سه شنبه ۵ تیر ۱۴۰۳
 

اخبار

نخستین فهرست کتاب مناسب امسال: 69 عنوان

نخستین فهرست کتاب مناسب امسال: 69 عنوان
دبیرخانه سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی، نخستین فهرست از کتاب‌های مناسب آموزشی و تربیتی خود را در سال 1393 منتشر کرد.

در این فهرست 30 عنوان کتاب مناسب پیش‌دبستانی، 14 عنوان کتاب مناسب متوسطه نظری، 13 عنوان کتاب مناسب متوسطه مقدماتی، 7 عنوان کتاب مناسب ابتدایی و 5 عنوان کتاب مناسب متوسطه فنی و حرفه‌ای و کاردانش به چشم می‌خورد.

در فهرست اعلام شده همچنین نشر مهاجر با 18عنوان کتاب مناسب بیشترین سهم از کتاب‌ها را به خود اختصاص داده است. نشر چکه با 10 و نخستین با 8 عنوان در دره‌های بعدی این فهرست قرار دارند.

این فهرست بر اساس دوره آموزشی و موضوع کتاب تنظیم و در آن اطلاعات هر کتاب به ترتیب زیر آورده شده است: عنوان مجموعه: عنوان کتاب؛ نام خانوادگی و نام مؤلف یا مؤلفان؛ نام و نام خانوادگی مترجم یا مترجمان؛ نام و نام خانوادگی تصویرگر؛ محل نشر: ناشر، سال انتشار؛ تعداد صفحات؛ قطع کتاب؛ شابک و مخاطب کتاب

وجود نام یک کتاب در این فهرست به منزله آن است که کتاب از استانداردهای یک کتاب آموزشی و تربیتی برخوردار است و می‌توان نسبت به عرضه، خرید یا معرفی آن در آموزشگاه‌ها مبادرت کرد. 

 

پیش دبستانی

قصه

مجموعه‌ی دوستت دارم. اندازه‌ی چین‌چین‌های دامنت دوستت دارم. صدیقیم، فریبا. تصویرگر: عطیه بزرگ سهرابی. تهران: چکه، 1393، 24 ص. خشتی. شابک: 978-600-6499-77-2. مناسب برای: کودک

مجموعه‌ی دوستت دارم. اندازه‌ی همه‌ی دنیا دوستت دارم. کاوندی، فاطمه. تصویرگر: عطیه بزرگ سهرابی. تهران: چکه، 1393، 24 ص. خشتی. شابک: 978-600-6499-07-9. مناسب برای: کودک

مجموعه‌ی دوستت دارم. اندازه‌ی همه‌ی گیلاس‌ها دوستت دارم. سیدآبادی، علی اصغر. تصویرگر: عطیه بزرگ سهرابی. تهران: چکه، 1393، 24 ص. خشتی. شابک: 978-600-6499-78-9. مناسب برای: کودک

مجموعه‌ی دوستت دارم. اندازه‌ی همه‌ی لالایی‌ها دوستت دارم. صالحی، آتوسا. تصویرگر: عطیه بزرگ سهرابی. تهران: چکه، 1393، 24 ص. خشتی. شابک: 978-600-6499-76-5. مناسب برای: کودک

مجموعه‌ی دوستت دارم. اندازه‌ی همه‌ی میومیو‌ها دوستت دارم. حدادی، هدی. تصویرگر: عطیه بزرگ سهرابی. تهران: چکه، 1393، 24 ص. خشتی. شابک: 978-600-6499-79-6. مناسب برای: کودک

مجموعه‌ی دوستت دارم. با چه حالتی دوستت دارم. لزر‌غلامی، حدیث. تصویرگر: ثنا حبیبی‌راد. تهران: چکه، 1393، 24 ص. خشتی. شابک: 978-600-6499-28-4. مناسب برای: کودک

مجموعه‌ی دوستت دارم. با چه حیوانی دوستت دارم. لزر‌غلامی، حدیث. تصویرگر: ثنا حبیبی‌راد. تهران: چکه، 1393، 24 ص. خشتی. شابک: 978-600-6499-32-1. مناسب برای: کودک

مجموعه‌ی دوستت دارم. با چه رنگی دوستت دارم. لزر‌غلامی، حدیث. تصویرگر: ثنا حبیبی‌راد. تهران: چکه، 1393، 24 ص. خشتی. شابک: 978-600-6499-31-4. مناسب برای: کودک

مجموعه‌ی دوستت دارم. با چه صدایی دوستت دارم. لزرغلامی، حدیث. تصویرگر: ثنا حبیبی‌راد. تهران: چکه، 1393، 24 ص. خشتی. شابک: 978-600-6499-30-7. مناسب برای: کودک

مجموعه‌ی دوستت دارم. با چه قیافه‌ای دوستت دارم. لزر‌غلامی، حدیث. تصویرگر: ثنا حبیبی‌راد. تهران: چکه، 1393، 24 ص. خشتی. شابک: 978-600-6499-29-1. مناسب برای: کودک

داستان‌های چوپی. با چوپی بیاموزیم قصه‌های جوپی (1). کورتن، تیری. ترجمه: مریم جلالی فراهانی. تصویرگر: تیری کورتن. تهران: مهاجر، 1391، 122 ص. خشتی. شابک: 978-964-225-097-4. مناسب برای: کودک

داستان‌های چوپی. با چوپی بیاموزیم قصه‌های چوپی (2). کورتن، تیری. ترجمه: مریم جلالی فراهانی. تصویرگر: تیری کورتن. تهران: مهاجر، 1391، 122 ص. خشتی. شابک: 978-964-225-098-1. مناسب برای: کودک

داستان‌های چوپی. با چوپی بیاموزیم قصه‌ها‌ی چوپی (3). کورتن، تیری. ترجمه: مریم جلالی فراهانی. تصویرگر: تیری کورتن. تهران: مهاجر، 1391، 122 ص. خشتی. شابک: 978-964-225-099-8. مناسب برای: کودک

داستان‌های چوپی. چوپی از خواهر کوچکش مراقبت می‌کند. کورتن، تیری. ترجمه: مریم جلالی فراهانی. تصویرگر: تیری کورتن. تهران: مهاجر، 1391، 24 ص. خشتی. شابک: 978-964-225-079-0. مناسب برای: کودک

داستان‌های چوپی. چوپی با بابا دعوا می‌کند. کورتن، تیری. ترجمه: مریم جلالی فراهانی. تصویرگر: تیری کورتن. تهران: مهاجر، 1391، 24 ص. خشتی. شابک: 978-964-225-077-6. مناسب برای: کودک

داستان‌های چوپی. چوپی باغبانی می‌کند. کورتن، تیری. ترجمه: مریم جلالی فراهانی. تصویرگر: تیری کورتن. تهران: مهاجر، 1391، 24 ص. خشتی. شابک: 978-964-225-086-8. مناسب برای: کودک

داستان‌های چوپی. چوپی به خرید می‌رود. کورتن، تیری. ترجمه: مریم جلالی فراهانی. تصویرگر: تیری کورتن. تهران: مهاجر، 1391، 24 ص. خشتی. شابک: 978-964-225-080-6. مناسب برای: کودک

داستان‌های چوپی. چوپی به کودکستان می‌رود. کورتن، تیری. ترجمه: مریم جلالی فراهانی. تصویرگر: تیری کورتن. تهران: مهاجر، 1391، 24 ص. خشتی. شابک: 978-964-225-073-8. مناسب برای: کودک

داستان‌های چوپی. چوپی تنهایی لباس می‌پوشد. کورتن، تیری. ترجمه: مریم جلالی فراهانی. تصویرگر: تیری کورتن. تهران: مهاجر، 1391، 24 ص. خشتی. شابک: 978-964-225-075-2. مناسب برای: کودک

داستان‌های چوپی. چوپی تولدش را جشن می‌گیرد. کورتن، تیری. ترجمه: مریم جلالی فراهانی. تصویرگر: تیری کورتن. تهران: مهاجر، 1391، 24 ص. خشتی. شابک: 978-964-225-076-9. مناسب برای: کودک

داستان‌های چوپی. چوپی خرابکاری می‌کند. کورتن، تیری. ترجمه: مریم جلالی فراهانی. تصویرگر: تیری کورتن. تهران: مهاجر، 1391، 24 ص. خشتی. شابک: 978-964-225-084-4. مناسب برای: کودک

داستان‌های چوپی. چوپی خیلی شکمو است. کورتن، تیری. ترجمه: مریم جلالی فراهانی. تصویرگر: تیری کورتن. تهران: مهاجر، 1391، 24 ص. خشتی. شابک: 978-964-225-087-5. مناسب برای: کودک

داستان‌های چوپی. چوپی ظهر می‌خوابد. کورتن، تیری. ترجمه: مریم جلالی فراهانی. تصویرگر: تیری کورتن. تهران: مهاجر، 1391، 24 ص. خشتی. شابک: 978-964-225-085-1. مناسب برای: کودک

داستان‌های چوپی. چوپی عصبانی است. کورتن، تیری. ترجمه: مریم جلالی فراهانی. تصویرگر: تیری کورتن. تهران: مهاجر، 1391، 24 ص. خشتی. شابک: 978-964-225-074-5. مناسب برای: کودک

داستان‌های چوپی. چوپی مریض است. کورتن، تیری. ترجمه: مریم جلالی فراهانی. تصویرگر: تیری کورتن. تهران: مهاجر، 1391، 24 ص. خشتی. شابک: 978-964-225-082-0. مناسب برای: کودک

داستان‌های چوپی. چوپی می‌خواهد تلویزیون ببیند. کورتن، تیری. ترجمه: مریم جلالی فراهانی. تصویرگر: تیری کورتن. تهران: مهاجر، 1391، 24 ص. خشتی. شابک: 978-964-225-081-3. مناسب برای: کودک

داستان‌های چوپی. چوپی نمی‌خواهد بخوابد. کورتن، تیری. ترجمه: مریم جلالی فراهانی. تصویرگر: تیری کورتن. تهران: مهاجر، 1391، 24 ص. خشتی. شابک: 978-964-225-078-3. مناسب برای: کودک

داستان‌های چوپی. چوپی یک خواهر کوچولو دارد. کورتن، تیری. ترجمه: مریم جلالی فراهانی. تصویرگر: تیری کورتن. تهران: مهاجر، 1391، 24 ص. خشتی. شابک: 978-964-225-083-7. مناسب برای: کودک

موشی که تنها بود. اورنگ، طوبا. تصویرگر: پریسا رسولی. تهران: موسسه فرهنگی هنری اورنگ آفرین، 1393، 16 ص. رقعی. شابک: 978-600-5556-53-7. مناسب برای: کودک

موسیقی

نغمه‌های کودکانه. ثانی، سعید. تصویرگر: مهتا جولایی. تهران: پروهان، 1393، 24 ص. رحلی. شابک: 978-964-8639-43-8. مناسب برای: کودک

 

 

ابتدایی

داستان

موشی که تنها بود. اورنگ، طوبا. تهران: موسسه فرهنگی هنری اورنگ آفرین، 1393، 16 ص. رقعی. شابک: 978-600-5556-53-7. مناسب برای: دانش‌آموز اول ابتدایی، دوم ابتدایی

علوم تربیتی

تکنیک‌های خلاقیت و مدیریت تفکر. قبادی، زهرا. تهران: اسحاق، 1393، 216 ص. وزیری. شابک: 978-964-6747-97-5. مناسب برای: معلم، مدیر، مشاور، دانشجویان مراکز تربیت معلم، کارشناس

معلم 92. منصوریان، فرخنده. تهران: راه معلم، 1393، 101 ص. رقعی. شابک: 978-600-94321-0-3. مناسب برای: دانش‌آموز چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، پنجم ابتدایی جدید، ششم ابتدایی و معلم

فارسی

سفر‌های پرماجرای داری و ناری. دیداری شگفت با شیخ بهایی. فیض‌آبادی، ابوالقاسم. تهران: نخستین، 1393، 64 ص. رقعی. شابک: 7-072-127-600-978. مناسب برای: دانش‌آموز چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، پنجم ابتدایی جدید، ششم ابتدایی

سفر‌های پرماجرای داری و ناری. دیداری شگفت با ابوریحان بیرونی. فیض‌آبادی، ابوالقاسم. تهران: نخستین، 1393، 64 ص. رقعی. شابک: 7-069-127-600-978. مناسب برای: دانش‌آموز چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، پنجم ابتدایی جدید، ششم ابتدایی

سفر‌های پرماجرای داری و ناری. دیداری شگفت با استاد سخن سعدی شیرازی. فیض‌آبادی، ابوالقاسم. تهران: نخستین، 1393، 64 ص. رقعی. شابک: 0-071-127-600-978. مناسب برای: دانش‌آموز چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، پنجم ابتدایی جدید

سفر‌های پرماجرای داری و ناری. دیداری شگفت با محمدبن موسی خوارزمی. فیض‌آبادی، ابوالقاسم. تهران: نخستین، 1393، 64 ص. رقعی. شابک: 4-073-127-600-978. مناسب برای: دانش‌آموز چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، پنجم ابتدایی جدید

 

 

متوسطه مقدماتی

علوم تربیتی

یادگیری مستمر. آموزش مؤثر در کلاس درس: راهبردهای پژوهش محور برای افزایش موفقیت دانش‌آموزان. دین، سری‌بی و ... [ دیگران]. ترجمه: انوشه ضرغام. تهران: منظومه خرد، 1393، 264 ص. رقعی. شابک: 978-600-6475-31-8. مناسب برای: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم

بسته آموزشی، برنامه درسی و یادگیری اثربخش. مجدفر، مرتضی. تهران: مرآت، 1393، 216 ص. وزیری. شابک: 978-600-7239-04-9. مناسب برای: معلم، کارشناس

تدریس پژوهش محور: ساختارسازی‌های پژوهش محور 1 براساس مدل E5 چرخه یادگیری. اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، معاونت پژوهش، برنامه‌ریزی و نیروی انسانی، شورای تحقیقات، گروه تحقیق و پژوهش. تهران: آمیس، 1392، 240 ص. وزیری. شابک: 978-600-54193-63-4. مناسب برای: معلم

تکنیک‌های خلاقیت و مدیریت تفکر. قبادی، زهرا. تهران: اسحاق، 1393، 216 ص. وزیری. شابک: 978-964-6747-97-5. مناسب برای: معلم، مدیر، مشاور، دانشجویان مراکز تربیت معلم، کارشناس

راهنمای عملی اقدام‌ پژوهی (مبانی نظری و عملی). عابدی، قدرت. تهران: ورای دانش، 1392، 196 ص. وزیری. شابک: 978-600-138-020-4. مناسب برای: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم، کارشناس

گزارش درس پژوهی. اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، معاونت پژوهش، برنامه‌ریزی و نیروی انسانی، شورای تحقیقات، گروه تحقیق و پژوهش. تهران: آمیس، 1393، 280 ص. وزیری. شابک: 978-600-5419-64-1. مناسب برای: معلم

معلم 92. منصوریان، فرخنده. تهران: راه معلم، 1393، 101 ص. رقعی. شابک: 978-600-94321-0-3. مناسب برای: دانش آموز، معلم

یادگیری مستمر. نظریه انتخاب در کلاس درس: به دانش‌آموزان آن‌چه نیاز دارند، بدهید آن‌چه می‌خواهید دریافت کنید. اروین، جانتان سی. ترجمه: خاطری، منا. تهران: منظومه خرد، 1392، 216 ص. رقعی. شابک: 978-600-6475-25-7. مناسب برای: دانشجویان مراکز تربیت معلم، کارشناس

فارسی

سفر‌های پرماجرای داری و ناری. دیداری شگفت با شیخ بهایی. فیض‌آبادی، ابوالقاسم. تهران: نخستین، 1393، 64 ص. رقعی. شابک: 978-600-127-072-7. مناسب برای: دانش آموز

سفر‌های پرماجرای داری و ناری. دیداری شگفت با ابوریحان بیرونی. فیض‌آبادی، ابوالقاسم. . تهران: نخستین، 1393، 64 ص. رقعی. شابک: 978-600-127-069-7. مناسب برای: دانش آموز

سفر‌های پرماجرای داری و ناری. دیداری شگفت با استاد سخن سعدی شیرازی. فیض‌آبادی، ابوالقاسم. . تهران: نخستین، 1393، 64 ص. رقعی. شابک: 978-600-127-071-0. مناسب برای: دانش آموز

سفر‌های پرماجرای داری و ناری. دیداری شگفت با محمدبن موسی خوارزمی. فیض‌آبادی، ابوالقاسم. . تهران: نخستین، 1393، 64 ص. رقعی. شابک: 978-600-127-073-4. مناسب برای: دانش آموز

مطالعات اجتماعی

تهاجم فرهنگی و استراتژی جنگ نرم با تأکید بر رهنمودهای مقام معظم رهبری. کریم‌پور آکردی، غلامرضا. تهران: زعیم، 1393، 230 ص. وزیری. شابک: 978-600-240-120-5. مناسب برای: معلم، مدیر، دانشجویان مراکز تربیت معلم، کارشناس، مشاور

 

 

متوسطه نظری

دینی

خدا در اندیشه انسان. مطهری، مرتضی. تهران: صدرا، 1393، 104 ص. رقعی. شابک: 8-97-7299-964-978. مناسب برای: معلم، کارشناس

خدا در زندگی انسان. مطهری، مرتضی. تهران: صدرا، 1393، 112 ص. رقعی. شابک: 1-96-7299-964-978. مناسب برای: معلم

روان‌شناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی

کوزه‌ای از آب بحر (بازخوانی درس‌های مثنوی برای زندگی امروز). سرگلزایی، محمدرضا. تهران: بهارسبز، 1393. رقعی . شابک: 7-69-5384-600-978. مناسب برای: معلم، کارشناس

ریاضی

ریاضیات جامع دبیرستان. گردلو، پیمان. تهران: جادوی قلم، 1393، 1126 ص. بیاض. شابک: 5-11-6313-600-978. مناسب برای: دانش آموزان اول متوسطه نظری، دوم متوسطه ریاضی، دوم متوسطه تجربی، سوم متوسطه ریاضی، سوم متوسطه تجربی، پیش دانشگاهی ریاضی، پیش دانشگاهی تجربیسال و معلم

کتاب کار جبر و احتمال مقطع سوم دبیرستان. مرسلی، مجتبی. تهران: کورش چاپ، 1393، 166 ص. رحلی. شابک: 1-55-5022-600-978. مناسب برای: دانش آموز سوم متوسطه ریاضی

زیست‌شناسی

سوالات با پاسخ کلیدی(جلد اول). زیست جامع میکرو. شیخ حسنی، امید. . تهران: بین‌المللی گاج، 1393، 448 ص. رحلی. شابک: 6-942-158-964-978. مناسب برای: دانش آموزان پیش دانشگاهی تجربی

علوم اجتماعی

تهاجم فرهنگی و استراتژی جنگ نرم با تأکید بر رهنمودهای مقام معظم رهبری. کریم‌پور آکردی، غلامرضا. تهران: زعیم، 1393، 230 ص. وزیری. شابک: 978-600-240-120-5. مناسب برای: معلم، مدیر، دانشجویان مراکز تربیت معلم، کارشناس

علوم تربیتی

تدریس پژوهش محور: ساختارسازی‌های پژوهش محور 1 براساس مدل E5 چرخه یادگیری. اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، معاونت پژوهش، برنامه‌ریزی و نیروی انسانی، شورای تحقیقات، گروه تحقیق و پژوهش. تهران: آمیس، 1392، 240 ص. وزیری. شابک: 978-600-54193-63-4. مناسب برای: معلم

تکنیک‌های خلاقیت و مدیریت تفکر. قبادی، زهرا. تهران: اسحاق، 1393، 216 ص. وزیری. شابک: 978-964-6747-97-5. مناسب برای: معلم، مدیر، مشاور، دانشجویان مراکز تربیت معلم، کارشناس

سیاست‌گذاری در آموزش و پرورش. نادری، ناهید، نوروزی، رضاعلی، سیادت، سیدعلی. اصفهان: آموخته، 1392، 272 ص. وزیری. شابک: 2-43-6465-600-978. مناسب برای: معلم، مدیر، کارشناس

گزارش درس پژوهی. اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، معاونت پژوهش، برنامه‌ریزی و نیروی انسانی، شورای تحقیقات، گروه تحقیق و پژوهش. تهران: آمیس، 1393، 280 ص. وزیری. شابک: 978-600-5419-64-1. مناسب برای: معلم

فیزیک

که شما باید بدانید 3. نظریه‌های تاثیر‌گذار در علم نجوم. بیکر، جوآن. ترجمه: امیرحسین فرجادنسب. تهران: سبزان، 1393، 248 ص. وزیری. شابک: 7-099-117-600-978. مناسب برای: دانش آموز، معلم

کتاب‌های مرجع

کتاب مرجع. دانشنامه دنیای دانش 1. گروه تولید دایرة‌المعارف بریتانیکا، مدیر پروژه فابین کاسان. ترجمه: فواد والی. تهران: پیام آزادی، 1393، 956 ص. رحلی. شابک: 6-945-302-964-978. مناسب برای: دانش آموز اول متوسطه نظری، دوم متوسطه ریاضی، دوم متوسطه تجربی، سوم متوسطه ریاضی، سوم متوسطه تجربی، پیش دانشگاهی ریاضی، پیش دانشگاهی تجربی، معلم

کتاب مرجع. دانشنامه دنیای دانش 2. گروه تولید دایرة‌المعارف بریتانیکا، مدیر پروژه: فابین کاسان. ترجمه: فواد ولی. تهران: پیام آزادی، 1393، 428 ص. رحلی. شابک: 9-944-302-964-978. مناسب برای: دانش آموز اول متوسطه نظری، دوم متوسطه ریاضی، دوم متوسطه تجربی، سوم متوسطه ریاضی، سوم متوسطه تجربی، پیش دانشگاهی ریاضی، پیش دانشگاهی تجربی، معلم

 

 

متوسطه فنی وحرفه ای و کار دانش

حسابداری و بازرگانی

مدیریت بازاریابی صنایع دستی و هنرهای سنتی. امیدی. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، 1392، 200 ص. وزیری. شابک: 978-964-379-267-1. مناسب برای: هنرآموز

مدیریت خانواده

سیب صادق زندگی. راز سلامتی. میرزا آقایی خوانساری. تهران: نظری، 1392، 312 ص. رقعی. شابک: 978-600-289-056-6. مناسب برای: هنرجو، هنرآموز، والدین

من و مامان. کتاب جامع شیرینی سنتی ایرانی. تقدسی، منصوره. تهران: بین‌المللی حافظ، 1393، 108 ص. خشتی. شابک: 978-600-2770-34-9. مناسب برای: هنرجو، هنرآموز، والدین

مکانیک: صنایع فلزی

اصول جوشکاری برق و گاز. مسگری. تهران: صفار، 1392، 240 ص. وزیری. شابک: 978-964-388-402-4. مناسب برای: هنرجو، هنرآموز

هنر: موسیقی

تئوری موسیقی. دی، هالی. ترجمه: گلناز نویدان. تهران: آوند دانش، 1393، 295 ص. وزیری. شابک: 978-600-7022-15-3. مناسب برای: هنرجو، هنرآموز

 

۱۱ شهریور ۱۳۹۳ ۲۰:۵۵
تعداد بازدید : ۲,۸۹۲

نظرات بینندگان

مرتضی غلامی منامن
۱۳۹۳/۰۷/۰۸
0
0
1

کتاب:تهاجم فرهنگی واستراتزی جنگ نرم با تاکید بر رهنمودهای مقام معظم رهبری مولف:غلامرضا کریم پور آکردی دبیرستان ایت اله بهجت (بهارستان)


نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید