دوشنبه ۴ تیر ۱۴۰۳
 

اخبار

نام و مشخصات 231 کتاب مناسب آموزشی جدید اعلام شد

دبیرخانه سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی نام و مشخصات 231 کتاب مناسب آموزشی جدید را منتشر کرد. این کتاب‌ها در دو ماه اخیر بررسی و توسط کارشناسان این دبیرخانه مناسب تشخیص داده شده‌اند.

بنا به گزارش خبرنگار سامان‌کتاب، در فهرست جدید دبیرخانه سامان‌هی منابع آموزشی و تربیتی، بیش‌ترین کتاب مناسب معرفی شده با 62 عنوان اختصاص به دوره راهنمایی/ متوسطه مقدماتی دارد. متوسطه نظری با 59 عنوان، دوره ابتدایی با 55 عنوان، پیش‌دبستان با 45 عنوان و بالاخره متوسطه فنی و حرفه‌ای و کاردانش با 10 عنوان کتاب مناسب، به ترتیب در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

این فهرست بر اساس دوره تحصیلی و موضوع کتاب تنظیم و در آن اطلاعات هر کتاب به این ترتیب آورده شده است: عنوان مجموعه: عنوان کتاب؛ نام خانوادگی و نام مؤلف یا مؤلفان؛ نام و نام خانوادگی مترجم یا مترجمان؛ نام و نام خانوادگی تصویرگر؛ محل نشر: ناشر، سال انتشار؛ تعداد صفحات؛ قطع کتاب؛ شابک؛ درجه استاندارد و مخاطب کتاب

وجود نام یک کتاب در این فهرست به منزله آن است که کتاب از استانداردهای یک کتاب آموزشی برخوردار است و می‌توان نسبت به عرضه، خرید یا معرفی آن در آموزشگاه‌ها مبادرت کرد. برای مقایسه سطح کیفی کتاب‌های مناسب، می‌توان از شاخص درجه استاندارد کمک گرفت که از ابتدای سال جاری در معرفی کتاب‌های آموزشی آورده می‌شود. 

فهرست‌های پیشین سال 1392 را از طریق پیوندهای زیر ببینید:

 

تعداد 153 کتاب تازه، به فهرست کتاب‌های مناسب امسال افزوده شد

کتاب‌های مناسب ماه آبان: 77 عنوان

98 عنوان کتاب در فهرست کتاب‌های مناسب مهر 1392

نخستین فهرست کتاب‌های مناسب دوره ابتدایی در سال 1392 اعلام شد

اعلام 21 کتاب آموزشی مناسب برای هنرجویان و هنرآموزان

اعلام فهرست کتاب‌های مناسب ماه شهریور 1392

 

 

ابتدایی

ادبیات فارسی

مشاعره در مدرسه؛ اخباری، مهسا؛ تهران: مهسا اخباری، 1392؛ 288 ص.؛ پالتویی؛ شابک: 3-9944-04-964-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: دانش‌آموز پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی

تفکر و پژوهش

آموزش تفکر به کودکان تمرینات عملی برای کودکان 14-8 سال؛ نجفی، محمد/ مرادی، محمدرضا/ نوروزی، رضاعلی/ بابازاده، طاهره؛ ترجمه: رام؛ اصفهان: آموخته، 1391؛ 116 ص.؛ وزیری؛ شابک: 0-18-6465-600-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: دانش‌آموز چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی و معلم

ریاضی

دبس‌نامه‌ی ریاضی دوم دبستان نیم‌سال اول؛ تهامی، سیدرضا و ...دیگران؛ تهران: فردین، 1392؛ 64 ص.؛ رحلی؛ شابک: 4-94-6650-600-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: دانش‌آموز دوم ابتدایی

ریاضی اول دبستان؛ طهماسبی، فائقه/ مغیثی، فریده؛ تهران: مبتکران/ پیشروان، 1392؛ 176 ص.؛ رحلی؛ شابک: 8-1856-07-964-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: دانش‌آموز اول ابتدایی

ریاضی سوم دبستان؛ محمد طالبی، سمیه؛ تهران: مبتکران/ پیشروان، 1392؛ 184 ص.؛ رحلی؛ شابک: 3-1905-07-964-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: دانش‌آموز سوم ابتدایی

ریاضیات مفهومی پنجم ابتدایی: مجموعه آزمون‌های خلاقانه...؛ نیکزاد، سمیرا؛ تهران: مبتکران/ پیشروان، 1392؛ 284 ص.؛ وزیری؛ شابک: 6-1719-07-964-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: دانش‌آموز پنجم ابتدایی

کتاب کار تلاش من (در رسیدن به راهبردهای حل مسئله)؛ ابرهیمی‌نژاد، شعله؛ اصفهان: برترین اندیشه، 1391؛ 92 ص.؛ رحلی؛ شابک: 5-60-5275-600-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: دانش‌آموز اول ابتدایی

زبان‌آموزی

افسانه‌ها و مثل‌ها-پندهایی از کشور چین؛ وانگ، هونگچن؛ ترجمه: مهران محبوبی؛ تهران: آبشن، 1391؛ 128 ص.؛ وزیری؛ شابک: 5-23-6260-600-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: دانش‌آموز ششم ابتدایی

کتاب سبحان: بهتر بخوانیم/ زیبا بنویسیم؛ کریمی، اعظم/ صفری، علی‌اکبر؛ اراک: علی اکبر صفری، 1392؛ 95 ص.؛ وزیری؛ شابک: 9-3717-04-964-978؛ درجه استاندارد: دو؛ مناسب برای: دانش‌آموز اول ابتدایی

داستان یک زرافه؛ هرمس، رونالد؛ ترجمه: لیلا علی قلی‌زاده؛ تهران: سرو یاسین، 1392؛ 36 ص.؛ خشتی؛ شابک: 6-94-5851-600-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: دانش‌آموز دوم ابتدایی، سوم ابتدایی

سفرهای پور ماجرای داری و ناری: دیدار شگفت با ابوعلی‌سینا؛ فیض آبادی، ابوالقاسم؛ تهران: نخستین، 1392؛ 64 ص.؛ رقعی؛ شابک: 1-058-127-600-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: دانش‌آموز چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، چهارم ابتدایی جدید

سفرهای پور ماجرای داری و ناری: دیداری شگفت با حکیم عمر خیام نیشابوری؛ فیض آبادی، ابوالقاسم؛ تهران: نخستین، 1392؛ 64 ص.؛ رقعی؛ شابک: 4-060-127-600-978؛ درجه استاندارد: دو؛ مناسب برای: دانش‌آموز چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، چهارم ابتدایی جدید

سفرهای پور ماجرای داری و ناری: دیداری شگفت با زکریای رازی؛ فیض آبادی، ابوالقاسم؛ تهران: نخستین، 1392؛ 64 ص.؛ رقعی؛ شابک: 8-059-127-600-978؛ درجه استاندارد: دو؛ مناسب برای: دانش‌آموز چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، چهارم ابتدایی جدید

سفرهای پور ماجرای داری و ناری: دیداری شگفت با سلطان سخن ابوالقاسم فردوسی؛ فیض آبادی، ابوالقاسم؛ تهران: نخستین، 1392؛ 64 ص.؛ رقعی؛ شابک: 1-061-127-600-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: دانش‌آموز چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، چهارم ابتدایی جدید

کتاب کار در منزل فارسی ویژه اول دبستان؛ رضایی، زینب؛ تهران: شینه/ آراد کتاب، 1392؛ 172 ص.؛ رحلی؛ شابک: 2-21-6908-600-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: دانش‌آموز اول ابتدایی

کتاب کار در منزل فارسی ویژه اول دبستان؛ رضایی، زینب؛ تهران: شینه/ آراد کتاب، 1392؛ 321 ص.؛ رحلی؛ شابک: 9-22-6908-600-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: دانش‌آموز اول ابتدایی

کتاب کار فارسی دوم دبستان؛ علیزاده، فاطمه صغری؛ تهران: مدرسه، 1392؛ 123 ص.؛ رحلی؛ شابک: 6-0533-08-964-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: دانش‌آموز دوم ابتدایی

کتاب کار فارسی ششم دبستان؛ علیزاده، فاطمه صغری؛ تهران: مدرسه، 1391؛ 156 ص.؛ رحلی؛ شابک: 3-534-08-964-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: دانش‌آموز ششم ابتدایی

کتاب کار و تمرین انشای سوم دبستان براساس کتاب فارسی سوم دبستان همراه با دستورالعمل‌هایی ساده برای بندنویسی، خلاصه‌نویسی و کاربرد بعضی از نشانه‌های نگارشی؛ هاشمی، کبری؛ تهران: دانش آفرین/ رشد اندیشه، 1392؛ 56 ص.؛ وزیری؛ شابک: 9-02-6999-600-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: دانش‌آموز سوم ابتدایی

کتاب کار و تمرین فارسی اول ابتدایی؛ بهرامیان، اکرم؛ تهران: گل‌واژه، 1392؛ 180 ص.؛ رحلی؛ شابک: 5-950-482-964-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: دانش‌آموز اول ابتدایی

نگاهی به شعر کودک (نقد و بررسی اشعار عباس یمینی شریف؛ نجفی، علی؛ مشهد: ضریح آفتاب، 1392؛ 180 ص.؛ رقعی؛ شابک: 1-632-429-964-978؛ درجه استاندارد: دو؛ مناسب برای: معلم

یادگیری پایدار و تمرین هدفدار املا تلفیقی کلاس املای دوم ابتدایی؛ دارایی، مهوش/ دارایی، مینو؛ تهران: مبتکران/ پیشروان، 1392؛ 82 ص.؛ وزیری؛ شابک: 3-1848-07-964-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: دانش‌آموز دوم ابتدایی

علوم تجربی

شگفتی‌های جهان: آب و هواشناسی؛ فرانکو، کتی؛ ترجمه: مهناز عسگری؛ تهران: محراب قلم، 1392؛ 28 ص.؛ رحلی؛ شابک: 9-698-103-600-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: دانش‌آموز ششم ابتدایی

دانش‌نامه‌ کودکان و نوجوانان: پرندگان؛ اسدی‌کیا، حمید؛ تهران: مبتکران، 1392؛ 20 ص.؛ رحلی؛ شابک: 3-1723-07-964-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: دانش‌آموز سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، چهارم ابتدایی جدید

دانش‌نامه‌ کودکان و نوجوانان: جانوران دریایی؛ اسدی‌کیا، حمید؛ تهران: مبتکران، 1392؛ 20 ص.؛ رحلی؛ شابک: 0-1724-07-964-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: دانش‌آموز دوم ابتدایی، سوم ابتدایی

دانش‌نامه‌ کودکان و نوجوانان: جانوران وحشی؛ جلالی، مریم؛ تهران: مبتکران، 1392؛ 20 ص.؛ رحلی؛ شابک: 3-1695-07-964-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: دانش‌آموز دوم ابتدایی، سوم ابتدایی

شگفتی‌های جهان: دانشنامه مصور انرژی و انواع آن؛ فرانکو، کتی؛ ترجمه: مهناز عسگری؛ تهران: محراب قلم ، 1392؛ 28 ص.؛ رحلی؛ شابک: 2-697-103-600-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: دانش‌آموز پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی

شگفتی‌های جهان: زنبورهای عسل؛ بوکادور، سابین؛ ترجمه: مهناز عسگری؛ تهران: محراب قلم ، 1392؛ 28 ص.؛ رحلی؛ شابک: 9-713-103-600-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: دانش‌آموز پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی

دانش‌نامه‌ کودکان و نوجوانان: علم؛ جلالی، مریم؛ تهران: مبتکران، 1392؛ 20 ص.؛ رحلی؛ شابک: 6-1694-07-964-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: دانش‌آموز سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی

علوم ششم دبستان؛ حسینی، احمد؛ تهران: مبتکران/ پیشروان، 1392؛ 156 ص.؛ رحلی؛ شابک: 8-1830-07-964-978؛ درجه استاندارد: دو؛ مناسب برای: دانش‌آموز ششم ابتدایی

کتاب آموزشی آب و زندگی 1 (کتاب کار)؛ یونسلو، صادق؛ تهران: صادق یونسلو، 1392؛ 28 ص.؛ رحلی؛ شابک: 5-0223-04-600-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: دانش‌آموز اول ابتدایی

علوم تجربی/ مهارت‌های زندگی

کرم‌های باغچه ما؛ آذربایجانی، علیرضا؛ تهران: سرو یاسین، 1392؛ 28 ص.؛ وزیری؛ شابک: 2-92-5851-600-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: دانش‌آموز دوم ابتدایی، سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، چهارم ابتدایی جدید

علوم تربیتی

از من تا ما؛ دهستانی، منصور؛ قم: میم، 1392؛ 192 ص.؛ رقعی؛ شابک: 9-37-8619-964-978؛ درجه استاندارد: دو؛ مناسب برای: معلم، مدیر، مشاور، دانشجویان مراکز تربیت معلم، کارشناس

الگوهای فعال تدریس (2) (بدیعه‌پردازی، کارایی تیم، روشن‌سازی طرز تلقی)؛ کاظمی، مهدی/ صادقی، پوران؛ قم: آیین احمد(ص)، 1391؛ 56 ص.؛ رقعی؛ شابک: 5-67-5335-600-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم

الگوهای فعال تدریس (3) (بارش فکری، تفکر استقرایی، تفحص گروهی)؛ کاظمی، مهدی/ میری، بدرالسادات/ صادقی، پوران؛ قم: آیین احمد(ص)، 1391؛ 56 ص.؛ رقعی؛ شابک: 2-68-5335-600-978؛ درجه استاندارد: دو؛ مناسب برای: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم

الگوهای فعال تدریس 4 (قضاوت عملکرد، دریافت مفاهیم، ایفای نقش)؛ کاظمی، مهدی/ میری، بدرالسادات/ صادقی، پوران؛ قم: آیین احمد(ص)، 1391؛ 56 ص.؛ رقعی؛ شابک: 9-69-5335-600-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم

الگوهای فعال تدریس: (9 الگو از الگوهای نوین تدریس به همراه نمونه تدریس)؛ کاظمی، مهدی/ میری، بدرالسادات/ صادقی، پوران؛ قم: آیین احمد(ص)، 1391؛ 80 ص.؛ رقعی؛ شابک: 7-63-5335-600-978؛ درجه استاندارد: دو؛ مناسب برای: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم

برانگیختن نبوغ کودکان در کلاس درس؛ آرمسترانگ، توماس؛ ترجمه: حسن قاسم زاده؛ تهران: دنیای نو، 1392؛ 96 ص.؛ وزیری؛ شابک: 9-79-1720-964-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: معلم

عمومی

تابستانه ششم دبستان؛ محمدطالبی، سیمه/ امیدی، فریبا/ دولتشاهی، ریحانه؛ تهران: مبتکران/ پیشروان، 1392؛ 180 ص.؛ رحلی؛ شابک: 0-1737-07-964-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: دانش‌آموز ششم ابتدایی

هر آدینه..." دوم ابتدایی" شامل: تعلیمات اجتماعی-ریاضی-علوم-هدیه‌های آسمان؛ سام آرام، سادنا؛ اصفهان: برترین اندیشه، 1391؛ 144 ص.؛ رحلی؛ شابک: 8-69-5275-600-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: دانش‌آموز دوم ابتدایی

یادگیری متقاطع 64 جدول برای پنجم دبستان؛ تهامی، سیدرضا/ اقتداری نائینی، هنگامه/ کاشی، مهدی/ عقابی، آرزو؛ تهران: فردین، 1392؛ 48 ص.؛ رحلی؛ شابک: 4-81-6650-600-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: دانش‌آموز پنجم ابتدایی

کار و فناوری

مجموعه کتاب‌های آموزشی ساویس: آموزش مبانی رایانه‌ای با رنگ‌آمیزی؛ رضایی، اکرم/ قاسمی، الهه؛ مشهد: امید مهر، 1392؛ 40 ص.؛ رحلی؛ شابک: 6-147-154-600-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: دانش‌آموز اول ابتدایی

نوشتاری فارسی

یادگیری پایدار و تمرین هدفدار املای تلفیقی کلاس چهارم ابتدایی برا ی استفاده اولیا، معلمان و دانش‌آموزان؛ دارایی، مینو/ دارایی، مهوش؛ تهران: مبتکران/ پیشروان، 1392؛ 144 ص.؛ وزیری؛ شابک: 0-1849-07-964-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: دانش‌آموز چهارم ابتدایی

هدیه آسمانی

از این خونه به اون خونه؛ تفسیر زیبای مفهوم مرگ برای بچه‌ها با نگاهی به دین و روان‌شناسی؛ حیدری ابهری، غلامرضا؛ تصویرگر: سمانه یاری؛ تهران: قدیانی، 1392؛ 24 ص.؛ خشتی؛ شابک: 4-343-251-600-978؛ درجه استاندارد: یک؛ مناسب برای: دانش‌آموز اول ابتدایی، دوم ابتدایی، سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی

هنر

مشق نیکو: آموزش و تمرین خط تحریری پایه پنجم دبستان؛ سلیمانی، عادله؛ نیشابور: ضریح آفتاب، 1392؛ 80 ص.؛ وزیری؛ شابک: 8-323-429-964-978؛ درجه استاندارد: دو؛ مناسب برای: دانش‌آموز پنجم ابتدایی

مشق نیکو: آموزش و تمرین خط تحریری پایه چهارم دبستان؛ سلیمانی، عادله؛ نیشابور: مشق نیکو، 1392؛ 80 ص.؛ وزیری؛ شابک: 1-322-429-964-978؛ درجه استاندارد: دو؛ مناسب برای: دانش‌آموز چهارم ابتدایی، چهارم ابتدایی جدید

مشق نیکو: آموزش و تمرین خط تحریری پایه دوم دبستان؛ سلیمانی، عادله؛ نیشابور: مشق نیکو، 1392؛ 80 ص.؛ وزیری؛ شابک: 3-430-429-964-978؛ درجه استاندارد: دو؛ مناسب برای: دانش‌آموز دوم ابتدایی

مشق نیکو: آموزش و تمرین خط تحریری پایه ششم دبستان؛ سلیمانی، عادله؛ نیشابور: مشق نیکو، 1391؛ 80 ص.؛ وزیری؛ شابک: 7-560-429-964-978؛ درجه استاندارد: دو؛ مناسب برای: دانش‌آموز ششم ابتدایی

مشق نیکو: آموزش و تمرین خط تحریری تمام رده‌های سنی؛ سلیمانی، عادله؛ نیشابور: مشق نیکو، 1392؛ 56 ص.؛ وزیری؛ شابک: 3-0-94031-600-978؛ درجه استاندارد: دو؛ مناسب برای: دانش‌آموز دوم ابتدایی، سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی، چهارم ابتدایی جدید و معلم

مشق نیکو: مشق نیکو: آموزش و تمرین خط تحریری 1 تمام رده‌های سنی؛ سلیمانی، عادله؛ نیشابور: مشق نیکو، 1391؛ 56 ص.؛ وزیری؛ شابک: 0-1-94031-600-978؛ درجه استاندارد: دو؛ مناسب برای: دانش‌آموز دوم ابتدایی، سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی و معلم

مشق نیکو: مشق نیکو: آموزش و تمرین خط تحریری 2 تمام رده‌های سنی؛ سلیمانی، عادله؛ نیشابور: مشق نیکو، 1392؛ 56 ص.؛ وزیری؛ شابک: 7-2-94031-600-978؛ درجه استاندارد: دو؛ مناسب برای: دانش‌آموز دوم ابتدایی، سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی، چهارم ابتدایی جدید و معلم

مشق نیکو: مشق نیکو: آموزش و تمرین خط تحریری 3 تمام رده‌های سنی؛ سلیمانی، عادله؛ نیشابور: مشق نیکو، 1392؛ 56 ص.؛ وزیری؛ شابک: 4-3-94031-600-978؛ درجه استاندارد: دو؛ مناسب برای: دانش‌آموز دوم ابتدایی، سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی، چهارم ابتدایی جدید و معلم

مشق نیکو: مشق نیکو، آموزش و تمرین خط تحریری پایه سوم دبستان؛ سلیمانی، عادله؛ مشهد: ضریح آفتاب، 1392؛ 80 ص.؛ وزیری؛ شابک: 0-431-429-964-978؛ درجه استاندارد: دو؛ مناسب برای: دانش‌آموز سوم ابتدایی

هنر خوش‌نویسی در مدرسه؛ تیموری، کاوه؛ تهران: کتاب آبان، 1392؛ 108 ص.؛ رحلی؛ شابک: 6-68-6413-600-978؛ درجه استاندارد: دو؛ مناسب برای: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم

هنر: موسیقی

گام به گام با آوا؛ ثانی، سعید/ اسماعیلی، ژاله؛ تصویرگر: آرش ندایی؛ تهران: پروهان، 1392؛ 64 ص.؛ بیاض؛ شابک: 5-44-8639-964-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: دانش‌آموز، کودک، مربی کودک اول ابتدایی، دوم ابتدایی، سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی


 

پیش‌دبستانی

آزمایش (فعالیت‌های علمی)

آموزش زندگی به کودکان: حالا باید چی بپوشم؟؛ هادی، جعفر؛ تصویرگر: ارغوان خسروی؛ تهران: شهر قلم، 1392؛ 12 ص.؛ شکلی؛ شابک: 2-02-6518-600-978؛ درجه استاندارد: دو؛ مناسب برای: کودک

آموزش زندگی به کودکان: حالا باید چی بخورم؟؛ هادی، جعفر؛ تصویرگر: ارغوان خسروی؛ تهران: شهر قلم، 1392؛ 12 ص.؛ شکلی؛ شابک: 2-86-6518-600-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: کودک

آموزش زندگی به کودکان: حالا باید چی بگویم؟؛ هادی، جعفر؛ تصویرگر: ارغوان خسروی؛ تهران: شهر قلم، 1392؛ 12 ص.؛ شکلی؛ شابک: 5-01-6518-600-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: کودک

آموزش زندگی به کودکان: حالا باید کجا بروم؟؛ هادی، جعفر؛ تصویرگر: ارغوان خسروی؛ تهران: شهر قلم، 1392؛ ص.؛ شکلی؛ شابک: 9-74-6518-600-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: کودک

آموزش زندگی به کودکان: حالا باید مواظب چی باشم؟؛ هادی، جعفر؛ تصویرگر: ارغوان خسروی؛ تهران: شهر قلم، 1392؛ 12 ص.؛ شکلی؛ شابک: 2-73-6518-600-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: کودک

زبان‌آموزی

مشق نیکو آمادگی برای نوشتن: از مجموعه کتابهای آموزش غیرمستقیم برای کودکان پیش از دبستان؛ سلیمانی، عادله؛ تصویرگر: عادله سلیمانی؛ نیشابور: مشق نیکو، 1392؛ 32 ص.؛ رحلی؛ شابک: 1-4-94031-600-978؛ درجه استاندارد: یک؛ مناسب برای: کودک

شعر و سرود

اتل متل این گلمه، عشق منه، خوشگلمه: آلبومی با 180 شعر و تصویر کودکانه؛ قاسم‌نیا، شکوه؛ تهران: قدیانی، 1392؛ 168 ص.؛ رحلی؛ شابک: 0-242-251-600-978؛ درجه استاندارد: یک؛ مناسب برای: کودک

مجموعه چیستان‌ها: اون چیه که پا نداره؟؛ رحماندوست، مصطفی؛ تصویرگر: پریسا رسولی؛ تهران: آبرنگ، 1391؛ 11 ص.؛ خشتی؛ شابک: 6-087-252-600-978؛ درجه استاندارد: دو؛ مناسب برای: کودک

مجموعه چیستان‌ها: اون چیه که دور زمین می‌گرده؟؛ رحماندوست، مصطفی؛ تصویرگر: پریسا رسولی؛ تهران: آبرنگ، 1391؛ 11 ص.؛ خشتی؛ شابک: 3-091-252-600-978؛ درجه استاندارد: دو؛ مناسب برای: کودک

مجموعه چیستان‌ها: اون چیه که زنگ داره؟؛ رحماندوست، مصطفی؛ تصویرگر: پریسا رسولی؛ تهران: آبرنگ، 1391؛ 11 ص.؛ خشتی؛ شابک: 3-088-252-600-978؛ درجه استاندارد: دو؛ مناسب برای: کودک

مجموعه چیستان‌ها: اون چیه که سفیده؟؛ رحماندوست، مصطفی؛ تصویرگر: پریسا رسولی؛ تهران: آبرنگ، 1391؛ 11 ص.؛ خشتی؛ شابک: 9-086-252-600-978؛ درجه استاندارد: دو؛ مناسب برای: کودک

مجموعه چیستان‌ها: اون چیه که شیرینه؟؛ رحماندوست، مصطفی؛ تصویرگر: پریسا رسولی؛ تهران: آبرنگ، 1391؛ 11 ص.؛ خشتی؛ شابک: 0-089-252-600-978؛ درجه استاندارد: دو؛ مناسب برای: کودک

مجموعه چیستان‌ها: اون چیه که قشنگه؟؛ رحماندوست، مصطفی؛ تصویرگر: پریسا رسولی؛ تهران: آبرنگ، 1391؛ 11 ص.؛ خشتی؛ شابک: 2-085-252-600-978؛ درجه استاندارد: دو؛ مناسب برای: کودک

مجموعه چیستان‌ها: اون کیه که قشنگ و مهربونه؟؛ رحماندوست، مصطفی؛ تصویرگر: پریسا رسولی؛ تهران: آبرنگ، 1391؛ 11 ص.؛ خشتی؛ شابک: 6-090-252-600-978؛ درجه استاندارد: دو؛ مناسب برای: کودک

چه و چه و چه یک بچه؛ محمدی، محمدهادی؛ تصویرگر: هدی عظیمی؛ تهران: موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان، 1392؛ 36 ص.؛ رحلی؛ شابک: 6-3-93827-600-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: کودک

قصه

ماجراهای پی‌پر فسقلی14: پی‌پر با همسایه‌ی جدیدشان آشنا می‌شود؛ - -؛ ترجمه: حسین فتاحی؛ تهران: ذکر، 1391؛ 24 ص.؛ خشتی؛ شابک: 0-533-307-964-978؛ درجه استاندارد: دو؛ مناسب برای: کودک

خرس کوچولو؛ والدرا، ایلونا؛ ترجمه: صمد نیک عاطفه؛ تصویرگر: لرمترات تلتائو؛ تهران: هنر آبی، 1392؛ 24 ص.؛ جیبی کوچک؛ شابک: 8-41-5743-600-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: کودک

دنیای زیبای کتی: کتی در جشن تولدش؛ - ؛ ترجمه: فرزانه کریمی؛ تهران: قدیانی، 1392؛ 16 ص.؛ جیبی؛ شابک: 1-344-251-600-978؛ درجه استاندارد: یک؛ مناسب برای: کودک

دنیای زیبای کتی: کتی در سفر پرماجرا؛ - ؛ ترجمه: فرزانه کریمی؛ تهران: قدیانی، 1392؛ 16 ص.؛ جیبی؛ شابک: 5-346-251-600-978؛ درجه استاندارد: یک؛ مناسب برای: کودک

دنیای زیبای کتی: کتی و خانواده‌اش؛ - ؛ ترجمه: فرزانه کریمی؛ تهران: قدیانی، 1392؛ 16 ص.؛ جیبی؛ شابک: 8-345-251-600-978؛ درجه استاندارد: یک؛ مناسب برای: کودک

دنیای زیبای کتی: کتی و خواب‌های شیرین 6؛ - ؛ ترجمه: فرزانه کریمی؛ تهران: قدیانی، 1392؛ 16 ص.؛ جیبی؛ شابک: 6-349-251-600-978؛ درجه استاندارد: یک؛ مناسب برای: کودک

دنیای زیبای کتی: کتی و قهر و آشتی؛ - ؛ ترجمه: فرزانه کریمی؛ تهران: قدیانی، 1392؛ 16 ص.؛ جیبی؛ شابک: 9-348-251-600-978؛ درجه استاندارد: یک؛ مناسب برای: کودک

دنیای زیبای کتی: کتی و یک روز قشنگ؛ - ؛ ترجمه: فرزانه کریمی؛ تهران: قدیانی، 1392؛ 16 ص.؛ جیبی؛ شابک: 2-347-251-600-978؛ درجه استاندارد: یک؛ مناسب برای: کودک

گرگ و هفت بزغاله‌ی کوچک؛ لادوینگ، سندرا؛ ترجمه: صمد نیک عاطفه؛ تصویرگر: استفان پفیل؛ تهران: هنر آبی، 1392؛ 92 ص.؛ جیبی کوچک؛ شابک: 5-39-5743-600-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: کودک

لی‌یو موش موشک: لی‌یو نمی‌خواهد بخوابد؛ - -؛ ترجمه: الهام نوجوان؛ تصویرگر: فاطمه موسایی؛ تهران: مبتکران، 1392؛ 24 ص.؛ خشتی؛ شابک: 9-1750-07-964-978؛ درجه استاندارد: دو؛ مناسب برای: کودک

لی‌یو موش موشک: لی‌یو نمی‌خواهد به مهد کودک برود؛ - -؛ ترجمه: الهام نوجوان؛ تصویرگر: فاطمه موسایی؛ تهران: مبتکران، 1392؛ 24 ص.؛ خشتی؛ شابک: 0-1753-07-964-978؛ درجه استاندارد: دو؛ مناسب برای: کودک

لی‌یو موش موشک: لی‌یو نمی‌خواهد مسواک بزند؛ - -؛ ترجمه: الهام نوجوان؛ تصویرگر: فاطمه موسایی؛ تهران: مبتکران، 1392؛ 24 ص.؛ خشتی؛ شابک: 6-1751-07-964-978؛ درجه استاندارد: دو؛ مناسب برای: کودک

زرافه آبی: می‌خواست خوشحال باشد؛ ادیمی، صدیقه؛ تصویرگر: فاطمه زمانه‌رو؛ تهران: هنر آبی، 1392؛ 24 ص.؛ جیبی کوچک؛ شابک: 2-56-5743-600-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: کودک

زرافه آبی: می‌خواست زیبا شود؛ ادیمی، صدیقه؛ تصویرگر: فاطمه زمانه‌رو؛ تهران: هنر آبی، 1392؛ 24 ص.؛ جیبی کوچک؛ شابک: 5-55-5743-600-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: کودک

زرافه آبی: می‌خواست مادرش را خوشحال کند؛ شامی، بهرام؛ تصویرگر: بهرام شامی؛ تهران: هنر آبی، 1392؛ 24 ص.؛ جیبی کوچک؛ شابک: 8-54-5743-600-978؛ درجه استاندارد: دو؛ مناسب برای: کودک

زرافه آبی: می‌خواست یک هفته کار کند؛ شامی، بهرام؛ تصویرگر: بهرام شامی؛ تهران: هنر آبی، 1392؛ 24 ص.؛ جیبی کوچک؛ شابک: 9-57-5743-600-978؛ درجه استاندارد: دو؛ مناسب برای: کودک

یک حلزون کوچولو؛ مولر، برایت؛ ترجمه: صمد نیک عاطفه؛ تهران: هنر آبی، 1392؛ 24 ص.؛ جیبی کوچک؛ شابک: 1-40-5743-600-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: کودک

کتاب کار کودک ـ مربی

مجموعه کتاب‌های آموزشی ساویس: آموزش مبانی رایانه‌ای با رنگ‌آمیزی؛ رضایی، اکرم/ قاسمی، الهه؛ مشهد: امید مهر، 1392؛ 40 ص.؛ رحلی؛ شابک: 6-147-154-600-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: کودک

ریاضی 2 (1 و 2 و 3): گروه سنی 3 تا 4 سال؛ کیهانی، فریبا/ قاسم‌زاده، فاطمه/ فتح‌الله، بتول/ یزدان‌دوست، رقیه/ یوسفی، شهره؛ تصویرگر: عرفان ستاری جاوید؛ تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، 1391؛ 36 ص.؛ خشتی؛ شابک: 2-412-389-964-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: کودک، مربی کودک

علوم 2 (انسان)؛ یوسفی، شهره/ قاسم‌زاده، فاطمه/ فتح‌الله، بتول/ کیهانی، فریبا/ یزدان‌دوست، رقیه؛ تصویرگر: عرفان ستاری جاوید؛ تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، 1392؛ 36 ص.؛ رحلی؛ شابک: 2-425-389-964-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: کودک، مربی کودک

علوم 4 (زمین و فضا)؛ یوسفی، شهره/ قاسم‌زاده، فاطمه/ فتح‌الله، بتول/ کیهانی، فریبا/ یزدان‌دوست، رقیه؛ تصویرگر: عرفان ستاری جاوید؛ تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، 1392؛ 32 ص.؛ رحلی؛ شابک: 5-437-389-964-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: کودک، مربی کودک

کتاب آموزشی آب و زندگی 1 (کتاب کار)؛ یونسلو، صادق؛ تهران: صادق یونسلو، 1392؛ 28 ص.؛ رحلی؛ شابک: 5-0223-04-600-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: کودک

کتاب کار کودک ـ مربی/ نقاشی

رنگ هنر 1؛ کیهانی، فریبا/ فتح‌الله، بتول/ یزدان‌دوست، رقیه/ یوسفی، شهره؛ تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، 1391؛ 40 ص.؛ رحلی؛ شابک: 9-413-389-964-978؛ درجه استاندارد: یک؛ مناسب برای: کودک، مربی کودک

روش‌های یاددهی- یادگیری مبتنی بر رویکرد رشدمحور؛ قاسم‌زاده، فاطمه و [...دیگران]؛ تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، 1391؛ 208 ص.؛ رحلی؛ شابک: 0-416-389-964-978؛ درجه استاندارد: دو؛ مناسب برای: مربی کودک

طرح‌های کار مربی: برای کار با کودکان 3 تا 5 سال؛ قاسم‌زاده، فاطمه و [...دیگران]؛ تصویرگر: عرفان ستاری جاوید؛ تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، 1391؛ 280 ص.؛ رحلی؛ شابک: 2-409-389-964-978؛ درجه استاندارد: یک؛ مناسب برای: مربی کودک

طرح‌های کار مربی: برای کار با کودکان 3 تا 5 سال؛ قاسم‌زاده، فاطمه و [...دیگران]؛ تصویرگر: میثم خانکشلو؛ تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، 1391؛ 284 ص.؛ رحلی؛ شابک: 8-407-389-964-978؛ درجه استاندارد: یک؛ مناسب برای: مربی کودک

طرح‌های کار مربی: برای کار با کودکان 3 تا 5 سال؛ قاسم‌زاده، فاطمه و [...دیگران]؛ تصویرگر: میثم خانکشلو؛ تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، 1391؛ 278 ص.؛ رحلی؛ شابک: 5-408-389-964-978؛ درجه استاندارد: یک؛ مناسب برای: مربی کودک

هنر: موسیقی

گام به گام با آوا؛ ثانی، سعید/ اسماعیلی، ژاله؛ تصویرگر: آرش ندایی؛ تهران: پروهان، 1392؛ 64 ص.؛ بیاض؛ شابک: 5-44-8639-964-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: کودک، مربی کودک


راهنمایی/ متوسطه مقدماتی

ادبیات فارسی

سیمرغ: آذریاد؛ شکرانه، اسدالله؛ تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1392؛ 72 ص.؛ وزیری؛ شابک: 4-963-391-964-978؛ درجه استاندارد: دو؛ مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه مقدماتی، سوم راهنمایی

نخبگان: آموزش زبان و ادبیات فارسی سال هفتم؛ کریمی، حسین؛ تبریز: ستوده، 1392؛ 208 ص.؛ وزیری؛ شابک: 4-015-325-600-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه مقدماتی

افسانه‌ها و مثل‌ها-پندهایی از کشور چین؛ وانگ، هونگچن؛ ترجمه: مهران محبوبی؛ تهران: آبشن، 1391؛ 128 ص.؛ وزیری؛ شابک: 5-23-6260-600-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه مقدماتی، سوم راهنمایی

داستان شورانگیز خسرو و شیرین؛ ملایی، مجید؛ تهران: خسرو و شیرین، 1391؛ 160 ص.؛ رقعی؛ شابک: 5-00-5813-600-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه مقدماتی، سوم راهنمایی

طنزهای شاطرحسین: طنزهای شاعرانه عباس خوش عمل کاشانی در مجله گل‌آقا؛ خوش عمل، عباس؛ قم: جمال، 1392؛ 232 ص.؛ رقعی؛ شابک: 9-178-202-964-978؛ درجه استاندارد: دو؛ مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه مقدماتی، سوم راهنمایی و معلم

فارسی سال سوم راهنمایی؛ مرتضی بادی، سیدمهدی؛ تهران: گل‌واژه، 1392؛ 64 ص.؛ رحلی؛ شابک: 0-913-482-964-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: دانش‌آموز سوم راهنمایی

کار و تمرین: فارسی هفتم پایه اول دوره متوسطه اول؛ سلطانی، زهرا/ سلمانی، مهرانگیز؛ تهران: گل‌واژه، 1392؛ 120 ص.؛ رحلی؛ شابک: 8-959-482-964-978؛ درجه استاندارد: دو؛ مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه مقدماتی

مشاعره در مدرسه؛ اخباری، مهسا؛ تهران: مهسا اخباری، 1392؛ 288 ص.؛ پالتویی؛ شابک: 3-9944-04-964-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه مقدماتی، سوم راهنمایی

پیام‌های آسمانی و قرآن

گلبرگ: پیام‌های آسمان هفتم پایه اول (دوره متوسطه اول)؛ جعفری، مصطفی؛ تهران: گل‌واژه، 1392؛ 48 ص.؛ رحلی؛ شابک: 9-015-337-600-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه مقدماتی

تاریخ/ علوم تجربی

دانشوران دیروز و امروز: آیزاک نیوتن: کشف قانون‌های کیهان؛ ویر، جین؛ ترجمه: حسن سالاری؛ تهران: محراب قلم، 1392؛ 32 ص.؛ وزیری؛ شابک: 8-679-103-600-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه مقدماتی، سوم راهنمایی

دانشوران دیروز و امروز: توماس ادیسون: پیشگامان الکترومغناطیس؛ کرگان، الیزابت؛ ترجمه: حسن سالاری؛ تهران: محراب قلم، 1392؛ 32 ص.؛ وزیری؛ شابک: 7-676-103-600-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه مقدماتی، سوم راهنمایی

شگفتی‌های جهان: کشاورزی؛ فرانکو، کتی؛ ترجمه: مهناز عسگری؛ تهران: محراب قلم، 1392؛ 28 ص.؛ رحلی؛ شابک: 6-714-103-600-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه مقدماتی، سوم راهنمایی

دانشوران دیروز و امروز: ماری کوری: کشف عناصر رادیواکتیو؛ کرگان، الیزابت؛ ترجمه: حسن سالاری؛ تهران: محراب قلم، 1392؛ 32 ص.؛ وزیری؛ شابک: 1-678-103-600-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه مقدماتی، سوم راهنمایی

دینی

104 پرسش و پاسخ در باره موضوعات گوناگون؛ حیدری ابهری، غلامرضا؛ تهران: قدیانی، 1392؛ 160 ص.؛ رقعی؛ شابک: 8-374-251-600-978؛ درجه استاندارد: دو؛ مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه مقدماتی، سوم راهنمایی و معلم

46 پرسش و پاسخ در باره حضرت محمد (ص) و پیامبران؛ حیدری ابهری، غلامرضا؛ تهران: قدیانی، 1392؛ 80 ص.؛ رقعی؛ شابک: 3-366-251-600-978؛ درجه استاندارد: دو؛ مناسب برای: دانش‌آموز سوم راهنمایی، اول متوسطه مقدماتی

55 پرسش و پاسخ در باره نماز؛ حیدری ابهری، غلامرضا؛ تهران: قدیانی، 1392؛ 88 ص.؛ رقعی؛ شابک: 7-371-251-600-978؛ درجه استاندارد: دو؛ مناسب برای: دانش‌آموز سوم راهنمایی، اول متوسطه مقدماتی

62 پرسش و پاسخ در باره اهل بیت(ع)؛ حیدری ابهری، غلامرضا؛ تهران: قدیانی، 1392؛ 136 ص.؛ رقعی؛ شابک: 0-367-251-600-978؛ درجه استاندارد: دو؛ مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه مقدماتی، سوم راهنمایی و معلم

70 پرسش و پاسخ در باره خدا؛ حیدری ابهری، غلامرضا؛ تهران: قدیانی، 1392؛ 120 ص.؛ رقعی؛ شابک: 6-365-251-600-978؛ درجه استاندارد: یک؛ مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه مقدماتی، سوم راهنمایی

75 پرسش و پاسخ در باره قرآن کریم؛ حیدری ابهری، غلامرضا؛ تهران: قدیانی، 1392؛ 104 ص.؛ رقعی؛ شابک: 0-370-251-600-978؛ درجه استاندارد: دو؛ مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه مقدماتی، سوم راهنمایی و معلم

76 پرسش و پاسخ در باره اخلاق و رفتار؛ حیدری ابهری، غلامرضا؛ تهران: قدیانی، 1392؛ 136 ص.؛ رقعی؛ شابک: 1-373-251-600-978؛ درجه استاندارد: یک؛ مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه مقدماتی، سوم راهنمایی و معلم

76 پرسش و پاسخ در باره مرگ و معاد؛ حیدری ابهر، غلامرضا؛ تهران: قدیانی، 1392؛ 136 ص.؛ رقعی؛ شابک: 4-369-251-600-978؛ درجه استاندارد: دو؛ مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه مقدماتی، سوم راهنمایی

گلبرگ: پیام‌های آسمان سال سوم راهنمایی: شامل سؤالات امتحانی به صورت درس به درس...؛ اخوان، لیلا؛ تهران: گل‌واژه، 1392؛ 52 ص.؛ رحلی؛ شابک: 4-986-482-964-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: دانش‌آموز سوم راهنمایی

ریاضی

ریاضیات مفهومی سوم راهنمایی: مجموعه آزمون‌های خلاقانه...؛ بیات، حمیدرضا؛ تهران: مبتکران/ پیشروان، 1392؛ 348 ص.؛ وزیری؛ شابک: 9-1718-07-964-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: دانش‌آموز سوم راهنمایی

زبان عربی

تدریس عربی مقطع راهنمایی بر اساس الگوهای نوین تدریس؛ رسولی، یوسف؛ تهران: آلتین، 1391؛ 146 ص.؛ رقعی؛ شابک: 4-6-93141-600-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: معلم

کار طلایی: عربی اول متوسطه (هفتم)؛ نیازی، مومن علی/ آقاجانی، محسن؛ تهران: کانون گسترش علوم، 1392؛ 120 ص.؛ وزیری؛ شابک: 8-701-340-964-978؛ درجه استاندارد: یک؛ مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه مقدماتی

کتاب کار و ترجمه عربی هفتم اول متوسطه شامل: تمرین‌های تکمیلی و متنوع...؛ کیانی، مجید؛ قم: بخشایش، 1392؛ 142 ص.؛ وزیری؛ شابک: 1-199-182-964-978؛ درجه استاندارد: یک؛ مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه مقدماتی

کتاب کار و تمرین عربی اول دبیرستان دوره اول متوسطه (پایه هفتم)، (قابل استفاده دانش‌آموزان عادی و تیزهوشان)؛ شکرچیان، نیره؛ تهران: مبتکران، 1392؛ 288 ص.؛ وزیری؛ شابک: 7-1879-07-964-978؛ درجه استاندارد: دو؛ مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه مقدماتی

گنج دانش شامل اهداف محتوای دروس، تجزیه جداگانه افعال...؛ رسولی، یوسف؛ تبریز: آلتین، 1391؛ 128 ص.؛ رحلی؛ شابک: 9-1-93141-600-978؛ درجه استاندارد: دو؛ مناسب برای: دانش‌آموز سوم راهنمایی

زبان‌های خارجی

Test Book پایه هفتم؛ توانایی، مجید؛ تهران: خط سفید، 1392؛ 76 ص.؛ رحلی؛ شابک: 4-94-6311-600-978؛ درجه استاندارد: دو؛ مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه مقدماتی

Learning English through Fun: (Grade 1-Elementryیعقوبی، هما؛ مشهد: ضریح آفتاب، 1391؛ 52 ص.؛ رقعی؛ شابک: 5-465-429-964-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه مقدماتی

فلش کارت ‌Prospect پایه هفتم (اول متوسطه)؛ قاسمی‌زاده، مهری؛ تهران: خط سفید، 1392؛ - ص.؛ کارت؛ شابک: 6-90-6311-600-978؛ درجه استاندارد: یک؛ مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه مقدماتی

علوم تجربی

شگفتی‌های جهان: آب و هواشناسی؛ فرانکو، کتی؛ ترجمه: مهناز عسگری؛ تهران: محراب قلم، 1392؛ 28 ص.؛ رحلی؛ شابک: 9-698-103-600-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه مقدماتی، سوم راهنمایی

شگفتی‌های جهان: دانشنامه مصور انرژی و انواع آن؛ فرانکو، کتی؛ ترجمه: مهناز عسگری؛ تهران: محراب قلم، 1392؛ 28 ص.؛ رحلی؛ شابک: 2-697-103-600-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه مقدماتی، سوم راهنمایی

دایرة‌المعارف نجوم؛ گرینن، دن؛ ترجمه: مجید عمیق؛ تهران: مدرسه، 1391؛ 128 ص.؛ خشتی؛ شابک: 3-0448-08-964-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه مقدماتی، سوم راهنمایی

شگفتی‌های جهان: زنبورهای عسل؛ بوکادور، سابین؛ ترجمه: مهناز عسگری؛ تهران: محراب قلم، 1392؛ 28 ص.؛ رحلی؛ شابک: 9-713-103-600-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه مقدماتی، سوم راهنمایی

علوم پایه اول (هفتم) قابل استفاده برای دانش‌آموزان پایه اول دوره اول متوسطه (هفتم)؛ خورشیدی‌نسب، سعید؛ تهران: الگو، 1392؛ 284 ص.؛ رحلی؛ شابک: 2-47-6924-600-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه مقدماتی

کار طلایی: علوم تجربی اول متوسطه (هفتم)؛ بوریایی، لیلا/ عظیمی، داود؛ تهران: کانون گسترش علوم، 1392؛ 160 ص.؛ وزیری؛ شابک: 4-712-340-964-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه مقدماتی

علوم هفتم (اول دبیرستان- دوره اول) برای دانش‌آموزان تیزهوش؛ اسدی‌ کیا، حمید؛ تهران: مبتکران/ پیشروان، 1392؛ 472 ص.؛ وزیری؛ شابک: 9-1846-07-964-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه مقدماتی

کتاب کار علوم تجربی اول متوسطه (هفتم)؛ نقی‌زاده، حمید/ نوابی، سیدابراهیم؛ مشهد: امید مهر، 1392؛ 140 ص.؛ وزیری؛ شابک: 7-182-154-600-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه مقدماتی

علوم تربیتی

از من تا ما؛ دهستانی، منصور؛ قم: میم، 1392؛ 192 ص.؛ رقعی؛ شابک: 9-37-8619-964-978؛ درجه استاندارد: دو؛ مناسب برای: معلم، مدیر، مشاور، دانشجویان مراکز تربیت معلم، کارشناس

الگوهای فعال تدریس (2) بدیعه‌پردازی، کارایی تیم، روشن‌سازی طرز تلقی)؛ کاظمی، مهدی/ صادقی، پوران؛ قم: آیین احمد(ص)، 1391؛ 56 ص.؛ رقعی؛ شابک: 5-67-5335-600-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم

الگوهای فعال تدریس (3) (بارش فکری، تفکر استقرایی، تفحص گروهی)؛ کاظمی، مهدی/ میری، بدرالسادات/ صادقی، پوران؛ قم: آیین احمد(ص)، 1391؛ 56 ص.؛ رقعی؛ شابک: 2-68-5335-600-978؛ درجه استاندارد: دو؛ مناسب برای: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم

الگوهای فعال تدریس 4(قضاوت عملکرد، دریافت مفاهیم، ایفای نقش)؛ کاظمی، مهدی/ میری، بدرالسادات/ صادقی، پوران؛ قم: آیین احمد(ص)، 1391؛ 56 ص.؛ رقعی؛ شابک: 9-69-5335-600-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم

الگوهای فعال تدریس: (9 الگو از الگوهای نوین تدریس به همراه نمونه تدریس)؛ کاظمی، مهدی/ میری، بدرالسادات/ صادقی، پوران؛ قم: آیین احمد(ص)، 1391؛ 80 ص.؛ رقعی؛ شابک: 7-63-5335-600-978؛ درجه استاندارد: دو؛ مناسب برای: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم

روش‌های فعال تدریس؛ رسولی، یوسف؛ تبریز: آلتین، 1391؛ 60 ص.؛ وزیری؛ شابک: 2-0-93141-600-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم

روش‌های نوین مطالعه و یادگیری؛ کامیابی آذر، سعیده؛ تهران: آراد کتاب، 1392؛ 128 ص.؛ وزیری؛ شابک: 1-103-186-600-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: معلم، کارشناس

قرآن

ادبستان قرآن؛ وکیل، مسعود/ سرشورخراسانی، غلامعباس/ قدوسی، محمد/ محبی، محمد چعفر/ محدق، سیدهادی/ نباتی، رضا؛ تهران: محراب قلم، 1392؛ 152 ص.؛ وزیری؛ شابک: 1-131-103-600-978؛ درجه استاندارد: دو؛ مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه مقدماتی، سوم راهنمایی، اول متوسطه

روزآموز قرآن حفظ روزانه آیات و عبارات موضوعی و کاربردی؛ فریدونی، فریدون؛ تهران: روزآموز، 1392؛ 54 ص.؛ جیبی؛ شابک: 1-07-6341-600-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه مقدماتی، سوم راهنمایی و معلم

پدیده: کتاب کار آموزش قرآن اول متوسطه: شامل: تمرینات تکمیلی، سؤالات چهارگزینه‌ای...؛ لک‌زایی، علیرضا؛ قم: بخشایش، 1392؛ 80 ص.؛ وزیری؛ شابک: 6-206-182-964-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه مقدماتی

مهارت‌های زندگی

بلوغ جسمی و روانی در پسران چالش‌ها، خطرات، روش‌ها، تربیت، افت تحصیلی؛ حاجی بابایی، مرتضی/ ساداتیان، سیداصغر/ رئوف سعید، محسن/ ماهیار، آذرو ...دیگران؛ تهران: ما و شما، 1392؛ 204 ص.؛ رقعی؛ شابک: 4-90-8875-964-978؛ درجه استاندارد: دو؛ مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه مقدماتی، سوم راهنمایی و معلم، والدین، کارشناس

بلوغ جسمی و روانی در دختران چالش‌ها، خطرات، روش‌ها، تربیت، افت تحصیلی؛ حاجی بابایی، مرتضی/ ساداتیان، سیداصغر/ رئوف سعید، محسن/ ماهیار، آذرو ...دیگران؛ تهران: ما و شما، 1392؛ 204 ص.؛ رقعی؛ شابک: 8-89-8875-964-978؛ درجه استاندارد: دو؛ مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه مقدماتی، سوم راهنمایی و معلم، والدین، کارشناس

چگونه عاقل‌تر شویم؟؛ بسیطی، مسعود؛ تهران: بهارافشان، 1392؛ 120 ص.؛ خشتی؛ شابک: 6-13-6640-600-978؛ درجه استاندارد: دو؛ مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه مقدماتی، سوم راهنمایی و معلم، والدین، کارشناس

آنچه دختران باهوش باید بدانند: دختران و تنها ماندن در خانه؛ ریمر، دوتی؛ ترجمه: مریم اسکویی؛ تهران: گام، 1392؛ 68 ص.؛ رقعی؛ شابک: 0-81-2855-964-978؛ درجه استاندارد: دو؛ مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه مقدماتی، سوم راهنمایی و والدین، مشاور

آنچه دختران باهوش باید بدانند: دختران و جدایی والدین؛ هولیوک، نانسی؛ ترجمه: مریم اسکویی؛ تهران: گام، 1392؛ 120 ص.؛ رقعی؛ شابک: 3-80-2855-964-978؛ درجه استاندارد: دو؛ مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه مقدماتی، سوم راهنمایی

آنچه دختران باهوش باید بدانند: دختران و خانواده؛ لینچ، ایمی؛ ترجمه: روژین شاملو؛ تهران: گام، 1392؛ 60 ص.؛ رقعی؛ شابک: 0-78-2855-964-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه مقدماتی، سوم راهنمایی و والدین، مشاور

مهارت‌‌های زندگی/ روان‌شناسی

بلوغ؛ فقط پسرها بخوانند؛ دانهام، کلی؛ ترجمه: شاهین برادران؛ تهران: ابوعطا، 1392؛ 64 ص.؛ رقعی؛ شابک: 1-181-170-964-978؛ درجه استاندارد: دو؛ مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه مقدماتی، سوم راهنمایی، اول متوسطه و معلم، والدین

بلوغ؛ فقط دخترها بخوانند؛ کوون هوون، تری؛ ترجمه: مهسار مشتاق؛ تهران: ابوعطا، 1392؛ 48 ص.؛ رقعی؛ شابک: 4-180-170-964-978؛ درجه استاندارد: دو؛ مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه مقدماتی، سوم راهنمایی و معلم، والدین، مشاور

بلوغ: راهنمای والدین؛ کاظمی، احسان؛ تهران: ابوعطا، 1392؛ 104 ص.؛ رقعی؛ شابک: 5-109-170-964-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: والدین، معلم

هنر

مشق نیکو: آموزش و تمرین خط تحریری تمام رده‌های سنی؛ سلیمانی، عادله؛ نیشابور: مشق نیکو، 1392؛ 56 ص.؛ وزیری؛ شابک: 3-0-94031-600-978؛ درجه استاندارد: دو؛ مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه مقدماتی، دوم متوسطه مقدماتی، سوم راهنمایی و معلم

مشق نیکو: مشق نیکو: آموزش و تمرین خط تحریری 1 تمام رده‌های سنی؛ سلیمانی، عادله؛ نیشابور: مشق نیکو، 1391؛ 56 ص.؛ وزیری؛ شابک: 0-1-94031-600-978؛ درجه استاندارد: دو؛ مناسب برای: دانش‌آموز سوم راهنمایی و معلم

مشق نیکو: مشق نیکو: آموزش و تمرین خط تحریری 2 تمام رده‌های سنی؛ سلیمانی، عادله؛ نیشابور: مشق نیکو، 1392؛ 56 ص.؛ وزیری؛ شابک: 7-2-94031-600-978؛ درجه استاندارد: دو؛ مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه مقدماتی، دوم متوسطه مقدماتی، سوم راهنمایی و معلم

مشق نیکو: مشق نیکو: آموزش و تمرین خط تحریری3تمام رده‌های سنی؛ سلیمانی، عادله؛ نیشابور: مشق نیکو، 1392؛ 56 ص.؛ وزیری؛ شابک: 4-3-94031-600-978؛ درجه استاندارد: دو؛ مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه مقدماتی، دوم متوسطه مقدماتی، سوم راهنمایی و معلم


 

متوسطه نظری

ادبیات فارسی

سیمرغ: آذریاد؛ شکرانه، اسدالله؛ تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1392؛ 72 ص.؛ وزیری؛ شابک: 4-963-391-964-978؛ درجه استاندارد: دو؛ مناسب برای: دانش‌آموز متوسطه کلیه رشته‌ها

آموزش و آزمون ادبیات اختصاصی، 4 کتاب در 1 کتاب؛ سلطانی‌گرد فرامرزی، علی؛ تهران: مبتکران/ پیشروان، 1392؛ 376 ص.؛ رحلی؛ شابک: 9-1549-07-964-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: دانش‌آموز سوم متوسطه انسانی، پیش‌دانشگاهی

نگاه نو: ادبیات جامع جلد 2 (ویژه کنکور سراسری) زبان فارسی، تاریخ ادبیات، واژگان، املا؛ امیرسالاری، جواد؛ قم: بخشایش، 1392؛ 296 ص.؛ رحلی؛ شابک: 2-118-182-964-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: دانش‌آموز سوم متوسطه انسانی، پیش‌دانشگاهی

نگاه نو: ادبیات جامع کنکور: قرابت معنایی و آرایه ادبی ویژه کنکور سراسری؛ امیرسالاری، جواد؛ قم: بخشایش، 1392؛ 360 ص.؛ رحلی؛ شابک: 3-195-182-964-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: دانش‌آموز دوم متوسطه انسانی، سوم متوسطه انسانی، پیش‌دانشگاهی

افسانه شیرین و فرهاد؛ آزادبخت، جهانشاه؛ خرم آباد: شاپور خواست، 1392؛ 91 ص.؛ رقعی؛ شابک: 2-059-260-600-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: دانش‌آموز پیش‌دانشگاهی، پیش‌دانشگاهی، سوم متوسطه کلیه رشته‌ها و معلم

داستان شورانگیز خسرو و شیرین؛ ملایی، مجید؛ تهران: خسرو و شیرین، 1391؛ 160 ص.؛ رقعی؛ شابک: 5-00-5813-600-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: دانش‌آموز متوسطه کلیه رشته‌ها

سیمرغ: درآمدی بر بازنویسی و بازآفرینی: قاف روایت؛ شکرانه، اسدالله؛ تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1392؛ 140 ص.؛ وزیری؛ شابک: 1-964-391-964-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: دانش‌آموز متوسطه کلیه رشته‌ها و معلم

نگاه نو: درس‌نامه و تست ادبیات فارسی 3 سال سوم دبیرستان (ریاضی و تجربی)؛ امیرسالاری، جواد؛ قم: بخشایش، 1392؛ 248 ص.؛ رحلی؛ شابک: 9-081-182-964-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: دانش‌آموز سوم متوسطه انسانی، پیش‌دانشگاهی

نگاه نو: درس‌نامه و تست زبان فارسی 3 سال سوم دبیرستان (ریاضی و تجربی)؛ امیرسالاری، جواد؛ قم: بخشایش، 1392؛ 344 ص.؛ رحلی؛ شابک: 4-200-182-964-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: دانش‌آموز سوم متوسطه انسانی، پیش‌دانشگاهی، سوم متوسطه انسانی، پیش‌دانشگاهی

زبان فارسی [3] سال سوم متوسطه/ رشته‌های علوم ریاضی و علوم تجربی؛ پورباقریان، احمد؛ تهران: گل‌واژه، 1392؛ 176 ص.؛ رحلی؛ شابک: 5-848-482-964-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: دانش‌آموز سوم متوسطه کلیه رشته‌ها

طنزهای شاطرحسین: طنزهای شاعرانه عباس خوش عمل کاشانی در مجله گل‌آقا؛ خوش عمل، عباس؛ قم: جمال، 1392؛ 232 ص.؛ رقعی؛ شابک: 9-178-202-964-978؛ درجه استاندارد: دو؛ مناسب برای: دانش‌آموز متوسطه کلیه رشته‌ها و معلم

تاریخ/ علوم تجربی

دانشوران دیروز و امروز: آیزاک نیوتن: کشف قانون‌های کیهان؛ ویر، جین؛ ترجمه: حسن سالاری؛ تهران: محراب قلم، 1392؛ 32 ص.؛ وزیری؛ شابک: 8-679-103-600-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه

دانشوران دیروز و امروز: توماس ادیسون: پیشگامان الکترومغناطیس؛ کرگان، الیزابت؛ ترجمه: حسن سالاری؛ تهران: محراب قلم، 1392؛ 32 ص.؛ وزیری؛ شابک: 7-676-103-600-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه

شگفتی‌های جهان: کشاورزی؛ فرانکو، کتی؛ ترجمه: مهناز عسگری؛ تهران: محراب قلم، 1392؛ 28 ص.؛ رحلی؛ شابک: 6-714-103-600-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه

دانشوران دیروز و امروز: ماری کوری: کشف عناصر رادیواکتیو؛ کرگان، الیزابت؛ ترجمه: حسن سالاری؛ تهران: محراب قلم، 1392؛ 32 ص.؛ وزیری؛ شابک: 1-678-103-600-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه

دینی

بلاغت و عرفان در مناجات خمسه عشر امام سجاد (ع)؛ شمس ناتری، علی/ رسولی، یوسف؛ تبریز: آلتین، 1392؛ 243 ص.؛ رقعی؛ شابک: 6-05-7101-600-978؛ درجه استاندارد: دو؛ مناسب برای: دانش‌آموز سوم و پیش‌دانشگاهی انسانی و معلم

جرعه‌ای از غدیر؛ رحمتی‌شهرضا، محمد؛ قم: جوانان موّفق، 1392؛ 160 ص.؛ رقعی؛ شابک: 0-56-5903-600-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: معلم

روزآموز حدیث: حفظ روزانه احادیث موضوعی و کاربردی 14 معصوم (علیهم‌السلام)؛ فریدونی، فریدون؛ تهران: روز آموز، 1392؛ 54 ص.؛ جیبی؛ شابک: 5-09-6341-600-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: معلم

روان‌شناسی

انواع کودکان؛ تایگر، پل دی؛ تهران: بنیاد فرهنگ زندگی، 1392؛ 268 ص.؛ رقعی؛ شابک: 0-20-6268-600-978؛ درجه استاندارد: دو؛ مناسب برای: والدین، کارشناس، معلم

انواع کودکان؛ تایگر، پل‌ دی؛ تهران: بنیاد فرهنگ زندگی، 1392؛ 268 ص.؛ رقعی؛ شابک: 4-19-6268-600-978؛ درجه استاندارد: دو؛ مناسب برای: معلم، والدین، کارشناس

انواع مادران؛ پنلی، جانت پی؛ ترجمه: فاطمه رضایی ملک خیلی/ مریم تقی بیگی؛ تهران: بنیاد فرهنگ زندگی، 1392؛ 199 ص.؛ رقعی؛ شابک: 6-15-6268-600-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: والدین، کارشناس

انواع مادران؛ پنلی، جانت پی؛ ترجمه: فاطمه رضایی ملک خیلی/ مریم تقی بیگی؛ تهران: بنیاد فرهنگ زندگی، 1392؛ 200 ص.؛ رقعی؛ شابک: 3-16-6268-600-978؛ درجه استاندارد: دو؛ مناسب برای: والدین، کارشناس

بهداشت روان در بحران‌های فراگیر جمعی (با نگرش ویژه به حوادث، سوانح و فجایع غیرمترقبه)؛ وجدانی‌ نوذر، علی‌اصغر؛ تهران: سپهر دانش، 1391؛ 105 ص.؛ وزیری؛ شابک: 0-77-8966-964-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: معلم، مشاور، کارشناس

حاکمیت ذهن: تفکر سرنوشت‌ساز (بازآفرینی زندگی)؛ کو، آدام؛ تهران: ابوعطا، 1392؛ 176 ص.؛ رقعی؛ شابک: 8-179-170-964-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: دانش‌آموز پیش‌دانشگاهی، سوم متوسطه کلیه رشته‌ها و معلم، والدین، مشاور، کارشناس

روان‌شناسی اجتماعی؛ رضائیان لنگرودی، راحله؛ تهران: سپهر دانش، 1392؛ 170 ص.؛ وزیری؛ شابک: 5-72-8966-964-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: معلم، مشاور، کارشناس

شناسایی، ارزیابی و درمان رفتارهای آسیب به خود در مدرسه؛ میلر، دیوید نیل/ ای بروک، استفان؛ ترجمه: مجید صفاری نیا/ سارا احمدی؛ تهران: آوای نور، 1392؛ 272 ص.؛ رقعی؛ شابک: 7-047-309-600-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: معلم، مشاور

ریاضی

خودآموز هندسه 1 جلد اول؛ احمدی، محمدحسین؛ تهران: مبتکران/ پیشروان، 1392؛ 256 ص.؛ وزیری؛ شابک: 6-1904-07-964-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: دانش‌آموز دوم متوسطه ریاضی، دوم متوسطه تجربی

زبان عربی

شرح اشعار دعبل؛ ولیپور، محمد/ رسولی، یوسف؛ تبریز: آلتین، 1392؛ 76 ص.؛ رقعی؛ شابک: 8-14-7101-600-978؛ درجه استاندارد: یک؛ مناسب برای: معلم

مثل‌ها و متل‌ها؛ رسولی، یوسف؛ تبریز: آلتین، 1391؛ 80 ص.؛ جیبی؛ شابک: 8-8-93141-600-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: دانش‌آموز دوم متوسطه کلیه رشته‌ها، سوم متوسطه کلیه رشته‌ها، پیش‌دانشگاهی کلیه رشته‌ها

زیست‌شناسی

دانستنیهای ضروری دستگاه بدن انسان: دستگاه گوارش؛ زنگویی دوم، علیرضا/ موسوی، سیده انیسه/ زنگویی دوم، سمانه؛ تهران: تیک، 1392؛ 96 ص.؛ وزیری؛ شابک: 4-50-6199-600-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: دانش‌آموز دوم متوسطه تجربی، سوم متوسطه تجربی، پیش‌دانشگاهی

علوم اجتماعی

اقتدار؛ سنت، ریچارد؛ ترجمه: باقر پرهام؛ تهران: پردیس‌دانش، 1391؛ 297 ص.؛ رقعی؛ شابک: 0-66-5711-600-978؛ درجه استاندارد: دو؛ مناسب برای: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم

نخبگان و جامعه به انضمام درآمدی بر روش‌های تحقیق تجربی در باره نخبگان؛ باتامور، تی. بی؛ ترجمه: علیرضا طیب؛ تهران: پردیس‌دانش، 1392؛ 255 ص.؛ رقعی؛ شابک: 7-040-300-600-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم

نقدی بر فدرالیسم؛ خوبروی پاک، محمدرضا؛ تهران: پردیس‌دانش، 1391؛ 255 ص.؛ رقعی؛ شابک: 9-66-2509-964-978؛ درجه استاندارد: دو؛ مناسب برای: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم

علوم تربیتی

از من تا ما؛ دهستانی، منصور؛ قم: میم، 1392؛ 192 ص.؛ رقعی؛ شابک: 9-37-8619-964-978؛ درجه استاندارد: دو؛ مناسب برای: معلم، مدیر، مشاور، دانشجویان مراکز تربیت معلم، کارشناس

بارشناختی و طراحی آموزشی؛ کالیوگا، اسلاوا؛ ترجمه: محمد حسن امیر تیموری/ سونیا موسی رمضانی/ الهه ولایتی؛ تهران: آوای نور، 1391؛ 176 ص.؛ وزیری؛ شابک: 5-91-5413-600-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: معلم، مشاور، کارشناس

برنامه‌ریزی ماندگار؛ الیاسی، محمدمهدی؛ قم: محمد مهدی الیاسی، 1392؛ 247 ص.؛ رحلی؛ شابک: 9-0056-04-600-978؛ درجه استاندارد: دو؛ مناسب برای: دانش‌آموز پیش‌دانشگاهی

پژوهش در عمل: راهنمای تغییر و تحول در کلاس درس و مدرسه؛ قاسمی پویا، اقبال؛ تهران: اشاره، 1392؛ 264 ص.؛ وزیری؛ شابک: 4-67-8936-964-978؛ درجه استاندارد: دو؛ مناسب برای: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم، کارشناس

پویش کیفی و طرح پژوهش: انتخاب از میان پنج رویکرد (روایت پژوهی، پدیدار‌شناسی...)؛ کرسول، جان دبلیو؛ تهران: صفار/ اشراقی، 1391؛ 320 ص.؛ وزیری؛ شابک: 2-365-388-694-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: دانشجویان مراکز تربیت معلم

دموکراسی و تعلیم و تربیت؛ بلاغت، سیدرضا؛ تهران: آوای نور، 1392؛ 200 ص.؛ رقعی؛ شابک: 8-024-309-600-978؛ درجه استاندارد: دو؛ مناسب برای: معلم، کارشناس

راهنمای انتخاب رشته؛ غلامرضایی، حمیدرضا؛ تهران: مدرسه، 1391؛ 220 ص.؛ رحلی؛ شابک: 0-0551-08-964-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه

روش‌های نوین مطالعه و یادگیری؛ کامیابی آذر، سعیده؛ تهران: آراد کتاب، 1392؛ 128 ص.؛ وزیری؛ شابک: 1-103-186-600-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: معلم، کارشناس

روندها و مباحث نوین در طراحی و فناوری آموزشی؛ ریسر، رابرت/ جان وی، دمپسی؛ ترجمه: محمدرضا وحدانی اسدی/ حسین اسکندری/ داریوش نوروزی؛ تهران: آوای نور، 1392؛ 560 ص.؛ وزیری؛ شابک: 6-031-309-600-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: معلم، کارشناس

قلمروهای آموزش نوین؛ ریاضی، جهانگیر؛ تهران: آراد کتاب/ کهکشان دانش، 1392؛ 192 ص.؛ وزیری؛ شابک: 6-083-186-600-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: معلم، کارشناس

مدیریت آموزشی در مدارس امروز؛ حسن‌زاده فروغی، علی؛ تهران: آوای نور، 1392؛ 216 ص.؛ وزیری؛ شابک: 3-016-309-600-978؛ درجه استاندارد: دو؛ مناسب برای: معلم، مدیر

مقدمات راهنمایی و مشاوره؛ قدمی، سیدامیر؛ تهران: قانون، 1391؛ 153 ص.؛ وزیری؛ شابک: 3-26-5651-600-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: مشاور، دانشجویان مراکز تربیت معلم، کارشناس

نشانه‌شناسی اجتماعی از نظریه تا کاربرد: بازنمود چند وجهی رویکرد نشانه‌شناسی اجتماعی به موضوع ارتباط در عصر حاضر؛ کرس، گونترآر؛ ترجمه: سجاد گبگانی/ رحمان صحراگرد؛ تهران: مارلیک، 1392؛ 258 ص.؛ وزیری؛ شابک: 3-26-5284-600-978؛ درجه استاندارد: یک؛ مناسب برای: معلم، کارشناس

نوفهم‌گرایی در مطالعات برنامه درسی؛ قادری، مصطفی؛ تهران: آوای نور، 1392؛ 232 ص.؛ رقعی؛ شابک: 3-045-309-600-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: کارشناس

یادگیری اثربخش؛ رید، گوین/ گرین، شارون؛ ترجمه: اکرم اسکندری/ مصطفی کنعانی/ حسین زنگنه؛ تهران: آوای نور، 1392؛ 144 ص.؛ رقعی؛ شابک: 0-017-309-600-978؛ درجه استاندارد: دو؛ مناسب برای: معلم، مشاور، کارشناس

یادگیری مادام‌العمر و دانشگاه؛ کنتر، جفری؛ ترجمه: مظفرالدین واعظی/ عماد ملکی نیا؛ تهران: آوای نور، 1392؛ 168 ص.؛ وزیری؛ شابک: 5-012-309-600-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: معلم، کارشناس

فیزیک

فیزیک دانشگاهی جلد دوم، الکتریسیته، مغناطیس و موج‌های الکترومغناطیس؛ یانگ، هیودی؛ ترجمه: اعظم پورقاضی، روح الله خلیلی بروجنی؛ تهران: علوم نوین، 1391؛ 448 ص.؛ رحلی؛ شابک: 2-28-5304-600-978؛ درجه استاندارد: دو؛ مناسب برای: معلم

قرآن

ادبستان قرآن؛ وکیل، مسعود/ سرشورخراسانی، غلامعباس/ قدوسی، محمد/ محبی، محمد جعفر/ محدث، سیدهادی/ نباتی، رضا؛ تهران: محراب قلم، 1392؛ 152 ص.؛ وزیری؛ شابک: 1-131-103-600-978؛ درجه استاندارد: دو؛ مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه

روزآموز قرآن حفظ روزانه آیات و عبارات موضوعی و کاربردی؛ فریدونی، فریدون؛ تهران: روز آموز، 1392؛ 54 ص.؛ جیبی؛ شابک: 1-07-6341-600-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: دانش‌آموز متوسطه کلیه رشته‌ها و معلم

مهارت‌های زندگی

بلوغ جسمی و روانی در پسران: چالش‌ها، خطرات، روش‌ها، تربیت، افت تحصیلی؛ حاجی بابایی، مرتضی/ ساداتیان، سیداصغر/ رئوف سعید، محسن/ ماهیار، آذر و ...دیگران؛ تهران: ما و شما، 1392؛ 204 ص.؛ رقعی؛ شابک: 4-90-8875-964-978؛ درجه استاندارد: دو؛ مناسب برای: دانش‌آموز متوسطه کلیه رشته‌ها و معلم، والدین، کارشناس

بلوغ جسمی و روانی در دختران: چالش‌ها، خطرات، روش‌ها، تربیت، افت تحصیلی؛ حاجی بابایی، مرتضی/ ساداتیان، سیداصغر/ رئوف سعید، محسن/ ماهیار، آذر و ...دیگران؛ تهران: ما و شما، 1392؛ 204 ص.؛ رقعی؛ شابک: 8-89-8875-964-978؛ درجه استاندارد: دو؛ مناسب برای: دانش‌آموز متوسطه کلیه رشته‌ها و معلم، والدین، کارشناس

تفاوت‌های دختر و پسر و راه و رسم خواستگاری؛ ایزد پور، محمدرضا؛ تهران: قدیانی، 1392؛ 96 ص.؛ رقعی؛ شابک: 4-260-251-600-978؛ درجه استاندارد: دو؛ مناسب برای: دانش‌آموز متوسطه کلیه رشته‌ها و معلم، والدین، مشاور، کارشناس

چگونه عاقل‌تر شویم؟؛ بسیطی، مسعود؛ تهران: بهارافشان، 1392؛ 120 ص.؛ خشتی؛ شابک: 6-13-6640-600-978؛ درجه استاندارد: دو؛ مناسب برای: دانش‌آموز متوسطه کلیه رشته‌ها و معلم، والدین، کارشناس

مهارت‌‌های زندگی/ روان‌شناسی

بلوغ؛ فقط پسرها بخوانند؛ دانهام، کلی؛ ترجمه: شاهین برادران؛ تهران: ابو عطا، 1392؛ 64 ص.؛ رقعی؛ شابک: 1-181-170-964-978؛ درجه استاندارد: دو؛ مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه، دوم متوسطه کلیه رشته‌ها، سوم متوسطه کلیه رشته‌ها و معلم، والدین

بلوغ؛ فقط دخترها بخوانند؛ کوون هوون، تری؛ ترجمه: مهسار مشتاق؛ تهران: ابوعطا، 1392؛ 48 ص.؛ رقعی؛ شابک: 4-180-170-964-978؛ درجه استاندارد: دو؛ مناسب برای: دانش‌آموز، معلم، والدین، مشاور

بلوغ: راهنمای والدین؛ کاظمی، احسان؛ تهران: ابوعطا، 1392؛ 104 ص.؛ رقعی؛ شابک: 5-109-170-964-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: والدین، معلم

 

متوسطه فنی و حرفه‌ای و کاردانش

رایانه

دروس طلایی( کامپیوتر) دوم دبیرستان فنی‌وحرفه‌ای؛ گروه برنامه‌ریزی و تالیف؛ تهران: کانون گسترش علوم، 1392؛ 280 ص.؛ وزیری؛ شابک: 7-734-340-964-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: هنرجوی دوم و سوم فنی و حرفه‌ای

علوم تربیتی

از من تا ما؛ دهستانی، منصور؛ قم: میم، 1392؛ 192 ص.؛ رقعی؛ شابک: 9-37-8619-964-978؛ درجه استاندارد: دو؛ مناسب برای: معلم، مدیر، مشاور، دانشجویان مراکز تربیت معلم، کارشناس

بارشناختی و طراحی آموزشی؛ کالیوگا، اسلاوا؛ ترجمه: محمد حسن امیر تیموری/ سونیا موسی رمضانی/ الهه ولایتی؛ تهران: آوای نور، 1391؛ 176 ص.؛ وزیری؛ شابک: 5-91-5413-600-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: هنرآموز، مشاور، کارشناس

دموکراسی و تعلیم و تربیت؛ بلاغت، سیدرضا؛ تهران: آوای نور، 1392؛ 200 ص.؛ رقعی؛ شابک: 8-024-309-600-978؛ درجه استاندارد: دو؛ مناسب برای: هنرآموز، کارشناس

روندها و مباحث نوین در طراحی و فناوری آموزشی؛ ریسر، رابرت/ جان وی، دمپسی؛ ترجمه: محمدرضا وحدانی اسدی/ حسین اسکندری/ داریوش نوروزی؛ تهران: آوای نور، 1392؛ 560 ص.؛ وزیری؛ شابک: 6-031-309-600-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: هنرآموز، کارشناس

مباحث نو در آموزش و پرورش تطبیقی؛ عزیزی‌نژاد، بهاره؛ تهران: آوای نور، 1392؛ 240 ص.؛ وزیری؛ شابک: 4-064-309-600-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: کارشناس

مدیریت آموزشی در مدارس امروز؛ حسن‌زاده فروغی، علی؛ تهران: آوای نور، 1392؛ 216 ص.؛ وزیری؛ شابک: 3-016-309-600-978؛ درجه استاندارد: دو؛ مناسب برای: هنرآموز، مدیر

نوفهم‌گرایی در مطالعات برنامه درسی؛ قادری، مصطفی؛ تهران: آوای نور، 1392؛ 232 ص.؛ رقعی؛ شابک: 3-045-309-600-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: کارشناس

یادگیری اثربخش؛ رید، گوین/ گرین، شارون؛ ترجمه: اکرم اسکندری/ مصطفی کنعانی/ حسین زنگنه؛ تهران: آوای نور، 1392؛ 144 ص.؛ رقعی؛ شابک: 0-017-309-600-978؛ درجه استاندارد: دو؛ مناسب برای: هنرآموز، مشاور، کارشناس

یادگیری مادام‌العمر و دانشگاه؛ کنتر، جفری؛ ترجمه: مظفرالدین واعظی/ عماد ملکی نیا؛ تهران: آوای نور، 1392؛ 168 ص.؛ وزیری؛ شابک: 5-012-309-600-978؛ درجه استاندارد: سه؛ مناسب برای: هنرآموز، کارشناس 

۶ اسفند ۱۳۹۲ ۱۶:۲۹
تعداد بازدید : ۴,۹۲۴

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید