دوشنبه ۴ تیر ۱۴۰۳
 

اخبار

انتشار نخستین فهرست کتاب‌های مناسب سال 1391 با 169 کتاب مناسب

دبیرخانه سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی نخستین فهرست کتاب‌های مناسب خود را برای دوره‌های ابتدایی، راهنمایی، متوسطه نظری و متوسطه فنی و حرفه‌ای و کاردانش معرفی کرد.

مطابق اعلام کارشناسان دوره‏های مذکور، این فهرست مشخصات 55 کتاب آموزشی دوره ابتدایی، 39 کتاب آموزشی دوره راهنمایی، 49 کتاب آموزشی متوسطه نظری و 26 کتاب مناسب آموزشی فنی و حرفه‏ای و کاردانش را دربر می‌گیرد.

 

می‌توانید بر روی سطرهای زیر کلیک کنید تا مستقیم به بخش‌های دلخواهتان بروید.

 

کتاب‌های آموزشی مناسب دوره ابتدایی

کتاب‌های آموزشی مناسب دوره راهنمایی

کتاب‌های آموزشی مناسب دوره متوسطه نظری

کتاب‌های آموزشی مناسب دوره متوسطه فنی و حرفه‌ای

 

 گفتنی است که کتاب‌های هر بخش بر اساس موضوعات درسی همان دوره مرتب شده است. به این ترتیب برای یافتن یک کتاب مناسب ابتدا باید دوره تحصیلی و سپس موضوع درسی را انتخاب کنید، آن‌گاه زیر هر موضوع بین کتاب‌های مناسب، کتاب دلخواهتان را برگزینید.

 

 

 کتاب‏های آموزشی مناسب دوره ابتدایی _ مهرماه 1391

 

تعلیم و تربیت دینی

 • شکوفه‌های احکام 1؛ توحیدی‌منش،‌ جواد و [... دیگران]؛ ‌قم: پدیده دانش، 1390؛ 48 ص.؛ رحلی؛ شابک: 6-07-6052-600-978؛ مناسب برای: سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی
 • شکوفه‌های احکام 2؛ توحیدی‌منش،‌ جواد و [... دیگران]؛ ‌قم: پدیده دانش، 1390؛ 48 ص.؛ رحلی؛ شابک: 1-09-6052-600-978؛ مناسب برای: چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی
 • شکوفه‌های آسمانی 2؛ آزاد، عباس/ توحیدی‌منش، جواد/ هرمز، حسن؛ ‌قم: عصر غیبت، 1391؛ 48 ص.؛ رحلی؛ شابک: 1-22-5603-600-978؛ مناسب برای: چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی
 • شکوفه‌های آسمانی1؛ آزاد، عباس/ توحیدی‌منش، جواد/ هرمز، حسن؛ ‌قم: عصر غیبت، 1391؛ 48 ص.؛ رحلی؛ شابک: x-06-5603-600-978؛ مناسب برای: چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی

ریاضی

 • بسته مدیریت کلاسی: ریاضی اول دبستان؛ علیزاده، فاطمه صغری؛ ‌تهران: گویش نو، 1391؛ 125 ص.؛ رحلی؛ شابک: 2-27-6382-600-978-؛ مناسب برای: اول ابتدایی
 • بسته مدیریت کلاسی: کاربرگ ریاضی پنجم دبستان؛ یقینی، هادی؛ ‌تهران: مرآت دانش، 1391؛ 60 ص.؛ رحلی؛ شابک: 9-533-125-600-978؛ مناسب برای: پنجم ابتدایی
 • بسته مدیریت کلاسی: کتاب کار و تمرین ریاضی چهارم دبستان؛ بامداد، بابک؛ ‌تهران: مرآت دانش، 1391؛ 208 ص.؛ رحلی؛ شابک: 7-472-125-600-978؛ مناسب برای: چهارم ابتدایی
 • بسته مدیریت کلاسی: کتاب کار و تمرین ریاضی سوم دبستان؛ بامداد، بابک؛ ‌تهران: مرآت دانش، 1391؛ 208 ص.؛ رحلی؛ شابک: 3-425-125-600-978؛ مناسب برای: سوم ابتدایی
 • قصه‌‌های خانه‌ی بی‌بی رعنا؛ آشیانه‌ای پشت علف‌های بلند؛ صفری گیگاسری، ناهید؛ ‌تهران: جان جهان، 1390؛ 48 ص.؛ رحلی؛ شابک: 0-54-7944-964-978؛ مناسب برای: اول ابتدایی
 • 1331 پرسش ریاضی پنجم دبستان؛ حق‌پناه، مهدی؛ ‌تهران: فائق، 1391؛ 400 ص.؛ وزیری؛ شابک: 9-49-7592-964-978؛ مناسب برای: پنجم ابتدایی
 • اینترنت؛ مفیدی‌نسب، سعیده؛ ‌تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، 1391؛ 36 ص.؛ خشتی؛ شابک: 4-1601-10-964-978؛ مناسب برای: پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی
 • آموزش ریاضی همراه کلاه‌ قرمزی: کتاب کار ریاضی اول دبستان؛ عرفانی حامد عیدگاهی، محبوبه؛ ‌مشهد: امید مهر، 1391؛ 180 ص.؛ رحلی؛ شابک: 5-144-154-600-978؛ مناسب برای: اول ابتدایی
 • ریاضی 1 (اول دبستان)؛ بالغ، عشرت؛ ‌تهران: کلاغ سپید، 1391؛ 196 ص.؛ رحلی؛ شابک: 7-01-6600-600-978؛ مناسب برای: اول ابتدایی
 • ریاضی چهارم ابتدایی؛ مسلمان یزدی، نوشین/ محمدی، فریده؛ ‌کرج: گردوی دانش، 1391؛ 116 ص.؛ رحلی؛ شابک: 8-3-93306-600-978؛ مناسب برای: چهارم ابتدایی
 • زنگ ریاضی سال اول دبستان؛ مظفریان، مریم؛ ‌تهران: ژرف اندیشان، 1391؛ 180 ص.؛ رحلی؛ شابک: 9-110-226-964-978؛ مناسب برای: اول ابتدایی
 • سرگرمی‌های فکری 6 شامل بیش از 62 سرگرمی خلاقانه جهت افزایش دقت و تمرکز در کودکان؛ قادر، سیامک؛ ‌تهران: مبتکران، 1390؛ 72 ص.؛ خشتی؛ شابک: 7-0962-07-964-978؛ مناسب برای: اول ابتدایی، دوم ابتدایی، سوم ابتدایی
 • کتاب کار اینترنت؛ مفیدی‌نسب، سعیده؛ ‌تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، 1391؛ 36 ص.؛ خشتی؛ شابک: 6-1595-10-964-978؛ مناسب برای: پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی
 • کتاب کار ریاضی اول دبستان؛ کریمی، اعظم؛ ‌تهران: علی اکبر صفری، 1391؛ 183 ص.؛ وزیری؛ شابک: 4-8647-04-964-978؛ مناسب برای: اول ابتدایی
 • کتاب کار نرم‌افزار ارائه مطلب؛ مفیدی‌نسب، سعیده؛ ‌تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، 1391؛ 60 ص.؛ خشتی؛ شابک: 0-1612-10-964-978؛ مناسب برای: چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی
 • کتاب کار ورد و تند تایپ؛ مفیدی‌نسب، سعیده؛ ‌تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، 1391؛ 84 ص.؛ خشتی؛ شابک: 8-1616-10-964-978؛ مناسب برای: سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی
 • کتاب هوش و بازی جلد اوّل؛ جباری، پریسا/ رضایی، فرزاد؛ ‌تهران: آبشن، 1390؛ 32 ص.؛ رحلی؛ شابک: 9-09-6260-600-978؛ مناسب برای: اول ابتدایی، دوم ابتدایی
 • کتاب هوش و بازی جلد دوّم؛ جباری، پریسا/ رضایی، فرزاد؛ ‌تهران: آبشن، 1390؛ 32 ص.؛ رحلی؛ شابک: 2-11-6260-600-978؛ مناسب برای: اول ابتدایی، دوم ابتدایی
 • گنجینه سؤالات امتحانی طبقه‌بندی شده نوین ریاضی کلاس پنجم دبستان؛ جلالی، نصرالله؛ ‌تهران: مهد دانش، 1391؛ 240 ص.؛ وزیری؛ شابک: 9-1-94363-964-978؛ مناسب برای: پنجم ابتدایی
 • گنجینه سؤالات امتحانی طبقه‌بندی شده نوین ریاضی کلاس چهارم دبستان؛ اسماعیلی، شهربانو؛ ‌تهران: مهد دانش، 1391؛ 192 ص.؛ وزیری؛ شابک: 3-3-94363-964-978؛ مناسب برای: چهارم ابتدایی
 • گنجینه سؤالات امتحانی طبقه‌بندی شده نوین ریاضی کلاس سوم دبستان؛ جورابچی، زهره؛ ‌تهران: مهد دانش، 1391؛ 192 ص.؛ وزیری؛ شابک: 6-2-94363-964-978؛ مناسب برای: سوم ابتدایی
 • نرم‌افزار ارائه مطلب؛ مفیدی‌نسب، سعیده؛ ‌تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، 1391؛ 48 ص.؛ خشتی؛ شابک: 5-1604-10-964-978؛ مناسب برای: چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی
 • ورد و تند تایپ 1؛ مفیدی‌نسب، سعیده؛ ‌تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، 1391؛ 36 ص.؛ خشتی؛ شابک: 3-1611-10-964-978؛ مناسب برای: سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی

زبان آموزی

 • بسته مدیریت کلاسی: کتاب کار و تمرین فارسی چهارم دبستان؛ سیفی، مونا؛ ‌تهران: مرآت دانش، 1391؛ 208 ص.؛ رحلی؛ شابک: 5-489-125-600-978؛ مناسب برای: چهارم ابتدایی
 • بسته مدیریت کلاسی: کتاب کار و تمرین فارسی سوم دبستان؛ سیفی، مونا؛ ‌تهران: مرآت دانش، 1391؛ 192 ص.؛ رحلی؛ شابک: 9-407-125-600-978؛ مناسب برای: سوم ابتدایی
 • فارسی کلاس اول دبستان؛ فرهادی، گلزار؛ ‌تهران: گویش نو، 1391؛ 148 ص.؛ رحلی؛ شابک: 2-30-6382-600-978؛ مناسب برای: اول ابتدایی
 • کتاب آموزش و کار "بخوانیم" پایه‌ی سوم ابتدایی؛ کیانی، حبیب؛ ‌قم: بخشایش، 1390؛ 112 ص.؛ رقعی؛ شابک: 2-051-182-964-978؛ مناسب برای: سوم ابتدایی
 • کتاب آموزش و کار "بخوانیم" پایه‌ی پنجم ابتدایی؛ کیانی، حبیب؛ ‌قم: بخشایش، 1390؛ 192 ص.؛ رقعی؛ شابک: 7-030-182-964-978؛ مناسب برای: پنجم ابتدایی
 • کتاب آموزش و کار "بخوانیم" پایه چهارم ابتدایی؛ کیانی، حبیب؛ ‌قم: بخشایش، 1390؛ 160 ص.؛ رقعی؛ شابک: 9-036-182-964-978؛ مناسب برای: چهارم ابتدایی

علوم تجربی

 • بسته مدیریت کلاسی: کتاب کار و تمرین علوم تجربی دوم دبستان (جلد1)؛ رستگار، طاهره؛ ‌تهران: مرآت دانش، 1391؛ 64 ص.؛ رحلی؛ شابک: 3-524-125-600-978؛ مناسب برای: دوم ابتدایی
 • بسته مدیریت کلاسی: کاربرگ علوم تجربی پنجم دبستان؛ مظلوم شایان، مهدی؛ ‌تهران: مرآت دانش، 1391؛ 56 ص.؛ رحلی؛ شابک: 7-526-125-600-978؛ مناسب برای: پنجم ابتدایی
 • بسته مدیریت کلاسی: کاربرگ علوم تجربی چهارم دبستان؛ مظلوم شایان، مهدی؛ ‌تهران: مرآت دانش، 1391؛ 56 ص.؛ رحلی؛ شابک: 0-497-125-600-978؛ مناسب برای: چهارم ابتدایی
 • بسته مدیریت کلاسی: کاربرگ علوم تجربی دوم دبستان (جلد1)؛ رستگار، طاهره؛ ‌تهران: مرآت دانش، 1391؛ 32 ص.؛ رحلی؛ شابک: 6-523-125-600-978؛ مناسب برای: دوم ابتدایی
 • بسته مدیریت کلاسی: کاربرگ علوم تجربی ششم دبستان (جلد1)؛ رستگار، طاهره؛ ‌تهران: مرآت دانش، 1391؛ 32 ص.؛ رحلی؛ شابک: 5-533-125-600-978؛ مناسب برای: ششم ابتدایی
 • بسته مدیریت کلاسی: کتاب کار و تمرین علوم تجربی پنجم دبستان؛ مظلوم‌ شایان، مهدی؛ ‌تهران: مرآت دانش، 1391؛ 192 ص.؛ رحلی؛ شابک: 4-527-125-600-978؛ مناسب برای: پنجم ابتدایی
 • بسته مدیریت کلاسی: کتاب کار و تمرین علوم تجربی چهارم دبستان؛ مظلوم شایان، مهدی؛ ‌تهران: مرآت دانش، 1391؛ 208 ص.؛ رحلی؛ شابک: 7-498-125-600-978؛ مناسب برای: چهارم ابتدایی
 • بسته مدیریت کلاسی: کتاب کار و تمرین علوم تجربی سوم دبستان؛ مظلوم شایان، مهدی؛ ‌تهران: مرآت دانش، 1391؛ 208 ص.؛ رحلی؛ شابک: 9-423-125-600-978؛ مناسب برای: سوم ابتدایی
 • بسته مدیریت کلاسی: کتاب کار و تمرین علوم تجربی ششم دبستان (جلد1)؛ رستگار، طاهره؛ ‌تهران: مرآت دانش، 1391؛ 64 ص.؛ رحلی؛ شابک: 2-534-125-600-978؛ مناسب برای: ششم ابتدایی
 • شهرک بازی، شادی و دانایی (کتاب کار علوم اول ابتدایی)؛ صالحی‌مهرا، مهین؛ ‌تهران: مبنای خرد، 1391؛ 128 ص.؛ رحلی؛ شابک: 1-36-5939-600-978؛ مناسب برای: اول ابتدایی
 • علوم تجربی پنجم ابتدایی؛ فاتحی‌ پورگلاب، حسین/ غفوری، طیبه؛ ‌تهران: گردوی دانش، 1391؛ 168 ص.؛ رحلی؛ شابک: 0-23-6786-600-978؛ مناسب برای: پنجم ابتدایی
 • علوم تجربی دوم ابتدایی؛ درویشیان، مریم؛ ‌تهران: گردوی دانش، 1391؛ 92 ص.؛ رحلی؛ شابک: 6-21-6786-600-978؛ مناسب برای: دوم ابتدایی
 • علوم تجربی ششم ابتدایی؛ غفوری، طیبه/ سلیمان آبادی، مهتاب؛ ‌تهران: گردوی دانش، 1391؛ 140 ص.؛ رحلی؛ شابک: 7-24-6786-600-978؛ مناسب برای: ششم ابتدایی
 • علوم سوم ابتدایی؛ حطری، مریم؛ ‌تهران: آبرنگ، 1391؛ 64 ص.؛ رحلی؛ شابک: 8-038-252-600-978؛ مناسب برای: سوم ابتدایی
 • کتاب راهنمای کار علوم سال ششم ابتدایی؛ احمدی، احمد/ بازوبندی، محمدحسن؛ ‌تهران: شورا، 1391؛ 92 ص.؛ رحلی؛ شابک: 7-84-7890-964-978؛ مناسب برای: ششم ابتدایی
 • گنجینه سؤالات طبقه‌بندی شده نوین علوم تجربی کلاس پنجم دبستان؛ جلالی، نصرالله؛ ‌تهران: مهد دانش، 1391؛ 156 ص.؛ رحلی؛ شابک: 9-31-8293-964-978؛ مناسب برای: پنجم ابتدایی

علوم تربیتی

 • ارزش‌یابی توصیفی (با تأکید بر راهبرد‌های فراشناختی)؛ کرمی، رمضان؛ ‌قم: رواق دانش، 1391؛ 176 ص.؛ رقعی؛ شابک: 9-44-2969-964-978؛ مناسب برای: معلمان (دوره ابتدایی)، دانشجویان مرکز تربیت معلم، کارشناسان
 • مدارس فردا را امروز بسازیم؛ گرور، ریچارد؛ ترجمه: مهسار مشتاق؛ تهران: ابوعطا، 1391؛ 128 ص.؛ رقعی؛ شابک: 4-094-170-964-978؛ مناسب برای: مدیران، کارشناسان

عمومی

 • تابستانه‌ی پنجم ابتدایی؛ سلطانی، اقدس؛ ‌تهران: مبتکران/ پیشروان، 1391؛ 152 ص.؛ رحلی؛ شابک: 9-1437-07-964-978؛ مناسب برای: پنجم ابتدایی
 • تابستانه‌ی چهارم دبستان؛ محمدطالبی، سمیه/ سلطانی، اقدس؛ ‌تهران: مبتکران/ پیشروان، 1391؛ 140 ص.؛ رحلی؛ شابک: 2-1436-07-964-978؛ مناسب برای: چهارم ابتدایی
 • تابستانه‌ی دوم دبستان؛ رضوی، سمیه؛ ‌تهران: مبتکران/ پیشروان، 1391؛ 120 ص.؛ رحلی؛ شابک: 8-1434-07-964-978؛ مناسب برای: سوم ابتدایی
 • تابستانه‌ی سوم ابتدایی؛ رضوی، سمیه/ سلطانی، اقدس؛ ‌تهران: مبتکران/ پیشروان، 1391؛ 132 ص.؛ رحلی؛ شابک: 5-1435-07-964-978؛ مناسب برای: سوم ابتدایی

 کتاب‏های آموزشی مناسب دوره راهنمایی _ مهرماه 1391

 

ادبیات فارسی

 • انشا و نگارش دوم راهنمایی تحصیلی؛ مهرآیین، علی؛ تهران: آبرنگ،‌ 1391؛ 80 ص.؛ رحلی؛ شابک: 3-017-252-600-978؛ مناسب برای: دوم راهنمایی
 • انشا و نگارش سوم راهنمایی؛ مهرآیین، علی؛ تهران: آبرنگ،‌ 1391؛ 80 ص.؛ رحلی؛ شابک: 1-011-252-600-978؛ مناسب برای: سوم راهنمایی
 • بسته مدیریت کلاسی: کاربرگ فارسی دوم راهنمایی؛ سلیمانی، محمدرضا/ سلیمانی، مهدی؛ تهران: مرآت دانش،‌ 1391؛ 48 ص.؛ رحلی؛ شابک: 0-468-125-600-978؛ مناسب برای: دوم راهنمایی
 • بسته مدیریت کلاسی: کاربرگ فارسی سوم راهنمایی؛ سلیمانی، محمدرضا/ سلیمانی، مهدی؛ تهران: مرآت دانش،‌ 1391؛ 48 ص.؛ رحلی؛ شابک: 3-441-125-600-978؛ مناسب برای: سوم راهنمایی
 • بسته مدیریت کلاسی: کتاب کار و تمرین فارسی دوم راهنمایی؛ سلیمانی، محمدرضا/ سلیمانی، مهدی؛ تهران: مرآت دانش،‌ 1391؛ 180 ص.؛ رحلی؛ شابک: 7-469-125-600-978؛ مناسب برای: دوم راهنمایی
 • بسته مدیریت کلاسی: کتاب کار و تمرین فارسی سوم راهنمایی؛ سلیمانی، محمدرضا/ سلیمانی، مهدی؛ تهران: مرآت دانش،‌ 1391؛ 208 ص.؛ رحلی؛ شابک: 0-442-125-600-978؛ مناسب برای: سوم راهنمایی

تاریخ

 • آبراهام لینکلن رئیس‌ جمهوری آمریکا در جنگ داخلی؛ هاوگن، برندا؛ ترجمه؛ فرید جواهر کلام؛ تهران: ققنوس،‌ 1391؛ 112 ص.؛ رقعی؛ شابک: 8-989-311-964-978؛ مناسب برای: سوم راهنمایی سوم متوسطه انسانی
 • بنجامین فرانکلین: دانشمند و دولتمرد؛ هاوگن، برندا؛ ترجمه؛ حسین بحری؛ تهران: ققنوس،‌ 1391؛ 112 ص.؛ رقعی؛ شابک: 3-984-311-964-978؛ مناسب برای: سوم راهنمایی سوم متوسطه انسانی

جغرافیا

 • آلمان؛ برازش، محمودرضا؛ تهران: آفتاب هشتم،‌ 1391؛ 252 ص.؛ رقعی؛ شابک: 7-66-2839-964-978؛ مناسب برای: دوم و سوم راهنمایی/ معلم
 • روسیه؛ برازش، محمودرضا؛ تهران: آفتاب هشتم،‌ 1391؛ 440 ص.؛ رقعی؛ شابک: 3-51-2839-964-978؛ مناسب برای: دوم و سوم راهنمایی/ معلم

حرفه و فن

 • حرفه و فن سوم راهنمایی با رویکرد هوش و خلاقیت؛ روحی فرشمی، فاطمه؛ تهران: آبرنگ،‌ 1391؛ 104 ص.؛ رحلی؛ شابک: 9-031-252-600-978؛ مناسب برای: سوم راهنمایی
 • مهارت برتر با کتاب حرفه‌وفن پایه دوم راهنمایی؛ قانع، مژگان/ بابائی، بهنام؛ تهران: مبتکران/ پیشروان،‌ 1391؛ 112 ص.؛ رحلی؛ شابک: 5-1381-07-964-978؛ مناسب برای: دوم راهنمایی

ریاضی

 • مجموعه کتاب‌های علامه حلی: ریاضی سال سوم راهنمایی؛ مهدوی، صبا؛ تهران: علم و دانش/ مؤسسه آموزشی طلایه‌داران علامه حلی،‌ 1391؛ 432 ص.؛ وزیری؛ شابک: 1-25-6310-600-978؛ مناسب برای: سوم راهنمایی
 • بسته مدیریت کلاسی: کاربرگ ریاضی دوم راهنمایی؛ آقاعلی طاری، رضا؛ تهران: مرآت دانش،‌ 1391؛ 52 ص.؛ رحلی؛ شابک: 0-426-125-600-978؛ مناسب برای: دوم راهنمایی
 • بسته مدیریت کلاسی: کتاب کار و تمرین ریاضی دوم راهنمایی؛ آقاعلی طاری، رضا؛ تهران: مرآت دانش،‌ 1391؛ 232 ص.؛ رحلی؛ شابک: 7-427-125-600-978؛ مناسب برای: دوم راهنمایی
 • هوش‌آزمایی IQ؛ کاهه، محمدحسن؛ تهران: مبتکران/ پیشروان،‌ 1391؛ 116 ص.؛ وزیری؛ شابک: 3-1398-07-964-978؛ مناسب برای: دوم راهنمایی، سوم راهنمایی

زبان‌های خارجی

 • Beyond the present methods and approaches to ELT/ Education: The Crucial Need for a Radical Reform؛ حسینی، محمدحسن؛ تهران: جنگل/ جاودانه،‌ 1391؛ 408 ص.؛ وزیری؛ شابک: 2-883-981-964-978؛ مناسب برای: دانشجویان مراکز تربیت معلم
 • بسته مدیریت کلاسی: کاربرگ انگلیسی دوم راهنمایی؛ حاجی‌سید حسینی‌فرد، سید مسعود؛ تهران: مرآت دانش،‌ 1391؛ ص.؛ رحلی؛ شابک: 3-508-125-600-978؛ مناسب برای: دوم راهنمایی
 • بسته مدیریت کلاسی: کاربرگ انگلیسی سوم راهنمایی؛ حاجی سید حسینی‌فرد، سید مسعود؛ تهران: مرآت دانش،‌ 1391؛ 56 ص.؛ رحلی؛ شابک: 6-549-125-600-978؛ مناسب برای: سوم راهنمایی

عربی

 • بسته مدیریت کلاسی: کاربرگ عربی دوم راهنمایی؛ نصیری‌زاده، ابوالحسن/ اکبری‌فرد، علی‌اصغر؛ تهران: مرآت دانش،‌ 1391؛ 56 ص.؛ رحلی؛ شابک: 6-411-125-600-978؛ مناسب برای: دوم راهنمایی
 • بسته مدیریت کلاسی: کاربرگ عربی سوم راهنمایی؛ نصیری‌زاده، ابوالحسن/ اکبری‌فرد، علی‌اصغر؛ تهران: مرآت دانش،‌ 1391؛ 56 ص.؛ رحلی؛ شابک: 2-448-125-964-978؛ مناسب برای: سوم راهنمایی
 • بسته مدیریت کلاسی: کتاب کار و تمرین عربی دوم راهنمایی؛ نصیری‌زاده، الوالحسن/ اکبری‌فرد، علی‌اصغر؛ تهران: مرآت دانش،‌ 1391؛ 184 ص.؛ رحلی؛ شابک: 1-416-125-600-978؛ مناسب برای: دوم راهنمایی

علوم تجربی

 • زمین‌شناسی سوم راهنمایی؛ اقبال‌پور، فرناز؛ تهران: آبرنگ،‌ 1391؛ 32 ص.؛ رحلی؛ شابک: 1-024-252-600-978؛ مناسب برای: سوم راهنمایی
 • مجموعه کتاب‌های علامه حلی: شیمی سوم راهنمایی؛ پورجاوید، محمدرضا؛ تهران: علم و دانش/ مؤسسه آموزشی طلایه‌داران علامه حلی،‌ 1391؛ 119 ص.؛ وزیری؛ شابک: 8-13-6310-600-978؛ مناسب برای: سوم راهنمایی
 • بسته مدیریت کلاسی: کاربرگ علوم تجربی دم راهنمایی؛ میرزایی، مهرداد؛ تهران: مرآت دانش،‌ 1391؛ 56 ص.؛ رحلی؛ شابک: 9-449-125-600-978؛ مناسب برای: دوم راهنمایی
 • بسته مدیریت کلاسی: کاربرگ علوم تجربی سوم راهنمایی؛ میرزایی، مهرداد و دیگران؛ تهران: مرآت دانش،‌ 1391؛ 56 ص.؛ رحلی؛ شابک: 0-525-125-600-978؛ مناسب برای: سوم راهنمایی
 • ردپا: کتاب فیزیک گرما؛ میرعلی، سیدمحمدرضا؛ تهران: برایند،‌ 1391؛ 190 ص.؛ خشتی؛ شابک: 0-20-6466-600-978؛ مناسب برای: دوم راهنمایی

علوم تربیتی

 • 55 اصل برای کلاس‌داری موفق: آموزش آداب و مهارت‌های زندگی به دانش‌آموزان؛ کلارک، رن کلارک؛ ترجمه؛ فرشته مجیب؛ تهران: پیشگامان پژوهش مدار،‌ 1391؛ 136 ص.؛ رقعی؛ شابک: 3-5-92308-600-978؛ مناسب برای: معلم/ دانشجویان مراکز تربیت معلم
 • استراتژی‌های زندگی؛ مک‌ گراو، فیلیپ سی.؛ ترجمه؛ مهسار مشتاق؛ تهران: ابوعطا،‌ 1391؛ 168 ص.؛ رقعی؛ شابک: 1-136-170-964-978؛ مناسب برای: معلم
 • انضباط هوشمند در کلاس درس؛ کوئینگ، لری. ج.؛ ترجمه؛ فرشاد جابری؛ مشهد: به نشر،‌ 90؛ 152 ص.؛ وزیری؛ شابک: 4-1622-02-964-978؛ مناسب برای: معلم/ دانشجویان مراکز تربیت معلم/ کارشناس
 • آموزش‌وپرورش‌ ابتدایی، راهنمایی و متوسطه چشم‌انداز‌های نوین؛ معدن‌دار آرانی، عباس؛ تهران: طلوع دانش،‌ 1391؛ 224 ص.؛ رقعی؛ شابک: 4-82-8445-964-978؛ مناسب برای: مدیر/ معلم/ دانشجویان مراکز تربیت معلم
 • آینده‌شناسی در آموزش‌ و پرورش؛ آقایی، علی؛ تهران: به نشر،‌ 90؛ 176 ص.؛ وزیری؛ شابک: 8-1596-02-964-978؛ مناسب برای: مدیر/ معلم/ دانشجویان مراکز تربیت معلم
 • فرایند ارزش‏یابی دانش‌آموزان در مدرسه؛ موسوی، فرشته؛ تهران: فرشته موسوی،‌ 1391؛ 176 ص.؛ وزیری؛ شابک: 8-7943-04-964-978؛ مناسب برای: معلم/ دانشجویان مراکز تربیت معلم

کار و فناوری

 • برنامه‌نویسی گام‌به‌گام با ویژوال بیسیک پایه سوم راهنمایی؛ یعقوبی شهیر، حامد؛ تهران: سمپاد،‌ 90؛ 128 ص.؛ وزیری؛ شابک: 447-7524-964-978؛ مناسب برای: دوم راهنمایی، سوم راهنمایی
 • برنامه‌نویسی مقدماتی با بیسیک پایه دوم راهنمایی؛ نبی‌زاده، محمد؛ تهران: سمپاد،‌ 90؛ 107 ص.؛ وزیری؛ شابک: 2-41-7524-964-978؛ مناسب برای: دوم راهنمایی، سوم راهنمایی

کتاب‌های مرجع

 • رویکرد‌های یاد‌گیری (رهنمودی برای معلمان)؛ جردن، آن؛ ترجمه؛ حسین محبی؛ تهران: آوای نور،‌ 1391؛ 368 ص.؛ وزیری؛ شابک: 4-72-5413-600-978؛ مناسب برای: معلم

مهارت‌های زندگی

 • چه کارکنم اگر: اگر وسواس دارم؛ هیبنر، دان؛ ترجمه؛ حسین مسنن فارسی؛ تهران: گام،‌ 1391؛ 96 ص.؛ وزیری؛ شابک: 9-46-2855-964-978؛ مناسب برای: دوم راهنمایی، سوم راهنمایی
 • چه کار کنم اگر: خیلی عصبانی می‌شوم؛ هیبنر، دان؛ ترجمه؛ حسین مسنن فارسی؛ تهران: گام،‌ 1391؛ 88 ص.؛ وزیری؛ شابک: 6-47-2855-964-978؛ مناسب برای: دوم راهنمایی، سوم راهنمایی
 • چه کارکنم اگر: خیلی نگران می‌شوم؛ هوبنر، دان؛ ترجمه؛ حسین مسنن فارسی؛ تهران: گام،‌ 1391؛ 64 ص.؛ وزیری؛ شابک: 8-43-2855-964-978؛ مناسب برای: دوم راهنمایی، سوم راهنمایی

 کتاب‏های آموزشی مناسب دوره متوسطه نظری _ مهرماه 1391

 

ادبیات فارسی

 • بسته مدیریت کلاسی: کاربرگ ادبیات فارسی؛ سبحانی، احمد؛ تهران: مرآت دانش، 1391؛ 48 ص.؛ رحلی؛ شابک: 8-417-125-600-978؛ مناسب برای: دوم فنی و حرفه‌ای، دوم کاردانش، دوم متوسطه کلیه رشته‌ها
 • ادبیّات فارسی 1، سال اول دبیرستان؛ غلامی، الهه؛ تهران: فاطمی، 1391؛ 206 ص.؛ رحلی؛ شابک: 6-728-318-964-978؛ مناسب برای: اول متوسطه
 • ادبیات‌ سوم دبیرستان، آموزش کامل پرسش‌های چهار گزینه‌ای قابل استفاده برای دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان، ؛ عبدالمحمدی، علیرضا؛ تهران: برایند، 1391؛ 250 ص.؛ رحلی؛ شابک: 4-22-6466-600-978؛ مناسب برای: سوم فنی و حرفه‌ای، سوم متوسطه کلیه رشته‌ها
 • ادبیات فارسی سال اول دبیرستان؛ غلامی، الهه؛ تهران: فاطمی، 1391؛ 200 ص.؛ رحلی؛ شابک: 5-709-318-964-978؛ مناسب برای: اول متوسطه
 • ادبیات فارسی1؛ ملاحاجی آقایی، محمدحسن؛ تهران: کلک معلم ساجدی، 1391؛ 224 ص.؛ رحلی؛ شابک: 3-33-5008-600-978؛ مناسب برای: اول متوسطه
 • املای کنکور؛ براری جیرندهی، عباس؛ تهران: خیلی سبز، 1390؛ 168 ص.؛ رحلی؛ شابک: 2-53-5506-600-978؛ مناسب برای: دوم و سوم پیش‌دانشگاهی فنی و حرفه‌ای، دوم و سوم پیش‌دانشگاهی کاردانش، دوم متوسطه کلیه رشته‌ها
 • آرایه‌های ادبی؛ ساجدی، علی؛ تهران: کلک معلم ساجدی، 1391؛ 240 ص.؛ رقعی؛ شابک: 6-29-5008-600-978؛ مناسب برای: سوم متوسطه کلیه رشته‌ها، پیش‌دانشگاهی کلیه رشته‌ها
 • آینه‌ی تمام‌نمای زبان و ادبیّات‌ عمومی سال چهارم (پیش‌دانشگاهی) رشته‌های ریاضی، تجربی و علوم‌انسانی؛ سلطانی گرد فرامرزی، علی؛ تهران: مبتکران/ پیشروان، 1391؛ 324 ص.؛ رحلی؛ شابک: 5-1419-07-964-978؛ مناسب برای: پیش‌دانشگاهی
 • نگاه نو: پیک خود‌آموز ادبیات: قرابت معنایی وآرایه ادبی ویژه‌ی کنکور سراسری؛ امیر سالاری، جواد؛ تهران: بخشایش، 1390؛ 288 ص.؛ رحلی؛ شابک: 1-115-182-964-978؛ مناسب برای: پیش‌دانشگاهی
 • تاریخ ادبیات؛ ساجدی، علی؛ تهران: کلک معلم ساجدی، 1391؛ 176 ص.؛ رقعی؛ شابک: 4-07-5008-600-978؛ مناسب برای: پیش‌دانشگاهی کلیه رشته‌ها 
 • نگاه نو: درس‌نامه و تست ادبیّات فارسی 2 سال دوم دبیرستان (ریاضی و تجربی)؛ امیر سالاری، جواد؛ تهران: بخشایش، 1390؛ 264 ص.؛ رحلی؛ شابک: 9-122-182-964-978؛ مناسب برای: دوم متوسطه کلیه رشته‌ها، دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش
 • رستم؛ دارا، مریم؛ تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، 1391؛ 120 ص.؛ رقعی؛ شابک: 9-258-379-964-978؛ مناسب برای: اول متوسطه، دوم متوسطه ریاضی، دوم متوسطه تجربی، دوم متوسطه انسانی، دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش، سوم متوسطه ریاضی، سوم متوسطه تجربی، سوم متوسطه انسانی، سوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش، پیش‌دانشگاهی/ معلم
 • زبان فارسی (2) سال دوم دبیرستان؛ ملک محمدی، محمدرضا؛ تهران: بین‌المللی گاج، 1391؛ 224 ص.؛ رحلی؛ شابک: 5-600-158-964-978؛ مناسب برای: دوم متوسطه کلیه رشته‌ها
 • زبان فارسی (هفت خوان 3)؛ سبحانی، احمد؛ تهران: خیلی سبز، 1391؛ 190 ص.؛ رحلی؛ شابک: 3-04-6676-600-978؛ مناسب برای: سوم فنی و حرفه‌ای، سوم کاردانش، سوم متوسطه کلیه رشته‌ها
 • زبان فارسی 1، سال اوّل دبیرستان؛ غلامی، الهه؛ تهران: فاطمی، 1391؛ 194 ص.؛ رحلی؛ شابک: 7-734-318-964-978؛ مناسب برای: اول متوسطه
 • زبان فارسی 1، سال اول دبیرستان؛ شیری، علی‌اکبر؛ تهران: فاطمی، 1391؛ 150 ص.؛ رحلی؛ شابک: 1-710-318-964-978؛ مناسب برای: اول متوسطه
 • سنجش آخر، زبان فارسی 3 سال سوم دبیرستان (ریاضی و تجربی)؛ امیر سالاری، جواد؛ تهران: بخشایش، 1390؛ 184 ص.؛ وزیری؛ شابک: 3-111-182-964-978؛ مناسب برای:
 • قرابت معنایی؛ ساجدی، علی؛ تهران: کلک معلم ساجدی، 1391؛ 216 ص.؛ رحلی؛ شابک: 2-01-5008-600-978؛ مناسب برای: سوم متوسطه کلیه رشته‌ها، پیش‌دانشگاهی کلیه رشته‌ها
 • بسته مدیریت کلاسی: کاربرگ ادبیّات فارسی 1؛ گنج‌منش زمانی، سعید؛ تهران: مرآت دانش، 1391؛ 48 ص.؛ رحلی؛ شابک: 1-458-125-600-978؛ مناسب برای: اول متوسطه
 • بسته مدیریت کلاسی: کار‌برگ ادبیّات فارسی 3؛ سبحانی، احمد؛ تهران: مرآت دانش، 1391؛ 44 ص.؛ رحلی؛ شابک: 4-499-125-600-978؛ مناسب برای: سوم متوسطه ریاضی، سوم متوسطه تجربی، سوم متوسطه انسانی
 • بسته مدیریت کلاسی: کاربرگ زبان فارسی 1؛ گنج‌منش زمانی، سعید؛ تهران: مرآت دانش، 1391؛ 48 ص.؛ رحلی؛ شابک: 4-486-125-600-978؛ مناسب برای: اول متوسطه
 • بسته مدیریت کلاسی: کاربرگ زبان فارسی 2؛ سبحانی، احمد؛ تهران: مرآت دانش، 1391؛ 44 ص.؛ رحلی؛ شابک: 2-451-125-600-978؛ مناسب برای: دوم متوسطه ریاضی، دوم متوسطه تجربی، دوم متوسطه انسانی، دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش
 • بسته مدیریت کلاسی: کار‌برگ زبان فارسی 3؛ سبحانی، احمد؛ تهران: مرآت دانش، 1391؛ 44 ص.؛ رحلی؛ شابک: 1-502-125-600-978؛ مناسب برای: سوم متوسطه ریاضی، سوم متوسطه تجربی، سوم متوسطه انسانی، سوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش
 • بسته مدیریت کلاسی: کتاب کار و تمرین ادبیّات فارسی 1؛ گنج‌منش زمانی، سعید؛ تهران: مرآت دانش، 1391؛ 196 ص.؛ رحلی؛ شابک: 8-459-125-600-978؛ مناسب برای: اول متوسطه
 • بسته مدیریت کلاسی: کتاب کار و تمرین ادبیّات فارسی 2؛ سبحانی، احمد؛ تهران: مرآت دانش، 1391؛ 160 ص.؛ رحلی؛ شابک: 5-418-125-600-978؛ مناسب برای: دوم متوسطه ریاضی، دوم متوسطه تجربی، دوم متوسطه انسانی

   

  تاریخ

 • عطار نیشابوری؛ صارمی، سهیلا؛ تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، 1391؛ 107 ص.؛ رقعی؛ شابک: 4-253-379-964-978؛ مناسب برای: اول متوسطه، دوم متوسطه ریاضی، دوم متوسطه تجربی، دوم متوسطه انسانی، دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش، سوم متوسطه ریاضی

تعلیم و تربیت دینی

 • درسنامه گلبرگ احکام؛ موسسه عمار ولایت؛ قم: پاد اندیشه، 1391؛ 368 ص.؛ وزیری؛ شابک: 6-24-5467-600-978؛ مناسب برای: دوم و سوم پیش‌دانشگاهی فنی و حرفه‌ای، دوم و سوم پیش‌دانشگاهی کاردانش، دوم متوسطه کلیه رشته‌ها، پیش‌دانشگاهی کلیه رشته‌ها، متوسطه کلیه رشته‌ها/ معلم
 • بسته مدیریت کلاسی: کاربرگ دین و زندگی 1؛ فضلعلی، محمدحسن؛ تهران: مرآت دانش، 1391؛ 52 ص.؛ رحلی؛ شابک: 8-404-125-600-978؛ مناسب برای: اول متوسطه
 • کاربرگ دین و زندگی 2؛ فضلعلی، محمد‌حسن؛ تهران: مرآت دانش، 1391؛ 52 ص.؛ رحلی؛ شابک: 4-415-125-600-978؛ مناسب برای: دوم متوسطه ریاضی، دوم متوسطه تجربی، دوم متوسطه انسانی، دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش
 • بسته مدیریت کلاسی: کار‌برگ دین و زندگی 3؛ فضلعلی، محمدحسن؛ تهران: مرآت دانش، 1391؛ 52 ص.؛ رحلی؛ شابک: 5-447-125-600-978؛ مناسب برای: سوم متوسطه ریاضی، سوم متوسطه تجربی، سوم متوسطه انسانی، سوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ریاضی

 • بسته مدیریت کلاسی: کتاب کار و تمرین ریاضیات 3؛ طاهری تنجانی، محمدتقی؛ تهران: مرآت دانش، 1391؛ 204 ص.؛ رحلی؛ شابک: 0-413-125-600-978؛ مناسب برای: سوم متوسطه ریاضی، سوم متوسطه تجربی

زبان‌های خارجی

 • بسته مدیریت کلاسی: کاربرگ انگلیسی 1؛ خلفی، نسرین/ یوسف‌زاده، علیرضا؛ تهران: مرآت دانش، 1391؛ 56 ص.؛ رحلی؛ شابک: 1-461-125-600-978؛ مناسب برای: اول متوسطه
 • بسته مدیریت کلاسی: کاربرگ انگلیسی 2؛ فهیم‌نیا، فرزین؛ تهران: مرآت دانش، 1391؛ 52 ص.؛ رحلی؛ شابک: 2-518-125-600-978؛ مناسب برای: دوم متوسطه ریاضی، دوم متوسطه تجربی، دوم متوسطه انسانی، دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش
 • بسته مدیریت کلاسی: کار‌برگ انگلیسی 3؛ فهیم‌نیا، فرزین؛ تهران: مرآت دانش، 1391؛ 48 ص.؛ رحلی؛ شابک: 3-540-125-600-978؛ مناسب برای: سوم متوسطه ریاضی، سوم متوسطه تجربی، سوم متوسطه انسانی، سوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش
 • بسته مدیریت کلاسی: کتاب کار و تمرین انگلیسی 1؛ خلفی، نسرین/ یوسف‌زاده، علیرضا؛ تهران: مرآت دانش، 1391؛ 208 ص.؛ رحلی؛ شابک: 1-490-125-600-978؛ مناسب برای: اول متوسطه

زیست شناسی

 • علوم زیستی و بهداشت، سال اول دبیرستان؛ آل‌محمد، علی؛ تهران: فاطمی، 1391؛ 128 ص.؛ رحلی؛ شابک: 0-733-318-964-978؛ مناسب برای: اول متوسطه
 • علوم زیستی و بهداشت، سال اول دبیرستان؛ آل محمد، علی؛ تهران: فاطمی، 1391؛ 118 ص.؛ رحلی؛ شابک: 3-729-318-964-978؛ مناسب برای: اول متوسطه

شیمی

 • بسته مدیریت کلاسی، : کاربرگ شیمی 1؛ فلاح، سپیده؛ تهران: مرآت دانش، 1391؛ 56 ص.؛ رحلی؛ شابک: 9-506-125-600-978؛ مناسب برای: اول متوسطه
 • بسته مدیریت کلاسی: کتاب کار و تمرین شیمی 1؛ فلاح، سپیده؛ تهران: مرآت دانش، 1391؛ 228 ص.؛ رحلی؛ شابک: 2-505-125-600-978؛ مناسب برای: اول متوسطه
 • بسته مدیریت کلاسی: کتاب کار و تمرین شیمی 2؛ حاجی‌سلیمانی، روح‌الله؛ تهران: مرآت دانش، 1391؛ 216 ص.؛ رحلی؛ شابک: 7-485-125-600-978؛ مناسب برای: دوم متوسطه ریاضی، دوم متوسطه تجربی
 • بسته مدیریت کلاسی: کتاب کار و تمرین شیمی 3؛ معینی، حسین؛ تهران: مرآت دانش، 1391؛ 240 ص.؛ رحلی؛ شابک: 2-422-125-600-978؛ مناسب برای: سوم متوسطه ریاضی، سوم متوسطه تجربی

عربی

 • بسته مدیریت کلاسی: کار‌برگ عربی 3؛ حکمت‌اندیش، مهدی؛ تهران: مرآت دانش، 1391؛ 52 ص.؛ رحلی؛ شابک: 7-414-125-600-978؛ مناسب برای: سوم متوسطه ریاضی، سوم متوسطه تجربی، سوم متوسطه انسانی، سوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش

مرجع

 • فرهنگ دانش‌آموزی (انگلیسی-فارسی)؛ معتمدی، کامران؛ تهران: بین‌المللی گاج، 1391؛ 368 ص.؛ وزیری؛ شابک: 7-507-158-964-978؛ مناسب برای: متوسطه کلیه رشته‌ها

 کتاب‏های آموزشی مناسب دوره فنی و حرفه‏ای و کاردانش _ مهرماه 1391

 

برق: الکترونیک

 • کتاب جامع هنرستان الکترونیک؛ حر، اکبر/ لطیفی‌پور، مهدی/ عمرانی، داود؛ تهران: کانون فرهنگی آموزش، 1391؛ 464 ص.؛ رحلی؛ شابک: 3-585-126-600-978؛ مناسب برای: دوم و سوم فنی و حرفه‌ای

بهداشت و کودکیاری

 • آموزش مفاهیم علوم تجربی و اجتماعی؛ قریب، رضا؛ تهران: فاطمی، 1391؛ 104 ص.؛ وزیری؛ شابک: 8-670-318-964-978؛ مناسب برای: سوم فنی و حرفه‏ای/ هنرآموز
 • تغذیۀ کاربردی برای کودکان و نوجوانان؛ امیدوار، نسرین/ امین پور، آزاده؛ تهران: فاطمی، 1391؛ 100 ص.؛ وزیری؛ شابک: 1-666-318-964-978؛ مناسب برای: سوم فنی و حرفه‌ای

تربیت بدنی

 • آموزش تمرینات ورزشی؛ جمالی‏راد، مصطفی؛ تهران: مصطفی جمالی‌راد، 1391؛ 77 ص.؛ وزیری؛ شابک: 1-24-0484-964-978؛ مناسب برای: دوم و سوم فنی حرفه‌ای
 • والیبال؛ امیری دوماری، محمد/ زبر دست، محمد علی/ جعفری امیر؛ تهران: ورزش، 1390؛ 256 ص.؛ وزیری؛ شابک: 0-36-5796-600-978؛ مناسب برای: سوم فنی و حرفه‌ای

رایانه

 • آموزش شماتیکMicrosoft Word 2010 همراه با بررسی لغزش‌های نگارشی در زبان پارسی؛ یعسوبی، حسین؛ تهران: پندار پارس/ پارشمن، 1391؛ 576 ص.؛ وزیری؛ شابک: 1-14-6529-600-978؛ مناسب برای: دوم و سوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش
 • مدیریت پایگاه داده (Access و SQL Server مولاناپور، رامین؛ تهران: آتی‌نگر، 1390؛ 400 ص.؛ وزیری؛ شابک: 2-11-6004-600-978؛ مناسب برای: سوم کاردانش

علوم تربیتی

 • روش‌های تدریس پیشرفته؛ حبیبی، شراره؛ تهران: آوای نور، 1390؛ 208 ص.؛ وزیری؛ شابک: 4-56-5413-600-978؛ مناسب برای: هنرآموز
 • روش‌های یادگیری؛ پریچارد، آلن ام.؛ ترجمه؛ اسماعیل سعدی‌پور، طالب زندی؛ تهران: آوای نور، 1390؛ 200 ص.؛ وزیری؛ شابک: 0-38-5413-600-978؛ مناسب برای: هنرآموز

عمران: ساختمان

 • روش‌های تحلیل تاخیر در پروژه‌های ساخت؛ تکابی، مهدی؛ تهران: پندارپارس، 1390؛ 208 ص.؛ وزیری؛ شابک: 1-88-2989-964-978؛ مناسب برای: هنرآموز

کشاورزی: امور باغبانی

 • بونسای هنر زنده (خود‌آموز طراحی و تولید بونسای)؛ محمود تبریزی، مهرداد؛ تهران: پرتو واقعه، 1390؛ 80 ص.؛ وزیری؛ شابک: 0-29-5604-600-978؛ مناسب برای: سوم فنی و حرفه‌ای
 • دانش‌نامه‌ی مختصر درختان میوه‌ی معتدله؛ آکست بوگر، تارا؛ ترجمه؛ مجید راحمی/ وحید توللی؛ شیراز: آوند اندیشه، 1390؛ 406 ص.؛ وزیری؛ شابک: 7-35-5631-600-978؛ مناسب برای: دوم و سوم فنی و حرفه‏ای/ هنرآموز
 • راهنمای شناسایی و کاربرد 220 گیاه پوششی در فضای سبز؛ شوشتریان، سلمان/ تهرانی فر، علی؛ مشهد: جهاد دانشگاهی مشهد، 1390؛ 256 ص.؛ رقعی؛ شابک: 6-259-324-964-978؛ مناسب برای: دوم و سوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش

کشاورزی: امور دامی

 • پرورش شترمرغ به زبان ساده با نکات کاربردی؛ نیکخواه، نورالله؛ تهران: پرتو واقعه، 1390؛ 128 ص.؛ وزیری؛ شابک: 4-18-5604-600-978؛ مناسب برای: دوم و سوم کاردانش
 • دامپروری عمومی؛ جلالی زنوز، میرجمال؛ تهران: پرتو واقعه، 1390؛ 448 ص.؛ وزیری؛ شابک: 6-30-5604-600-978؛ مناسب برای: دوم و سوم فنی وحرفه‌ای و کاردانش
 • طراحی جایگاه و تجهیزات گاو‌های شیری؛ شادمنش، علی؛ تهران: پرتو واقعه، 1391؛ 276 ص.؛ وزیری؛ شابک: 3-31-5604-600-978؛ مناسب برای: دوم و سوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش

کشاورزی: امور زراعی

 • اکولوژی علف‌های هرز و گیاهان مهاجم؛ رادوسویچ، استفان آر.؛ ترجمه؛ حسین نجفی (و دیگران)؛ مشهد: جهاد دانشگاهی مشهد، 1390؛ 480 ص.؛ وزیری؛ شابک: 1-241-324-964-978؛ مناسب برای: هنرآموز
 • روش‌های آزمون سلامت بذر؛ انجمن بین‌المللی آزمایش بذر؛ ترجمه؛ کاظم قاسمی گلعذانی/ آیداحسین زاده ماهوتچی؛ مشهد: جهاد دانشگاهی مشهد، 1390؛ 203 ص.؛ وزیری؛ شابک: 9-245-324-964-978؛ مناسب برای: سوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش
 • مدیریت غیر شیمیایی علف‌های هرز؛ اوپادیایا، ماهش ک.؛ ترجمه؛ مهدی مین باشی معینی/ اسکندر زند/ فریبا میقانی؛ مشهد: جهاد دانشگاهی مشهد، 1390؛ 334 ص.؛ وزیری؛ شابک: 4-253-324-964-978؛ مناسب برای: سوم فنی و حرفه‌ای

مرجع

 • فرهنگ رستنی‌های ایران (جلد شانزدهم )؛ کریمی، هادی؛ تهران: علوم کشاورزی ایران، 1391؛ 147 ص.؛ وزیری؛ شابک: 1-89-5410-600-978؛ مناسب برای: دوم و سوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش

هنر: عکاسی

 • تمرکز روی اصول عکاسی دیجیتال؛ ویگنال، جف؛ ترجمه؛ محمدخالد فیضی/ علی طباطبایی نظری؛ تهران: لوح محفوظ، 1390؛ 144 ص.؛ وزیری؛ شابک: 5-53-8604-964-978؛ مناسب برای: دوم و سوم فنی حرفه‌ای
 • گذار عکاسی به دنیای دیجیتال؛ امضایی امیرخیز، ترانه؛ تهران: ناقوس، 1390؛ 224 ص.؛ وزیری؛ شابک: 7-409-377-964-978؛ مناسب برای: دوم و سوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش
 • هنر مفهومی؛ مارزونا، دانیل؛ ترجمه؛ منصوره عبادی؛ تهران: آبان، 1390؛ 119 ص.؛ وزیری؛ شابک: 3-74-8913-964-978؛ مناسب برای: پیش دانشگاهی فنی و حرفه‏ای/ هنرآموز

هنر: گرافیک

 • سنگ نوشته‌‌‌های‌ خط‌‌ کوفی، میراث‌ فرهنگی‌ ‌جهانی ‌‌‌؛ موسوی جزایری، محمدوحید؛ تهران: آبان، 1391؛ 252 ص.؛ خشتی؛ شابک: 2-11-6413-600-978؛ مناسب برای: سوم و پیش‌دانشگاهی فنی و حرفه‌ای

هنر: موسیقی

 • آشنایی با نرم‌افزار Light room برای عکاسان دیجیتال؛ امضایی امیرخیز، ترانه؛ تهران: ناقوس، 1390؛ 296 ص.؛ وزیری؛ شابک: 6-518-377-964-978؛ مناسب برای: سوم کاردانش

 

۲ آبان ۱۳۹۱ ۱۱:۴۷
تعداد بازدید : ۷,۴۶۵

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید