چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۳
 

اخبار

فهرست کتاب‌های مناسب بهمن: ۴۷۳ عنوان

فهرست کتاب‌های مناسب بهمن: ۴۷۳ عنوان
فهرست ۴۷۳ عنوان کتاب که طی ماه بهمن ۱۳۹۴ از سوی کارشناسان دبیرخانه سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی مناسب شناخته شده است، در پنج گروه تحصیلی منتشر شد

به گزارش خبرنگار سامان‌کتاب، در این فهرست، دوره متوسطه نظری با معرفی 138 عنوان کتاب مناسب بیشترین سهم را از این سبد به خود اختصاص داده است. دوره فنی و حرفه‌ای و کاردانش با 122  عنوان  کتاب، دوره متوسطه اول  با 94 عنوان کتاب، دوره‌ ابتدایی  با 85 عنوان کتاب و دوره‌ پیش‌دبستانی با 34 عنوان کتاب مناسب، در جایگاه‌های بعد قرار گرفته‌اند.

کتاب‌ها بر اساس موضوع تنظیم شده است و اطلاعات هر کتاب به ترتیب زیر آورده شده است: نام خانوادگی و نام مؤلف یا مؤلفان؛ عنوان مجموعه: عنوان کتاب؛ نام و نام خانوادگی مترجم یا مترجمان؛ محل نشر: ناشر، سال انتشار؛ تعداد صفحات؛ قطع کتاب؛ شابک، مخاطب کتاب و پایه تحصیلی.

وجود نام یک کتاب در این فهرست به منزله آن است که کتاب از استانداردهای لازم یک کتاب آموزشی و تربیتی مناسب برخوردار و مورد تأیید سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی است و می‌توان نسبت به عرضه، خرید یا معرفی آن در آموزشگاه‌های سراسر کشور مبادرت کرد.

فهرست پیشین کتاب‌های مناسب امسال

·            فهرست تازه‌ترین کتاب‌های مناسب اعلام شد

·            فهرست 586 کتاب مناسب تازه منتشر شد

·            فهرستی از 278 عنوان کتاب مناسب جدید منتشر شد

·            معرفی 149 عنوان کتاب مناسب برای دوره ابتدایی

 

  

 

کتاب‌های مناسب دوره پیش‌دبستانی ـ بهمن 1394

 

 زبان‌آموزی

درخشان، مهسا/ عزیزی، فاطمه/ رضا سلطانی، مهناز. پیش از دبستان آمادگی برای خواندن. تهران: کاگو، ۱۳۹۴، ۶۸ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۴۰۸۶۱۹. مناسب برای: کودک، مربی

عزیزی، فاطمه/ درخشان، مهسا/ رضا سلطانی، مهناز. پیش از دبستان آمادگی برای نوشتن. تهران: کاگو، ۱۳۹۴، ۷۶ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۴۰۸۷۹۴. مناسب برای: کودک، مربی

 

شعر و سرود

کشاورز، ناصر. ترانه‌های کی بود؟ کی بود؟: کی بود؟ کی بود؟ آناس دوست بخور منو نه با پوست. تهران: به‌نشر، ۱۳۹۳، ۲۴ ص. شکلی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۲۱۸۶۰۰. مناسب برای: کودک

کشاورز، ناصر. ترانه‌های کی بود؟ کی بود؟: کی بود؟ کی بود؟ برنگشت تا ساعت هفت و هشت. تهران: به‌نشر، ۱۳۹۳، ۲۴ص. شکلی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۲۱۹۰۱۰. مناسب برای: کودک

کشاورز، ناصر. ترانه‌های کی بود؟ کی بود؟: کی بود؟ کی بود؟ بلند بود قدش هزار و چند بود. تهران: به‌نشر، ۱۳۹۴، ۲۴ ص. شکلی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۰۱۰۲۳۴۰. مناسب برای: کودک

کشاورز، ناصر. ترانه‌های کی بود؟ کی بود؟: کی بود؟ کی بود؟ خمیر شد کلوچه و فطیر شد. تهران: به‌نشر، ۱۳۹۴، ۲۴ ص. شکلی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۲۱۶۹۵۸. مناسب برای: کودک

کشاورز، ناصر. ترانه‌های کی بود؟ کی بود؟: کی بود؟ کی بود؟ ساده بود تو سفره واستاده بود. تهران: به‌نشر، ۱۳۹۳، ۲۴ ص. شکلی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۲۱۹۸۵۰. مناسب برای: کودک

کشاورز، ناصر. ترانه‌های کی بود؟ کی بود؟: کی بود؟ کی بود؟ که نخ شد یواش یواش ملخ شد. تهران: به‌نشر، ۱۳۹۴، ۲۴ص. شکلی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۲۱۸۹۹۰. مناسب برای: کودک

کشاورز، ناصر. ترانه‌های کی بود؟ کی بود؟: کی بود؟ کی بود؟ مداد بود خط تو نوکش زیاد بود. تهران: به‌نشر، ۱۳۹۳، ۲۴ ص. شکلی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۲۱۶۹۶۵. مناسب برای: کودک

کشاورز، ناصر. ترانه‌های کی بود؟ کی بود؟: کی بود؟ کی بود؟صدام کرد نگاه به دست و پام کرد. تهران: به‌نشر، ۱۳۹۳، ۲۴ص. شکلی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۲۱۹۹۴۲. مناسب برای: کودک

لرستانی، فریبرز. آی تاتی تاتی تاتی مثل نقل و نباتی. تهران: پیک ادبیات، ۱۳۹۴، ۱۰ ص. خشتی. شابک:۹۷۸۶۰۰۵۱۹۰۵۹۵. مناسب برای: کودک

لرستانی، فریبرز. آی تیله تیله تیله همبازی‌ام یه فیله. تهران: پیک ادبیات، ۱۳۹۴، ۱۰ ص. خشتی. شابک:۹۷۸۶۰۰۵۱۹۰۵۸۸. مناسب برای: کودک

شعبان‌نژاد، افسانه. بود و بود و بود. (۱). تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۴، ۲۸ ص. خشتی. شابک:۹۷۸۶۰۰۰۱۰۱۸۲۴. مناسب برای: کودک

قاسم‌نیا، شکوه. بود و بود و بود. (۲). تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۴، ۲۸ ص. خشتی. شابک:۹۷۸۹۶۴۰۲۱۸۹۹۰. مناسب برای: کودک

کشاورز، ناصر. ترانه های کوچک برای هوش کودک. تهران: رویش، ۱۳۹۳، ۷۲ ص. خشتی کوچک. شابک:۹۷۸۹۶۴۴۶۱۱۶۲۵۲. مناسب برای: کودک 

 

فعالیت‌های علمی

بی، ویلیام. استنلی همه‌کاره: استنلی آشپز. ترجمه: ملیحه یوسفی. تهران: ناریا، ۱۳۹۴، ۲۴ ص. خشتی. شابک:۹۷۸۶۰۰۷۶۲۰۱۶۸. مناسب برای: کودک، مربی

بی، ویلیام. استنلی همه‌کاره: استنلی بنا. ترجمه: ملیحه یوسفی. تهران: ناریا، ۱۳۹۴، ۲۴ ص. خشتی. شابک:۹۷۸۶۰۰۷۶۲۰۱۵۱. مناسب برای: کودک، مربی

بی، ویلیام. استنلی همه‌کاره: استنلی کشاورز. ترجمه: ملیحه یوسفی. تهران: ناریا، ۱۳۹۴، ۲۴ ص. خشتی. شابک:۹۷۸۶۰۰۷۶۲۰۱۸۲. مناسب برای: کودک، مربی

بی، ویلیام. استنلی همه‌کاره: استنلی مکانیک. ترجمه: ملیحه یوسفی. تهران: ناریا، ۱۳۹۴، ۲۴ ص. خشتی. شابک:۹۷۸۶۰۰۷۶۲۰۱۷۵. مناسب برای: کودک، مربی

ساری، اما. اگر گفتی: این چیه؟. تهران: پیک ادبیات، ۱۳۹۴، ۱۰ ص. جیبی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۵۱۹۰۶۲۵. مناسب برای: کودک، مربی

ساری، اما. اگر گفتی: چه جوریه؟. تهران: پیک ادبیات، ۱۳۹۴، ۱۲ ص. جیبی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۵۱۹۰۶۷۰. مناسب برای: کودک، مربی

ساری، اما. اگر گفتی: چه رنگیه؟. تهران: پیک ادبیات، ۱۳۹۴، ۱۲ ص. جیبی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۵۱۹۰۶۳۲. مناسب برای: کودک، مربی

خدایی، علی. کتاب‌های مرغک: آ مثل آهو. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۴، ۷۲ ص. رحلی. شابک:۹۷۸۶۰۰۰۱۰۰۹۸۸. مناسب برای: کودک، مربی

خدایی، علی. کتاب‌های مرغک: ف مثل فیل. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۴، ۷۲ ص. رحلی. شابک:۹۷۸۶۰۰۰۱۰۱۳۴۳. مناسب برای: کودک، مربی

شوول، دنیس. کتاب من (دانستنی‌های خردسالان). ترجمه: مهناز عسگری. تهران: محراب قلم، ۱۳۹۴، ۱۵۶ ص. خشتی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۰۳۹۲۱۸. مناسب برای: کودک، مربی

 

قصه

جفرز، الیور. بهترین قصه‌های تصویری دنیا: پنگوئنی که گم شده بود. ترجمه: طاهره آدینه‌پور. تهران: چکه، ۱۳۹۴، ۲۴ ص. خشتی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۲۱۶۷۹۸. مناسب برای: کودک

مکی، دیوید. بهترین قصه‌های تصویری دنیا: حالا نه بچه. ترجمه: طاهره آدینه‌پور. تهران: چکه، ۱۳۹۴، ۲۴ ص. خشتی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۲۱۶۷۶۷. مناسب برای: کودک

ریکتی، سیمون. خنده‌دارهای رولد دال: بادام زمینی. ترجمه: پیام ابراهیمی. تهران: چکه، ۱۳۹۴، ۳۲ ص. رحلی. شابک:۹۷۸۶۰۰۳۷۷۰۰۹۶. مناسب برای: کودک

دالوند، رضا. کتاب‌های مرغک: خانه‌ام کجاست؟. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۴، ۴۰ ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۹۱۹۴۹۸. مناسب برای: کودک

آلتس، مارتا. پدربزرگ من. ترجمه: هدا کلاهدوز. تهران: پیک ادبیات، ۱۳۹۳، ۲۴ ص. خشتی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۵۱۹۰۵۳۳. مناسب برای: کودک

یون، سلینا. پنگوئن و میوه‌ی درخت کاج، قصه‌ی دوستی. ترجمه: رضی هیرمندی. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۴، ۳۶ ص. خشتی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۰۱۰۲۴۷۰. مناسب برای: کودک

رئیسی، توران. قصه‌‌‌‌‌های رامین. تهران: پیک ادبیات، ۱۳۹۴، ۶۲ ص. خشتی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۵۱۹۰۵۷۱. مناسب برای: کودک

 

مرجع نظری و دانش‌افزایی مربیان

سلیقه‌دار، لیلا/ مجدفر، مرتضی/ اصلانی، ابراهیم. پژوهش در مدرسه: نوآموز، مربی و تفکرپژوهشی. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، ۱۳۹۳، ۹۶ ص. بیاضی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۸۰۷۴۶۰. مناسب برای: مربی، والدین، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

مونته‌رو، باتریس. رازهای قصه‌گویی: راهنمای قصه‌گویی برای بچه‌ها و بزرگ‌ترها. ترجمه: فرزانه فخریان. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۴، ۲۴۰ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۰۰۰۱۰۱۵۹۶. مناسب برای: مربی، والدین

    


کتاب‌های مناسب دوره ابتدایی ـ بهمن 1394

 

جنبی و سرگرمی

سب، ماسایوکی. ۱۰۰تایی‌ها. ترجمه: رضوان خرمیان. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۴، ۲۸ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۹۱۹۲۹۰. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم

سب، ماسایوکی. رژه ۱۰۰تایی‌ها. ترجمه: فاطمه گوهریان/ حمید پیرهادی. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۴، ۲۸ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۰۱۰۱۴۱۱. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم

سب، ماسایوکی. قایم‌باشک ۱۰۰تایی‌ها. ترجمه: شراره وظیفه‌شناس/ فاطمه گوهریان. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۴، ۲۸ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۰۱۰۱۴۳۵. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم

 

داستان

برای کودکان: سه بز و ۵ قصه کلاسیک دیگر . ترجمه: پریسا همایون‌روز. تهران: قدیانی، ۱۳۹۴، ۴۸ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۰۰۲۵۱۳۲۳۶. مناسب برای: دانش‌آموز دوم، سوم، چهارم

تامپسن، کالین. بهترین قصه‌های تصویری دنیا: در جست و جوی آتلانتیس. ترجمه: طاهره آدینه‌پور. تهران: چکه، ۱۳۹۴، ۲۴ ص. خشتی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۲۱۶۸۰۴. مناسب برای: دانش‌آموز دوم، سوم

کیتامورا، ساتوشی. بهترین قصه‌های تصویری دنیا: گشت و گذار لی لی . ترجمه: طاهره آدینه‌پور. تهران: چکه، ۱۳۹۴، ۲۴ ص. خشتی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۲۱۶۷۵۰. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم

بنتلی، پیتر. خنده‌دارهای رولد دال: اوهوی گربه‌ها . ترجمه: سید نوید سید علی اکبر. تهران: چکه، ۱۳۹۴، ۲۸ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۳۷۷۰۰۸۹. مناسب برای: دانش‌آموز دوم، سوم

جونز، اورسلا. خنده‌دارهای رولد دال: بچه جادوگرها به مدرسه می روند. ترجمه: ابراهیمی پیام. تهران: چکه، ۱۳۹۴، ۳۲ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۳۷۷۰۱۰۲. مناسب برای: دانش‌آموز دوم، سوم

ییتیس، لوییس. خنده‌دارهای رولد دال: سگی که کتابها را دوست داشت. ترجمه: ابراهیمی پیام. تهران: چکه، ۱۳۹۴، ۳۶ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۳۷۷۰۰۷۲. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم

پناک، دانیل/ گریگوروسکی، کریستوفر. خواندنی‌ها کم نیست (بهبود سواد خواندن): انگشتر آرزو، پروازکن عقاب، پرواز، چشم گرگ (بخش دوم). ترجمه: معصومه سمیعی. تهران: فرای علم، ۱۳۹۴، ۸۸ ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۲۸۰۲۰۱. مناسب برای: دانش‌آموز چهارم، پنجم

خورشاهیان، هادی/ هفت‌برادران، داریوش. خواندنی‌ها کم نیست (بهبود سواد خواندن): درخت مراد، مار در آتش صیاد و پادشاه. تهران: فرای علم، ۱۳۹۴، ۸۸ ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۲۸۰۲۴۹. مناسب برای: دانش‌آموز پنجم، ششم

آلموند، دیوید. رمان کودک: پسری که تا ماه بالا رفت. ترجمه: شهلا انتظاریان. تهران: محراب قلم، ۱۳۹۴، ۱۲۰ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۰۳۷۹۵۵. مناسب برای: دانش‌آموز چهارم، پنجم، ششم

آرین، آرمان. شاهنامگ: آغاز داستان‌ها، کیومرس شاه. تهران: چکه، ۱۳۹۳، ۲۸ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۶۴۹۹۵۶۷. مناسب برای: دانش‌آموز دوم، سوم

آرین، آرمان. شاهنامگ: تهمورس دیوبند. تهران: چکه، ۱۳۹۳، ۲۴ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۶۴۹۹۵۸۱. مناسب برای: دانش‌آموز دوم، سوم

آرین، آرمان. شاهنامگ: داستان مارها، اسطوره ۵، ضحاک ماردوش. تهران: چکه، ۱۳۹۳، ۲۴ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۶۴۹۹۶۰۴. مناسب برای: دانش‌آموز دوم، سوم

آرین، آرمان. شاهنامگ: ستمگر می‌آید، جمشید شاه . تهران: چکه، ۱۳۹۳، ۲۴ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۶۴۹۹۵۹۸. مناسب برای: دانش‌آموز دوم، سوم

آرین، آرمان. شاهنامگ: نخستین انقلاب تاریخ، آفریدون. تهران: چکه، ۱۳۹۳، ۲۴ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۶۴۹۹۶۱۱. مناسب برای: دانش‌آموز دوم، سوم

بنتلی، پیتر. قصه‌های باستر خرگوشک: باستر خرگوشک عاشق کتاب خواندنه. ترجمه: رضی هیرمندی. تهران: چکه، ۱۳۹۳، ۲۸ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۲۱۶۷۲۹. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم

بنتلی، پیتر. قصه‌های باستر خرگوشک: باستر خرگوشک عاشق نوشتنه. ترجمه: رضی هیرمندی. تهران: چکه، ۱۳۹۳، ۲۸ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۲۱۶۷۱۲. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم

بنتلی، پیتر. قصه‌های باستر خرگوشک: باستر خرگوشک عاشق یاد گرفتنه. ترجمه: رضی هیرمندی. تهران: چکه، ۱۳۹۳، ۲۸ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۲۱۶۷۰۵. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم

منتظری، مهین/ فدایی‌طهرانی، الهه. قصه‌های دیروز، پندهای امروز: خرگوش و شیر، پرنده‌ی جادویی . تهران: فرای علم، ۱۳۹۴، ۲۸ ص. خشتی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۲۸۰۲۳۲. مناسب برای: دانش‌آموز دوم، سوم

فدائی‌طحرانی، الهه/ خواجه‌وند، سولماز. قصه‌های دیروز، پندهای امروز: خری که خر نشد، روباه و خروس. تهران: فرای علم، ۱۳۹۴، ۲۸ ص. خشتی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۲۸۰۰۷۲. مناسب برای: دانش‌آموز دوم، سوم

فدائی‌طهرانی، الهه. قصه‌های دیروز، پندهای امروز: دوست نادان. تهران: فرای علم، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. خشتی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۲۸۰۱۶۴. مناسب برای: دانش‌آموز دوم، سوم، چهارم

شعبانی، اسدالله. قصه‌های دیروز، پندهای امروز: روباه باغبان. تهران: فرای علم، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. خشتی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۲۸۰۱۸۸. مناسب برای: دانش‌آموز دوم، سوم

هفت‌برادران، داریوش/ عامل‌محرابی، ابراهیم. قصه‌های دیروز، پندهای امروز: شکار بزرگ، زاغ و مار. تهران: فرای علم، ۱۳۹۴، ۲۸ ص. خشتی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۲۸۰۲۷۰. مناسب برای: دانش‌آموز دوم، سوم

محمدی‌رفیع، شایا. قصه‌های دیروز، پندهای امروز: طوطی و بازرگان. تهران: فرای علم، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. خشتی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۲۸۰۲۲۵. مناسب برای: دانش‌آموز دوم، سوم

سلیمانی، اکرم. قصه‌های دیروز، پندهای امروز: گنجشک و دانه عجیب. تهران: فرای علم، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. خشتی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۲۸۰۱۷۱. مناسب برای: دانش‌آموز دوم، سوم

هفت‌برادران، داریوش. قصه‌های دیروز، پندهای امروز: ماه‌ پیشانی. تهران: فرای علم، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. خشتی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۲۸۰۲۱۸. مناسب برای: دانش‌آموز دوم، سوم، چهارم، پنجم

شعبانی، اسدالله. قصه‌های عامیانه برای کودکان: خاله قلقلی خیلی زبلی. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، ۱۳۹۴، ۲۴ ص. خشتی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۸۰۸۸۸۷. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم

شعبانی، اسدالله. قصه‌های عامیانه برای کودکان: دوباره زرنگ با دم قشنگ. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، ۱۳۹۴، ۲۴ ص. خشتی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۸۰۹۰۲۰. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم

شعبانی، اسدالله. قصه‌های عامیانه برای کودکان: قصه بازرگان و طوطی. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، ۱۳۹۴، ۲۴ ص. خشتی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۸۰۸۹۷۹. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم

شعبانی، اسدالله. قصه‌های عامیانه برای کودکان: گلی کوچولو یه برگ هلو. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، ۱۳۹۴، ۲۴ ص. خشتی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۸۰۸۹۸۶. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم

شعبانی، اسدالله. قصه‌های عامیانه برای کودکان: یک بوته خار گنجشک و تار. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، ۱۳۹۴، ۲۴ ص. خشتی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۸۰۹۰۴۴. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم

سید علی اکبر، سید نوید. قصه‌های کره الاغ باهوش: کره الاغ و روباه کلاهبردار. تهران: چکه، ۱۳۹۴، ۲۴ ص. خشتی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۳۷۷۰۲۱۸. مناسب برای: دانش‌آموز دوم، سوم

سیدعلی اکبر، سیدنوید. قصه‌های کره الاغ باهوش: کره الاغ و مهمان ناخوانده . تهران: چکه، ۱۳۹۴، ۲۴ ص. خشتی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۳۷۷۰۱۹۵. مناسب برای: دانش‌آموز دوم، سوم

علیزاده‌لوشابی، زینب. قصه‌هایی پند‌آموز از متون کهن پارسی: قصه‌های پندآموز کهن دفتر اول . قم: یقظه/ براق، ۱۳۹۴، ۲۴۲ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۴۸۴۱۶۶. مناسب برای: دانش‌آموز سوم، چهارم، پنجم

علیزاده‌لوشابی، زینب. قصه‌هایی پند‌آموز از متون کهن پارسی: قصه‌های پندآموز کهن دفتر چهارم. قم: یقظه/ براق، ۱۳۹۴، ۲۴۲ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۴۸۴۱۹۷. مناسب برای: دانش‌آموز سوم، چهارم، پنجم

علیزاده‌لوشابی، زینب. قصه‌هایی پند‌آموز از متون کهن پارسی: قصه‌های پندآموز کهن دفتر دوم. قم: یقظه/ براق، ۱۳۹۴، ۲۴۲ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۴۸۴۱۷۳. مناسب برای: دانش‌آموز سوم، چهارم، پنجم

علیزاده‌لوشابی، زینب. قصه‌هایی پند‌آموز از متون کهن پارسی: قصه‌های پندآموز کهن دفتر سوم. قم: یقظه/ براق، ۱۳۹۴، ۲۴۲ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۴۸۴۱۸۰. مناسب برای: دانش‌آموز سوم، چهارم، پنجم

هیلز، تد. کتاب کوچک از غاز و اردک: اردک و غاز به سفر می‌روند. ترجمه: مریم رستمی. تهران: گیسا، ۱۳۹۴، ۴۸ ص. خشتی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۶۸۸۵۹۸۸. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم

دمرس، دومینک. ماجرای خانم شارلوت: پستچی فضول . ترجمه: مهناز عسگری. تهران: محراب قلم، ۱۳۹۴، ۷۲ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۰۳۹۱۲۶. مناسب برای: دانش‌آموز چهارم، پنجم، ششم

دمرس، دومینک. ماجرای خانم شارلوت: خانم معلم معرکه. ترجمه: مهناز عسگری. تهران: محراب قلم، ۱۳۹۴، ۸۰ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۰۳۹۰۰۳. مناسب برای: دانش‌آموز چهارم، پنجم، ششم

دمرس، دومینک. ماجرای خانم شارلوت: خدمتگار شگفت‌انگیز . ترجمه: مهناز عسگری. تهران: محراب قلم، ۱۳۹۴، ۷۲ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۰۳۹۱۰۲. مناسب برای: دانش‌آموز چهارم، پنجم، ششم

دمرس، دومینک. ماجرای خانم شارلوت: کتاب‌دار عجیب و غریب. ترجمه: مهناز عسگری. تهران: محراب قلم، ۱۳۹۴، ۶۴ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۰۳۹۰۵۸. مناسب برای: دانش‌آموز چهارم، پنجم، ششم

دمرس، دومینک. ماجرای خانم شارلوت: وزیر آنچنانی . ترجمه: مهناز عسگری. تهران: محراب قلم، ۱۳۹۴، ۷۲ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۰۳۹۱۱۹. مناسب برای: دانش‌آموز چهارم، پنجم، ششم

پناک، دانیل. مجموعه کتاب‌های "خواندنی‌ها کم نیست": چشم گرگ و دو داستان دیگر. ترجمه: اسمیرا سلیمی/ فاطمه صفری. تهران: فرای علم، ۱۳۹۴، ۸۰ ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۲۸۰۱۵۷. مناسب برای: دانش‌آموز چهارم، پنجم

زندی، سامگیس. آقای هزار پا و کفاش. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۴، ۲۸ ص. خشتی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۰۱۰۱۴۶۶. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم

یزدانی، معصومه. سبیل بابابزرگ عمرا. تهران: چکه، ۱۳۹۳، ۷۲ ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۲۱۶۶۷۵. مناسب برای: دانش‌آموز چهارم، پنجم، ششم

تسون، ژانین. شکار فرازمینی‌ها در زیرزمین. ترجمه: مهناز عسگری. تهران: محراب قلم، ۱۳۹۴، ۶۴ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۰۳۹۲۴۹. مناسب برای: دانش‌آموز چهارم، پنجم، ششم

ایبد، طاهره. غاغاغولی، غول غاغولی. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۴، ۲۸ ص. خشتی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۰۱۰۱۹۰۹. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم

اسلوت، آلفرد. ماجرای سفر من به آلفا. ترجمه: رامک نیک‌طلب. تهران: محراب قلم، ۱۳۹۴، ۸۰ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۰۳۸۶۹۳. مناسب برای: دانش‌آموز چهارم، پنجم، ششم

شعبانی، اسدالله. نخودی تنبل. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، ۱۳۹۴، ۳۴ ص. خشتی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۸۰۸۱۲۲. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم

شعبانی، اسدالله. نصفش مال من نصفش مال تو. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۴، ۲۴ ص. خشتی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۸۰۹۰۳۷. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم

 

ریاضی

ساری، اما. اگر گفتی: چند تاست؟. تهران: پیک ادبیات، ۱۳۹۴، ۱۲ ص. جیبی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۵۱۹۰۶۵۶. مناسب برای: دانش‌آموز اول

ساری، اما. اگر گفتی: چه شکلیه؟. تهران: پیک ادبیات، ۱۳۹۴، ۱۰ ص. جیبی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۵۱۹۰۶۴۹. مناسب برای: دانش‌آموز اول

ساری، اما. اگر گفتی: وقت چیه؟. تهران: پیک ادبیات، ۱۳۹۴، ۱۲ ص. جیبی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۵۱۹۰۶۶۳. مناسب برای: دانش‌آموز اول

ابراهیمی، فاطمه. مجموعه رشادت: کتاب کار ریاضی چهارم. تهران: مبتکران/ پیشروان، ۱۳۹۳، ۱۷۶ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۷۲۲۳۷۴. مناسب برای: دانش‌آموز چهارم

عباس‌زاده، حسین/ ایازی، محمدرضا/ طهماسبی، روح‌الله/ عباس‌زاده، حمیده. آموزش ضرب همراه با مفهوم. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، ۱۳۹۳، ۸۰ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۸۰۶۷۸۴. مناسب برای: دانش‌آموز سوم

بیات، حمیدرضا/ خمامی‌ابدی، مرتضی/ کریمی خراسانی، کیان. درس آزمون المپیاد ریاضی نوجوانان ایران (ششمی‌ها). تهران: مبتکران، ۱۳۹۴، ۱۹۲ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۷۲۳۶۴۷. مناسب برای: دانش‌آموز ششم

محمد‌شاهی، اعظم/ نادری‌نژاد، جعفر. کتاب جامع ریاضی گراد پایه پنجم ابتدایی. سبزوار: گراد، ۱۳۹۴، ۱۴۴ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۳۸۹۵۴۴. مناسب برای: دانش‌آموز پنجم

 

شعر

زندی، مریم. حوصله‌ام پیش تو جامانده است. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۴، ۴۰ ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۰۱۰۲۰۱۲. مناسب برای: دانش‌آموز ششم

لطف‌الله، داوود. در فصل‌های خانه. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، ۱۳۹۴، ۳۲ ص. خشتی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۸۰۸۲۸۳. مناسب برای: دانش‌آموز سوم، چهارم، پنجم، ششم

شعبانی، اسدالله. موشهای نقاشی و مداد رنگی‌ها. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۴، ۲۴ ص. خشتی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۸۰۹۱۰۵. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم

شهبازی‌حسابی، شهلا. نامه‌های خیس. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۴، ۴۰ ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۰۱۰۲۳۵۷. مناسب برای: دانش‌آموز پنجم، ششم

سپاهی‌یونسی، عباسعلی. نه نخ شدم، نه خرس. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۴، ۴۰ ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۰۱۰۲۳۶۴. مناسب برای: دانش‌آموز ششم

 

علوم تجربی

روکا، نورا. فصل‌ها: بهار. ترجمه: سارا آرین‌مهر. تهران: طبیب/ تیمورزاده، ۱۳۹۴، ۳۶ ص. خشتی کوچک. شابک: ۹۷۸۶۰۰۶۷۳۵۴۳۶. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم

روکا، نورا. فصل‌ها: پاییز. ترجمه: سارا آرین‌مهر. تهران: طبیب/ تیمورزاده، ۱۳۹۴، ۳۶ ص. خشتی کوچک. شابک: ۹۷۸۶۰۰۶۷۳۵۴۵۰. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم

روکا، نورا. فصل‌ها: تابستان. ترجمه: سارا آرین‌مهر. تهران: طبیب/ تیمورزاده، ۱۳۹۴، ۳۶ ص. خشتی کوچک. شابک: ۹۷۸۶۰۰۶۷۳۵۴۴۳. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم

روکا، نورا. فصل‌ها: زمستان. ترجمه: سارا آرین‌مهر. تهران: طبیب/ تیمورزاده، ۱۳۹۴، ۳۶ ص. خشتی کوچک. شابک: ۹۷۸۶۰۰۶۷۳۵۴۶۷. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم

سالاری، حسن. آشنایی با جانوران:خزندگان. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، ۱۳۹۴، ۶۶ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۸۰۷۵۶۹. مناسب برای: دانش‌آموز سوم، چهارم، پنجم، ششم

دی. هیوز، کاترین. فرهنگ تصویری حیوانات برای کودکان. ترجمه: مجید عمیق. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، ۱۳۹۴، ۱۳۲ ص. خشتی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۸۰۸۲۲۱. مناسب برای: دانش‌آموز دوم، سوم

 

علوم تربیتی

قلم‌چی، مصطفی/ کبیری، فرنوش. چگونه با فرزنددبستانی‌ام رفتار کنم؟. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، ۱۳۹۴، ۱۴۶ ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۸۰۸۲۰۷. مناسب برای: والدین

حسینی، افضل‌السادات/ برارپور، گلرخ. مدرسه خلاق مدرسه زندگی. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، ۱۳۹۴، ۹۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۸۰۸۸۵۶. مناسب برای: مدیر، مشاور

حسنی، محمد. ملاحظات جنسیتی در نظام تربیت رسمی وعمومی. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، ۱۳۹۴، ۲۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۸۰۸۳۶۸. مناسب برای: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

 

فارسی

تبریزی، نرگس. بازی با حرف و کلمه برای تقویت هوش و پرورش توانایی‌های یادگیری. تهران: مبنا، ۱۳۹۳، ۸۰ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۶۶۴۴۳۰۴. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم، سوم

کشاورز، ناصر/ ژوبرت، کلر/ لرستانی (آشنا)/ رنجبر، شیدا/ ابطحی، فاطمه/ پریرخ، زهره/ یزدانی، معصومه/ رضایی، محدثه/ برآبادی، محمود. قصه های روان خوانی کلاس اولی ها. تهران: چکه، ۱۳۹۳، ۴۸ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۲۱۶۸۳۵. مناسب برای: دانش‌آموز اول. والدین و معلم

جعفری، لاله/ راستی، مجید/ برآبادی، محمود/ رنجبر، شیدا/ شمس، محمدرضا/ ایبد، طاهره. قصه های روان خوانی کلاس دومی ها. تهران: چکه، ۱۳۹۳، ۴۸ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۲۱۶۸۴۲. مناسب برای: دانش‌آموز دوم. والدین و معلم

یوسفی، محمدرضا. قصه های روان خوانی کلاس سومی ها. تهران: چکه، ۱۳۹۳، ۴۴ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۲۱۶۸۵۹. مناسب برای: دانش‌آموز سوم. والدین و معلم

پیغمبرزاده، ملیحه‌سادات. کتاب کار فارسی چهارم دبستان. تهران: آخر، ۱۳۹۴، ۹۶ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۵۱۶۶۲۷۹. مناسب برای: دانش‌آموز چهارم

علیزاده، فاطمه‌صغری. کتاب کار فارسی چهارم دبستان. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، ۱۳۹۳، ۱۶۴ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۸۰۷۹۴۱. مناسب برای: دانش‌آموز چهارم

مجیب، فرشته. نحوه کاربردهای ادبیات کودک ونوجوان. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۴، ۱۰۰ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۹۱۶۱۱۴. مناسب برای: والدین، معلم

 

مطالعات اجتماعی

اصلانی، ابراهیم. ماجراهای ما و ریبا: رباتی که می‌خواست به ما در موفقیت کمک کند. تهران: مؤسسهفرهنگی مدرسه برهان، ۱۳۹۴، ۱۱۰ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۸۰۸۴۲۹. مناسب برای: دانش‌آموز پنجم، ششم

 

نثرادبی و خاطره

همدانی‌زاده، مینو. چه می گفتی، چه کار می‌کردی؟. تهران: به‌نشر، ۱۳۹۳، ۱۲۰ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۲۱۸۹۳۸. مناسب برای: دانش‌آموز پنجم، ششم و معلم

 

نقد ادبی/ آموزش ادبی

نجفی پازوکی، معصومه. چگونه بنویسیم:از خواندن تا نوشتن. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، ۱۳۹۴، ۷۶ ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۸۰۸۹۰۰. مناسب برای: معلم

 

هنر: خطاطی

بهشتی، محمد. تشریح وتحلیل خط تحریری. مشهد: همسایه آفتاب، ۱۳۹۴، ۱۹۸ ص. بیاضی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۶۱۵۶۷۵۰. مناسب برای: دانش‌آموز ششم و معلم

 

 

 

کتاب‌های مناسب دوره متوسطه اول ـ بهمن 1394

 

ادبیات فارسی

قلی‌پور، علی/ هداوند میرزایی، ابراهیم/ رضایی، علی. کار طلایی: کار طلایی فارسی پایه نهم (دوره متوسطه اول). تهران: کاگو، ۱۳۹۴، ۱۵۲ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۴۰۸۵۱۰. مناسب برای: دانش‌آموز نهم

هداوند میرزایی، ابراهیم / قلی پور، علی. کار طلایی: کار طلایی فارسی هفتم (دوره اول متوسطه). تهران: کاگو، ۱۳۹۴، ۱۳۲ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۴۰۷۹۶۴. مناسب برای: دانش‌آموز هفتم

سلطانی‌مطلق، زهرا. کار و تمرین فارسی نهم. تهران: مبتکران، ۱۳۹۴، ۲۱۶ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۷۲۴۳۰۹. مناسب برای: دانش‌آموز نهم

آسمی، مهدی/ باحشمت‌جویباری، جواد. کار و تمرین فارسی هشتم. تهران: مبتکران، ۱۳۹۴، ۱۰۰ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۷۲۴۲۳۱. مناسب برای: دانش‌آموز هشتم

قاسمی، رضا. کتاب کار املای فارسی پایه نهم. قم: ابتکار دانش، ۱۳۹۴، ۱۴۴ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۱۱۲۵۹۱. مناسب برای: دانش‌آموز نهم

مجیب، فرشته. نحوه کاربردهای ادبیات کودک ونوجوان. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۴، ۱۰۰ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۹۱۶۱۱۴. مناسب برای: والدین، معلم

رئیسی دهکردی، فریدون/ قاسمی، رضا. همگام با ادبیّات و علوم ادبی. قم: ابتکار دانش، ۱۳۹۴، ۱۹۲ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۱۱۴۰۷۶. مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم، نهم

 

پیام‌های آسمانی

رحیمی، عباس. امت واحده اختلاف چرا؟. قم: جمال، ۱۳۹۴، ۸۸ ص. پالتویی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۰۲۴۳۰۸. مناسب برای: معلم

رمضانی، عباس. حیا از منظر قرآن و حدیث. تهران: کتاب تارا، ۱۳۹۴، ۸۰ ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۶۰۶۱۸۶. مناسب برای: معلم

زارعی، رضا. دعا از منظر قرآن و حدیث. تهران: کتاب تارا، ۱۳۹۴، ۱۲۰ ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۶۰۶۲۸۵. مناسب برای: معلم

ملک‌زاده، فهیمه. شهروند مسئول با رویکردی به امر به معروف و نهی از منکر. تهران: خرسندی، ۱۳۹۳، ۳۲۸ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۱۴۳۹۴۶. مناسب برای: معلم

مرادی، صادق/ سبزی، داود. وصیت‌نامه سیاسی الهی حضرت امام خمینی (ره). تهران: خرسندی، ۱۳۹۳، ۱۴۴ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۱۴۴۰۸۰. مناسب برای: معلم

 

تفکر و سبک زندگی

مکسول، جان‌سی. مجموعه کتاب‌های زندگی مثبت: هنر اندیشیدن. ترجمه: معین خانلری. تهران: ابوعطا، ۱۳۹۴، ۲۷۲ ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۱۷۰۰۰۷۴. مناسب برای: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

پورمشیر، علی‌رضا. راه حقیقت:در مسیر زندگی با رهنمودهایی از کلام امیر (علیه‌السلام). تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، ۱۳۹۴، ۹۸ ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۸۰۸۴۶۷. مناسب برای: والدین، معلم

 

داستان

دویل، آرتورکانن. پرونده‌های شرلوک هلمز: الماس سلطنتی. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۵۸۵۹. مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم، نهم، معلم و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

دویل، آرتورکانن. پرونده‌های شرلوک هلمز: رمان واقعی. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۶۸۴۹. مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم، نهم، معلم و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

دویل، آرتورکانن. پرونده‌های شرلوک هلمز: رنگ‌کار بازنشسته. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۵۸۴۲. مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم، نهم، معلم و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

دویل، آرتورکانن. پرونده‌های شرلوک هلمز: زن خون آشام. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۶۸۳۲. مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم، نهم، معلم و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

دویل، آرتورکانن. پرونده‌های شرلوک هلمز: زنی با صورت پنهان. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۵۸۷۳. مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم، نهم، معلم و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

دویل، آرتورکانن. پرونده‌های شرلوک هلمز: سه مرد با یک نام. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۵۸۶۶. مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم، نهم، معلم و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

دویل، آرتورکانن. پرونده‌های شرلوک هلمز: مرد خزنده. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۶۸۱۸. مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم، نهم

دویل، آرتورکانن. پرونده‌های شرلوک هلمز: موکل برجسته. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۵۹۴۱. مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم، نهم

دویل، آرتورکانن. پرونده‌های شرلوک هلمز: یال شیر. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۵۸۳۵. مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم، نهم

دویل، آرتورکانن. داستان‌های شرلوک هلمز: آخرین معما. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۶۸۵۶. مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم، نهم

دویل، آرتورکانن. داستان‌های شرلوک هلمز: بیماری در خانه. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۶۷۶۴. مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم، نهم، معلم و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

دویل، آرتورکانن. داستان‌های شرلوک هلمز: جعبه‌ی مقوایی. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۵۸۲۸. مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم، نهم، معلم و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

دویل، آرتورکانن. داستان‌های شرلوک هلمز: شعله‌ی نقره‌ای. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۶۷۴۰. مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم، نهم

دویل، آرتورکانن. داستان‌های شرلوک هلمز: صورت زرد. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۶۷۵۷. مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم، نهم

دویل، آرتورکانن. داستان‌های شرلوک هلمز: کشتی گلوریا. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۷۰۲۰. مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم، نهم، معلم و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

دویل، آرتورکانن. داستان‌های شرلوک هلمز: مترجم یونانی. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۶۸۲۵. مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم، نهم، معلم و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

دویل، آرتورکانن. داستان‌های شرلوک هلمز: مرد زشت. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۵۸۰۴. مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم، نهم، معلم و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

دویل، آرتورکانن. داستان‌های شرلوک هلمز: معاهده‌ی نظامی. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۵۸۱۱. مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم، نهم، معلم و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

اکرمی، جما‌ل‌الدین. رمان نوجوان: آناهید ملکه‌ی سایه‌ها. تهران: محراب قلم، ۱۳۹۴، ۱۹۲ ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۰۳۹۰۴۱. مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم، نهم

ایسبل، ارزولا. رمان نوجوان: خنده در تاریکی . ترجمه: گیتا رسولی. تهران: محراب قلم، ۱۳۹۴، ۱۸۴ ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۰۳۷۵۲۸. مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم، نهم

مورلوا، ژان کلود. رمان نوجوان: رودخانه‌ی واژگون تومک ۱. ترجمه: نوید اعطار شرقی. تهران: محراب قلم، ۱۳۹۴، ۱۶۸ ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۰۳۸۳۵۸. مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم، نهم

ایسبل، ارزولا. رمان نوجوان: سایه‌ای روی ارلن گروند. ترجمه: گیتا رسولی. تهران: محراب قلم، ۱۳۹۴، ۱۸۴ ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۰۳۷۵۳۵. مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم، نهم

لطف الله، داود. شعر نوجوان امروز: کنار ایستگاه دل. تهران: کتاب ابرار، ۱۳۹۴، ۵۶ ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۰۱۰۱۷۸۷. مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم، نهم

دویل، آرتورکانن. ماجراهای شرلوک هلمز: اتاق دربسته. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۵۷۹۸. مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم، نهم، معلم و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

دویل، آرتورکانن. ماجراهای شرلوک هلمز: انگشت مهندس. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۵۷۶۷. مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم، نهم

دویل، آرتورکانن. ماجراهای شرلوک هلمز: پنج هسته‌ی پرتغال. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۶۷۷۱. مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم، نهم

دویل، آرتورکانن. ماجراهای شرلوک هلمز: تاج یاقوت. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۶۷۸۸. مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم، نهم، معلم و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

دویل، آرتورکانن. ماجراهای شرلوک هلمز: طناب خال‌خالی. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۵۷۷۴. مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم، نهم

دویل، آرتورکانن. ماجراهای شرلوک هلمز: قتل در روستا. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۶۸۰۱. مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم، نهم، معلم و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

دویل، آرتورکانن. ماجراهای شرلوک هلمز: مردی با لب کج. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۵۷۸۱. مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم، نهم، معلم و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

دویل، آرتورکانن. ماجراهای شرلوک هلمز: نجیب‌زاده‌ی مجرد. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۷۰۰۶. مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم، نهم، معلم و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

دویل، آرتورکانن. ماجراهای شرلوک هلمز: یاقوت آبی. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۶۷۹۵. مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم، نهم، معلم و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

دویل، آرتورکانن. معماهای شرلوک هلمز: دوچرخه‌سوار تنها. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۵۸۸۰. مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم، نهم، معلم و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

دویل، آرتورکانن. معماهای شرلوک هلمز: سه دانشجو. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۷۰۱۳. مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم، نهم، معلم و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

دویل، آرتورکانن. معماهای شرلوک هلمز: شش مجسمه‌ی ناپلئون. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۶۷۳۳. مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم، نهم، معلم و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

دویل، آرتورکانن. معماهای شرلوک هلمز: عینک طلایی. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۵۹۰۳. مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم، نهم، معلم و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

دویل، آرتورکانن. معماهای شرلوک هلمز: کاپیتان سیاه. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۵۹۲۷. مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم، نهم، معلم و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

دویل، آرتورکانن. معماهای شرلوک هلمز: کلیسای ییلاقی. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۵۹۳۴. مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم، نهم، معلم و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

دویل، آرتورکانن. معماهای شرلوک هلمز: لکه‌ی دوم. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۵۹۱۰. مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم، نهم

دویل، آرتورکانن. معماهای شرلوک هلمز: مدافع گم شده. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۵۸۹۷. مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم، نهم، معلم و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

دویل، آرتورکانن. معماهای شرلوک هلمز: مردان چوب کبریتی. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۷۰۳۷. مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم، نهم، معلم و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

درویشی، روح‌الله. باد در شاخه‌های بید (داستان بلند درباره انقلاب اسلامی ایران). تهران: کتاب تارا، ۱۳۹۴، ۸۸ ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۶۰۶۲۷۸. مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم، نهم

حاجی میرزایی، حمید. تاجیک هیولایی که بی‌صدا گریه کرد، بلند خندید. تهران: چکه، ۱۳۹۳، ۹۶ ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۲۱۶۶۴۴. مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم، نهم

حاجی میرزایی، حمید. تاجیک هیولایی که بی‌صدا گریه کرد، بلند خندید. تهران: چکه، ۱۳۹۳، ۹۶ ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۲۱۶۶۴۴. مناسب برای: هنرجوی هفتم، هشتم، نهم

زندی، مریم. حوصله‌ام پیش تو جامانده است. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۴، ۴۰ ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۰۱۰۲۰۱۲. مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم، نهم

رمضانی، عباس/ قاسمی، صدیقه. دریای گذشت (داستان‌ها و روایت‌هایی درباره پدر و مادر). تهران: کتاب تارا، ۱۳۹۴، ۴۸ ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۶۰۶۱۱۷. مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم، نهم

سعادت‌فر، سونیا/ کیانی، شهین. قصه‌هایی از قابوسنامه. گرگان: نوروزی، ۱۳۹۳، ۳۲ ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۳۶۴۰۹۴۸. مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم، نهم

اوزتورک، حسین امین. کبک زخمی. ترجمه: آنا دردی کریمی. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۹۳، ۹۴ ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۴۷۶۳۳۸۰. مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم، نهم

شهبازی‌حسابی، شهلا. نامه‌های خیس. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۴، ۴۰ ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۰۱۰۲۳۵۷. مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم، نهم

سپاهی‌یونسی، عباسعلی. نه نخ شدم، نه خرس. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۴، ۴۰ ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۰۱۰۲۳۶۴. مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم، نهم

 

ریاضی

سالاری، حسن. در کلاس درس دانشمندان: غیاث‌الدین‌جمشیدکاشانی. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، ۱۳۹۳، 64 ه ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۸۰۸۰۳۰. مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم

-. مجموعه کتاب های دانش‌افزایی: آموزش ریاضیات در هفت کشور (گزارش مطالعات ویدیویی تیمز (TIMSS). ترجمه: اصفهانی، مهرداد/ حاجی‌سیدحسینی‌فرد، سیدمسعود/ نقی‌زاده، محرم. تهران: مرآت، ۱۳۹۴، ۱۹۲ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۵۴۱۲۵۸. مناسب برای: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

بیات، حمیدرضا/ خمامی‌ابدی، مرتضی/ کریمی خراسانی، کیان. درس آزمون المپیاد ریاضی نوجوانان ایران (نهمی‌ها). تهران: مبتکران، ۱۳۹۴، ۱۹۶ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۷۲۴۳۱۶. مناسب برای: دانش‌آموز نهم

بیات، حمیدرضا/ خمامی‌ابدی، مرتضی/ کریمی خراسانی، کیان. درس آزمون المپیاد ریاضی نوجوانان ایران (هشتمی‌ها). تهران: مبتکران، ۱۳۹۴، ۲۱۶ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۷۲۴۲۶۲. مناسب برای: دانش‌آموز هشتم

بیات، حمیدرضا/ خمامی‌ابدی، مرتضی/ کریمی خراسانی، کیان. درس آزمون المپیاد ریاضی نوجوانان ایران (هفتمی‌ها). تهران: مبتکران، ۱۳۹۴، ۲۰۰ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۷۲۳۴۷۰. مناسب برای: دانش‌آموز هفتم

پیروزروان، علی. ریاضی بازتدریس نهم‌ (دوره اول متوسطه). تهران: آبرنگ، ۱۳۹۴، ۱۱۲ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۰۰۲۵۲۵۱۵۴. مناسب برای: دانش‌آموز نهم

بخشعلی‌زاده، شهرناز. مجموعه سوال‌های علوم و ریاضیات تیمز TIMS (پایه هشتم سوم راهنمایی). تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، ۱۳۹۳، ۲۶۸ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۸۰۷۸۳۵. مناسب برای: دانش‌آموز هشتم

 

زبان انگلیسی

میاحی، نادیا/ قاسمی، فریده/ میاحی، فاطمه. Prospect Bilingual Dictionary: English to Persian: نادیا میاحی، ۱۳۹۴، ۲۰۰ ص. جیبی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۰۴۳۵۴۴۸. مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم، نهم

علوی‌مقدم، بهنام/ خیرآبادی، رضا/ نیکوپور، جهانبخش. فلش کارت معلم بسته آموزشی زبان انگلیسی پایه هشتم دوره اول متوسطه. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، ۱۳۹۳، ۴۰۸ ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۸۰۸۰۱۶. مناسب برای: دانش‌آموز هشتم

گروه مؤلفان انتشارات مدرسه. کتاب کار زبان انگلیسی پایه هفتم. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، ۱۳۹۳، ۱۳۲ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۸۰۷۹۲۷. مناسب برای: دانش‌آموز هفتم

 

علوم تجربی

پاروآسین، امانوئل. چرا و چگونه: طبیعت. ترجمه: مهناز عسگری. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، ۱۳۹۴، ۱۳۰ ص. خشتی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۸۰۸۱۳۹. مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم، نهم

الوندی، حسین. دانش پایه: تولید مثل و رشد و نمو. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، ۱۳۹۳، ۱۲۰ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۸۰۷۴۴۶. مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم، نهم

سالاری، حسن. آشنایی با جانوران:خزندگان. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، ۱۳۹۴، ۶۶ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۸۰۷۵۶۹. مناسب برای: دانش‌آموز هشتم، نهم

کرگان، الیزابت کرگان. آنتوان ون لون هوک. ترجمه: حسن سالاری. تهران: محراب قلم، ۱۳۹۴، ۳۲ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۰۳۸۹۸۳. مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم ، نهم

لوپتی، امانوئل. چراو چگونه دایناسورها. ترجمه: مهدی ضرغامیان. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، ۱۳۹۴، ۱۳۰ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۸۰۹۳۰۳. مناسب برای: کتابدار. هفتم، هشتم، نهم

لمبرت، دیوید. دانشنامه دایناسورها. ترجمه: فاطمه فیروزوند. تهران: گوهر اندیشه، ۱۳۹۴، ۷۴ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۳۹۴۰۰۳۱. مناسب برای: دانش‌آموز

بورقانی‌فراهانی، فریبا. دانشنامه گیاهان عجیب. تهران: گوهر اندیشه، ۱۳۹۴، ۷۴ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۳۹۴۰۰۱۷. مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم، نهم

خوانین‌زاده، مصطفی/ لطفی، محمود. کاربرگ علوم نهم. تهران: مبتکران، ۱۳۹۴، ۵۶ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۷۲۳۷۱۵. مناسب برای: دانش‌آموز نهم

 

علوم تربیتی

کاشانی، میرزاتقی‌خان/ معتمدی، اسفندیار. تربیت. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، ۱۳۹۴، ۱۵۲ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۸۰۹۰۷۵. مناسب برای: معلم

حسنی، محمد. ملاحظات جنسیتی در نظام تربیت رسمی وعمومی. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، ۱۳۹۴، ۲۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۸۰۸۳۶۸. مناسب برای: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، سایر کارشناسان

 

مرجع

گارب، سوزان. مشاغل مرگبار. ترجمه: مجیدعمیق. تهران: محراب قلم، ۱۳۹۴، ۳۲ ص. خشتی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۰۳۸۴۳۳. مناسب برای: دانش‌آموز نهم و معلم

مظاهری، حسن/ عظیمی‌وحید، معصومه/ بیاضیان‌سرکندی، فاطمه. واژه‌نامه مطالعات برنامه‌ریزی درسی انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، ۱۳۹۴، ۴۴۴ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۸۰۸۹۳۱. مناسب برای: معلم، سایر کارشناسان

 

مطالعات اجتماعی

رایس، ویلیام بی. دانشوران دیروز و امروز: محمدکرجی. ترجمه: حسن سالاری. تهران: محراب قلم، ۱۳۹۴، ۳۲ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۰۳۹۰۱۰. مناسب برای: معلم

لین وان گورپ. دانشوران دیروز و امروز: ویلیام موریس دیویس. ترجمه: حسن سالاری. تهران: محراب قلم، ۱۳۹۴، ۳۲ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۰۳۸۹۷۶. مناسب برای: معلم

قاسمی، بهرام/ مویدی آملی، احمد. کار طلایی: کار طلایی مطالعات اجتماعی هشتم. تهران: کاگو، ۱۳۹۴، ۱۲۹ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۴۰۷۹۵۷. مناسب برای: دانش‌آموز هشتم

گارب، سوزان. آسمان خطرآفرین. ترجمه: مجید عمیق. تهران: محراب قلم، ۱۳۹۴، ۳۲ ص. خشتی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۰۳۸۴۱۹. مناسب برای: معلم

اصلانی، ابراهیم. ماجراهای ما و ریبا: رباتی که می‌خواست به ما در موفقیت کمک کند. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، ۱۳۹۴، ۱۱۰ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۸۰۸۴۲۹. مناسب برای: دانش‌آموز هفتم

 

نثر ادبی و خاطره

همدانی‌زاده، مینو. چه می گفتی، چه کار می‌کردی؟. تهران: به‌نشر، ۱۳۹۳، ۱۲۰ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۲۱۸۹۳۸. مناسب برای: دانش‌آموز هفتم، هشتم، نهم و معلم

 

نقد ادبی/ آموزش ادبی

نجفی پازوکی، معصومه. چگونه بنویسیم:از خواندن تا نوشتن. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، ۱۳۹۴، ۷۶ ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۸۰۸۹۰۰. مناسب برای: معلم

 

هنر

بهشتی، محمد. تشریح وتحلیل خط تحریری. مشهد: همسایه آفتاب، ۱۳۹۴، ۱۹۸ ص. بیاضی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۶۱۵۶۷۵۰. مناسب برای: دانش‌آموز ششم و معلم

 

 

 

کتاب‌های مناسب دوره متوسطه نظری ـ بهمن 1394

 

تاریخ

اصلانی، ابراهیم. روزگار پیری. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، ۱۳۹۴، ۹۲ ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۸۰۸۸۴۹. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، سوم . والدین و معلم

برکت، محمد. مشاهیر کتاب‌شناسی معاصر ایران: ابن‌یوسف شیرازی. تهران: مؤسسه خانه کتاب، ۱۳۹۴، ۴۸ ص. پالتویی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۲۲۲۲۰۶۰. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، سوم ، معلم و کتابدار

آل‌داود، سیدعلی. مشاهیر کتاب‌شناسی معاصر ایران: شیخ المشایخ امیر‌ معزّی. تهران: مؤسسه خانه کتاب، ۱۳۹۴، ۴۸ ص. پالتویی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۲۲۲۲۵۴۱. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، سوم ، معلم و کتابدار

شکراللهی ‌طالقانی، احسان‌الله. مشاهیر کتاب‌شناسی معاصر ایران: عبدالحسین حایری. تهران: مؤسسه خانه کتاب، ۱۳۹۴، ۴۸ ص. پالتویی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۲۲۲۲۵۳۴. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، سوم

طباطبایی، سید‌محمد. مشاهیر کتاب‌شناسی معاصر ایران: عبدالعزیز طباطبایی. تهران: مؤسسه خانه کتاب، ۱۳۹۴، ۴۸ ص. پالتویی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۲۲۲۲۱۸۳. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، سوم ، معلم و کتابدار

بابایی، حبیب. مشاهیر کتاب‌شناسی معاصر ایران: علینقی منزوی. تهران: مؤسسه خانه کتاب، ۱۳۹۴، ۴۸ ص. پالتویی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۲۲۲۲۱۵۲. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، سوم ، معلم و کتابدار

شعبانی، احمد. مشاهیر کتاب‌شناسی معاصر ایران: کرامت رعنا حسینی. تهران: مؤسسه خانه کتاب، ۱۳۹۴، ۴۸ ص. پالتویی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۲۲۲۲۲۰۶. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، سوم  و کتابدار

مرعشی، محمدحسین. مشاهیر کتاب‌شناسی معاصر ایران: محسن صبا. تهران: مؤسسه خانه کتاب، ۱۳۹۴، ۴۸ ص. پالتویی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۲۲۲۲۰۹۱. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، سوم ، معلم و کتابدار

غلامی ‌جلیسه، مجید. مشاهیر کتاب‌شناسی معاصر ایران: محمد‌علی تربیت. تهران: مؤسسه خانه کتاب، ۱۳۹۴، ۴۸ ص. پالتویی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۲۲۲۲۰۱۵. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، سوم ، معلم و کتابدار

زاد‌هوش، محمدرضا. مشاهیر کتاب‌شناسی معاصر ایران: محمد‌علی روضاتی. تهران: مؤسسه خانه کتاب، ۱۳۹۴، ۴۸ ص. پالتویی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۲۲۲۲۱۹۰. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، سوم ، معلم و کتابدار

قاسمی، سیدفرید. مشاهیر نشر کتاب ایران: سیف‌ الله وحید دانا. تهران: مؤسسه خانه کتاب، ۱۳۹۴، ۴۸ ص. پالتویی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۲۲۲۲۸۶۲. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، دوم، سوم ، معلم و کتابدار

فرح‌زاد، محمد. مشاهیر نشر کتاب ایران: عباسعلی پاسبان رضوی. تهران: مؤسسه خانه کتاب، ۱۳۹۴، ۴۸ ص. پالتویی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۲۲۲۲۷۴۹. مناسب برای: دانش‌آموز یازدهم، دوازدهم، پیش دانشگاهی، سوم

قاسمی، سیدفرید. مشاهیر نشر کتاب ایران: علی‌اکبر مشیر‌سلیمی. تهران: مؤسسه خانه کتاب، ۱۳۹۴، ۴۸ ص. پالتویی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۲۲۲۲۷۳۲. مناسب برای: دانش‌آموز یازدهم، دوازدهم، پیش دانشگاهی، سوم ، معلم و کتابدار

شعبانی، احمد. مشاهیر نشر کتاب ایران: محمد‌حسین رکن‌زاده‌ آدمیت. تهران: مؤسسه خانه کتاب، ۱۳۹۴، ۴۸ ص. پالتویی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۲۲۲۲۷۱۸. مناسب برای: دانش‌آموز دوازدهم، پیش دانشگاهی، سوم ، معلم و کتابدار

غلامی‌جلیسه، مجید. مشاهیر نشر کتاب ایران: مسیح ثقفی. تهران: مؤسسه خانه کتاب، ۱۳۹۴، ۴۸ ص. پالتویی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۲۲۲۲۸۴۸. مناسب برای: دانش‌آموز یازدهم، دوازدهم، پیش دانشگاهی، سوم ، معلم و کتابدار

 

جغرافیا

لین وان گورپ. دانشوران دیروز و امروز: ویلیام موریس دیویس. ترجمه: حسن سالاری. تهران: محراب قلم، ۱۳۹۴، ۳۲ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۰۳۸۹۷۶. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی و معلم

احمدی‌نیا، محمدجواد. مشاهیر نشر کتاب ایران: عباس سحاب. تهران: مؤسسه خانه کتاب، ۱۳۹۴، ۴۸ ص. پالتویی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۲۲۲۲۸۰۰. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، دوم، سوم  و معلم

 

داستان

دویل، آرتورکانن. پرونده‌های شرلوک هلمز: الماس سلطنتی. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۵۸۵۹. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، اول متوسطه نظری، دوم متوسطه نظری، سوم متوسطه نظری، معلم و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

دویل، آرتورکانن. پرونده‌های شرلوک هلمز: رمان واقعی. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۶۸۴۹. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، اول متوسطه نظری، دوم متوسطه نظری، سوم متوسطه نظری، معلم و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

دویل، آرتورکانن. پرونده‌های شرلوک هلمز: رنگ‌کار بازنشسته. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۵۸۴۲. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، اول متوسطه نظری، دوم متوسطه نظری، سوم متوسطه نظری، معلم و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

دویل، آرتورکانن. پرونده‌های شرلوک هلمز: زن خون آشام. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۶۸۳۲. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، اول متوسطه نظری، دوم متوسطه نظری، سوم متوسطه نظری، معلم و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

دویل، آرتورکانن. پرونده‌های شرلوک هلمز: زنی با صورت پنهان. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۵۸۷۳. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، اول متوسطه نظری، دوم متوسطه نظری، سوم متوسطه نظری، معلم و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

دویل، آرتورکانن. پرونده‌های شرلوک هلمز: سه مرد با یک نام. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۵۸۶۶. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، اول متوسطه نظری، دوم متوسطه نظری، سوم متوسطه نظری، معلم و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

دویل، آرتورکانن. پرونده‌های شرلوک هلمز: مرد خزنده. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۶۸۱۸. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، اول متوسطه نظری، دوم متوسطه نظری، سوم متوسطه نظری

دویل، آرتورکانن. پرونده‌های شرلوک هلمز: موکل برجسته. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۵۹۴۱. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، اول متوسطه نظری، سوم متوسطه نظری

دویل، آرتورکانن. پرونده‌های شرلوک هلمز: یال شیر. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۵۸۳۵. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، اول متوسطه نظری، دوم متوسطه نظری، سوم متوسطه نظری

دویل، آرتورکانن. داستان‌های شرلوک هلمز: آخرین معما. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۶۸۵۶. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه نظری، دوم متوسطه نظری، سوم متوسطه نظری

دویل، آرتورکانن. داستان‌های شرلوک هلمز: بیماری در خانه. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۶۷۶۴. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، اول متوسطه نظری، دوم متوسطه نظری، سوم متوسطه نظری، معلم و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

دویل، آرتورکانن. داستان‌های شرلوک هلمز: جعبه‌ی مقوایی. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۵۸۲۸. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، اول متوسطه نظری، دوم متوسطه نظری، سوم متوسطه نظری، معلم و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

دویل، آرتورکانن. داستان‌های شرلوک هلمز: شعله‌ی نقره‌ای. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۶۷۴۰. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، اول متوسطه نظری، دوم متوسطه نظری، سوم متوسطه نظری

دویل، آرتورکانن. داستان‌های شرلوک هلمز: صورت زرد. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۶۷۵۷. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه نظری، دوم متوسطه نظری، سوم متوسطه نظری

دویل، آرتورکانن. داستان‌های شرلوک هلمز: کشتی گلوریا. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۷۰۲۰. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، اول متوسطه نظری، دوم متوسطه نظری، سوم متوسطه نظری، معلم و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

دویل، آرتورکانن. داستان‌های شرلوک هلمز: مترجم یونانی. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۶۸۲۵. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، اول متوسطه نظری، دوم متوسطه نظری، سوم متوسطه نظری، معلم و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

دویل، آرتورکانن. داستان‌های شرلوک هلمز: مرد زشت. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۵۸۰۴. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، اول متوسطه نظری، دوم متوسطه نظری، سوم متوسطه نظری، معلم و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

دویل، آرتورکانن. داستان‌های شرلوک هلمز: معاهده‌ی نظامی. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۵۸۱۱. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، اول متوسطه نظری، دوم متوسطه نظری، سوم متوسطه نظری، معلم و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

اکرمی، جما‌ل‌الدین. رمان نوجوان: آناهید ملکه‌ی سایه‌ها. تهران: محراب قلم، ۱۳۹۴، ۱۹۲ ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۰۳۹۰۴۱. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، اول متوسطه نظری، دوم متوسطه نظری، سوم متوسطه نظری

ایسبل، ارزولا. رمان نوجوان: خنده در تاریکی . ترجمه: گیتا رسولی. تهران: محراب قلم، ۱۳۹۴، ۱۸۴ ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۰۳۷۵۲۸. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، اول متوسطه نظری، دوم متوسطه نظری، سوم متوسطه نظری

مورلوا، ژان کلود. رمان نوجوان: رودخانه‌ی واژگون تومک ۱. ترجمه: نوید اعطار شرقی. تهران: محراب قلم، ۱۳۹۴، ۱۶۸ ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۰۳۸۳۵۸. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، اول متوسطه نظری، دوم متوسطه نظری، سوم متوسطه نظری

ایسبل، ارزولا. رمان نوجوان: سایه‌ای روی ارلن گروند. ترجمه: گیتا رسولی. تهران: محراب قلم، ۱۳۹۴، ۱۸۴ ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۰۳۷۵۳۵. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، اول متوسطه نظری، دوم متوسطه نظری، سوم متوسطه نظری

دویل، آرتورکانن. ماجراهای شرلوک هلمز: اتاق دربسته. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۵۷۹۸. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، اول متوسطه نظری، دوم متوسطه نظری، سوم متوسطه نظری، معلم و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

دویل، آرتورکانن. ماجراهای شرلوک هلمز: انگشت مهندس. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۵۷۶۷. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، اول متوسطه نظری، دوم متوسطه نظری، سوم متوسطه نظری

دویل، آرتورکانن. ماجراهای شرلوک هلمز: پنج هسته‌ی پرتغال. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۶۷۷۱. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، اول متوسطه نظری، دوم متوسطه نظری، سوم متوسطه نظری

دویل، آرتورکانن. ماجراهای شرلوک هلمز: تاج یاقوت. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۶۷۸۸. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، اول متوسطه نظری، دوم متوسطه نظری، سوم متوسطه نظری، معلم و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

دویل، آرتورکانن. ماجراهای شرلوک هلمز: طناب خال‌خالی. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۵۷۷۴. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، اول متوسطه نظری، دوم متوسطه نظری، سوم متوسطه نظری

دویل، آرتورکانن. ماجراهای شرلوک هلمز: قتل در روستا. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۶۸۰۱. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، اول متوسطه نظری، دوم متوسطه نظری، سوم متوسطه نظری، معلم و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

دویل، آرتورکانن. ماجراهای شرلوک هلمز: مردی با لب کج. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۵۷۸۱. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، اول متوسطه نظری، دوم متوسطه نظری، سوم متوسطه نظری، معلم و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

دویل، آرتورکانن. ماجراهای شرلوک هلمز: نجیب‌زاده‌ی مجرد. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۷۰۰۶. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، اول متوسطه نظری، دوم متوسطه نظری، سوم متوسطه نظری، معلم و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

دویل، آرتورکانن. ماجراهای شرلوک هلمز: یاقوت آبی. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۶۷۹۵. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، اول متوسطه نظری، دوم متوسطه نظری، سوم متوسطه نظری، معلم و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

دویل، آرتورکانن. معماهای شرلوک هلمز: دوچرخه‌سوار تنها. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۵۸۸۰. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، اول متوسطه نظری، دوم متوسطه نظری، سوم متوسطه نظری، معلم و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

دویل، آرتورکانن. معماهای شرلوک هلمز: سه دانشجو. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۷۰۱۳. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، اول متوسطه نظری، دوم متوسطه نظری، سوم متوسطه نظری، معلم و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

دویل، آرتورکانن. معماهای شرلوک هلمز: شش مجسمه‌ی ناپلئون. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۶۷۳۳. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، اول متوسطه نظری، دوم متوسطه نظری، سوم متوسطه نظری، معلم و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

دویل، آرتورکانن. معماهای شرلوک هلمز: عینک طلایی. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۵۹۰۳. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، اول متوسطه نظری، دوم متوسطه نظری، سوم متوسطه نظری، معلم و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

دویل، آرتورکانن. معماهای شرلوک هلمز: کاپیتان سیاه. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۵۹۲۷. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، اول متوسطه نظری، دوم متوسطه نظری، سوم متوسطه نظری، معلم و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

دویل، آرتورکانن. معماهای شرلوک هلمز: کلیسای ییلاقی. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۵۹۳۴. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، اول متوسطه نظری، دوم متوسطه نظری، سوم متوسطه نظری، معلم و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

دویل، آرتورکانن. معماهای شرلوک هلمز: لکه‌ی دوم. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۵۹۱۰. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، اول متوسطه نظری، دوم متوسطه نظری، سوم متوسطه نظری

دویل، آرتورکانن. معماهای شرلوک هلمز: مدافع گم شده. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۵۸۹۷. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، اول متوسطه نظری، دوم متوسطه نظری، سوم متوسطه نظری، معلم و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

دویل، آرتورکانن. معماهای شرلوک هلمز: مردان چوب کبریتی. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۷۰۳۷. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، اول متوسطه نظری، دوم متوسطه نظری، سوم متوسطه نظری، معلم و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

درویشی، روح‌الله. باد در شاخه‌های بید (داستان بلند درباره انقلاب اسلامی ایران). تهران: کتاب تارا، ۱۳۹۴، ۸۸ ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۶۰۶۲۷۸. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، اول متوسطه نظری، دوم متوسطه نظری، سوم متوسطه نظری

حاجی میرزایی، حمید. تاجیک هیولایی که بی‌صدا گریه کرد، بلند خندید. تهران: چکه، ۱۳۹۳، ۹۶ ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۲۱۶۶۴۴. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، سوم متوسطه نظری

رمضانی، عباس/ قاسمی، صدیقه. دریای گذشت (داستان‌ها و روایت‌هایی درباره پدر و مادر). تهران: کتاب تارا، ۱۳۹۴، ۴۸ ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۶۰۶۱۱۷. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، اول متوسطه نظری، دوم متوسطه نظری، سوم متوسطه نظری

واعظی، مجید. عباس میرزا آغازگر تنها. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، ۱۳۹۴، ۱۰۴ ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۸۰۶۵۸۶. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، اول متوسطه نظری، دوم متوسطه نظری، سوم متوسطه نظری

سعادت‌فر، سونیا/ کیانی، شهین. قصه‌هایی از قابوسنامه. گرگان: نوروزی، ۱۳۹۳، ۳۲ ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۳۶۴۰۹۴۸. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، اول متوسطه نظری، دوم متوسطه نظری

اوزتورک، حسین امین. کبک زخمی. ترجمه: آنا دردی کریمی. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۹۳، ۹۴ ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۴۷۶۳۳۸۰. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، اول متوسطه نظری، دوم متوسطه نظری، سوم متوسطه نظری

فرخ‌مهر، حسین و این بود انشای ما. اصفهان: نوشته، ۱۳۹۴، ۲۶۴ ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۶۵۸۲۱۲۲. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، سوم متوسطه نظری و معلم

دینی. اسکندر‌ جعفرزاده، فریبا. بررسی و تبیین آیات اعتقادی در روایات اصول کافی. تبریز: هنر اول، ۱۳۹۴، ۳۴۰ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۴۶۰۰۴۷. مناسب برای: معلم

رمضانی، عباس. حیا از منظر قرآن و حدیث. تهران: کتاب تارا، ۱۳۹۴، ۸۰ ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۶۰۶۱۸۶. مناسب برای: معلم

دین‌پرور، سیدجمال‌الدین. دانشنامه نهج البلاغه (جلد اول). تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، ۱۳۹۴، ۵۰۴ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۸۰۸۷۵۷. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، دوم، سوم  و معلم

دین‌پرور، سیدجمال‌‌الدین. دانشنامه نهج البلاغه (جلددوم ). تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، ۱۳۹۴، ۹۱۸ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۸۰۸۷۶۴. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، دوم، سوم  و معلم

زارعی، رضا. دعا از منظر قرآن و حدیث. تهران: کتاب تارا، ۱۳۹۴، ۱۲۰ ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۶۰۶۲۸۵. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، دوم، سوم  و معلم

ملک‌زاده، فهیمه. شهروند مسئول با رویکردی به امر به معروف و نهی از منکر. تهران: خرسندی، ۱۳۹۳، ۳۲۸ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۱۴۳۹۴۶. مناسب برای: معلم

-. نهج البلاغه. ترجمه: سیدعلی موسوی گرمارودی. تهران: قدیانی، ۱۳۹۴، 1 328  ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۰۰۲۵۱۷۰۶۷. مناسب برای: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، سایر کارشناسان

صادقی‌میاب، علی‌رضا. وصیت پدر. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، ۱۳۹۴، ۲۴ ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۸۰۸۸۰۱. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، دوم، سوم

مرادی، صادق/ سبزی، داود. وصیت‌نامه سیاسی الهی حضرت امام خمینی (ره). تهران: خرسندی، ۱۳۹۳، ۱۴۴ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۱۴۴۰۸۰. مناسب برای: معلم

 

روان‌شناسی

دهقان، ناهید. روان‌شناسی جامع کنکور سطربه‌سطر. تهران: مهروماه نو، ۱۳۹۴، ۲۲۸ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۳۱۷۰۶۶۷. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، سوم

 

ریاضی

مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان. دانش‌نامه معرفی رشته‌های دانشگاهی گروه علوم پایه: مجموعه آمار. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان، ۱۳۹۴، ۱۹۶ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۴۲۸۰۹۰. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، ریاضی ـ فیزیک

مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان. دانش‌نامه معرفی رشته‌های دانشگاهی گروه علوم پایه: مجموعه ریاضی. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان، ۱۳۹۴، ۲۹۸ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۸۵۷۱۴۴. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، ریاضی ـ فیزیک

رستمی، محمد‌هاشم. دایرة‌المعارف هندسه. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، ۱۳۹۳، ۴۷۲ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۸۰۶۶۱۶. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، معلم و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

 

زبان عربی

کاظمی‌نیا، مهرعلی. توابع: آشنایی با توابع و نقش آن در زبان عربی. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، ۱۳۹۳، ۲۳۲ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۸۰۷۷۱۲. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، سوم

 

زبان و ادبیات فارسی

فرح‌زاد، محمد. مشاهیر کتاب‌شناسی معاصر ایران: احمد گلچین معانی. تهران: مؤسسه خانه کتاب، ۱۳۹۴، ۴۸ ص. پالتویی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۲۲۲۲۱۳۸. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، سوم . والدین، معلم، کتابدار

هاشمیان، هادی. مشاهیر کتاب‌شناسی معاصر ایران: محمد نخجوانی. تهران: مؤسسه خانه کتاب، ۱۳۹۴، ۴۸ ص. پالتویی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۲۲۲۲۰۳۹. مناسب برای: معلم، کتابدار

ایتینن، ریتا. ترجمه برای کودکان. ترجمه: حسین ابراهیمی/ لیلاشمس‌زاده امیری/ نیلوفر مهدیان/ شاهده سعیدی/ رقیه صاعلی/ شهلا انتظاریان/ شهرام اقبال‌زاده. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۴، ۲۸۰ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۹۱۵۱۳۱. مناسب برای: والدین، معلم، کتابدار، مشاور

نجفی پازوکی، معصومه. چگونه بنویسیم:از خواندن تا نوشتن. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، ۱۳۹۴، ۷۶ ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۸۰۸۹۰۰. مناسب برای: معلم

علیدوست، محمد. دیوان خواجه شمس‌الدین محمد حافظ. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، ۱۳۹۳، ۹۰۶ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۸۰۸۳۹۹. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی. والدین و معلم

الهی ‌قمشه‌ای، مهدیه. سیری در گلزار مثنوی. تهران: به‌نشر، ۱۳۹۴، ۱۸۰ ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۲۲۱۹۰۷. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، اول، دوم، سوم و معلم

داوودی، حسین. قطره و جویبار. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، ۱۳۹۳، ۱۱۲ ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۸۰۷۵۲۱. مناسب برای: دانش‌آموز دوم، سوم  و معلم

 

زمین‌شناسی

مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان. دانش‌نامه معرفی رشته‌های دانشگاهی گروه علوم پایه: مجموعه زمین‌شناسی. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان، ۱۳۹۴، ۳۲۰ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۸۵۷۱۰۶. مناسب برای: دانش‌آموز دوم، سوم، تجربی، معلم و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

 

شعر

لطف الله، داود. شعر نوجوان امروز: کنار ایستگاه دل. تهران: کتاب ابرار، ۱۳۹۴، ۵۶ ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۰۱۰۱۷۸۷. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، اول متوسطه نظری، دوم متوسطه نظری، سوم متوسطه نظری

قهرمانی، مصطفی. باور بهار. : مصطفی قهرمانی، ۱۳۹۴، ۱۸۴ ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۰۴۳۹۶۵۱. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، سوم متوسطه نظری، سوم فنی و حرفه‌ای، سوم کاردانش و معلم

 

شیمی

هراتی‌پور، پویا. المپیادهای شیمی ایران. تهران: مبتکران/ پیشروان، ۱۳۹۴، ۹۰۰ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۷۲۳۵۳۱. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی

 

علوم اجتماعی

مرادی، فرید. مشاهیر نشر کتاب ایران: مجید اروانی. تهران: آبرنگ/ آبرنگ، ۱۳۹۴، ۴۸ ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۲۲۲۲۸۵۵. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، دوم، سوم، معلم و کتابدار

رییس‌دانا، فریبرز. چند کاوش در سیاست و جامعه. تهران: گل آذین، ۱۳۹۴، ۲۴۲ ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۶۴۱۴۱۵۷. مناسب برای: معلم، سایر کارشناسان

دانش‌فرد، کرم‌اله/ ذاکری، محمد. مدیریت دانش: مبانی، فرایندها و کارکردها. تهران: صفار، ۱۳۹۴، ۳۰۴ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۸۸۴۷۹۶. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، انسانی و مدیر

آدلر، نانسی جی/ گاندرسن، آلیسون. مدیریت رفتار سازمانی بین‌المللی. ترجمه: مهدی الوانی/ بهروز پورولی/ اکرم نوری. تهران: صفار، ۱۳۹۴، ۳۳۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۸۸۴۸۱۹. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، انسانی و مدیر

 

علوم تربیتی

حسنی، محمد. ملاحظات جنسیتی در نظام تربیت رسمی وعمومی. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، ۱۳۹۴، ۲۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۸۰۸۳۶۸. مناسب برای: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، سایر کارشناسان

 

فلسفه و منطق

حکیم، سیدمحمدحسین. مشاهیر کتاب‌شناسی معاصر ایران: محمد‌تقی دانش‌پژوه. تهران: مؤسسه خانه کتاب، ۱۳۹۴، ۴۸ ص. پالتویی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۲۲۲۲۱۰۷. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، سوم ، معلم و کتابدار

 

فیزیک

هاوسل، دبراجی. دانشوران دیروز و امروز: دانیل فارنهایت. ترجمه: حسن سالاری. تهران: محراب قلم، ۱۳۹۴، ۳۲ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۰۳۸۹۹۰. مناسب برای: معلم

هیثوم، جان/ باون، مایکل. پیش‌بینی، مشاهده، توضیح (جلداول: فیزیک). ترجمه: روح‌الله خلیلی بروجنی/ مریم عباسیان. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، ۱۳۹۳، ۲۸۸ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۸۰۷۷۹۸. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، دوم، سوم  و معلم

احمدی، احمد/ خلیلی‌بروجنی، روح‌الله. فیزیک 3 و آزمایشگاه (درس، تمرین و فعالیت‌های تکمیلی رشته علوم تجربی). تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، ۱۳۹۳، ۱۷۲ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۸۰۷۹۱۰. مناسب برای: دانش‌آموز سوم

مظلومی، لیلا. فیزیک 3 ویژه رشته ریاضی (تمام). تهران: بر آیند، ۱۳۹۴، ۳۰۸ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۶۴۶۶۱۰۱. مناسب برای: دانش‌آموز دوازدهم، سوم

کاتنل، جان/ جانسون، کنت. فیزیک جدید آشنایی با نسبیت خاص. ترجمه: روح‌الله خلیلی بروجنی/ ناصر مقبلی. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، ۱۳۹۴، ۷۲ ص. خشتی کوچک. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۸۰۸۱۱۵. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، سوم، ریاضی ـ فیزیک، تجربی و معلم

 

قرآن

طیب، محمد. آسمان چه می‌گوید: ادبستان، موضوع: آداب معاشرت و بعضی بنیان‌هایش. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۳، ۱۶۸ ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۹۱۸۷۵۰. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، دوم، سوم

روح‌افزا، سعید. آسمان چه می‌گوید: برای بالارفتن، موضوع: عبادت. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۳، ۸۴ ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۹۱۸۹۴۱. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، سوم

نادری، ناصر. آسمان چه می‌گوید: دروازه‌های ابدیت، موضوع: مرگ، برزخ، قیامت، بهشت و جهنم. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۳، ۱۲۰ ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۹۱۸۷۶۷. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، دوم، سوم

حکیمی، محمود. آسمان چه می‌گوید: فرصتی برای انتخاب، موضوع: جبر و اختیار. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۳، ۱۰۴ ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۹۱۷۱۵۹. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، سوم

 

مرجع

مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان. آنچه پیش از ورود به دانشگاه باید بدانیم: مجموعه پرستاری. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان، ۱۳۹۴، ۵۲ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۸۵۷۲۱۲. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، تجربی

مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان. آنچه پیش از ورود به دانشگاه باید بدانیم: مجموعه پزشکی. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان، ۱۳۹۴، ۶۸ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۸۵۷۳۵۹. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، تجربی

مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان. آنچه پیش از ورود به دانشگاه باید بدانیم: مجموعه حسابداری. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان، ۱۳۹۴، ۷۴ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۸۵۷۳۳۵. مناسب برای: معلم، مدیر، مشاور

مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان. آنچه پیش از ورود به دانشگاه باید بدانیم: مجموعه حقوق. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان، ۱۳۹۴، ۷۴ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۸۵۷۲۳۶. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، انسانی

مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان. آنچه پیش از ورود به دانشگاه باید بدانیم: مجموعه داروسازی. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان، ۱۳۹۴، ۵۸ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۸۵۷۳۴۲. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، تجربی

مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان. آنچه پیش از ورود به دانشگاه باید بدانیم: مجموعه دندانپزشکی. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان، ۱۳۹۴، ۹۲ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۸۵۷۳۲۸. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، تجربی

مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان. آنچه پیش از ورود به دانشگاه باید بدانیم: مجموعه روان‌شناسی. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان، ۱۳۹۴، ۹۸ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۸۵۷۲۸۱. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، تجربی

مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان. آنچه پیش از ورود به دانشگاه باید بدانیم: مجموعه سلامت، بهداشت و تغذیه. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان، ۱۳۹۴، ۹۸ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۸۵۷۲۷۴. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، تجربی و معلم

مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان. آنچه پیش از ورود به دانشگاه باید بدانیم: مجموعه مدیریت. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان، ۱۳۹۴، ۱۸۲ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۸۵۷۲۹۸. مناسب برای: معلم، مدیر، مشاور

مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان. آنچه پیش از ورود به دانشگاه باید بدانیم: مجموعه مهندسی مکانیک. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان، ۱۳۹۴، ۱۵۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۸۵۷۲۵۰. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، ریاضی ـ فیزیک

مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان. دانش‌نامه معرفی رشته‌های دانشگاهی گروه پزشکی: مجموعه پرستاری. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان، ۱۳۹۴، ۲۱۴ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۴۹۷۹۰۴. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، تجربی

مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان. دانش‌نامه معرفی رشته‌های دانشگاهی گروه پزشکی: مجموعه پیراپزشکی. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان، ۱۳۹۴، ۳۸۲ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۴۹۷۹۶۶. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، تجربی

مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان. دانش‌نامه معرفی رشته‌های دانشگاهی گروه پزشکی: مجموعه مامایی. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان، ۱۳۹۴، ۱۸۶ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۴۹۷۹۹۷. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، تجربی

مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان. دانش‌نامه معرفی رشته‌های دانشگاهی گروه علوم انسانی: مجموعه تاریخ. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان، ۱۳۹۴، ۳۶۴ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۸۵۷۱۵۱. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، انسانی

مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان. دانش‌نامه معرفی رشته‌های دانشگاهی گروه علوم انسانی: مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان، ۱۳۹۴، ۳۳۶ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۴۹۷۹۱۱. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، انسانی

مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان. دانش‌نامه معرفی رشته‌های دانشگاهی گروه علوم انسانی: مجموعه حقوق. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان، ۱۳۹۴، ۳۵۸ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۴۲۸۰۶۹. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، انسانی

مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان. دانش‌نامه معرفی رشته‌های دانشگاهی گروه علوم انسانی: مجموعه روان‌شناسی. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان، ۱۳۹۴، ۴۸۰ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۴۲۸۰۴۵. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، انسانی و معلم

مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان. دانش‌نامه معرفی رشته‌های دانشگاهی گروه علوم انسانی: مجموعه زبان و ادبیات فارسی. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان، ۱۳۹۴، ۲۴۸ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۸۵۷۱۶۸. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، انسانی

مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان. دانش‌نامه معرفی رشته‌های دانشگاهی گروه علوم انسانی: مجموعه زبان‌شناسی. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان، ۱۳۹۴، ۱۸۶ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۴۹۷۹۷۳. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، انسانی، معلم و مشاور

مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان. دانش‌نامه معرفی رشته‌های دانشگاهی گروه علوم انسانی: مجموعه علوم اجتماعی. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان، ۱۳۹۴، ۵۴۶ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۴۹۷۹۸۰. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، انسانی، معلم و مدیر

مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان. دانش‌نامه معرفی رشته‌های دانشگاهی گروه علوم انسانی: مجموعه علوم تربیتی. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان، ۱۳۹۴، ۴۶۰ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۴۲۸۰۵۲. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، انسانی، معلم و مشاور

مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان. دانش‌نامه معرفی رشته‌های دانشگاهی گروه علوم انسانی: مجموعه علوم جغرافیایی. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان، ۱۳۹۴، ۴۸۴ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۴۹۷۹۳۵. مناسب برای: معلم، مدیر، مشاور

مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان. دانش‌نامه معرفی رشته‌های دانشگاهی گروه علوم انسانی: مجموعه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان، ۱۳۹۴، ۲۹۸ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۸۵۷۰۹۰. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، انسانی

مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان. دانش‌نامه معرفی رشته‌های دانشگاهی گروه علوم انسانی: مجموعه فقه و مبانی حقوق اسلامی. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان، ۱۳۹۴، ۴۸۴ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۸۵۷۰۸۳. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، انسانی

مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان. دانش‌نامه معرفی رشته‌های دانشگاهی گروه علوم انسانی: مجموعه مدیریت. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان، ۱۳۹۴، ۸۵۴ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۴۲۸۰۳۸. مناسب برای: معلم، مدیر، مشاور

مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان. دانش‌نامه معرفی رشته‌های دانشگاهی گروه فنی مهندسی: مجموعه مهندسی پزشکی. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان، ۱۳۹۴، ۲۳۴ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۸۵۷۰۶۹. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، ریاضی ـ فیزیک

مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان. دانش‌نامه معرفی رشته‌های دانشگاهی گروه فنی مهندسی: مجموعه مهندسی کامپیوتر. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان، ۱۳۹۴، ۳۴۸ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۸۵۷۰۳۸. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، ریاضی ـ فیزیک

مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان. دانش‌نامه معرفی رشته‌های دانشگاهی گروه فنی مهندسی: مجموعه مهندسی مکانیک. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان، ۱۳۹۴، ۵۴۰ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۸۵۷۱۳۷. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، ریاضی ـ فیزیک

مظاهری، حسن/ عظیمی‌وحید، معصومه/ بیاضیان‌سرکندی، فاطمه. واژه‌نامه مطالعات برنامه‌ریزی درسی انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، ۱۳۹۴، ۴۴۴ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۸۰۸۹۳۱. مناسب برای: معلم، سایر کارشناسان

 

مهارت‌های زندگی

پورمشیر، علی‌رضا. راه حقیقت:در مسیر زندگی با رهنمودهایی از کلام امیر (علیه‌السلام). تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، ۱۳۹۴، ۹۸ ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۸۰۸۴۶۷. مناسب برای: دانش‌آموز . والدین و معلم

 

نثر ادبی و خاطره

اصلانی، ابراهیم. روزگار پیری . تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، ۱۳۹۴، ۹۲ ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۸۰۸۸۴۹. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، سوم متوسطه نظری. والدین و معلم

 

نقد ادبی/ آموزش ادبی

نجفی پازوکی، معصومه. چگونه بنویسیم:از خواندن تا نوشتن. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، ۱۳۹۴، ۷۶ ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۸۰۸۹۰۰. مناسب برای: معلم

 

هنر

قاسمی، سیدفرید. مشاهیر کتاب‌شناسی معاصر ایران: یوسف اعتصامی. تهران: مؤسسه خانه کتاب، ۱۳۹۳، ۴۸ ص. پالتویی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۲۲۲۲۰۰۸. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، سوم  و معلم

والدز، لوئیز. مانکن‌ها: نمایش‌نامه، تئاتر آمریکای لاتین. ترجمه: یاشین آزادبیگی. تهران: گل آذین، ۱۳۹۳، ۹۶ ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۶۴۱۴۳۰۰. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی، معلم و سایر کارشناسان

 

 

 

کتاب‌های مناسب دوره فنی و حرفه‌ای و کاردانش‌ ـ بهمن 1394

 

برق

ذوالفقاری، شهرام/ پانیذ، محمود. فوت و فن سوم فنی و حرفه ای الکتروتکنیک. تهران: کاگو، ۱۳۹۴، ۲۷۲ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۴۰۷۶۱۲. مناسب برای: هنرجوی دوم و سوم فنی و حرفه‌ای و هنرآموز

 

داستان

دویل، آرتورکانن. پرونده‌های شرلوک هلمز: الماس سلطنتی. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۵۸۵۹. مناسب برای: هنرجوی دوم فنی و حرفه‌ای، سوم فنی و حرفه‌ای، دوم کاردانش، سوم کاردانش و هنرآموز

دویل، آرتورکانن. پرونده‌های شرلوک هلمز: رمان واقعی. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۶۸۴۹. مناسب برای: هنرجوی دوم فنی و حرفه‌ای، سوم فنی و حرفه‌ای، دوم کاردانش، سوم کاردانش و هنرآموز

دویل، آرتورکانن. پرونده‌های شرلوک هلمز: رنگ‌کار بازنشسته. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۵۸۴۲. مناسب برای: هنرجوی دوم فنی و حرفه‌ای، سوم فنی و حرفه‌ای، دوم کاردانش، سوم کاردانش و هنرآموز

دویل، آرتورکانن. پرونده‌های شرلوک هلمز: زن خون آشام. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۶۸۳۲. مناسب برای: هنرجوی دوم فنی و حرفه‌ای، سوم فنی و حرفه‌ای، دوم کاردانش، سوم کاردانش و هنرآموز

دویل، آرتورکانن. پرونده‌های شرلوک هلمز: زنی با صورت پنهان. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۵۸۷۳. مناسب برای: هنرجوی دوم فنی و حرفه‌ای، سوم فنی و حرفه‌ای، دوم کاردانش، سوم کاردانش و هنرآموز

دویل، آرتورکانن. پرونده‌های شرلوک هلمز: سه مرد با یک نام. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۵۸۶۶. مناسب برای: هنرجوی دوم فنی و حرفه‌ای، سوم فنی و حرفه‌ای، دوم کاردانش، سوم کاردانش و هنرآموز

دویل، آرتورکانن. پرونده‌های شرلوک هلمز: مرد خزنده. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۶۸۱۸. مناسب برای: هنرجوی دوم فنی و حرفه‌ای، سوم فنی و حرفه‌ای، دوم کاردانش، سوم کاردانش

دویل، آرتورکانن. پرونده‌های شرلوک هلمز: موکل برجسته. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۵۹۴۱. مناسب برای: هنرجوی دوم فنی و حرفه‌ای، سوم فنی و حرفه‌ای، دوم کاردانش، سوم کاردانش

دویل، آرتورکانن. پرونده‌های شرلوک هلمز: یال شیر. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۵۸۳۵. مناسب برای: هنرجوی دوم فنی و حرفه‌ای، سوم فنی و حرفه‌ای، دوم کاردانش، سوم کاردانش

دویل، آرتورکانن. داستان‌های شرلوک هلمز: آخرین معما. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۶۸۵۶. مناسب برای: هنرجوی دوم فنی و حرفه‌ای، سوم فنی و حرفه‌ای، دوم کاردانش، سوم کاردانش

دویل، آرتورکانن. داستان‌های شرلوک هلمز: بیماری در خانه. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۶۷۶۴. مناسب برای: هنرجوی دوم فنی و حرفه‌ای، سوم فنی و حرفه‌ای، دوم کاردانش، سوم کاردانش و هنرآموز

دویل، آرتورکانن. داستان‌های شرلوک هلمز: جعبه‌ی مقوایی. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۵۸۲۸. مناسب برای: هنرجوی دوم فنی و حرفه‌ای، سوم فنی و حرفه‌ای، دوم کاردانش، سوم کاردانش و هنرآموز

دویل، آرتورکانن. داستان‌های شرلوک هلمز: شعله‌ی نقره‌ای. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۶۷۴۰. مناسب برای: هنرجوی دوم فنی و حرفه‌ای، سوم فنی و حرفه‌ای، دوم کاردانش، سوم کاردانش

دویل، آرتورکانن. داستان‌های شرلوک هلمز: صورت زرد. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۶۷۵۷. مناسب برای: هنرجوی دوم فنی و حرفه‌ای، سوم فنی و حرفه‌ای، دوم کاردانش، سوم کاردانش

دویل، آرتورکانن. داستان‌های شرلوک هلمز: کشتی گلوریا. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۷۰۲۰. مناسب برای: هنرجوی دوم فنی و حرفه‌ای، سوم فنی و حرفه‌ای، دوم کاردانش، سوم کاردانش و هنرآموز

دویل، آرتورکانن. داستان‌های شرلوک هلمز: مترجم یونانی. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۶۸۲۵. مناسب برای: هنرجوی دوم فنی و حرفه‌ای، سوم فنی و حرفه‌ای، دوم کاردانش، سوم کاردانش و هنرآموز

دویل، آرتورکانن. داستان‌های شرلوک هلمز: مرد زشت. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۵۸۰۴. مناسب برای: هنرجوی دوم فنی و حرفه‌ای، سوم فنی و حرفه‌ای، دوم کاردانش، سوم کاردانش و هنرآموز

دویل، آرتورکانن. داستان‌های شرلوک هلمز: معاهده‌ی نظامی. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۵۸۱۱. مناسب برای: هنرجوی دوم فنی و حرفه‌ای، سوم فنی و حرفه‌ای، دوم کاردانش، سوم کاردانش و هنرآموز

اکرمی، جما‌ل‌الدین. رمان نوجوان: آناهید ملکه‌ی سایه‌ها. تهران: محراب قلم، ۱۳۹۴، ۱۹۲ ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۰۳۹۰۴۱. مناسب برای: هنرجوی دوم فنی و حرفه‌ای، سوم فنی و حرفه‌ای، دوم کاردانش، سوم کاردانش

ایسبل، ارزولا. رمان نوجوان: خنده در تاریکی . ترجمه: گیتا رسولی. تهران: محراب قلم، ۱۳۹۴، ۱۸۴ ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۰۳۷۵۲۸. مناسب برای: هنرجوی دوم فنی و حرفه‌ای، سوم فنی و حرفه‌ای، دوم کاردانش، سوم کاردانش

مورلوا، ژان کلود. رمان نوجوان: رودخانه‌ی واژگون تومک ۱. ترجمه: نوید اعطار شرقی. تهران: محراب قلم، ۱۳۹۴، ۱۶۸ ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۰۳۸۳۵۸. مناسب برای: هنرجوی دوم فنی و حرفه‌ای، سوم فنی و حرفه‌ای، دوم کاردانش، سوم کاردانش

ایسبل، ارزولا. رمان نوجوان: سایه‌ای روی ارلن گروند. ترجمه: گیتا رسولی. تهران: محراب قلم، ۱۳۹۴، ۱۸۴ ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۰۳۷۵۳۵. مناسب برای: هنرجوی دوم فنی و حرفه‌ای، سوم فنی و حرفه‌ای، دوم کاردانش، سوم کاردانش

دویل، آرتورکانن. ماجراهای شرلوک هلمز: اتاق دربسته. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۵۷۹۸. مناسب برای: هنرجوی دوم فنی و حرفه‌ای، سوم فنی و حرفه‌ای، دوم کاردانش، سوم کاردانش و هنرآموز

دویل، آرتورکانن. ماجراهای شرلوک هلمز: انگشت مهندس. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۵۷۶۷. مناسب برای: هنرجوی دوم فنی و حرفه‌ای، سوم فنی و حرفه‌ای، دوم کاردانش، سوم کاردانش

دویل، آرتورکانن. ماجراهای شرلوک هلمز: پنج هسته‌ی پرتغال. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۶۷۷۱. مناسب برای: هنرجوی دوم فنی و حرفه‌ای، سوم فنی و حرفه‌ای، دوم کاردانش، سوم کاردانش

دویل، آرتورکانن. ماجراهای شرلوک هلمز: تاج یاقوت. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۶۷۸۸. مناسب برای: هنرجوی دوم فنی و حرفه‌ای، سوم فنی و حرفه‌ای، دوم کاردانش، سوم کاردانش و هنرآموز

دویل، آرتورکانن. ماجراهای شرلوک هلمز: طناب خال‌خالی. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۵۷۷۴. مناسب برای: هنرجوی دوم فنی و حرفه‌ای، سوم فنی و حرفه‌ای، دوم کاردانش، سوم کاردانش

دویل، آرتورکانن. ماجراهای شرلوک هلمز: قتل در روستا. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۶۸۰۱. مناسب برای: هنرجوی دوم فنی و حرفه‌ای، سوم فنی و حرفه‌ای، دوم کاردانش، سوم کاردانش و هنرآموز

دویل، آرتورکانن. ماجراهای شرلوک هلمز: مردی با لب کج. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۵۷۸۱. مناسب برای: هنرجوی دوم فنی و حرفه‌ای، سوم فنی و حرفه‌ای، دوم کاردانش، سوم کاردانش و هنرآموز

دویل، آرتورکانن. ماجراهای شرلوک هلمز: نجیب‌زاده‌ی مجرد. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۷۰۰۶. مناسب برای: هنرجوی دوم فنی و حرفه‌ای، سوم فنی و حرفه‌ای، دوم کاردانش، سوم کاردانش و هنرآموز

دویل، آرتورکانن. ماجراهای شرلوک هلمز: یاقوت آبی. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۶۷۹۵. مناسب برای: هنرجوی دوم فنی و حرفه‌ای، سوم فنی و حرفه‌ای، دوم کاردانش، سوم کاردانش و هنرآموز

دویل، آرتورکانن. معماهای شرلوک هلمز: دوچرخه‌سوار تنها. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۵۸۸۰. مناسب برای: هنرجوی دوم فنی و حرفه‌ای، سوم فنی و حرفه‌ای، دوم کاردانش، سوم کاردانش و هنرآموز

دویل، آرتورکانن. معماهای شرلوک هلمز: سه دانشجو. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۷۰۱۳. مناسب برای: هنرجوی دوم فنی و حرفه‌ای، سوم فنی و حرفه‌ای، دوم کاردانش، سوم کاردانش و هنرآموز

دویل، آرتورکانن. معماهای شرلوک هلمز: شش مجسمه‌ی ناپلئون. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۶۷۳۳. مناسب برای: هنرجوی دوم فنی و حرفه‌ای، سوم فنی و حرفه‌ای، دوم کاردانش، سوم کاردانش و هنرآموز

دویل، آرتورکانن. معماهای شرلوک هلمز: عینک طلایی. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۵۹۰۳. مناسب برای: هنرجوی دوم فنی و حرفه‌ای، سوم فنی و حرفه‌ای، دوم کاردانش، سوم کاردانش و هنرآموز

دویل، آرتورکانن. معماهای شرلوک هلمز: کاپیتان سیاه. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۵۹۲۷. مناسب برای: هنرجوی دوم فنی و حرفه‌ای، سوم فنی و حرفه‌ای، دوم کاردانش، سوم کاردانش و هنرآموز

دویل، آرتورکانن. معماهای شرلوک هلمز: کلیسای ییلاقی. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۵۹۳۴. مناسب برای: هنرجوی دوم فنی و حرفه‌ای، سوم فنی و حرفه‌ای، دوم کاردانش، سوم کاردانش و هنرآموز

دویل، آرتورکانن. معماهای شرلوک هلمز: لکه‌ی دوم. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۵۹۱۰. مناسب برای: هنرجوی دوم فنی و حرفه‌ای، سوم فنی و حرفه‌ای، دوم کاردانش، سوم کاردانش

دویل، آرتورکانن. معماهای شرلوک هلمز: مدافع گم شده. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۵۸۹۷. مناسب برای: هنرجوی دوم فنی و حرفه‌ای، سوم فنی و حرفه‌ای، دوم کاردانش، سوم کاردانش و هنرآموز

دویل، آرتورکانن. معماهای شرلوک هلمز: مردان چوب کبریتی. ترجمه: سیدحبیب الله لزگی. تهران: ذکر، ۱۳۹۴، ۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۷۰۳۷. مناسب برای: هنرجوی دوم فنی و حرفه‌ای، سوم فنی و حرفه‌ای، دوم کاردانش، سوم کاردانش و هنرآموز

درویشی، روح‌الله. باد در شاخه‌های بید (داستان بلند درباره انقلاب اسلامی ایران). تهران: کتاب تارا، ۱۳۹۴، ۸۸ ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۶۰۶۲۷۸. مناسب برای: هنرجوی دوم فنی و حرفه‌ای، سوم فنی و حرفه‌ای، دوم کاردانش، سوم کاردانش

حاجی میرزایی، حمید. تاجیک هیولایی که بی‌صدا گریه کرد، بلند خندید. تهران: چکه، ۱۳۹۳، ۹۶ ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۲۱۶۶۴۴. مناسب برای: هنرجوی دوم فنی و حرفه‌ای، سوم فنی و حرفه‌ای، دوم کاردانش، سوم کاردانش

رمضانی، عباس/ قاسمی، صدیقه. دریای گذشت (داستان‌ها و روایت‌هایی درباره پدر و مادر). تهران: کتاب تارا، ۱۳۹۴، ۴۸ ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۶۰۶۱۱۷. مناسب برای: هنرجوی دوم فنی و حرفه‌ای، سوم فنی و حرفه‌ای، دوم کاردانش، سوم کاردانش

واعظی، مجید. عباس میرزا آغازگر تنها. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، ۱۳۹۴، ۱۰۴ ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۸۰۶۵۸۶. مناسب برای: هنرجوی دوم فنی و حرفه‌ای، سوم فنی و حرفه‌ای، دوم کاردانش، سوم کاردانش

سعادت‌فر، سونیا/ کیانی، شهین. قصه‌هایی از قابوسنامه. گرگان: نوروزی، ۱۳۹۳، ۳۲ ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۳۶۴۰۹۴۸. مناسب برای: هنرجوی دوم فنی و حرفه‌ای، سوم فنی و حرفه‌ای، دوم کاردانش، سوم کاردانش

اوزتورک، حسین امین. کبک زخمی. ترجمه: آنا دردی کریمی. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۹۳، ۹۴ ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۴۷۶۳۳۸۰. مناسب برای: هنرجوی دوم فنی و حرفه‌ای، سوم فنی و حرفه‌ای، دوم کاردانش، سوم کاردانش

فرخ‌مهر، حسین و این بود انشای ما. اصفهان: نوشته، ۱۳۹۴، ۲۶۴ ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۶۵۸۲۱۲۲. مناسب برای: هنرجوی سوم فنی و حرفه‌ای، سوم کاردانش و هنرآموز

 

رایانه

برات‌دستجردی، نگین. چندرسانه‌ای‌های آموزشی. اصفهان: یار مانا، ۱۳۹۴، ۲۴۰ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۷۶۸۰۴۴. مناسب برای: هنرآموز

 

شعر

لطف الله، داود. شعر نوجوان امروز: کنار ایستگاه دل. تهران: کتاب ابرار، ۱۳۹۴، ۵۶ ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۰۱۰۱۷۸۷. مناسب برای: هنرجوی دوم فنی و حرفه‌ای، سوم فنی و حرفه‌ای، دوم کاردانش، سوم کاردانش

قهرمانی، مصطفی. باور بهار. قم: مصطفی قهرمانی، ۱۳۹۴، ۱۸۴ ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۰۴۳۹۶۵۱. مناسب برای: هنرجوی سوم فنی و حرفه‌ای، سوم کاردانش و هنرآموز

 

علوم تربیتی

پورمشیر، علی‌رضا. راه حقیقت: در مسیر زندگی با رهنمودهایی از کلام امیر (علیه‌السلام). تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، ۱۳۹۴، ۹۸ ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۸۰۸۴۶۷. مناسب برای: هنرجوی سوم فنی و حرفه‌ای، سوم کاردانش، هنرآموز و والدین

حسنی، محمد. ملاحظات جنسیتی در نظام تربیت رسمی وعمومی. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، ۱۳۹۴، ۲۱۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۸۰۸۳۶۸. مناسب برای: هنرآموز، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

 

عمومی

فرح‌زاد، محمد. مشاهیر کتاب‌شناسی معاصر ایران: احمد گلچین معانی. تهران: مؤسسه خانه کتاب، ۱۳۹۴، ۴۸ ص. پالتویی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۲۲۲۲۱۳۸. مناسب برای: هنرجوی سوم فنی و حرفه‌ای، سوم کاردانش. والدین، کتابدار، هنرآموز

هاشمیان، هادی. مشاهیر کتاب‌شناسی معاصر ایران: محمد نخجوانی. تهران: مؤسسه خانه کتاب، ۱۳۹۴، ۴۸ ص. پالتویی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۲۲۲۲۰۳۹. مناسب برای: هنرآموز و کتابدار

رحیمی، عباس. امت واحده اختلاف چرا؟. قم: جمال، ۱۳۹۴، ۸۸ ص. پالتویی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۰۲۴۳۰۸. مناسب برای: هنرآموز

اسکندر‌ جعفرزاده، فریبا. بررسی و تبیین آیات اعتقادی در روایات اصول کافی. تبریز: هنر اول، ۱۳۹۴، ۳۴۰ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۴۶۰۰۴۷. مناسب برای: هنرآموز

کینگ، کنت/ پالمر، روبرت. برنامه‌ریزی توسعه مهارت‌های فنی و حرفه ای. ترجمه: گرائی‌نژاد، غلامرضا/ کاظم، رخساره. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، ۱۳۹۳، ۱۸۴ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۸۰۷۶۶۸. مناسب برای: مدیر، مشاور، هنرآموز

رمضانی، عباس. حیا از منظر قرآن و حدیث. تهران: کتاب تارا، ۱۳۹۴، ۸۰ ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۶۰۶۱۸۶. مناسب برای: هنرآموز

دین‌پرور، سیدجمال‌الدین. دانشنامه نهج البلاغه (جلد اول). تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، ۱۳۹۴، ۵۰۴ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۸۰۸۷۵۷. مناسب برای: هنرجوی دوم و سوم فنی و حرفه‌ای، دوم وسوم کاردانش و هنرآموز

دین‌پرور، سیدجمال‌‌الدین. دانشنامه نهج البلاغه (جلددوم ). تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، ۱۳۹۴، ۹۱۸ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۸۰۸۷۶۴. مناسب برای: هنرجوی سوم فنی و حرفه‌ای، دوم و سوم کاردانش و هنرآموز

زارعی، رضا. دعا از منظر قرآن و حدیث. تهران: کتاب تارا، ۱۳۹۴، ۱۲۰ ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۶۰۶۲۸۵. مناسب برای: هنرجوی دوم و سوم فنی و حرفه‌ای، سوم کاردانش و هنرآموز

علیدوست، محمد. دیوان خواجه شمس‌الدین محمد حافظ. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، ۱۳۹۳، ۹۰۶ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۸۰۸۳۹۹. مناسب برای: هنرجوی دوم و سوم فنی و حرفه‌ای، دوم وسوم کاردانش، هنرآموز و والدین

ملک‌زاده، فهیمه. شهروند مسئول با رویکردی به امر به معروف و نهی از منکر. تهران: خرسندی، ۱۳۹۳، ۳۲۸ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۱۴۳۹۴۶. مناسب برای: هنرآموز

داوودی، حسین. قطره و جویبار. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، ۱۳۹۳، ۱۱۲ ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۸۰۷۵۲۱. مناسب برای: هنرجوی دوم و سوم فنی و حرفه‌ای، دوم و سوم کاردانش و هنرآموز

-. نهج البلاغه. ترجمه: سیدعلی موسوی گرمارودی. تهران: قدیانی، ۱۳۹۴، 1 328  ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۰۰۲۵۱۷۰۶۷. مناسب برای: هنرآموز، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

مرادی، صادق/ سبزی، داود. وصیت‌نامه سیاسی الهی حضرت امام خمینی (ره). تهران: خرسندی، ۱۳۹۳، ۱۴۴ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۱۴۴۰۸۰. مناسب برای: هنرآموز

 

مدیریت خانواده

سوالیوان، روابرت. بدن انسان چگونه کار می‌کند؟: تغذیه و گوارش. ترجمه: عباسعلی گائینی/ بهزاد ساکی. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، ۱۳۹۴، ۱۵۲ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۸۰۹۳۱۰. مناسب برای: والدین، مشاور، هنرآموز

عبدالصمدی، محمد. همسر آری (جلد 1): انتخاب هوشمندانه، زندگی شیرین. تهران: مؤسسه فرهنگی آرمان رشد، ۱۳۹۴، ۱۷۶ ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۶۳۳۰۴۵. مناسب برای: هنرجوی سوم فنی و حرفه‌ای، سوم کاردانش، هنرآموز و والدین

عبدالصمدی، محمد. همسر آری (جلد 2): میان سالی پر تلاش برای دوران آرامش. تهران: مؤسسه فرهنگی آرمان رشد، ۱۳۹۴، ۳۲۰ ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۶۳۳۰۵۲. مناسب برای: هنرجوی سوم فنی و حرفه‌ای، سوم کاردانش، هنرآموز و والدین

کوئنیگ، هارولد. ایمان و سلامت روان (منابع مذهبی جهت شفا جستن). ترجمه: نجف طهماسبی‌پور/ محمد شعبانی. تهران: آوای نور، ۱۳۹۴، ۲۶۴ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۰۰۳۰۹۰۹۶۵. مناسب برای: هنرجوی سوم فنی و حرفه‌ای، سوم کاردانش، هنرآموز و والدین

شیخ‌نژاد، غلامرضا. سرطان بیماری همزاد ما. تهران: دریافت، ۱۳۹۳، ۴۵۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۰۰۶۱۹۳۴۳۴. مناسب برای: والدین، مشاور، هنرآموز

 

مرجع

مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان. آنچه پیش از ورود به دانشگاه باید بدانیم: مجموعه پرستاری. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان، ۱۳۹۴، ۵۲ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۸۵۷۲۱۲. مناسب برای: هنرجوی سوم فنی و حرفه‌ای، سوم کاردانش و هنرآموز

مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان. آنچه پیش از ورود به دانشگاه باید بدانیم: مجموعه پزشکی. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان، ۱۳۹۴، ۶۸ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۸۵۷۳۵۹. مناسب برای: هنرجوی سوم فنی و حرفه‌ای، سوم کاردانش

مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان. آنچه پیش از ورود به دانشگاه باید بدانیم: مجموعه پیراپزشکی. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان، ۱۳۹۴، ۱۰۴ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۸۵۷۲۲۹. مناسب برای: هنرجوی سوم فنی و حرفه‌ای، سوم کاردانش

مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان. آنچه پیش از ورود به دانشگاه باید بدانیم: مجموعه حسابداری. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان، ۱۳۹۴، ۷۴ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۸۵۷۳۳۵. مناسب برای: هنرجوی سوم فنی و حرفه‌ای، سوم کاردانش، هنرآموز، مدیر و مشاور

مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان. آنچه پیش از ورود به دانشگاه باید بدانیم: مجموعه حقوق. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان، ۱۳۹۴، ۷۴ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۸۵۷۲۳۶. مناسب برای: هنرجوی سوم فنی و حرفه‌ای، سوم کاردانش

مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان. آنچه پیش از ورود به دانشگاه باید بدانیم: مجموعه داروسازی. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان، ۱۳۹۴، ۵۸ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۸۵۷۳۴۲. مناسب برای: هنرجوی سوم فنی و حرفه‌ای، سوم کاردانش

مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان. آنچه پیش از ورود به دانشگاه باید بدانیم: مجموعه دندانپزشکی. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان، ۱۳۹۴، ۹۲ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۸۵۷۳۲۸. مناسب برای: هنرجوی سوم فنی و حرفه‌ای، سوم کاردانش

مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان. آنچه پیش از ورود به دانشگاه باید بدانیم: مجموعه روان‌شناسی. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان، ۱۳۹۴، ۹۸ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۸۵۷۲۸۱. مناسب برای: هنرجوی سوم فنی و حرفه‌ای، سوم کاردانش

مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان. آنچه پیش از ورود به دانشگاه باید بدانیم: مجموعه سلامت، بهداشت و تغذیه. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان، ۱۳۹۴، ۹۸ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۸۵۷۲۷۴. مناسب برای: هنرجوی سوم فنی و حرفه‌ای، سوم کاردانش و هنرآموز

مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان. آنچه پیش از ورود به دانشگاه باید بدانیم: مجموعه مدیریت. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان، ۱۳۹۴، ۱۸۲ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۸۵۷۲۹۸. مناسب برای: هنرجوی دوم وسوم کاردانش، هنرآموز، مدیر و مشاور

مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان. آنچه پیش از ورود به دانشگاه باید بدانیم: مجموعه مهندسی مکانیک. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان، ۱۳۹۴، ۱۵۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۸۵۷۲۵۰. مناسب برای: هنرجوی سوم فنی و حرفه‌ای، سوم کاردانش

مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان. آنچه پیش از ورود به دانشگاه باید بدانیم: مجموعه هنرهای تجسمی. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان، ۱۳۹۴، ۹۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۸۵۷۳۶۶. مناسب برای: هنرآموز و مشاور

مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان. دانش‌نامه معرفی رشته‌های دانشگاهی گروه پزشکی: مجموعه پرستاری. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان، ۱۳۹۴، ۲۱۴ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۴۹۷۹۰۴. مناسب برای: هنرجوی سوم فنی و حرفه‌ای، سوم کاردانش و هنرآموز

مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان. دانش‌نامه معرفی رشته‌های دانشگاهی گروه پزشکی: مجموعه پیراپزشکی. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان، ۱۳۹۴، ۳۸۲ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۴۹۷۹۶۶. مناسب برای: هنرجوی سوم فنی و حرفه‌ای، سوم کاردانش

مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان. دانش‌نامه معرفی رشته‌های دانشگاهی گروه پزشکی: مجموعه مامایی. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان، ۱۳۹۴، ۱۸۶ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۴۹۷۹۹۷. مناسب برای: هنرجوی سوم فنی و حرفه‌ای، سوم کاردانش و هنرآموز

مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان. دانش‌نامه معرفی رشته‌های دانشگاهی گروه علوم انسانی: مجموعه تاریخ. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان، ۱۳۹۴، ۳۶۴ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۸۵۷۱۵۱. مناسب برای: هنرجوی سوم فنی و حرفه‌ای، سوم کاردانش

مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان. دانش‌نامه معرفی رشته‌های دانشگاهی گروه علوم انسانی: مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان، ۱۳۹۴، ۳۳۶ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۴۹۷۹۱۱. مناسب برای: هنرجوی سوم فنی و حرفه‌ای، سوم کاردانش

مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان. دانش‌نامه معرفی رشته‌های دانشگاهی گروه علوم انسانی: مجموعه حقوق. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان، ۱۳۹۴، ۳۵۸ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۴۲۸۰۶۹. مناسب برای: هنرجوی سوم فنی و حرفه‌ای، سوم کاردانش

مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان. دانش‌نامه معرفی رشته‌های دانشگاهی گروه علوم انسانی: مجموعه روان‌شناسی. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان، ۱۳۹۴، ۴۸۰ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۴۲۸۰۴۵. مناسب برای: هنرجوی سوم فنی و حرفه‌ای، سوم کاردانش و هنرآموز

مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان. دانش‌نامه معرفی رشته‌های دانشگاهی گروه علوم انسانی: مجموعه زبان و ادبیات فارسی. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان، ۱۳۹۴، ۲۴۸ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۸۵۷۱۶۸. مناسب برای: هنرجوی سوم فنی و حرفه‌ای، سوم کاردانش

مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان. دانش‌نامه معرفی رشته‌های دانشگاهی گروه علوم انسانی: مجموعه زبان‌شناسی. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان، ۱۳۹۴، ۱۸۶ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۴۹۷۹۷۳. مناسب برای: هنرجوی سوم فنی و حرفه‌ای، سوم کاردانش، هنرآموز و مشاور

مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان. دانش‌نامه معرفی رشته‌های دانشگاهی گروه علوم انسانی: مجموعه علوم اجتماعی. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان، ۱۳۹۴، ۵۴۶ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۴۹۷۹۸۰. مناسب برای: هنرجوی سوم فنی و حرفه‌ای، سوم کاردانش، هنرآموز و مدیر

مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان. دانش‌نامه معرفی رشته‌های دانشگاهی گروه علوم انسانی: مجموعه علوم جغرافیایی. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان، ۱۳۹۴، ۴۸۴ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۴۹۷۹۳۵. مناسب برای: هنرجوی سوم فنی و حرفه‌ای، سوم کاردانش، هنرآموز، مدیر و مشاور

مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان. دانش‌نامه معرفی رشته‌های دانشگاهی گروه علوم انسانی: مجموعه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان، ۱۳۹۴، ۲۹۸ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۸۵۷۰۹۰. مناسب برای: هنرجوی سوم فنی و حرفه‌ای، سوم کاردانش

مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان. دانش‌نامه معرفی رشته‌های دانشگاهی گروه علوم انسانی: مجموعه فقه و مبانی حقوق اسلامی. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان، ۱۳۹۴، ۴۸۴ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۸۵۷۰۸۳. مناسب برای: هنرجوی سوم فنی و حرفه‌ای، سوم کاردانش

مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان. دانش‌نامه معرفی رشته‌های دانشگاهی گروه علوم انسانی: مجموعه کارآفرینی. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان، ۱۳۹۴، ۲۸۸ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۸۵۷۰۷۶. مناسب برای: هنرجوی سوم فنی و حرفه‌ای، سوم کاردانش

مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان. دانش‌نامه معرفی رشته‌های دانشگاهی گروه علوم انسانی: مجموعه مدیریت. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان، ۱۳۹۴، ۸۵۴ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۴۲۸۰۳۸. مناسب برای: هنرجوی سوم فنی و حرفه‌ای، سوم کاردانش، هنرآموز، مدیر و مشاور

مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان. دانش‌نامه معرفی رشته‌های دانشگاهی گروه علوم پایه: مجموعه زمین‌شناسی. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان، ۱۳۹۴، ۳۲۰ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۸۵۷۱۰۶. مناسب برای: هنرجوی دوم فنی و حرفه‌ای و هنرآموز

مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان. دانش‌نامه معرفی رشته‌های دانشگاهی گروه فنی مهندسی: مجموعه مهندسی پزشکی. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان، ۱۳۹۴، ۲۳۴ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۸۵۷۰۶۹. مناسب برای: هنرجوی سوم فنی و حرفه‌ای، سوم کاردانش

مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان. دانش‌نامه معرفی رشته‌های دانشگاهی گروه فنی مهندسی: مجموعه مهندسی پلیمر. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان، ۱۳۹۴، ۱۸۶ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۴۲۸۰۷۶. مناسب برای: هنرجوی سوم فنی و حرفه‌ای، سوم کاردانش

مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان. دانش‌نامه معرفی رشته‌های دانشگاهی گروه فنی مهندسی: مجموعه مهندسی شیمی. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان، ۱۳۹۴، ۵۱۶ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۸۵۷۰۴۵. مناسب برای: هنرجوی دوم و سوم فنی و حرفه‌ای

مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان. دانش‌نامه معرفی رشته‌های دانشگاهی گروه فنی مهندسی: مجموعه مهندسی کامپیوتر. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان، ۱۳۹۴، ۳۴۸ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۸۵۷۰۳۸. مناسب برای: هنرجوی سوم فنی و حرفه‌ای، سوم کاردانش

مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان. دانش‌نامه معرفی رشته‌های دانشگاهی گروه فنی مهندسی: مجموعه مهندسی مکانیک. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان، ۱۳۹۴، ۵۴۰ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۸۵۷۱۳۷. مناسب برای: هنرجوی سوم فنی و حرفه‌ای، سوم کاردانش

مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان. دانش‌نامه معرفی رشته‌های دانشگاهی گروه فنی مهندسی: مجموعه مهندسی نفت. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان، ۱۳۹۴، ۲۱۸ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۸۵۷۱۹۹. مناسب برای: هنرجوی دوم و سوم فنی و حرفه‌ای

مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان. دانش‌نامه معرفی رشته‌های دانشگاهی گروه فنی مهندسی: مجموعه مهندسی هوافضا. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان، ۱۳۹۴، ۳۲۴ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۸۵۷۰۵۲. مناسب برای: هنرجوی سوم فنی و حرفه‌ای، سوم کاردانش

مرادی، فرید. تاریخ چاپ و نشر کتاب فارسی (از برآمدن تا انقلاب). تهران: مؤسسه خانه کتاب، ۱۳۹۴، ۷۸۶ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۶۰۰۲۲۲۱۹۶۴. مناسب برای: هنرجوی دوم و سوم فنی و حرفه‌ای، دوم و سوم کاردانش و هنرآموز

مظاهری، حسن/ عظیمی‌وحید، معصومه/ بیاضیان‌سرکندی، فاطمه. واژه‌نامه مطالعات برنامه‌ریزی درسی انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، ۱۳۹۴، ۴۴۴ ص. وزیری. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۸۰۸۹۳۱. مناسب برای: هنرآموز

پولار، میشل. یوهان گوتنبرگ، تاریخ تحول صنعت چاپ. ترجمه: علی شکویی. تبریز: هنر اول، ۱۳۹۳، ۱۰۰ ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۷۷۵۲۸۴۸. مناسب برای: هنرجوی دوم و سوم فنی و حرفه‌ای، دوم و سوم کاردانش و هنرآموز

 

مکانیک

احمدی‌نیا، محمدجواد. مشاهیر نشر کتاب ایران: عباس سحاب. تهران: مؤسسه خانه کتاب، ۱۳۹۴، ۴۸ ص. پالتویی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۲۲۲۲۸۰۰. مناسب برای: هنرجوی دوم و سوم فنی و حرفه‌ای، دوم و سوم کاردانش و هنرآموز

جمادی، ناصر. آموزش گام به گام تأسیسات سال سوم هنرستان. تهران: چهارخونه، ۱۳۹۴، ۴۴۰ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۳۰۵۰۰۳۷. مناسب برای: هنرجوی سوم فنی و حرفه‌ای، سوم کاردانش

غلامرضایی، حمیدرضا. تمرینات رسم فنی (کتاب فعالیت). تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، ۱۳۹۳، ۲۴۴ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۸۰۷۸۱۱. مناسب برای: هنرجوی سوم فنی و حرفه‌ای، سوم کاردانش

وحیدی، عبدالنبی/ غلامرضایی، حمیدرضا. مجموعه تمرینات ترسیم نما از روی مدل. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، ۱۳۹۴، ۱۵۶ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۸۰۸۸۶۳. مناسب برای: هنرجوی دوم و سوم فنی و حرفه‌ای، دوم و سوم کاردانش و هنرآموز

 

نثر ادبی و خاطره

اصلانی، ابراهیم. روزگار پیری . تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، ۱۳۹۴، ۹۲ ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۸۰۸۸۴۹. مناسب برای: هنرجوی سوم فنی و حرفه‌ای، سوم کاردانش، هنرآموز و والدین

 

نمایش‌نامه/ فیلم‌نامه

سارتر، ژان پل. کین. ترجمه: قاسم صنعوی. تهران: گل آذین، ۱۳۹۴، ۲۸۴ ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۶۴۱۴۴۶۱. مناسب برای: هنرجوی سوم فنی و حرفه‌ای، سوم کاردانش و هنرآموز

والدز، لوئیز. مانکن‌ها: نمایش‌نامه، تئاتر آمریکای لاتین. ترجمه: یاشین آزادبیگی. تهران: گل آذین، ۱۳۹۳، ۹۶ ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۶۴۱۴۳۰۰. مناسب برای: هنرجوی دوم و سوم فنی و حرفه‌ای، دوم و سوم کاردانش و هنرآموز

 

هنر

قاسمی، سیدفرید. مشاهیر کتاب‌شناسی معاصر ایران: یوسف اعتصامی. تهران: مؤسسه خانه کتاب، ۱۳۹۳، ۴۸ ص. پالتویی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۲۲۲۲۰۰۸. مناسب برای: هنرجوی سوم فنی و حرفه‌ای، سوم کاردانش و هنرآموز

ای، رندو. روند طراحی معماری. ترجمه: مهدی قاضی‌نسب. تهران: فدک ایساتیس، ۱۳۹۳، ۶۵۲ ص. رحلی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۵۲۰۳۶۰۸. مناسب برای: هنرجوی دوم و سوم فنی و حرفه‌ای و هنرآموز

احمدیه، ملیحه. سه معبد ایران. تهران: ایرانا رسانه، ۱۳۹۴، ۸۸ ص. رقعی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۲۲۷۳۸۱. مناسب برای: هنرجوی سوم فنی و حرفه‌ای

خزایی، احسان. طراحی صنعتی، خط به خط. تهران: دریافت، ۱۳۹۳، ۱۶۸ ص. خشتی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۶۱۹۳۴۸۹. مناسب برای: هنرآموز و مشاور

داور‌پناه، افشین/ علی‌محمدی، علی. نخستین سالانه هنر طراحی کتاب ایران. تهران: مؤسسه خانه کتاب، ۱۳۹۴، ۱۴۸ ص. خشتی. شابک: ۹۷۸۶۰۰۲۲۲۳۱۱۱. مناسب برای: هنرجوی سوم فنی و حرفه‌ای، سوم کاردانش و هنرآموز

۳ اسفند ۱۳۹۴ ۱۸:۱۶
تعداد بازدید : ۳,۳۱۰

نظرات بینندگان

محمد
۱۳۹۴/۱۲/۲۲
5
0
0

عالی

محمد جباری
۱۳۹۵/۰۱/۲۴
0
0
0

با سلام خسته نباشید بننده در دی ماه 94 کتابی را جهت بررسی ارسال نموده ولی تاکنون نتیجه آن اعلام نشده است چگونه باید از نتیجه آن اطلاع ژیدا کنیم


نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید