دوشنبه ۴ تیر ۱۴۰۳
 

اخبار

انتشار کتاب‏نامه شماره 11 متوسطه‌ نظری با معرفی 287 کتاب مناسب

انتشار کتاب‏نامه شماره 11 متوسطه‌ نظری با معرفی 287 کتاب مناسب
کتاب‌نامه شماره 11 متوسطه نظری منتشر شد. در این کتاب‌نامه که بیش‌تر کتاب‌های آن چاپ اول سال 1390 است، 287 عنوان کتاب مناسب برای دانش‏آموزان، معلمان و اولیای آن‌ها معرفی شده است.

بنا به گزارش خبرنگار سامان‌کتاب، این تعداد کتاب از بین 543 کتاب رسیده انتخاب شده است. هر کتاب رسیده برای راه‌یابی به فهرست این کتاب‌نامه باید 60 درصد امتیاز لازم را به دست آورده باشد.

در فهرست منتشر شده، انتشارات سبزان با 28 عنوان، ققنوس و مدرسه هر کدام با 22 عنوان و گل‌واژه با 17 عنوان کتاب آموزشی  بیش‌ترین کتاب‌های مناسب معرفی شده در این دوره را به خود اختصاص داده‌اند.

این کتاب‌نامه‌ها در اختیار بخشی از آموزشگاه‌های متوسطه سراسر کشور قرار می‌گیرد تا از آن در تجهیز کتاب‌خانه‌های آموزشگاهی بهره جویند.

 

برای دریافت نسخه الکترونیکی (PDF) و رایگان این کتاب‏نامه، بر روی پیوند زیر کلیک کنید.

 

متن کتاب‌نامه متوسطه نظری شماره 11 متن کتاب‌نامه متوسطه نظری شماره 11

 

در ادامه فهرست غیر توصیفی کتاب‏های مناسب معرفی شده در این کتاب‏نامه آورده شده است. عناوین کتا‏‏ب‏ها بر اساس موضوع درسی مرتب شده است.

  

ادبیات فارسی

آرایه‌های ادبی؛ شهابی،‌ ناهید؛ تهران: شبقره، 1390؛ جیبی؛ 208 ص.؛ مناسب برای: سوم متوسطه؛ شابک: 5-73-2660-964-978

آشنایی با تاریخ ادبیات جهان از کهن‌ترین زمان تا امروز؛ گلزاری،‌ مسعود؛ تهران: کتابدار، 1390؛ وزیری؛ 363 ص.؛ مناسب برای: معلم و دانشجویان مراکز تربیت معلم؛ شابک: 8-66-541389-600-978

آموزش عروض و قافیه به زبان ساده؛ طباطبایی،‌ مصطفی؛ تهران: لوح زرین، 1389؛ وزیری؛ 288 ص.؛ مناسب برای: پیش‌دانشگاهی و معلم؛ شابک: 6-08-8205-964

آموزش کامل ادبیات فارسی 2؛ ساجدی،‌ علی؛ تهران: کلک معلم ساجدی، 1389؛ رحلی؛ 220 ص.؛ مناسب برای: دوم متوسطه؛ شابک: 8-41-5008-600-978

آموزش کامل ادبیات فارسی 3 (ریاضی- تجربی)؛ ساجدی،‌ علی؛ تهران: کلک معلم ساجدی، 1389؛ رحلی؛ 220 ص.؛ مناسب برای: پیش‌دانشگاهی؛ شابک: 1-40-5008-600-978

آموزش کامل زبان و ادبیات فارسی پیش‌دانشگاهی 1و 2؛ ساجدی،‌ علی؛ تهران: کلک معلم ساجدی، 1389؛ رحلی؛ 228 ص.؛ مناسب برای: پیش‌دانشگاهی؛ شابک: 5-39-5008-600-978

ادبیّات (1)‌: تدریس کامل - حل تمرین کتاب درسی ...؛ محمد‌زاده،‌ اسماعیل و دیگران؛ تهران: ایران باستان، 1390؛ رحلی؛ 200 ص.؛ مناسب برای: اول متوسطه؛ شابک: 1-31-5710-600-978

ادبیات 2 (مشتمل بر پرسش‌های چهارگزینه‌ای با پاسخ تشریحی؛ الهامی،‌ امیر؛ تهران: شبقره، 1390؛ وزیری؛ 184 ص.؛ مناسب برای: دوم متوسطه؛ شابک: 8-72-2660-964-978

ادبیات فارسی (2)‌ (‌مشترک کلیه رشته‌ها‌) تدریس کامل - حل تمرین کتاب درسی - نمونه سؤالات امتحانی ... منطبق با آخرین تغییرات کتاب درسی؛ محمد‌زاده،‌ اسماعیل؛ تهران: ایران باستان، 1390؛ رحلی؛ 226 ص.؛ مناسب برای: دوم متوسطه و معلم؛ شابک: 2-21-5710-600-978

ادبیات فارسی 2 (انسانی) متون نظم و نثر؛ ساجدی،‌ علی/ احمدپور و دیگران؛ تهران: کلک معلم ساجدی، 1390؛ رحلی؛ 220 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم، سوم متوسطه، پیش‌دانشگاهی و معلم؛ شابک: 5-26-5008-600-978

ادبیات فارسی 3 انسانی؛ ساجدی،‌ علی؛ تهران: کلک معلم ساجدی، 1389؛ رحلی؛ 284 ص.؛ مناسب برای: سوم متوسطه انسانی؛ شابک: 0-21-5008-600-978

ادبیات فارسی پیش‌دانشگاهی (1 و 2) ایستگاه کار ریز طبقه‌بندی (‌سطح‌بندی شده‌)؛ محمدزاده،‌ اسماعیل؛ تهران: ایران باستان، 1390؛ رحلی؛ 118 ص.؛ مناسب برای: پیش‌دانشگاهی؛ شابک: 7-13-5710-600-978

اندیشه‌های جاودان؛ آقا طاهر،‌ آناهیتا؛ تهران: البرز فردانش، 1390؛ بیاضی؛ 60 ص.؛ مناسب برای: اول متوسطه، دوم متوسطه ریاضی، تجربی و انسانی و معلم؛ شابک: 7-80-5545-600-978

بعد از پدر،‌ باران: مجموعه‌ی قصه با الهام از آیه‌های قرآن کریم؛ رحماندوست،‌ مصطفی؛ تهران: مدرسه، 1390؛ وزیری؛ 68 ص.؛ مناسب برای: اول متوسطه؛ شابک: 5-0329-08-964-978

به رنگ معما؛ شریفیان،‌ مهدی؛ همدان: دانشگاه بوعلی سینا، 1390؛ وزیری؛ 367 ص.؛ مناسب برای: سوم متوسطه، پیش‌دانشگاهی، معلم و دانشجویان مراکز تربیت معلم؛ شابک: 0-016-128-600-978

پاسخ تشریحی زبان و ادبیات فارسی کنکور؛ نظری،‌ مهدی؛ تهران: بین المللی گاج، 1390؛ رحلی؛ 360 ص.؛ مناسب برای: دوم و سوم متوسطه و پیش‌دانشگاهی؛ شابک: 3-534-158-964-978

پیامبر؛ جبران،‌ خلیل جبران ؛ ترجمه: مریم مفتاحی؛ تهران: به تدبیر، 1390؛ رقعی؛ 168 ص.؛ مناسب برای: معلم و دانشجویان مراکز تربیت معلم؛ شابک: 8-21-2583-964-978

تاریخ ادبیات ایران و جهان 2؛ گودرزی،‌ معصومه؛ تهران: شبقره، 1390؛ جیبی؛ 192 ص.؛ مناسب برای: دوم متوسطه همه رشته‌ها و سوم متوسطه ریاضی و تجربی؛ شابک: 6-63-2660-964-978

تاریخ ادبیات ایرن و جهان 1؛ گودرزی،‌ معصومه؛ تهران: شبقره، 1390؛ جیبی؛ 176 ص.؛ مناسب برای: دوم متوسطه؛ شابک: 9-62-2660-964-978

حکایت‌های دهخدا: گزیده حکایت‌های تربیتی از لغت‌نامه دهخدا؛ صفاخواه،‌ محمدحسین؛ تهران: قدیانی، 1390؛ رقعی؛ 536 ص.؛ مناسب برای: اول متوسطه و معلم؛ شابک: 6-084-251-600-978

حکایت‌های فلسفی برای با هم بودن؛ پیکمال،‌ میشل؛ ترجمه: مهدی ضرغامیان؛ تهران: آفرینگان، 1390؛ پالتویی؛ 142 ص.؛ مناسب برای: اول متوسطه؛ شابک: 5-99-7694-964-978

خودآموز خط تحریری 1؛ بابایی،‌ علیرضا؛ تهران: مبتکران، 1390؛ وزیری؛ 56 ص.؛ مناسب برای: اول متوسطه و معلم؛ شابک: 3-1215-07-964-978

خودآموز خط تحریری 2؛ بابایی،‌ علیرضا؛ تهران: مبتکران، 1390؛ وزیری؛ 40 ص.؛ مناسب برای: اول متوسطه و معلم؛ شابک: 0-1216-07-964-978

خودآموز خط تحریری 3؛ بابایی،‌ علیرضا؛ تهران: مبتکران، 1390؛ وزیری؛ 44 ص.؛ مناسب برای: اول متوسطه و معلم؛ شابک: 7-1217-07-964-978

خودآموز خط تحریری 4؛ بابایی،‌ علیرضا؛ تهران: مبتکران، 1390؛ وزیری؛ 80 ص.؛ مناسب برای: اول متوسطه و معلم؛ شابک: 9-1242-07-964-978

داستان‌هایی از هومر‌: تروا در تسخیر اسب چوبی،‌؛ داد،‌ الیزابت‌فرانس؛ ترجمه: گلبرگ درویشیان؛ تهران: نخستین، 1390؛ رقعی؛ 144 ص.؛ مناسب برای: اول متوسطه؛ شابک: 1-003-127-600-978

دستور زبان فارسی 1؛ احمدی گیوی،‌ حسن؛ تهران: فاطمی، 1390؛ وزیری؛ 260 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم، سوم متوسطه، پیش‌دانشگاهی و معلم؛ شابک: 9-657-318-964-978

دستور زبان فارسی 2؛ انوری،‌ حسن؛ تهران: فاطمی، 1390؛ وزیری؛ 404 ص.؛ مناسب برای: دوم متوسطه، معلم و دانشجویان مراکز تربیت معلم؛ شابک: 7-664-318-964-978

دستور زبان فارسی؛ کیانیان،‌ فریبا؛ تهران: آبرنگ، 1390؛ رقعی؛ 168 ص.؛ مناسب برای: معلم؛ شابک: 4-023-252-600-978

راهنمای عملی مهارت‌های مطالعه و پژوهش؛ ظفری‌نژاد،‌ عادل؛ تهران: موسسه انتشارات کورش چاپ، 1390؛ وزیری؛ 213 ص.؛ مناسب برای: معلم و دانشجویان مراکز تربیت معلم؛ شابک: 6-34-5022-600-978

زبان ادبیان: (گفتارهایی در زبان،‌ ادبیات و آموزش ادبیات)؛ سنگری،‌ محمدرضا؛ تهران: مدرسه، 1390؛ پالتویی؛ 104 ص.؛ مناسب برای: معلم؛ شابک: 9-404-08-964-978

زبان فارسی (1) اول متوسطه: شامل فضای خالی جهت نوشتن ....؛ اصغری‌تاری،‌ محسن؛ تهران: گل‌واژه، 1390؛ رحلی؛ 176 ص.؛ مناسب برای: اول متوسطه؛ شابک: 5-765-482-964-978

زبان فارسی (1) سال اول دبیرستان؛ ملک‌محمدی،‌ محمدرضا؛ تهران: بین المللی گاج، 1390؛ رحلی؛ 164 ص.؛ مناسب برای: اول متوسطه؛ شابک: 0-535-158-964-978

زبان فارسی (2) دوم متوسطه شاخه نظری ...؛ کاظمی،‌ کاظم؛ تهران: گل‌واژه، 1390؛ رحلی؛ 196 ص.؛ مناسب برای: دوم متوسطه؛ شابک: 2-766-482-964-978

زبان فارسی (3) ‌(‌مشترک رشته‌های ریاضی و تجربی‌): تدریس کامل - حل تمرین کتاب درسی ...؛ محمد‌زاده،‌ مصطفی؛ تهران: ایران باستان، 1390؛ رحلی؛ 284 ص.؛ مناسب برای: سوم متوسطه و معلم؛ شابک: 5-33-5710-600-978

زبان فارسی (3) سوم متوسطه علوم ریاضی- علوم تجربی: شامل فضای خالی جهت نوشتن نکات آموزشی...؛ کاظمی،‌ کاظم؛ تهران: گل‌واژه، 1390؛ رحلی؛ 192 ص.؛ مناسب برای: سوم متوسطه ریاضی و تجربی؛ شابک: 9-767-482-964-978

زبان فارسی 3؛ ساجدی،‌ علی؛ تهران: کلک معلم ساجدی، 1390؛ رحلی؛ 216 ص.؛ مناسب برای: سوم متوسطه؛ شابک: 0-50-5008-600-978

زبان فارسی 3؛ ساجدی،‌ علی؛ تهران: کلک معلم ساجدی، 1389؛ رحلی؛ 160 ص.؛ مناسب برای: پیش‌دانشگاهی؛ شابک: 1-08-5008-600-978

زبان و ادبیات فارسی (3)؛ ایستگاه کارریز طبقه بندی (سطح بندی شده)؛ محمدزاده،‌ اسماعیل؛ تهران: ایران باستان، 1390؛ رحلی؛ 172 ص.؛ مناسب برای: سوم متوسطه ؛ شابک: 0-12-5710-600-978

زبان و ادبیات فارسی (2)؛ ایستگاه کارریز طبقه بندی (‌سطح بندی شده‌)؛ محمد‌زاده،‌ اسماعیل؛ تهران: ایران باستان، 1390؛ رحلی؛ 172 ص.؛ مناسب برای: دوم متوسطه؛ شابک: 4-14-5710-600-978

درس به درس نکته به نکته زبان و ادبیات فارسی 1و 2 دبیرستان ویژه سال اول و دوم دبیرستان (ریاضی،‌ تجربی،‌ انسانی) فنی و حرفه‌ای و کاردانش (کنکور کاردانی پیوسته و عملی کاربردی)؛ نیکوفر،‌ رضا/ فلکی،‌ غلامحسین؛ تهران: آوای دانش گستر، 1389؛ رحلی؛ 392 ص.؛ مناسب برای: اول و دوم متوسطه؛ شابک: 5-32-2557-964-978

زندگینامه و آثار شعرای معاصر ایران‌: آوای قرن؛ کریمی،‌ ثریا؛ تهران: سبزان، 1389؛ رقعی؛ 309 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم و سوم متوسطه، پیش‌دانشگاهی و معلم؛ شابک: 3-026-117-600-978

سؤال‌های ادبیات فارسی 1 (عروض و قافیه) پیش‌دانشگاهی انسانی؛ احمدی،‌ اباذر؛ تهران: کانون گسترش علوم/ موسسه فرهنگی و انتشاراتی مرجع کنکور، 1390؛ رحلی؛ 80 ص.؛ مناسب برای: پیش‌دانشگاهی؛ شابک: 7-526-340-964-978

سؤال‌های ادبیات فارسی 2 (متون نظم و نثر) (چهارم دبیرستان) پیش‌دانشگاهی؛ شاهیری،‌ میرکیا؛ تهران: کانون گسترش علوم/ موسسه فرهنگی و انتشاراتی مرجع کنکور، 1390؛ رحلی؛ 90 ص.؛ مناسب برای: پیش‌دانشگاهی؛ شابک: 6-507-340-964-978

سؤال‌های ادبیات فارسی 2 دوم دبیرستان ریاضی تجربی؛ جمالی،‌ فرح‌ناز؛ تهران: کانون گسترش علوم/ موسسه فرهنگی و انتشاراتی مرجع کنکور، 1390؛ رحلی؛ 116 ص.؛ مناسب برای: دوم متوسطه؛ شابک: 6-510-340-964-978

سؤال‌های آرایه‌های ادبی سوم دبیرستان انسانی؛ خان‌محمدزاده،‌ ربابه؛ تهران: کانون گسترش علوم/ موسسه فرهنگی و انتشاراتی مرجع کنکور، 1390؛ رحلی؛ 116 ص.؛ مناسب برای: سوم متوسطه انسانی؛ شابک: 4-530-340-964-978

سؤال‌های تاریخ ادبیات ایران و جهان (1) دوم دبیرستان انسانی؛ امین‌زاده،‌ رضا؛ تهران: کانون گسترش علوم/ موسسه فرهنگی و انتشاراتی مرجع کنکور، 1390؛ رحلی؛ 106 ص.؛ مناسب برای: دوم متوسطه انسانی؛ شابک: 5-562-340-964-978

سؤال‌های زبان فارسی (2) دوم دبیرستان؛ احمدی،‌ اباذر؛ تهران: کانون گسترش علوم/ موسسه فرهنگی و انتشاراتی مرجع کنکور، 1390؛ رحلی؛ 128 ص.؛ مناسب برای: دوم متوسطه تجربی، دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای و کاردانش؛ شابک: 8-558-340-964-978

سؤال‌های زبان فارسی 3 ریاضی تجربی؛ شاهیری،‌ میرکیا؛ تهران: کانون گسترش علوم/ موسسه فرهنگی و انتشاراتی مرجع کنکور، 1390؛ رحلی؛ 139 ص.؛ مناسب برای: سوم متوسطه ریاضی، سوم متوسطه تجربی؛ شابک: 5-429-340-964-978

سؤال‌های زبان فارسی 3 سوم دبیرستان انسانی؛ راجی کجل،‌ پرویز؛ تهران: کانون گسترش علوم/ موسسه فرهنگی و انتشاراتی مرجع کنکور، 1390؛ رحلی؛ 116 ص.؛ مناسب برای: سوم متوسطه انسانی؛ شابک: 1-515-340-964-978

سؤال‌های زبان و ادبیات فارسی 1 و 2 چهارم دبیرستان (پیش‌دانشگاهی عمومی)؛ مهدوی،‌ محمدرضا؛ تهران: کانون گسترش علوم/ موسسه فرهنگی و انتشاراتی مرجع کنکور، 1390؛ رحلی؛ 154 ص.؛ مناسب برای: پیش‌دانشگاهی؛ شابک: 4-514-340-964-978

شرح درد اشتیاق: بازنویسی حکایات مثنوی به نثر؛ مکارم،‌ محمدحسین؛ شیراز: نوید شیراز، 1389؛ وزیری؛ 272 ص.؛ مناسب برای: اول متوسطه و معلم؛ معلم؛ شابک: 3-952-358-964-978

قافیه و عروض- نقد ادبی؛ رضیی مقدم،‌ ابراهیم؛ تهران: شبقره، 1390؛ جیبی؛ 160 ص.؛ مناسب برای: پیش‌دانشگاهی؛ شابک: 5-60-2660-964-978

کار و تمرین ادبیات فارسی 2 سال دوم دبیرستان: شامل پرسش‌های موضوعی،‌ پاسخ‌نامه‌ی تشریحی و ...؛ رضایی،‌ اصغر؛ تهران: مبتکران/ پیشروان، 1390؛ رحلی؛ 128 ص.؛ مناسب برای: دوم متوسطه؛ شابک: 0-1047-07-964-978

کار و تمرین زبان فارسی سال دوم دبیرستان: شامل پرسش‌های موضوعی،‌ پاسخ‌نامه‌ی تشریحی و ....؛ صالحی‌نیا،‌ اکرم؛ تهران: مبتکران/ پیشروان، 1390؛ رحلی؛ 148 ص.؛ مناسب برای: دوم متوسطه ریاضی؛ شابک: 5-1071-07-964-978

کلاس انشا (برای دانش‌آموزان دوره‌ی راهنمایی)؛ فرخ‌مهر،‌ حسین؛ اصفهان: نوشته، 1390؛ وزیری؛ 182 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم و سوم متوسطه، پیش‌دانشگاهی و معلم؛ شابک: 8-05-6005-600-978

کیومرث صابری فومنی (گل آقا)؛ اصفر‌پور،‌ ریتا؛ تهران: مدرسه، 1389؛ پالتویی؛ 96 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم و سوم متوسطه، پیش‌دانشگاهی و معلم؛ شابک: 5-448-385-964-978

گزیده متون ادبی کهن و بازنویسی برخی از آن‌ها؛ روحانی،‌ مریم؛ تهران: صمدیه، 1390؛ رقعی؛ 256 ص.؛ مناسب برای: دوم و سوم متوسطه، پیش‌دانشگاهی و معلم؛ شابک: 4-80-5790-964-978

متّمم را بهتر بشناسیم؛ کواشی،‌ فاطمه؛ تهران/قم: فرتاب/ ظفر، 1390؛ رقعی؛ 144 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم و سوم متوسطه، پیش‌دانشگاهی و معلم؛ شابک: 5-68-7964-964-978

مسند را بهتر بشناسیم؛ کواشی،‌ فاطمه؛ تهران/ قم: فرتاب/ ظفر، 1390؛ رقعی؛ 144 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم و سوم متوسطه و معلم؛ شابک: 8-70-7964-964-978

مشق آزاد: جلال آل قلم: سید جلال آل احمد؛ کانون اندیشه جوان؛ تهران: کانون اندیشه جوان، 1389؛ جیبی؛ 32 ص.؛ مناسب برای: اول متوسطه و معلم؛ شابک: 9-036-159-600-978

مشق آزاد: کمی پررنگ‌تر از خاکستری: احمد شاملو؛ کانون اندیشه جوان؛ تهران: کانون اندیشه جوان، 1389؛ جیبی؛ 32 ص.؛ مناسب برای: اول متوسطه و معلم؛ شابک: 3-028-159-600-978

می‌خواهم بنویسم از جمله به پاراگراف؛ رحیمی‌نژاد،‌ ویدا؛ تهران: رهنما، 1390؛ وزیری؛ 108 ص.؛ مناسب برای: معلم و دانشجویان مراکز تربیت معلم؛ شابک: 1-499-367-964-978

نکته‌های امتحانات ادبیات فارسی اول دبیرستان؛ راجی کجل،‌ پرویز؛ تهران: کانون گسترش علوم/ موسسه فرهنگی و انتشاراتی مرجع کنکور، 1390؛ رقعی؛ 104 ص.؛ مناسب برای: اول متوسطه؛ شابک: 9-00-5931-964-978

نکته‌های امتحانات ادبیات فارسی سوم دبیرستان؛ شاهیری،‌ میرکیا؛ تهران: کانون گسترش علوم/ موسسه فرهنگی و انتشاراتی مرجع کنکور، 1390؛ رقعی؛ 120 ص.؛ مناسب برای: سوم متوسطه؛ شابک: 3-44-5931-964-978

نکته‌های امتحانات زبان فارسی دوم دبیرستان؛ ضیایی‌راد،‌ محمدرضا؛ تهران: کانون گسترش علوم/ موسسه فرهنگی و انتشاراتی مرجع کنکور، 1390؛ رقعی؛ 88 ص.؛ مناسب برای: دوم متوسطه؛ شابک: 7-33-5931-964-978

نکته‌های امتحانات زبان فارسی اول دبیرستان؛ راجی کجل،‌ پرویز؛ تهران: کانون گسترش علوم/ موسسه فرهنگی و انتشاراتی مرجع کنکور، 1390؛ رقعی؛ 104 ص.؛ مناسب برای: اول متوسطه؛ شابک: 6-01-5931-964-978

نکته‌های امتحانات زبان فارسی سوم دبیرستان؛ شاهیری،‌ میرکیا؛ تهران: کانون گسترش علوم/ موسسه فرهنگی و انتشاراتی مرجع کنکور، 1390؛ رقعی؛ 112 ص.؛ مناسب برای: سوم متوسطه؛ شابک: 0-45-5931-964-978

یک دل پر از تکان (مجموعه شعر)؛ باقری،‌ سیما؛ شیراز: داستان‌سرا، 1390؛ رقعی؛ 52 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم و سوم متوسطه، پیش‌دانشگاهی و معلم؛ شابک: 7-38-5766-600-978

تاریخ

آشنایی با موزه و موزه‌داری؛ محمودیان،‌ حبیب‌الله؛ ایلام: زاگرو، 1389؛ وزیری؛ 130 ص.؛ مناسب برای: معلم؛ شابک: 4-3-91771-600-978

فرزانگان: ابوسهل مسیحی؛ کرمی،‌ وحید؛ تهران: مدرسه، 1389؛ پالتویی؛ 64 ص.؛ مناسب برای: دوم راهنمایی، دوم متوسطه انسانی؛ شابک: 4-0214-08-964-978

اروپا در قرون وسطی؛ لنگلی،‌ اندرو؛ ترجمه: معصومه زارع؛ تهران: سبزان، 1390؛ وزیری؛ 128 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم و سوم متوسطه، پیش‌دانشگاهی و معلم؛ شابک: 0-030-117-600-978

اسحاق نیوتن: ریاضیدان و دانشمند برجسته؛ روزینسکی،‌ ناتالی مایرا؛ تهران: ققنوس، 1390؛ وزیری؛ 114 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم و سوم متوسطه، پیش‌دانشگاهی و معلم؛ شابک: 5-906-311-964-978

اسرار تمدن یونان باستان؛ محمدپناه،‌ بهنام؛ تهران: سبزان، 1390؛ وزیری؛ 128 ص.؛ مناسب برای: دوم متوسطه و معلم؛ شابک: 8-66-8249-964-978

اسرار کشتی‌ها در اعماق دریا‌ها؛ پلت،‌ ریچارد؛ ترجمه: طاهره فرخ‌رو؛ تهران: سبزان، 1390؛ وزیری؛ 136 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم، سوم، پیش‌دانشگاهی و معلم؛ شابک: 9-51-5033-600-978

اسکندر مقدونی؛ کرامپتون،‌ ساموئل ویلارد؛ تهران: ققنوس، 1390؛ وزیری؛ 117 ص.؛ مناسب برای: دوم،‌ سوم، پیش‌دانشگاهی و معلم؛ شابک: 4-929-311-964-978

اسکندر مقدونی: فاتح جهان؛ بورگن،‌ مایکل؛ ترجمه: شیوا مقانلو؛ تهران: ققنوس، 1390؛ وزیری؛ 110 ص.؛ مناسب برای: دوم متوسطه و معلم؛ شابک: 9-940-311-964-978

الگوی حضور (نگاهی به سیره شهید بهشتی در عرصه تعلیم و تربیت)؛ رودسری،‌ حسین؛ تهران: مدرسه، 1390؛ رقعی؛ 360 ص.؛ مناسب برای: دوم و سوم متوسطه و معلم؛ شابک: 1-0330-08-964-978

الگوی هنر تربیت: نگاهی به سیره شهید باهنر در عرصه تعلیم و تربیت همراه با ترجمه انگلیسی و خلاصه عربی و فرانسه ...؛ مختارآبادی،‌ علی؛ تهران: مدرسه، 1390؛ رقعی؛ 108 ص.؛ مناسب برای: سوم متوسطه، پیش‌دانشگاهی، معلم و دانشجویان مراکز تربیت معلم؛ شابک: 8-0357-08-964-978

تاریخ بخوانیم: الله‌وردی خان (غلامی که سلطان شد)؛ توزنده‌ جانی،‌ جعفر؛ تهران: مدرسه، 1390؛ پالتویی؛ 132 ص.؛ مناسب برای: دوم متوسطه انسانی؛ شابک: 0-0337-08-964-978

امارات متحده عربی؛ میلر،‌ دابرا؛ ترجمه: سمانه آزادی؛ تهران: ققنوس، 1390؛ وزیری؛ 135 ص.؛ مناسب برای: معلم؛ شابک: 5-948-311-964-978

امپراتوری فراموش شده؛ محمدپناه،‌ بهنام؛ تهران: سبزان، 1389؛ وزیری؛ 152 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم، سوم متوسطه، پیش‌دانشگاهی و معلم؛ شابک: 5-91-5053-600-978

انسان الهی از منظر شهید باهنر؛ زند،‌ شیرین؛ تهران: مدرسه، 1390؛ رقعی؛ 112 ص.؛ مناسب برای: سوم متوسطه، پیش‌دانشگاهی، معلم و دانشجویان مراکز تربیت معلم؛ شابک: 5-0358-08-964-978

انقلاب آمریکا؛ موری،‌ استورات؛ ترجمه: عباس محمدکریمی؛ تهران: سبزان، 1390؛ وزیری؛ 120 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم و سوم متوسطه، پیش‌دانشگاهی و معلم؛ شابک: 6-038-117-600-978

ایندیرا گاندی: رهبر سیاسی هند؛ سامرویل،‌ باربارا؛ تهران: ققنوس، 1390؛ رقعی؛ 112 ص.؛ مناسب برای: سوم متوسطه، پیش‌دانشگاهی و معلم؛ شابک: 0-985-311-964-978

باستان شناسی،‌ کشف راز‌های گذشته همراه با 25 فعالیت و سرگرمی؛ پنچیک،‌ ریچارد؛ ترجمه: ساقی نخعی‌زاده؛ تهران: ققنوس، 1390؛ خشتی؛ 154 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم و سوم متوسطه، پیش‌دانشگاهی و معلم؛ شابک: 4-159-311-964-978

پدر مهربان: خاطراتی از رفتار حضرت امام خمینی (س) با کودکان و نوجوانان؛ میریان،‌ احمد؛ تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)،‌ موسسه چاپ و نشرعروج، 1390؛ رقعی؛ 195 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم و سوم متوسطه، پیش‌دانشگاهی و معلم؛ شابک: x-718-335-964

تاریخ بخوانیم: نبرد‌های اشکانیان با رومیان؛ رستمی گورانی،‌ محسن؛ تهران: مدرسه، 1390؛ پالتویی؛ 75 ص.؛ مناسب برای: دوم متوسطه انسانی؛ شابک: 6-0335-08-964-978

تاریخ فرهنگ و تمدن روسیه؛ مورل،‌ کاتلین برتون؛ ترجمه: پرویز دلیرپور؛ تهران: سبزان، 1390؛ وزیری؛ 96 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم و سوم متوسطه، پیش‌دانشگاهی و معلم؛ شابک: 2-049-117-600-978

تاریخ فرهنگ و تمدن مصر؛ هارت،‌ جورج؛ ترجمه: یلدا بلارک؛ تهران: سبزان، 1390؛ وزیری؛ 120 ص.؛ مناسب برای: دوم و سوم متوسطه، پیش‌دانشگاهی و معلم؛ شابک: 3-039-117-600-978

تاریخ‌ فرهنگ و تمدن یونان؛ پیرسون،‌ آنی؛ ترجمه: محمدصادق شریعتی؛ تهران: سبزان، 1389؛ وزیری؛ 136 ص.؛ مناسب برای: اول متوسطه و معلم؛ شابک: 4-029-117-600-978

تاریخ فرهنگ وتمدن بین النهرین؛ استیل،‌ فیلیپ؛ ترجمه: محمدصادق شریعتی؛ تهران: سبزان، 1390؛ وزیری؛ 120 ص.؛ مناسب برای: دوم و سوم متوسطه، پیش‌دانشگاهی و معلم؛ شابک: 6-041-117-600-978

تاریخ و ساختار نظام سیاسی ایالات متحده آمریکا؛ محمدپناه،‌ بهنام؛ تهران: سبزان، 1389؛ وزیری؛ 192 ص.؛ مناسب برای: معلم؛ شابک: 8-90-5033-600-978

تاریخجه پیدایش خط و نوشتار؛ رابینسون،‌ اندرو؛ ترجمه: یلدا بلارک؛ تهران: سبزان، 1390؛ وزیری؛ 232 ص.؛ مناسب برای: دوم متوسطه و معلم؛ شابک: 4-032-117-600-978

تاریخچه انتخابات در جهان؛ استیل،‌ فیلیپ؛ ترجمه: پرویز دلیرپور؛ تهران: سبزان، 1390؛ وزیری؛ 112 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم و سوم متوسطه، پیش‌دانشگاهی و معلم؛ شابک: 8-050-117-600-978

تاریخچه جاسوسی در جهان؛ پلت،‌ ریچارد؛ ترجمه: امیر حسین فرجادنسب/ میلاد فرجادنسب؛ تهران: سبزان، 1389؛ وزیری؛ 104 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم و سوم متوسطه، پیش‌دانشگاهی و معلم؛ شابک: 9-77-5033-600-978

تاریخچه جنگ جهانی دوم؛ آدامز،‌ سایمون؛ ترجمه: پرویز دلیرپور؛ تهران: سبزان، 1390؛ وزیری؛ 128 ص.؛ مناسب برای: سوم متوسطه، پیش‌دانشگاهی و معلم؛ شابک: 2-052-117-600-978

تمدن‌های بزرگ جهان: تمدن آزتک و اینکا؛ علوی کیا،‌ محمدعلی؛ تهران: مدرسه، 1389؛ رحلی؛ 88 ص.؛ مناسب برای: اول متوسطه، دوم و سوم متوسطه انسانی؛ شابک: 2-0317-08-964-978

تمدن‌های بزرگ جهان: تمدن آسیای صغیر؛ خیراندیش،‌ عبدالرسول؛ تهران: مدرسه، 1390؛ رحلی؛ 80 ص.؛ مناسب برای: دوم و سوم متوسطه انسانی؛ شابک: 3-0349-08-964-978

جنگ‌های جهانی؛ سانییه،‌ کریستین؛ ترجمه: حمید کارجو؛ تهران: پیام کتاب، 1390؛ رحلی؛ 124 ص.؛ مناسب برای: سوم متوسطه و پیش‌دانشگاهی؛ شابک: 9-16-5573-600-978

حمورابی؛ لوین،‌ جودیت ان؛ ترجمه: رضا علیزاده؛ تهران: ققنوس، 1390؛ وزیری؛ 124 ص.؛ مناسب برای: دوم و سوم متوسطه، پیش‌دانشگاهی و معلم؛ شابک: 0-901-311-964-978

خشایار؛ آبرامز،‌ دنیس؛ تهران: ققنوس، 1390؛ وزیری؛ 134 ص.؛ مناسب برای: دوم متوسطه ریاضی، دوم و سوم متوسطه، پیش‌دانشگاهی و معلم؛ شابک: 7-915-311-964-978

داروین و نظریه تکامل: زندگی و اندیشه‌های او،‌ همراه با 21 فعالیت و سرگرمی؛ لوسن،‌ کریستن؛ تهران: ققنوس، 1390؛ خشتی؛ 182 ص.؛ مناسب برای: سوم متوسطه تجربی، پیش‌دانشگاهی و معلم؛ شابک: 5-865-311-964-978

رابرت هوک: فیلسوف علوم طبیعی و محقق علمی؛ بورگن،‌ مایکل؛ ترجمه: شهربانو صارمی؛ تهران: ققنوس، 1390؛ وزیری؛ 112 ص.؛ مناسب برای: دوم و سوم متوسطه، پیش‌دانشگاهی و معلم؛ شابک: 5-951-311-964-978

رازهای نهفته در مومیایی‌ها؛ پانتام،‌ جیمز؛ ترجمه: محمد صادق شریعتی/ فرین لسانی؛ تهران: سبزان، 1390؛ وزیری؛ 136 ص.؛ مناسب برای: دوم متوسطه و معلم؛ شابک: 1-017-117-600-978

رامسس دوم: معمار،‌ جنگجو و فرعون مصر؛ فیتس جرالد،‌ استفانی؛ ترجمه: شهربانو صارمی؛ تهران: ققنوس، 1390؛ وزیری؛ 112 ص.؛ مناسب برای: دوم و سوم متوسطه، پیش‌دانشگاهی و معلم؛ شابک: 9-937-311-964-978

زندگی به سبک باهنر: خاطرات و زندگی‌نامه شهید باهنر از نگاه دیگران (همراه با ترجمه کامل انگلیسی و خلاصه عربی فرانسه)؛ حاجی‌زاده،‌ قدسیه؛ تهران: مدرسه، 1390؛ پالتویی؛ 112 ص.؛ مناسب برای: سوم متوسطه، پیش‌دانشگاهی، معلم و دانشجویان مراکز تربیت معلم؛ شابک: 1-365-08-964-978

سرگذشت تخت‌جمشید چگونگی تاسیس،‌ تخریب و احیا و بازسازی؛ جوادیان،‌ مسعود؛ تهران: آژنگ، 1390؛ وزیری؛ 200 ص.؛ مناسب برای: معلم؛ شابک: 1-6-90051-600-978

سواره نظام زبده ارتش ساسانی؛ فرخ،‌ کاوه؛ تهران: سبزان، 1389؛ وزیری؛ 96 ص.؛ مناسب برای: معلم؛ شابک: 4-27-5033-600-978

شارلمانی؛ گلفند،‌ دیل اوا؛ تهران: ققنوس، 1390؛ وزیری؛ 110 ص.؛ مناسب برای: دوم و سوم متوسطه، پیش‌دانشگاهی و معلم؛ شابک: 9-953-311-964-978

تاریخ بخوانیم: شاه منصور؛ فروغ‌بخش،‌ احمد؛ تهران: مدرسه، 1390؛ پالتویی؛ 64 ص.؛ مناسب برای: دوم متوسطه انسانی؛ شابک: 4-0339-08-964-978

شهر سوخته؛ سیدسجادی،‌ منصور؛ تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی، 1390؛ رقعی؛ 120 ص.؛ مناسب برای: معلم؛ شابک: 6-220-379-964-978

چلچراغ: شهید بهنام محمدی؛ امیریان،‌ داود؛ تهران: مدرسه، 1389؛ پالتویی؛ 72 ص.؛ مناسب برای: دوم راهنمایی، سوم راهنمایی، اول متوسطه؛ شابک: 6-0319-08-964-978

چلچراغ: شهید خرازی؛ فکور،‌ اصغر؛ تهران: مدرسه، 1389؛ پالتویی؛ 96 ص.؛ مناسب برای: اول متوسطه؛ شابک: 2-0320-08-964-978

فرانسیسکو پیثارو: فاتح امپراتوری اینکا؛ سامرویل،‌ باربارا؛ ترجمه: نیر علایی؛ تهران: ققنوس، 1390؛ وزیری؛ 110 ص.؛ مناسب برای: دوم و سوم متوسطه، پیش‌دانشگاهی و معلم؛ شابک: 1-917-311-964-978

فرانکلین دلانو روزولت: رئیس جمهور دوران جنگ؛ هاوگن،‌ برندا؛ ترجمه: محمد رضا دوست‌طلب؛ تهران: ققنوس، 1390؛ رقعی؛ 112 ص.؛ مناسب برای: سوم متوسطه، پیش‌دانشگاهی و معلم؛ شابک: 3-971-311-964-978

فریدون و کاوه آهنگرو سرانجام ضحاک؛ معظمی گودرزی،‌ غزت‌الله؛ تهران: صمدیه، 1389؛ رقعی؛ 262 ص.؛ مناسب برای: معلم و دانشجویان مراکز تربیت معلم؛ شابک: 9-56-5790-964-978

کریستف کلمب،‌ کاشف دنیای جدید؛ داک،‌ رابین سانتس؛ تهران: ققنوس، 1390؛ وزیری؛ 110 ص.؛ مناسب برای: دوم و سوم متوسطه؛ شابک: 3-942-311-964-978

کورش کبیر؛ کرامپتون،‌ ساموئل ویلارد؛ تهران: ققنوس، 1390؛ وزیری؛ 101 ص.؛ مناسب برای: دوم متوسطه و معلم؛ شابک: 2-907-311-964-978

کوروش بزرگ‌: زندگینامه بنیان گذارهخامنشیان بر اساس نوشته‌های گزنفون؛ گزنفون؛ ترجمه: علی شیعه‌علی؛ تهران: سبزان، 1390؛ وزیری؛ 215 ص.؛ مناسب برای: دوم و سوم متوسطه، پیش‌دانشگاهی و معلم؛ شابک: 0-43-117-600-978

کهن دیار جلد 1؛ محمدپناه،‌ بهنام؛ تهران: سبزان، 1390؛ وزیری؛ 200 ص.؛ مناسب برای: سوم راهنمایی، اول،‌دوم و سوم متوسطه و پیش‌دانشگاهی؛ شابک: 7-34-8249-964-978

کهن دیار جلد 2؛ محمدپناه،‌ بهنام؛ تهران: سبزان، 1390؛ وزیری؛ 176 ص.؛ مناسب برای: دوم و سوم متوسطه، پیش‌دانشگاهی و معلم؛ شابک: 0-09-5033-600-978

مارکوپولو و سفر شگفت‌انگیز به چینک همراه با 21 فعالیت و سرگرمی؛ هربرت،‌ جانیس؛ ترجمه: مینا علا،؛ تهران: ققنوس، 1390؛ خشتی؛ 138 ص.؛ مناسب برای: دوم متوسطه و معلم؛ شابک: 6-826-311-964-978

مصریان باستان و همسایگانشان: هماره با فعالیت‌های آموزشی؛ بروایدا،‌ ماریان؛ ترجمه: مینا علاء؛ تهران: ققنوس، 1390؛ خشتی؛ 188 ص.؛ مناسب برای: دوم متوسطه و معلم؛ شابک: 0-860-311-964-978

میگل د. سروانتس رمان‌نویس،‌ شاعر و نمایشنامه نویس؛ ناردو،‌ دان؛ ترجمه: شیوا مقانلو؛ تهران: ققنوس، 1390؛ رقعی؛ 112 ص.؛ مناسب برای: سوم متوسطه و پیش‌دانشگاهی؛ شابک: 9-379-311-964-978

هخامنشی‌ها‌: تمدن و هنر؛ شاهیجانی،‌ محمد؛ تهران: سبزان، 1390؛ وزیری؛ 208 ص.؛ مناسب برای: معلم؛ شابک: 1-004-117-600-978

سرزمین من ایران: یزد؛ آذریزدی،‌ مهدی/ مسرت،‌ حسین؛ تهران: مدرسه، 1389؛ رحلی؛ 144 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم و سوم متوسطه؛ شابک: 3-0310-08-964-978

تربیت بدنی

دایرة‌المعارف فوتبال؛ گیفورد،‌ کلایو؛ ترجمه: جواد آزمون؛ تهران: محراب قلم، 1390؛ رحلی؛ 144 ص.؛ مناسب برای: اول متوسطه، معلم و هنرآموز؛ شابک: 5-159-103-600-978

تعلیم و تربیت دینی

و امام فردا ...(دانسته‌ها و نادانسته‌‌های ما)؛ حسین‌پور،‌ حسین؛ شیراز: امیر حسین حسین‌پور، 1390؛ رقعی؛ 64 ص.؛ مناسب برای: دوم و سوم متوسطه؛ شابک: 1-6712-964-978

92 درس سازنده از زندگی پیامبر (ص)؛ حیدری ابهری،‌ غلامرضا؛ تهران: قدیانی، 1390؛ رقعی؛ 184 ص.؛ مناسب برای: اول و دوم متوسطه؛ شابک: 7-972-536-964-978

جغرافیا

آموزش و آزمون جغرافیا؛ یحیی،‌ بهروز؛ تهران: مبتکران، 1389؛ رحلی؛ 276 ص.؛ مناسب برای: دوم و سوم متوسطه انسانی و پیش‌دانشگاهی؛ شابک: 9-0939-07-964-978

سوئد؛ دوتمپل،‌ لسلی ا؛ ترجمه: فاطمه شاداب؛ تهران: ققنوس، 1390؛ وزیری؛ 124 ص.؛ مناسب برای: معلم؛ شابک: 0-943-311-964-978

90 نکته‌ی آموزشی برای تدریس جغرافی؛ لیدر،‌ اندی؛ ترجمه: آزیتا ارشادی؛ تهران: قدیانی، 1390؛ رقعی؛ 136 ص.؛ مناسب برای: معلم؛ شابک: 5-736-536-964-978

رایانه

تحقیق و استفاده از اینترنت و شبکه جهانی وب برای دانش پژوهان؛ معتمدی،‌ وحید؛ تهران: آوای نور، 1390؛ وزیری؛ 136 ص.؛ مناسب برای: معلم و دانشجویان مراکز تربیت معلم؛ شابک: 1-31-5413-600-978

روان‌شناسی

‌از با‌هوش‌ تا تیز‌هوش سبک کردن بار مسئولیت تیز‌هوش بودن؛ سیسک،‌ درورتی؛ ترجمه: مهین خالصی؛ تهران: صورتگر، 1390؛ رقعی؛ 272 ص.؛ مناسب برای: معلم؛ شابک: 9-15-5152-600-978

افسردگی از الف تا ی؛ کیاسالار،‌ محمد؛ تهران: شبقره، 1390؛ رقعی؛ 64 ص.؛ مناسب برای: والدین؛ شابک: 8-69-2660-964-978

دانستنی‌های علم جرم شناسی؛ کوپر،‌ کریستوفرای؛ ترجمه: عاطفه برقعی؛ تهران: سبزان، 1389؛ وزیری؛ 144 ص.؛ مناسب برای: دوم و سوم متوسطه، پیش‌دانشگاهی و معلم؛ شابک: 2-023-117-600-978

درمان عادت‌های نا بهنجار رویکرد درمانی از منظر دارویی روانشناختی واجتماعی؛ مارتین،‌ پیتر آر؛ ترجمه: پریجهر هیرادفر؛ تهران: صورتگر، 1389؛ رقعی؛ 355 ص.؛ مناسب برای: معلم، مشاور و دانشجویان مراکز تربیت معلم؛ شابک: 4-07-5152-600-978

روان‌شناسی بالینی کودک و نوجوان؛ خدایاری‌فرد،‌ محمد؛ تهران: آوای نور، 1390؛ وزیری؛ 302 ص.؛ مناسب برای: مشاور؛ شابک: 3-40-5413-600-978

روان‌شناسی (سال سوم دبیرستان)؛ نصیری،‌ حمید؛ تهران: بین المللی گاج، 1390؛ رحلی؛ 152 ص.؛ مناسب برای: سوم متوسطه انسانی؛ شابک: 6-588-158-964-978

روان‌شناسی تمرکز (با تأکید بر روش‌های صحیح مطالعه)؛ مرتضوی‌زاده،‌ سید حشمت‌الله؛ تهران: عابد، 1390؛ رقعی؛ 166 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم و سوم متوسطه، پیش‌دانشگاهی، معلم، والدین و مشاور؛ شابک: 3-975-364-964-978

وقتی خانه‌ای برفی می‌سازی،‌ نمی‌خواهی آفتابی بر آن بتابد؛ سبزعلی سنجابی،‌ بتول؛ تهران: نسیما، 1390؛ وزیری؛ 200 ص.؛ مناسب برای: سوم متوسطه، پیش‌دانشگاهی، معلم و مشاور؛ شابک: 9-5-90513-600-978

ریاضی

دانش‌نامه ریاضی؛ شهریاری،‌ پرویز؛ تهران: کانون فرهنگی آموزش، 1390؛ رقعی؛ 880 ص.؛ مناسب برای: معلم؛ شابک: 4-463-126-600-978

122 نکته‌ ی آموزشی برای تدریس ریاضیات؛ آلرتن،‌ مایک؛ ترجمه: شهرناز بخشعلی‌زاده؛ تهران: قدیانی، 1390؛ رقعی؛ 192 ص.؛ مناسب برای: معلم و دانشجویان مراکز تربیت معلم؛ شابک: 7-732-536-964-978

زبان‌های خارجی

انگلیسی (1) اول متوسطه شاخه‌ی نظری،‌ فنی و حرفه‌ای،‌ کارو‌دانش ...؛ هاشمی ظاهری،‌ علی؛ تهران: گل‌واژه، 1390؛ رحلی؛ 200 ص.؛ مناسب برای: اول متوسطه؛ شابک: 7-774-482-964-978

انگلیسی (1) پیش‌دانشگاهی شاخه‌ی نظری،‌ فنی و حرفه‌ای،‌ کارودانش ....؛ هاشمی‌طاهری،‌ علی؛ تهران: گل‌واژه، 1390؛ رحلی؛ 132 ص.؛ مناسب برای: اول متوسطه؛ شابک: 8-780-482-964-978

انگلیسی (2) پیش‌دانشگاهی: کلیه‌ی رشته‌ها شامل فضای خالی جهت نوشتن نکات آموزشی در قالب توصیه‌های دبیر ...؛ هاشمی طاهری،‌ علی؛ تهران: گل‌واژه، 1390؛ رحلی؛ 128 ص.؛ مناسب برای: دوم متوسطه؛ شابک: 4-788-482-964-978

انگلیسی (2) دوم متوسطه شاخه‌ی نظری،‌ فنی و حرفه‌ای،‌ کارو دانش شامل: فضای خالی جهت نوشتن ...؛ مهدیزاده،‌ جلیله؛ تهران: گل‌واژه، 1390؛ رحلی؛ 164 ص.؛ مناسب برای: دوم متوسطه؛ شابک: 7-787-782-964-978

انگلیسی (3) سوم متوسطه شاخه‌ی نظری،‌ فنی و حرفه‌ای،‌ کارودانش ....؛ هاشمی طاهری،‌ علی؛ تهران: گل‌واژه، 1390؛ رحلی؛ 164 ص.؛ مناسب برای: سوم متوسطه؛ شابک: 2-779-482-964-978

آزمون تحلیلی زبان انگلیسی عمومی: ویژه کنکور دبیرستان؛ زینعلی،‌ مرتضی؛ تهران: راه، 1390؛ رحلی؛ 232 ص.؛ مناسب برای: همه دوره‌های پیش‌دانشگاهی؛ شابک: 4-10-6270-600-978

زبان انگلیسی (2‌)‌ (کلیه رشته‌ها‌)‌ (‌منطبق با آ خرین تغییرات کتاب درسی‌)؛ میرتهانی،‌ سعید؛ تهران: ایران باستان، 1390؛ رحلی؛ 114 ص.؛ مناسب برای: دوم متوسطه؛ شابک: 4-01-5710-600-978

زبان انگلیسی (3) (‌سال سوم متوسطه‌) (‌منطبق با آخرین تغییرات کتاب درسی‌)؛ سلیمانی،‌ آزاده؛ تهران: ایران باستان، 1390؛ رحلی؛ 136 ص.؛ مناسب برای: سوم متوسطه؛ شابک: 9-96-5030-600-978

زبان انگلیسی (‌پیش‌دانشگاهی 1 و 2‌) کتاب کار درس به درس ...؛ عدلی،‌ هومن؛ تهران: ایران باستان، 1390؛ رحلی؛ 150 ص.؛ مناسب برای: پیش‌دانشگاهی؛ شابک: 5-20-5710-600-978

زبان انگلیسی پیش‌دانشگاهی 1؛ زرگران،‌ ناریلا؛ تهران: علمی فار، 1390؛ رحلی؛ 260 ص.؛ مناسب برای: پیش‌دانشگاهی؛ شابک: 5-00-513897-600-978

زبان انگلیسی سال دوم دبیرستان؛ باقری،‌ احمد و دیگران؛ تهران: کانون فرهنگی آموزش، 1390؛ رحلی؛ 80 ص.؛ مناسب برای: دوم متوسطه؛ شابک: 6-456-126-600-978

فرهنگ ضرب‌‌المثلهای انگلیسی به فارسی؛ بخشی،‌ حمید؛ اردبیل: نگین سبلان، 1390؛ وزیری؛ 176 ص.؛ مناسب برای: معلم؛ شابک: 6-0-92638-600-978

فرهنگ لغات کابردی خط سفید؛ نعمتی مقدم،‌ رضا؛ تهران: خط سفید، 1390؛ رقعی؛ 720 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم، و سوم متوسطه، پیش‌دانشگاهی و معلم، ؛ شابک: 7-9-91558600-978

کتاب جامع زبان انگلیسی خط سفید- پایه اول متوسطه؛ نعمتی مقدم،‌ رضا/ پسندیده،‌ مهدی و دیگران؛ تهران: خط سفید، 1390؛ وزیری؛ 192 ص.؛ مناسب برای: اول متوسطه؛ شابک: 2-4-91558-600-978

کتاب جامع زبان انگلیسی خط سفید- پایه دوم متوسطه؛ نعمتی مقدم،‌ رضا/ پسندیده،‌ مهدی و دیگران؛ تهران: خط سفید، 1390؛ وزیری؛ 176 ص.؛ مناسب برای: دوم متوسطه؛ شابک: 9-5-91558-600-978

کتاب جامع زبان انگلیسی خط سفید- پایه سوم متوسطه؛ نعمتی مقدم،‌ رضا/ پسندیده،‌ مهدی و دیگران؛ تهران: خط سفید، 1390؛ وزیری؛ 232 ص.؛ مناسب برای: سوم متوسطه؛ شابک: 6-6-91558-600-978

کتاب جامع زبان انگلیسی خط سفید- پیش‌دانشگاهی 1و2؛ نعمتی مقدم،‌ رضا/ پسندیده،‌ مهدی و دیگران؛ تهران: خط سفید، 1390؛ رحلی؛ 196 ص.؛ مناسب برای: پیش‌دانشگاهی؛ شابک: 3-7-91558-600-978

کتاب کار زبان انگلیسی: سال اول دبیرستان؛ بلند،‌ حسین؛ تهران: کادر، 1390؛ رحلی؛ 160 ص.؛ مناسب برای: اول متوسطه؛ شابک: 7-1-92023-600-978

کتاب کار زبان انگلیسی: سال دوم دبیرستان؛ بلند،‌ حسین؛ تهران: کادر، 1390؛ رحلی؛ 148 ص.؛ مناسب برای: دوم متوسطه؛ شابک: 8-4-92023-600-978

گنج‌آزمون انگلیسی اول دبیرستان: کتاب کار و آموزش ...؛ خزایی،‌ حمید/ابراهیمی،‌ سعید/ جانی،‌ کامبیز؛ تهران: گنج آزمون، 1390؛ وزیری؛ 136 ص.؛ مناسب برای: اول متوسطه؛ شابک: 3-22-7582-964-978

گنج‌آزمون انگلیسی دوم دبیرستان: کتاب کار و آموزش ...؛ خزایی،‌ حمید/ابراهیمی،‌ سعید/ جانی،‌ کامبیز؛ تهران: گنج آزمون، 1390؛ وزیری؛ 156 ص.؛ مناسب برای: دوم متوسطه؛ شابک: 0-23-7582-964-978

گنج‌آزمون انگلیسی سوم دبیرستان: کتاب کار و آموزش؛ خزایی،‌ حمید/ابراهیمی،‌ سعید/ جانی،‌ کامبیز؛ تهران: گنج آزمون، 1390؛ وزیری؛ 160 ص.؛ مناسب برای: سوم متوسطه؛ شابک: 7-24-7582-964-978

مجموعه کتاب‌های آمادگی کنکور اختصاصی زبان انگلیسی: آزمون سراسری؛ طبسی،‌ احترام؛ مشهد: خط سفید، 1390؛ وزیری؛ 88 ص.؛ مناسب برای: سوم متوسطه و پیش‌دانشگاهی؛ شابک: 0-05-6311-600-978

مجموعه کتاب‌های آمادگی کنکور اختصاصی زبان انگلیسی: خواندن و درک مطلب؛ طبسی،‌ احترام؛ مشهد: خط سفید، 1390؛ وزیری؛ 208 ص.؛ مناسب برای: سوم متوسطه و پیش‌دانشگاهی؛ شابک: 3-04-6311-600-978

مجموعه کتاب‌های آمادگی اختصاصی زبان انگلیسی: گرامر؛ اعتمادی،‌ امید؛ مشهد: خط سفید، 1390؛ وزیری؛ 352 ص.؛ مناسب برای: سوم متوسطه و پیش‌دانشگاهی؛ شابک: 2-01-6311-600-967

مجموعه کتاب‌های آمادگی کنکور اختصاصی زبان انگلیسی: Cloze Tests؛ طبسی،‌ احترام؛ مشهد: خط سفید، 1390؛ وزیری؛ 152 ص.؛ مناسب برای: سوم متوسطه و پیش‌دانشگاهی؛ شابک: 6-03-6311-600-978

Hey There! 1 Student Book؛ مورالس،‌ خوزه لوئیس/مایرز،‌ کتی/جکسون،‌ سارا؛ تهران: شرکت غزال جوان، 1390؛ رحلی؛ 138 ص.؛ مناسب برای: اول متوسطه؛ شابک: 4-55-9912-964-978

Hey There! 1 Workbook؛ مورالس،‌ خوزه لوئیس/مایرز،‌ کتی/جکسون،‌ سارا؛ تهران: شرکت غزال جوان، 1390؛ رحلی؛ 61 ص.؛ مناسب برای: اول متوسطه؛ شابک: 1-56-9912-964-978

Hey There! 2 Student Book؛ مورالس،‌ خوزه لوئیس/مایرز،‌ کتی/جکسون،‌ سارا؛ تهران: شرکت غزال جوان، 1390؛ رحلی؛ 137 ص.؛ مناسب برای: اول متوسطه؛ شابک: 0-53-9912-964-978

Hey There! 2 Workbook؛ مورالس،‌ خوزه لوئیس/مایرز،‌ کتی/جکسون،‌ سارا؛ تهران: شرکت غزال جوان، 1390؛ رحلی؛ 61 ص.؛ مناسب برای: اول متوسطه؛ شابک: 7-54-9912-964-978

Learning made simple: Book2: teacher Book (جلد 1 و 2)؛ کریمی،‌ مریم؛ تهران: رضی، 1390؛ رحلی؛ 180 ص.؛ مناسب برای: دوم متوسطه؛ شابک: 2-5-92005-964-978

Learning made simple: the first grade of high school: students Book 1 (جلد 1 و 2)؛ حسینی،‌ شاداب؛ تهران: رضی، 1390؛ رحلی؛ 188 ص.؛ مناسب برای: اول متوسطه؛ شابک: 3-1-92690-600-978

Learning made simple: book 1: Teachers book؛ کریمی،‌ مریم؛ تهران: رضی، 1390؛ رحلی؛ 88 ص.؛ مناسب برای: اول متوسطه؛ شابک: 6-0-92690-600-978

Learning made simple: book 2: student bookکریمی،‌ مریم؛ تهران: رضی، 1390؛ رحلی؛ 180 ص.؛ مناسب برای: دوم متوسطه؛ شابک: 2-5-92005-964-978-

زمین‌شناسی

نکته‌های امتحانات زمین‌شناسی سوم دبیرستان؛ علی‌محمدی،‌ حسن؛ تهران: کانون گسترش علوم/ موسسه فرهنگی و انتشاراتی مرجع کنکور، 1390؛ رقعی؛ 112 ص.؛ مناسب برای: سوم متوسطه تجربی و معلم؛ شابک: 5-53-5931-964-978

زیست‌شناسی

زیست‌شناسی سال چهارم؛ چلاجور،‌ شفیع و دیگران؛ تهران: برد، 1390؛ رحلی؛ 233 ص.؛ مناسب برای: پیش‌دانشگاهی؛ شابک: 3-0-92792-600-978

زیست‌شناسی و آزمایشگاه (1) دوم متوسطه رشته‌ی علوم تجربی شامل فضای خالی جهت نوشتن ...؛ نجفی،‌ مصطفی؛ تهران: گل‌واژه، 1390؛ رحلی؛ 224 ص.؛ مناسب برای: دوم متوسطه تجربی؛ شابک: 5-781-482-964-978

علوم زیستی و بهداشت اول متوسطه شامل فضای خالی جهت نوشتن نکات آموزشی در قالب توصیه‌های دبیر ....؛ نجفی،‌ مصطفی؛ تهران: گل‌واژه، 1390؛ رحلی؛ 164 ص.؛ مناسب برای: اول متوسطه و معلم؛ شابک: 0-773-482-964-978

مبانی فیزیولوژی؛ پایداری،‌ کوشا؛ تهران: دانش پژوهان جوان، 1390؛ رقعی؛ 379 ص.؛ مناسب برای: معلم و دانشجویان مراکز تربیت معلم؛ شابک: 8-75-5230-600-978

مبانی فیزیولوژی جانوری (جلد اول)؛ مویز،‌ کریستوفر دی؛ ترجمه: آمنه رضایوف و دیگران؛ تهران: فاطمی، 1390؛ رحلی؛ 2جلد ص.؛ مناسب برای: معلم و دانشجویان مراکز تربیت معلم؛ شابک: 8-654-318-964-978

مبانی فیزیولوژی جانوری (جلد دوم)؛ مویز،‌ کریستوفر دی؛ ترجمه: آمنه رضایوف و دیگران؛ تهران: فاطمی، 1390؛ رحلی؛ 2 جلد ص.؛ مناسب برای: معلم و دانشجویان مراکز تربیت معلم؛ شابک: 5-655-318-964-978

شیمی

بازی با عنصرها؛ سردشتی،‌ لیدا؛ تهران: فائق/ مبتکران، 1389؛ رقعی؛ 80 ص.؛ مناسب برای: اول متوسطه؛ شابک: 0-39-7592-964-978

روش فر مول نویسی در شیمی: قابل استفاده برای دانش آموزان دبیرستان‌ها و... تست‌های مربو طه در آزمون‌های سراسری و آزاد از سال 62 تا 1389؛ طوفان،‌ فروغ؛ تهران: دانش پژوهان جوان، 1390؛ وزیری؛ 108 ص.؛ مناسب برای: دوم متوسطه ریاضی و تجربی؛ شابک: 2-51-5230-600-978

شیمی (1) شیمی برای زندگی اول متوسطه شامل فضای خالی جهت نوشتن نکات آموزشی ...؛ شاه‌محمدی،‌ معصومه و دیگران؛ تهران: گل‌واژه، 1390؛ رحلی؛ 200 ص.؛ مناسب برای: اول متوسطه؛ شابک: 3-785-482-964-978

شیمی (2) (‌سال دوم متوسطه‌)؛ نوری‌زاده،‌ علی؛ تهران: ایران باستان، 1390؛ رحلی؛ 104 ص.؛ مناسب برای: دوم متوسطه ریاضی و تجربی؛ شابک: 3-08-5710-600-978

شیمی (2) و آزمایشگاه دوم متوسطه رشته‌های علوم ریاضی و علوم تجربی؛ شاه‌محمدی،‌ معصومه؛ تهران: گل‌واژه، 1390؛ رحلی؛ 196 ص.؛ مناسب برای: دوم متوسطه ریاضی و تجربی؛ شابک: 0-786-482-964-978

شیمی (3) سال سوم متوسطه؛ عدالت‌جو،‌ لیلا؛ تهران: ایران باستان، 1390؛ رحلی؛ 116 ص.؛ مناسب برای: سوم متوسطه ریاضی و تجربی؛ شابک: 7-42-5710-600-978

شیمی (3) مجموعه کتاب‌های پرسمان؛ علی‌نژاد،‌ احمد؛ تهران: بین المللی گاج، 1390؛ رحلی؛ 192 ص.؛ مناسب برای: سوم متوسطه ریاضی و تجربی؛ شابک: 7 -549-158-964 -978

شیمی (3) و آزمایشگاه سوم متوسطه علوم تجربی- علوم ریاضی شامل فضای خالی جهت نوشتن نکات آموزشی ...؛ کشاورز،‌ حسین‌علی؛ تهران: گل‌واژه، 1390؛ رحلی؛ 196 ص.؛ مناسب برای: سوم متوسطه ریاضی و تجربی؛ شابک: 3-772-482-964-978

شیمی -؛ جین،‌ چیزم؛ ترجمه: سعید مدرسی قزوینی؛ قزوین: مؤسسه نشر پرک، 1389؛ رحلی؛ 48 ص.؛ مناسب برای: اول متوسطه؛ شابک: 3-07-5414-600-978-

شیمی 3 قابل استفاده برای دانش‌آموزان و داوطلبان آزمون سراسری دانشگاه‌ها،‌ پرسش‌های چهارگزینه‌ای و پاسخ‌های کاملا تشریحی؛ شاه پرویزی،‌ شهرام؛ تهران: الگوی توسعه ی نمونه، 1390؛ رحلی؛ 382 ص.؛ مناسب برای: سوم متوسطه ریاضی و تجربی؛ شابک: 0-6-92346-600-978

مبانی سنتز ترکیبات آلی با نگرشی نوین؛ زلفی گل،‌ محمدعلی/ غلامی،‌ هادی؛ همدان: دانشگاه بوعلی سینا، 1389؛ رحلی؛ 414 ص.؛ مناسب برای: معلم؛ شابک: 4-98-138950-964-978

مبانی شیمی معدنی؛ جمالی‌آقباش،‌ بهزاد؛ تهران: مبتکران/ پیشروان، 1389؛ وزیری؛ 208 ص.؛ مناسب برای: دوم متوسطه ریاضی و تجربی، پیش‌دانشگاهی، معلم و دانشجویان مراکز تربیت معلم؛ شابک: 0-0734-07-964-978

عربی

عربی (1) اول متوسطه شامل: بخش ترجمه (لغات و متن درس) فضای خالی جهت نوشتن نکات آموزشی ...؛ سماکار،‌ مهدی؛ تهران: گل‌واژه، 1390؛ رحلی؛ 148 ص.؛ مناسب برای: اول متوسطه؛ شابک: 4-775-482-964-978

عربی (2) دوم متوسطه علوم ریاضی- علوم تجربی ...؛ سماکار،‌ مهدی؛ تهران: گل‌واژه، 1390؛ رحلی؛ 160 ص.؛ مناسب برای: دوم متوسطه؛ شابک: 1-776-482-964-978

عربی (3) سال سوم دبیرستان؛ ماهینی،‌ محسن؛ تهران: بین المللی گاج، 1389؛ رحلی؛ 160 ص.؛ مناسب برای: سوم متوسطه ریاضی و تجربی؛ شابک: 3-109-158-964-978

عربی (3) سوم متوسطه: رشته‌های علوم تجربی- علوم ریاضی؛ سماکار،‌ مهدی؛ تهران: گل‌واژه، 1390؛ رحلی؛ 120 ص.؛ مناسب برای: سوم متوسطه ریاضی و تجربی؛ شابک: 8-777-482-964-978

علوم اجتماعی

انسان و شهر؛ نقدی،‌ اسدالله؛ همدان: دانشگاه بوعلی سینا، 1390؛ وزیری؛ 340 ص.؛ مناسب برای: معلم و دانشجویان مراکز تربیت معلم؛ شابک: 5-04-128-600-978

تابعیت در حقوق ایران و بین‌الملل؛ عزیزی،‌ ستار؛ همدان: دانشگاه بوعلی سینا، 1390؛ وزیری؛ 350 ص.؛ مناسب برای: معلم و دانشجویان مراکز تربیت معلم؛ شابک: 7-046-128-600-978

راه خلاقیت؛ کردی،‌ عبدالرضا؛ تهران: موسسه انتشارات کورش چاپ، 1389؛ وزیری؛ 192 ص.؛ مناسب برای: معلم، مشاور و دانشجویان مراکز تربیت معلم؛ شابک: 1-00-5022-600-978

کاربرد روش‌های آماری در علوم اجتماعی (با نرم‌افزار SPSSنوابخش،‌ مهرداد؛ تهران: طحان/ هله، 1390؛ رحلی؛ 352 ص.؛ مناسب برای: معلم و دانشجویان مراکز تربیت معلم؛ شابک: 1-35-3932-964-978

علوم تجربی

چرا و چگونه (جلدهای 46 تا 50)؛ جمعی از نویسندگان؛ ترجمه: کمال بهروزکیا؛ تهران: قدیانی، 1390؛ رحلی؛ 48 ص.؛ مناسب برای: اول و دوم متوسطه و معلم؛ شابک: 6-362-536-964-978

چهار سوی کیهان؛ پازسا‌صائب،‌ ساویز؛ تهران: خیام آزمون / تیز هوشان برتر، 1390؛ وزیری؛ 64 ص.؛ مناسب برای: اول متوسطه؛ شابک: 2-0-92373-600-978

دانشمندان بزرگ جهان؛ فورتی،‌ جکلین؛ ترجمه: یلدا بلارک؛ تهران: سبزان، 1390؛ وزیری؛ 144 ص.؛ مناسب برای: اول متوسطه؛ شابک: 8-005-117-600-978

دنیای روبات‌ها؛ بریجمن،‌ راجر فرانسیس؛ ترجمه: نسیم علیزاده‌‌اهدایی؛ تهران: پیام کتاب، 1390؛ رحلی؛ 76 ص.؛ مناسب برای: اول متوسطه؛ شابک: 6-17-5573-600-978

رد پا: دوره‌ی علوم راهنمایی- جلد 4 (گیاه‌شناسی)؛ علي‌نوری،‌ مجید؛ تهران: برایند، 1390؛ خشتی؛ 112 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم متوسطه تجربی و معلم؛ شابک: 2-2-92346-600-978

روبات‌ها در پزشکی و علوم؛ پارکر،‌ استیو؛ ترجمه: مجید عمیق؛ تهران: محراب قلم، 1390؛ رحلی؛ 32 ص.؛ مناسب برای: اول متوسطه؛ شابک: 0-349-103-600-978

روبات‌ها کاوشگران فضا؛ پارکر،‌ استیو؛ ترجمه: مجید عمیق؛ تهران: محراب قلم، 1390؛ رحلی؛ 32 ص.؛ مناسب برای: اول متوسطه؛ شابک: 9-346-103-600-978

چرا و چگونه؛ 50: زمان،‌ در ساعت،‌ تقویم و فضا؛ اوبلاکر،‌ اریش؛ ترجمه: کمال بهروز کیا؛ تهران: قدیانی، 1390؛ رحلی؛ 48 ص.؛ مناسب برای: اول و دوم متوسطه و معلم؛ شابک: 9-361-536-964-978

فرهنگ علوم تجربی مدرسه؛ دانشفر،‌ حسین؛ تهران: محراب قلم، 1390؛ وزیری؛ 248 ص.؛ مناسب برای: اول متوسطه، معلم؛ شابک: 5-386-103-600-978

100 نکته‌ی آموزشی برای تدریس علوم؛ آرچر،‌ شارون؛ ترجمه: مهشید عراقچی؛ تهران: قدیانی، 1390؛ رقعی؛ 192 ص.؛ مناسب برای: معلم؛ شابک: 1-734-536-964-978

علوم تجربی/ کتاب‌های مرجع

دایرة‌المعارف جدید مدرسه؛ لاو،‌ کاری... [و دیگران]؛ ترجمه: حسین دانشفر ... [و دیگران]؛ تهران: محراب قلم، 1390؛ رحلی؛ 308 ص.؛ مناسب برای: اول متوسطه؛ شابک: 3-140-103-600-978

علوم تربیتی

آموزش بر پایه‌ی تفکر خلاق؛ نیازی،‌ محسن / زارعی،‌ عباس؛ تهران: ثامن‌الحجج، 1389؛ وزیری؛ 128 ص.؛ مناسب برای: معلم و دانشجویان مراکز تربیت معلم؛ شابک: 8-20-2823-964-978

ابعاد تفکر در برنامه‌ریزی درسی و تدریس؛ مارزینو،‌ رابرت‌جی و.. [دیگران]؛ ترجمه: قدسی احقر؛ تهران: یسطرون، 1389؛ وزیری؛ 341 ص.؛ مناسب برای: معلم، مدیر و دانشجویان مراکز تربیت معلم؛ شابک: 6-4-92219-964-978

ایده‌ی خلاق؛ دوبونو،‌ ادوارد؛ ترجمه: بنفشه آشناقاسمی؛ تهران: ایران بان، 1389؛ رقعی؛ 180 ص.؛ مناسب برای: معلم و دانشجویان مراکز تربیت معلم؛ شابک: 9-033-188-600-978

چگونه فراگیران را پژوهشگر تربیت کنیم ؟ راهنمای گام به گام آموزش فرایند پژوهش؛ کلیت،‌ مری؛ ترجمه: علیرضا کیامنش/ جاوید سرایی؛ تهران: آییژ، 1390؛ وزیری؛ 208 ص.؛ مناسب برای: معلم و دانشجویان مراکز تربیت معلم؛ شابک: 4-283-970-964-978

روش‌های پژوهش ترکیبی؛ کرسول،‌ جان‌دبلیو/ پلانو کلارک،‌ ویکی ال؛ ترجمه: علیرضا کیامنش/ جاوید سرایی؛ تهران: آییژ، 1390؛ وزیری؛ 336 ص.؛ مناسب برای: معلم و دانشجویان مراکز تربیت معلم؛ شابک: 6-292-970-964-978

کاربرد ابزار‌های اینترنتی در آموزش و پژوهش،‌ راهنمای استفاده از اینترنت برای اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و ...؛ سراجی،‌ فرهاد؛ تهران: آییژ، 1390؛ وزیری؛ 160 ص.؛ مناسب برای: معلم، مدیر و دانشجویان مراکز تربیت معلم؛ شابک: 9-259-970-964-978

ورزش ذهن به همین سادگی؛ کاواشیما،‌ ریوتا؛ ترجمه: ارشاد عظیمی؛ تهران: بین المللی گاج، 1390؛ رقعی؛ 184 ص.؛ مناسب برای: همه دانش‌آموزان دوره متوسطه، پیش‌دانشگاهی، معلم، هنرآموز، والدین، مدیر، مشاور و دانشجویان مراکز تربیت معلم؛ شابک: 6-492-158-964-978

علوم تربیتی

آموزش راه‌های یادگیری؛ حاجی‌اسحاق،‌ سهیلا؛ تهران: موسسه انتشارات کورش چاپ، 1390؛ وزیری؛ 274 ص.؛ مناسب برای: معلم و دانشجویان مراکز تربیت معلم؛ شابک: 5-31-5022-600-978

آموزش و پرورش تطبیقی (مبانی،‌ اصول و روش‌ها)؛ محسن‌پور،‌ بهرام؛ تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)،، 1389؛ وزیری؛ 104 ص.؛ مناسب برای: دانشجویان مراکز تربیت معلم؛ شابک: 7-466-530-964-978

پانصد نکته برای معلمان؛ براون،‌ سالی؛ ترجمه: سعید خاکسار؛ تهران: موزون، 1390؛ وزیری؛ 176 ص.؛ مناسب برای: معلم؛ شابک: 5-4-91138-964-978

پنیر تو را من جا به جا کردم؛ بریستو،‌ بووی. دارل؛ ترجمه: سعید خاکسار؛ تهران: موزون، 1389؛ رقعی؛ 124 ص.؛ مناسب برای: مدیر؛ شابک: 3-8-91138-964-9783

پنیر مرا کی جا به جا کرد؟؛ جانسون،‌ اسپنسر؛ ترجمه: سعید خاکسار؛ تهران: موزون، 1389؛ رقعی؛ 76 ص.؛ مناسب برای: مدیر؛ شابک: 9-04-8754-964-978

تکنولوژی آموزشی (بر پایه رویکرد ساخت‌گرایی)؛ آقازده،‌ محرم؛ تهران: آییژ، 1390؛ وزیری؛ 240 ص.؛ مناسب برای: معلم، مدیر و دانشجویان مراکز تربیت معلم؛ شابک: 1-297-970-964-978

تکنولوژی آموزشی راهنمای تولید مواد آموزشی؛ مرکز فرهنگی آسیا و اقیانوسیه یونسکو؛ ترجمه: محرم آقازاده؛ تهران: آییژ/ من گرافیک، 1390؛ رقعی؛ 152 ص.؛ مناسب برای: معلم، مدیر و دانشجویان مراکز تربیت معلم؛ شابک: 8-300-970-964-978

تکنیک‌های مصاحبه و مشاوره؛ اوکان،‌ باربارا؛ ترجمه: شهرام محمدخانی؛ تهران: طلوع دانش، 1390؛ وزیری؛ 464 ص.؛ مناسب برای: معلم، مشاور و دانشجویان مراکز تربیت معلم؛ شابک: 4-04-8445-964

خلاقیت و تفکر (روان‏شناسی و آموزش و پرورش کودکان تیزهوش و خلاق)؛ میکانی،‌ عباس؛ تهران: آوای نور، 1389؛ وزیری؛ 256 ص.؛ مناسب برای: معلم، هنرآموز و دانشجویان مراکز تربیت معلم؛ شابک: 0-09-5413-600-978

درآمدی بر: مدیریت فرایندمدار در مدرسه؛ تورانی،‌ حیدر؛ تهران: تزکیه، 1390؛ وزیری؛ 216 ص.؛ مناسب برای: معلم، مدیر و دانشجویان مراکز تربیت معلم؛ شابک: 8-40-6771-964

دیگه پنیر نمی خوام از این تله نجاتم بدین؛ تمپلر،‌ ریچارد؛ ترجمه: سعید خاکسار؛ تهران: موزون، 1389؛ رقعی؛ 160 ص.؛ مناسب برای: مدیر؛ شابک: 7-08-8754-964-978

راهکار شناخت فرزند تیزهوش؛ واعظی،‌ منوچهر و قائمی،‌ فرنگیس؛ تهران: آوای دانش گستر، 1390؛ پالتویی؛ 64 ص.؛ مناسب برای: معلم، والدین، مدیر، مشاور و دانشجویان مراکز تربیت معلم؛ شابک: 7-54-2557-964-978

راهنمای برنامه‌ریزی درسی مشارکتی؛ تیلور،‌ پیتر؛ ترجمه: محرم آقا زاده/ رضا نوروز‌زاده؛ تهران: آییژ، 1390؛ وزیری؛ 184 ص.؛ مناسب برای: معلم، مدیر و دانشجویان مراکز تربیت معلم؛ شابک: 8-272-970-964-978

راهنمای عملی طراحی آموزشی به همراه نمونه‌هایی از طراحی آموزشی در دوره‌های تحصیلی؛ قورچیان،‌ نادرقلی و.. [دیگران]؛ تهران: دانش آفرین/ رشد اندیشه، 1389؛ وزیری؛ 288 ص.؛ مناسب برای: معلم و دانشجویان مراکز تربیت معلم؛ شابک: 6-86-7035-964-978

زنگ خلاقیت؛ ارزانیان،‌ آرش؛ قم: شکوه یاس، 1390؛ رقعی؛ 142 ص.؛ مناسب برای: اول متوسطه؛ شابک: 1-21-6088-600-978

سنجش فراگیران در گروه‌ها‌: ارتقاء مسؤلیت‌پذیری گروهی و پاسخگویی فردی؛ جانسون،‌ دیوید دبلیو/ جانسون،‌ راجر؛ ترجمه: علیرضا کیامنش/ شعله بیگدلی؛ تهران: آییژ، 1390؛ وزیری؛ 216 ص.؛ مناسب برای: معلم، مدیر و دانشجویان مراکز تربیت معلم؛ شابک: 8-285-970-964-978

شاخص‌های تربیت؛ ملکی،‌ حسن؛ تهران: آییژ/ من گرافیک، 1390؛ وزیری؛ 216 ص.؛ مناسب برای: معلم، مدیر، مشاور و دانشجویان مراکز تربیت معلم؛ شابک: 6-304-970-964-978

طراحی آموزشی برای اثر بخشی تدریس؛ دیناروند،‌ حسن؛ تهران: آییژ، 1390؛ وزیری؛ 176 ص.؛ مناسب برای: معلم و دانشجویان مراکز تربیت معلم؛ شابک: 0-294-970-964-978

طراحی و سازماندهی محتوای برنامه درسی تلفیقی؛ احمدی،‌ پروین؛ تهران: آییژ، 1390؛ وزیری؛ 144 ص.؛ مناسب برای: معلم، مدیر و دانشجویان مراکز تربیت معلم؛ شابک: 3-305-970-964-978

فلسفه تعلیم و تربیت؛ نودینگز،‌ نل؛ ترجمه: علیرضا شواخی ... [و دیگران]؛ اصفهان: نوشته، 1390؛ وزیری؛ 394 ص.؛ مناسب برای: دانشجویان مراکز تربیت معلم؛ شابک: 9-08-6005-600-978

کاربرد تلویزیون در آموزش؛ چینی،‌ آرنولد بی؛ ترجمه: محرم آقازاده/ علی رووف؛ تهران: آییژ، 1390؛ رقعی؛ 160 ص.؛ مناسب برای: معلم و دانشجویان مراکز تربیت معلم؛ شابک: 9-288-970-964-978

کتاب‌های کوچک مدیریت در مدرسه؛ 5: شوق تغییر؛ تورانی،‌ حیدر؛ تهران: مدرسه، 1390؛ وزیری؛ 152 ص.؛ مناسب برای: مدیر؛ شابک: 6-0137-08-964-978

مدارس بین‌الملل: رشد و گسترش؛ هیدن،‌ مری / تامپسون،‌ جف؛ ترجمه: مجتبی مقصودی؛ تهران: عابد، 1390؛ وزیری؛ 144 ص.؛ مناسب برای: مدیر، معلم و دانشجویان مراکز تربیت معلم ؛ شابک: 0-976-364-964-978

مدیریت اوقات فراغت و تفریحات سالم؛ کاشف،‌ میرمحمد؛ تهران: مبتکران/ پیشروان، 1390؛ وزیری؛ 176 ص.؛ مناسب برای: معلم و والدین؛ شابک: 4-0707-07-964-978

مدیریت فشار‌ عصبی معلمان؛ هارتنی،‌ الیزابت؛ ترجمه: پریچهر هیرادفر؛ تهران: صورتگر، 1390؛ رقعی؛ 214 ص.؛ مناسب برای: معلم و دانشجویان مراکز تربیت معلم؛ شابک: 5-13-5152-600-978

مدیریت مراکز شبانه‌روزی؛ حیدری تفرشی،‌ غلامحسین/ شجاعی،‌ امین/ مومنین،‌ رضا؛ تهران: مدرسه، 1389؛ وزیری؛ 114 ص.؛ مناسب برای: مدیر؛ شابک: 4-0300-08-964-978

نظریه برنامه درسی؛ بوشان،‌ جورج؛ ترجمه: محرم آقازاده؛ تهران: آییژ، 1390؛ وزیری؛ 200 ص.؛ مناسب برای: معلم، مدیر و دانشجویان مراکز تربیت معلم؛ شابک: 4-311-970-964-978

نوآوری در یادگیری با تکالیف درسی خلاق،‌ راهنمایی برای آموزگاران،‌ پدران و مادران؛ مجدفر،‌ مرتضی و آقاجانی،‌ زری؛ تهران: امرود، 1389؛ خشتی؛ 84 ص.؛ مناسب برای: معلم و والدین؛ شابک: 7-42-5327-600-978

فلسفه و منطق

اندیشمندان مسلمان و پیدایش عوالم موجودات کثیر از واحد؛ خادمی،‌ عین‌الله؛ تهران: دانشگاه تربیت دبیری شهید رجایی، 1390؛ وزیری؛ 176 ص.؛ مناسب برای: معلم و دانشجویان مراکز تربیت معلم؛ شابک: 9-71-2651-964-978

گزارش،‌ شرح و سنجش دستگاه فلسفی شهاب‌الدین شهروردی؛ یزدان‌پناه،‌ سید یدالله؛ تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)،، 1389؛ وزیری؛ 534 ص.؛ مناسب برای: معلم و دانشجویان مراکز تربیت معلم؛ شابک: 6-34-5486-600-978

نظام فیض از دیدگاه فیلسوفان مسلمان (پیدایش عوالم هستی از منظر حکیمان مشایی اشراقی،‌ حکمت متعالیه)؛ خادمی،‌ عین‌الله؛ تهران: دانشگاه تربیت دبیری شهید رجائی، 1390؛ وزیری؛ 320 ص.؛ مناسب برای: معلم و دانشجویان مراکز تربیت معلم؛ شابک: 2-70-2651-964-978

نگاهی به رویکرد‌های تحلیلی و فراتحلیلی در فلسف تعلیم و تربیت؛ سلحشور،‌ احمد؛ همدان: دانشگاه بوعلی سینا، 1390؛ وزیری؛ 186 ص.؛ مناسب برای: معلم و دانشجویان مراکز تربیت معلم؛ شابک: 0-058-128-600-978

فیزیک

الکترونیک؛ واتس،‌ لیزا؛ ترجمه: سعید مدرسی قزوینی؛ قزوین: پرک، 1390؛ رحلی؛ 48 ص.؛ مناسب برای: دوم ریاضی و تجربی؛ شابک: 0-08-5414-600-978

آزمایشگاه اپتیک؛ قاضی مغربی،‌ فرزانه؛ تهران: فدک ایساتیس، 1390؛ رحلی؛ 106 ص.؛ مناسب برای: اول متوسطه و معلم؛ شابک: 0-034-160-600-978

آشنایی با کیهان؛ کرود،‌ رابین؛ ترجمه: محمد پورعباس/ مجتبی رئوف؛ تهران: سبزان، 1390؛ وزیری؛ 112 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم، سوم متوسطه و پیش‌دانشگاهی؛ شابک: 7-028-117-600-978

توماس ادیسون: زندگی و نظریه‌هایش؛ کارلسون،‌ لوری ام؛ ترجمه: شیوا مقانلو؛ تهران: ققنوس، 1390؛ خشتی؛ 168 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم، سوم متوسطه و پیش‌دانشگاهی؛ شابک: 4-903-311-964-978

تیکو براهه: پیشگام ستاره‌شناسی؛ ناردو،‌ دان؛ تهران: ققنوس، 1390؛ وزیری؛ 112 ص.؛ مناسب برای: سوم متوسطه ، پیش‌دانشگاهی و معلم؛ شابک: 6-957-311-964-978

دانستنی‌های علم هوا فضا شامل اکتشافات فضایی،‌ نحوة ساخت و ساختمان ماهواره ها وایستگاه‌های فضایی؛ استوت،‌ کارول؛ تهران: سبزان، 1389؛ وزیری؛ 136 ص.؛ مناسب برای: معلم؛ شابک: 4-69-5033-600-978

دانستنی‌های علم فیزیک؛ هاموند،‌ ریچارد؛ ترجمه: بهزاد منتظری؛ تهران: سبزان، 1390؛ وزیری؛ 104 ص.؛ مناسب برای: معلم؛ شابک: 5-064-117-600-978

دریچه‌ای به سوی کیهان؛ هاوکینگ،‌ لوسی؛ ترجمه: امیر حسین فرجادنسب/ محمدحسین پورعباسی و دیگران؛ تهران: سبزان، 1390؛ رقعی؛ 224 ص.؛ مناسب برای: معلم؛ شابک: 8-45-5033-600-978

فیزیک (1) سال اول دبیرستان؛ خوشخو،‌ میلاد؛ تهران: بین المللی گاج، 1390؛ رحلی؛ 152 ص.؛ مناسب برای: اول متوسطه؛ شابک: 3-52-9909-964-978

فیزیک (2) سال دوم دبیرستان؛ خوشخو،‌ میلاد؛ تهران: بین المللی گاج، 1390؛ رحلی؛ 156 ص.؛ مناسب برای: دوم متوسطه ریاضی و تجربی؛ شابک: 3-65-9909-964-978

فیزیک (3) رشته‌ی ریاضی و فیزیک؛ خوشخو،‌ میلاد؛ تهران: بین المللی گاج، 1390؛ رحلی؛ 184 ص.؛ مناسب برای: سوم متوسطه ریاضی؛ شابک: 6-418-158-964-978

فیزیک (3) و آزمایشگاه سال سوم متوسطه رشته‌ی تجربی؛ بدیعی،‌ رامین؛ تهران: گل‌واژه، 1388؛ رحلی؛ 224 ص.؛ مناسب برای: سوم متوسطه تجربی؛ شابک: 7-550-482-964-978

فیزیک 1 ایستگاه کار و امتحان ریز طبقه‌بندی (‌سطح‌بندی شده‌)؛ سلطانی،‌ زیبا؛ تهران: ایران باستان، 1390؛ رحلی؛ 120 ص.؛ مناسب برای: اول متوسطه؛ شابک: 8-29-5710-600-978

فیزیک 2 پیش‌دانشگاهی؛ سبزمیدانی،‌ رضا و دیگران؛ تهران: علمی فار، 1390؛ رحلی؛ 377 ص.؛ مناسب برای: پیش‌دانشگاهی؛ شابک: 0-34-513897-600-978

فیزیک برای علوم و مهندسی،‌ جلد اول (مکانیک) ویرایش هفتم؛ سروی،‌ ریموند؛ ترجمه: محمود بهار؛ تهران: مبتکران/ پیشروان، 1390؛ رحلی؛ 492 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم، سوم متوسطه و پیش‌دانشگاهی؛ شابک: 2-1014-07-964-978

گنجینه کیهانی؛ هاوکینگ،‌ لوسی؛ ترجمه: محمدحسین پورعباس/ امیرحسین فرجادنسب؛ تهران: سبزان، 1390؛ رقعی؛ 224 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم، سوم متوسطه، پیش‌دانشگاهی و معلم؛ شابک: 7-015-117-600-978

نکته‌های امتحانات فیزیک 3 و آزمایشگاه سوم دبیرستان؛ نجفی،‌ حجت‌اله؛ تهران: کانون گسترش علوم/ موسسه فرهنگی و انتشاراتی مرجع کنکور، 1390؛ رقعی؛ 160 ص.؛ مناسب برای: سوم متوسطه تجربی؛ شابک: 1-51-5931-964-978

100مسئله در فیزیک کلاسیک؛ برگزیده‌ای از مجله‌ی انجمن معلمان فیزیک امریکا؛ ترجمه: آمنه آهنگری؛ تهران: فاطمی، 1390؛ وزیری؛ 150 ص.؛ مناسب برای: پیش‌دانشگاهی و معلم؛ شابک: 4-665-318-964-978

قرآن

گلی برای آخرین پیامبر: زندگی‌نامه حضرت فاطمه (علیه ا‌السلام)؛ ماهوتی،‌ مهری؛ تهران: مدرسه، 1390؛ وزیری؛ 128 ص.؛ مناسب برای: دوم و سوم متوسطه، پیش‌دانشگاهی و معلم و دانشجویان مراکز تربیت معلم؛ شابک: 9-0321-08-964-978

کتاب‌های مرجع

راهنمای سنجش و روایی و پایانی در پژوهش‌های فرهنگی و اجتماعی؛ حیدری چروده،‌ مجید؛ مشهد: جهاد دانشگاهی مشهد، 1389؛ رقعی؛ 160 ص.؛ مناسب برای: معلم و دانشجویان مراکز تربیت معلم؛ شابک: 0-206-324-964

فرهنگ تحلیلی لغات و ترکیبات دیوان خاقانی شروانی؛ چهرقانی،‌ رسول؛ تهران: دانشگاه تربیت دبیری شهید رجائی، 1390؛ رحلی؛ 520 ص.؛ مناسب برای: معلم و دانشجویان مراکز تربیت معلم؛ شابک: 2-83-2651-964-978

فرهنگ فارسی جیبی؛ صدری‌افشار،‌ غلامحسین؛ تهران: فرهنگ معاصر، 1389؛ جیبی؛ 1152 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم، سوم متوسطه و پیش‌دانشگاهی؛ شابک: 7-023-105-600-978

فرهنگ فارسی- عربی؛ اشکبوس،‌ عادل؛ تهران: مدرسه، 1387؛ وزیری؛ 773 ص.؛ مناسب برای: اول، دوم، سوم متوسطه، پیش‌دانشگاهی و معلم؛ شابک: 6-988-385-964-978

فرهنگ معاصر فارسی- عربی جیبی؛ فاتحی‌نژاد،‌ عنایت‌الله؛ تهران: فرهنگ معاصر، 1388؛ جیبی؛ 803 ص.؛ مناسب برای اول، دوم، سوم متوسطه، پیش‌دانشگاهی و معلم؛ شابک: 5-014-105-600-978

مهارت‌های زندگی

اصول و نکات کلیدی (مطالعه و یادگیری)؛ حاج‌بابایی،‌ مرتضی؛ تهران: ما و شما، 1387؛ رقعی؛‌ 128 ص.؛ مناسب برای: دوره متوسطه؛ شابک: 5-23-8875-964

شناخت بیماری‌ها و توصیه‌های پزشکی: بلوغ جسمی و روحی روانی در دختران؛ ساداتیان،‌ اصغر؛ تهران: ما و شما، 1390؛ رقعی؛ 144 ص.؛ مناسب برای: معلم و والدین؛ شابک: 7-2-95697-964-978

در فکر،‌ ذهن و روان نوجوانان و جوانان چه می‌گذرد؟؛ ساداتیان،‌ اصغر؛ تهران: ما و شما، 1390؛ رقعی؛ 224 ص.؛ مناسب برای: معلم، والدین، و دانشجویان مراکز تربیت معلم؛ شابک: 3-68-8875-964-978

روش‌های موفقیت در تحصیل: قابل استفاده مشاوران،‌ اساتید،‌ دانشجویان،‌ داوطلبان کنکور و اولیای دانش‌آموزان؛ عظیمی‌فر،‌ علیرضا؛ تهران: راه‌اندیشه، 1390؛ رحلی؛ 416 ص.؛ مناسب برای: پیش‌دانشگاهی؛ شابک: 2-155-491-964-978

روشی متفاوت؛ کهرا،‌ شیو؛ ترجمه: مرضیه خدمتی؛ تهران: جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم، 1389؛ وزیری؛ 275 ص.؛ شابک: 5-82-6653-964-978

فرزندم ...؛ غلامرضایی،‌ حمیدرضا؛ تهران: نسل نو اندیش، 1390؛ خشتی؛ 88 ص.؛ مناسب برای: معلم و والدین؛ شابک: 9-10-236-964-978

مهارت‌های زندگی (برای نوجوانان، جوانان و بزرگسالان)؛ ساداتیان،‌ اصغر؛ تهران: ما و شما، 1390؛ رقعی؛ 168 ص.؛ مناسب برای: دوره متوسطه؛ شابک: 6-70-8875-964-978

هیچ‌گاه هیچ وقت هرگز تسلیم نشوید؛ آریا،‌ ری؛ تهران: صورتگر، 1390؛ رقعی؛ 164 ص.؛ مناسب برای: سوم متوسطه، پیش‌دانشگاهی، معلم، مشاور، دانشجویان مراکز تربیت معلم؛ شابک: 5-00-5152-600-978

100 نکته‏ی آموزشی برای تدریس مهارت‌های تفکر؛ بوکت،‌ استیون؛ ترجمه: محمود معافی؛ تهران: قدیانی، 1390؛ رحلی؛ 192 ص.؛ مناسب برای: معلم؛ شابک: 8-735-536-964-978

 

 

 

 

۱۰ مهر ۱۳۹۱ ۱۴:۲۱
تعداد بازدید : ۷,۰۳۹

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید