و شما، 1392. 168 ص. رقعی. شابک: 9-79-8875-964-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: اول متوسطه، معلم، والدین.

سلیقه‌دار، لیلا/ اصلانی، ابراهیم/ آقازاده، محرم/ مجدفر، مرتضی. لذت زندگی: خیلی نزدیک، کمی دور: (تفاهم و همدلی). تهران: مرآت، 1392. 72 ص. پالتویی. شابک: 5-2-94101-600-978. درجه استاندارد: دو. مناسب برای: دانش‌آموزمتوسطه کلیه رشته‌ها، معلم، والدین.

سلیقه‌دار، لیلا/ اصلانی، ابراهیم/ آقازاده، محرم/ مجدفر، مرتضی. لذت زندگی: دنیای من، دنیای تو: (روابط بین‌فردی و ارتباط مؤثر). تهران: مرآت، 1392. 72 ص. پالتویی. شابک: 8-1-94101-600-978. درجه استاندارد: دو. مناسب برای: دانش‌آموزمتوسطه کلیه رشته‌ها، معلم، والدین.

حاجی بابایی، مرتضی. دنیای نامرئی: مجموعه کتاب‌های درون بدن انسان، درون بدن حیوانات، درون گیاهان، اتم‌ها و مولکول‌ها، اسرار کره زمین، کاوش در گذشته. تهران: ما و شما، 1392. 214 ص. رقعی. شابک: 0-85-8875-964-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: دانش‌آموز.

سلیقه‌دار، لیلا/ اصلانی، ابراهیم/ آقازاده، محرم/ مجدفر، مرتضی. لذت زندگی: رازهای پشت پرده (مهارت‌های زندگی: مهارت انتقال و ارتقای دانش جنسی). تهران: مرآت، 1392. 108 ص. پالتویی. شابک: 5-02-7239-600-978. درجه استاندارد: دو. مناسب برای: دانش‌آموز متوسطه کلیه رشته‌ها، معلم، والدین.

سلیقه‌دار، لیلا/ اصلانی، ابراهیم/ آقازاده، محرم/ مجدفر، مرتضی. لذت زندگی: روبه‌روی آینه (خودآگاهی). تهران: مرآت، 1392. 72 ص. پالتویی. شابک: 1-0-94101-600-978. درجه استاندارد: دو. مناسب برای: دانش‌آموزمتوسطه کلیه رشته‌ها، معلم، والدین.

سلیقه‌دار، لیلا/ اصلانی، ابراهیم/ آقازاده، محرم/ مجدفر، مرتضی. لذت زندگی: سیب‌هایی سر راه: (تصمیم‌گیری). تهران: مرآت، 1392. 84 ص. پالتویی. شابک: 2-3-94101-600-978. درجه استاندارد: دو. مناسب برای: دانش‌آموزمتوسطه کلیه رشته‌ها، معلم، والدین.

سلیقه‌دار، لیلا/ اصلانی، ابراهیم/ آقازاده، محرم/ مجدفر، مرتضی. لذت زندگی: شاخه گلی تقدیم به خودم: (مهارت مدیریت فشار روانی و هیجان‌ها). تهران: مرآت، 1392. 96 ص. پالتویی. شابک: 3-6-94101-600-978. درجه استاندارد: دو. مناسب برای: دانش‌آموزمتوسطه کلیه رشته‌ها، معلم، والدین.

سلیقه‌دار، لیلا/ اصلانی، ابراهیم/ آقازاده، محرم/ مجدفر، مرتضی. لذت زندگی: عبور از دیوارهای بلند (مهارت‌های زندگی: مهارت رودررویی با بحران‌های زندگی). تهران: مرآت، 1392. 96 ص. پالتویی. شابک: 8-01-7239-600-978. درجه استاندارد: دو. مناسب برای: دانش‌آموز، معلم، والدین. متوسطه کلیه رشته‌ها

سلیقه‌دار، لیلا/ اصلانی، ابراهیم/ آقازاده، محرم/ مجدفر، مرتضی. لذت زندگی: گره‌گشایی در روز روشن: (تعارض و حل مسئله). تهران: مرآت، 1392. 84 ص. پالتویی. شابک: 9-4-94101-600-978. درجه استاندارد: دو. مناسب برای: دانش‌آموز متوسطه کلیه رشته‌ها، معلم، والدین.

سلیقه‌دار، لیلا/ اصلانی، ابراهیم/ آقازاده، محرم/ مجدفر، مرتضی. لذت زندگی: نفس راحت، خنده عمیق (مهارت‌های زندگی: مهارت سلامت جسمانی و روانی). تهران: مرآت، 1392. 96 ص. پالتویی. شابک: 1-00-7239-600-978. درجه استاندارد: دو. مناسب برای: دانش‌آموز، معلم، والدین. متوسطه کلیه رشته‌ها

سلیقه‌دار، لیلا/ اصلانی، ابراهیم/ آقازاده، محرم/ مجدفر، مرتضی. لذت زندگی: ویندوز جدید زندگی! (مهارت‌های زندگی: مهارت زندگی در دنیای امروز). تهران: مرآت، 1392. 96 ص. پالتویی. شابک: 4-9-94101-600-978. درجه استاندارد: دو. مناسب برای: دانش‌آموز متوسطه کلیه رشته‌ها، معلم، والدین.

ماکسول، جان سی. یادداشت‌های روزانه جان سی. مکسول. ترجمه: شاهین برادران. تهران: ابوعطا، 1392. 216 ص. رقعی. شابک: 9-169-170-964-978. درجه استاندارد: یک. مناسب برای: دانش‌آموز متوسطه کلیه رشته‌ها، معلم، والدین، مدیر، مشاور، دانشجویان مراکز تربیت معلم، کارشناس.

سلیقه‌دار، لیلا/ اصلانی، ابراهیم/ آقازاده، محرم/ مجدفر، مرتضی. لذت زندگی: یک شهر، یک سقف (مهارت‌های زندگی: مهارت شهروندی). تهران: مرآت، 1392. 96 ص. پالتویی. شابک: 7-8-94101-600-978. درجه استاندارد: دو. مناسب برای: دانش‌آموزمتوسطه کلیه رشته‌ها، معلم، والدین.

فنی و حرفه‌‌ای و کاردانش

رایانه

باوی، امید/گودرز، سعید. آموزش تصویری ایلوستریتور. تهران: پرسون، 1392. 288 ص. وزیری. شابک: 8-22-6471-600-978. درجه استاندارد: سه. مناسب برای: هنرجو، سوم فنی و حرفه‌‌ای، هنرآموز.

گروه تألیف بنیاد. مهارت اول: مفاهیم پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT). تهران: مدرسه، 1391. 96 ص. وزیری. شابک: 9-0574-08-964-978. درجه استاندارد: مناسب برای: هنرجو.

گروه تألیف بنیاد. مهارت پنجم: پایگاه داده (Access 2007). تهران: مدرسه، 1391. 272 ص. وزیری. شابک: 1-0570-08-964-978. درجه استاندارد: مناسب برای: هنرجو.

گروه تألیف بنیاد. مهارت چهارم: صفحه گسترده (Excel 2007). تهران: مدرسه، 1391. 164 ص. وزیری. شابک: 2-0573-08-964-978. درجه استاندارد: مناسب برای: هنرجو.

گروه تألیف بنیاد. مهارت دوم: استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل‌ها (Windows 7). تهران: مدرسه، 1391. 112 ص. وزیری. شابک: 5-0572-08-964-978. درجه استاندارد: مناسب برای: هنرجو.

گروه تألیف بنیاد. مهارت سوم: واژه‌ پرداز (Word 2007). تهران: مدرسه، 1391. 180 ص. وزیری. شابک: 6-0575-08-964-978. درجه استاندارد: مناسب برای: هنرجو.

گروه تألیف بنیاد. مهارت ششم: (Power Point 2007). تهران: مدرسه، 1391. 184 ص. وزیری. شابک: 8-0571-08-964-978. درجه استاندارد: مناسب برای: هنرجو.

گروه تألیف بنیاد. مهارت هفتم: اینترنت و پست الکترونیک. تهران: مدرسه، 1391. 160 ص. وزیری. شابک: 3-0576-08-964-978. درجه استاندارد: مناسب برای: هنرجو.

گروه تألیف بنیاد. واژه‌پرداز پیشرفته (Word Advanced). تهران: مدرسه، 1392. 164 ص. وزیری. شابک: 1-0608-08-964-978. درجه استاندارد: مناسب برای: هنرجو.

هنر: گرافیک

مکنب، مگی. طراحی با الگوهای طبیعی. ترجمه: سارا سادات تجاره. تهران: فرهنگسرای میردشتی، 1392. 152 ص. وزیری. شابک: 1-64-6016-600-978. درجه استاندارد: یک. مناسب برای: هنرجو ی پیش دانشگاهی فنی و حرفه‌‌ای، هنرآموز.

 

۶ دی ۱۳۹۲ ۰۱:۲۱
تعداد بازدید : ۲,۸۰۶

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید