شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
 

بایگانی اخبار

سومین ​فهرستگان ویژه هنرستان‌ها آماده انتشار شد
سومین فهرستگان ویژه دورۀ فنی و حرفه‌ای و کاردانش، با فهرستی از منابع آموزشی و تربیتی منتخب تدوین شده و پس از انتشار، نسخه‌ای از به هر یک از هنرستان‌های کشور فرستاده می‌شود تا منابع مورد نیاز خود را از آن انتخاب کنند.
۱۵ اَمرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۹
[ تعداد بازدید : ۴۷۵ ]
مدارس متوسطه چشم به راه سومین ​فهرستگان
سومین فهرستگان دورۀ متوسطه دوم، با فهرستی از منابع آموزشی و تربیتی منتخب تدوین شده است و پس از انتشار، به مدارس متوسطه دوم سراسر کشور فرستاده می‌شود تا منابع مورد نیاز خود را از آن انتخاب کنند.
۱۵ اَمرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۵
[ تعداد بازدید : ۵۳۲ ]
​سومین ​فهرستگان برای مدارس متوسطه اول
سومین فهرستگان ویژه دورۀ متوسطه اول با فهرستی از منابع آموزشی و تربیتی منتخب تدوین و آمادۀ انتشار شده است و به زودی نسخه‌ای از آن در اختیار مدارس متوسطه اول سراسر کشور قرار می‌گیرد.
۱۴ اَمرداد ۱۳۹۷ - ۱۶:۵۹
[ تعداد بازدید : ۵۵۱ ]
سومین ​فهرستگان در راه مدارس ابتدایی
سومین فهرستگان دورۀ ابتدایی با فهرستی از منابع آموزشی و تربیتی منتخب تدوین و آمادۀ انتشار است و به زودی به مدارس فرستاده می‌شود تا منابع مورد نیاز خود را از آن انتخاب و تهیه کنند.
۱۴ اَمرداد ۱۳۹۷ - ۱۶:۵۴
[ تعداد بازدید : ۶۱۶ ]
​فهرست محصولات آموزشی مناسب تیرماه در حوزۀ منابع غیر مکتوب
فهرست تیرماه محصولات آموزشی و تربیتی غیر مکتوب، با معرفی یک نرم‌افزار و 11 وسیلۀ آموزشی منتشر شد. این محصولات تا پایان تیرماه سال 1400 اعتبار دارند.
۱۰ اَمرداد ۱۳۹۷ - ۱۷:۴۴
[ تعداد بازدید : ۶۰۴ ]
سرپرست سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی: همه با هم در حسن اجرای مصوبه 828 اهتمام ورزیم
نشست مسئولان آموزش و پرورش به‌منظور اجرای هماهنگ مصوبۀ 828 شورای عالی آموزش و پرورش، که مدارس را ملزم می‌کند فقط از منابع آموزشی و تربیتی استاندارد و مورد تأیید سازمان پژوهش استفاده کنند، دیروز 7 مرداد ماه برگزار شد.
۰۸ اَمرداد ۱۳۹۷ - ۱۷:۳۸
[ تعداد بازدید : ۶۳۱ ]
معرفی 180 عنوان کتاب در فهرست کتاب‌های مناسب تیر
در تازه‌ترین فهرست منتشر شده کتاب‌های مناسب از سوی دبیرخانه سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی، 180 عنوان کتاب مناسب به چشم می‌خورد.
۳۱ تیر ۱۳۹۷ - ۱۸:۰۹
[ تعداد بازدید : ۷۴۶ ]
نخستین فهرست محصولات آموزشی و تربیتی غیر مکتوب منتشر شد
نخستین فهرست محصولات آموزشی و تربیتی غیر مکتوب، با معرفی 54 فیلم، نرم‌افزار و وسیلۀ آموزشی منتشر شد.

این مواد و منابع در سه ماه نخست سال 1397 مناسب شناخته شده و اعتبارنامه دریافت کرده‌اند.
۱۲ تیر ۱۳۹۷ - ۱۶:۲۵
[ تعداد بازدید : ۹۳۲ ]
شصتمین جوانه همراه با ویژه‌نامه "نوروز با طعم داستان"
ویژ‌نامه "نوروز با طعم داستان" یکی از تمایزات این شماره از نشریه جوانه، با شماره‌های پیشین آن است. در این ویژه‌نامه موضوع جایگزین کردن داستان با تکالیف نوروزی معمول ​ـ که نخستین بار در نوروز سال 97 عملی شد ـ‌ مورد بررسی قرار گرفته است.
۰۸ تیر ۱۳۹۷ - ۱۷:۱۶
[ تعداد بازدید : ۵۶۹ ]
فهرست کتاب‌های مناسب خرداد با 472 عنوان
​در تازه‌ترین فهرست کتاب‌های مناسب دبیرخانه سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی، که در پایان ماه خرداد منتشر شده است 472 عنوان کتاب مناسب به چشم می‌خورد.
۰۵ تیر ۱۳۹۷ - ۱۵:۵۴
[ تعداد بازدید : ۱,۱۱۷ ]
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ صفحه ۷ از ۷