جمعه ۱۰ تیر ۱۴۰۱
 

بایگانی اخبار

معرفی کتاب هفته
این هفته کتاب «تولد فیلوفیله » را به شما معرفی می کنیم.
۰۴ تیر ۱۴۰۱ - ۸:۴۸
[ تعداد بازدید : ۱۷ ]
کتاب هفته
این هفته با کتاب طبیعت چیزی را دور نمی ریزد، شما چطور؟
۳۰ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۰:۵۲
[ تعداد بازدید : ۲۳ ]
معرفی کتاب
این هفته با معرفی کتاب تصویرهای شگفت‌انگیز خزندگان و دوزیستان
۰۷ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۱:۳۳
[ تعداد بازدید : ۴۵ ]
معرفی کتاب هفته
این هفته با کتاب مادرجان مرا دوست داری
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۲:۴۵
[ تعداد بازدید : ۷۰ ]
معرفی کتاب
معرفی کتاب هفته
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۲:۰۰
[ تعداد بازدید : ۶۶ ]
معرفی کتاب
معرفی کتاب هفته
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۳:۲۲
[ تعداد بازدید : ۷۲ ]
معرفی 107 عنوان کتاب در فروردین 1401
دبیرخانه سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی، در فهرست فروردین ماه خود 107 عنوان کتاب مناسب برای دانش‌آموزان و معلمان دوره‌های آموزشی گوناگون معرفی کرده است.
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۳:۴۱
[ تعداد بازدید : ۱۰۷ ]
کتاب هفته
معرفی کتاب هفته
۲۷ فروردین ۱۴۰۱ - ۱۰:۱۰
[ تعداد بازدید : ۷۷ ]
معرفی کتاب هفته
این هفته به معرفی کتاب بازی بازوی تربیت می پردازیم.
۲۰ فروردین ۱۴۰۱ - ۱۲:۴۴
[ تعداد بازدید : ۹۶ ]
معرفی 186 عنوان کتاب در اسفند 1400
دبیرخانه سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی، در فهرست اسفند ماه خود 186 عنوان کتاب مناسب برای دانش‌آموزان و معلمان دوره‌های آموزشی گوناگون معرفی کرده است.
۱۵ فروردین ۱۴۰۱ - ۸:۰۳
[ تعداد بازدید : ۱۱۸ ]
معرفی کتاب هفته
این هفته با کتاب «ریاضی حتی در سوپ»
۲۱ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۴:۳۳
[ تعداد بازدید : ۱۱۹ ]
آری یا نه
بایدها و نبایدهای به کارگیری کتا بهای
کمک درسی در آموزش مدرسه ای
۲۱ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۱:۲۴
[ تعداد بازدید : ۱۱۷ ]
معرفی کتاب هفته
این هفته کتاب چی میشد اگه دماغ جانوران را داشتی!
۰۴ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۳:۵۴
[ تعداد بازدید : ۱۷۹ ]
معرفی 241 عنوان کتاب در بهمن 1400
دبیرخانه سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی، در فهرست دی ماه خود 241 عنوان کتاب مناسب برای دانش‌آموزان و معلمان دوره‌های آموزشی گوناگون معرفی کرده است.
۰۴ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۳:۱۸
[ تعداد بازدید : ۱۷۵ ]
معرفی کتاب هفته
روزی که مدادشمعی‌ها دست از کار کشیدند
۰۹ بهمن ۱۴۰۰ - ۸:۴۰
[ تعداد بازدید : ۱۵۹ ]
« قبلی صفحه ۱ از ۷ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ بعدی »