پنج شنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۳

جزئیات کتاب

دیکته‌ی شب اول دبستان: یار دبستانی من

5. هفت برادران، داریوش. دیکته‌ی شب اول دبستان: یار دبستانی من. ابوعطا‏، 1388‏، 112 ص.
قطع: وزیری
گروه سنی: اول
رشته درسی: زبان‏آموزی
کلمات کلیدی:
چکیده: این کتاب با توجه به برنامهی درسی «بخوانیم و بنویسیم» پایه‏ی اول دبستان در ارتباط با املانویسی برای کمک به اولیای گرامی در دو بخش طراحی شده است. بخش اول شامل درس‌های 1 تا 12 است و در آن، کلمه‏هایی مربوط به نشانه‏های حروف فارسی تمرین و تکرار می‌شوند و مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. در بخش دوم که درس‌های 13 تا 22 را شامل می‌شود، کلمه‏های مربوط به حروف عربی هم‌صدا با حروف فارسی به کار گرفته و بررسی شده‌اند.