شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
 

اخبار

دومین گروه از کتاب‌های مناسب سال 1393 معرفی شد: 328 عنوان کتاب مناسب

دبیرخانه سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی در دومین فهرست کتاب‌های مناسب سال 1393، تعداد 328 عنوان کتاب مناسب برای دوره‌های آموزشی پنجگانه معرفی کرد.

بنا به گزارش خبرنگار سامان‌کتاب، در دوره‌های پیش‌دبستانی: 39، ابتدایی: 118، متوسطه دوره اول: 53، متوسطه دوره دوم: 72 و متوسطه فنی و حرفه‌ای و کاردانش: 46 عنوان کتاب مناسب معرفی شده است. این عناوین از بین کتاب‌هایی معرفی شده است تا پایان ماه شهریور سال جاری به این دبیرخانه رسیده‌اند.

این فهرست بر اساس دوره آموزشی و موضوع (یا قالب) کتاب تنظیم و در آن اطلاعات هر کتاب به ترتیب زیر آورده شده است: عنوان مجموعه: عنوان کتاب؛ نام خانوادگی و نام مؤلف یا مؤلفان؛ نام و نام خانوادگی مترجم یا مترجمان؛ نام و نام خانوادگی تصویرگر (مختص گروه پیش‌دبستان)؛ محل نشر: ناشر، سال انتشار؛ تعداد صفحات؛ قطع کتاب؛ مخاطب کتاب و شابک

گفتنی است وجود نام یک کتاب در این فهرست به منزله آن است که کتاب از استانداردهای یک کتاب آموزشی و تربیتی برخوردار و مورد تأیید سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی است و می‌توان نسبت به عرضه، خرید یا معرفی آن در آموزشگاه‌های سراسر کشور مبادرت کرد. 

 

خبر مرتبط: نخستین گروه از کتاب‌های معرفی شده

 

دوره پیش‌دبستانی

شعر و سرود

راز دریا. شعبانی، اسدالله. تصویرگر: ژیلا هدایی. تهران: مدرسه، 1391، 28 ص. رقعی. مناسب برای: کودک. شابک: 978-964-08-0545-9

ماجراهای موش قلقلی. شعبانی، اسدالله. تصویرگر: هان تورک. تهران: ذکر: کتاب‌های قاصدک، 1393، 48 ص. خشتی کوچک. مناسب برای: کودک. شابک: 978-964-307-506-4

موشی ما یه تور داره. شعبانی، اسدالله. تصویرگر: هان تورک. تهران: ذکر: کتاب‌های قاصدک، 1393، 24 ص. خشتی کوچک. مناسب برای: کودک. شابک: 978-964-307-476-0

موشی ما یه چتر داره. شعبانی، اسدالله. تصویرگر: هان تورک. تهران: ذکر: کتاب‌های قاصدک، 1393، 24 ص. خشتی کوچک. مناسب برای: کودک. شابک: 978-964-307-477-7

نوشتم دوستت دارم. رحماندوست، مصطفی. تصویرگر: ژانت میخاییلی/ نفیسه شهدادی. تهران: مدرسه، 1391، 56 ص. خشتی. مناسب برای: کودک. شابک: 978-964-08-0578-7

فعالیت‌های علمی

چارلی و لولا: می‌خواهم از حیوانات حمایت کنم. چایلد، لارن. ترجمه: مهتاب یعقوبی. تصویرگر: لارن چایلد. تهران: منظومه خرد، 1392، 24 ص. خشتی. مناسب برای: کودک و مربی کودک. شابک: 978-600-6475-13-4

چارلی و لولا: می‌خواهم از درخت‌ها مراقبت کنم. چایلد، لارن. ترجمه: مهتاب یعقوبی. تصویرگر: لارن چایلد. تهران: منظومه خرد، 1392، 24 ص. خشتی. مناسب برای: کودک و مربی کودک. شابک: 978-600-6475-12-7

فعالیت‌های علمی- قصه

قصه‌های خانه‌ی بی‌بی رعنا: کمک! جوجه خال‌خالی داره غرق می‌شه!. گیگا، ناهید. تصویرگر: عزیز محسنی/ مریم عزیز محسنی. تهران: جان جهان، 1393، 16 ص. خشتی کوچک. مناسب برای: کودک و مربی کودک. شابک: 978-964-7944-51-9

فعالیت‌های علمی- نقاشی

چارلی و لولا: می‌خواهم نقاشی بکشم. چایلد، لارن. ترجمه: مهتاب یعقوبی. تصویرگر: لارن چایلد. تهران: منظومه خرد، 1392، 24 ص. خشتی. مناسب برای: کودک و مربی کودک. شابک: 978-600-6475-15-8

فعالیت‌های علمی-قصه

قصه‌های خانه‌ی بی‌بی رعنا: بهترین هدیه. گیگا، ناهید. تصویرگر: عزیز محسنی. تهران: جان جهان، 1393، 16 ص. خشتی کوچک. مناسب برای: کودک و مربی کودک. شابک: 978-964-7944-68-7

قصه‌های خانه‌ی بی‌بی رعنا: پر سفید. گیگا، ناهید. تصویرگر: عزیز محسنی. تهران: جان جهان، 1393، 16 ص. خشتی کوچک. مناسب برای: کودک و مربی کودک. شابک: 978-964-7944-65-6

قصه‌های خانه‌ی بی‌بی رعنا: پروانه‌ها به دوستانشان سلام می‌کنند. گیگا، ناهید. تصویرگر: عزیز محسنی. تهران: جان جهان، 1393، 16 ص. خشتی کوچک. مناسب برای: کودک و مربی کودک. شابک: 978-964-7944-62-5

قصه‌های خانه‌ی بی‌بی رعنا: خبر خوش قاصدک. گیگا، ناهید. تصویرگر: عزیز محسنی. تهران: جان جهان، 1393، 16 ص. خشتی کوچک. مناسب برای: کودک و مربی کودک. شابک: 978-964-7944-63-2

قصه‌های خانه‌ی بی‌بی رعنا: رنگین کمان. گیگا، ناهید. تصویرگر: عزیز محسنی. تهران: جان جهان، 1393، 16 صخشتی کوچک. مناسب برای: کودک و مربی کودک. شابک: 978-964-7944-66-3

قصه‌های خانه‌ی بی‌بی رعنا: کمک! آی سوختم!. گیگا، ناهید. تصویرگر: عزیز محسنی/ مریم عزیز محسنی. تهران: جان جهان، 1393، 16 ص. خشتی کوچک. مناسب برای: کودک و مربی کودک. شابک: 978-964-7944-55-7

قصه‌های خانه‌ی بی‌بی رعنا: کمک! پای ملخک شکسته!. گیگا، ناهید. تصویرگر: عزیز محسنی/ مریم عزیز محسنی. تهران: جان جهان، 1393، 16 ص. خشتی کوچک. مناسب برای: کودک و مربی کودک. شابک: 978-964-7944-60-1

قصه‌های خانه‌ی بی‌بی رعنا: کمک! پیشی کوچولو نفت خورده!. گیگا، ناهید. تصویرگر: عزیز محسنی/ مریم عزیز محسنی. تهران: جان جهان، 1393، 16 ص. خشتی کوچک. مناسب برای: کودک و مربی کودک. شابک: 978-964-7944-57-1

قصه‌های خانه‌ی بی‌بی رعنا: کمک! توی پای آقاموش میخ رفته!. گیگا، ناهید. تصویرگر: عزیز محسنی/ مریم عزیز محسنی. تهران: جان جهان، 1393، 16 ص. خشتی کوچک. مناسب برای: کودک و مربی کودک. شابک: 978-964-7944-50-2

قصه‌های خانه‌ی بی‌بی رعنا: کمک! خانم گنجشک بیهوش شده!. گیگا، ناهید. تصویرگر: عزیز محسنی/ مریم عزیز محسنی. تهران: جان جهان، 1393، 16 ص. خشتی کوچک. مناسب برای: کودک و مربی کودک. شابک: 978-964-7944-47-2

قصه‌های خانه‌ی بی‌بی رعنا: کمک! دستم را بریدم!. گیگا، ناهید. تصویرگر: عزیز محسنی/ مریم عزیز محسنی. تهران: جان جهان، 1393. خشتی کوچک. مناسب برای: کودک و مربی کودک. شابک: 978-964-7944-58-8

قصه‌های خانه‌ی بی‌بی رعنا: کمک! زنبور فرفری را نیش زد!. گیگا، ناهید. تصویرگر: عزیز محسنی/ مریم عزیز محسنی. تهران: جان جهان، 1393، 16 ص. خشتی کوچک. مناسب برای: کودک و مربی کودک. شابک: 978-964-7944-56-4

قصه‌های خانه‌ی بی‌بی رعنا: کمک! سرآقاموش خون آمده!. گیگا، ناهید. تصویرگر: عزیز محسنی/ مریم عزیز محسنی. تهران: جان جهان، 1393، 16 ص. خشتی کوچک. مناسب برای: کودک و مربی کودک. شابک: 978-964-7944-46-5

قصه‌های خانه‌ی بی‌بی رعنا: کمک! شاخ بلند یخ زده!. گیگا، ناهید. تصویرگر: عزیز محسنی/ مریم عزیز محسنی. تهران: جان جهان، 1393، 16 ص. خشتی کوچک. مناسب برای: کودک و مربی کودک. شابک: 978-964-7944-59-5

قصه‌های خانه‌ی بی‌بی رعنا: کمک! گوساله کوچولو داره خفه می‌شه!. گیگا، ناهید. تصویرگر: عزیز محسنی/ مریم عزیز محسنی. تهران: جان جهان، 1393. خشتی کوچک. مناسب برای: کودک و مربی کودک. شابک: 978-964-7944-52-6

قصه‌های خانه‌ی بی‌بی رعنا: کمک! من گرمازده شده‌ام!. گیگا، ناهید. تصویرگر: عزیز محسنی/ مریم عزیز محسنی. تهران: جان جهان، 1393، 16 ص. خشتی کوچک. مناسب برای: کودک و مربی کودک. شابک: 978-964-7944-69-4

قصه‌های خانه‌ی بی‌بی رعنا: کی بود که گفت شب شده وقت لالاست؟. گیگا، ناهید. تصویرگر: عزیز محسنی. تهران: جان جهان، 1393، 16 ص. خشتی کوچک. مناسب برای: کودک و مربی کودک. شابک: 978-964-7944-61-8

قصه‌های خانه‌ی بی‌بی رعنا: گردوی قلقله‌زن. گیگا، ناهید. تصویرگر: عزیز محسنی. تهران: جان جهان، 1393، 16 ص. خشتی کوچک. مناسب برای: کودک و مربی کودک. شابک: 978-964-7944-64-9

قصه‌های خانه‌ی بی‌بی رعنا: هدیه‌ی تولد خانم جوجه تیغی. گیگا، ناهید. تصویرگر: عزیز محسنی. تهران: جان جهان، 1393، 16 صخشتی کوچک. مناسب برای: کودک و مربی کودک. شابک: 978-964-7944-67-0

قصه

چارلی و لولا: من هم عینک می‌خواهم. چایلد، لارن. ترجمه: مهتاب یعقوبی. تصویرگر: لارن چایلد. تهران: منظومه خرد، 1392، 24 صخشتی. مناسب برای: کودک. شابک: 978-600-6475-14-1

خانواده خرس‌ها: احترام به دیگران. برنشتاین، مایک/ برنشتاین، جن. ترجمه: سعید مادخ خاکسار. تهران: موزون، 1391، 32 صرحلی. مناسب برای: کودک. شابک: 978-964-8754-46-9

قصه‌های بز زنگوله پا: امشب بزغاله‌ها خوابشان نمی‌آید. سیدآبادی، علی اصغر. تصویرگر: حسن عامه‌کن. تهران: منظومه خرد، 1392، 24 صخشتی. مناسب برای: کودک. شابک: 978-600-6475-24-0

قصه‌های بز زنگوله پا: خانه‌ی خاله پیرزن دور نیست. سیدآبادی، علی اصغر. تصویرگر: حسن عامه کن. تهران: منظومه خرد، 1392، 24 صخشتی. مناسب برای: کودک. شابک: 978-600-6475-23-6

قصه‌های بز زنگوله پا: مامان بزی پشت در است. سیدآبادی، علی اصغر. تصویرگر: حسن عامه کن. تهران: منظومه خرد، 1392، 24 صخشتی. مناسب برای: کودک. شابک: 978-600-6475-22-6

کتاب‌های مرغک: لی‌لی‌زی، بیا بازی. طاقدیس، سوسن. تصویرگر: ساناز شفقی. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1393، 16 ص. شکلی. مناسب برای: کودک. شابک: 978-964-391-712-8

کتاب‌های مرغک: وای! نه. ژوبرت، کلر. تصویرگر: کلر ژوبرت. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1393، 28 ص. شکلی. مناسب برای: کودک. شابک: 978-964-391-642-8

خوب‌، بد کدام یک؟. ملکی، مژگان. تصویرگر: نسیم بهاری. تهران: مدرسه، 1392، 24 ص. خشتی. مناسب برای: کودک. شابک: 978-964-08-0751-4

قصه‌های سروته. شمس، محمدرضا. تصویرگر: الهام کاظمی. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1392، 36 صخشتی. مناسب برای: کودک. شابک: 978-964-391-801-9

من یک مامان تازه می‌خواهم!. راپ، بریگیته. ترجمه: گیتا رسولی. تصویرگر: مانوئلا اُلتین. تهران: زعفران، 1392، 38 ص. خشتی. مناسب برای: کودک. شابک: 978-600-6287-72-0

همیشه‌ی همیشه دوستت دارم. امت، جاناتان. ترجمه: شراره وظیفه‌شناس. تصویرگر: دنیل هاوارت. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1392، 24 ص. خشتی. مناسب برای: کودک. شابک: 978-964-391-733-3


 

دوره ابتدایی

اجتماعی

بسته مدیریت کلاسی: کاربرگ تعلیمات اجتماعی پنجم دبستان. قاهری، حوری. تهران: مرآت دانش، 1393، 56 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز پنجم ابتدایی. شابک: 978-600-125-749-0

بسته مدیریت کلاسی: کاربرگ مطالعات اجتماعی ششم دبستان. قاهری، حوری. تهران: مرآت دانش، 1393، 56 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز ششم ابتدایی. شابک: 978-600-125-781-0

حفظ محیط زیست: باز مصرف، بازیافت، بازکاهی در مصرف مواد غذایی. فیکس، الگزاندرا. ترجمه: لادن مقیمی اسکویی. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، 1393، 36 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی و معلم. شابک: 978-964-389-491-7

داستان

14 سبد گل: زندگی‌نامه اهل بیت (علیهم السلام). حسن‌بیگی، ابراهیم/ شفیعی، شهرام/ رحماندوست، مصطفی/ روح‌افزا، سعید. تهران: مدرسه، 1392، 172 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز اول ابتدایی، دوم ابتدایی، سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی. شابک: 978-964-08-0689-0

15 سبد گل: زندگی‌نامه چهارده معصوم (علیهم‌ السلام). حسن‌بیگی، ابراهیم/ شفیعی، شهرام/ نادری، ناصر/ رحماندوست، مصطفی/ روح‌افزا، سعید . . [و دیگران]. تهران: مدرسه، 1392، 48 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز اول ابتدایی، دوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی. شابک: 978-964-08-0690-60

خانواده خرس‌ها: احترام به دیگران. برنشتاین، مایک/ برنشتاین، جن. ترجمه: سعید مادخ خاکسار. تهران: موزون، 1391، 32 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز اول ابتدایی، دوم ابتدایی. شابک: 978-964-8754-46-9

قصه‌های بز زنگوله پا: امشب بزغاله‌ها خوابشان نمی‌آید. سید آبادی، علی اصغر. تهران: منظومه خرد، 1392، 24 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز اول ابتدایی، دوم ابتدایی. شابک: 978-600-6475-24-0

قصه‌های بز زنگوله پا: خانه‌ی خاله پیرزن دور نیست. سید آبادی، علی اصغر. تهران: منظومه خرد، 1392، 24 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز شابک: 978-600-6475-23-6

قصه‌های بز زنگوله پا: مامان بزی پشت در است. سید آبادی، علی اصغر. تهران: منظومه خرد، 1392، 24 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز اول ابتدایی، دوم ابتدایی. شابک: 978-600-6475-22-6

قصه‌های خانه‌ی بی‌بی رعنا: کمک! آی سوختم!. گیگا، ناهید. تهران: جان جهان، 1393، 16 ص. خشتی کوچک. مناسب برای: دانش‌آموز اول ابتدایی، دوم ابتدایی. شابک: 978-964-7944-55-7

قصه‌های خانه‌ی بی‌بی رعنا: کمک! پای ملخک شکسته!. گیگا، ناهید. تهران: جان جهان، 1393، 16 ص. خشتی کوچک. مناسب برای: دانش‌آموز اول ابتدایی، دوم ابتدایی. شابک: 978-964-7944-60-1

قصه‌های خانه‌ی بی‌بی رعنا: کمک! پیشی کوچولو نفت خورده!. گیگا، ناهید. تهران: جان جهان، 1393، 16 ص. خشتی کوچک. مناسب برای: دانش‌آموز اول ابتدایی، دوم ابتدایی. شابک: 978-964-7944-57-1

قصه‌های خانه‌ی بی‌بی رعنا: کمک! توی پای آقاموش میخ رفته!. گیگا، ناهید. تهران: جان جهان، 1393، 16 ص. خشتی کوچک. مناسب برای: دانش‌آموز اول ابتدایی، دوم ابتدایی. شابک: 978-964-7944-50-2

قصه‌های خانه‌ی بی‌بی رعنا: کمک! جوجه خال‌خالی داره غرق می‌شه!. گیگا، ناهید. تهران: جان جهان، 1393، 16 ص. خشتی کوچک. مناسب برای: دانش‌آموز اول ابتدایی، دوم ابتدایی. شابک: 978-964-7944-51-9

قصه‌های خانه‌ی بی‌بی رعنا: کمک! خانم گنجشک بیهوش شده!. گیگا، ناهید. تهران: جان جهان، 1393، 16 ص. خشتی کوچک. مناسب برای: دانش‌آموز اول ابتدایی، دوم ابتدایی. شابک: 978-964-7944-47-2

قصه‌های خانه‌ی بی‌بی رعنا: کمک! دستم را بریدم!. گیگا، ناهید. تهران: جان جهان، 1393، 16 ص. خشتی کوچک. مناسب برای: دانش‌آموز اول ابتدایی، دوم ابتدایی. شابک: 978-964-7944-58-8

قصه‌های خانه‌ی بی‌بی رعنا: کمک! زنبور فرفری را نیش زد!. گیگا، ناهید. تهران: جان جهان، 1393، 16 ص. خشتی کوچک. مناسب برای: دانش‌آموز اول ابتدایی، دوم ابتدایی. شابک: 978-964-7944-56-4

قصه‌های خانه‌ی بی‌بی رعنا: کمک! سرآقاموش خون آمده!. گیگا، ناهید. تهران: جان جهان، 1393، 16 ص. خشتی کوچک. مناسب برای: دانش‌آموز اول ابتدایی، دوم ابتدایی. شابک: 978-964-7944-46-5

قصه‌های خانه‌ی بی‌بی رعنا: کمک! شاخ بلند یخ زده!. گیگا، ناهید. تهران: جان جهان، 1393، 16 ص. خشتی کوچک. مناسب برای: دانش‌آموز اول ابتدایی، دوم ابتدایی. شابک: 978-964-7944-59-5

قصه‌های خانه‌ی بی‌بی رعنا: کمک! گوساله کوچولو داره خفه می‌شه!. گیگا، ناهید. تهران: جان جهان، 1393، 16 ص. خشتی کوچک. مناسب برای: دانش‌آموز اول ابتدایی، دوم ابتدایی. شابک: 978-964-7944-52-6

قصه‌های خانه‌ی بی‌بی رعنا: کمک! من گرمازده شده‌ام!. گیگا، ناهید. تهران: جان جهان، 1393، 16 ص. خشتی کوچک. مناسب برای: دانش‌آموز اول ابتدایی، دوم ابتدایی. شابک: 978-964-7944-69-4

مدرسه ناوبودکنندگان اژدها: کمک! پدر و مادرها به مدرسه می‌آیند. مک‌مولان، کیت. ترجمه: فرزانه مهری. تهران: آفرینگان، 1392، 108 ص. پالتویی. مناسب برای: دانش‌آموز سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی. شابک: 978-600-6753-03-4

من قهرمانم: گروه ضربت. بارلو، استیو/ اسکیدمور، استیو. ترجمه: سعیدا زندیان. تهران: قدیانی، 1391، 60 ص. پالتویی. مناسب برای: دانش‌آموز سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی. شابک: 978-600-251-255-0

ازدواج فامیلی و دو داستان دیگر. حبیبی، حامد. تهران: چکه، 1392، 48 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی. شابک: 978-600-6499-27-7

آدم کوچولوی گرسنه. دلی، پیر. ترجمه: کلر ژوبرت. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1392، 36 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز اول ابتدایی، دوم ابتدایی، سوم ابتدایی. شابک: 978-964-391-738-8

باب اسفنجی دست به کار می‌شود: داستانی درباره زباله و بازیافت. اینچز، آلیسون. ترجمه: هایده کروبی. تهران: فنی ایران، 1392، 32 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی. شابک: 978-964-389-445-0

برسد به دست معلم عزیزم. جیمز، سایمن. ترجمه: محبوبه نجف‌خانی. تهران: آفرینگان، 1391، 28 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز اول ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی و معلم. شابک: 978-964-7694-90-2

پولک‌های چوبی. بابایی، فرزانه. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1392، 28 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی. شابک: 978-964-391-881-1

تا به آفتاب. حسن‌بیگی، ابراهیم. تهران: مدرسه، 1392، 48 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز ششم ابتدایی. شابک: 978-964-08-0636-4

جزیره‌ی بی‌تربیت‌ها (جلد 3). شفیعی، شهرام. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1392، 140 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی. شابک: 978-964-391-900-9

جزیره‌ی بی‌تربیت‌ها (جلد2). شفیعی، شهرام. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1391، 154 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی. شابک: 978-964-391-730-2

جنگ طلا. بارلو، استیو/ اسکیدمور، استیو. ترجمه: سعیدا، زندیان. تهران: قدیانی، 1391، 60 ص. پالتویی. مناسب برای: دانش‌آموز چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی. شابک: 978-600-251-253-6

چشم‌ به راه. ماهوتی، مهری. تهران: مدرسه، 1392، 48 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی. شابک: 978-964-08-0743-9

چشم گرگ. پناک، دانیل. ترجمه: آْسیه حیدری شاهی سرایی. تهران: چکه، 1392، 88 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی. شابک: 978-600-5935-97-4

خوب‌، بد کدام یک؟. ملکی، مژگان. تهران: مدرسه، 1392، 24 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز اول ابتدایی، دوم ابتدایی. شابک: 978-964-08-0751-4

دختری دارم، شاه نداره. طاقدیس، سوسن. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1392، 68 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز اول ابتدایی، دوم ابتدایی. شابک: 978-964-391-770-8

در جست‌و‌جوی مقبره. بارلو، استیو/ اسکیدمور، استیو. ترجمه: سعیدا، زندیان. تهران: قدیانی، 1391، 60 ص. پالتویی. مناسب برای: دانش‌آموز چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی. شابک: 978-600-251-256-7

دردسر‌های شاهنشاه. هانتر، نورمن. ترجمه: مهرداد، تهرانیان‌راد. تهران: حوا، 1392، 20 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی. شابک: 978-600-6777-15-3

دهقانی که زبان حیوانات را می‌فهمید و دو داستان دیگر. حبیبی، حامد. تهران: چکه، 1392، ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی و معلم. شابک: 978-600-6499-26-0

ژینژانبر مرغ نوروزی. فولادوند، مرجان. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1392، 32 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی. شابک: 978-964-391-808-8

شکارچی اژدها. بارلو، استیو. ترجمه: سعیدا زندیان. تهران: قدیانی، 1392، 56 ص. پالتویی. مناسب برای: دانش‌آموز چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی. شابک: 978-600--251-252-9

فلیکس به کشف کره‌ی زمین می‌رود: همراه با شش نامه از فلیکس و نقشه‌ی جهان. لنگن، آنت. ترجمه: محبوبه نجف‌خانی. تهران: کتاب‌های زعفرانی، 1392، 40 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز دوم ابتدایی، سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی. شابک: 978-600-6287-61-4

فلیکس و ماجرای چمدان پرنده. لنگن، آنت. ترجمه: محبوبه نجف‌خانی. تهران: کتاب‌های زعفرانی/ واحد کودک انتشارات زعفران، 1392، 40 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز دوم ابتدایی، سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی. شابک: 978-600-6287-60-7

قشنگ‌ترین قصه‌ها برای کودکان. فونکه، کورنلیا کارولینه. ترجمه: کتایون سلطانی. تهران: آفرینگان، 1392، 114 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز دوم ابتدایی، سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی. شابک: 978-600-6753-09-6

قصه‌های سروته. شمس، محمدرضا. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1392، 36 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز اول ابتدایی، دوم ابتدایی، سوم ابتدایی. شابک: 978-964-391-801-9

ماجرای احمد و ساعت=The story of Ahmad and the clock. طائرپور، فرشته. ترجمه: قندهاری، شقایق. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1391، 36 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز دوم ابتدایی، سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی. شابک: 978-964-391-680-0

ماهی‌گیر و بهار. کلهر، مژگان. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1392، 40 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی. شابک: 978-964-391-807-1

ماهی‌گیر و غول خمره و یک داستان دیگر. حبیبی، حامد. تهران: چکه، 1392، 56 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی و معلم. شابک: 978-600-6499-25-3

مزرعه گل‌‌های آفتابگردان. احمدی، احمدرضا. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1392، 42 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز شابک: 978-964-391-597-1

همه با هم. ملک‌شامران، یوسف. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1392، 40 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی. شابک: 978-964-391-936-8

همیشه‌ی همیشه دوستت دارم. امت، جاناتان. ترجمه: شراره وظیفه‌شناس. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1392، 24 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز اول ابتدایی، دوم ابتدایی، سوم ابتدایی. شابک: 978-964-391-733-3

یخی که عاشق خورشید شد. موزونی، رضا. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1392، 12 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز اول ابتدایی، دوم ابتدایی، سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی. شابک: 978-600-01-0130-5

یک موجود خیلی عجیب. آرمیتج، روندا. ترجمه: آتوسا صالحی. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1392، 32 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز دوم ابتدایی، سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی. شابک: 978-964-391-937-5

داستان ـ هنر

خاطرات چوبی. بابایی، فرزانه. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1392، 32 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز ششم ابتدایی و معلم. شابک: 978-964-391-882-8

ریاضی

ریاضی‌دان کوچک پایه‌ی سوم ابتدایی. یوسفی، سیدمهدی/ دارا، سپیده. قم: لامک، 1393، 144 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز سوم ابتدایی. شابک: 978-600-6478-04-3

شعر

اسب حنایی، مجموعه شعر کودک. هاشمی، منیره. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1391، 32 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز اول ابتدایی، دوم ابتدایی، سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی. شابک: 978-964-391-823-1

با دو چشمم می‌چشم. بکتاش، ‌غلامرضا. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1391، 28 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ، ششم ابتدایی. شابک: 978-964-391-781-4

پاهای تو منهای یک. احمدی، مجتبی. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1392، 36 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی. شابک: 978-964-391-773-9

پشت سر پاییز. مردانی، مهدی. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1391، 36 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی. شابک: 978-964-391-841-5

تنها خدا فهمید. خدادوست، احمد. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1391، 32 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز اول ابتدایی، دوم ابتدایی، سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی. شابک: 978-964-391-843-9

راز دریا. شعبانی، اسدالله. تهران: مدرسه، 1391، 28 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول ابتدایی، دوم ابتدایی. شابک: 978-964-08-0545-9

غم‌های قلابی. رهنما، شاهین. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1392، 32 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی. شابک: 978-964-391-775-3

کفشی به رنگ کفش دریا. هاشمی، منیره. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1391، 48 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز اول ابتدایی، دوم ابتدایی، سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی. شابک: 978-964-391-821-7

کلاغ و عینک من. شهابی، طاهره. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1391، 28 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز شابک: 978-964-391-819-4

نوشتم دوستت دارم. رحماندوست، مصطفی. تهران: مدرسه، 1391، 56 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز اول ابتدایی، دوم ابتدایی. شابک: 978-964-08-0578-7

هوای نوبهاری. شعبانی، اسدالله. تهران: مدرسه، 1391، 24 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز دوم ابتدایی، سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی. شابک: 978-964-08-0546-6

علوم تجربی

365 آزمایش علمی درباره‌ی ستاره‌شناسی، زیست‌شناسی، شیمی، زمین‌شناسی و جغرافیا، فیزیک، آب و هوا. جمعی از نویسندگان. ترجمه: مهرداد عرفانیان. تهران: ذکر: کتاب‌های قاصدک، 1393، 208 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز ششم ابتدایی. شابک: 978-964-307-517-0

علوم تربیتی

بسته آموزشی، برنامه درسی ویادگیری اثربخش. مجدفر، مرتضی. تهران: مرآت، 1393، 216 ص. وزیری. مناسب برای: معلم و کارشناس. شابک: 978-600-7239-04-9

کاربرد هوش‌های چندگانه در کلاس درس. آقازاده، محرم. تهران: مرآت، 1393، 240 ص. وزیری. مناسب برای: معلم و کارشناس. شابک: 978-600-7239-05-6

فارسی

بسته مدیریت کلاسی: کاربرگ فارسی اول دبستان (بخش دوم: نشانه‌ها). دپارتمان علمی مرآت. تهران: مرآت دانش، 1393، 56 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز اول ابتدایی. شابک: 978-600-125-778-0

بسته مدیریت کلاسی: کاربرگ فارسی سوم دبستان. دپارتمان علمی مرآت. تهران: مرآت دانش، 1393، 44 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز سوم ابتدایی. شابک: 978-600-125-729-2

بسته مدیریت کلاسی: کتاب کار و تمرین فارسی اول دبستان. برازش، مهین‌دخت. تهران: مرآت دانش، 1393، 92 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز اول ابتدایی. شابک: 978-600-125-780-3

خودم می‌خوانم: اتو. قاسم‌نیا، شکوه/ صفارپور، عبدالرحمان. تهران: افق، 1392، 32 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز اول ابتدایی. شابک: 978-600-353-002-7

خودم می‌خوانم: بادام شیرین. قاسم‌نیا، شکوه/ صفارپور، عبرالرحمان. تهران: افق، 1392، 32 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز اول ابتدایی. شابک: 978-600-353-000-3

خودم می‌خوانم: پروانه. قاسم‌نیا، شکوه/ صفارپور، عبدالرحمان. تهران: افق، 1392، 36 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز اول ابتدایی. شابک: 978-600-353-005-8

خودم می‌خوانم: جیرجیرک. قاسم‌نیا، شکوه/ صفارپور، عبدالرحمان. تهران: افق، 1392، 36 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز اول ابتدایی. شابک: 978-600-353-023-2

خودم می‌خوانم: چتر. قاسم‌نیا، شکوه/ صفارپور، عبدالرحمان. تهران: افق، 1392، 36 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز اول ابتدایی. شابک: 978-600-353-026-3

خودم می‌خوانم: خرس. قاسم‌نیا، شکوه/ صفارپور، عبدالرحمان. تهران: افق، 1392، 36 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز اول ابتدایی. شابک: 978-600-353-008-9

خودم می‌خوانم: دریای آبی. قاسم‌نیا، شکوه/ صفارپور، عبدالرحمان. تهران: افق، 1392، 36 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز اول ابتدایی. شابک: 978-600-353-001-0

خودم می‌خوانم: ژاکت. قاسم‌نیا، شکوه/ صفارپور، عبدالرحمان. تهران: افق، 1392، 32 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز اول ابتدایی. شابک: 978-600-353-027-0

خودم می‌خوانم: فرفره. قاسم‌نیا، شکوه/ صفارپور، عبدالرحمان. تهران: افق، 1392، 36 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز اول ابتدایی. شابک: 978-600-353-007-2

خودم می‌خوانم: قوری. قاسم‌نیا، شکوه/ صفارپور، عبدالرحمان. تهران: افق، 1392، 36 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز اول ابتدایی. شابک: 978-600-353-009-6

خودم می‌خوانم: کشتی. قاسم‌نیا، شکوه/ صفارپور، عبدالرحمان. تهران: افق، 1392، 36 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز اول ابتدایی. شابک: 978-600-353-003-4

خودم می‌خوانم: گاو. قاسم‌نیا، شکوه/ صفارپور، عبدالرحمان. تهران: افق، 1393، 36 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز اول ابتدایی. شابک: 978-600-353-006-5

خودم می‌خوانم: لک‌لک. قاسم‌نیا، شکوه/ صفارپور، عبدالرحمان. تهران: افق، 1392، 36 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز اول ابتدایی. شابک: 978-600-353-022-5

خودم می‌خوانم: موز. قاسم‌نیا، شکوه/ صفارپور، عبدالرحمان. تهران: افق، 1392، 36 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز اول ابتدایی. شابک: 978-600-353-024-9

خودم می‌خوانم: هندوانه. قاسم‌نیا، شکوه/ صفارپور، عبدالرحمان. تهران: افق، 1392، 36 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز اول ابتدایی. شابک: 978-600-353-025-6

داستان‌های شاهنامه به زبان کودکان: زال و سیمرغ. جلیلی، مهین. تهران: کورش چاپ، 1393، 16 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی. شابک: 978-600-5022-52-0

داستان‌های شاهنامه به زبان کودکان: فرود و بهرام. جلیلی، مهین. تهران: کورش چاپ، 1393، 10 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی. شابک: 978-600-5022-51-3

سفر‌های پرماجرای داری و ناری: دیداری شگفت با ابوریحان بیرونی. فیض‌آبادی، ابوالقاسم. تهران: نخستین، 1393، 64 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی، . شابک: 978-600-127-069-7

سفر‌های پرماجرای داری و ناری: دیداری شگفت با استاد سخن سعدی شیرازی. فیض‌آبادی، ابوالقاسم. تهران: نخستین، 1393، 64 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی. شابک: 978-600-127-071-0

سفر‌های پرماجرای داری و ناری: دیداری شگفت با شیخ بهایی. فیض‌آبادی، ابوالقاسم. تهران: نخستین، 1393، 64 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی. شابک: 978-600-127-072-7

سفر‌های پرماجرای داری و ناری: دیداری شگفت با محمدبن موسی خوارزمی. فیض‌آبادی، ابوالقاسم. تهران: نخستین، 1393، 64 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی. شابک: 978-600-127-073-4

آموزش املا در دبستان. برادران، محمد. مشهد: ضریح آفتاب، 1393، 72 ص. وزیری. مناسب برای: معلم. شابک: 978-964-429-692-5

راهنمای نگارش و انشا براساس فارسی چهارم دبستان. کریمی، اشرف. تهران: قدیانی، 1393، 112 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز چهارم دبستان. شابک: 978-600-251-572-8

راهنمای نگارش و انشا براساس فارسی سوم دبستان. کریمی، اشرف. تهران: قدیانی، 1393، 56 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز سوم ابتدایی. شابک: 978-600-251-499-8

راهنمای نگارش و انشا براساس فارسی ششم دبستان. کریمی، اشرف. تهران: قدیانی، 1393، 112 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز ششم ابتدایی. شابک: 978-600-251-500-1

راهنمای والدین برای آموزش بهتر کتاب درسی فارسی اول دبستان (مهارت‌های خوانداری). صفاری نظری، مهدخت/ یزدانی، پریچهر. تهران: شورا/ مبتکران، 1393، 164 ص. وزیری. مناسب برای: والدین. شابک: 978-964-7890-97-7

راهنمای والدین برای آموزش بهتر کتاب درسی فارسی دوم دبستان (مهارت‌های خوانداری). فروغی، فتح‌الله/ تاجیک، فاطمه. تهران: شورا/ مبتکران، 1393، 120 ص. وزیری. مناسب برای: والدین. شابک: 978-964-7890-87-8

راهنمای والدین برای آموزش بهتر کتاب درسی فارسی سوم دبستان (مهارت‌های خوانداری). فروغی، فتح‌الله/ سلطانی، اقدس. تهران: شورا/ مبتکران، 1393، 116 ص. وزیری. مناسب برای: والدین. شابک: 978-964-7890-93-9

فارسی اول دبستان. درویشی الموتی، اعظم. تهران: اعظم درویشی الموتی، 1392، 148 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز اول ابتدایی. شابک: 978-600-7063-23-1

کتاب تفریح شب (جلد دوم). پالیزی، رویا. دزفول: اهورا قلم/ پرنده آبی، 1393، 28 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز اول ابتدایی. شابک: 978-600-7125-12-0

کتاب تفریح شب (جلد سوم). پالیزی، رویا. دزفول: اهورا قلم/ پرنده آبی، 1393، 26 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز اول ابتدایی. شابک: 978-600-7125-13-7

کتاب تفریح شب (جلد چهارم). پالیزی، رویا. دزفول: اهورا قلم/ پرنده آبی، 1393، 40 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز اول ابتدایی. شابک: 978-600-7125-14-0

کتاب کار فارسی ششم دبستان نویسنده کوچک. عابدیان، حکیمه/ فرهوش، معصومه. تهران: کانون فرهنگی آموزش، 1392، 72 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز ششم ابتدایی. شابک: 978-600-126-999-8

مجموعه شعرها و قصه‌های آزاده و امین. حسنی، رفعت. تهران: شورا/ مبتکران، 1392، 57 ص. وزیری. مناسب برای: معلم. شابک: 978-964-8540-89-5

نکات دستور زبان درس فارسی (مهارت‌های نوشتن) اول دبستان. آشنامهر، اشرف/ آقایی، مسعود. تهران: زمامدار، 1393، 58 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز اول ابتدایی. شابک: 978-600-94469-2-6

نویسنده کوچک کتاب کار املا و انشا (جمله‌سازی) سوم دبستان. دارابی، مهرانگیز. تهران: کانون فرهنگی آموزش، 1392، 128 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز سوم ابتدایی. شابک: 978-600-00-0022-6

ورزش. قاسم‌نیا، شکوه/ صفارپور، عبدالرحمان. تهران: افق، 1392، 36 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز اول ابتدایی. شابک: 978-600-353-004-1

کتاب‌های مرجع

دایرةالمعارف پول و زندگی. ضرغامیان، مهدی. تهران: محراب قلم، 1393، 156 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی. شابک: 978-600-103-699-6

کتاب‌های مرجع- قرآن

کتاب مرجع دین: فرهنگ‌نامه سوره‌های قرآن به زبان ساده. حیدری ابهری، غلامرضا. تهران: قدیانی، 1393، 360 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز ششم ابتدایی. شابک: 978-600-251-480-6

مهارت‌های زندگی

حفظ محیط زیست: باز مصرف، بازیافت، بازکاهی در مصرف فلزات. فیکس، الکساندرا. ترجمه: لادن مقیمی اسکویی. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، 1393، 36 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی. شابک: 978-964-389-492-4

حفظ محیط زیست: باز مصرف، بازیافت، بازکاهی درمصرف آب. فیکس، اکساندرا. ترجمه: مینا سلیمی. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، 1393، 36 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی. شابک: 978-964-389-489-4

مهارت‌های زندگی: سارا به دندانپزشکی می‌رود. روزنبری، ویرا. ترجمه: هایده کروبی. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، 1393، 32 ص. بیاض. مناسب برای: دانش‌آموز دوم ابتدایی، سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی. شابک: 978-964-389-499-3

آموزش مهارت‌های زندگی کتاب کار ویژه دانش‌آموزان. احدی ارومیه، مریم. زنجان: نیکان کتاب، 1393، 100 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی، معلم و والدین. شابک: 978-964-196-236-6

جزیره‌ی انرژی. دراموند، آلن. ترجمه: کروبی، هایده. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، 1393، 36 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی، چهارم ابتدایی. شابک: 978-964-389-497-9

رفیق. . استرس نداشته باش! آروم باش. رومین، ترور/ وردیک، الیزابت. ترجمه: ژاله نوینی. تهران: ایران بان، 1393، 104 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز ششم ابتدایی، معلم و والدین. شابک: 978-600-188-164-0

رفیق. . عصبانی نباش! خونسرد باش. وردیک، الیزابت/ لیزوسکیس، مارجوری. ترجمه: ژاله نوینی. تهران: ایران بان، 1393، 112 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز ششم ابتدایی، معلم و والدین. شابک: 978-600-188-166-4


 

دوره متوسطه اول

ادبیات فارسی

بنیان‌های مدنیت و فرهنگ در شاهنامه فردوسی. احیایی، ملیحه. تهران: سخن گستر، 1393، 172+ 2آ ص. رقعی. مناسب برای: . معلم. شابک: 978-600-247-354-7

کتاب کار فارسی اول متوسطه اول (پایه هفتم). لنجان‌زاده اصفهانی، حمید. تهران: کانون فرهنگی آموزش، 1393، 192 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه اول. شابک: 978-600-00-0036-3

تفکر و سبک زندگی

استرس نداشته باش. الهی پناه، نغمه. تهران: ایران‌بان، 1393، 101 ص. کارت. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه اول، دوم متوسطه اول. شابک: 978-600-188-177-0

اعتماد به نفس کتاب کار نوجوانان. شاب، الیزا ام. ترجمه: نغمه الهی‌پناه. تهران: ایران‌بان، 1393، 188 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز دوم متوسطه اول، سوم متوسطه اول، معلم و والدین. شابک: 978-600-188-165-7

آموزش مهارت‌های زندگی کتاب کار ویژه دانش‌آموزان. احدی ارومیه، مریم. زنجان: نیکان کتاب، 1393، 100 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه اول، معلم و والدین. شابک: 978-964-196-236-6

حفظ محیط زیست: باز مصرف، بازیافت، بازکاهی در مصرف فلزات. فیکس، الکساندرا. ترجمه: لادن مقیمی اسکویی. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، 1393، 36 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه اول. شابک: 978-964-389-492-4

حفظ محیط زیست: باز مصرف، بازیافت، بازکاهی درمصرف آب. فیکس، اکساندرا. ترجمه: مینا سلیمی. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، 1393، 36 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه اول. شابک: 978-964-389-489-4

جزیره‌ انرژی. دراموند، آلن. ترجمه: کروبی، هایده. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، 1393، 36 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه اول. شابک: 978-964-389-497-9

جنبش آهستگی بشقاب ما سیاره ما. خسروشاهی، حوری. تهران: راز بارش، 1393، 72 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه اول، دوم متوسطه اول و معلم. شابک: 978-600-6972-18-3

چتر نجات شما چه رنگی است؟ (برنامه‌ریزی شغلی برای جوانان و نوجوانان). کریستین، کارول. ترجمه: اسماعیل مردانی گیوی. تهران: فرا، 1393، 256 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز دوم متوسطه اول و معلم. شابک: 978-600-6092-17-1

خونسرد باش. الهی پناه، نغمه. تهران: ایران‌بان، 1393، 101 ص. کارت. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه اول، دوم متوسطه اول. شابک: 978-600-188-169-5

راهکارهای آسان برای برقراری ارتباط با نوجوانان. مقومی گیلوائی، فاطمه. تهران: سایه، 1393، 48 ص. پالتویی. مناسب برای: دانش‌آموز دوم متوسطه اول، سوم متوسطه اول، معلم، مشاور و والدین. شابک: 978-964-5918-95-6

رفیق. . استرس نداشته باش! آروم باش. رومین، ترور/ وردیک، الیزابت. ترجمه: ژاله نوینی. تهران: ایران‌بان، 1393، 104 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه اول، معلم و والدین. شابک: 978-600-188-164-0

رفیق. . عصبانی نباش! خونسرد باش. وردیک، الیزابت/ لیزوسکیس، مارجوری. ترجمه: ژاله نوینی. تهران: ایران‌بان، 1393، 112 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه اول، معلم و والدین. شابک: 978-600-188-166-4

زورگو نباش. الهی پناه، نغمه. تهران: ایران‌بان، 1393، 101 ص. کارت. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه اول، دوم متوسطه اول. شابک: 978-600-188-179-4

گپ‌وگفت نوجوانان. الهی پناه، نغمه. تهران: ایران‌بان، 1393، 101 ص. کارت. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه اول، دوم متوسطه اول. شابک: 978-600-188-168-8

منظم باش. الهی پناه، نغمه. تهران: ایران‌بان، 1393، 101 ص. کارت. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه اول، دوم متوسطه اول. شابک: 978-600-188-175-6

مهات‌های زندگی. الهی پناه، نغمه. تهران: ایران‌بان، 1393، 101 ص. کارت. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه اول، دوم متوسطه اول. شابک: 978-600-188-167-1

داستان

نمایش نامه نوجوان امروز: امیرارسلان نامدار. ملک‌یاری، مسعود. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1392، 56 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه اول، دوم متوسطه اول. شابک: 978-600-289-111-2

بیژن و منیژه. طاقدیس، سوسن. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1392، 32 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه اول، دوم متوسطه اول. شابک: 978-964-391-763-0

پولک‌های چوبی. بابایی، فرزانه. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1392، 28 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه اول، دوم متوسطه اول. شابک: 978-964-391-881-1

جزیره‌ی بی‌تربیت‌ها (جلد2). شفیعی، شهرام. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1391، 154 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه اول، دوم متوسطه اول. شابک: 978-964-391-730-2

حکایت لوطیان مرد رند. آقاعباسی، یدالله. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1392، 56 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه اول، دوم متوسطه اول. شابک: 978-964-391-908-5

خیال‌باف. نوایی لواسانی، حمید. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1391، 148 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه اول، دوم متوسطه اول. شابک: 978-964-391-836-1

در این خانه برای همیشه ماندم. احمدی، احمدرضا. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1391، 54 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه اول، دوم متوسطه اول. شابک: 978-964-391-711-1

رمان نوجوان امروز: روز نهنگ. عبدی، عباس. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1392، 200 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه اول، دوم متوسطه اول. شابک: 978-964-391-904-7

سحرخیزان تنها: خاطراتی از روزه گرفتن نوجوانها. حداد عادل، غلامعلی. تهران: مدرسه، 1391، 48 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه اول، دوم متوسطه اول. شابک: 978-964-08-0443-8

نمایش نامه نوجوان امروز: شازده و پهلوان. یوسفی، محمدرضا. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1392، 52 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه اول، دوم متوسطه اول. شابک: 978-964-391-909-2

رمان نوجوان امروز: شکارچی کوسه‌کر. عبدی، عباس. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1392، 188 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه اول، دوم متوسطه اول. شابک: 978-964-391-923-8

شیربان. کوردر، زیرو. ترجمه: مهرداد تویسرکانی. تهران: قدیانی، 1393، 466 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه اول، دوم متوسطه اول. شابک: 978-964-536-968-0

قند‌آباد. هاشمی، سیدسعید. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1392، ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه اول، دوم متوسطه اول. شابک: 978-964-391-714-2

کابوس ماهان. شفیعی، مجید. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1392، 156 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه اول، دوم متوسطه اول. شابک: 978-964-391-906-1

کشتی سیراف. والایی، علی اکبر. تهران: مدرسه، 1391، 68 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه اول، دوم متوسطه اول. شابک: 978-964-08-0538-1

مدرسه ناوبودکنندگان اژدها: کمک! پدر و مادرها به مدرسه می‌آیند. مک‌مولان، کیت. ترجمه: فرزانه مهری. تهران: آفرینگان، 1392، 108 ص. پالتویی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه اول، دوم متوسطه اول. شابک: 978-600-6753-03-4

نمایش نامه نوجوان امروز: مهمان جامانده. خنجری، نسرین. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1392، 32 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز متوسطه اول همه پایه‌ها. شابک: 978-964-391-924-5

رمان نوجوان امروز: نردبانی رو به آسمان. قوجق، یوسف. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1392، 136 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه اول، دوم متوسطه اول. شابک: 978-964-391-987-0

رمان نوجوان امروز: هیچ کس جرئتش راندارد. شاه‌آْبادی، حمیدرضا. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1392، 142 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه اول، دوم متوسطه اول. شابک: 978-964-391-973-3

زبان عربی

کتاب کار عربی هشتم (دوره اول متوسطه). ولی‌پور، محمد/ پناهی، کبری. تبریز: آلتین، 1393، 116 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز دوم متوسطه اول. شابک: 978-600-7101-33-9

کتاب کار عربی هفتم (دوره اول متوسطه). ولی‌پور، محمد/ پناهی، کبری. تبریز: آلتین، 1393، 125 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه اول. شابک: 978-600-7101-32-2

شعر

به نشانی بهار: نامه‌های مردمی به رئیس جمهور. مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1391، 88 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه اول، دوم متوسطه اول. شابک: 978-964-391-878-1

پشت سر پاییز. مردانی، مهدی. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1391، 36 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه اول، دوم متوسطه اول. شابک: 978-964-391-841-5

پاهای تو منهای یک. احمدی، مجتبی. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1392، 36 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه اول، دوم متوسطه اول. شابک: 978-964-391-773-9

پسر اردی‌بهشت، مجموعه شعر. امینی، سودابه. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1391، 68 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه اول، دوم متوسطه اول و معلم. شابک: 978-964-391-791-3

خوش به حال رودخانه، مجموعه شعر نوجوان. هاشمی، ‌منیره. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1391، 32 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه اول، دوم متوسطه اول. شابک: 978-964-391-822-4

دلتنگی‌های یک آپارتمان. مردانی، مهدی. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1392، 44 ص. خشتی کوچک. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه اول، دوم متوسطه اول. شابک: 978-964-391-868-2

شعر و داستان

باغ خدا : گزیده‌ای از آثار اعضای مراکز آفرینش‌های ادبی. اعضای مراکز آفرینش‌های ادبی. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1391، ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه اول، دوم متوسطه اول. شابک: 978-964-391-702-9

علوم تربیتی

طراحی سازمان: راهنمای عمل مدیران. قلیچ‌لی، بهروز. تهران: صفار، 1392، 240 ص. وزیری. مناسب برای: . مدیر. شابک: 978-964-388-403-1

کاربرد هوش‌های چندگانه در کلاس درس. آقازاده، محرم. تهران: مرآت، 1393، 240 ص. وزیری. مناسب برای: . معلم و کارشناس. شابک: 978-600-7239-05-6

کتاب‌های مرجع- قرآن

کتاب مرجع دین: فرهنگ‌نامه سوره‌های قرآن به زبان ساده. حیدری ابهری، غلامرضا. تهران: قدیانی، 1393، 360 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه اول، دوم متوسطه اول. شابک: 978-600-251-480-6

مطالعات اجتماعی

حفظ محیط زیست: باز مصرف، بازیافت، بازکاهی در مصرف مواد غذایی. فیکس، الگزاندرا. ترجمه: لادن مقیمی اسکویی. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، 1393، 36 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه اول، دوم متوسطه اول و معلم. شابک: 978-964-389-491-7

از رؤیا تا واقعیت: زندگی و مبارزات مارتین لوترکینگ. آلن سی، مک لین. ترجمه: محمد امین باباربیع. تهران: ذکر: کتاب‌های قاصدک، 1393، 48 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه اول، دوم متوسطه اول و معلم. شابک: 978-964-307-442-5

چراهای تاریخ ایران: ایران از اسلام تا آل‌بویه. سلیمی، حشمت‌الله. تهران: قدیانی، 1393، 72 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه اول، دوم متوسطه اول و معلم. شابک: 978-600-251-178-2

سفیداندیش سیاه: زندگی و مبارزات نلسون ماندلا. دگنان- ونس، کولین/ هاپکینز، اندی/ پوتر، ژاکلین. ترجمه: محمد امین بابا‌ربیع. تهران: ذکر: کتاب‌های قاصدک، 1393، 48 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه اول، دوم متوسطه اول و معلم. شابک: 978-964-307-443-2


 

 

دوره متوسطه دوم

ادبیات فارسی

بسته مدیریت کلاسی: کاربرگ آرایه‌های ادبی (سوم علوم انسانی). علفیان، پروانه. تهران: مرآت، 1393. 54 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز سوم متوسطه انسانی، پیش دانشگاهی انسانی. شابک: 978-600-7239-52-0

بسته مدیریت کلاسی: کاربرگ ادبیات فارسی 3. سبحانی، ‌احمد. تهران: مرآت، 1393. 44 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز سوم متوسطه کلیه رشته‌ها. شابک: 978-600-7541-02-9

بسته مدیریت کلاسی: کاربرگ ادبیات فارسی 3(سوم علوم انسانی). رمضانی، اکرم. تهران: مرآت، 1393. 50 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز سوم متوسطه انسانی. شابک: 978-600-7239-55-1

بسته مدیریت کلاسی: کاربرگ تاریخ ادبیات ایران و جهان 1 (دوم علوم انسانی). رمضانی، اکرم. تهران: مرآت، 1393. 48 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز دوم متوسطه انسانی. شابک: 978-600-7239-49-0

بسته مدیریت کلاسی: کاربرگ تاریخ ادبیات ایران و جهان 2 (سوم علوم انسانی). رمضانی، ‌اکرم. تهران: مرآت، 1393. 50 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز سوم متوسطه انسانی. شابک: 978-600-7239-51-3

بسته مدیریت کلاسی: کاربرگ زبان فارسی 3. سبحانی، احمد. تهران: مرآت، 1393. 42 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز سوم متوسطه کلیه رشته‌ها. شابک: 978-600-7541-05-0

بسته مدیریت کلاسی: کتاب کار و تمرین زبان فارسی 3. سبحانی، احمد. تهران: مرآت، 1393. 136 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز سوم متوسطه کلیه رشته‌ها. شابک: 978-600-7541-04-3

باغ آرایه‌ها. عزیزی، ناصر / هوشیار، بلال. تبریز: وفاجو، 1393. 132 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز سوم متوسطه انسانی و معلم. شابک: 978-964-6010-50-5

بنیان‌های مدنیت و فرهنگ در شاهنامه فردوسی. احیایی، ملیحه. تهران: سخن گستر، 1393. 172+ 2آ ص. رقعی. مناسب برای: معلم. شابک: 978-600-247-354-7

کاربرگ زبان فارسی 3 (سوم علوم انسانی). علفیان، پروانه. تهران: مرآت، 1393. 54 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز سوم متوسطه انسانی، پیش دانشگاهی انسانی. شابک: 978-600-7239-65-0

تاریخ

چراهای تاریخ ایران: ایران از اسلام تا آل‌بویه. سلیمی، حشمت‌الله. تهران: قدیانی، 1393. 72 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه نظری، دوم متوسطه انسانی، سوم متوسطه انسانی و معلم. شابک: 978-600-251-178-2

چراهای تاریخ ایران: ایران در عصر افشاریه. فروغ‌بخش، احمد. تهران: قدیانی، 1393. 64 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه نظری، دوم متوسطه کلیه رشته‌ها و معلم. شابک: 978-600-251-183-6

چراهای تاریخ ایران: ایران در عصر تیموریه. رضوی‌خراسانی، سیدحسین. تهران: قدیانی، 1393. 72 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه نظری، دوم متوسطه کلیه رشته‌ها و معلم. شابک: 978-600-251-181-2

چراهای تاریخ ایران: ایران در عصر زندیه. رضوی‌خراسانی، حسین. تهران: قدیانی، 1393. 72 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه نظری، دوم متوسطه کلیه رشته‌ها و معلم. شابک: 978-600-251-184-3

چراهای تاریخ ایران: ایران در عصر غزنویان و سلجوقیان. فتحی، کوروش. تهران: قدیانی، 1393. 68 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه نظری، دوم متوسطه کلیه رشته‌ها و معلم. شابک: 978-600-251-179-9

از رؤیا تا واقعیت: زندگی و مبارزات مارتین لوترکینگ. آلن سی، مک لین. محمد امین باباربیع. تهران: ذکر/ کتاب‌های قاصدک، 1393. 48 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه نظری و معلم. شابک: 978-964-307-442-5

سفیداندیش سیاه: زندگی و مبارزات نلسون ماندلا. دگنان- ونس، کولین/ هاپکینز، اندی/ پوتر، ژاکلین. محمد امین بابا‌ربیع. تهران: ذکر/ کتاب‌های قاصدک، 1393. 48 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه نظری و معلم. شابک: 978-964-307-443-2

قرن بیستم تاریخ جهان از 1901 تا 2000. رابرتس، موریس. ابراهیم علی کنی. تهران: بهجت، 1393. 856 ص. وزیری. مناسب برای: معلم. شابک: 978-964-2763-95-5

داستان

چهره‌های درخشان: امیر حسین فردی. متولی، علیرضا. تهران: مدرسه، 1392. 176 ص. پالتویی. مناسب برای: دانش‌آموز متوسطه کلیه رشته‌ها و معلم. شابک: 978-964-08-0606-7

رمان نوجوان امروز: چوپان کوچک. اونق، عبدالرحمان. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1392. 260 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز دوم متوسطه کلیه رشته‌ها و معلم. شابک: 978-964-391-891-0

رمان نوجوان امروز: روز نهنگ. عبدی، عباس. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1392. 200 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز سوم متوسطه کلیه رشته‌ها. شابک: 978-964-391-904-7

رمان نوجوان امروز: شکارچی کوسه‌کر. عبدی، عباس. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1392. 188 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز متوسطه کلیه رشته‌ها. شابک: 978-964-391-923-8

رمان نوجوان امروز: نردبانی رو به آسمان. قوجق، یوسف. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1392. 136 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز متوسطه کلیه رشته‌ها. شابک: 978-964-391-987-0

در این خانه برای همیشه ماندم. احمدی، احمدرضا. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1391. 54 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز متوسطه کلیه رشته‌ها. شابک: 978-964-391-711-1

دو قدم تا ماه روایتی از زندگی و شهادت معلم و سردار شهید علی‌رضا حاجی‌بابایی. معظمی، ابراهیم. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1392. 218 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز متوسطه کلیه رشته‌ها. شابک: 978-964-391-879-9

شاهزاده و گدا. تواین، مارک. پرستو عوض‌زاده. تهران: قدیانی، 1393. 112 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز متوسطه کلیه رشته‌ها. شابک: 978-600-251-145-4

شیربان 2. کوردر، زیزو. مهرداد تویسرکانی. تهران: قدیانی، 1393. 440 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز متوسطه کلیه رشته‌ها. شابک: 978-964-536-969-7

فقط یک چاپ. عابدی، داریوش. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1392. 412 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز متوسطه کلیه رشته‌ها و معلم. شابک: 978-600-01-0064-3

قصه‌های پریان کتاب زیتونی. لانگ، اندرو. علی اکبر خداپرست. تهران: هیمه، 1391. 304 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز متوسطه کلیه رشته‌ها. شابک: 978-964-408-262-7

کشتی سیراف. والایی، علی اکبر. تهران: مدرسه، 1391. 68 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه نظری. شابک: 978-964-08-0538-1

مردی با نقاب آهنین. هور، آلیور. شهلا انتظاریان. تهران: قدیانی، 1393. 104 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز متوسطه کلیه رشته‌ها. شابک: 978-600-251-138-6

نجیب‌زاده کوچک. برنت، فرانسیس‌هاجسن. پرستو عوض‌زاده. تهران: قدیانی، 1393. 248 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز متوسطه کلیه رشته‌ها. شابک: 978-600-251-143-0

هزار سال داستان‌های طنزآمیز ادب فارسی (از فردوسی طوسی تا ملا‌حبیب‌الله کاشانی). جعفری قنواتی، محمد. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1392. 188 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه نظری، دوم متوسطه کلیه رشته‌ها، معلم و کارشناس. شابک: 978-600-01-0090-2

دبنی

حضرت عیسی(ع) در قرآن و انجیل‌ها. ضیاء‌توحیدی، محمد. تهران: کانون اندیشه جوان، 1393. 136 ص. رقعی. مناسب برای: معلم. شابک: 978-600-159-110-5

نقد تاریخ و الهیات مسیحیت 1: درآمدی بر کتاب مقدس و الهیات مسیحی. ضیاء‌توحید، محمد. تهران: کانون اندیشه جوان، 1393. 280 ص. رقعی. مناسب برای: معلم. شابک: 978-600-159-089-4

آزمون‌های روان‌شناختی دینداری. بیرامی، منصور / هاشمی‌نصرت‌آبادی، تورج / بهادری‌خسرو‌شاهی، جعفر. تهران: آوای نور، 1393. 348 ص. وزیری. مناسب برای: معلم. شابک: 978-600-309-071-2

روان‌شناسی انتظار. بیدی، فاطمه / رنجبرزاده، اکبر. تهران: آوای نور، 1393. 184 ص. رقعی. مناسب برای: معلم. شابک: 978-600-309-060-6

علم، دین و فلسفه. گلشنی، مهدی. تهران: کانون اندیشه جوان، 1393. 286 ص. رقعی. مناسب برای: معلم. شابک: 978-600-159-137-2

گفت‌وگو با امام علی (ع). ابراهیمی، حبیب‌الله. تهران: سرو یاسین، 1393. 224 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز متوسطه کلیه رشته‌ها، معلم و کارشناس. شابک: 978-600-5851-59-5

دینی ـ روان‌شناسی

زمینه‌های روان‌شناختی نماز (شیوه‌های جذب به نماز با تأکید بر مکتب اسلام و اصول روانشناسی). بیدی، فاطمه / رنجبرزاده، اکبر. تهران: آوای نور، 1393. 208 ص. رقعی. مناسب برای: معلم. شابک: 978-600-309-052-1

ریاضی

بسته مدیریت کلاسی: کاربرگ ریاضیات 1. طاهری تنجانی، محمدتقی. تهران: مرآت، 1393. 56 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه نظری. شابک: 978-600-7239-14-8

بسته مدیریت کلاسی: کاربرگ ریاضیات 2. طاهری‌تنجانی، محمدتقی. تهران: مرآت، 1393. 56 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز دوم متوسطه ریاضی. شابک: 978-600-7239-11-7

بسته مدیریت کلاسی: کاربرگ هندسه 1. طاهری تنجانی، محمدتقی. تهران: مرآت، 1393. 56 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز دوم متوسطه ریاضی، دوم متوسطه تجربی. شابک: 978-600-7239-26-1

روش‌های ترکیبیات 2. علیپور، علی‌رضا. تهران: علوم ریاضی ره‌آورد (وابسته به موسسه فرهنگی فاطمی)، 1393. 398 ص. وزیری. مناسب برای: معلم. شابک: 978-600-93761-3-1

مبانی ترکیبات. جکسون، بردلی / تورو، دمیتری. مهرداد مسافر. تهران: فاطمی، 1393. 450 ص. وزیری. مناسب برای: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم. شابک: 978-600-93761-2-4

زبان‌های خارجی

اولین درسنامه جامع زبان انگلیسی تخصصی. جابری، علیرضا. تهران: تخته سیاه، 1393. 260+ 22آ ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز سوم متوسطه کلیه رشته‌ها. شابک: 978-600-6997-52-0

گرامر زبان انگلیسی. طایفه، محمود. تهران: مرجع نوین آموزش، 1393. 320 ص. جیبی. مناسب برای: دانش‌آموز اول دوم و سوم متوسطه و پیش‌دانشگاهی کلیه رشته‌ها. شابک: 978-600-93981-4-0

یادگیری جادویی لغت. طایفه، محمود. تهران: مرجع نوین آموزش، 1393. 304 ص. جیبی. مناسب برای: دانش‌آموز سوم متوسطه کلیه رشته‌ها، پیش دانشگاهی کلیه رشته‌ها. شابک: 978-600-93881-3-3

بسته مدیریت کلاسی: کاربرگ انگلیسی 1. حاجی‌سیدحسینی‌فرد، سید مسعود. تهران: مرآت، 1393. 56 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه نظری. شابک: 978-600-7239-37-7

شعر و داستان

باغ خدا : گزیده‌ای از آثار اعضای مراکز آفرینش‌های ادبی. اعضای مراکز آفرینش‌های ادبی. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1391. 172 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز متوسطه کلیه رشته‌ها. شابک: 978-964-391-702-9

شعر

ابر یادگاری: گزیده‌ای از آثار اعضای مراکز آفرینش‌های ادبی. . اعضای مراکز آفرینش‌های ادبی. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1391. 212 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز متوسطه کلیه رشته‌ها. شابک: 978-964-391-701-2

پسر اردی‌بهشت، مجموعه شعر. امینی، سودابه. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1391. 68 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز متوسطه کلیه رشته‌ها و معلم. شابک: 978-964-391-791-3

دلتنگی‌های یک آپارتمان. مردانی، مهدی. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1392. 44 ص. خشتی کوچک. مناسب برای: دانش‌آموز متوسطه کلیه رشته‌ها. شابک: 978-964-391-868-2

فصل آهو و کبوتر. امینی، سودابه. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1391. 44 ص. خشتی کوچک. مناسب برای: دانش‌آموز متوسطه کلیه رشته‌ها. شابک: 978-964-391-729-0

شیمی

بسته مدیریت کلاسی: کتاب کار و تمرین شیمی 1. معینی، حسین / فلاح، سپیده. تهران: مرآت، 1393. 184 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه نظری. شابک: 978-600-7239-73-5

بسته مدیریت کلاسی: کتاب کار و تمرین شیمی 2. معینی، حسین / حسینی، سیدمجید. تهران: مرآت، 1393. 192 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز دوم متوسطه ریاضی، دوم متوسطه تجربی. شابک: 978-600-7239-79-7

کتاب کار و تمرین شیمی 3. معینی، حسین. تهران: مرآت، 1393. 192 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز سوم متوسطه ریاضی، سوم متوسطه تجربی. شابک: 978-600-7239-33-9

علوم اجتماعی ـ علوم تربیتی

مبانی رفتاری مدیریت استراتژیک. برومایلی، فیلیپ. سیدمحمد اعرابی / سعیده، امیدی. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، 1392. 166 ص. وزیری. مناسب برای: مدیر، دانشجویان مراکز تربیت معلم، کارشناس. شابک: 978-964-379-277-0

مدیریت استراتژیک رسانه (از تئوری تا عمل). کونگ، لوسی. سید محمد اعرابی/ سید علیرضا هاشمی/ رحیم زارع. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، 1392. 345 ص. وزیری. مناسب برای: مدیر، کارشناس. شابک: 978-964-379-298-5

علوم تربیتی

یادگیری مستمر: آموزش مؤثر در کلاس درس: راهبردهای پژوهش محور برای افزایش موفقیت دانش‌آموزان. دین، سری‌بی و . . [ دیگران]. انوشه ضرغام. تهران: منظومه خرد، 1393. 264 ص. رقعی. مناسب برای: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم. شابک: 978-600-6475-31-8

یادگیری مستمر: نظریه انتخاب در کلاس درس: به دانش‌آموزان آن‌چه نیاز دارند، بدهید آن‌چه می‌خواهید دریافت کنید. اروین، جانتان سی. منا خاطری. تهران: منظومه خرد، 1392. 216 ص. رقعی. مناسب برای: دانشجویان مراکز تربیت معلم، کارشناس. شابک: 978-600-6475-25-7

بسته آموزشی، برنامه درسی ویادگیری اثربخش. مجدفر، مرتضی. تهران: مرآت، 1393. 216 ص. وزیری. مناسب برای: معلم، کارشناس. شابک: 978-600-7239-04-9

راهنمای عملی اقدام‌ پژوهی (مبانی نظری و عملی). عابدی، قدرت. تهران: ورای دانش، 1392. 196 ص. وزیری. مناسب برای: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم، کارشناس. شابک: 978-600-138-020-4

راهنمای عملی تحلیل محتوا. هومن، عباس. تهران: مبتکران/ پیشروان، 1393. 236 ص. وزیری. مناسب برای: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم، کارشناس. شابک: 978-964-07-2033-2

طراحی سازمان: راهنمای عمل مدیران. قلیچ‌لی، بهروز. تهران: صفار، 1392. 240 ص. وزیری. مناسب برای: مدیر. شابک: 978-964-388-403-1

کاربرد هوش‌های چندگانه در کلاس درس. آقازاده، محرم. تهران: مرآت، 1393. 240 ص. وزیری. مناسب برای: معلم، کارشناس. شابک: 978-600-7239-05-6

مشاوره و برنامه‌ریزی بدون اضافه‌کاری. پناهی‌رودسری، مهدی. تهران: راه‌اندیشه، 1393. 202+ 2 ت ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز سوم متوسطه کلیه رشته‌ها و معلم. شابک: 978-964-491-241-2

فلسفه و منطق

بسته مدیریت کلاسی: کاربرگ فلسفه (سوم علوم انسانی). پولادزاده، مرجان. تهران: مرآت، 1393. 46 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز سوم متوسطه انسانی، پیش دانشگاهی انسانی، معلم و والدین. شابک: 978-600-7239-56-8

کاربرگ منطق (سوم علوم انسانی). پولادزاده، مرجان. تهران: مرآت، 1393. 52 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز سوم متوسطه انسانی، پیش دانشگاهی انسانی، معلم و والدین. شابک: 978-600-7239-57-5

فیزیک

مسئله‌های پیکارجوی فیزیک. فنونی، علی. تهران: فاطمی، 1393. 214 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی ریاضی، پیش دانشگاهی تجربی، معلم و دانشجویان مراکز تربیت معلم. شابک: 978-964-318-791-0

مهارت‌های زندگی

جنبش آهستگی بشقاب ما سیاره ما. خسروشاهی، حوری. تهران: راز بارش، 1393. 72 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه نظری و معلم. شابک: 978-600-6972-18-3

چتر نجات شما چه رنگی است؟: برنامه‌ریزی شغلی برای جوانان و نوجوانان. کریستین، کارول. اسماعیل مردانی گیوی. تهران: فرا، 1393. 256 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه نظری، دوم متوسطه کلیه رشته‌ها، سوم متوسطه کلیه رشته‌ها و معلم. شابک: 978-600-6092-17-1


 

فنی وحرفه ای و کار دانش

بهداشت و کودکیاری

اختلال نافرمانی مقابله‌ای واختلال سلوک در کودکی: اختلال‌های رفتاری در کودکان از تشخیص تا درمان. متیوس، والتر/ لاچمن، جان. ترجمه: دکتر پرویز شریفی درآمدی/ مهدی قدرتی/ محمدرضا شاهی/ زیبا شکور صفت صدیقی. تهران: آوای نور، 1393، 228 ص. وزیری. مناسب برای: والدین، هنرآموز. شابک: 978-600-309-086-6

روانشناسی بازی کودک و بازی‌های مناسب تولد تا یک سالگی. قربانی، بهنام. تهران: تیزهوشان برتر، 1393، 48 ص. وزیری. مناسب برای: هنرجوی سوم فنی و حرفه ای. شابک: 978-600-6601-25-0

تربیت بدنی

تغذیه و رهنمودهای تندرستی. شارکی، برایان. ترجمه: ابراهیم علی‌دوست قهفرخی. . {و دیگران}. تهران: ورزش، 1393، 104 ص. رقعی. مناسب برای: هنرجوی دوم فنی و حرفه ای، سوم فنی و حرفه ای، سوم فنی و حرفه ای، پیش دانشگاهی فنی و حرفه ای و هنرآموز. شابک: 978-600-7356-00-5

تکنیک‌های نواربندی در آسیب‌های ورزشی. مک‌دونالد، رز. ترجمه: علیرضا براری/ محمدرضا مشایخ/ سیدحسین علوی. تهران: ورزش، 1393، 192 ص. وزیری. مناسب برای: هنرجوی دوم فنی و حرفه ای، سوم فنی و حرفه ای و هنرآموز. شابک: 978-600-5796-21-6

حسابداری و بازرگانی: حسابداری و بازرگانی

دانش نوین در صنعت هواپیمایی با رویکرد مدیریت‌های تخصصی. صادقی، داود. تهران: نظری، 1392، 312 ص. رقعی. مناسب برای: هنرآموز. فنی و حرفه ای. شابک: 978-600-289-097-9

مدیریت استراتژیک رسانه (از تئوری تا عمل). کونگ، لوسی. ترجمه: سید محمد اعرابی/ سید علیرضا هاشمی/ رحیم زارع. تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی، 1392، 345 ص. وزیری. مناسب برای: مدیر، کارشناس. شابک: 978-964-379-298-5

مدیریت شرکت‌های هواپیمایی با رویکرد بازرگانی، جهانگردی و هوانوردی. صادقی، داود. تهران: نظری، 1392، 152 ص. رقعی. مناسب برای: هنرآموز. شابک: 978-600-289-057-3

حسابداری و بازرگانی: اداری

با کارآفرینان. ایراوانی، محمدرضا/ امامی، مصطفی. تهران: سخنوران، 1392، 204 ص. وزیری. مناسب برای: هنرجوی دوم کاردانش، سوم کاردانش و هنرآموز. شابک: 978-600-6975-07-8

رایانه

آموزش گام به گام SharePoint Designer 2010 & 2013. ویندیشمن، وودی/ فیلیپس، برایان/ رحمانی، آصف. ترجمه: رامین مولاناپور/ محمدرضا مسگری. تهران: آتی‌نگر، 1392، 632 ص. وزیری. مناسب برای: هنرجوی سوم فنی و حرفه ای و هنرآموز. شابک: 978-600-6004-36-5

چند رسانه‌ای دیجیتال. سویچ، تری مایکل. ترجمه: احمد فراهی/ رامین مولاناپور. تهران: آتی‌نگر، 1392، 464 ص. وزیری. مناسب برای: هنرجوی سوم فنی و حرفه ای و هنرآموز. شابک: 978-600-6004-68-6

کلید 3dMax. حیدری، علی. تهران: کلید آموزش، 1393، 96 ص. رقعی. مناسب برای: هنرآموز. شابک: 978-600-274-044-1

کلید پریماورا. مرادی، داود/ دهنوی، زینب. تهران: کلید آموزش، 1393، 136 ص. رقعی. مناسب برای: هنرآموز. شابک: 978-600-274-040-3

نظریه‌های یادگیری و فناوری‌های آنلاین. هاراسیم، لیندا ماری. ترجمه: اسماعیل سعدی‌پور/ مینا آذرنوش. تهران: آوای نور، 1393، 288 ص. وزیری. مناسب برای: هنرآموز، کارشناس. شابک: 978-600-309-062-0

علوم تربیتی

اصول تعلیم و تربیت کودک از منظر مکتب اسلام و علم روانشناسی. بیدی، فاطمه/ رنجبرزاده، اکبر. تهران: آوای نور، 1393، 192 ص. وزیری. مناسب برای: هنر‌آموز، والدین، مشاور، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان. دانش‌آموز، والدین، مشاور، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان. شابک: 978-600-309-034-7

کشاورزی: امور زراعی

انسان و منابع محدود آب. نجیب‌ نیا، کیوان و(. . دیگران). مشهد: 59، 1393، 140 ص. رحلی. مناسب برای: هنرجوی دوم فنی و حرفه ای، سوم فنی و حرفه ای، سوم فنی و حرفه ای، پیش دانشگاهی فنی و حرفه ای و هنرآموز. شابک: 978-600-6179-26-1

مدیریت خانواده

خانواده متعالی: اقتصاد خانواده با تأکید بر آموزه‌های اسلام. عقیلی، محمد. تهران: سخنوران، 1392، 80 ص. جیبی. مناسب برای: هنرجوی دوم فنی و حرفه ای، سوم فنی و حرفه ای و هنرآموز. شابک: 978-600-6975-63-2

خانواده متعالی: آسیب شناسی خانواده. گنجی، محمد. تهران: سخنوران، 1392، 160 ص. جیبی. مناسب برای: هنرجوی دوم فنی و حرفه ای، سوم فنی و حرفه ای و هنرآموز. شابک: 978-600-6975-62-7

خانواده متعالی: حقوق خانواده با تأکید بر آموزه‌های اسلام. احمدیان، علی‌اصغر. تهران: سخنوران، 1392، 64 ص. جیبی. مناسب برای: هنرجوی دوم فنی و حرفه ای، سوم فنی و حرفه ای و هنرآموز. شابک: 978-600-6975-64-1

خانواده متعالی: نقش حجاب در حفظ حریم خانواده. نیازی، محسن. تهران: سخنوران، 1392، 112 ص. جیبی. مناسب برای: هنرجوی دوم فنی و حرفه ای، سوم فنی و حرفه ای و هنرآموز. شابک: 978-600-6975-60-3

من و مامان: کتاب جامع شیرینی مارمالادی و کرمدار. تقدسی، منصوره. تهران: بین المللی حافظ، 1393، 72 ص. خشتی. مناسب برای: هنرجوی سوم کاردانش و هنرآموز. شابک: 978-600-277-035-6

من و مامان: کتاب شیرینی و شکلات عید نوروز. تقدسی، منصوره. تهران: بین المللی حافظ، 1393، 60 ص. خشتی. مناسب برای: هنرجوی سوم کاردانش و هنرآموز. شابک: 978-600-277-036-3

اوقات فراغت. هندرسون، کارلا. ترجمه: حسین پور‌سلطانی‌زندی/ اکبر آفرینش / طیبه زرگر. تهران: ورزش، 1393، 288 ص. وزیری. مناسب برای: هنرجوی سوم فنی و حرفه ای، سوم فنی و حرفه ای، پیش دانشگاهی فنی و حرفه ای، سوم کاردانش، پیش دانشگاهی کاردانش، هنرآموز و والدین. شابک: 978-600-7356-02-9

آزمایش‌های علمی خوردنی (جلد 1). کاب، ویکی. ترجمه: شهلا انتظاریان. تهران: چکه، 1393، 204 ص. رقعی. مناسب برای: هنرجوی دوم فنی و حرفه ای، سوم فنی و حرفه ای، دوم کاردانش، سوم کاردانش و هنرآموز. شابک: 978-600-5935-93-6

آموزش خانواده: راهبردهای علمی و عملی با رویکرد پژوهشی. بختیاری، ابوالفضل/ مصدقی‌نیک، کبری. تهران: آوای نور، 1393، 224 ص. وزیری. مناسب برای: هنرآموز، والدین، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان. شابک: 978-600-309-032-3

پسرم بالغ شده. نصیری، بهروز. تهران: سفیر اردهال، 1393، 148 ص. رقعی. مناسب برای: هنرجوی دوم فنی و حرفه ای، سوم فنی و حرفه ای، پیش دانشگاهی فنی و حرفه ای، هنرآموز و والدین. شابک: 978-600-313-170-5

پیشگیری از اعتیاد در خانواده "راهنمای آموزشی". دفتر مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد با کمک کارول کامپفر از دانشگاه یوتا. ترجمه: زهرا غلامی حیدرآبادی. تهران: آوای نور، 1393، 112 ص. رقعی. مناسب برای: هنرآموز، والدین، مشاور. شابک: 978-600-309-078-1

چی بخوریم؟ چی نخوریم؟. ضرغامی، محترم. تهران: قدیانی، 1393، 160 ص. رقعی. مناسب برای: هنرجوی دوم فنی و حرفه ای، سوم فنی و حرفه ای، دوم کاردانش، سوم کاردانش و هنرآموز. شابک: 978-600-251-417-2

خانواده متعالی با تأکید بر آموزه‌های اسلام. نیازی، محسن. تهران: سخنوران، 1392، 128 ص. جیبی. مناسب برای: هنرجوی دوم فنی و حرفه ای، سوم فنی و حرفه ای. شابک: 978-600-6975-61-0

در خودماندگی و مشکلات ارتباطی: راهبردهای کاربردی برای اولیا و معلمان. فارل، میخائیل. ترجمه: احمد به‌پژوه/ محدثه محمودی. تهران: آوای نور، 1393، 240 ص. وزیری. مناسب برای: هنرآموز، والدین، مشاور. شابک: 978-600-309-073-6

درمان ذهن آگاهی اعتیاد: راهنمای مقابله با برانگیزان رفتارهای اعتیادی: سوگ، استرس و خشم رویکردی یکپارچه از ACT، CBT وDBT. ویلیامز، ربکا‌ای/ کرافت، جولی اس. ترجمه: ربابه نوری/ محمد علی نوری. تهران: آوای نور، 1393، 232 ص. وزیری. مناسب برای: هنرجوی سوم فنی و حرفه ای، پیش دانشگاهی فنی و حرفه ای، هنرآموز، والدین و مشاور. شابک: 978-600-309-085-9

دنیای هنر انواع برگر، کوفته و موساکا. کلارک، پاملا. ترجمه: اکرم ذاکری. تهران: بین المللی حافظ، 1392، 60 ص. خشتی. مناسب برای: هنرجوی، هنرآموز و والدین. شابک: 978-600-277-030-1

دنیای هنر انواع سس، چتنی، سالسا و ماریناد. چان، رنه. ترجمه: اکرم ذاکری. تهران: بین المللی حافظ، 1393، 60 ص. خشتی. مناسب برای: هنرجوی سوم فنی و حرفه ای، سوم کاردانش، هنرآموز و والدین. شابک: 978-600-277-032-5

دنیای هنر آشپزی انواع پای. -. ترجمه: فریده جهانگیری. تهران: نیکبن، 1393، 60 ص. خشتی. مناسب برای: هنرجوی سوم فنی و حرفه ای و هنرآموز. شابک: 978-964-91203-9-3

دنیای هنر آشپزی غذاهای لقمه‌ای. کلارک، پاملا. ترجمه: فریده جهانگیری. تهران: نیکبن، 1393، 60 ص. خشتی. مناسب برای: هنرجوی سوم فنی و حرفه ای، هنرآموز و والدین. شابک: 978-964-9120-38-6

روان‌شناسی و آموزش مهارت‌های زناشویی و بلوغ افراد نابینا. اصغری، مریم. تهران: آوای نور، 1393، 184 ص. وزیری. مناسب برای: والدین، مشاور. شابک: 978-600-309-018-7

مدیریت اوقات فراغت و تفریحات سالم. تور کیلدسن، جرج. ترجمه: علی محمد صفانیا/ میلاد پیرعلی/ مرتضی دوستی. تهران: بامداد کتاب، 1392، اول ص. وزیری. مناسب برای: هنرجوی سوم فنی و حرفه ای، پیش دانشگاهی فنی و حرفه ای و هنرآموز، والدین. شابک: 978-964-206-075-7

مدیریت رفتار کودک مبتنی بر مهندسی رفتار. عابدی، قدرت. تهران: ورای دانش، 1392، 182 ص. رقعی. مناسب برای: هنرجوی سوم فنی و حرفه ای، هنرآموز و والدین. شابک: 978-600-138-019-8

مشکلات یادگیری: آنچه معلمان باید بدانند. وست‌وود، پیتر. ترجمه: حبیب‌ امانی/ فهیمه آرین. تهران: آوای نور، 1392، 176 ص. رقعی. مناسب برای: هنرآموز، والدین، مشاور. شابک: 978-600-309-088-0

مقیاس‌های روان‌شناختی و خانواده فرم ایرانی. رجبی، غلامرضا. تهران: آوای نور، 1393، 248 ص. وزیری. مناسب برای: هنرآموز. شابک: 978-600-309-072-9

نظارت و راهنمایی آموزشی در مدارس امروز: راهنمای عملی برای راهنمایان، مدیران و معلمان مدارس. حسن‌زاده فروغی، علی. تهران: آوای نور، 1393، 176 ص. وزیری. مناسب برای: هنرآموز، مدیر، مشاور. شابک: 978-600-309-084-2

مکانیک: صنایع فلزی

مقدمات بازرسی فنی در گازرسانی. ستوده، مهرداد. تهران: راه نوین، 1392، 164 ص. وزیری. مناسب برای: هنرجوی سوم فنی و حرفه ای و هنرآموز. شابک: 978-600-6672-70-0

هنر: سینما

آندری تارکوفسکی: عناصر سینما. برد، رابرت. ترجمه: تورج سلحشور. تهران: کتاب آبان، 1393، 264 ص. وزیری. مناسب برای: هنرآموز. شابک: 978-600-7343-04-3

هنر: طراحی

آموزش کامل طراحی. فرید افشین، فریبرز/ خسروشاهی، مریم. تهران: کتاب آبان، 1393، 432 ص. رحلی. مناسب برای: هنرجوی دوم فنی و حرفه ای، سوم فنی و حرفه ای، سوم فنی و حرفه ای، پیش دانشگاهی فنی و حرفه ای. شابک: 978-964-6413-58-7

هنر: گرافیک

نرم‌افزارهای کاربردی برای طراحان گرافیک. غفراوی، بهرام. تهران: کتاب آبان، 1393، 138 ص. وزیری. مناسب برای: هنرآموز. سوم فنی و حرفه ای. شابک: 978-600-7343-08-1

نمایشگاه پوسترهای نسل نو طراحان گرافیک ایران. انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران. تهران: کتاب آبان، 1393، 208 ص. وزیری. مناسب برای: هنرجوی سوم فنی و حرفه ای، پیش دانشگاهی فنی و حرفه ای و هنرآموز. شابک: 978-600-7343-10-4

هنر: نمایش

سواد بصری در طراحی صحنه تئاتر. فرهنگ، مهگان/ ذوالنوریان، سعید. تهران: کتاب آبان، 1393، 104 ص. وزیری. مناسب برای: هنرجوی دوم کاردانش، سوم کاردانش. شابک: 978-600-7343-09-8

 

۵ مهر ۱۳۹۳ ۰۱:۲۴
تعداد بازدید : ۴,۰۹۴

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید