پنج شنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۳

جزئیات کتاب

راهنمای عملی پژوهش

6. منوچهر فضلی‌خانی و دیگران. راهنمای عملی پژوهش. ابوعطا‏، 1385‏، 104 ص.
قطع: وزیری
گروه سنی: سوم
رشته درسی: علوم اجتماعی
کلمات کلیدی:
چکیده: در کتاب حاضر، نوجوانان راهنمایی و هدایت می‌شوند تا بتوانند چگونگی پژوهش در زمینه‌های گوناگون درسی را یاد بگیرند، مراحل آن را به طور صحیح انجام دهند و روشی را به کار ببرند که دانشمندان به کمک آن اندیشه‌های خود را آزمایش می‌کنند. کتاب در چهار بخش با این موضوعات تدوین شده است: پژوهش چیست؟ مراحل پژوهش، ارائه‌ی گزراش تحقیق و ارزش‌یابی از فعالیت‌های پژوهشی. «پژوهش تلاشی است که برای پی بردن به یک حقیقت و یا یافتن پاسخ یک سؤال انجام می‏دهیم و برای دریافت پاسخ، روشی را انتخاب می‏کنیم که ما را به نتیجه برساند. به عبارت دیگر، پژوهش فعالیت‌های منظمی است که در جهت حل یک مشکل انجام می‏شود.» دیگر مؤلفان: ناصر جعفری، زهرا حریرفروش، مهرناز صادقی، سهیلا پرچمی.