جمعه ۸ بهمن ۱۴۰۰
 

بایگانی اخبار

دی ماه 1400 با معرفی 159 عنوان کتاب
دبیرخانه سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی، در فهرست دی ماه خود 159 عنوان کتاب مناسب برای دانش‌آموزان و معلمان دوره‌های آموزشی گوناگون معرفی کرده است.
۰۵ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۳:۱۱
[ تعداد بازدید : ۱۷ ]
معرفی کتاب هفته
این هفته با معرفی یک کتاب برای دانش آموزان متوسطه دوم
۰۲ بهمن ۱۴۰۰ - ۹:۴۷
[ تعداد بازدید : ۱۸ ]
کتاب هفته
این هفته با معرفی دو کتاب
۲۵ دی ۱۴۰۰ - ۱۰:۵۵
[ تعداد بازدید : ۲۸ ]
معرفی  ۱۰۹ کتاب در آذرماه ۱۴۰۰
دبیرخانه سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی، در فهرست ماه شهریور خود ۱۰۹ عنوان کتاب مناسب برای دانش‌آموزان و معلمان دوره‌های آموزشی گوناگون معرفی کرده است.
۱۱ دی ۱۴۰۰ - ۱۳:۵۹
[ تعداد بازدید : ۴۷ ]
کتاب هفته
معرفی بهترین کتاب هفته
۰۸ دی ۱۴۰۰ - ۱۳:۳۵
[ تعداد بازدید : ۵۶ ]
آبان 1400 با معرفی  46 عنوان کتاب
دبیرخانه سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی، در فهرست ماه شهریور خود 46 عنوان کتاب مناسب برای دانش‌آموزان و معلمان دوره‌های آموزشی گوناگون معرفی کرده است.
۰۷ آذر ۱۴۰۰ - ۸:۵۴
[ تعداد بازدید : ۱۲۳ ]
کتاب هفته
سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی مکتوب، کتاب «ماری ادلند، دخترک دانشمند» را با بالاترین امتیاز به عنوان کتاب هفته معرفی کرد.
۱۷ آبان ۱۴۰۰ - ۱۳:۰۴
[ تعداد بازدید : ۱۳۵ ]
پاییز 1400 با معرفی  74 عنوان کتاب در ماه مهر
دبیرخانه سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی، در فهرست ماه شهریور خود 74 عنوان کتاب مناسب برای دانش‌آموزان و معلمان دوره‌های آموزشی گوناگون معرفی کرده است.
۰۸ آبان ۱۴۰۰ - ۹:۵۳
[ تعداد بازدید : ۱۶۲ ]
ماه شهریور با معرفی  79 عنوان کتاب
دبیرخانه سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی، در فهرست ماه شهریور خود 79 عنوان کتاب مناسب برای دانش‌آموزان و معلمان دوره‌های آموزشی گوناگون معرفی کرده است.
۱۰ مهر ۱۴۰۰ - ۱۰:۲۶
[ تعداد بازدید : ۱۸۴ ]
مرداد 1400با معرفی 138 عنوان کتاب
دبیرخانه سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی، در فهرست ماه مرداد خود ​138 عنوان کتاب مناسب برای دانش‌آموزان و معلمان دوره‌های آموزشی گوناگون معرفی کرده است.
۱۳ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۲:۳۰
[ تعداد بازدید : ۲۶۰ ]
معرفی ۲۱۷ عنوان کتاب مناسب در تیر ۱۴۰۰
دبیرخانه سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی، در فهرست ماه خرداد خود ۲۱۷ عنوان کتاب مناسب برای دانش‌آموزان و معلمان دوره‌های آموزشی گوناگون معرفی کرده است.
۰۹ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۱:۳۰
[ تعداد بازدید : ۲۲۲ ]
معرفی  104 عنوان کتاب مناسب در خرداد 1400
دبیرخانه سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی، در فهرست ماه خرداد خود ​104 عنوان کتاب مناسب برای دانش‌آموزان و معلمان دوره‌های آموزشی گوناگون معرفی کرده است.
۰۶ تیر ۱۴۰۰ - ۱۴:۳۴
[ تعداد بازدید : ۶۸۷ ]
ماه اردیبهشت با معرفی 103 عنوان کتاب و 18 عنوان محصول غیرمکتوب
دبیرخانه سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی، در فهرست ماه اردیبهشت خود ​103 عنوان کتاب و 18 عنوان محصول غیرمکتوب مناسب برای دانش‌آموزان و معلمان دوره‌های آموزشی گوناگون معرفی کرده است.
۰۴ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۳:۰۰
[ تعداد بازدید : ۶۴۸ ]
بهار 1400 با معرفی 85 کتاب در فروردین
دبیرخانه سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی، در فهرست ماه فروردین خود ​85 عنوان کتاب مناسب برای دانش‌آموزان و معلمان دوره‌های آموزشی گوناگون معرفی کرده است.
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۰:۴۲
[ تعداد بازدید : ۶۱۶ ]
معرفی 102 کتاب مناسب در اسفند99
دبیرخانه سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی، در فهرست ماه اسفند خود ​102 عنوان کتاب مناسب برای دانش‌آموزان و معلمان دوره‌های آموزشی گوناگون معرفی کرده است.
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۳:۳۴
[ تعداد بازدید : ۵۹۵ ]
« قبلی صفحه ۱ از ۷ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ بعدی »