پنج شنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۳

جزئیات کتاب

آشنایی با مبانی تغذیه و رژیم‌های درمانی

9. تقوی، بهلول. آشنایی با مبانی تغذیه و رژیم‌های درمانی. احرار‏، 1386‏، 160 ص.
قطع: وزیری
گروه سنی: دوم، سوم
رشته درسی: مدیریت خانواده
کلمات کلیدی:
چکیده: تغذیه یکی از اولین نیازهای آدمی محسوب می‌شود. در جوامع بین‌المللی به حدی به آن اهمیت می‌دهند که در سازمان ملل متحد، بخشی را به مسائل غذا و کشاورزی تحت عنوان «FAO» اختصا ص داده‌اند. کتاب حاضر با این مقدمه، مطالبی را با این سرفصل‌ها ارائه کرده است: 1. تاریخچه‌ی علم تغذیه؛ 2. وضعیت فعلی علم تغذیه؛ 3. اهمیت تغذیه‌ی صحیح؛ 4. ترکیب غذاها؛ 5. درشت و ریزمغدی‌ها؛ 6. تعادل انرژی؛ 7. تغذیه‌ی سالم؛ 8. رژیم‌های درمانی در بیماری؛ 9. بهداشت و مسمومیت‌های مواد غذایی.