جمعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳
 

اخبار

فهرست 438 کتاب آموزشی مناسب، برای دوره ابتدایی

فهرست 438 کتاب آموزشی مناسب، برای دوره ابتدایی
فهرست کامل کتاب‏های مناسب دوره ابتدایی سال 1390 منتشر شد.

بنا به گفته اکرم موسوی کارشناس دوره ابتدایی دبیرخانه سامان‏دهی منابع آموزشی و تربیتی، این تعداد کتاب از بین 829 کتاب رسیده به این دبیرخانه طی سال گذشته و سه ماه اول سال جاری انتخاب شده است. بیشتر کتاب‏های رسیده، چنان‏که انتظار می‏رفت چاپ نخست سال 1390 بوده‏اند.

بنا به گفته وی از بین کتاب‏های رسیده، 63 عنوان غیر مرتبط دانسته شده‏ و 328 عنوان نیز نامناسب تشخیص داده شده‏اند. به عبارت دیگر  53 درصد از کتاب‏های رسیده مناسب بوده‏اند.

 این فهرست به صورت تفصیلی، همراه با تصویر جلد، کلمات کلیدی و چکیده‏ای از محتوای کتاب، در کتاب‏نامه ابتدایی شماره 14 منتشر و در اختیار مدارس ابتدایی قرار داده خواهد شد. همچنین  نسخه‏ای از آن برای دفتر تألیف کتاب‏های درسی فرستاده خواهد شد تا در کتاب‏های درسی مربوط، به دانش‏آموزان و خانواده‏های آن‏ها معرفی شود.

مطابق مصوبه 828 شورای عالی آموزش و پرورش، آموزشگاه‏های کشور تنها در صورتی می‏توانند کتابی را برای آموزشگاه‏های خود خریداری یا به دانش‏آموزان عرضه و توصیه کنند که از سوی سازمان پژوهش و برنامه‏ریزی تأیید شده باشد.

دبیرخانه سامان‏دهی منابع آموزشی و تربیتی از ناشران خواسته است، به‏طور مستمر به فرستادن یک نسخه از کتاب‏های  آموزشی جدیدالانتشار خود به این دبیرخانه ادامه دهند.

مطابق رویه معمول این دبیرخانه، در سال جاری کتاب‏های آموزشی چاپ اول 1391 و یک سال پیش از آن (1390) برای بررسی و اعلام نظر پذیرفته می‏شوند.

این فهرست که بر اساس موضوع مرتب شده است؛ به ترتیب نام شامل نام و نام خانوادگی مؤلف یا مؤلفان؛ عنوان مجموعه؛ عنوان کتاب؛ نام و نام خانوادگی مترجم یا مترجمان؛ ناشر؛ سال انتشار؛ تعداد صفحات؛ گروه مخاطب  و شابک است.

 

پژوهشی

بارتل، آلیسون؛ 101 بازی فکری و 65 معما برای کودکان 6-10 سال؛ ترجمه: امیر جهانیان نجف‌آبادی؛ ناشر: کیاراد/ بصائر/ شهید حسین فهمیده، 1389، 176 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم، سوم و چهارم ابتدایی/ معلم/ والدین/ مشاور/ دانشجویان تربیت معلم؛ شابک: 0-48-5685-600-978

مارزینو، رابرت ‌جی. و دیگران؛ ابعاد تفکر دربرنامه‌ریزی درسی و تدریس؛ ترجمه: قدسی احقر؛ ناشر: یسطرون، 1389، 341 ص.؛ مناسب برای: معلم/ مدیر/ دانشجویان تربیت معلم؛ شابک: 6-4-92219-964-978

دوبونو، ادوارد؛ ایده‌ی خلاق؛ ترجمه: بنفشه آشناقاسمی؛ ناشر: ایران بان، 1389، 180 ص.؛ مناسب برای: معلم/ دانشجویان تربیت معلم؛ شابک: 9-033-188-600-978

نیازی، ‌محسن/ زارعی، عباس؛ آموزش بر پایه‌ی تفکر خلاق؛ ناشر: ثامن‌الحجج، 1389، 128 ص.؛ مناسب برای: معلم/ دانشجویان تربیت معلم؛ شابک: 8-20-2823-964-978

شر، باربارا؛ بازی‌های هوش: 101 بازی آسان برای افزایش هوش؛ ترجمه: امیر جهانیان نجف‌آبادی/ حدیث ایمانی؛ ناشر: کیاراد، 1390، 272 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم ابتدایی/ معلم/ والدین/ مشاور/ دانشجویان تربیت معلم؛ شابک: 2-57-5685-600-978

مک گرگوز، سینتیا؛ پرورش کودک خلاق از راه فعالیت‌های فکری، بازی‌و به کار گیری ‌استعدادهای ذهن‏های جوان؛ ترجمه: فرح اژدری/ الهه رضوی؛ ناشر: قطره، 1389، 120 ص.؛ مناسب برای: معلم/ والدین؛ شابک: 3-217-341-964-978

کلیت، مری؛ چگونه فراگیران را پژوهشگر تربیت کنیم؟ راهنمای گام به گام آموزش فرایند پژوهش؛ ترجمه: علیرضا کیامنش/ جاوید سرایی؛ ناشر: آییژ، 1390، 208 ص.؛ مناسب برای: معلم/ دانشجویان تربیت معلم؛ شابک: 4-283-970-964-978

همراز، زهره؛ خلاقیت (آموزش خلاق- تفکر خلاق)؛ ناشر: آزاد مهر، 1389، 96 ص.؛ مناسب برای: معلم/ دانشجویان تربیت معلم؛ شابک: 5-36-5564-600-978

حسینی، افضل‌السادات؛ پرورش‌ خلاقیت درکودکان (11-5): دنیای وارونه، دنیای خیالی؛ ناشر: مهاجر، 1390، 28 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم ابتدایی/ معلم؛ شابک: 1-056-255-964-978

حسینی، افضل‌السادات؛ پرورش خلاقیت در کودکان‌ (11-5): راهنمای پرورش خلاقیت در کودکان؛ ناشر: مهاجر، 1390، 16 ص.؛ مناسب برای: معلم/ والدین؛ شابک: 2-059-255-964-978

کرسول، جان‌دبلیو/ پلانو کلارک، ویکی ال.؛ روش‌های پژوهش ترکیبی؛ ترجمه: علیرضا کیامنش/ جاوید سرایی؛ ناشر: آییژ، 1390، 336 ص.؛ مناسب برای: معلم/ دانشجویان تربیت معلم؛ شابک: 6-292-970-964-978

سراجی، فرهاد؛ کاربرد ابزار‌های اینترنتی در آموزش و پژوهش، راهنمای استفاده از اینترنت برای اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و ...؛ ناشر: آییژ، 1390، 160 ص.؛ مناسب برای: معلم/ مدیر/ دانشجویان تربیت معلم؛ شابک: 9-259-970-964-978

حسینی، افضل‌السادات؛ پرورش خلاقیت در کودکان (11-5) ج1: نقاشی‌های خلاق؛ ناشر: مهاجر، 1390، 28 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم ابتدایی/ معلم؛ شابک: 7-054-255-964-978

کاواشیما، ریوتا؛ ورزش ذهن به همین سادگی؛ ترجمه: ارشاد عظیمی؛ ناشر: بین‏المللی گاج، 1390، 184 ص.؛ مناسب برای: دوم، سوم، چهارم و پنجم ابتدایی/ معلم/ هنرآموز/ والدین/ مدیر/ مشاور/ دانشجویان تربیت معلم؛ شابک: 6-492-158-964-978

جهان‌بخش، زهرا؛ بازی‌های تقویت خلاقیت کودکان: همه می‌تونن خلاق باشن 1؛ ناشر: به‌نشر، 1389، 36 ص.؛ مناسب برای: اول و دوم ابتدایی/ معلم/ والدین؛ شابک: 8-1497-02-964-978

جهان‌بخش، زهرا؛ بازی‌های تقویت خلاقیت کودکان: همه می‌تو‌نن خلاق باشن 2؛ ناشر: به‌نشر، 1390، 36 ص.؛ مناسب برای: دوم و سوم ابتدایی/ معلم/ والدین؛ شابک: 5-1498-02-964-978

جهان‌بخش، زهرا؛ بازی‌های تقویت خلاقیت کودکان: همه می‌تونن خلاق باشن 3؛ ناشر: به‌نشر، 1389، 36 ص.؛ مناسب برای: سوم و چهارم ابتدایی/ معلم/ والدین؛ شابک: 2-1499-02-964-978

جهان‌بخش، زهرا؛ بازی‌های تقویت خلاقیت کودکان: همه می‌تونن خلاق باشن 4؛ ناشر: به‌نشر، 1389، 36 ص.؛ مناسب برای: سوم و چهارم ابتدایی/ معلم/ والدین؛ شابک: 5-1500-02-964-978

جهان‌بخش، زهرا؛ بازی‌های تقویت خلاقیت کودکان: همه می‌تونن خلاق باشن 5؛ ناشر: به‌نشر، 1389، 36 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی/ معلم/ والدین؛ شابک: 2-1501-02-964-978

جهان‌بخش، زهرا؛ بازی‌های تقویت خلاقیت کودکان: همه می‌تونن خلاق باشن 6؛ ناشر: به‌نشر، 1389، 36 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی/ معلم/ والدین؛ شابک: 9-1502-02-964-978

جهان‌بخش؛ زهرا؛ بازی‌های تقویت خلاقیت کودکان: همه می‌تونن خلاق باشن 7؛ ناشر: به‌نشر، 1389، 36 ص.؛ مناسب برای: پنجم ابتدایی/ معلم/ والدین؛ شابک: 6-1503-02-964-978

هوبارد، ران؛ یاد بگیر‌ که‌‌چطور‌ یاد بگیری؛ ترجمه: تینا فلاحتی‌نوین/ سعید صیادلو؛ ناشر: ایران بان، 1389، 224 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی/ معلم؛ شابک: 1-83-7989-964-978

حسینی، افضل‌السادات؛ پرورش خلاقیت در کودکان (11-5) ج2: یک جور دیگر نگاه کن؛ ناشر: مهاجر، 1390، 24 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم ابتدایی/ معلم؛ شابک: 4-055-255-964-978

حسینی، افضل‌السادات؛ پرورش خلاقیت در کودکان (11-5)ج4: یک عالمه فکر‌های تازه، یک عالمه کارهای تازه؛ ناشر: مهاجر، 1390، 28 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم ابتدایی/ معلم؛ شابک: 8-057-255-964-978

تربیت بدنی

تاجیک پیر، عقیل؛ بازی‏های فراموش شده؛ ناشر: پلک، 1389، 27 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی/ معلم؛ شابک: 6-063-235-964-978

تعلیمات اجتماعی

مورفی، جولیا؛ 100 نکته‌ی آموزشی برای تدریس تاریخ؛ ترجمه: نازیلا بهمنی؛ ناشر: قدیانی، 1390، 160 ص.؛ مناسب برای: معلم؛ شابک: 4-733-536-964-978

لیدر، اندی؛ 90 نکته‌ی آموزشی برای تدریس جغرافی؛ ترجمه: آزیتا ارشادی؛ ناشر: قدیانی، 1390، 136 ص.؛ مناسب برای: معلم؛ شابک: 5-736-536-964-978

کوالی، جوی؛ سلامت اجتماعی کودکان: احترام به دیگران؛ ترجمه: سعیده عاقلتر؛ ناشر: عروج اندیشه، 1390، 16 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم، سوم و چهارم ابتدایی؛ شابک: 0-344-163-964-978

چوبینه، مهدی/ امیری‌نیا، کوروش؛ چرا‌های شگفت‌انگیز «ایران شناسی»: استان اردبیل: پاسخ به سؤال‌های کودکان و نوجوانان؛ ناشر: محراب قلم، 1390، 32 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 9-416-103-600-978

چوبینه، مهدی/ امیری‏نیا، کورش؛ چراهای شگفت‌انگیز ایران شناسی: استان اصفهان؛ ناشر: محراب قلم، 1390، 32 ص.؛ مناسب برای: سوم، چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 8-132-103-600-978

چوبینه، مهدی/ امیری‌نیا، کوروش؛ چرا‌های شگفت‌انگیز «ایران شناسی»: استان آذربایجان شرقی: پاسخ به سؤال‌های کودکان و نوجوانان؛ ناشر: محراب قلم، 1390، 32 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 3-421-103-600-978

چوبینه، مهدی/ امیری‌نیا، کوروش؛ چرا‌های شگفت‌انگیز «ایران شناسی»: استان بوشهر: پاسخ به سؤال‌های کودکان و نوجوانان؛ ناشر: محراب قلم، 1390، 32 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 7-423-103-600-978

چوبینه، مهدی/ امیری‌نیا، کوروش؛ چرا‌های شگفت‌انگیز «ایران شناسی»: استان تهران: پاسخ به سؤال‌های کودکان و نوجوانان؛ ناشر: محراب قلم، 1390، 32 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 2-415-103-600-978

چوبینه، مهدی/ امیری‌نیا، کوروش؛ چرا‌های شگفت‌انگیز «ایران شناسی»: استان چهار محال و بختیاری: پاسخ به سؤال‌های کودکان و نوجوانان؛ ناشر: محراب قلم، 1390، 32 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 6-417-103-600-978

برآبادی، محمود؛ ت مثل تاریخ: اسکندر مقدونی؛ ناشر: مدرسه، 1390، 32 ص.؛ مناسب برای: چهارم ابتدایی؛ شابک: 4-0342-08-964-978

پیج، جیسون؛ اطلس بچه‌ها؛ ترجمه: ناصر جعفرزاده/ فاطمه محمدی؛ ناشر: ضریح آفتاب، 1390، 43 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 9-425-429-964-978

حاج‌بابایی، مرتضی؛ الاغ تارا کوچولو؛ ناشر: ما و شما، 1390، 12 ص.؛ مناسب برای: دوم و سوم ابتدایی؛ شابک: 8-50-8875-964-978

مزینانی، محمدکاظم؛ داستان باستان: آذین‌ها و آرایه‌ها؛ ناشر: به‌نشر، 1389، 32 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 3-1153-02-964-978

واثقی، بهروز؛ قصه‌های سرزمین من (تاریخ ایران باستان): پایان یک رویا؛ ناشر: ابوعطا، 1390، 24 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 6-131-170-964-978

بغلانی، مازیار/ ابراهیمی، ایلناز؛ تاریخ ایران برای بچه‌های ایران- ساسانیان- سورنا سردار شجاع؛ ناشر: آبشن، 1390، 12 ص.؛ مناسب برای: چهارم ابتدایی؛ شابک: 8-53-8322-964-978

بغلانی، مازیار/ ابراهیمی، ایلناز؛ تاریخ ایران برای بچه‌های ایران- ساسانیان -انوشیروان دادگر؛ ناشر: آبشن، 1390، 12 ص.؛ مناسب برای: چهارم ابتدایی؛ شابک: 6-57-8322-964-978

مورگان، سالی؛ حفظ محیط زیست: تغییرات اقلیمی (آب و هوا)؛ ترجمه: محمدرضا داهی؛ ناشر: فنی ایران، 1390، 24 ص.؛ مناسب برای: پنجم ابتدایی؛ شابک: 1-323-389-964-978

کوالی، جوی؛ سلامت اجتماعی کودکان: تونی شلخته؛ ترجمه: سعیده عاقلتر؛ ناشر: عروج اندیشه، 1390، 16 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم و سوم ابتدایی؛ شابک: 4-346-163-964-978

واثقی، بهروز؛ قصه‌های سرزمین من (تاریخ ایران باستان‌): جادوی نافرجام: مهارت‌ آموزشی: صداقت و راست‏گویی؛ ناشر: ابوعطا، 1390، 32 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 1-123-170-964-978

پناهی پروین؛ جریمه‌ها کجا می‌رن؟؛ ناشر: خیام آزمون/ تیز هوشان برتر، 1390، 12 ص.؛ مناسب برای: دوم، سوم و چهارم ابتدایی؛ شابک: 8-03-6601-600-978

واثقی، بهروز؛ قصه‌های سرزمین من (تاریخ ایران باستان): جنگ بی‌پایان؛ ناشر: ابوعطا، 1390، 24 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 5-112-170-964-978

حاج‌بابایی، مرتضی؛ جوجه‌ی زرد تینا؛ ناشر: ما و شما، 1390، 12 ص.؛ مناسب برای: دوم و سوم ابتدایی؛ شابک: 5-51-8875-964-978

واثقی، بهروز؛ قصه‌های سرزمین من (تاریخ ایران باستان‌): حمله‌ی سارگون خونخوار؛ ناشر: ابوعطا، 1390، 32 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 3-132-170-964-978

حسن‌زاده، فرهاد؛ دوستت دارم ایران: خوزستان؛ ناشر: مدرسه، 1389، 78 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 6-0306-08-964-978

گاف، جکی؛ دایرةالمعارف مصور تاریخ؛ ترجمه: عفت امیر‌بیک‌زاده و دیگران؛ ناشر: عروج اندیشه، 1390، 192 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 1-318-163-964-978

مینارد، کریستوفر؛ دوست داری چه‌ کاره شوی؟؛ ترجمه: ژاله نوینی/ حمید رضا غلامرضایی؛ ناشر: نسل نو اندیش، 1390، 32 ص.؛ مناسب برای: سوم، چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 0-013-2360-964-978

کوالی، جوی؛ سلامت اجتماعی کودکان: دوستی؛ ترجمه: سعیده عاقلتر؛ ناشر: عروج اندیشه، 1390، 16 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم و سوم ابتدایی؛ شابک: 2-340-163-964-978

واثقی، بهروز؛ قصه‌های سرزمین من (تاریخ ایران باستان‌): راز جاودانگی؛ ناشر: ابوعطا، 1390، 32 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 7-134-170-964-978

هاواک، دیوید/ بمپتن، کلر؛ راز‌های مومیایی (سه بعدی)؛ ترجمه: سپیده خلیلی؛ ناشر: تولد، 1390، - ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 7-35-5503-600-978

محمودیان، حبیب‌الله؛ روش‌های تدریس و بررسی کتب تاریخ و جغرافیا در دوره‌ی ابتدایی؛ ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی ایلام، 1389، 137 ص.؛ مناسب برای: معلم/ دانشجویان تربیت معلم؛ شابک: 7-975-223-964-978

طهوری، مهدی؛ زندگی من پیام من است؛ ناشر: نسل نو اندیش، 1390، 48 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 9-119-236-964-978

جووانی، کاویتسل؛ ساختمان‌گر؛ ترجمه: ملیحه اسماعیلی؛ ناشر: تیمورزاده/ طبیب، 1390، 12 ص.؛ مناسب برای: دوم، سوم و چهارم ابتدایی؛ شابک: 1-804-420-964-978

واثقی، بهروز؛ قصه‌های سرزمین من (تاریخ ایران باستان‌): سرنوشت امپراتور خودخواه؛ ناشر: ابوعطا، 1390، 32 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 1-107-170-964-978

مزینانی، محمدکاظم؛ داستان باستان: سفال؛ ناشر: به‌نشر، 1389، 32 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 9-0161-02-964-978

واثقی، بهروز؛ قصه‌های سرزمین من (تاریخ ایران باستان): سفر آریایی‌ها؛ ناشر: ابوعطا، 1390، 24 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 1-110-170-964-978

واثقی، بهروز؛ قصه‌های سرزمین من (تاریخ ایران باستان): سفر زرتشت؛ ناشر: ابوعطا، 1390، 24 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 2-126-170-964-978

واثقی، بهروز؛ قصه‌های سرزمین من (تاریخ ایران باستان): سقوط بابل؛ ناشر: ابوعطا، 1390، 24 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 6-128-170-964-978

مزینانی، محمدکاظم؛ داستان باستان: سکه؛ ناشر: به‌نشر، 1389، 40 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 6-0162-02-964-978

کوالی، جوی؛ سلامت اجتماعی کودکان: شهر ما؛ ترجمه: سعیده عاقلتر؛ ناشر: عروج اندیشه، 1390، 16 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم و سوم ابتدایی؛ شابک: 3-343-163-964-978

روشنفکر، محمدجواد؛ صلح هدیه‏ای برای همه؛ ناشر: موزون، 1390، 16 ص.؛ مناسب برای: سوم، چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 2-03-8754-964-978

واثقی، بهروز؛ قصه‌های سرزمین من (تاریخ ایران باستان‌): فرار عاقلانه؛ ناشر: ابوعطا، 1390، 32 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 0-133-170-964-978

برآبادی، محمود؛ فرهنگ ترافیک برای کودکان و نوجوانان؛ ناشر: دفتر پژوهش‏های فرهنگی، 1389، 136 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 0-219-379-964-978

تیلور، باربارا؛ فکر می‏کنید چرا انسان اختراع می‌کند؟ و سؤال‌های دیگری درباره‌ی علوم؛ ترجمه: وحید کریم دادیان؛ ناشر: عروج اندیشه، 1390، 28 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 2-283-163-964-978

گرین‌وود، رزی؛ فکر می‌کنید چرا بادها این قدر خطرناکند؟ و سؤال‌های دیگری درباره‌ی بلایای طبیعی؛ ترجمه: علیرضا کریم دادیان؛ ناشر: عروج اندیشه، 1390، 32 ص.؛ مناسب برای: پنجم ابتدایی؛ شابک: 8-281-163-964-978

استیل، فیلیپ؛ فکر می‌کنید چرا کشورها پرچم هایشان را برافراشته می‌کنند و سؤال‌های دیگری در‌باره‌ی مردم و مکان‌ها؛ ترجمه: سمیه کریم دادیان؛ ناشر: عروج اندیشه، 1390، 32 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 9-284-163-964-978

واثقی، بهروز؛ قصه‌های سرزمین من (تاریخ ایران باستان‌): قربانیان گودال خدایان؛ ناشر: ابوعطا، 1390، 32 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 4-106-170-964-978

واثقی، بهروز؛ قصه‌های سرزمین من (تاریخ ایران باستان): قلعه‏ی هفت دیوار؛ ناشر: ابوعطا، 1390، 24 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 8-111-170-964-978

واثقی، بهروز؛ قصه‌های سرزمین من (تاریخ ایران باستان‌): کابوسی که فرات را به دو نیم کرد؛ ناشر: ابوعطا، 1389، 32 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 8-108-170-964-978

امانی، احمد؛ دوستت دارم ایران: کردستان؛ ناشر: مدرسه، 1389، 94 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 5-0316-08-964-978

کوالی، جوی؛ سلامت اجتماعی کودکان: کمک به دیگران؛ ترجمه: سعیده عاقلتر؛ ناشر: عروج اندیشه، 1390، 16 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم و سوم ابتدایی؛ شابک: 6-342-163-964-978

دایی‌زاده، مهناز؛ کوروش مؤسس حقوق بشر؛ ناشر: نسل نو اندیش، 1390، 24 ص.؛ مناسب برای: چهارم ابتدایی/ معلم؛ شابک: 5-120-236-964-978

راستی، مجید؛ ت مثل تاریخ: کوه سنگی و داریوش بزرگ؛ ناشر: مدرسه، 1390، 24 ص.؛ مناسب برای: چهارم ابتدایی؛ شابک: 9-0350-08-964-978

کوالی، جوی؛ سلامت اجتماعی کودکان: مدرسه‌ی ما؛ ترجمه: سعیده عاقلتر؛ ناشر: عروج اندیشه، 1390، 16 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم و سوم ابتدایی؛ شابک: 7-345-163-964-978

کوالی، جوی؛ سلامت روانی کودکان: من خانواده ام را دوست دارم؛ ترجمه: سعیده عاقلتر؛ ناشر: عروج اندیشه، 1390، 16 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم، سوم و چهارم ابتدایی؛ شابک: 3-327-163-964-978

توزنده‌ جانی، جعفر؛ ت مثل تاریخ: مهرداد اول؛ ناشر: مدرسه، 1390، 36 ص.؛ مناسب برای: چهارم ابتدایی؛ شابک: 3-0336-08-964-978

واثقی، بهروز؛ قصه‌های سرزمین من (تاریخ ایران باستان): نجات کوروش؛ ناشر: ابوعطا، 1390، 24 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 9-127-170-964-978

خانیان، جمشید؛ دوستت دارم ایران: هرمزگان؛ ناشر: مدرسه، 1389، 72 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 7-0309-08-964-978

تعلیمات اجتماعی/ ریاضی

کیملن، لسلی؛ بچه‌ها و مهارت‌های زندگی: مامانم همیشه دوستم دارد!؛ ترجمه: فراز پندار؛ ناشر: فنی ایران، 1389، 124 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم و سوم ابتدایی؛ شابک: 3-246-389-964-978

دینی

ماهوتی، مهری؛ چهارده سبد گل: امام ماه: زندگی نامه‌ی امام سجاد علیه السلام؛ ناشر: مدرسه، 1389، 32 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 2-0276-08-964-978

چیت‌ساز، محمدعلی؛ آشنایی با تدریس کتب هدیه‌های آسمان؛ ناشر: ضریح آفتاب، 1389، 144 ص.؛ مناسب برای: معلم/ دانشجویان تربیت معلم؛ شابک: 7-362-429-964-978

حسن‌بیگی، ابراهیم؛ چهارده سبد گل: آفتاب مهربانی: زندگی نامه‌ی حضرت محمد صلی‏الله علیه و آله و سلم؛ ناشر: مدرسه، 1389، 32 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 8-0274-08-964-978

پوروهاب، محمود؛ چهارده سبد گل: بوسه‌های پدر بزرگ: زندگی نامه‌ی امام محمد باقر علیه‏السلام؛ ناشر: مدرسه، 1389، 32 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 4-0272-08-964-978

رهگذر، رضا؛ به شتر نگاه کن؛ ناشر: منادی تربیت، 1390، 28 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 4-831-348-964-978

جنگینز، پگی‌جی؛ پرورش معنویت در کودکان، نوجوانان و کودک درون‌: راهکار‌های ساده و عملی؛ ترجمه: سهیلا محمود‌کلایه/ مینا جهانگیری؛ ناشر: نخستین، 1390، 200 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی/ معلم/ والدین؛ شابک: 5-97-8037-964-978

حیدری ابهری، غلامرضا؛ پیامبر و قصه‌هایش؛ ناشر: جمال، 1390، 148 ص.؛ مناسب برای: پنجم ابتدایی؛ شابک: 9-152-202-964-978

ادیب، مریم؛ تربیت دینی کودک و نوجوان: نکته‌ها و روش‌ها؛ ناشر: منادی تربیت، 1390، 236 ص.؛ مناسب برای: معلم؛ شابک: 6-840-348-964-978

حیدری ابهری، غلامرضا؛ خدا شناسی قرآنی کودکان: پاسخ به 40 پرسش کودکان ونوجوانان در‌باره خدا؛ ناشر: جمال، 1390، 140 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم ابتدایی/ معلم؛ شابک: 7-83-8654-964-978

شفیعی، شهرام؛ چهارده سبد گل: دست‌‌های مهربان دیوار: زندگی نامه‌ی امام علی علیه‌السلام؛ ناشر: مدرسه، 1389، 32 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 5-0275-08-964-978

دانشمند، مرتضی؛ چهارده سبد گل: دعای گنجشک‏ها : زندگی نامه‌ی امام صادق علیه‌السلام برای کودکان؛ ناشر: مدرسه، 1389، 32 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 1-0273-08-964-978

ملا‌محمدی، مجید؛ قصه‌ی زندگی امام رضا علیه‌السلام: رضا جان خوش‌آ مدی؛ ناشر: به‌نشر، 1390، 55 ص.؛ مناسب برای: پنجم ابتدایی؛ شابک: 7-1551-02-964-978

پوروهاب، محمود؛ سکه‌هایی به نام محّمد؛ ناشر: به‌نشر، 1390، 40 ص.؛ مناسب برای: پنجم ابتدایی؛ شابک: 8-1400-02-964-978

بهجت، احمد؛ قصه‌ی حیوانات در قرآن برای کودکان: فیل ابرهه؛ ناشر: ذکر، 1390، 12 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم و سوم ابتدایی؛ شابک: 8-425-307-964-978

حق پرست، نورا؛ قصه‌های مسجد؛ ناشر: به‌نشر، 1390، 24 ص.؛ مناسب برای: سوم، چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 4-1507-02-964-978

اکبری، محمد؛ کلاس خو بی‌ها؛ ناشر: مدرسه، 1390، 28 ص.؛ مناسب برای: سوم، چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 4-0425-08-964-978

پور‌حسینی، سیدعلی؛ قصه‌های حیوانات قرانی: گوسفند ها و باغ انگور--؛ ناشر: عروج اندیشه، 1390، 12 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 2-296-163-964-978--

ملا‌محمدی، مجید؛ قصه‏ی زندگی امام رضا علیه‏السلام: مرغابی‌های مهمان؛ ناشر: به‌نشر، 1390، 55 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 4-1552-02-964-978

پورحسینی، سیدعلی؛ قصه‌های حیوانات قرانی: مگس دانا؛ ناشر: عروج اندیشه، 1390، 12 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 2-311-163-964-978

نادری، ناصر؛ من نماز را دوست دارم : آموزش شیرین نماز به کودکان؛ ناشر: ذکر، 1390، 32 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم و سوم ابتدایی؛ شابک: 3-446-307-964-978

خلیلی، سپیده؛ داستان‏های امام علی علیه‏السلام: میهمان پیامبر؛ ناشر: منادی تربیت، 1390، 28 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 4-787-348-964-978

بیداریان، همتا؛ آموزش کامپیوتر برای کودکان؛ ناشر: آتی‌نگر، 1390، 208 ص.؛ مناسب برای: سوم، چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 1-21-6004-600-978

رایانه

معتمدی، وحید؛ تحقیق و استفاده از اینترنت و شبکه جهانی وب برای دانش پژوهان؛ ناشر: آوای نور، 1390، 136 ص.؛ مناسب برای: معلم/ دانشجویان تربیت معلم؛ شابک: 1-31-5413-600-978

فرسایی، داریوش؛ جعبه‏ی آموزش Microsoft Word 2007)-2010) برای کودکان و نوجوانان؛ ناشر: علوم و فنون/ اسحاق، 1390، 76 ص.؛ مناسب برای: پنجم ابتدایی؛ شابک: 8-34-5271-600-978

فرسایی، داریوش؛ جعبه‏ی آموزش مفاهیم پایه ویندوز XP برای کودکان و نوجوانان؛ ناشر: علوم و فنون/ اسحاق، 1390، 148 ص.؛ مناسب برای: پنجم ابتدایی؛ شابک: 1-33-5221-600-978

ریاضی

آلرتن، مایک؛ 122 نکته‌ ی آموزشی برای تدریس ریاضیات؛ ترجمه: شهرناز بخشعلی‌زاده؛ ناشر: قدیانی، 1390، 192 ص.؛ مناسب برای: معلم/ دانشجویان تربیت معلم؛ شابک: 7-732-536-964-978

برجی اصفهانی، محمد؛ المپیادهای ریاضی آمریکا؛ ناشر: مبتکران/ پیشروان، 1390، 180 ص.؛ مناسب برای: پنجم ابتدایی؛ شابک: 9-1156-07-964-978

ابراهیم‌زاده، هادی؛ آموزش جدول ضرب؛ ناشر: هنر آبی، 1389، 16 ص.؛ مناسب برای: سوم ابتدایی؛ شابک: 9-02-5743-600-978

معتمدی، محمدتقی؛ آموزش ریاضی با رویکرد هوش و خلاقیت پنجم ابتدایی؛ ناشر: آبرنگ، 1390، 136 ص.؛ مناسب برای: پنجم ابتدایی؛ شابک: 4-73-7422-964-978

مهدوی، فرشته؛ تکالیف تلفیقی ریاضی چهارم دبستان شامل : همراه با آزمون‏های تلفیقی و سؤالات تیمز وشیوه‏های مختلف ارزیابی ( خود سنجی - والدین سنجی )؛ ناشر: برترین اندیشه، 1390، 100 ص.؛ مناسب برای: چهارم ابتدایی؛ شابک: 0-49-5275-600-978

رئیسی‌امجد، علیرضا/ شمس، اعظم؛ ریاضی چهارم ابتدایی؛ ناشر: بین‏المللی گاج، 1390، 160 ص.؛ مناسب برای: چهارم ابتدایی؛ شابک: 4-058-158-964-978

خداوردیان، زهره؛ کتاب‌های کار و تمرین ویستای دانا: ریاضی چهارم دبستان؛ ناشر: کانون فرهنگی آموزش، 1390، 156 ص.؛ مناسب برای: چهارم ابتدایی؛ شابک: 6-53-2782-964-978

رئیسی‌امجد، علیرضا/ شمس، اعظم؛ ریاضی سوم ابتدایی؛ ناشر: بین‏المللی گاج، 1390، 164 ص.؛ مناسب برای: سوم ابتدایی؛ شابک: 6-041-158-964-978

؟؛ ریاضیات کانگورو 1و 2؛ ترجمه: بردیا حسام؛ ناشر: فاطمی، 1390، 71 ص.؛ مناسب برای: معلم؛ شابک: 1-640-318-964-978

؟؛ ریاضیات کانگورو 3و4؛ ترجمه: بردیا حسام؛ ناشر: فاطمی/ باشگاه دانش‌پژوهان جوان، 1390، 188 ص.؛ مناسب برای: معلم؛ شابک: 8-641-318-964-978

قادر، سیامک؛ سرگر می‏های خلاق 1؛ شامل 79 سرگرمی خلاقانه؛ ناشر: مبتکران، 1390، 100 ص.؛ مناسب برای: دوم، سوم، چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 5-0854-07-964-978

قادر، سیامک؛ سرگر می‏های خلاق 3؛ شامل 76سرگرمی خلا قا نه جهت افزایش دقت و تمرکز در کودکان ونوجوانان؛ ناشر: مبتکران، 1390، 100 ص.؛ مناسب برای: دوم، سوم، چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 1-0852-07-964-978

قادر، ‌سیامک؛ سرگرمی‌های خلاق 2؛ شامل 79 سرگرمی خلاقانه جهت افزایش دقت و تمرکز در کودکان و نوجوا‌نان؛ ناشر: مبتکران، 1390، 100 ص.؛ مناسب برای: دوم و سوم ابتدایی؛ شابک: 2-0855-07-964-978

قادر، سیامک؛ سرگر‌می‌های خلاق 4؛ شامل 79 سر‌گرمی خلاقانه؛ ناشر: مبتکران، 1390، 96 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 6-0857-07-964-978

قادر، سیامک؛ سرگرمی‌های فکری 4 شامل بیش از 62 سرگرمی خلاقانه جهت افزایش دقت و تمرکز در کودکان؛ ناشر: مبتکران، 1390، 72 ص.؛ مناسب برای: اول و دوم ابتدایی؛ شابک: 8-0853-07-964-978

اسد‌زاده عطاری، هما؛ قصه‌ی باغ ساعت؛ ناشر: اورنگ آفرین، 1390، 12 ص.؛ مناسب برای: اول و دوم ابتدایی؛ شابک: 0-36-5556-600-978

جاهد، محمدرضا و دیگران؛ اندیشه‏ی خادم: کتاب آموزشی- ریاضی سوم دبستان؛ ناشر: مهزیار، 1390، 129 ص.؛ مناسب برای: سوم ابتدایی؛ شابک: 7-16-6075-600-978

حاج نجف، ‌عبدالمهدی/ زیبایی، شهلا؛ اندیشه‌ی خادم: کتاب آموزشی- کار ریاضی پنجم دبستان؛ ناشر: مهزیار، 1390، 164 ص.؛ مناسب برای: پنجم ابتدایی؛ شابک: 2-11-6075-600-978

زیبایی، شهلا/ ملاحی، زهرا؛ اندیشه‌ی خادم: کتاب آموزشی- کار ریاضی چهارم دبستان؛ ناشر: مهزیار، 1390، 141 ص.؛ مناسب برای: چهارم ابتدایی؛ شابک: 5-10-6075-600-978

دارابی، مهرانگیز/ مجیری، نادره؛ کتاب کار ریاضی: ریاضی‌دان کوچک اول دبستان شامل تمرین‌های هماهنگ با کتاب درسی ...؛ ناشر: کانون فرهنگی آموزش، 1390، 112 ص.؛ مناسب برای: اول ابتدایی؛ شابک: 1-534-126-600-978

داودی، خسرو؛ کتاب کار و تمرین ریاضی اول دبستان؛ ناشر: فائق/ مبتکران، 1390، 129 ص.؛ مناسب برای: اول ابتدایی؛ شابک: 5-1240-07-964-978

قادر، سیامک/ برومند، رضا/ حدادمنش، هادی؛ مجموعه سؤالات مسابقات ریاضی کانگورو پنجم ابتدایی و اول راهنمایی ...؛ ناشر: مبتکران/ پیشروان، 1390، 160 ص.؛ مناسب برای: پنجم ابتدایی؛ شابک: 0- 0859-07-964-978

قادر، سیامک؛ مجموعه سؤلات مسابقات ریاضی کانگورو سوم و چهارم ابتدایی ...؛ ناشر: مبتکران/ پیشروان، 1390، 120 ص.؛ مناسب برای: معلم؛ شابک: 3-0861-07-964-978

نجفی، لادن؛ معلم ریاضی پایه‏ی اول دبستان؛ ناشر: کانون گسترش علوم/ موسسه فرهنگی و انتشاراتی مرجع کنکور، 1390، 232 ص.؛ مناسب برای: معلم؛ شابک: 8-615-340-964-978

یغمور، محمدرضا/ حسینیان کاشانی، محمد رضا؛ هوش و خلاقیت ریاضی و پژوهش (پنجم ابتدایی)؛ ناشر: بین‏المللی گاج، 1390، 156 ص.؛ مناسب برای: پنجم ابتدایی؛ شابک: 1-512-158-964-978

زبان‏آموزی

شیخی، مژگان؛ 10 قصه‌ی تصویری از کلیله و دمنه؛ ناشر: قدیانی، 1390، 120 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 4-960-536-964-978

مرادطلب هزاوه، محمدرضا؛ 100گام با تیزهوشان ادبیات فارسی پنجم ابتدایی؛ ناشر: مبتکران/ پیشروان، 1390، 332 ص.؛ مناسب برای: پنجم ابتدایی/ معلم؛ شابک: 0-0990-07-964-978

جوکار، زلیخا؛ املای اول ابتدایی؛ ناشر: بین‏المللی گاج، 1390، 108 ص.؛ مناسب برای: اول ابتدایی؛ شابک: 3-042-158-964-978

فرهادی، گلزار؛ املای شب اول دبستان؛ ناشر: آبرنگ، 1390، 56 ص.؛ مناسب برای: اول ابتدایی؛ شابک: 60-7422-964-978

رووف، علی؛ انشا درس روییدن در خود؛ ناشر: آییژ، 1390، 208 ص.؛ مناسب برای: معلم؛ شابک: 2-274-970-964-978

فرخ‌مهر، حسین؛ انشا و اندیشه‏ی سوم دبستان؛ ناشر: عابد، 1389، 148 ص.؛ مناسب برای: سوم ابتدایی/ معلم؛ شابک: 8-954-364-964-978

سورتیجی اوکرکایی، علی اصغر و کیانی، روح‏الله؛ آماده سازی کودکان برای خواندن و نوشتن در اول دبستان (برنامه‌ی عملی برای رفع مشکلات نوشتاری و دیکته)؛ ناشر: رشد اندیشه/ دانش آفرین، 1390، 100 ص.؛ مناسب برای: اول ابتدایی/ والدین/ معلم؛ شابک: 9-30-2692-964-978

پورحسینی، ساینا؛ ببین، بچین، مثل بساز؛ ناشر: نسل نو اندیش، 1389، 60 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 5-133-236-964-978

واحد تحقیق و پژوهش موسسه‌ی نخبگان دانش پژوه؛ بخوانیم و بنویسیم نخبگان سال پنجم دبستان؛ ناشر: ستوده، 1389، 200 ص.؛ مناسب برای: پنجم ابتدایی/ معلم؛ شابک: 5-50-5003-600-978

شیخی، مژگان؛ قصه‌های تصویری از بوستان: پادشاه خر کُش؛ ناشر: قدیانی، 1390، 12 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 2-894-536-964-978

رامشینی، فرشته؛ داستان‏های پروین اعتصامی: پیرمرد فقیر؛ ناشر: آبشن، 1390، 12 ص.؛ مناسب برای: سوم، چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 8-82-8322-964-978

شیوکومار، کی؛ داستانی از کلیله و دمنه: تدبیر شیر؛ ترجمه: مهران محبوبی؛ ناشر: آبشن، 1390، 12 ص.؛ مناسب برای: دوم، سوم، چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 7-76-8322-964-978

واثقی، بهروز؛ قصه‌های سرزمین من (ادبیات کهن پارسی): ثروت دردناک؛ ناشر: ابوعطا، 1389، 24 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 0-104-170-964-978

شیخی، مژگان؛ قصه‌های تصویری از بوستان: جوان بخشنده؛ ناشر: قدیانی، 1390، 12 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 3-897-536-964-978

شیخی، مژگان؛ قصه‌های تصویری از کلیله و دمنه: چشمه‌ای که مال ماه بود؛ ناشر: قدیانی، 1390، 12 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 8-850-536-964-978

شیخی، مژگان؛ قصه‌های تصویری از بوستان: حاتم طایی و مامور حاکم؛ ناشر: قدیانی، 1390، 12 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 5-893-536-964-978

خانجانی، علی؛ حرف‌آباد؛ ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1389، 40 ص.؛ مناسب برای: اول و دوم ابتدایی؛ شابک: 4-570-391-964-978

شیخی، مژگان؛ قصه‌های تصویری از کلیله و دمنه: خانم کلاغه و مار سیاه؛ ناشر: قدیانی، 1390، 12 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 5-848-536-964-978

شیخی، مژگان؛ قصه‌های تصویری از بوستان: خسیس و سکه‌هایش؛ ناشر: قدیانی، 1390، 12 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 9-895-536-964-978

گروه مولفین؛ خواندن و فهمیدن: کتاب کار برای پایه‏ی اول و دوم دبستان؛ ترجمه: مریم نوزرآدان؛ ناشر: طراحان ایماژ، 1390، 48 ص.؛ مناسب برای: اول و دوم ابتدایی؛ شابک: 7-03-6158-600-978

شیخی، مژگان؛ قصه‏های تصویری از بوستان: دارا و ندار؛ ناشر: قدیانی، 1390، 12 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 6-896-536-964-978

شیخی، مژگان؛ قصه‌های تصویری از کلیله و دمنه: درختی که حرف می‌زد؛ ناشر: قدیانی، 1390، 12 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 2-849-536-964-978

شیخی، مژگان؛ قصه‌های تصویری از گلستان: درویش طمع‌کار؛ ناشر: قدیانی، 1390، 12 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 4-887-536-964-978

شیخی، مژگان؛ قصه‏های تصویری از کلیله و دمنه: دوستی شیر و شتر؛ ناشر: قدیانی، 1390، 12 ص.؛ مناسب برای: سوم، چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 7-857-536-964-978

هفت برادران، ‌داریوش؛ دیکته‏ی شب اول دبستان بر اساس ارزش‏یابی کیفی توصیفی؛ ناشر: داریوش هفت برادران، 1390، 112 ص.؛ مناسب برای: اول ابتدایی؛ شابک: 3-7737-04-964-978

یوسف‌زاده، ناهید؛ داستان‏های شاهنامه‌ی فردوسی: رخش و رستم؛ ناشر: عروج اندیشه، 1390، 16 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 0-258-163-964-978

یوسف‌زاده، ناهید؛ داستان‌های شاهنامه‌ی فردوسی: رستم و سهراب؛ ناشر: عروج اندیشه، 1390، 16 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 7-259-163-964-978

فتاحی، حسین؛ قصه‌های تصویری از شاهنامه: رستم و کوه سپند؛ ناشر: قدیانی، 1390، 12 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 3-657-536-964-978

شیخی، مژگان؛ قصه‌های تصویری از بوستان: روباه بی‌دست و پا؛ ناشر: قدیانی، 1390، 12 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 8-892-536-964-978

ولایی، علی‏اکبر؛ روزی روزگاری دوستی؛ ناشر: منادی تربیت، 1389، 44 ص.؛ مناسب برای: پنجم ابتدایی؛ شابک: 6-725-348-964-978

شیخی، مژگان؛ قصه‌های تصویری از کلیله و دمنه: زبرا و دوستانش؛ ناشر: قدیانی، 1390، 12 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 9-853-536-964-978

فرخ‌مهر، حسین؛ زنگ انشا‌ی چهارم و پنجم دبستان؛ ناشر: عابد، 1389، 227 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی/ معلم؛ شابک: 1-953-364-964-978

شیخی، مژگان؛ قصه‌های تصویری از گلستان: سفر دور و دراز؛ ناشر: قدیانی، 1390، 12 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 8-889-536-964-978

واثقی، بهروز؛ قصه‌های سرزمین من (ادبیات کهن پارسی ): سوپ طوطی؛ ناشر: ابوعطا، 1389، 24 ص.؛ مناسب برای: سوم، چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 7-105-170-964-978

فتاحی، حسین؛ قصه‏های تصویری از شاهنامه: سوگ سیاوش؛ ناشر: قدیانی، 1390، 12 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 7-659-536-964-978

شفیعی، مجید؛ شاهزاده‌ی بابل؛ ناشر: منادی تربیت، 1389، 24 ص.؛ مناسب برای: پنجم ابتدایی؛ شابک: 8-789-348-964-978

شیخی، مژگان؛ قصه‌های تصویری از گلستان: شاهزاده‏ی کوتاه قد؛ ناشر: قدیانی، 1390، 12 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 0-885-536-964-978

واثقی، بهروز؛ قصه‌های سرزمین من (ادبیات کهن پارسی): شغالی که طاووس شد؛ ناشر: ابوعطا، 1389، 24 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 3-103-170-964-978

یوسفی، محمدرضا؛ شگرد پهلوانان 8؛ ناشر: به‌نشر، 1389، 24 ص.؛ مناسب برای: سوم و چهارم ابتدایی؛ شابک: 0-1534-02-964-978

شیخی، مژگان؛ قصه‌های تصویری از کلیه و دمنه: شیر و خرگوش دم‌سیاه؛ ناشر: قدیانی، 1390، 12 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 6-854-536-964-978

واثقی، بهروز؛ قصه‌های سرزمین من (ادبیات کهن پارسی ): طعمه‌ی شکارچی؛ ناشر: ابوعطا، 1390، 24 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 7-118-170-964-978

شیخی، مژگان؛ قصه‌های تصویری از گلستان: غلام دریا ندیده؛ ناشر: قدیانی، 1390، 12 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 3-884-536-964-978

معدنی، نادره؛ فارسی اول ابتدایی (بر اساس کتاب بخوانیم و بنویسیم)؛ ناشر: بین‏المللی گاج، 1390، 192 ص.؛ مناسب برای: اول ابتدایی؛ شابک: 7-70-9909-964-978

استادهاشمی، منیره؛ فارسی پنجم ابتدایی؛ ناشر: بین‏المللی گاج، 1390، 136 ص.؛ مناسب برای: پنجم ابتدایی؛ شابک: 5-32-9909-964-978

واثقی، بهروز؛ قصه‌های سرزمین من (ادبیات کهن پارسی ): فرار دسته جمعی؛ ناشر: ابوعطا، 1390، 24 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 8-124-170-964-978

شیخی، مژگان؛ قصه‏های تصویری از بوستان؛ ناشر: قدیانی، 1390، 72 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 0-898-536-964-978

شیخی، مژگان؛ قصه‏ی تصویری از گلستان؛ ناشر: قدیانی، 1390، 72 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 4-890-536-964-978

عبدی، پروین؛ کتاب املای کلاس اول من (بر اساس معیار‌های ارزش‏یابی توصیفی)؛ ناشر: دانش آفرین/ رشد اندیشه، 1390، 88 ص.؛ مناسب برای: اول ابتدایی/ معلم؛ شابک: 4-80-7035-964-978

مقبلی مهنی، معصومه؛ کتاب کار بخوانیم و بنویسیم پایه‏ی اول ...؛ ناشر: خدمات فرهنگی کرمان، 1390، 150 ص.؛ مناسب برای: اول ابتدایی؛ شابک: 1-81-2960-964-978

گیتی‌نژاد، زهرا؛ کتاب کار بخوانیم و بنویسیم پنجم دبستان؛ ناشر: سایه سخن، 1390، 96 ص.؛ مناسب برای: پنجم ابتدایی؛ شابک: 2-05-6304-600-978

والایی، علی‌اکبر؛ کوه بخشنده‌ی زندگی؛ ناشر: منادی تربیت، 1389، 52 ص.؛ مناسب برای: پنجم ابتدایی؛ شابک: 2-723-348-964-978

فتاحی، حسین؛ قصه‏های تصویری از شاهنامه: کیخسرو؛ ناشر: قدیانی، 1390، 12 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 0-658-536-964-978

صفاری، زهرا؛ گرامی؛ ناشر: نسل نو اندیش، 1389، 28 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 3-067-236-964-978

شیخی، مژگان؛ قصه‌های تصویری از کلیله و دمنه: لاک‌پشتی در آسمان؛ ناشر: قدیانی، 1390، 12 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 3-855-536-964-978

شیخی، مژگان؛ قصه‌های تصویری از کلیله و دمنه: ماهی‌خوار حیله‌گر، ماهی‌های خوش‌باور؛ ناشر: قدیانی، 1390، 12 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 0-858-536-964-978

شیخی، مژگان؛ قصه‌های تصویری از کلیله و دمنه: مرد جهانگرد، مار خط‌خطی؛ ناشر: قدیانی، 1390، 12 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 2-852-536-964-978

رامشینی، فرشته؛ داستان‌های پروین اعتصامی: مورچه و حضرت سلیمان؛ ناشر: آبشن، 1390، 12 ص.؛ مناسب برای: سوم و چهارم ابتدایی؛ شابک: 4-80-8322-964-978

رامشینی، فرشته؛ داستان‏های پروین اعتصامی: مورچه و فیل؛ ناشر: آبشن، 1390، 12 ص.؛ مناسب برای: دوم و سوم ابتدایی؛ شابک: 8-78-8322-964-978

شیخی، مژگان؛ قصه‌های تصویری از کلیله و دمنه: موشی که دختر شد؛ ناشر: قدیانی، 1390، 12 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 5-851-536-964-978

رحیمی‌نژاد، ویدا؛ می‌خواهم بنویسم از جمله به پاراگراف؛ ناشر: رهنما، 1390، 108 ص.؛ مناسب برای: معلم/ دانشجویان تربیت معلم؛ شابک: 1-499-367-964-978

شیخی، مژگان؛ قصه‌های تصویری از گلستان: نگهبان جوان؛ ناشر: قدیانی، 1390، 12 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 7-886-536-964-978

علوم تجربی

آرچر، شارون؛ 100 نکته‌ی آموزشی برای تدریس علوم؛ ترجمه: مهشید عراقچی؛ ناشر: قدیانی، 1390، 192 ص.؛ مناسب برای: معلم؛ شابک: 1-734-536-964-978

آکسلید، کریس؛ ماشین‌های بسیار مفید: اهرم‌ها؛ ترجمه: احسان کاظم/ حمیدرضا غلامرضایی؛ ناشر: نسل نو اندیش، 1390، 32 ص.؛ مناسب برای: پنجم ابتدایی؛ شابک: 4-143-236-964-978

حسینی رباطی، فاطمه؛ آزمایشگاه علوم پنجم ابتدایی؛ ناشر: بین‏المللی گاج، 1390، 108 ص.؛ مناسب برای: پنجم ابتدایی؛ شابک: 4-438-158-964-978

گلرسن، روت؛ باهوش‌ها: آزمایش‌هایی درباره‌ی تکنولوژی؛ ترجمه: ملیحه شکوهی؛ ناشر: نغمه نو‌اندیش، 1389، 48 ص.؛ مناسب برای: سوم، چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 5-94-8676-964-978

گلرسن، روت؛ باهوش‌ها: آزمایش‌هایی درباره‌ی رنگ‌ها؛ ترجمه: ملیحه شکوهی؛ ناشر: نغمه نو‌اندیش، 1389، 48 ص.؛ مناسب برای: سوم، چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 9-96-8676-964-978

گلرسن، روت؛ باهوش‌ها: آزمایش‌هایی درباره‌ی ضربه‌ها و صدا‌ها؛ ترجمه: ملیحه شکوهی؛ ناشر: نغمه نو‌اندیش، 1389، 48 ص.؛ مناسب برای: دوم ابتدایی؛ شابک: 2-95-8676-964-978

گلرسن، روت؛ باهوش‌ها: آزمایش‌هایی درباره‌ی محیط زیست؛ ترجمه: ملیحه شکوهی؛ ناشر: نغمه نو‌اندیش، 1389، 48 ص.؛ مناسب برای: دوم و سوم ابتدایی؛ شابک: 6-97-8676-964-978

گلرسن، روت؛ باهوش‌ها: آزمایش‌هایی درباره‌ی نور و سایه؛ ترجمه: ملیحه شکوهی؛ ناشر: نغمه نو‌اندیش، 1389، 48 ص.؛ مناسب برای: دوم، سوم و چهارم ابتدایی؛ شابک: 8-93-8676-964-978

مینادر، جکی؛ آشنایی با بدن انسان برای کو دکان؛ ترجمه: حسن سالاری؛ ناشر: نوای مدرسه، 1389، 120 ص.؛ مناسب برای: دوم، سوم و چهارم ابتدایی؛ شابک: 5-96-2874-964-978

فروتنی، علی‌اکبر؛ آنچه باید از سلامت دهان و دندان بدانید؛ ناشر: شایان نمودار، 1390، 220 ص.؛ مناسب برای: معلم/ والدین؛ شابک: 2-083-237-964-978

مورگان، سالی؛ حفظ محیط زیست: باران اسیدی؛ ترجمه: محمد رضا داهی؛ ناشر: فنی ایران، 1390، 24 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 5-297-389-964-978

اسمالمن، کلر؛ بدن تو چه‌طور کار می‌کند؟؛ ترجمه: مهری امیرزادگان؛ ناشر: شباهنگ، 1390، 33 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 1-014-130-600-978

هیئت تحریریه؛ دایرة‌المعارف علمی تصویری کودکان: پرندگان: آشنایی با پرندگان همراه با تصاویری جذاب؛ ناشر: براق/ جامعة‌القرآن‌الکریم، 1390، 16 ص.؛ مناسب برای: دوم و سوم ابتدایی؛ شابک: 3-334-192-964-978

کاولی، جودی؛ سلامت جسمی کودکان: پوست من؛ ترجمه: سعیده عاقلتر؛ ناشر: عروج اندیشه، 1390، 16 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم و سوم ابتدایی؛ شابک: 8-335-163-964-978

آکسلید، کریس؛ ماشین‌های بسیار مفید: پیچ‌ها؛ ترجمه: احسان کاظم/ حمیدرضا غلامرضایی؛ ناشر: نسل نو اندیش، 1390، 32 ص.؛ مناسب برای: پنجم ابتدایی؛ شابک: 5-146-236-964-978

مظاهری، سمانه؛ تفریح و فعالیت‌های علمی زیست‌شناسی؛ ناشر: شورا، 1390، 44 ص.؛ مناسب برای: پنجم ابتدایی؛ شابک: 5-75-7890-964-978

آکسلید، کریس؛ ماشین‌های بسیار مفید: چرخ ها؛ ترجمه: احسان کاظم/ حمیدرضا غلامرضایی؛ ناشر: نسل نو اندیش، 1390، 32 ص.؛ مناسب برای: پنجم ابتدایی؛ شابک: 1-144-236-964-978

کوالی، جوی؛ سلامت جسمی کودکان: چشم‌ها و گوش‌ها؛ ترجمه: سعیده عاقلتر؛ ناشر: عروج اندیشه، 1390، 16 ص.؛ مناسب برای: اول و دوم ابتدایی؛ شابک: 7-332-163-964-978

هیئت تحریریه؛ دایرةالمعارف علمی تصویری کودکان: حیوانات اهلی: آشنایی با حیوانات اهلی همراه با تصاویری جذاب؛ ناشر: براق/ جامعة‌القرآن‌الکریم، 1390، 16 ص.؛ مناسب برای: اول ابتدایی؛ شابک: 6-333-192-964-978

طباطبائی، افسانه؛ بگرد و پیدا کن: حیوانات وحشی؛ ناشر: چکه/ شهر قلم، 1390، 16 ص.؛ مناسب برای: اول و دوم ابتدایی؛ شابک: 8-78-5935-600-978

هیئت تحریریه؛ دایرةالمعارف علمی تصویری کودکان: حیوانات وحشی: آشنایی با حیوانات وحشی همراه با تصاویری جذاب؛ ناشر: براق/ جامعة‌القرآن‌الکریم، 1390، 16 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم و سوم ابتدایی؛ شابک: 9-322-192-964-978

کوالی، جودی؛ سلامت جسمی کودکان: خواب؛ ترجمه: سعیده عاقلتر؛ ناشر: عروج اندیشه، 1390، 16 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم و سوم ابتدایی؛ شابک: 9-338-163-964-978

زایک، دینا؛ دانستنی‌های زمین برای کودکان و نوجوانان همراه با آزمایشهای کاربردی؛ ترجمه: حمیده محمدی؛ ناشر: جوان امروز، 1390، 130 ص.؛ مناسب برای: پنجم ابتدایی؛ شابک: 2-30-7258-964-978

گانزی، کریستین؛ دانستنی‌هایی درباره‏ی جانوران منقرض شده و در معرض خطر انقراض؛ ترجمه: فاطمه قبولی‌درافشان؛ ناشر: به‌نشر، 1390، 32 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 3-1489-02-964-978

لولین، کلر؛ دانستنی‌هایی درباره‏ی حشرات؛ ترجمه: محمدرضا رستگار مقدم؛ ناشر: به‌نشر، 1390، 32 ص.؛ مناسب برای: سوم، چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 0-1493-02-964-978

گراهام، ایان؛ دانستنی‌هایی درباره‏ی فضاپیماها؛ ترجمه: سعیده عاقلتر؛ ناشر: به‌نشر، 1390، 32 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 6-1488-02-964-978

لولین، کلر؛ دانستنی‌هایی درباره‏ی کوسه‌ها؛ ترجمه: مائده شادمهر؛ ناشر: به‌نشر، 1390، 32 ص.؛ مناسب برای: سوم، چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 6-1491-02-964-978

گراهام، ایان؛ دانستنی‌هایی درباره‏ی ماه؛ ترجمه: سپیده ایزدی؛ ناشر: به‌نشر، 1390، 32 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 7-1494-02-964-978

گاف، جکی؛ دایرةالمعارف مصور گیاهان؛ ترجمه: ریحانه آتش‌افروز/ سمیه کریم‌دادیان؛ ناشر: عروج اندیشه، 1390، 64 ص.؛ مناسب برای: سوم، چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 7-316-163-964-978

جاونا، جان؛ حفظ محیط زیست: در سیاره‌ی ما چه خبر است؟؛ ترجمه: هایده کروبی؛ ناشر: فنی ایران، 1390، 24 ص.؛ مناسب برای: سوم، چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 1-336-389-964-978

کوالی، جوی؛ سلامت جسمی کودکان: دندان؛ ترجمه: سعیده عاقلتر؛ ناشر: عروج اندیشه، 1390، 16 ص.؛ مناسب برای: اول و دوم ابتدایی؛ شابک: 6-339-163-964-978

رابینسون، رابرت؛ رفتن به دندان پزشکی؛ ترجمه: شقایق خوش‌نشین؛ ناشر: چکه/ شهر قلم، 1390، 24 ص.؛ مناسب برای: اول و دوم ابتدایی؛ شابک: 1-71-2970-964-978

کوالی، جودی؛ سلامت جسمی کودکان: سالم بمانیم؛ ترجمه: سعیده عاقلتر؛ ناشر: عروج اندیشه، 1390، 16 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم و سوم ابتدایی؛ شابک: 1-334-163-964-978

آکسلید، کریس؛ ماشین‌های بسیار مفید: سطح‏های شیب دار و گوه ها؛ ترجمه: احسان کاظم/ حمیدرضا غلامرضایی؛ ناشر: نسل نو اندیش، 1390، 32 ص.؛ مناسب برای: پنجم ابتدایی؛ شابک: 8-145-236-964-978

لاو، کری/ استامپ، کارولین/ مورگان، بن؛ دایرة‌المعارف من درباره‌ی: علوم؛ ترجمه: حسین الوندی/ احمد احمدی/ ثریا حق‌پرست فروحی؛ ناشر: محراب قلم، 1390، 128 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 2-387-103-600-978

خلیل‌زاده، مصطفی؛ علوم چهارم ابتدایی؛ ناشر: بین‏المللی گاج، 1390، 144 ص.؛ مناسب برای: چهارم ابتدایی؛ شابک: 2-59-9909-964-978

خلیل‌زاده، مصطفی؛ علوم سوم ابتدایی؛ ناشر: بین‏المللی گاج، 1390، 120 ص.؛ مناسب برای: سوم ابتدایی؛ شابک: 8-047-158-964-978

خلیل‌زاده، مصطفی؛ علوم کار پنجم ابتدایی؛ ناشر: بین‏المللی گاج، 1390، 144 ص.؛ مناسب برای: پنجم ابتدایی؛ شابک: 2-46-9909-964-978

کوالی، جودی؛ سلامت جسمی کودکان: غذا؛ ترجمه: سعیده عاقلتر؛ ناشر: عروج اندیشه، 1390، 16 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم و سوم ابتدایی؛ شابک: 4-333-163-964-978

وایت‌ هاوس، پاتریشیا؛ فعالیت‌های حیوانات: (مجموعه‏ی 6 جلدی)؛ ترجمه: مجید عمیق؛ ناشر: قدیانی، 1390، 144 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم و سوم ابتدایی؛ شابک: 6-544-536-964-978

بریجمن، راجر فرانسیس؛ دایرة‌المعارف من درباره‌ی: فناوری؛ ترجمه: احسان کاظم، حمیدرضا غلامرضایی؛ ناشر: محراب قلم، 1390، 124 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 7-366-103-600-978

آکسلید، کریس؛ ماشین‌های بسیار مفید: قرقره‌ها؛ ترجمه: احسان کاظم/ حمیدرضا غلامرضایی؛ ناشر: نسل نو اندیش، 1390، 32 ص.؛ مناسب برای: پنجم ابتدایی؛ شابک: 2-147-236-964-978

مظلوم شایان، مهدی؛ کتاب کار بسته‌ی مدیریت کلاسی، علوم تجربی پنجم دبستان؛ ناشر: مرآت دانش، 1390، 256 ص.؛ مناسب برای: پنجم ابتدایی؛ شابک: 1-218-125-600-978

وایت هاوس، پاتریشیا؛ فعالیت‏های حیوانات: کدام یکی‌ها می‌توانند بپرند؟؛ ترجمه: مجید عمیق؛ ناشر: قدیانی، 1390، 24 ص.؛ مناسب برای: اول ابتدایی؛ شابک: 2-539-536-964-978

وایت هاوس، پاتریشیا؛ فعالیت‌های حیوانات: کدام یکی‌ها می‌توانند بدوند؟؛ ترجمه: مجید عمیق؛ ناشر: قدیانی، 1390، 24 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم، سوم و چهارم ابتدایی؛ شابک: 5-541-536-964-978

وایت هاوس، پاتریشیا؛ فعالیت‌های حیوانات: کدام یکی‌ها می‌توانند بسازند؟؛ ترجمه: مجید عمیق؛ ناشر: قدیانی، 1390، 24 ص.؛ مناسب برای: اول ابتدایی؛ شابک: 9-543-536-964-978

وایت هاوس، پاتریشیا؛ فعالیت‏های حیوانات: کدام یکی‌ها می‌توانند شنا کنند؟؛ ترجمه: مجید عمیق؛ ناشر: قدیانی، 1390، 24 ص.؛ مناسب برای: اول ابتدایی؛ شابک: 5-538-536-964-978

سیمن، رزی سوتو؛ کشف فصل‌های سال: کشف بهار (بهار محور یادگیری) آموزش علوم از راه سرگرمی (به روش اکتشافی و مشارکت فعال) برای کودکان ...؛ ترجمه: حسن نصیرنیا؛ ناشر: مدرسه، 1390، 59 ص.؛ مناسب برای: اول ابتدایی؛ شابک: 1-0343-08-964-978

سیمن، رزی سوتو؛ کشف فصل‌های سال: کشف پاییز (پاییز محور یادگیری) آموزش علوم از راه سرگرمی (به روش اکتشافی و مشارکت فعال)؛ ترجمه: حسن نصیرنیا؛ ناشر: مدرسه، 1390، 51 ص.؛ مناسب برای: اول ابتدایی؛ شابک: 5-0345-08-964-978

سیمن، رزی سوتو؛ کشف فصل‌های سال: کشف تابستان (تابستان محور یادگیری) آموزش علوم از راه سرگرمی (به روش اکتشافی و مشارکت فعال) برای کودکان ....؛ ترجمه: حسن نصیرنیا؛ ناشر: مدرسه، 1390، 55 ص.؛ مناسب برای: اول ابتدایی؛ شابک: 8-0344-08-964-978

سیمن، رزی سوتو؛ کشف فصل‌های سال: کشف زمستان (زمستان محور یادگیری) آموزش علوم از راه سرگرمی (به روش اکتشافی و مشارکت فعال) برای کودکان ....؛ ترجمه: حسن نصیرنیا؛ ناشر: مدرسه، 1390، 52 ص.؛ مناسب برای: اول ابتدایی؛ شابک: 2-0346-08-964-978

وارینگ، جف؛ گربه‌ی کنجکاو و پرنده : کتابی درباره‌ی الکتریسیته؛ ترجمه: رضوانه سیدعلی؛ ناشر: مدرسه، 1389، 32 ص.؛ مناسب برای: سوم ابتدایی؛ شابک: 9-0280-08-964-978

وردریک، ‌الیزابت؛ مهارت‌های اجتماعی در کودکان: میکروب‌ها برای پخش کردن نیستند!؛ ترجمه: افسانه طباطبائی؛ ناشر: چکه/ شهر قلم، 1390، 36 ص.؛ مناسب برای: اول ابتدایی؛ شابک: 2-59-5935-600-978

علوم تجربی/ ریاضی

بیس، گرم؛ حفظ محیط زیست: آب چال: (درباره‌ی اهمیت آب)؛ ترجمه: فواد نظیری؛ ناشر: فنی ایران، 1390، 32 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم و سوم ابتدایی؛ شابک: 6-345-389-964-978

نوری، علاء/ داودی، خسرو؛ بهتر بیاموزیم علوم و ریاضی سال پنجم ابتدایی: بر اساس پرسش‌های آزمون بین‌المللی علوم و ریاضی؛ ناشر: شورا، 1390، 136 ص.؛ مناسب برای: پنجم ابتدایی؛ شابک: 4-69-7890-964-978

نوری، علاء و داودی، خسرو؛ بهتر بیاموزیم علوم و ریاضی سال سوم ابتدایی: بر اساس پرسش‌های آزمون بین‌المللی علوم و ریاضی؛ ناشر: شورا، 1390، 136 ص.؛ مناسب برای: سوم ابتدایی؛ شابک: 0-67-7890-964-978

علوم تربیتی

مجدفر، مرتضی و دیگران؛ 222 نکته برای پدران و مادران‌: راهنمایی برای یادگیری اثربخش، آموزش و آزمون‌های فرزندان؛ ناشر: امرود، 1389، 108 ص.؛ مناسب برای: والدین؛ شابک: 6-36-5327-600-978

مجدفر، مرتضی و دیگران؛ 222 نکته‌ی کاربردی برای آشنایی پدران و مادران با ویژگی‌های آموزش در یایه‏ی اول ابتدایی؛ ناشر: امرود، 1390، 156 ص.؛ مناسب برای: والدین؛ شابک: 3-66-5327-600-978

براون، سالی؛ 500 نکته برای معلمان؛ ترجمه: سعید خاکسار؛ ناشر: موزون، 1390، 176 ص.؛ مناسب برای: معلم؛ شابک: 5-4-91138-964-978

ولی‌زاده، ماهان؛ داستان‌های روانشناختی: اتوبوس دیوها؛ ناشر: بافرزندان، 1389، 16 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 2-73-7369-964-978

یوسفی، حمیدرضا؛ ارزش‏یابی توصیفی؛ ناشر: کالج برتر، 1390، 150 ص.؛ مناسب برای: معلم؛ شابک: 8-8-90072-600-978

ولی‌زاده، ماهان؛ داستان‌های روانشناختی: اولین شکلات نارگیلی؛ ناشر: بافرزندان، 1389، 16 ص.؛ مناسب برای: سوم، چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 8-71-7369-964-978

وارتنبرگ، توماس ای؛ ایده‌های بزرگ برای بچه‌های کوچک؛ ترجمه: نسرین ابراهیمی لوبه؛ ناشر: شهر تاش، 1390، 159 ص.؛ مناسب برای: معلم؛ شابک: 2-38-8282-964-978

؟؛ آزمون‌های تعیین ضریب هوشی I.Q؛ ترجمه: محمودی، نرگس؛ ناشر: خیام آزمون، 1390، 80 ص.؛ مناسب برای: مشاور/ دانشجویان تربیت معلم؛ شابک: 9-23-5566-600-978

قربانی، علیرضا و دیگران؛ آزمون‌های روانشناختی کودکان- تعیین ضریب هوشی کودکان I.Q تعیین شخصییت کودکان؛ ناشر: خیام آزمون/ تیز هوشان برتر، 1390، 80 ص.؛ مناسب برای: مشاور/ دانشجویان تربیت معلم؛ شابک: 1-29-5566-600-978

کریمی، عبدالعظیم؛ آسیب‌شناسی آموزش خلاقیت: چگونه خلاق‌پروری نکنیم!؛ ناشر: منادی تربیت، 1390، 204 ص.؛ مناسب برای: معلم/ مدیر/ دانشجویان تربیت معلم؛ شابک: 2-835-348-964-978

حاجی‌اسحاق، سهیلا؛ آموزش راه‌های یادگیری؛ ناشر: کورش چاپ، 1390، 274 ص.؛ مناسب برای: معلم/ دانشجویان تربیت معلم؛ شابک: 5-31-5022-600-978

محسن‌پور، بهرام؛ آموزش و پرورش تطبیقی (مبانی، اصول و روشها)؛ ناشر: سمت، 1389، 104 ص.؛ مناسب برای: دانشجویان تربیت معلم؛ شابک: 7-466-530-964-978

آتش پور، سید حمید و کاظمی، احسان؛ آموزش هوش هیجانی به کودکان (راهنمای والدین و مربیان)؛ ناشر: ابوعطا، 1390، 120 ص.؛ مناسب برای: معلم/ والدین/ مشاور/ دانشجویان تربیت معلم؛ شابک: 3-116-170-964-978

پلامر، دبورا؛ بازی‌های کنترل خشم برای کودکان؛ ترجمه: امیر جهانیان نجف‌آبادی/ حدیث ایمانی؛ ناشر: کیاراد، 1390، 220 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم ابتدایی/ معلم؛ شابک: 8-55-5685-600-978

قربانی، قربانعلی؛ به یاد داشته باشیم؛ ناشر: دانش آفرین، 1390، 208 ص.؛ مناسب برای: معلم/ والدین/ مدیر؛ شابک: 0-91-7035-964-978

مجدفر، مرتضی؛ بید پا در کلاس درس: بازی‏ها، ‌فعالیت‏ها و پژوهش‏های خلاقیت محور بر مبنای تمثیل‏ها و افسانه‌های کلیه و دمنه برای توسعه سواد خواندن در میان دانش‌اموزان دبستانی؛ ناشر: امرود، 1390، 112 ص.؛ مناسب برای: دوم، سوم، چهارم و پنجم ابتدایی/ معلم/ والدین؛ شابک: 5-59-5327-600-978

شارپ، آن مارگرات و اسپلیتر، لورنس جوزف؛ بیمارستان عروسک‌ها همراه با کتاب راهنمای معلم «با دنیای من آشنا شوید»: کندو کاوهای فلسفی برای کودکان دوره‌ی پیش‌دبستان و سال‌های اول دوره‌ی ابتدایی؛ ترجمه: فاطمه رنجبران/ مانا پار؛ ناشر: شهر تاش، 1390، 120 ص.؛ مناسب برای: اول و دوم ابتدایی؛ شابک: 4-18-8282-964-978

فابر، آدل؛ پدر و مادر مرا بفهمید: چگونه به کودکمان گوش کنیم، چگونه با او صحبت کنیم؛ ترجمه: فاطمه‏سادات موسوی؛ ناشر: ما و شما، 1390، 294 ص.؛ مناسب برای: والدین؛ شابک: 0-72-8875-964-978

بریستو، بووی. دارل؛ پنیر تو را من جا به جا کردم؛ ترجمه: سعید خاکسار؛ ناشر: موزون، 1389، 124 ص.؛ مناسب برای: مدیر؛ شابک: 3-8-91138-964-9783

جانسون، اسپنسر؛ پنیر مرا کی جا به جا کرد؟؛ ترجمه: سعید خاکسار؛ ناشر: موزون، 1389، 76 ص.؛ مناسب برای: مدیر؛ شابک: 9-04-8754-964-978

سیدناصری، فهیمه؛ پیچ در پیچ 3  : مازهای آموزشی جهت تقویت هوش؛ ناشر: ذکر، 1389، 24 ص.؛ مناسب برای: دوم، سوم و چهارم ابتدایی؛ شابک: 3-248-307-964-978

سیدناصری، فهیمه؛ پیچ در پیچ 4   : مازهای آموزشی جهت تقویت هوش؛ ناشر: ذکر، 1389، 24 ص.؛ مناسب برای: دوم، سوم و چهارم ابتدایی؛ شابک: 0-249-307-964-978

وگریف، روپرت؛ تفکر و یادگیری با فاوا: کاربرد کامپیوتر در افزایش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره‏ی ابتدایی؛ ترجمه: علی میرزابیگی/ قدرت‌الله کولایی؛ ناشر: آییژ، 1389، 200 ص.؛ مناسب برای: معلم/ دانشجویان تربیت معلم؛ شابک: 6-218-970-964-978

میرشفیعی‌لنگری، داود؛ تکلیف شب؟؟؟؟!!! در دوره‌ی ابتدایی؛ ناشر: رشد اندیشه/ دانش آفرین، 1390، 224 ص.؛ مناسب برای: معلم/ دانشجویان تربیت معلم/ والدین؛ شابک: 2-26-2692-964-978

آقازده، محرم؛ تکنولوژی آموزشی (بر پایه رویکرد ساخت‌گرایی)؛ ناشر: آییژ، 1390، 240 ص.؛ مناسب برای: معلم/ مدیر/ دانشجویان تربیت معلم؛ شابک: 1-297-970-964-978

مرکز فرهنگی آسیا و اقیانوسیه یونسکو؛ تکنولوژی آموزشی راهنمای تولید مواد آموزشی؛ ترجمه: محرم آقازاده؛ ناشر: آییژ/ من گرافیک، 1390، 152 ص.؛ مناسب برای: معلم/ مدیر/ دانشجویان تربیت معلم؛ شابک: 8-300-970-964-978

شاپیرو، لارنس؛ تمرین ایجاد آرامش وکاهش فشارهای روانی برای کودکان؛ ترجمه: لیلا شریفی؛ ناشر: اندیشه معاصر، 1390، 158 ص.؛ مناسب برای: معلم/ والدین/ مشاور؛ شابک: 0-05-5996-600-978

هرتن، کرک؛ توان بخشی و آموزش و پرورش دانش‌آموزان آسیب دیده‌ی بینایی در مدارس عادی؛ ترجمه: عباس میکانی؛ ناشر: آوای نور، 1389، 160 ص.؛ مناسب برای: معلم؛ شابک: 8-29-5413-600-978

ولی‌زاده، ماهان؛ داستان‌های روانشناختی: جنابعالی کی هستید؟؛ ناشر: بافرزندان، 1389، 16 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 5-27-7369-964-978

ولی‌زاده، ماهان؛ داستان‌های روانشناختی: جنگ‌های خنده‌دار !؛ ناشر: بافرزندان، 1389، 16 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 1-70-7369-964-978

فضلی، رخسار؛ چرا بچه‌ها مدرسه‌ را دوست ندارند؟؛ ناشر: کورش چاپ، 1389، 170 ص.؛ مناسب برای: معلم/ مشاور/ دانشجویان تربیت معلم؛ شابک: 3-19-5022-600-978

تایزش، ساندرا؛ چگونه با کودک خود بازی کنیم؟؛ ترجمه: سیامک رضا‌مهجور؛ ناشر: ساسان، 1388، 144 ص.؛ مناسب برای: والدین؛ شابک: 6-04-6616-964-978

اورنگ، طوبا؛ حسود هرگز نیاسود؛ ناشر: اورنگ آفرین، 1390، 20 ص.؛ مناسب برای: سوم، چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 7-40-5556-600-978

میکانی، عباس؛ خلاقیت و تفکر (روان‏شناسی و آموزش و پرورش کودکان تیزهوش و خلاق)؛ ناشر: آوای نور، 1389، 256 ص.؛ مناسب برای: معلم/ هنرآموز/ دانشجویان تربیت معلم؛ شابک: 0-09-5413-600-978

تورانی، حیدر؛ درآمدی بر: مدیریت فرایندمدار در مدرسه؛ ناشر: تزکیه، 1390، 216 ص.؛ مناسب برای: معلم/ مدیر/ دانشجویان تربیت معلم؛ شابک: 8-40-6771-964

اورنگ، طوبا؛ دروغ‌ کوچولویی که بزرگ شد؛ ناشر: اورنگ آفرین، 1390، 16 ص.؛ مناسب برای: دوم، سوم، چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 3-35-5556-600-978

تمپلر، ریچارد؛ دیگه پنیر نمی خوام از این تله نجاتم بدین؛ ترجمه: سعید خاکسار؛ ناشر: موزون، 1389، 160 ص.؛ مناسب برای: مدیر؛ شابک: 7-08-8754-964-978

واعظی، منوچهر و قائمی، فرنگیس؛ راهکار شناخت فرزند تیزهوش؛ ناشر: آوای دانش گستر، 1390، 64 ص.؛ مناسب برای: معلم/ والدین/ مدیر/ مشاور/ دانشجویان تربیت معلم؛ شابک: 7-54-2557-964-978

بهمن‌زیاری، فرهاد و دیگران؛ راهکار‌های صحیح کمک به کودکان دبستانی؛ ناشر: کتاب میر، 1390، 112 ص.؛ مناسب برای: والدین؛ شابک: 5-311-498-964-978

تیلور، پیتر؛ راهنمای برنامه‌ریزی درسی مشارکتی؛ ترجمه: محرم آقا زاده/ رضا نوروز‌زاده؛ ناشر: آییژ، 1390، 184 ص.؛ مناسب برای: معلم/ مدیر/ دانشجویان تربیت معلم؛ شابک: 8-272-970-964-978

قورچیان، نادرقلی و دیگران؛ راهنمای عملی طراحی آموزشی به همراه نمونه‌هایی از طراحی آموزشی در دوره‌های تحصیلی؛ ناشر: دانش آفرین/ رشد اندیشه، 1389، 288 ص.؛ مناسب برای: معلم/ دانشجویان تربیت معلم؛ شابک: 6-86-7035-964-978

جانسون، دیوید دبلیو/ جانسون، راجر؛ سنجش فراگیران در گروه‌ها‌: ارتقاء مسؤلیت‌پذیری گروهی و پاسخگویی فردی؛ ترجمه: علیرضا کیامنش/ شعله بیگدلی؛ ناشر: آییژ، 1390، 216 ص.؛ مناسب برای: معلم/ مدیر/ دانشجویان تربیت معلم؛ شابک: 8-285-970-964-978

ملکی، حسن؛ شاخص‌های تربیت؛ ناشر: آییژ/ من گرافیک، 1390، 216 ص.؛ مناسب برای: معلم/ مدیر/ مشاور/ دانشجویان تربیت معلم؛ شابک: 6-304-970-964-978

تورانی، حیدر؛ کتاب‌های کوچک مدیریت در مدرسه؛ 5: شوق تغییر؛ ناشر: مدرسه، 1390، 152 ص.؛ مناسب برای: مدیر؛ شابک: 6-0137-08-964-978

دیناروند، حسن؛ طراحی آموزشی برای اثر بخشی تدریس؛ ناشر: آییژ، 1390، 176 ص.؛ مناسب برای: معلم/ دانشجویان تربیت معلم؛ شابک: 0-294-970-964-978

احمدی، پروین؛ طراحی و سازماندهی محتوای برنامه درسی تلفیقی؛ ناشر: آییژ، 1390، 144 ص.؛ مناسب برای: معلم/ مدیر/ دانشجویان تربیت معلم؛ شابک: 3-305-970-964-978

ذبیحی، علی و دیگران؛ فلسفه برای کودکان؛ ناشر: بشیر علم و ادب، 1389، 106 ص.؛ مناسب برای: پنجم ابتدایی/ معلم؛ شابک: 4-48-8562-964-978

نودینگز، نل؛ فلسفه تعلیم و تربیت؛ ترجمه: علیرضا شواخی و دیگران؛ ناشر: نوشته، 1390، 394 ص.؛ مناسب برای: دانشجویان تربیت معلم؛ شابک: 9-08-6005-600-978

شاو، رون (رن)؛ فلسفه در کلاس درس: پرورش مهارت‌های فکری دانش‌آموزان و ایجاد انگیزه در آنان برای یادگیری؛ ترجمه: مراد یاری دهنوی و روح‏اله حیدری؛ ناشر: آوای نور، 1389، 96 ص.؛ مناسب برای: معلم؛ شابک: 6-10-5413-600-978

چینی، آرنولد بی؛ کاربرد تلویزیون در آموزش؛ ترجمه: محرم آقازاده/ علی رووف؛ ناشر: آییژ، 1390، 160 ص.؛ مناسب برای: معلم/ دانشجویان تربیت معلم؛ شابک: 9-288-970-964-978

عابدی، احمد/ شاه‌میوه، آرزو؛ تکنیک‏های افزایش هوش، دقت، توجه و حافظه‏ی کودکان: کارت‌های شناخت: شامل توجه- حافظه- ادراک دیداری و...   (2)؛ ناشر: برترین اندیشه، 1390، ص.؛ مناسب برای: اول و دوم ابتدایی/ معلم؛ شابک: 9-91-5275-800-978

عابدی، احمد/ شاه‌میوه، آرزو؛ تکنیک‏های افزایش هوش، دقت، توجه و حافظه‏ی کودکان: کارت‌های شناخت: شامل توجه- حافظه- ادراک دیداری و...   (3)؛ ناشر: برترین اندیشه، 1390، ص.؛ مناسب برای: اول و دوم ابتدایی/ معلم؛ شابک: 1-55-5275-600-978

عابدی، احمد و دیگران؛ تکنیک‏های افزایش هوش، دقت، توجه و حافظه‏ی کودکان: کارت‏های شناخت: شامل توجه-حافظه-ادراک دیداری و... (1)؛ ناشر: برترین اندیشه، 1390، 48 ص.؛ مناسب برای: اول و دوم ابتدایی/ معلم؛ شابک: 9-88-5275-600-978

شاو، رن (رون)؛ زندگی مثبت: کلاس آموزش فلسفه: بهبود مهارت‌های تفکر و انگیزه‌ی یادگیری؛ ترجمه: احسان کاظمی و دیگران؛ ناشر: ابوعطا، 1390، 112 ص.؛ مناسب برای: معلم؛ شابک: 0-117-170-964-978

هیدن، مری/ تامپسون، جف؛ مدارس بین‌الملل: رشد و گسترش؛ ترجمه: مجتبی مقصودی؛ ناشر: عابد، 1390، 144 ص.؛ مناسب برای: معلم/ والدین؛ شابک: 0-976-364-964-978

کاشف، میرمحمد؛ مدیریت اوقات فراغت و تفریحات سالم؛ ناشر: مبتکران/ پیشروان، 1390، 176 ص.؛ مناسب برای: معلم/ والدین؛ شابک: 4-0707-07-964-978

هارتنی، الیزابت؛ مدیریت فشار‌ عصبی معلمان؛ ترجمه: پریچهر هیرادفر؛ ناشر: صورتگر، 1390، 214 ص.؛ مناسب برای: معلم/ دانشجویان تربیت معلم؛ شابک: 5-13-5152-600-978

حیدری تفرشی، غلامحسین/ شجاعی، امین/ مومنین، رضا؛ مدیریت مراکز شبانه‌روزی؛ ناشر: مدرسه، 1389، 114 ص.؛ مناسب برای: مدیر؛ شابک: 4-0300-08-964-978

کوالی، جودی؛ سلامت جسمی کودکان: من منحصر به فردم؛ ترجمه: سعیده عاقلتر؛ ناشر: عروج اندیشه، 1390، 16 ص.؛ مناسب برای: اول و دوم ابتدایی؛ شابک: 2-337-163-964-978

اورنگ، طوبا؛ من و آینه‌ی زشت؛ ناشر: اورنگ آفرین، 1389، 16 ص.؛ مناسب برای: سوم، چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 9-17-5556-600-978

اصلانی، ابراهیم؛ موفقیت در درس خواندن با ریبا: ربات یادگیری و برنامه‌ریزی آموزشی؛ ناشر: پیشگامان پژوهش مدار، 1390، 56 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 2-2-92308-600-978

عزیزیان، سعید/ صلاحی اصفهانی، سهیلا؛ میانبرهای تربیتی (ویژه‏ی پدران و مادران)؛ ناشر: کالج برتر، 1390، 108 ص.؛ مناسب برای: والدین؛ شابک: 7-52-5065-600-978

بوشان، جورج؛ نظریه برنامه درسی؛ ترجمه: محرم آقازاده؛ ناشر: آییژ، 1390، 200 ص.؛ مناسب برای: معلم/ مدیر/ دانشجویان تربیت معلم؛ شابک: 4-311-970-964-978

مجدفر، مرتضی و آقاجانی، زری؛ نوآوری در یادگیری با تکالیف درسی خلاق، راهنمایی برای آموزگاران، پدران و مادران؛ ناشر: امرود، 1389، 84 ص.؛ مناسب برای: معلم/ والدین؛ شابک: 7-42-5327-600-978

شایپرو، لارنس؛ یاد بگیریم بشنویم یاد بگیریم توجه کنیم؛ ترجمه: لیلا شریفی؛ ناشر: اندیشه معاصر، 1390، 142 ص.؛ مناسب برای: معلم/ والدین؛ شابک: 5-00-5996-600-978

عمومی

؟؛ 365 فعالیت و سرگرمی: برای دبستانی‌ها؛ ترجمه: فائزه شکری؛ ناشر: قدیانی، 1390، 368 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم و سوم ابتدایی؛ شابک: 2-050-536-964-978

بیضایی، شادی؛ تابستانه: کتاب کار تابستان برای دانش‌آموزان پایه‌ی اول دبستان؛ ناشر: شباهنگ، 1389، 64 ص.؛ مناسب برای: اول ابتدایی؛ شابک: 0-47-6127-964-978

سلطانی، اقدس/ محمدطالبی، سمیه؛ تابستانه‏ی پنجم ابتدایی؛ ناشر: مبتکران/ پیشروان، 1390، 128 ص.؛ مناسب برای: پنجم ابتدایی؛ شابک: 5-1026-07-964-978

محمد طالبی، سمیه/ سلطانی، اقدس؛ تابستانه‏ی چهارم ابتدایی؛ ناشر: مبتکران/ پیشروان، 1390، 124 ص.؛ مناسب برای: چهارم ابتدایی؛ شابک: 8-1025-07-964-978

رضوی، سمیه/ سلطانی، اقدس؛ تابستانه‏ی دوم ابتدایی؛ ناشر: مبتکران/ پیشروان، 1390، 104 ص.؛ مناسب برای: دوم ابتدایی؛ شابک: 4-1023-07-964-978

رضوی، سمیه/ سلطانی، اقدس؛ تابستانه‏ی سوم ابتدایی؛ ناشر: مبتکران/ پیشروان، 1390، 112 ص.؛ مناسب برای: سوم ابتدایی؛ شابک: 1-1024-07-964-978

نجیب، معصومه؛ فصل میوه‌چینی (سوم ابتدایی)؛ ناشر: صیانت، 1390، 156 ص.؛ مناسب برای: سوم ابتدایی؛ شابک: 5-57-5725-600-978

ابراهیمی، معصومه و دیگران؛ کتاب جدول پنجم دبستان: شامل ...؛ ناشر: کانون فرهنگی آموزش، 1390، 108 ص.؛ مناسب برای: پنجم ابتدایی؛ شابک: 5-408-126-600-978

ابراهیمی، معصومه و دیگران؛ کتاب جدول چهارم دبستان شامل دروس ریاضی، علوم ....؛ ناشر: کانون فرهنگی آموزش، 1390، 88 ص.؛ مناسب برای: چهارم ابتدایی؛ شابک: 6-427-126-600-978

لشکری، معصومه/ داروغکی، جواد؛ کتاب جدول دوم دبستان: شامل ...؛ ناشر: کانون فرهنگی آموزش، 1390، 68 ص.؛ مناسب برای: دوم ابتدایی؛ شابک: 2-467-126-600-978

ابراهیمی، معصومه و دیگران؛ کتاب جدول سوم دبستان: شامل ...؛ ناشر: کانون فرهنگی آموزش، 1390، 68 ص.؛ مناسب برای: سوم ابتدایی؛ شابک: 1-408-126-600-978

قرآن

جیحانی، حمید؛ باغ قرآن؛ ناشر: عروج اندیشه، 1390، 16 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم و سوم ابتدایی/ معلم؛ شابک: 3-356-163-964-978

کتاب‏های مرجع

بومون، امیلی؛ اختراعات؛ ترجمه: مهدی ضرغامیان؛ ناشر: محراب قلم، 1390، 124 ص.؛ مناسب برای: سوم، چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 0-266-103-600-978

؟؛ دایرة المعارف جهان آفرینش: آتشفشان‌ها؛ ترجمه: لطیف راشدی و محمدرضا راشدی؛ ناشر: منادی تربیت، 1390، 48 ص.؛ مناسب برای: پنجم ابتدایی؛ شابک: 4-646-348-964-978

واندویل، آگنس و لانسیا، میشل؛ دایرة‌المعارف کوچک من درباره‌ی: جهان؛ ترجمه: رویا خوئی؛ ناشر: محراب قلم، 1390، 36 ص.؛ مناسب برای: سوم، چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 9-234-103-600-978

؟؛ دایرة‌المعارف جهان آفرینش: حشرات: کامل‏ترین مجموعه درباره‏ی مخلوقات خداوند مهربان؛ ترجمه: لطیف راشدی و سعید راشدی؛ ناشر: منادی تربیت، 1390، 48 ص.؛ مناسب برای: سوم ابتدایی؛ شابک: 8-664-348-964-978

گروه کودک و نوجوان گاج؛ حیات وحش ایران؛ ناشر: بین‏المللی گاج، 1389، 10 ص.؛ مناسب برای: سوم، چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 0-382-158-964-978

دوگیبرت، فرانسواز؛ دایرة‌المعارف کوچک من درباره‌ی: خرس‌ها؛ ترجمه: رویا خوئی؛ ناشر: محراب قلم، 1390، 36 ص.؛ مناسب برای: دوم و سوم ابتدایی؛ شابک: 4-338-103-600-978

بومون، امیلی و گیئوره، ماری رنه؛ دایرة‌المعارف حمل و نقل؛ ترجمه: مهناز عسگری؛ ناشر: محراب قلم، 1390، 124 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 4-354-103-600-978

ژوگلا، سسیل؛ دایرة‌المعارف خردسال؛ ترجمه: مهناز عسگری؛ ناشر: محراب قلم، 1390، 184 ص.؛ مناسب برای: دوم، سوم و چهارم ابتدایی/ معلم؛ شابک: 3-041-103-600-978

آدامز، سیمون و دیگران؛ دایرة‌المعارف دانستنی‏ها برای کودکان و نوجوانان (ج1)؛ ترجمه: سپیده ایزدی و دیگران؛ ناشر: به‌نشر، 1390، 390 ص.؛ مناسب برای: سوم، چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 4-1635-02-964-978

گراهام، ایان و دیگران؛ دایرة‌المعارف دانستنی‏ها برای کودکان و نوجوانان (ج2)؛ ترجمه: سپیده ایزدی و دیگران؛ ناشر: به‌نشر، 1390، 390 ص.؛ مناسب برای: سوم، چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 1-1636-02-964-978

بومون، امیلی/ گیئوره، ماری رنه؛ دایرة‌المعارف فضا؛ ترجمه: مهناز عسگری؛ ناشر: محراب قلم، 1390، 124 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 0-352-103-600-978

الیوت، جین/ کینگ، کالین؛ دایرةالمعارف کوچک؛ ترجمه: مسعود خاکسار؛ ناشر: موزون، 1390، 144 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 0-10-8754-964-978

گانری، آنیتا و کریس، آکسلید؛ دایرة‌المعارف من درباره‌ی: دنیای شگفت‌انگیز؛ ترجمه: حسین دانشفر و دیگران؛ ناشر: محراب قلم، 1390، 164 ص.؛ مناسب برای: سوم، چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 1-128-103-600-978

واندویل، آگنس؛ دایرة‌المعارف کوچک من درباره‌ی: فصل‌ها؛ ترجمه: رویا خوئی؛ ناشر: محراب قلم، 1390، 36 ص.؛ مناسب برای: دوم، سوم و چهارم ابتدایی؛ شابک: 3-236-103-600-978

دوگیبرت، فرانسواز؛ دایرة‌المعارف کوچک من درباره‌ی: کنار دریا؛ ترجمه: رویا خوئی؛ ناشر: محراب قلم، 1390، 36 ص.؛ مناسب برای: دوم و سوم ابتدایی؛ شابک: 5-232-103-600-978

دوگیبرت، فرانسواز؛ دایرة‌المعارف کوچک من درباره‌ی: کوهستان؛ ترجمه: رویا خوئی؛ ناشر: محراب قلم، 1390، 36 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم، سوم و چهارم ابتدایی؛ شابک: 1-339-103-600-978

آگنس، واندویل؛ دایرة‌المعارف کوچک من درباره‌ی: ماشین‌ها؛ ترجمه: رویا خوئی؛ ناشر: محراب قلم، 1390، 36 ص.؛ مناسب برای: اول ابتدایی؛ شابک: 1-230-103-600-978

کتاب‏های مرجع- تربیت بدنی

گیبرت (دوگیبرت)، فرانسواز؛ دایرة‌المعارف کوچک من درباره‌ی: فوتبال؛ ترجمه: رویا خوئی؛ ناشر: محراب قلم، 1390، 36 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 5-229-103-600-978

کتاب‏های مرجع- تعلیمات اجتماعی

واندویل، آگنس؛ دایرة‌المعارف کوچک من درباره‌ی: آتش‌نشان؛ ترجمه: رویا خوئی؛ ناشر: محراب قلم، 1390، 36 ص.؛ مناسب برای: سوم و چهارم ابتدایی؛ شابک: 0-237-103-600-978

گانری، آنیتا؛ دایرةالمعارف اطلس برای کودکان؛ ترجمه: کوروش امیری‏نیا و مهدی چوبینه؛ ناشر: محراب قلم، 1390، 128 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 1-371-103-600-978

کاتبی رضوانی، احسان؛ دایرة‌المعارف شغل‌ها؛ ناشر: محراب قلم، 1390، 162 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 5-092-103-600-978

کتاب‏های مرجع- ریاضی

بخشعلی‌زاده، شهرناز؛ فرهنگ ریاضی مدرسه؛ ناشر: محراب قلم، 1390، 124 ص.؛ مناسب برای: سوم، چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 7-379-103-600-978

کتاب‏های مرجع- علوم تجربی

اسمیت، پنی؛ دایرة‌المعاف من درباره‌ی: بدن انسان؛ ترجمه: حسین الوندی؛ ناشر: محراب قلم، 1390، 128 ص.؛ مناسب برای: سوم، چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 9-388-103-600-978

واندویل، اگنس و لانسینا، میشل؛ دایرة‌المعارف کوچک من درباره‌ی: بدن من؛ ترجمه: رویا خوئی؛ ناشر: محراب قلم، 1390، 36 ص.؛ مناسب برای: دوم، سوم و چهارم ابتدایی؛ شابک: 8-231-103-600-978

آرلون، ‌پنلوپ؛ دایرة‏المعارف من درباره‏ی: جانوران؛ ترجمه: حسین الوندی؛ ناشر: محراب قلم، 1390، 160 ص.؛ مناسب برای: سوم، چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 0-183-103-600-978

واندویل، آگنس؛ دایرةالمعارف کوچک من درباره‌ی: جانوران دنیا؛ ترجمه: رویا خوئی؛ ناشر: محراب قلم، 1390، 36 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم و سوم ابتدایی؛ شابک: 4-341-103-600-978

واندویل، آگنس؛ دایرة‌المعارف کوچک من درباره‌ی: جنگل؛ ترجمه: رویا خوئی؛ ناشر: محراب قلم، 1390، 36 ص.؛ مناسب برای: دوم، سوم و چهارم ابتدایی؛ شابک: 1-342-103-600-978

دوگیبرت، فرانسواز؛ دایرة‌المعارف کوچک من درباره‌ی: حشرات و موجودات ریزجثه؛ ترجمه: رویا خوئی؛ ناشر: محراب قلم، 1390، 36 ص.؛ مناسب برای: دوم و سوم ابتدایی؛ شابک: 7-340-103-600-978

دوگیبرت، فرانسواز؛ دایرة‌المعارف کوچک من درباره‌ی: حیوانات مزرعه؛ ترجمه: رویا خوئی؛ ناشر: محراب قلم، 1390، 36 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم و سوم ابتدایی؛ شابک: 2-233-103-600-978

پیمون، ماری- رنه؛ دایرة‌المعارف جنگل؛ ترجمه: مهناز عسگری؛ ناشر: محراب قلم، 1390، 124 ص.؛ مناسب برای: سوم، چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 1-355-103-600-978

واندویل، آگنس/ لانسیا، میشل؛ دایرة‌المعارف کوچک من درباره‌ی: دایناسورها؛ ترجمه: رویا خوئی؛ ناشر: محراب قلم، 1390، 36 ص.؛ مناسب برای: سوم، چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 3-335-103-600-978

دلالاندر، بنوا؛ دایرة‌المعارف کوچک من درباره‌ی: دردها و بیماری‌ها؛ ترجمه: رویا خوئی؛ ناشر: محراب قلم، 1390، 36 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم و سوم ابتدایی؛ شابک: 6-334-103-600-978

واندویل، اگنس و لانسنیا، میشل؛ دایرة‌المعارف کوچک من درباره‌ی: دلفین‌ها و وال‌ها؛ ترجمه: رویا خوئی؛ ناشر: محراب قلم، 1390، 36 ص.؛ مناسب برای: دوم، سوم و چهارم ابتدایی؛ شابک: 8-228-103-600-978

واندویل، آگنس؛ دایرةالمعارف کوچک من درباره‌ی: دنیای شب؛ ترجمه: رویا خوئی؛ ناشر: محراب قلم، 1390، 36 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم و سوم ابتدایی؛ شابک: 0-336-103-600-978

بینگام، کارولین و مورگان، بن؛ دایرة‏المعارف من درباره‏ی: طبیعت؛ ترجمه: حسین الوندی؛ ناشر: محراب قلم، 1390، 128 ص.؛ مناسب برای: سوم، چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 2-163-103-600-978

واندویل، آگنس؛ دایرة‌المعارف کوچک من درباره‌ی: گرگ‌ها؛ ترجمه: رویا خوئی؛ ناشر: محراب قلم، 1390، 36 ص.؛ مناسب برای: دوم، سوم و چهارم ابتدایی؛ شابک: 8-343-103-600-978

کتاب‏های مرجع- مهارت‏های زندگی

دوگیبرت، فرانسواز؛ دایرة‌المعارف کوچک من درباره‌ی: آداب معاشرت؛ ترجمه: رویا خوئی؛ ناشر: محراب قلم، 1390، 36 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 7-338-103-600-978

مهارت‏های زندگی

بوکت، استیون؛ 100 نکته‏ی آموزشی برای تدریس مهارت‌های تفکر؛ ترجمه: محمود معافی؛ ناشر: قدیانی، 1390، 192 ص.؛ مناسب برای: معلم؛ شابک: 8-735-536-964-978

بید گرابر، برند؛ 101 بازی برای آموزش مهارت‌های زندگی مخصوص کودکان برای کودکان رده سنی 9 تا 15 سال؛ ترجمه: امیر جهانیان نجف‌آبادی؛ ناشر: کیاراد، 1390، 216 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی/ معلم/ والدین؛ شابک: 5-56-5685-600-978

برنشتاین، استین و جن؛ خانواده‌ی خرس‌ها: اتاق به هم ریخته؛ ترجمه: سعید خاکسار؛ ناشر: موزون، 1390، 32 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم و سوم ابتدایی؛ شابک: 2-16-8754-964-978

برنشتاین، استین و جن؛ خانواده‌ی خرس‌ها: اردو؛ ترجمه: سعید خاکسار؛ ناشر: موزون، 1390، 32 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم و سوم ابتدایی؛ شابک: 1-9-95333-964-978

برنشتاین، استن و جن؛ خانواده‌ی خرس‌ها: اولین روز مدرسه؛ ترجمه: سعید خاکسار؛ ناشر: موزون، 1390، 32 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم و سوم ابتدایی؛ شابک: 3-22-8754-964-978

میندن، سیسیلیا/ میر، جوان؛ حفظ محیط زیست: بازیافت در مغازه‌ی بابا‌بزرگ؛ ترجمه: هایده کروبی؛ ناشر: فنی ایران، 1390، 24 ص.؛ مناسب برای: سوم، چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 3-329-389-964-978

کوالی، جوی؛ سلامت جسمی کودکان: بگو نه؛ ترجمه: سعیده عاقلتر؛ ناشر: عروج اندیشه، 1390، 16 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم و سوم ابتدایی؛ شابک: 5-336-163-964-978

برنشتاین، استین و جن؛ خانواده‌ی خرس‌ها: بی‌ادبی؛ ترجمه: سعید خاکسار؛ ناشر: موزون، 1390، 32 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم و سوم ابتدایی؛ شابک: 9-17-8754-964-978

برنشتاین، استین و جن؛ خانواده‌ی خرس‌ها: پرستار بچه؛ ترجمه: سعید خاکسار؛ ناشر: موزون، 1390، 32 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم و سوم ابتدایی؛ شابک: 5-31-8754-964-978

برنشتاین، استین و جن؛ خانواده‌ی خرس‌ها: پرنده‌ها، زنبور‌ها، وخانواده‌ی خرس‌ها؛ ترجمه: سعید خاکسار؛ ناشر: موزون، 1390، 32 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم و سوم ابتدایی؛ شابک: 1-13-8754-964-978

کوالی، جوی؛ سلامت روانی کودکان: پسری پشت پنجره؛ ترجمه: سعیده عاقلتر؛ ناشر: عروج اندیشه، 1390، 16 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم، سوم و چهارم ابتدایی؛ شابک: 6-326-163-964-978

برنشتاین، استین و جن؛ خانواده‌ی خرس‌ها: ترس از تاریکی؛ ترجمه: سعید خاکسار؛ ناشر: موزون، 1390، 32 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم و سوم ابتدایی؛ شابک: 4-12-8754-964-978

برنشتاین، استین و جن؛ خانواده‌ی خرس‌ها: تلویزیون ممنوع؛ ترجمه: سعید خاکسار؛ ناشر: موزون، 1390، 32 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم و سوم ابتدایی؛ شابک: 0-23-8754-964-978

برنشتاین، استین و جن؛ خانواده‌ی خرس‌ها: تیم بیسبال؛ ترجمه: سعید خاکسار؛ ناشر: موزون، 1390، 32 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم و سوم ابتدایی؛ شابک: 4-8-95333-964-978

حسینی، مریم؛ جوری و رابی؛ ناشر: نغمه نو‌اندیش، 1390، 32 ص.؛ مناسب برای: دوم و سوم ابتدایی؛ شابک: 3-00-5862-600-978

نایت، مری جین؛ حفظ محیط زیست: چرا بازیافت؟؛ ترجمه: هایده کروبی؛ ناشر: فنی ایران، 1390، 32 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 2-342-389-964-978

برنشتاین، استن و جن؛ خانواده‌ی خرس‌ها: خطر آلودگی؛ ترجمه: سعید خاکسار؛ ناشر: موزون، 1390، 32 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم و سوم ابتدایی؛ شابک: 3-35-8754-964-978

برنشتاین، استن و جن؛ خانواده‌ی خرس‌ها: خودنمایی در جمع؛ ترجمه: سعید ‌خاکسار؛ ناشر: موزون، 1390، 32 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم و سوم ابتدایی؛ شابک: 1-39-8754-964-978

اورنگ، طوبا؛ داستان مداد رنگی‌ها؛ ناشر: اورنگ آفرین، 1389، 16 ص.؛ مناسب برای: سوم، چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 3-22-5556-600-978

کوالی، جولی؛ سلامت روانی کودکان: دختر سخت کوش؛ ترجمه: سعیده عاقلتر؛ ناشر: عروج اندیشه، 1390، 16 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم، سوم و چهارم ابتدایی؛ شابک: 3-330-163-964-978

برنشتاین، استین و جن؛ خانواده‌ی خرس‌ها: در دندانپزشکی؛ ترجمه: سعید خاکسار؛ ناشر: موزون، 1390، 32 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم و سوم ابتدایی؛ شابک: 5-1-95333-964-978

برنشتاین، استین و جن؛ خانواده‌ی خرس‌ها: در فکر نیازمندان؛ ترجمه: سعید خاکسار؛ ناشر: موزون، 1390، 32 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم و سوم ابتدایی؛ شابک: 8-01-8754-964-978

برنشتاین، استین و جن؛ خانواده‌ی خرس‌ها: در مطب دکتر؛ ترجمه: سعید خاکسار؛ ناشر: موزون، 1390، 32 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم و سوم ابتدایی؛ شابک: 6-4-95333-964-978

برنشتاین، استین و جن؛ خانواده‌ی خرس‌ها: دردسر با بزرگ ترها؛ ترجمه: سعید خاکسار؛ ناشر: موزون، 1390، 32 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم و سوم ابتدایی؛ شابک: 7-24-8754-964-978

برنشتاین، استین و جن؛ خانواده‌ی خرس‌ها: دردسر با دوستان؛ ترجمه: سعید خاکسار؛ ناشر: موزون، 1390، 32 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم و سوم ابتدایی؛ شابک: 3-5-95333-964-978

برنشتاین، استن و جن؛ خانواده‌ی خرس‌ها: دروغگویی؛ ترجمه: سعید ‌خاکسار؛ ناشر: موزون، 1390، 32 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم و سوم ابتدایی؛ شابک: 4-38-8754-964-978

آگاسی، مارتین؛ مهارت‌های اجتماعی در کودکان: دست‌ها برای زدن نیستند!؛ ترجمه: افسانه طباطبائی؛ ناشر: چکه/ شهر قلم، 1390، 36 ص.؛ مناسب برای: سوم، چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 5-58-5935-600-978

برنشتاین، استین و جن؛ خانواده‌ی خرس‌ها: دعوا؛ ترجمه: سعید خاکسار؛ ناشر: موزون، 1390، 32 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم و سوم ابتدایی؛ شابک: 8-14-8754-964-978

اسکولز، کاترین؛ دوران صلح؛ ترجمه: عرفان ستاری جاوید؛ ناشر: نسل نو اندیش، 1389، 40 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی/ معلم؛ شابک: 2-051-236-964-978

برنشتاین، استین و جن؛ خانواده‌ی خرس‌ها: دوری از غریبه‌ها؛ ترجمه: سعید خاکسار؛ ناشر: موزون، 1390، 32 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم و سوم ابتدایی؛ شابک: 5-15-8754-964-978

نصراصفهانی، غلامرضا؛ راهنمای آموزش مدیریت پول (ویژه‏ی کودکان و نوجوانان)؛ ناشر: غلامرضا نصراصفهانی، 1390، 24 ص.؛ مناسب برای: سوم، چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 4-7392-04-964-978

الدر، لیندا/ منصف، فرن؛ راهنمای تفکر نقاد برای کودکان؛ ترجمه: نسرین ابراهیمی لویه/ فرزانه شهرتاش؛ ناشر: شهر تاش، 1390، 28 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 2-41-8282-964-978

کوالی، جوی؛ سلامت اجتماعی کودکان: رفتار‌های خوب؛ ترجمه: سعیده عاقلتر؛ ناشر: عروج اندیشه، 1390، 16 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم و سوم ابتدایی؛ شابک: 9-341-163-964-978

برنشتاین، استین و جن؛ خانواده‌ی خرس‌ها: روز اسباب کشی؛ ترجمه: سعید خاکسار؛ ناشر: موزون، 1390، 32 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم و سوم ابتدایی؛ شابک: 2-2-95333-964-978

سالینجر، امیلی؛ حفظ محیط زیست: روز زمین پاک؛ ترجمه: آرام وحیدی؛ ناشر: فنی ایران، 1390، 24 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 9-327-389-964-978

کوالی، جوی؛ سلامت روانی کودکان: زیبایی؛ ترجمه: سعیده عاقلتر؛ ناشر: عروج اندیشه، 1390، 16 ص.؛ مناسب برای: اول و دوم ابتدایی؛ شابک: 9-325-163-964-978

کلمن، مارسی؛ سبز باشید؛ ترجمه: آرام وحیدی؛ ناشر: فنی ایران، 1390، 24 ص.؛ مناسب برای: دوم، سوم و چهارم ابتدایی؛ شابک: 5-338-389-964-978

برنشتاین، استن و جن؛ خانواده‌ی خرس‌ها: سؤال بزرگ؛ ترجمه: سعید خاکسار؛ ناشر: موزون، 1390، 32 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم و سوم ابتدایی؛ شابک: 8-27-8754-964-978

برنشتاین، استین و جن؛ خانواده‌ی خرس‌ها: شبح جنگل؛ ترجمه: سعید خاکسار؛ ناشر: موزون، 1390، 32 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم و سوم ابتدایی؛ شابک: 8-30-8754-964-978

برنشتاین، استن و جن؛ خانواده‌ی خرس‌ها: شغل جدید ما‌ما‌ن؛ ترجمه: سعید ‌خاکسار؛ ناشر: موزون، 1390، 32 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم و سوم ابتدایی؛ شابک: 0-36-8754-964-978

برنشتاین، استین و جن؛ خانواده‌ی خرس‌ها: شکر نعمت‏های خدا؛ ترجمه: سعید خاکسار؛ ناشر: موزون، 1390، 32 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم و سوم ابتدایی؛ شابک: 1-26-8754-964-978

برنشتاین، استین و جن؛ خانواده‌ي خرس‌ها: عادت بد؛ ترجمه: سعید خاکسار؛ ناشر: موزون، 1390، 32 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم و سوم ابتدایی؛ شابک: 9-3-95333-964-978

کوالی، جوی؛ سلامت روانی کودکان: عصبانیت؛ ترجمه: سعیده عاقلتر؛ ناشر: عروج اندیشه، 1390، 16 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم، سوم و چهارم ابتدایی؛ شابک: 2 -324-163-964-978

کوالی، جوی؛ سلامت روانی کودکان: غم و غصه؛ ترجمه: سعیده عاقلتر؛ ناشر: عروج اندیشه، 1390، 16 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم، سوم و چهارم ابتدایی؛ شابک: 7-329-163-964-978

برنشتاین، استین و جن؛ خانواده‌ی خرس‌ها: فرار از ورزش؛ ترجمه: سعید خاکسار؛ ناشر: موزون، 1390، 32 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم و سوم ابتدایی؛ شابک: 8-0-95333-964-978

برنشتاین، استن و جن؛ خانواده‌ی خرس‌ها: فرزند جدید؛ ترجمه: سعید ‌خاکسار؛ ناشر: موزون، 1390، 32 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم و سوم ابتدایی؛ شابک: 6-34-8754-964-978

برنشتاین، استن و جن؛ خانواده‌ی خرس‌ها: قهر و آشتی؛ ترجمه: سعیدخاکسار؛ ناشر: موزون، 1390، 32 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم و سوم ابتدایی؛ شابک: 9-33-8754-964-978-

مارش، جیمز؛ حفظ محیط زیست: کره‌ی زمین در خطر است؛ ترجمه: نیلوفر مهدیان؛ ناشر: فنی ایران، 1390، 32 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 2-355-389-964-978

وردریک، الیزابت؛ مهارت‌های اجتماعی در کودکان: کلمه‌ها برای اذیت کردن نیستند!؛ ترجمه: افسانه طباطبائی؛ ناشر: چکه/ شهر قلم، 1390، 36 ص.؛ مناسب برای: سوم، چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 8-57-5935-600-978

برنشتاین، استن و جن؛ خانواده‌ی خرس‌ها: کمک به دیگران؛ ترجمه: سعید خاکسار؛ ناشر: موزون، 1390، 32 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم و سوم ابتدایی؛ شابک: 5-28-8754-964-978

حاج‌بابایی، مرتضی؛ گربه‌ی آرش تپلو؛ ناشر: ما و شما، 1390، 12 ص.؛ مناسب برای: دوم و سوم ابتدایی؛ شابک: 2-49-8875-964-978

برنشتاین، استین و جن؛ خانواده‌ی خرس‌ها: ماجرای تکالیف؛ ترجمه: سعید خاکسار؛ ناشر: موزون، 1390، 32 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم و سوم ابتدایی؛ شابک: 7-7-95333-964-978

لولین، کلر؛ مراقب باش‌! در خانه؛ ترجمه: ساناز محمدپور؛ ناشر: تیمورزاده/ طبیب، 1390، 36 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم و سوم ابتدایی؛ شابک: 4-960-420-964-978

برنشتاین، استین و جن؛ خانواده‌ی خرس‌ها: مشکل در مدرسه؛ ترجمه: سعید خاکسار؛ ناشر: موزون، 1390، 32 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم و سوم ابتدایی؛ شابک: 0-6-95333-964-978

کوالی، جودی؛ سلامت روانی کودکان: مشکلات؛ ترجمه: سعیده عاقلتر؛ ناشر: عروج اندیشه، 1390، 16 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم، سوم و چهارم ابتدایی؛ شابک: 0-328-163-964-978

گلنن، میچل وای؛ حفظ محیط زیست: معلم سبز: سبز بودن چه آسون؛ ترجمه: آرام وحیدی؛ ناشر: فنی ایران، 1390، 32 ص.؛ مناسب برای: سوم، چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 0-346-389-964-978

برنشتاین، استن و جن؛ خانواده‌ی خرس‌ها: مقصراونه؛ ترجمه: سعید خاکسار؛ ناشر: موزون، 1390، 32 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم و سوم ابتدایی؛ شابک: 7-40-8754-964-978

سیریت، دان؛ حفظ محیط زیست: من دنیا را دوست دارم؛ ترجمه: آرام وحیدی؛ ناشر: فنی ایران، 1390، 24 ص.؛ مناسب برای: دوم، سوم و چهارم ابتدایی؛ شابک: 0-333-389-964-978

کوالی، جوی؛ سلامت روانی کودکان: من می‏ترسم؛ ترجمه: سعیده عاقلتر؛ ناشر: عروج اندیشه، 1390، 16 ص.؛ مناسب برای: اول و دوم ابتدایی؛ شابک: 0-331-163-964-978

ساداتیان، ‌سیداصغر؛ مهارت‌های زندگی (برای کودکان) گوشه‌گیری، انزوا و تنهایی انتخاب دوست ...؛ ناشر: ما و شما، 1390، 136 ص.؛ مناسب برای: معلم/ والدین/ مشاور/ دانشجویان تربیت معلم؛ شابک: 0-69-8875-964-978

برنشتاین، استین و جن؛ خانواده‌ی خرس‌ها: ولخرجی؛ ترجمه: سعید خاکسار؛ ناشر: موزون، 1390، 32 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم و سوم ابتدایی؛ شابک: 2-32-8754-964-978

برنشتاین، استن و جن؛ خانواده‌ی خرس‌ها: هله هوله؛ ترجمه: سعید ‌خاکسار؛ ناشر: موزون، 1390، 32 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم و سوم ابتدایی؛ شابک: 7-37-8754-964-978

برنشتاین، استین و جن؛ خانواده‌ی خرس‌ها: همسایه‌های جدید؛ ترجمه: سعید خاکسار؛ ناشر: موزون، 1390، 32 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم و سوم ابتدایی؛ شابک: 1-00-8754-964-978

نجات تیموری، عباس؛ یاوران انرژی؛ ناشر: عباس نجات تیموری، 1390، 60 ص.؛ مناسب برای: دوم، سوم، چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 6-7369-04-964-978

برنشتاین، استن و جن؛ خانواده‌ی خرس‌ها: یک هفته پیش مامان بزرگ؛ ترجمه: سعید خاکسار؛ ناشر: موزون، 1390، 32 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم و سوم ابتدایی؛ شابک: 4-41-8754-964-978

هنر

سالم، سودابه؛ بخوان با من بساز با من (1 و 2)؛ ناشر: سوره مهر، 1389، 118 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 6-815-506-964-978

کوروساوا، یوکیکو؛ جادوی کاغذ جلد 1؛ ترجمه: محمد یعقوبیان؛ ناشر: پیام آزادی، 1390، 24 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 1-883-302-964-978

کوروساوا، یوکیکو؛ جادوی کاغذ جلد 2؛ ترجمه: محمد یعقوبیان؛ ناشر: پیام آزادی، 1390، 24 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 5-885-302-964-978

کوروساوا، یوکیکو؛ جادوی کاغذ جلد 3؛ ترجمه: محمد یعقوبیان؛ ناشر: پیام آزادی، 1390، 24 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 8-884-302-964-978

کوروساوا، یوکیکو؛ جادوی کاغذ جلد 4؛ ترجمه: محمد یعقوبیان؛ ناشر: پیام آزادی، 1390، 24 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 2-886-302-964-978

کوروساوا، یوکیکو؛ جادوی کاغذ جلد 5؛ ترجمه: محمد یعقوبیان؛ ناشر: پیام آزادی، 1390، 24 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 9-887-302-964-978

ملکی، فاطمه؛ رفاقت با ساز‌های ایرانی: سازشناسی برای کودکان؛ ناشر: سوره مهر، 1390، 92 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی؛ شابک: 3-008-175-600-978

حکیمی، ‌آزاده؛ کاردستی‌های خلاق؛ ناشر: منادی تربیت، 1390، 80 ص.؛ مناسب برای: چهارم و پنجم ابتدایی/ معلم/ والدین؛ شابک: 3-841-348-964-978

رضانیا، مریم؛ کتاب کار نقاشی: 40 تمرین برای پرورش خلاقیت کودکان؛ ناشر: منادی تربیت، 1389، 100 ص.؛ مناسب برای: دوم و سوم ابتدایی؛ شابک: 0-813-348-964-978

۳ اَمرداد ۱۳۹۱ ۱۴:۲۷
تعداد بازدید : ۹,۱۸۵

نظرات بینندگان

مولوی
۱۴۰۲/۰۱/۱۶
0
1
1

باسلام چطور میشه کتاب برای مدرسه تهیه کرد

مدینه طاهری
۱۴۰۲/۱۲/۲۲
0
1
2

تشکر


نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید