شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶

تازه‌ترین فهرست کتاب‌های متوسطه نظری - کتاب‌های مناسب سال 1393

فهرست تازه‌ترین کتاب‌های مناسب دوره متوسطه نظری/ کتاب‌های 1393

 

کتاب‌های معرفی شده در این فهرست، اغلب چاپ نخست سال 1393 یا یک سال پیش از آن هستند. برای دیدن کتاب‌های مناسب چاپ جدیدتر، می‌توانید به بخش خبر که تازه‌ترین فهرست‌ها در آنجا اعلام می‌شود، مراجعه فرمایید.

این فهرست به صورت تفصیلی، در کتاب‏نامه متوسطه نظری شماره 14 منتشر و در اختیار مدارس متوسطه قرار داده شده است. نسخه الکترونیکی این کتاب‌نامه نیز اینجا به صورت رایگان قابل دریافت است.

مطابق مصوبه 828 شورای عالی آموزش و پرورش، بهر‌ه‌برداری از کتاب‌های معرفی شده در این کتاب‌نامه در آموزشگاه‌های کشور خصوصاً در خرید و تجهیز کتاب‌خانه‌های کلاسی و مدرسه‌ای مجاز است.

فهرستی که ملاحظه می‏کنید بر اساس موضوع مرتب شده است و به ترتیب شامل نام خانوادگی و نام مؤلف یا مؤلفان، عنوان مجموعه، عنوان کتاب، نام و نام خانوادگی مترجم یا مترجمان، محل نشر، ناشر، سال انتشار، تعداد صفحات، قطع، گروه مخاطب و پایه تحصیلی دانش‌آموز است.

 

فهرست 808 کتاب آموزشی و تربیتی مناسب دوره متوسطه دوم سال 1393

 

اقتصاد

موسیوند، خدیجه. بسته مدیریت کلاسی: کاربرگ اقتصاد (دوم علوم انسانی). تهران: مرآت، 1393، 56 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز دوم رشته انسانی

 

تاریخ

ولایتی، علیاکبر. آفتاب: ابن حسام خوسفی. تهران: امیرکبیر، 1393، 160 ص. جیبی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

ولایتی، علیاکبر. آفتاب: ابوحنیفه دینوری. تهران: امیرکبیر، 1393، 118 ص. جیبی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

آلن سی، مک لین. از رؤیا تا واقعیت؛ زندگی و مبارزات مارتین لوترکینگ. ترجمه: محمدامین باباربیع. تهران: ذکر، 1393، 48 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه دوم و معلم

ولایتی، علی‌اکبر. آفتاب: امیر علیشیر نوایی. تهران: امیرکبیر، 1393، 190 ص. جیبی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

تکمیل‌همایون‌، ناصر. تهران پژوهی: اودلاجان (عودلاجان). تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، 1393، 98 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها، معلم و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

سلیمی، حشمت‌الله. چراهای تاریخ ایران: ایران از اسلام تا آل‌ بویه. تهران: قدیانی، 1393، 72 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز اول و دوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

فروغ‌بخش، احمد. چرا‌های تاریخ ایران: ایران در عصر افشاریه. تهران: قدیانی، 1393، 64 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز اول و دوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

رضوی‌خراسانی، سیدحسین. چرا‌های تاریخ ایران: ایران در عصر تیموریه. تهران: قدیانی، 1393، 72 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز اول و دوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

رضوی خراسانی، سیدحسین. چراهای تاریخ ایران: ایران در عصر زندیه. تهران: قدیانی، 1393، 72 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز اول و دوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

فتحی، کوروش. چراهای تاریخ ایران: ایران در عصر غزنویان و سلجوقیان. تهران: قدیانی، 1393، 68 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز اول و دوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

فروغبخش، احمد. چراهای تاریخ ایران: ایران در عصر مغولان و ایلخانان. تهران: قدیانی، 1393، 68 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز اول و دوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

قاسمی، سید فرید. مشاهیر کتابشناسی معاصر ایران: ایرج افشار. تهران: خانه کتاب، 1392، 48 ص. پالتویی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

رضایی، مسعود. بازیگران و بازیچه‌‌ها. تهران: خانه کتاب، 1392، 120 ص. رقعی. مناسب برای: معلم

ولایتی، علیاکبر. آفتاب: بدیعالزمان همدانی. تهران: امیرکبیر، 1393، 104 ص. جیبی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

ولایتی، علیاکبر. آفتاب: پهلوانی. تهران: امیرکبیر، 1393، 170 ص. جیبی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

هاسکین، میخاییل. دانشنامه: تاریخ ستارهشناسی. ترجمه: پوریا ناظمی. تهران: بصیرت، 1393، 178 ص. پالتویی. مناسب برای: معلم

هلفورد ـ استریونس، لئوفرانس. دانشنامه: تاریخچه زمان. ترجمه: شادی حامدیآزاد. تهران: بصیرت، 1393، 210 ص. پالتویی. مناسب برای: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

احمدپناهی، محمد. چهرههای تاریخی: تیمور گورکان. تهران: باد، 1393، 96 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

احمدپناهی، محمد. چهرههای تاریخی: چنگیز مغول. تهران: باد، 1393، 127 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

عسگری، شاداب. حصرشکنان. تهران: سوره سبز، 1392، 256 ص. وزیری. مناسب برای: معلم

ولایتی، علیاکبر. آفتاب: حمدالله مستوفی. تهران: امیرکبیر، 1392، 160 ص. جیبی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

ولایتی، علیاکبر. آفتاب: خواجه نصیرالدین طوسی جلد 1. تهران: امیرکبیر، 1392، 240 ص. جیبی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

ولایتی، علیاکبر. آفتاب: خواجه نصیرالدین طوسی جلد 2. تهران: امیرکبیر، 1392، 502 ص. جیبی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

ولایتی، علیاکبر. آفتاب: دوستمحمد گواشانی. تهران: امیرکبیر، 1393، 112 ص. جیبی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

ولایتی، علیاکبر. آفتاب: رشیدالدین فضلالله. تهران: امیرکبیر، 1393، 192 ص. جیبی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

میرشکاک، یوسفعلی. درسگزیدههای منظوم فارسی: روزگار گرشاسب؛ گزیده گرشاسبنامه حکیم اسدی طوسی. تهران: امیرکبیر، 1391، 158 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

مقدم، فرهاد. رویدادهای مهم جهان در سده 20. مشهد: تارخ، 1393، 934 ص. وزیری. مناسب برای: معلم

ولایتی، علی اکبر. آفتاب: زمخشری. تهران: امیرکبیر، 1393، 120 ص. جیبی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

مظاهری، عبدالله. زمینهها و علل قیام بردگان زنگی «در عصر عباسیان 370 ـ 255 هجری». تهران: آژنگ، 1393، 138 ص. رقعی. مناسب برای: معلم

افشار، اسدالله. سادیسم اسرائیلی؛ تبیین ریشهها و بررسی ابعاد بینالمللی جنایات صهیونیستها در غزه. تهران: سفیر اردهال، 1393، 192 ص. رقعی. مناسب برای: معلم، مدیر، کارشناس

دگنان ـ ونس، کالین...[و دیگران]. آزادیخواهان بزرگ جهان: سفیداندیش سیاه؛ زندگی و مبارزات نلسون ماندلا. ترجمه: محمد امین باباربیع. تهران: ذکر، 1393، 48 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه دوم و معلم

ولایتی، علیاکبر. آفتاب: سیبویه. تهران: امیرکبیر، 1393، 102 ص. جیبی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

ولایتی، علیاکبر. آفتاب: سید ابوالحسن اصفهانی. تهران: امیرکبیر، 1392، 166 ص. جیبی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

ولایتی، علیاکبر. آفتاب: سید حیدر آملی. تهران: امیرکبیر، 1392، 120 ص. جیبی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

ولایتی، علی‌اکبر. آفتاب: شرف‌الدین عاملی. تهران: امیرکبیر، 1392، 152 ص. جیبی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

ولایتی‌، علی‌اکبر. آفتاب: شیخ کلینی. تهران: امیرکبیر، 1393، 120 ص. جیبی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

ولایتی، علی‌اکبر. آفتاب: صدرالدین دشتکی شیرازی. تهران: امیرکبیر، 1393، 126 ص. جیبی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

تاجیک، احمدرضا. طبیبان نبرد بهداشت و درمان نیروی زمینی در آیینه فرماندهان. تهران: سوره سبز، 1392، 256 ص. رقعی. مناسب برای: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

ولایتی، علی‌اکبر. آفتاب: عبدالرزاق سمرقندی. تهران: امیرکبیر، 1393، 150 ص. جیبی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

میرشجاعی، نفیسه. عصر بی‌شکوه ـ بررسی تاریخ قاجار از آغاز تا انقراض. تهران: باد، 1393، 208 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها، معلم و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

ولایتی، علی‌اکبر. آفتاب: عطاملک جوینی. تهران: امیرکبیر، 1393، 216 ص. جیبی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

نادری، عباس. عکس یادگاری با فرعون (یادداشت‌ها و برداشت‌های سفر مصر). تهران: قو، 1393، 108 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

ولایتی، علی‌اکبر. آفتاب: علامه حلی. تهران: امیرکبیر، 1393، 120 ص. جیبی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

ولایتی‌، علی‌اکبر. آفتاب: علی‌بن عباس اهوازی. تهران: امیرکبیر، 1393، 112 ص. جیبی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

ولایتی، علی‌اکبر. آفتاب: عمعق بخارایی. تهران: امیرکبیر، 1393، 224 ص. جیبی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

اسمیت، فرانک. غزه این سو و آن سوی مرز. ترجمه: سعیده سیدکابلی/ مسعود سنجرانی. مشهد: به‌نشر، 1393، 78 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

ولایتی، علی‌اکبر. آفتاب: فضل‌بن حاتم نیریزی. تهران: امیرکبیر، 1393، 136 ص. جیبی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

رابرتس، جان‌موریس. قرن بیستم تاریخ جهان از 1901 تا 2000. ترجمه: ابراهیم علی کنی. تهران: بهجت، 1393، 856 ص. وزیری. مناسب برای: معلم

فون‌پشکه، هانس‌پتر. چرا و چگونه: قرون وُسطی (پیدایش، زوال و عصر نوزایی). ترجمه: کمال بهروزکیا. تهران: قدیانی، 1393، 48 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

ولایتی، علی‌اکبر. آفتاب: قطب‌الدین شیرازی. تهران: امیرکبیر، 1392، 152 ص. جیبی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

ولایتی، علی‌اکبر. آفتاب: مجنون رفیقی هروی. تهران: امیرکبیر، 1393، 144 ص. جیبی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

ولایتی، علی‌اکبر. آفتاب: مسعود سعد سلمان. تهران: امیرکبیر، 1393، 104 ص. جیبی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

احسانی، مجید. مشاهیر دوره صفوی. تهران: خانه تاریخ و تصویر ابریشمی، 1393، 152 ص. رقعی. مناسب برای: معلم

ولایتی، علی‌اکبر. آفتاب: ملامحسن فیض کاشانی. تهران: امیرکبیر، 1393، 120 ص. جیبی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

ولایتی، علی‌اکبر. آفتاب: میر سیدعلی همدانی. تهران: امیرکبیر، 1393، 144 ص. جیبی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

ولایتی، علی‌اکبر. آفتاب: میرزای نایینی. تهران: امیرکبیر، 1393، 120 ص. جیبی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

ولایتی، علی‌اکبر. آفتاب: نظامی گنجوی. تهران: امیرکبیر، 1392، 144 ص. جیبی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

 

داستان

عوض‌بخش، زهرا. آرامش بعد از طوفان؛ براساس زندگی شهید علی صیاد شیرازی. تهران: امیرکبیر، 1391، 112 ص. جیبی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

امیدی، فاطمه. آستان نیاز «پیرامون دعا و نیایش». تهران: منادی تربیت، 1392، 258 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

کلی‌یری، بورلی. آقای هنشاو عزیز. ترجمه: مژگان کلهر. تهران: پیدایش، 1392، 144 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

قاسمی، مریم. حدیث ماندگاری: آن دیگری. تهران: سوره سبز، 1392، 54 ص. پالتویی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

جزینی، محمدجواد. آن سفیدی. تهران: امیرکبیر، 1392، 96 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

فرشته آذری، رقیه. آوای آرامش. تهران: رقیه فرشته آذری، 1392، 280 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

امیدی، فاطمه. آیین پاسداری «پیرامون وحدت، بسیج، دشمن‌شناسی». تهران: منادی تربیت، 1392، 122 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

اکبری گندمانی، مهرداد. آیین تندباد؛ تلخیص و بازنویسی اقبال‌نامه نظامی گنجوی. تهران: امیرکبیر، 1391، 144 ص. جیبی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

شرفخانلو، علی. اشتباه می‌کنید! من زنده‌ام. تهران: روایت فتح، 1392، 176 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

متولی، علیرضا. چهره های درخشان: امیر حسین فردی. تهران: مدرسه، 1392، 176 ص. پالتویی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

ضیغمی، محمد‌رضا. انگورهای هزار مسجد. تهران: کتاب ابرار، 1392، 264 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

قاضی، مرتضی. اولین روزهای مقاومت. تهران: روایت فتح، 1393، 82 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

یوسفی، محمدرضا. بابایار. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1393، 124 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

علی‌اکبری سامانی، وجیهه. بادبادک‌ها. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1392، 36 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

ابوالحسنی، راضیه. مناطق جنگی ایران: با دست چپ؛ دهلاویه. تهران: امیرکبیر، 1392، 166 ص. جیبی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

عسکر‌زاده، محمدمهدی. باد ملایم؛ براساس زندگی شهید کلاهدوز. تهران: امیرکبیر، 1393، 112 ص. جیبی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

آقاغفار، علی. باران که ببارد و چند داستان دیگر. تهران: امیرکبیر، 1392، 126 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

مرزوقی، محمدرضا. بچه‌های کشتی رافائل. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1393، 206 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

جعفری، محمدعلی. برای آخرین بار؛ براساس زندگی شهید ردانی‌پور. تهران: امیرکبیر، 1392، 144 ص. جیبی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

گلشیری، سیامک. بردیا و ملکه سرزمین عاج. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1393، 312 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

فرمینه، ماکسینس. برف. ترجمه: مریم هاشمی احتساب. تهران: اطلاع، 1392، 90 ص. پالتویی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

حسینی، معصومه. چشمه‌هایی به ‌سوی خورشید: بغض ابر. تهران: امیرکبیر، 1392، 152 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

پرویزیان، منیر. مناطق جنگی ایران: بوی غریب باروت؛ مریوان. تهران: امیرکبیر، 1393، 168 ص. جیبی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

فرضی‌پور، سودابه. بهتر از شکلات مجانی. تهران: امیرکبیر، 1392، 79 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

مالو، هکتور. بی‌خانمان. ترجمه: حبیب یوسف‌زاده. تهران: افق، 1393، 326 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

کلاته عربی، جواد. بیش از چند نفر؛‌ روایتی کوتاه از زندگی شهید عباس جولایی. تهران: روایت فتح، 1392، 120 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

زارع، مهدی. پادشاه زیر درخت نارنج؛ براساس زندگی داریوش. تهران: امیرکبیر، 1391، 104 ص. جیبی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

جمعی ازنویسندگان. هدیه به ماه: پاره‌‌های ماه؛ زندگینامه بانوان شهید. تهران: آرمان براثا، 1391، 176 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

آقایی قهرمانلو، مهری. از گلوی کوچک ما: پدر و مادر در گذر زمان. تهران: نجوای دل، 1393، 139 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها، معلم و والدین

گودینی، محمدعلی. پرطلا. تهران: کتاب ابرار، 1392، 80 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

صادق‌نیا، محسن. پرواز به سوی بی نهایت. تهران: سوره سبز، 1392، 48 ص. پالتویی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

حسینی، خالد. پژواک کوهستان. تهران: نگارینه، 1392، 400 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

رجبی متین، زهرا. مادران: پسرانم برای انقلاب. تهران: روایت فتح، 1392، 120 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

آقایی قهرمانلو، مهری. از گلوی کوچک او: پله چندم نردبانی؟. تهران: نجوای دل، 1393، 188 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها، معلم و والدین

عطائی، زینب. سرداران ایران: پیش‌مرگ؛ براساس زندگی آریوبرزن. تهران: امیرکبیر، 1391، 102 ص. جیبی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

شیخی، مژگان. تابستان و غاز سفید. تهران: امیرکبیر، 1391، 152 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

داودآبادی، حمید. تبسم‌های جبهه. قم: مجداسلام، 1393، 320 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

کریمی، راضیه. نیمه‌ی پنهان ماه 22: تجلایی به روایت همسر شهید. تهران: روایت فتح، 1393، 88 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

عرب، هانیه. تولدی دوباره. تهران: نظری، 1392، 64 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

نوروزیان، حسن‌علی. جانبازان. تهران: روایت فتح، 1392، 72 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

مینز، استفان. جایزه. ترجمه: نسترن ظهیری. تهران: پیدایش، 1392، 96 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

شفیعا، ایمان. جایی برای عروسکها نیست. اصفهان: آمیس، 1391، 108 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

عباسی، زهرا. جزیره آتش: آبادان. تهران: امیرکبیر، 1392، 142 ص. جیبی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

امیدی، فاطمه. جلوه اسلام پیرامون اسلام، انقلاب و اهلبیت (علیهمالسلام). تهران: منادی تربیت، 1392، 158 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

لوندگرن، ماکس. جیب عجیب. ترجمه: طاهر جام برسنگ. تهران: افق، 1393، 160 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

گودینی، محمدعلی. چتربازی در امواج؛ با اقتباس از زندگینامه شهید جواد شاعری. تهران: کتاب ابرار، 1393، 148 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

گراف، لیزا. چتر تابستان. ترجمه: نیلوفر نیکزاد. تهران: پیدایش، 1393، 180 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

ابوالحسینی، طاهره. چشمهای من و مجنون؛ براساس زندگی شهید مهدی باکری. تهران: امیرکبیر، 1393، 120 ص. جیبی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

فاین، آن. چطوری خیلی بدخط بنویسیم. ترجمه: فرمهر منجزی. تهران: پیدایش، 1393، 120 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

اونق، عبدالرحمان. رمان نوجوان امروز: چوپان کوچک. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1392، 260 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

شیشهگران، پرویز. حاشیهنویسی برمتن؛ مروری بر بیست داستان کوتاه دفاع مقدس. تهران: امیرکبیر، 1392، 336 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

غفاری، شبنم. حرفهایت را بلند بگو؛ گیلانغرب. تهران: امیرکبیر، 1392، 88 ص. جیبی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

ولیئی محمدآبادی، قربان. حکایت نی؛ تلخیص و بازنویسی داستانهای مثنوی معنوی (دفتر اول). تهران: امیرکبیر، 1391، 102 ص. جیبی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

ولئیی محمدآبادی، قربان. حکایت نی؛ تلخیص و بازنویسی داستانهای مثنوی معنوی (دفتر پنجم). تهران: امیرکبیر، 1393، 112 ص. جیبی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

ولیئیمحمدآبادی، قربان. حکایت نی؛ تلخیص و بازنویسی داستانهای مثنوی معنوی(دفتر چهارم). تهران: امیرکبیر، 1391، 96 ص. جیبی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

ولیئیمحمدآبادی، قربان. حکایت نی؛ تلخیص و بازنویسی داستانهای مثنوی معنوی (دفتر دوم). تهران: امیرکبیر، 1391، 120 ص. جیبی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

ولیئیمحمدآبادی، قربان. حکایت نی؛ تلخیص و بازنویسی داستانهای مثنوی معنوی (دفتر سوم). تهران: امیرکبیر، 1391، 86 ص. جیبی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

عسکریراد، حسن. خاطراتی از شهید رجایی؛ حدیث جاودانگی. تهران: منادی تربیت، 1393، 208 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز سوم و پیش‌دانشگاهی متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

باباجانی، علی. خاطرههای خاکی؛ دلنوشتههایی برای جبهه و جنگ. تهران: منادی تربیت، 1392، 112 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

آقایی قهرمانلو، مهری. خدا! اجازه؟؛ تمنای دلهای پاک. تهران: نجوای دل، 1393، 72 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها، معلم و والدین

پورقربان، زهرا. حدیث ماندگاری: خط قرمز. تهران: سوره سبز، 1392، 48 ص. پالتویی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

ناصری، علی. خواب گمشده مراد. تهران: امیرکبیر، 1392، 94 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

حبیبی، مجتبی. خوابهای دنبالهدار. تهران: سوره سبز، 1392، 48 ص. پالتویی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

آدینه، مریم/ معراجی‌پور، محبوبه. هدیه به ماه: خواهران آفتاب. تهران: آرمان براثا، 1391، 120 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

علی شاهرودی، فروغ. خودت را بکش بالا. تهران: نسل نو اندیش، 1392، 48 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

پم مونوز، رایان. خیالباف. ترجمه: ریحانه عبدی. تهران: منظومه خرد، 1393، 240 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

خسروانی، زهره. داستان دستان. تهران: باد، 1393، 104 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

آلن پو، ادگار. داستانهای ارواح. ترجمه: نیکی خوگر. تهران: مهاجر، 1391، 152 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

کریستی، آگاتا. داستانهای پلیسی. ترجمه: نیکی خوگر. تهران: مهاجر، 1391، 152 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

حقیقی، مریم. داستانهایی از ادبیات کهن: داستانهای شاهنامه. تهران: گوهر اندیشه، 1391، 200 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

اسکات، والتر. داستانهای وحشتناک. ترجمه: نیکی خوگر. تهران: مهاجر، 1391، 152 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

عابدی شاهرودی، محمدرضا. داستانواره شیطان و رازهای هزارساله. تهران: کانون اندیشه جوان، 1393، 128 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

معراجیپور، محبوبه. دانش‌آموز‌ شهید ‌میترا (زینب ) کمایی. تهران: آرمان براثا، 1393، 88 ص. جیبی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

راجی کاشانی، سهیلا. دختری پشت خط. تهران: امیرکبیر، 1392، 120 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

احمدی، احمدرضا. در این خانه برای همیشه ماندم. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1391، 54 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

توکلی، زهیر. در پردههای راز؛ تلخیص و بازنویسی اسرارنامه عطار نیشابوری. تهران: امیرکبیر، 1391، 86 ص. جیبی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

ژولی، دومینیک. در جریان انقلاب فرانسه؛ دفتر خاطرات لوییز مدرهاک. ترجمه: شیدا لاجوردی. تهران: محراب قلم، 1393، 136 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

مینز، استفان. دردسر. ترجمه: نسترن ظهیری. تهران: پیدایش، 1392، 72 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه دوم

توکلی، زهیر. دردنامه سالک فکرت؛ تلخیص و بازنویسی مصیبتنامه عطار نیشابوری. تهران: امیرکبیر، 1392، 208 ص. جیبی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

شرفخانلو، حسین. درضیه؛ شهید علی شرفخانلو به روایت مادر. تهران: روایت فتح، 1393، 88 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

حیدری، یعقوب. دریانوردی با دوچرخه. تهران: امیرکبیر، 1392، 88 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه دوم

صامتی، مرثا. دستنوشته نیمسوخته؛ براساس زندگی شاه عباس صفوی. تهران: امیرکبیر، 1392، 120 ص. جیبی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

شجاعی، مریم. دسیسه. تهران: امیرکبیر، 1392، 152 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

حسنی هنزایی، وحید. دفترنویس امیر؛ براساس زندگی امیرکبیر. تهران: امیرکبیر، 1392، 128 ص. جیبی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

گرگوری، کریستیانا. دفتر خاطرات کلئوپاترا دختر نیل. ترجمه: مهناز عسگری. تهران: محراب قلم، 1392، 176 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز اول و دوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

آقایی قهرمانلو، مهری. دلم میخواست. تهران: نجوای دل، 1393، 171 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها، معلم و والدین

زنوزی جلالی، فیروز. دوشنبههای دوستداشتنی. تهران: خانه کتاب، 1391، 156 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

معظمی، ابراهیم. دو قدم تا ماه؛ روایتی از زندگی و شهادت معلم و سردار شهید علیرضا حاجیبابایی. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1392، 218 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

مظلومی، فاروق. دهکده زرد. تهران: نقش و نگار، 1392، 128 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

گلدینگ، جولیا. همدمها: راز سیرنها. ترجمه: پیمان اسماعیلیان. تهران: قدیانی، 1393، 512 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

مشقی، فاطمه. اتاق تجربه: رازنقاشیهای مانی. تهران: چکه، 1393، 188 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه دوم

امیدی، فاطمه. رسم بردباری « پیرامون صبر و بردباری وحلالیت طلبیدن». تهران: منادی تربیت، 1392، 218 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

امیدی، فاطمه. رسم پایداری «پیرامون جبهه و جهاد و حفظ کیان اسلامی». تهران: منادی تربیت، 1392، 222 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

امیدی، فاطمه. رسم دوستی؛ پیرامون سخنانی با جوانان، مسئولین و ملت. تهران: منادی تربیت، 1392، 272 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

امیدی، فاطمه. رسولان آشنا؛ توصیه به فرهنگیان و دانشآموزان. تهران: منادی تربیت، 1392، 140 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

آرین، آرمان. آینده کهن: روایت شب دوم. تهران: زعفران، 1392، 186 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

آرین، آرمان. آینده کهن: روایت شب نخست. تهران: زعفران، 1392، 192 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

آرین، آرمان. آینده کهن: روایت شب واپسین. تهران: زعفران، 1392، 200 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

مسعودی ریحان، غلامحسین. روباه و کدخدا. تهران: آشنایی، 1392، 32 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

جعفری، لیلا. روز تاریک. تهران: امیرکبیر، 1391، 120 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

عبدی، عباس. رمان نوجوان امروز: روز نهنگ. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1392، 200 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه دوم

جعفری، محمدعلی. مناطق جنگی ایران: ساخت مان؛ دوکوهه. تهران: امیرکبیر، 1392، 112 ص. جیبی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

صادقنیا، محسن. سالهاست که دیگر باران نمی بارد. تهران: سوره سبز، 1393، 70 ص. پالتویی. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

رزاقزاده، لعیا. ستاری به روایت همسر شهید. تهران: روایت فتح، 1392، 104 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها، معلم و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

ولیئی محمدآبادی، قربان. بازنویسی داستانهای منظوم عشق 6: سفرنامه مرغان عشق؛ تلخیص و بازنویسی منطقالطیر عطار نیشابوری. تهران: امیرکبیر، 1392، 96 ص. جیبی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

سویفت، جاناتان. آشنایی با ادبیات جهان: سفرهای گالیور. ترجمه: شیرین سلیمانی. تهران: آبشن، 1393، 104 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

شریعتی، محمد. سفر در آینه؛ صد حکایت از منطقالطیر عطار نیشابوری. تهران: منادی تربیت، 1392، 112 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

نوستلینگر، کریستینه. سوسک طلایی پرواز کن. ترجمه: آیدا علوی. تهران: پیدایش، 1393، 348 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه دوم

دوما، الکساندر. آشنایی با ادبیات جهان: سه تفنگدار. ترجمه: سیدهآرام رضوی/ جلال چاووشی زاهد. تهران: آبشن، 1393، 136 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

رمزی اولمن، جیمز. سه داستان کوتاه. ترجمه: حسین کیانی. تهران: رامان سخن، 1392، 64 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

اکو، اومبرتو. سه قصه. ترجمه: غلامرضا امامی. تهران: چکه، 1393، 116 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

قاسمی، سمیرا. سهراب و سیاوش؛ دو دلاور جاویدان. تهران: جویا، 1392، 114 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

طعان، محمد. سید بغداد؛ قصه جیمی سرباز آمریکایی که به راز عاشورا پی میبرد. ترجمه: محمدرضا شیخی محمدی. تهران: خرسندی، 1392، 256 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

خسروی، سارا. شاه ایران آرام؛ براساس زندگی عباسمیرزا. تهران: امیرکبیر، 1392، 152 ص. جیبی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

تواین، مارک. شاهزاده و گدا. ترجمه: پرستو عوضزاده. تهران: قدیانی، 1393، 112 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

عبدی، عباس. رمان نوجوانان امروز: شکارچی کوسهیکر. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1392، 188 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز دوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

جعفری، محمدعلی. شکوه دوران؛ براساس زندگی شهید عباس دوران. تهران: امیرکبیر، 1392، 152 ص. جیبی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

علیرضایی، وحید. شکوه ساسانیان. تهران: باد، 1393، 176 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

صفالو، سارا. شهید سید داوود سالاری به روایت مادر. تهران: روایت فتح، 1393، 80 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

کوردر، زیزو. شیربان 2. ترجمه: مهرداد تویسرکانی. تهران: قدیانی، 1393، 440 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه دوم

کوردر، زیزو. شیربان 3. ترجمه: مهرداد تویسرکانی. تهران: قدیانی، 1393، 384 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه دوم

جلالی، مجید. شیرینتر از عسل؛ داستانهایی برگرفته از حکایتهای کلیله و دمنه. تهران: گلآذین، 1391، 104 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه دوم

جلالی، مجید. شیرینتر از عسل؛ داستانهایی برگرفته از حکایتهای گلستان سعدی. تهران: گلآذین، 1391، 112 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه دوم

انزنسبرگر، هانس ماگنوس. شیطونک سرزمین اعداد. ترجمه: حمیده جمشیدیها. تهران: قدیانی، 1391، 240 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز

جلینی، لیلا. روایت دیگر: صفر مرزی. تهران: امیرکبیر، 1391، 112 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

صادقنیا، محسن. صید و صیاد. تهران: سوره سبز، 1392، 54 ص. پالتویی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

ضیایی ‌نجف‌آبادی، مریم. طبیب عشق؛ روایتی از زندگی دانشمند برجسته جهان اسلام استاد فرزانه دکتر فریدون عزیزی. قزوین: مهرگان دانش/ سایه‌گستر، 1393، 334 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

فونکه، کورنلیا. حدیث ماندگاری: طلسم سیاهدل. ترجمه: شقایق قندهاری. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1393، 764 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه دوم

منتظری، مهدیه. عسلی. تهران: سوره سبز، 1392، 112 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

امیدی، فاطمه. گزیده موضوعی وصیتنامه شهدای فرهنگی: عطر شهادت؛ «پیرامون شهید و شهادت». تهران: منادی تربیت، 1392، 108 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

عطائی، زینب. مناطق جنگی ایران: عطشان؛ فکه. تهران: امیرکبیر، 1392، 110 ص. جیبی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

وجدانی، عبدالحسین. عمو غلام. تهران: امیرکبیر، 1393، 192 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

خانزادیان، سرو. غارنشینان. تهران: امیرکبیر، 1393، 160 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه دوم

توکلی، زهرا. غمنامه بیقراری؛ تلخیص و بازنویسی لیلی و مجنون نظامی. تهران: امیرکبیر، 1391، 96 ص. جیبی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

حیدری، مصطفی. فانوس شکسته بستان. تهران: امیرکبیر، 1391، 152 ص. جیبی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

پناک، دانیل. ماجراهای کامو نابغهی قهرمان: فرار از قطب. ترجمه: نیلوفر اکبری. تهران: شهر قلم/ چکه، 1392، 80 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه دوم

فریتاس، اف.سی. فرزند تبعیض، پدر آزادی؛ زندگی و مبارزات مهاتما گاندی. ترجمه: محمد امین باباربیع. تهران: ذکر، 1393، 96 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه دوم

زارعزاده، فرنیان. فرنیان ایران؛ براساس زندگی سورنا. تهران: امیرکبیر، 1391، 174 ص. جیبی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

عابدی، داریوش. فقط یک چاپ. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1392، 412 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه دوم و معلم

مالمیر، روح الله. فهمیدههای مدرسه؛ 64 فراز ادبی و داستانی برای کوچکترین شهید دانشآموز 32 استان. تهران: منادی تربیت، 1392، 88 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه دوم و معلم

منصوربیگی، ثریا. حدیث ماندگاری: قبل از سپیدی. تهران: سوره سبز، 1392، 38 ص. پالتویی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

تحویلی نائینی، آزاده. مناطق جنگی ایران: قصه غصههای تو؛ دهلران. تهران: امیرکبیر، 1392، 136 ص. جیبی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

اتوود، مارگارت...[و دیگران]. قصهها، افسانهها و سرودههای مردم و سرزمین کانادا. ترجمه: حسن گل محمدی. تهران: آواز، 1393، 222 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

فیاضی، رضا. قصههای آسیهآباد. تهران: امیرکبیر، 1392، 56 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه دوم

آذریزدی، مهدی. قصههای خوب برای بچههای خوب: قصههای برگزیده از چهارده معصوم (ع). تهران: امیرکبیر، 1393، 176 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه دوم، معلم و والدین

لانگ، اندرو. قصههای پریان کتاب زیتونی. ترجمه: علی اکبر خداپرست. تهران: هیمه، 1391، 304 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

آذریزدی، مهدی. قصههای خوب برای بچههای خوب: قصههای شیخ عطار. تهران: امیرکبیر، 1392، 144 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه دوم

آذریزدی، مهدی. قصههای خوب برای بچههای خوب: قصههای مثنوی مولوی. تهران: امیرکبیر، 1392، 127 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه دوم

صحنه، یدالله. قطرهای در بحر. گنبد کاووس: ایل آرمان، 1393، 166 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

نیکبین، ناهید. حدیث ماندگاری: قُلقُلک. تهران: سوره سبز، 1392، 38 ص. پالتویی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

قاضی، مرتضی. یادگاران: کتاب احمدی روشن. تهران: روایت فتح، 1393، 112 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

سدویک، مارکوس. کتاب روزهای مرده. ترجمه: آرزو احمی. تهران: پیدایش، 1393، 384 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه دوم

زالی، سمانه. یادگاران: کتاب غلامرضا رضایی. تهران: روایت فتح، 1393، 112 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

معصومینژاد، سیداحمد. یادگاران: کتاب غلامعلی رجبی. تهران: روایت فتح، 1393، 112 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

والایی، علی اکبر. کشتی سیراف. تهران: مدرسه، 1391، 68 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه دوم

نیستانی، محمدرضا. کلاسی از جنس واقعه؛ درسهایی که از استاد غلامحسین شکوهی آموختهام. اصفهان: آموخته، 1393، 100 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

اسماجا، بریژیت. کلبه عمو ژو. ترجمه: افسر افشری. تهران: پیدایش، 1392، 84 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه دوم

امیدی، فاطمه. گزیده موضوعی وصیتنامه شهدای فرهنگی: کلمات بیداری؛ پیرامون نماز و روزه، احکام اسلامی، حدیت نفس، تقوا و حجاب. تهران: منادی تربیت، 1392، 130 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

عبدالحسینی، سهیلا. چشمههایی بهسوی خورشید: کفشهایت را به من بسپار و چند داستان دیگر. تهران: امیرکبیر، 1392، 144 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

قائدی، فاطمه. کوچههای باران خرمشهر. تهران: امیرکبیر، 1392، 118 ص. جیبی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

گلهداری، حمید. حدیث ماندگاری: گردان شهادت. تهران: سوره سبز، 1392، 38 ص. پالتویی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

فلچر، سوزان. گمشده شهرزاد. ترجمه: حسین ابراهیمی. تهران: پیدایش، 1392، 372 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه دوم و معلم

توکلی، زهیر. داستانهای منظوم: گنج راز؛ تلخیص و بازنویسی مخزنالاسرار نظامی گنجوی. تهران: امیرکبیر، 1391، 128 ص. جیبی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

مکفادن، دینا. گوژپشت نتردام. ترجمه: شهلا انتظاریان. تهران: قدیانی، 1393، 112 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

کاظمزاده، جمیله. چشمههایی بهسوی خورشید: گوهر. تهران: امیرکبیر، 1393، 152 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

گودینی، محمدعلی. گیس دراز و ریش دراز. تهران: کتاب ابرار، 1392، 230 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

عباسزاده، حسین. روایت دیگر: لبخند پشت پنجره. تهران: امیرکبیر، 1392، 54 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

دویل، آرتور کانن. ماجراهای شرلوک هلمز جلد (1). ترجمه: امین توکلی. تهران: آبشن، 1392، 144 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

دویل، آرتور کانن. ماجراهای شرلوک هلمز جلد (2). ترجمه: امین توکلی. تهران: آبشن، 1392، 144 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

رنجیپور، علی. بیمه برای همه: ماجراهای ظفرخان شخص ثالث. تهران: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1392، 68 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

کیوانی، مژگان. ماه پیشونی (متلهای فولکلوریک چهارمحال و بختیاری). تهران: سامان دانش، 1393، 288 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه دوم و معلم

حبیبی، حامد. شب هزار و دوم: ماهیگیر و غول خمره و یک داستان دیگر. تهران: چکه، 1392، 56 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه دوم و معلم

مهاجری، زهرا. افسانههای ایرانی: مجموعه افسانه های ایرانی. مشهد: به‌نشر، 1393، 132 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه دوم

شیبانی، معصومه. نیمهی پنهان ماه: محلاتی به روایت همسر شهید. تهران: روایت فتح، 1392، 112 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها، معلم و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

یثربی، سیدیحیی. محمد صلی الله علیهِ و آله پیامآور صلح و آزادی (جلد اول). تهران: امیرکبیر، 1393، 294 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

یثربی، سیدیحیی. محمد صلیالله علیه و آله پیامآور صلح و آزادی (جلد دوم). تهران: امیرکبیر، 1393، 304 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

دانشور جلیل، فاطمه. حدیث ماندگاری: مرخصی اجباری. تهران: سوره سبز، 1392، 48 ص. پالتوئی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

هور، آلیور. مردی با نقاب آهنین. ترجمه: شهلا انتظاریان. تهران: قدیانی، 1393، 104 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

ارول، جورج. مزرعه حیوانات animal farm. ترجمه: آزاده دادفر. تهران: گویش نو، 1393، 195 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

گلدینگ، جولیا. همدمها: معادن مینوتار. ترجمه: پیمان اسماعیلیان. تهران: قدیانی، 1393، 392 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه دوم

انیسی، فریبا. معلم شهید اکرم عسکریان کرمانی. تهران: آرمان براثا، 1393، 40 ص. جیبی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

هنرمند، میترا. معلم شهید زهرا قضایی. تهران: آرمان براثا، 1393، 48 ص. جیبی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

امجدیان، کیوان. معلم شهید صدیقه عبدالعظیمی. تهران: آرمان براثا، 1393، 80 ص. جیبی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

جعفری، محمدعلی. مناطق جنگی ایران: ملک نبی؛ شوش. تهران: امیرکبیر، 1392، 112 ص. جیبی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

صبوری، حسین، موشک‌ها و یک کاشی؛ دزفول، تهران: امیرکبیر، 1393، 135 ص. جیبی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

آقا احمدی، صغری. چشمههایی بهسوی خورشید: مهاجر. تهران: امیرکبیر، 1392، 136 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

بایرامی، محمدرضا...[و دیگران]. مهربانتر از نسیم؛ 99 قصه از زندگی امام خمینی (س). تهران: ذکر، 1392، 176 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

رضوی ارانی، سید محسن/ شریعتی ارانی، پرستو. مناطق جنگی ایران: میراث قصر شیرین. تهران: امیرکبیر، 1393، 104 ص. جیبی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

عباسی، زهرا. مناطق جنگی ایران: میهران؛ مهران. تهران: امیرکبیر، 1391، 158 ص. جیبی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

هادیان، نویدا. میهمانی. تهران: کتاب ابرار، 1393، 104 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

عسکرزاده، محمدمهدی. سرداران ایران: ناپیدا؛ براساس زندگی زندهیاد احمد متوسلیان. تهران: امیرکبیر، 1391، 120 ص. جیبی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

آقایی قهرمانلو، مهری. از گلوی کوچک ما: نام فیلم زندگیات چیست؟. تهران: نجوای دل، 1393، 142 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

صامتی، مرثا. سرداران ایران: نامههای ناشناس؛ براساس زندگی شهید حسین خرازی. تهران: امیرکبیر، 1391، 104 ص. جیبی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

برنت، فرانسیسهاجسن. نجیبزاده کوچک. ترجمه: پرستو عوضزاده. تهران: قدیانی، 1393، 248 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

فراست، قاسمعلی. نخلهای بیسر. تهران: امیرکبیر، 1392، 236 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

قوجق، یوسف. رمان نوجوانان امروز: نردبانی رو به آسمان. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1392، 136 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

مولوی، ریحانه. چشمههایی بهسوی خورشید: نشانی و چند داستان دیگر. تهران: امیرکبیر، 1392، 128 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

آصفپور، آصف. نقش دل. تهران: آشنایی، 1392، 68 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه دوم

دانشگر، بهزاد. سرداران ایران: و فریدون چنین مردی بود؛ براساس زندگی فریدون. تهران: امیرکبیر، 1392، 126 ص. جیبی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

امیدی، فاطمه. گزیده موضوعی وصیتنامه شهدای فرهنگی: ولایت فقیه؛ پیرامون ولایت فقیه، صفات رهبری و روحانیت. تهران: منادی تربیت، 1392، 168 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

هنرمند، میترا. چشمههایی بهسوی خورشید: هزار توی زندگی و چند داستان دیگر. تهران: امیرکبیر، 1392، 144 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

جعفری قنواتی، محمد. هزار سال داستانهای طنزآمیز ادب فارسی (از فردوسی طوسی تا ملاحبیبالله کاشانی). تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1392، 188 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها، معلم و کارشناس

عظیمی، احسان. داستان‌هایی از ادبیات کهن: هزارویک‌شب 1. تهران: گوهر اندیشه، 1393، 204 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

عظیمی، احسان. داستان‌هایی از ادبیات کهن: هزارویک‌شب 2. تهران: گوهر اندیشه، 1391، 204 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

عظیمی، احسان. داستان‌هایی از ادبیات کهن: هزارویک‌شب 3. تهران: گوهر اندیشه، 1391، 196 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

صادقنیا، محسن. هفت. تهران: سوره سبز، 1392، 144 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها، معلم و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

شریفی، شهلا. داستانهای شاهنامه: هفت خان رستم. تهران: باد، 1393، 96 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

کهن، باربارا. هفت دختر، هفت پسر. ترجمه: حسین ابراهیمی. تهران: پیدایش، 1392، 288 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

توکلی، زهیر. هفت گنبد؛ تلخیص و بازنویسی هفت پیکر نظامی. تهران: امیرکبیر، 1391، 152 ص. جیبی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

عوضبخش، زهرا. سرداران ایران: همت بلند؛ براساس زندگی شهید ابراهیم همت. تهران: امیرکبیر، 1392، 120 ص. جیبی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

رسولی، فرحناز. همسفر آتش وبرف. تهران: روایت فتح، 1393، 304 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

تدین، نجمه. هنوز هم صدایش توی گوشم هست؛ براساس زندگی شهید احمد کاظمی. تهران: امیرکبیر، 1391، 158 ص. جیبی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

شاهآبادی، حمیدرضا. رمان نوجوانان امروز: هیچ کس جرئتش راندارد. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1392، 142 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

یزدینژاد، زهرا. یادداشتهای ناتمام؛ روزنوشتهای طلبه شهید مهدی خاتمی. تهران: خورشیدباران، 1393، 248 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

برهان شهرضایی، پروین. یخ در بهشت صورتی. تهران: امیرکبیر، 1392، 112 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

کازرانی، فاطمه. مناطق جنگی ایران: یک لیلی و دو مجنون ؛ طلائیه. تهران: امیرکبیر، 1392، 152 ص. جیبی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

نیکروح متین، فرزانه. 13 حکایت شیرین از طهران. تهران: سیزده، 1393، 160 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

عباسنژاد، امیرمحمد. 528؛ بازروایی خاطرات بمباران شیمیایی (بیمارستان صحرایی 528 سومار). تهران: سوره سبز، 1393، 112 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها، معلم و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

وایلد، اسکار. 6 قصه از اسکاروایلد برای بچهها. ترجمه: سعیدا زندیان. تهران: قدیانی، 1391، 120 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه دوم

 

دینی

مکارم شیرازی، ناصر. آداب معاشرت در اسلام. ترجمه: تهیه و تنظیم: ابوالقاسم علیان‌‌نژاد دامغانی. قم: امام علی‌بن‌ابی‌طالب (ع) 1392، 408 ص. وزیری. مناسب برای: معلم

قاسمی، صالح. آزمون عصر غیبت (مبانی ولایت مطلقه فقیه به همراه پاسخ به شبهات و بررسی برکات ولایت فقیه در انقلاب اسلامی). تهران: کتاب ابرار، 1392، 360 ص. وزیری. مناسب برای: معلم

بیرامی، منصور...[و دیگران]. آزمونهای روانشناختی دینداری. تهران: آوای نور، 1393، 348 ص. وزیری. مناسب برای: معلم

حقیقت، رضا. آیین بهائی و آرمانهای ادیان؛ دو مناظره مکتوب. تهران: گوی، 1393، 334 ص. رقعی. مناسب برای: معلم

طاهرآبادی، میثم. سبک زندگی: احترام به والدین. قم: ندای ملکوت، 1392، 92 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها، معلم و والدین

افشار، اسدالله. امام باقی(عج) ؛ تحلیل و تبیین زندگانی حضرت مهدی (عج) در 20 گفتار. تهران: سفیر اردهال، 1393، 380 ص. وزیری. مناسب برای: معلم

حمیدی، اشرف. اندیشه ناب ـ بررسی تطبیقی گزارههای اصلی تفکر انتقادی از نگاه صاحبنظران آن حوزه با دیدگاه امام علی علیهالسلام. تهران: جهاد اندیشه، 1393، 88 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم و پیش دانشگاهی متوسطه دوم کلیه رشته‌ها، معلم، مدیر، مشاور، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و کارشناس

طاهرآبادی، میثم. سبک زندگی: انفاق و بخشش. قم: ندای ملکوت، 1392، 72 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها، معلم و والدین

مکارم شیرازی، ناصر. به یاد معلم. ترجمه: تهیه و تنظیم: ابوالقاسم علیاننژادی دامغانی. قم: امام علی‌بن‌ابی‌طالب (ع) 1393، 192 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

قاسمی، صالح. سلسله مباحث پرسمان آزاد: پرسمان توحیدی ـ 36 پرسش و پاسخ با موضوع توحید و خداشناسی. تهران: کتاب ابرار، 1393، 134 ص. رقعی. مناسب برای: معلم

ضیاءتوحیدی محمد. حضرت عیسی (ع) در قرآن و انجیلها. تهران: کانون اندیشه جوان، 1393، 136 ص. رقعی. مناسب برای: معلم

رهپیک، حسن. حکمتهای فاطمی (شرح چهل سخن از حضرت فاطمه علیهاالسلام). تهران: خرسندی، 1393، 152 ص. رقعی. مناسب برای: معلم

نعمتی پیرعلی، دل آرا/ فاضلی بیابانکی، اکرم. حیات بالنده در نهجالبلاغه (تحلیل همبستگی یاد کرد مرگ و بالندگی زندگی). قم: ندای ملکوت، 1392، 246 ص. رقعی. مناسب برای: معلم

مطهری، مرتضی. خدا در اندیشه انسان. تهران: صدرا، 1393، 102 ص. رقعی. مناسب برای: معلم

مطهری، مرتضی. خدا در زندگی انسان. تهران: صدرا، 1393، 112 ص. رقعی. مناسب برای: معلم

ضیاءتوحید، محمد. کتاب پرسمان: درآمدی بر کتاب مقدس و الهیات مسیحی. تهران: کانون اندیشه جوان، 1393، 280 ص. رقعی. مناسب برای: معلم

برازش، علیرضا. معارف ادعیه: درسهایی از زیارت جامعه کبیره. تهران: امیرکبیر، 1392، 94 ص. رقعی. مناسب برای: معلم

محمدزاده، مرضیه. دوزخیان جاوید؛ پژوهشی تاریخی در باره قاتلان شهدای نهضت امام حسین (ع). تهران: بصیرت، 1392، 374 ص. رقعی. مناسب برای: معلم

خیابانی اصل، ناصر/ رحمی، ژاله. رشد اعتقادی دانشآموزان (رویکرد دینی در رشد اخلاقی ـ اعتقادی). مراغه: راه مشاور، 1392، 84 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

بیدی، فاطمه/ رنجبرزاده، اکبر. روانشناسی انتظار. تهران: آوای نور، 1393، 184 ص. رقعی. مناسب برای: معلم

بیدی، فاطمه/ رنجبرزاده، اکبر. زمینههای روانشناختی نماز (شیوههای جذب به نماز با تأکید بر مکتب اسلام و اصول روانشناسی). تهران: آوای نور، 1393، 208 ص. رقعی. مناسب برای: معلم

گروه محققین مؤسسه البلاغ؛ به کوشش: مسلم صاحبی. سرچشمههای نور (فرازهایی از زندگانی امام صادق علیهالسلام). تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، شرکت چاپ و نشر بینالملل، 1392، 74 ص. رقعی. مناسب برای: معلم

محمدی، کاظم. سیّدبرهانالدین، مرشد مولانا. کرج: نجم کبری، 1392، 400 ص. رقعی. مناسب برای: معلم

ربانی گلپایگانی، علی. ضرورت و قلمرو دین. تهران: کانون اندیشه جوان، 1393، 230 ص. رقعی. مناسب برای: معلم

برازش، علیرضا. عاشق تو. تهران: امیرکبیر، 1392، 112 ص. رقعی. مناسب برای: معلم

غفاری، محسن. عالم برزخ (وقایع سفر مرگ و عالم قبر). تهران: پیام کتاب، 1393، 300 ص. وزیری. مناسب برای: معلم

امیری، مجید. عقل یازدهم در تعلیم و تربیت (اندیشههای نابغهی تشیع خواجه نصیرالدین طوسی در تعلیم و تربیت). قم: مهر بیکران، 1393، 80 ص. رقعی. مناسب برای: معلم

گلشنی، مهدی. علم، دین و فلسفه. تهران: کانون اندیشه جوان، 1393، 286 ص. رقعی. مناسب برای: معلم

محمدزاده، مرضیه. فرزندان امام حسین علیهالسلام. تهران: امیرکبیر، 1393، 280 ص. رقعی. مناسب برای: معلم

ابراهیمی، حبیبالله. گفتوگو با امام علی (ع). تهران: سرو یاسین، 1393، 206 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها، معلم و کارشناس

صائمی، محمدمهدی. گوهر محیط؛ مجموعه مقالات مرحوم محیط طباطبائی در نقد کتابشناسی ازلیان و بهائیان. تهران: گوی، 1392، 374 ص. رقعی. مناسب برای: معلم

سالاریه، احمد. گوهر ولایت؛ اثبات منزلت اهل بیت وعصمت و طهارت علیهم السلام از متون تاریخی برادران اهل سنت. تهران: گلستان مهر/ دفتر نشر معارف اسلامی، 1392، 152 ص. رقعی. مناسب برای: معلم

برازش، علیرضا. مدعیان انتظار، دشمنان ظهور؛ مهدی علیهالسلام به یقین خواهد آمد؛ من و تو در هنگامه قیام کدام سو خواهیم بود؟. تهران: امیرکبیر، 1392، 78 ص. وزیری. مناسب برای: معلم

هادیان، مهدی. مسأله مشروعیت؛ پژوهشی در باره ساختار رهبری و نظام مشروعیت در آیین بهائی. تهران: گوی، 1392، 292 ص. رقعی. مناسب برای: معلم

شیرازی، فرهاد. موازنه معاش در اسلام. قم: بیانالحق، 1392، 238 ص. رقعی. مناسب برای: معلم

موسوی، سید علی. سبک زندگی: هدیه در اسلام. قم: ندای ملکوت، 1392، 36 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها، معلم و والدین

برازش، علیرضا. همه را دوست بداریم. تهران: امیرکبیر، 1392، 246 ص. رقعی. مناسب برای: معلم

 

روان‌شناسی

بَرِت، جیم. آزمونهای استعداد، شخصیت و انگیزش؛ شخصیت و استعدادهای خود را تحلیل کنید و انتخاب رشته تحصیلی و برنامهریزی شغلی داشته باشید. ترجمه: احمد عابدی...[و دیگران]. اصفهان: نوشته، 1393، 224 ص. وزیری. مناسب برای: معلم، کارشناس

رزاقی، رضا. آموزش موضوعات جنسی. تهران: دانژه، 1393، 214 ص. وزیری. مناسب برای: معلم، والدین، کارشناس

ربیعی، مهدی/ خرمدل، کاظم. اختلال وسواس ـ اجباری واختلالات مرتبط باآن. تهران: دانژه، 1393، 206 ص. وزیری. مناسب برای: معلم، مشاور

علیزاده لداری، مهدی/ شاهسواری، زهرا. اعتماد و عزت نفس (راهکارهای عملی رشد شخصیت). تهران: راشدین، 1393، 174 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها، معلم و مشاور

اکبرزاده، مهدی...[و دیگران]. با پاهای خودتان راه بروید (راهنمای اجرا، نمرهگذاری و تفسیر شاخص تیپ نمای مایرز بریگز به همراه ابزارها و نرمافزار). تهران: طلوع دانش، 1393، 414 ص. وزیری. مناسب برای: معلم، مشاور

بی آردن، جان. دامیز کاربردی و سودمند: تقویت حافظه FOR DUMMIES. ترجمه: حمید پاشایی. تهران: آوند دانش، 1393، 72 ص. جیبی. مناسب برای: معلم، مشاور

منگتان، چاد. زندگی مثبت: جستوجوی درون. ترجمه: مهسار مشتاق. تهران: ابوعطا، 1393، 128 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها، معلم، مشاور و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

ام هالوول، ادوارد/ جیراتی، جان. حواس‌پرتی (ارزیابی، آسیب‌شناسی و درمان) 300پاسخ به پرسش‌هایی رایج و 100 نکته. ترجمه: شکوه آرونی. تهران: دانژه، 1392، 420 ص. وزیری. مناسب برای: معلم، مشاور

کافمن، گرشن...[و دیگران]. خودت را دستِ کم نگیر (راهنمای کودکان و نوجوانان برای توانایی شخصی و عزت نفس). ترجمه: نوشین ریشهری. تهران: دانژه، 1392، 142 ص. رقعی. مناسب برای: معلم، والدین، مشاور

مهرینژاد، سیدابوالقاسم. داروهای اعصاب و روان و مواد مؤثر بر روان «ویژه روانشناسان». تهران: آوای نور، 1393، 208 ص. وزیری. مناسب برای: معلم، مدیر، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

دی، لورا. دایره ـ چگونه یک آرزوی ساده می تواند زندگی شما را تغییر دهد؟. ترجمه: مریم رضوی. تهران: اطلاع، 1392، 146 ص. رقعی. مناسب برای: معلم، والدین

کوئیمسیدز، کریستوس...[و دیگران]. درمان شناختی رفتاری اعتیاد. ترجمه: شهرام محمد‌خانی/ قدرت عابدی. تهران: دانژه، 1392، 330 ص. رقعی. مناسب برای: معلم، مشاور، کارشناس

افشاری، مهران. کتابهای مرور و جمعبندی: روانشناسی. تهران: مهر و ماه نو، 1393، 224 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

شیرافکن، علی...[و دیگران]. روانشناسی اهمالکاری (تعللورزی). تهران: آوای نور، 1393، 216 ص. وزیری. مناسب برای: معلم، مشاور، کارشناس

سانتراک، جان دبلیو. روانشناسی رشد در گستره زندگی. ترجمه: پرویز شریفی درآمدی/ محمدرضا شاهی. تهران: دانژه، 1392، 550 ص. رحلی. مناسب برای: معلم، مشاور، کارشناس

سرشور خراسانی، غلامعباس. روانشناسی رشد و یادگیری. تهران: مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران، 1393، 276 ص. وزیری. مناسب برای: معلم

هورنای، کارن. روانشناسی زن. ترجمه: ابوذر کرمی. تهران: دانژه، 1393، 366 ص. وزیری. مناسب برای: معلم، مشاور، کارشناس

هوتون، دیوید پاتریک. روانشناسی سیاسی (وضعیتها، اشخاص و قضایا). ترجمه: سعید عبدالملکی. تهران: دانژه، 1393، 318 ص. وزیری. مناسب برای: کارشناس، مشاور

پرایس، آلیسون/ پرایس، دیوید. روانشناسی موفقیت. ترجمه: سعید متولی. قزوین: سایه‌گستر/ مهرگان دانش، 1393، 182 ص. رقعی. مناسب برای: معلم، مشاور

کندی، کری اچ/ زیلمر، اریک ای. روانشناسی نظامی (کاربرد بالینی و عملیاتی). ترجمه: خدابخش احمدی...[و دیگران]. تهران: دانژه، 1393، 450 ص. وزیری. مناسب برای: معلم، مشاور، کارشناس

سلحشور، ماندانا. روشهای رویارویی با استرسهای نوجوانان. تهران: فرا روان، 1393، 149 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها، معلم و والدین

سازمند، هانیه. فانوس (امید و اکنون زیستی در آثار مولانا). تهران: دانژه، 1392، 206 ص. رقعی. مناسب برای: معلم

پورتقی مرند، فریبا. قدرت درون. مرند: گلزار ادب، 1393، 102 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها معلم و مشاور

داوسون، پگ/ کوئیر، ریچارد. کارکردهای اجرایی در کودکان و نوجوانان راهنمای سنجش و مداخله. ترجمه: علیاکبر ابراهیمی...[و دیگران ]. اصفهان: نوشته، 1393، 314 ص. وزیری. مناسب برای: معلم، والدین، مشاور

سرگلزایی، محمدرضا. کوزهای از آب بحر (بازخوانی درسهای مثنوی برای زندگی امروز). تهران: بهار سبز، 1393، 164 ص. رقعی. مناسب برای: معلم، کارشناس

مکسول، جان سی. زندگی مثبت: گاهی برنده میشوید، گاهی یاد میگیرید. ترجمه: مهسار مشتاق. تهران: ابوعطا، 1393، 128 ص. رقعی. مناسب برای: معلم، مشاور

هاشمی نصرتآبادی، تورج/ ماشینچی عباسی، نعیمه. گذشته، حال، آینده نظریههای شخصیت. تهران: آوای نور، 1393، 94 ص. رقعی. مناسب برای: معلم، مشاور

جامپولسکی، لی. لبخند بدون دلیل. ترجمه: شهلا عزیزی. تهران: داستان، 1392، 288 ص. رقعی. مناسب برای: معلم

کردلو، منیره. لطفاً عاشق بمانید! (تحلیل روانشناختی از عشق). تهران: سایه سخن، 1393، 248 ص. وزیری. مناسب برای: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

دموس، جان. ام. مبانی نوروفیدبک. ترجمه: داوود آذرنگی/ مهدیه رحمانیان. تهران: دانژه، 1393، 346 ص. وزیری. مناسب برای: معلم، مشاور

لامسدن، رابرت. مثبت من. ترجمه: فاریا جنیدی. تهران: آمه، 1393، 112 ص. رقعی. مناسب برای: معلم، مشاور

میرمهدی، سیدرضا...[و دیگران]. معنویت درمانی و رویکرد روانشناسی مثبتنگر. تهران: آوای نور، 1393، 200 ص. وزیری. مناسب برای: معلم، مشاور

وان دورذِن، امی/ آدامز، مارتین. مهارتهای مشاوره و رواندرمانی وجودی. ترجمه: ایمان یوسفزاده...[و دیگران]. تهران: دانژه، 1393، 286 ص. رقعی. مناسب برای: معلم، مشاور، کارشناس

ماشینچیعباسی، نعیمه...[و دیگران]. نظریه ذهن و لوب فرونتال. تهران: آوای نور، 1393، 206 ص. رقعی. مناسب برای: معلم، مشاور

چدی، درک. نظریههای روانشناسی اجتماعی. ترجمه: زهره خلیلی. تهران: آوای نور، 1392، 392 ص. وزیری. مناسب برای: معلم، مشاور، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

بولتون، ژیلی...[و دیگران]. نوشتار درمانی (کتاب راهنمای نوشتن در مشاوره و رواندرمانی). ترجمه: مهشاد محمد نوری. تهران: دانژه، 1392، 438 ص. رقعی. مناسب برای: مشاور، کارشناس

صاحبی، علی. بزرگان روانشناسی و تعلیم و تربیت: ویلیام گلسر. تهران: دانژه، 1392، 186 ص. پالتویی. مناسب برای: معلم، مشاور

کیس، کارولین/ دیلی، تسا. هنر درمانی کودکان. ترجمه: حمیرا سلیمی. تهران: دنیای نو، 1393، 432 ص. رقعی. مناسب برای: معلم، مشاور

چاپمن آتوِل، خِلِبِر. یکصد پرسش و پاسخ در باره اضطراب. ترجمه: مریم زارع/ اسما عاقبتی. تهران: دانژه، 1392، 260 ص. رقعی. مناسب برای: دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، کارشناس، معلم

لزردوستی، فاریا. NLP برای معلمان (چگونه به کمک NLP آموزش مؤثری داشته باشیم). کرج: مدیر فلاح، 1393، 93 ص. رقعی. مناسب برای: معلم

 

ریاضی

نلسن، راجر.ب. اثبات بدون کلام؛ تمرینات بیشتر برای تفکر شهودی. ترجمه: عبدالامیر عباس‌زاده. اهواز: علوم و فنون پزشکی اهواز، 1393، 146 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

موسوی، سیده‌فاطمه. اضطراب ریاضی و راهکارهای مقابله با آن. تهران: فرا روان، 1393، 196 ص. رقعی. مناسب برای: معلم

وهرا، آروین. چگونه فرزندانمان را در ریاضی موفق کنیم. ترجمه: مریم مشایخ. تهران: پنجره، 1392، 168 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

علیپور، علی‌رضا. روش‌های ترکیبیات 2. تهران: علوم ریاضی ره‌آورد (وابسته به موسسه فرهنگی فاطمی). 1393، 398 ص. وزیری. مناسب برای: معلم، ‌دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

گردلو، پیمان. ریاضیات جامع دبیرستان. تهران: جادوی قلم، 1393، 1126 ص. بیاضی. مناسب برای: دانش‌آموز سوم و پیش دانشگاهی ریاضی و تجربی و معلم

طاهری تنجانی، محمدتقی. بسته مدیریت کلاسی: کاربرگ ریاضیات 1. تهران: مرآت، 1393، 54 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه دوم

طاهری‌ تنجانی، محمدتقی. بسته مدیریت کلاسی: کاربرگ ریاضیات 2. تهران: مرآت، 1393، 56 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز دوم رشته ریاضی

طاهری ‌تنجانی، محمدتقی. بسته مدیریت کلاسی: کاربرگ هندسه 1. تهران: مرآت، 1393، 54 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز دوم رشته ریاضی و تجربی

مرسلی، مجتبی/ صمیمی، هیرداد. کتاب کار جبر و احتمال مقطع سوم دبیرستان. تهران: کورش چاپ، 1393، 168 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز سوم رشته ریاضی

جکسون، بردلی/ تورو، دمیتری. مبانی ترکیبیات. ترجمه: مهرداد مسافر. تهران: فاطمی، 1393، 450 ص. وزیری. مناسب برای: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

 

زبان و ادبیات فارسی

طباطبائی‌نژاد، سیدجمال. ادبیات اختصاصی. تهران: مهر و ماه نو، 1393، 504 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی رشته انسانی و معلم

براری، عباس...[و دیگران]. ادبیات جامع کنکور. تهران: خیلی سبز، 1392، 612 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز دوم، سوم و پیش‌دانشگاهی متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

عنبرستانی، سعید/ احمدنیا، علی. ادبیات کنکور مصور خط به خطی. تهران: مهر فائق، 1393، 608 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

عزیزی، ناصر/ هوشیار، بلال. باغ آرایه‌ها. تبریز: وفاجو، 1393، 132 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز سوم رشته انسانی و معلم

صحنه، یدالله. بررسی مقایسه‌ای صور خیال در اشعار مختومقلی فراغی و حافظ شیراز. قم: گرگان، 1392، 196 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز سوم و پیش‌دانشگاهی رشته انسانی

انوری، حسن/ عالی عباس‌آباد، یوسف. بلاغت (بدیع و بیان). تهران: فاطمی، 1393، 200 ص. وزیری. مناسب برای: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

احیایی، ملیحه. بنیان‌های مدنیت و فرهنگ در شاهنامه فردوسی. مشهد: سخن گستر، 1393، 172 ص. رقعی. مناسب برای: معلم

اسماعیلی، رضا. کتاب‌های نموداری: پنج گنج ادبیات جامع (واژگان و املا مفاهیم و قرابت‌های معنایی...). تهران: مهر و ماه نو، 1393، 662 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

طهماسبی فرحدل، نسترن. تحول شعر کلاسیک (شعرنو) از نظر قالب، محتوا، موضوع. مشهد: کتابدار توس، 1393، 66 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

عبدالمحمدی، علیرضا. جامع ادبیات کنکور. تهران: الگو، 1393، 540 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

انوری، حسن. حافظ. تهران: خانه کتاب، 1391، 120 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها، معلم، والدین، مدیر و مشاور

سرشار، محمدرضا. درباره ادبیات داستانی: داستان‌ها و افسانه‌های تاریخی و مذهبی برای کودکان و نوجوانان. تهران: کانون اندیشه جوان، 1392، 126 ص. جیبی. مناسب برای: معلم

میرزا آقاتبار، علی‌اکبر. در جستجوی نان. قم: آتریسا، 1393، 96 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

انصاریان، معصومه. راهنمای شیوه‌های نقد ادبی مجموعه ادبیات کودک. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 1392، 64 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز دوم، سوم و پیش‌دانشگاهی متوسطه دوم کلیه رشته‌ها، معلم و والدین

غلامی مایانی، ابو‌القاسم. ره‌آورد (انواع ادبی). تهران: آوای کلار، 1393، 302 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

سرشار، محمدرضا. درباره ادبیات داستانی: سلول بنیادین داستان. تهران: کانون اندیشه جوان، 1392، 182 ص. جیبی. مناسب برای: معلم

حسینی، مریم. سنایی. تهران: خانه کتاب، 1392، 188 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها، معلم، والدین، مدیر و مشاور

طرف، محمد. سیری در قصیده صحراویه علامه حسن‌زاده آملی. تهران: آشنایی، 1393، 228 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها، معلم، مدیر و مشاور

لایقی، غلامرضا. شرح فارسی مفردات قصاید علویات سبع ابن‌ابی‌الحدید معتزلی. تهران: اطلاع، 1392، 110 ص. وزیری. مناسب برای: معلم

دیویس، آلیسون. قصه‌گویی در کلاس درس. ترجمه: مینا سلیمی. تهران: سمت، 1392، 162 ص. وزیری. مناسب برای: معلم

رسولی، فریبا. قطران شاعر گمنام تبریز. تبریز: بهاردخت، 1392، 176 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

علفیان، پروانه. بسته مدیریت کلاسی: کاربرگ آرایه‌های ادبی (سوم علوم انسانی). تهران: مرآت، 1393، 54 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز سوم و پیش دانشگاهی انسانی

عبادتی، شهناز. بسته مدیریت کلاسی: کاربرگ ادبیات فارسی 1. تهران: مرآت، 1393، 50 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه دوم

هیکویی کوهزادی، علیرضا. بکتا: کاربرگ ادبیات فارسی 1 (اول دبیرستان). تهران: مبتکران، 1393، 52 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه دوم

عبادتی، شهناز. بسته مدیریت کلاسی: کاربرگ ادبیات فارسی 2. تهران: مرآت، 1393، 46 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز دوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

شکری، زهرا. بکتا: کاربرگ ادبیات فارسی 2 (دوم ریاضی و تجربی). تهران: مبتکران، 1393، 52 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز دوم رشته ریاضی و تجربی

سبحانی، ‌احمد. بسته مدیریت کلاسی: کاربرگ ادبیات فارسی 3. تهران: مرآت، 1393، 44 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

رمضانی، اکرم. بسته مدیریت کلاسی: کاربرگ ادبیات فارسی 3 (سوم علوم انسانی). تهران: مرآت، 1393، 50 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز سوم رشته انسانی

رمضانی، اکرم. بسته مدیریت کلاسی: کاربرگ تاریخ ادبیات ایران و جهان 1 (دوم علوم انسانی). تهران: مرآت، 1393، 48 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز دوم رشته انسانی

رمضانی، ‌اکرم. بسته مدیریت کلاسی: کاربرگ تاریخ ادبیات ایران و جهان 2 (سوم علوم انسانی). تهران: مرآت، 1393، 50 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز سوم رشته انسانی

عبادتی، شهناز. بسته مدیریت کلاسی: کاربرگ زبان فارسی 1. تهران: مرآت، 1393، 50 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه دوم

امیدمهر، آزاده/ همایونفر، سعید. بکتا: کاربرگ زبان فارسی 1 (اول دبیرستان). تهران: مبتکران، 1393، 46 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه دوم و معلم

عبادتی، شهناز. بسته مدیریت کلاسی: کاربرگ زبان فارسی 2. تهران: مرآت، 1393، 46 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز دوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

شکری، زهرا. بکتا: کاربرگ زبان فارسی 2 (دوم ریاضی و تجربی). تهران: مبتکران، 1393، 48 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز دوم رشته ریاضی و تجربی

سبحانی، احمد. بسته مدیریت کلاسی: کاربرگ زبان فارسی 3. تهران: مرآت، 1393، 42 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

علفیان، پروانه. بسته مدیریت کلاسی: کاربرگ زبان فارسی 3 (سوم علوم انسانی). تهران: مرآت، 1393، 54 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز سوم و پیش دانشگاهی انسانی

اسماعیلی، رضا. کتاب آخر ادبیات فارسی. تهران: مهر و ماه نو، 1393، 292 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

عبادتی، شهناز. بسته مدیریت کلاسی: کتاب کار و تمرین ادبیات فارسی 1. تهران: مرآت، 1393، 184 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه دوم

عبادتی، شهناز. بسته مدیریت کلاسی: کتاب کار و تمرین ادبیات فارسی 2. تهران: مرآت، 1393، 188 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز دوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

سبحانی، احمد. بسته مدیریت کلاسی: کتاب کار و تمرین ادبیات فارسی 3. تهران: مرآت، 1393، 152 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

عبادتی، شهناز. بسته مدیریت کلاسی: کتاب کار و تمرین زبان فارسی 2. تهران: مرآت، 1393، 160 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز دوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

سبحانی، احمد. بسته مدیریت کلاسی: کتاب کار و تمرین زبان فارسی 3. تهران: مرآت، 1393، 136 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

عبادتی، شهناز. بسته مدیریت کلاسی: کتاب معلم ادبیات فارسی 1. تهران: مرآت، 1393، 240 ص. وزیری. مناسب برای: معلم

عبادتی، شهناز. بسته مدیریت کلاسی: کتاب معلم ادبیات فارسی 2. تهران: مرآت، 1393، 248 ص. وزیری. مناسب برای: معلم

سبحانی، احمد. بسته مدیریت کلاسی: کتاب معلم ادبیات فارسی 3. تهران: مرآت، 1393، 200 ص. وزیری. مناسب برای: معلم

عبادتی، شهناز. بسته مدیریت کلاسی: کتاب معلم زبان فارسی 1. تهران: مرآت، 1393، 192 ص. وزیری. مناسب برای: معلم

عبادتی، شهناز. بسته مدیریت کلاسی: کتاب معلم زبان فارسی 2. تهران: مرآت، 1393، 184 ص. وزیری. مناسب برای: معلم

سبحانی، احمد. بسته مدیریت کلاسی: کتاب معلم زبان فارسی 3. تهران: مرآت، 1393، 184 ص. وزیری. مناسب برای: معلم

رسول‌‌زاده، میکائیل. گردشگری ادبی؛ حیدر بابا دوباره سلام (گام اول در معرفی ظرفیت جهانی گردشگری ادبی استان آذربایجان شرقی). تبریز: اختر، 1393، 184 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

سرشار، محمدرضا. مبانی ادبیات کودک و نوجوان. تهران: کانون اندیشه جوان، 1392، 134 ص. جیبی. مناسب برای: معلم

اخوی، سیدمحمد سادات. مجلس اهل ادب؛ بیت‌هایی‌ در وصف و ستایش ادب و فروتنی. تهران: امیرکبیر، 1391، 80 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

محمدی، رفیقه. نگاران ضمیر امثال و حکم غزلیات شمس. تبریز: آیدین/ یانار، 1393، 368 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

غلامی ‌مایانی، ابوالقاسم. نویسندگی. کرج: ملرد، 1392، 244 ص. وزیری. مناسب برای: معلم

زرکنده، بتول. همه جای ایران سرای من است. تهران: رامان سخن، 1393، 184 ص. رقعی. مناسب برای: معلم

 

زبان‌های خارجی

ولایتی، علی. آموزش و تمرین زبان انگلیسی آسان 1. تهران: اشتیاق نور، 1393، 188 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه دوم

ولایتی، علی/ غیور نجف‌آبادی، ریحانه. آموزش و تمرین زبان انگلیسی آسان 1 (قدرت کلمات). تهران: اشتیاق نور، 1393، 126 ص. جیبی. مناسب برای: دانش‌آموز اول و دوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

ولایتی، علی. آموزش و تمرین زبان انگلیسی آسان 2. تهران: اشتیاق نور، 1393، 148 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز دوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

ولایتی، علی. آموزش و تمرین زبان انگلیسی آسان 3. تهران: اشتیاق نور، 1393، 154 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

ولایتی، علی. آموزش و تمرین زبان انگلیسی آسان 4. تهران: اشتیاق نور، 1393، 220 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز سوم و پیش دانشگاهی متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

ابراهیمی، سعید. کتاب‌های طبقه‌بندی شده: انگلیسی 1 ـ اول متوسطه. تهران: گل‌واژه، 1393، 198 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه دوم

اروجی، محمدرضا. کتاب‌های طبقه‌بندی شده: انگلیسی 2 ـ دوم متوسطه. تهران: گل‌واژه، 1393، 164 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز دوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

باقری، بابک. کتاب‌های طبقه‌بندی شده: انگلیسی 3 ـ سوم متوسطه. تهران: گل‌واژه، 1393، 218 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

جابری، علیرضا. اولین درسنامه جامع زبان انگلیسی تخصصی. تهران: تخته سیاه، 1393، 260 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

فلکی مقدم، مرتضی. دستور زبان انگلیسی 101 ( 101 English Grammar). تهران: سیمین، 1393، 484 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

فهیمی، زهرا...[و دیگران]. وام: زبان انگلیسی (2) سال دوم دبیرستان کلیه رشته‌ها. تهران: پیک نخبگان، 1393، 138 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز دوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

سعیدی، رضا...[و دیگران]. وام: زبان انگلیسی (3) سال سوم دبیرستان کلیه رشته‌ها. تهران: پیک نخبگان، 1393، 190 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

حاجی‌سیدحسینی‌ فرد، سید‌مسعود. بسته مدیریت کلاسی: کاربرگ انگلیسی 1. تهران: مرآت، 1393، 54 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه دوم

حاجی‌سیدحسینی فرد، سید‌مسعود. بسته‌ مدیریت کلاسی: کاربرگ انگلیسی 2. تهران: مرآت، 1393، 54 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز دوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

حاجی‌سیدحسینی فرد، سیدمسعود. بسته مدیریت کلاسی: کاربرگ انگلیسی 3. تهران: مرآت، 1393، 54 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

نعمتی‌مقدم، رضا/ پسندیده، مهدی. کتاب جامع زبان انگلیسی اول متوسطه. تهران: خط سفید، 1393، 224 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه دوم

نعمتی‌مقدم، رضا...[و دیگران]. کتاب جامع زبان انگلیسی پیش‌دانشگاهی. تهران: خط سفید، 1393، 296 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

نعمتی‌مقدم، رضا/ پسندیده، مهدی. کتاب جامع زبان انگلیسی دوم متوسطه. تهران: خط سفید، 1393، 176 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز دوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

نعمتی‌مقدم، ‌رضا/ پسندیده، مهدی. کتاب جامع زبان انگلیسی سوم متوسطه. تهران: خط سفید، 1393، 228 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

حاجی‌سیدحسینی فرد، سیدمسعود. بسته‌ مدیریت کلاسی: کتاب کار و تمرین انگلیسی 1. تهران: مرآت، 1393، 128 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه دوم

حاجی‌سیدحسینی فرد، سیدمسعود. بسته مدیریت کلاسی: کتاب کار و تمرین انگلیسی 3. تهران: مرآت، 1393، 120 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

طایفه، محمود. گرامر زبان انگلیسی (English Grammar). تهران: مرجع نوین آموزش، 1392، 320 ص. جیبی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

طایفه، محمود. یادگیری جادویی لغت. تهران: مرجع نوین آموزش، 1392، 304 ص. جیبی. مناسب برای: دانش‌آموز سوم و پیش دانشگاهی متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

اعتمادی، امید/ طبسی، احترام. آمادگی کنکور: Cloze Tests. تهران: خط سفید، 1392، 152 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

هاوشکی، حسین. Picture stories 1 (Learn English Through). تهران: خط سفید، 1393، 88 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

هاوشکی، حسین. Picture stories 2 (Learn English Through). تهران: خط سفید، 1393، 104 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز دوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

برزویی، محمدحسین/ سمائی‌نیا، فهیمه. Pro 1 (Promoting، Reading، Objectives). تهران: خط سفید، 1393، 136 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

برزویی، محمدحسین/ سمائی‌نیا، فهیمه. Pro 2 (Promoting، Reading، Objectives). تهران: خط سفید، 1393، 144 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

هادی‌نیا، ابوالفضل. Reading With Fun 1 (75 English Anecdotes). تهران: خط سفید، 1392، 168 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

هادی‌نیا، ابوالفضل. Reading With Fun 2 (55 English Anecdotes). تهران: خط سفید، 1393، 128 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

 

زمین‌شناسی

چلاجور، محمد. جمع‌بندی طلایی زمین‌شناسی. تهران: برد، 1393، 84 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز سوم و پیش دانشگاهی ریاضی و تجربی

چلاجور، محمد/ رجایی، فرزانه. زمین‌شناسی سال چهارم دبیرستان (دو منظوره: امتحان تشریحی و کنکور). تهران: برد، 1393، 156 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی رشته ریاضی و تجربی

دانشور فضلی، داود. لقمه: کانی‌ها و سنگ‌ها. تهران: مهر و ماه نو، 1393، 224 ص. جیبی. مناسب برای: دانش‌آموز سوم و پیش دانشگاهی تجربی

 

زیست‌شناسی

کوئردا، خوسپ. اطلس پایه گیاه‌شناسی. ترجمه: سیده‌حمیرا سلیمانی/ بیتا مسگرپور. تهران: تیمورزاده/ طبیب، 1393، 96 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز دوم، سوم و پیش‌دانشگاهی رشته تجربی و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان،

احمدی، سجاد...[و دیگران]. کتاب‌های موضوعی: تصویر‌نامه‌ی زیست کنکور (سال دوم، سوم، چهارم دبیرستان). تهران: مهر و ماه نو، 1393، 492 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز دوم، سوم و پیش‌دانشگاهی رشته تجربی

چلاجور، محمد. جزوه طلایی زیست‌شناسی پایه (سال دوم و سوم). تهران: برد، 1393، 120 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز دوم و سوم رشته تجربی

چلاجور، محمد. جزوه طلایی زیست‌شناسی پیش‌دانشگاهی. تهران: برد، 1393، 82 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی رشته تجربی

چلاجور، محمد. جمع‌بندی طلایی انسان و جانوران. تهران: برد، 1393، 100 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز دوم و سوم رشته تجربی

چلاجور، محمد. جمع‌بندی گیاهی (سال دوم و سوم و شارش انرژی سال چهارم). تهران: برد، 1393، 60 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز دوم، سوم و پیش‌دانشگاهی رشته تجربی

سهیلی‌راد، ‌لیلا. دانستنیها. قم: بزم قلم، 1392، 160 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه دوم و معلم

مطلق، البیر. دانشنامه بدن انسان. ترجمه: سرور فلاحی‌نژاد. تهران: گوهر اندیشه، 1392، 128 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه دوم

فرهادیان، پدرام. زیست پیش‌دانشگاهی (سال چهارم) در یک نگاه. تهران: کانون فرهنگی آموزش، 1393، 296 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی رشته تجربی

شیخ‌حسنی، امید. میکروطبقه‌بندی: زیست جامع میکرو (جلد اول). تهران: بین‌‌المللی گاج، 1393، 448 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی رشته تجربی

حمیدی، محمد. لقمه: زیست گیاهی. تهران: مهر و ماه نو، 1393، 276 ص. جیبی. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی رشته تجربی

فرهادیان، پدرام. زیست و آزمایشگاه (1) و (2) در یک نگاه. تهران: کانون فرهنگی آموزش، 1393، 416 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز دوم، سوم و پیش‌دانشگاهی رشته تجربی

هاشمی، اشکان. زیست‌شناسی پیش‌دانشگاهی 1. تهران: الگو، 1393، 374 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی رشته تجربی

هاشمی، اشکان. زیست‌شناسی پیش‌دانشگاهی 2. تهران: الگو، 1393، 508 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی رشته تجربی

راهواره، حمید...[و دیگران]. آموزش و نکته‌ها: زیست‌شناسی تصویری؛ آموزش و نکته‌ها. تهران: کانون فرهنگی آموزش، 1393، 280 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی رشته تجربی

کرامت، علی. دبیران پرمخاطب: زیست‌شناسی کرامت ـ پیش‌دانشگاهی (2). تهران: کانون فرهنگی آموزش، 1393، 172 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی رشته تجربی

ظهری، علی‌اکبر. پرسمان: زیست‌شناسی و آزمایشگاه (2). تهران: بین‌‌المللی گاج، 1393، 194 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز سوم و پیش دانشگاهی تجربی

اختیاری، حامد/ چیت‌چیان، هانی. کتاب‌‌های نموداری: زیست‌شناسی و آزمایشگاه 1 (سال دوم). تهران: مهر و ماه نو، 1393، 266 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز دوم رشته تجربی

نجفی، مصطفی. طبقه‌بندی شده: زیست‌شناسی و آزمایشگاه 2 (سال سوم متوسطه رشته تجربی). تهران: گل‌واژه، 1393، 222 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز سوم و پیش دانشگاهی تجربی

جباری، محمد/ حسینی، زهرا. ژنتیک آسان. تربت‌ حیدریه: چشم‌انداز قطب، 1392، 68 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز سوم و پیش دانشگاهی تجربی

اختیاری، حامد/ نصیریان، صاعد. ژنتیک به زبان آدمیزاد. تهران: مهر و ماه نو، 1393، 352 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز سوم رشته تجربی

فرهادیان، پدرام. ژنتیک کنکور در یک نگاه. تهران: کانون فرهنگی آموزش، 1393، 376 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز سوم رشته تجربی

محمدپناه، بهنام. فرگشت (تکامل) و ژنتیک. تهران: آمه، 1393، 120 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز سوم و پیش دانشگاهی تجربی

الوندی، حسین. بسته مدیریت کلاسی: کاربرگ زیست‌شناسی (و آزمایشگاه) 2. تهران: مرآت، 1393، 54 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز سوم رشته تجربی

رئیس‌دانا، منصوره. بکتا: کاربرگ زیست‌شناسی و آزمایشگاه 1 (دوم تجربی). تهران: مبتکران، 1393، 48 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز دوم رشته تجربی

الوندی، حسین. بسته مدیریت کلاسی: کاربرگ علوم زیستی و بهداشت. تهران: مرآت، 1393، 50 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه دوم

کلانتری، فاطمه. بکتا: کاربرگ علوم زیستی و بهداشت (اول دبیرستان). تهران: مبتکران، 1393، 48 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه دوم

حدادی‌، مسعود...[و دیگران]. کتاب کار: کتاب کار زیست‌شناسی و آزمایشگاه 1 سال دوم علوم تجربی. تهران: کانون فرهنگی آموزش، 1393، 156 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز دوم رشته تجربی

کرامت، علی...[و دیگران]. کتاب کار زیست‌شناسی و آزمایشگاه 2 سال سوم علوم تجربی. تهران: کانون فرهنگی آموزش، 1393، 192 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز سوم رشته تجربی

الوندی، حسین. بسته مدیریت کلاسی: کتاب کار و تمرین زیست‌شناسی و آزمایشگاه 1. تهران: مرآت، 1393، 152 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز دوم رشته تجربی

الوندی، حسین. بسته مدیریت کلاسی: کتاب کار و تمرین زیست‌شناسی و آزمایشگاه 2. تهران: مرآت، 1393، 156 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز سوم رشته تجربی

الوندی، حسین. بسته مدیریت کلاسی: کتاب کار و تمرین علوم زیستی و بهداشت. تهران: مرآت، 1393، 140 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه دوم

کهندل، منصور. کتاب کامل زیست‌شناسی پیش‌دانشگاهی. تهران: مبتکران/ پیشروان، 1393، 704 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی رشته تجربی

الوندی، حسین. بسته مدیریت کلاسی: کتاب معلم زیست‌شناسی و آزمایشگاه 2. تهران: مرآت، 1393، 208 ص. وزیری. مناسب برای: معلم

الوندی، حسین. بسته مدیریت کلاسی: کتاب معلم علوم زیستی و بهداشت. تهران: مرآت، 1393، 168 ص. وزیری. مناسب برای: معلم

کلیبورن، آنا. دانش فوق پیشرفته برای نوجوانان: نخستین دایرئالمعارف مهندسی ژنتیک و DNA. ترجمه: جواد ثابت‌نژاد. تهران: ذکر، 1393، 64 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی رشته تجربی

دبیرسیاقی، سیدمنوچهر. واقعیت‌های جهان امروزی (پیشرفت یا عقب‌رفتگی). قزوین: مهرگان دانش/ سایه‌گستر، 1393، 532 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز دوم، سوم و پیش‌دانشگاهی رشته تجربی و معلم

 

شعر

میرشکاک، یوسفعلی. درس‌گزیده‌های منظوم فارسی: آذرخش غیرت؛ گزیده حمله حیدری ملابمانعلی کرمانی (راجی). تهران: امیرکبیر، 1391، 176 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

محمدزمانی، جواد/ برقعی، سید حمیدرضا. آزمون سرخ معرفی و گزیده شعر ولایی؛ محمدعلی مجاهدی ـ یوسفعلی میر‌ شکاک ـ خسرو احتشامی. تهران: امیرکبیر، 1391، 80 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

مجاهدی، محمدعلی. آفتاب کائنات معرفی و گزیده شعر ولایی؛ سید حسن غزنوی ـ حکیم خاقانی شروانی ـ حکیم نظامی گنجوی. تهران: امیرکبیر، 1391، 86 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

اعضای مراکز آفرینش‌های ادبی. دفترهای ادبی: ابر یادگاری؛ گزیده‌ای از آثار اعضای مراکز آفرینش‌های ادبی. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1391، 212 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

راجی کاشانی، مریم. از آزادگی تا یقین؛ شرح ابیات دیوان صائب تبریزی. تهران: قرار، 1393، 724 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها، معلم، والدین و کارشناس

شرافت‌، سیدمحمدجواد. از دیار روشنی معرفی و گزیده شعر ولایی؛ سیدرضا مؤید ـ محمدجواد غفورزاده ـ غلام‌رضا شکوهی. تهران: امیرکبیر، 1391، 88 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

محمدی، کاظم. الفبای عشق. کرج: نجم کبری، 1393، 200 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

میرشکاک، یوسفعلی. درس‌گزیده‌های منظوم فارسی: با آموزگار اخلاق؛ گزیده بوستان سعدی شیرازی. تهران: امیرکبیر، 1391، 192 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

اخوی، سید محمدسادات. بازی بازی با دم شیر. تهران: نسیما، 1391، 74 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

میرشکاک، یوسفعلی. درس‌گزیده‌های منظوم فارسی: باغ حقیقت؛ گزیده حدیقئ‌الحدیقئ حکیم سنایی. تهران: امیرکبیر، 1391، 128 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

اعضای مراکز آفرینش‌های ادبی. دفترهای ادبی: باغ خدا؛ گزیده‌ای از آثار اعضای مراکز آفرینش‌های ادبی. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1391، 172 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

میرشکاک، یوسفعلی. درس‌گزیده‌های منظوم فارسی: براورنگ سخن؛ گزیده هفت اورنگ عبدالرحمن جامی. تهران: امیرکبیر، 1391، 200 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

امینی، سودابه. پسر اردی‌بهشت؛ مجموعه شعر. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1391، 68 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه دوم و معلم

اخوی، سید‌محمدسادات. پشت تو قایم‌ شدن. تهران: نسیما، 1393، 72 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

محمدزمانی، جواد/ برقعی، سید حمیدرضا. ترجمان شکوه معرفی و گزیده شعر ولایی؛ علی موسوی گرمارودی ـ طاهره صفارزاده. تهران: امیرکبیر، 1393، 102 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

باقری، علی. چه ‌کنم‌های شاعران از آغاز تا امروز. تهران: نگار و نیما، 1392، 288 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز دوم، سوم و پیش‌دانشگاهی متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

برازش، علیرضا. حافظ عاشق؛ عشق از نگاه لسان‌الغیب. تهران: امیرکبیر، 1392، 360 ص. پالتویی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

میرکیانی، محمد. حرف‌های زمینی برای بچه‌های زمینی. تهران: منادی تربیت، 1393، 232 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

شرافت، سیدمحمدجواد. حسینیه دل معرفی و گزیده شعر ولایی؛ حبیب چایچیان ـ غلام‌رضا سازگار ـ علی انسانی. تهران: امیرکبیر، 1392، 128 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

مطر، احمد. درها هم زبان دارند. ترجمه: ایاد فیلی. تهران: آوگان، 1393، 128 ص. جیبی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

مردانی، مهدی. دلتنگی‌های یک آپارتمان. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1392، 44 ص. خشتی کوچک. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

ایزدی، علی‌. دیوان انتظام سروده محمدرضا قطبی. تهران: ابر و باد، 1393، 220 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

یزدی، عباس. دیوان باباطاهر عریان. تهران: فرهنگ دانشجو، 1393، 56 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

یزدی، عباس. دیوان هاتف اصفهانی. تهران: فرهنگ دانشجو، 1392، 80 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

بنی‌عامریان، اقبال. رقص مرگ برگ‌ها. تهران: آرمان رشد، 1392، 133 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

میرشکاک، یوسفعلی. درس‌گزیده‌های منظوم فارسی: روی نیک‌بختی؛ گزیده مثنوی جام‌جم اوحدی مراغه‌ای. تهران: امیرکبیر، 1391، 192 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

سالمی، حمید. زندگی چیست؟. تهران: آرمان رشد، 1392، 96 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

اخوی، سید محمد‌سادات. زیر چرخ کبود؛ بیت‌‌هایی در وصف و ستایش آزادگی (1). تهران: امیرکبیر، 1391، 88 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

شعبان‌نژاد، افسانه. زیر شاخه درخت به. تهران: نشانه، 1393، 40 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه دوم

الهیان فیروز، محمد. سرودهای دل؛ مجموعه شعر. تهران: خورشید‌باران، 1391، 216 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

میرشکاک، یوسفعلی. درس‌گزیده‌های منظوم فارسی: سوگ فرامرز؛ گزیده بهمن‌نامه ایران‌شاه. تهران: امیرکبیر، 1391، 184 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

رشید، محسن. شراب سرخ؛ مجموعه اشعار عاشورایی. تهران: ذکر، 1393، 312 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

میرشکاک، یوسفعلی. درس‌گزیده‌های منظوم فارسی: شرح پریشانی؛ گزیده مثنوی‌های وحشی بافقی. تهران: امیرکبیر، 1391، 136 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

علوی، علی. شعر علوی 2؛ گنجینه شعر و ادب. کرج: نجم کبری، 1392، 104 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم کلیه رشته‌ها

محمدی، کاظم. شعر قرآنی؛ گنجینه شعر و ادب. کرج: نجم کبری، 1393، 238 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

محمدزمانی، جواد/ برقعی، سید حمیدرضا. صحنی از آینه معرفی و گزیده شعر ولایی؛ مشفق کاشانی ـ سیمین‌دخت وحیدی ـ محمود شاهرخی. تهران: امیرکبیر، 1392، 112 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

یزدی، عباس. صفات‌العاشقین (اثر مولانا هلالی جغتایی استرآبادی). تهران: فرهنگ دانشجو، 1393، 72 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

یزدی، عباس. فرهاد و شیرین. تهران: فرهنگ دانشجو، 1393، 120 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

استاری، سمیرا. فرهنگ توصیفی علوم طبیعی در شاهنامه فردوسی (پزشکی، جانورشناسی، کانی‌شناسی، گیاه‌شناسی، موسیقی و نجوم). تهران: فرهنگ دانشجو، 1392، 288 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

امینی، سودابه. فصل آهو و کبوتر. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1391، 44 ص. خشتی کوچک. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

برازش، علیرضا. فقیه عاشق؛ عشق از نگاه امام خمینی(ره). تهران: امیرکبیر، 1392، 424 ص. پالتویی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

یزدی، عباس. قصه‌ی شاه و درویش؛ از مولانا هلالی جغتایی استرآبادی. تهران: فرهنگ دانشجو، 1393، 80 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

یزدی، عباس. گزیده اشعار امیر معزی نیشابوری. تهران: فرهنگ دانشجو، 1393، 56 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

یزدی، عباس. گزیده اشعار سیف فرغانی. تهران: فرهنگ دانشجو، 1392، 64 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

یزدی، عباس. گزیده اشعار ظهیر فاریابی. تهران: فرهنگ دانشجو، 1393، 56 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

یزدی، عباس. گزیده اشعار قاآنی شیرازی؛ شامل قصیده، غزل، قطعه، رباعی، مسمط، ترکیب و ترجیع به انضمام اشعار محمدحسن سامانی فرزند قاآنی. تهران: فرهنگ دانشجو، 1393، 64 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

یزدی، عباس. گزیده اشعار کلیم کاشانی. تهران: فرهنگ دانشجو، 1392، 64 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

یزدی، عباس. گزیده اشعار نظیری نیشابوری. تهران: فرهنگ دانشجو، 1392، 56 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

یزدی، عباس. گزیده دیوان اشعار انوری. تهران: فرهنگ دانشجو، 1393، 64 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

یزدی، عباس. گزیده دیوان اشعار شهریار. تهران: فرهنگ دانشجو، 1392، 64 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

یزدی، عباس. گزیده سروده‌های پروین اعتصامی و رهی معیری. تهران: فرهنگ دانشجو، 1393، 52 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

یزدی، عباس. گزیده غزلیات بیدل دهلوی. تهران: فرهنگ دانشجو، 1393، 56 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

یزدی، عباس. گزیده منظومه ویس‌ورامین. تهران: فرهنگ دانشجو، 1392، 72 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

میرشکاک، یوسفعلی. درس‌گزیده‌های منظوم فارسی: گل باغ آشنایی؛ گزیده لمعات فخر‌الدین عراقی. تهران: امیرکبیر، 1393، 152 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

فریدونی، علی. مجموعه اشعار صدای محبت. شیراز: ادیب مصطفوی، 1393، 56 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

جعفری، محمدرضا. نجوای سحری؛ مجموعه اشعار مذهبی و اخلاقی. شیراز: ره‌آورد هنر، 1393، 144 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

اخوی، سید محمد سادات. نقل و نبات. تهران: منادی تربیت، 1391، 76 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

قربانی، خلیل. نیازی شبستری و مثنوی شمع و پروانه. تبریز: نباتی، 1392، 180 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز دوم، سوم و پیش‌دانشگاهی متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

بیابانکی، سعید. هزار دست دعا معرفی و گزیده شعر ولایی؛ قادر طهماسبی ـ محمدرضا سهرابی‌نژاد ـ حسین اسرافیلی. تهران: امیرکبیر، 1391، 104 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

محمدزمانی، جواد/ برقعی، سید حمیدرضا. هنگامه تغزل معرفی و گزیده شعر ولایی؛ حمید سبزواری ـ نصرالله مردانی ـ احد ده‌بزرگی. تهران: امیرکبیر، 1393، 96 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

 

شیمی

خلینا، مرتضی...[و دیگران]. المپیادهای شیمی ایران مرحله دوم 1393 ـ 1384. تهران: فاطمی، 1393، 334 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز دوم، سوم رشته ریاضی و تجربی و معلم

استورتکا، آلبرت/ ای‌کربز، رابرت. جدول تناوبی عناصر 2012 ـ آشنایی با تمام عناصر، تاریخچه و کاربردهای آن‌ها، خواص شیمیایی و فیزیکی عناصر. ترجمه: وحید همرنگ. قزوین: مهرگان دانش/ سایه‌گستر، 1392، 348 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز سوم و پیش دانشگاهی تجربی و ریاضی، معلم و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

معینی، حسین/ فلاح، سپیده. بسته مدیریت کلاسی: کتاب کار و تمرین شیمی 1. تهران: مرآت، 1393، 184 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه دوم

معینی، حسین/ حسینی، سیدمجید. بسته مدیریت کلاسی: کتاب کار و تمرین شیمی2. تهران: مرآت، 1393، 192 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز دوم رشته ریاضی و تجربی

معینی، حسین. بسته مدیریت کلاسی: کتاب کار و تمرین شیمی3. تهران: مرآت، 1393، 192 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز سوم رشته ریاضی و تجربی

 

عربی

یزدانی، عبدالله...[و دیگران]. عربی جامع چهارم دبیرستان (پیش‌دانشگاهی). تهران: هیمه، 1393، 266 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

یزدانی، عبدالله/ روانبخش، منیره. عربی جامع سوم دبیرستان (براساس کتاب درسی برای رشته‌های: علوم تجربی ـ ریاضی و فیزیک). ساری: مرکز انتشارات توسعه علوم، 1393، 230 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز سوم رشته ریاضی و تجربی

 

علوم اجتماعی

کریمی، محمد/ دیده‌بان، محمدحسین. آموزش کاربردی نگارش مقالات علمی. تهران: آتی‌نگر، 1392، 132 ص. وزیری. مناسب برای: معلم، مدیر، کارشناس

علیمی، محمدرضا/ شمسینی‌غیاثوند، حسن. اسلام و مسلمانان در هالیوود. قزوین: سایه‌گستر، 1392، 338 ص. رقعی. مناسب برای: معلم

نجفی، اصغر/ گلچین، اشرف. بازار تبریز در دوره قاجار. تبریز: آلتین، 1393، 300 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها، معلم و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

نیک‌نژاد خسمخی، مریم. تجارت اجتماعی. تهران: آمه، 1392، 106 ص. رقعی. مناسب برای: معلم

بیرکس، ملانی/ میلز، جین. فرهنگ و پژوهش 24: تحقیق‌مبنایی؛ راهنمای عملی. ترجمه: سیدمحمد اعرابی/ عبادالله‌ بانشی. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، 1393، 264 ص. وزیری. مناسب برای: معلم

کریم‌پور آکردی، غلامرضا. تهاجم فرهنگی و استراتژی جنگ نرم (با تأکید بر رهنمودهای مقام معظم رهبری). تهران: زعیم، 1393، 215 ص. وزیری. مناسب برای: معلم، مدیر، مشاور، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، کارشناس

سعدغریب، امل. حزب‌الله؛ سیاست و مذهب. ترجمه: محمدعلی قاسمی. تهران: خرسندی، 1392، 348 ص. رقعی. مناسب برای: کارشناس

صانعی، سیدحسن. روزنه‌ای به سوی پژوهش (ویژه نوپژوهان). تهران: اندیشمند، 1392، 120 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها، معلم، مدیر و کارشناس

دانائی‌فر، حسن...[و دیگران]. روش پژوهش مقدماتی. تهران: صفار، 1392، 250 ص. وزیری. مناسب برای: دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، معلم

قادری، ریحانه. رویکرد ایران و عربستان در قبال فلسطین. تهران: خرسندی، 1392، 208 ص. وزیری. مناسب برای: معلم

حسینی‌ وردنجانی، هاشم. قرارداد سفارش خلق اثر نوشتاری. تهران: آرمان رشد، 1393، 184 ص. رقعی. مناسب برای: معلم، کارشناس

بلوکباشی، علی. از ایران چه ‌می‌دانم؟: قهوه‌خانه و قهوه‌خانه‌نشینی در ایران. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، 1393، 120 ص. وزیری. مناسب برای: معلم، مدیر، کارشناس

میرشیمر، جان.جی/ والت، استیون ام. لابی اسرائیل و سیاست‌ خارجی آمریکا ـ قدرت لابی صهیونیستی در آمریکا. ترجمه: رضا منتظمی/ مهران نصر. تهران: خرسندی، 1392، 772 ص. وزیری. مناسب برای: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، کارشناس

برومایلی، فیلیپ. فرهنگ و مدیریت: مبانی رفتاری مدیریت استراتژیک. ترجمه: سیدمحمد اعرابی/ سعیده امیدی. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، 1392، 166 ص. وزیری. مناسب برای: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، کارشناس

دیوید، فرد آر. فرهنگ و مدیریت: مدیریت استراتژیک. ترجمه: سیدمحمد اعرابی/ سیدمحمد تقی‌زاده‌مطلق. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، 1393، 602 ص. وزیری. مناسب برای: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، کارشناس

کونگ، لوسی. فرهنگ و مدیریت: مدیریت استراتژیک رسانه (از تئوری تا عمل). ترجمه: سید‌محمد اعرابی...[و دیگران]. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، 1392، 342 ص. وزیری. مناسب برای: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، کارشناس

کلارک، استیو. فرهنگ و مدیریت: مدیریت استراتژیک سیستم‌های اطلاعاتی ‌ـ نگرش یکپارچه (ویرایش دوم). ترجمه: سیدمحمد اعرابی/ حسین حقیقت‌ثابت. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، 1392، 296 ص. وزیری. مناسب برای: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، کارشناس

تاج‌فر، امیرهوشنگ...[و دیگران]. مدیریت دانش در عمل (سیستم‌ها و فرآیندها). تهران: وینا، 1393، 272 ص. وزیری. مناسب برای: معلم، مدیر، کارشناس

نوری، میخوش. ورزقان‌نامه. تبریز: فخرآذر، 1392، 330 ص. وزیری. مناسب برای: معلم

 

علوم تربیتی

امیرخانی، ‌اعظم...[و دیگران]. آموزش عملی مهارت‌های تحصیلی. اصفهان: آموخته، 1393، 182 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز دوم، سوم و پیش دانشگاهی متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

دین، سری‌بی...[و دیگران]. یادگیری مستمر: آموزش مؤثر در کلاس درس؛ راهبردهای پژوهش محور برای افزایش موفقیت دانش‌آموزان. ترجمه: انوشه ضرغام...[و دیگران]. تهران: منظومه خرد، 1393، 264 ص. رقعی. مناسب برای: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

رضازاده، حمیدرضا. اصول عمومی تدریس و پرسشگری. تهران: وانیا، 1392، 218 ص. وزیری. مناسب برای: معلم

محمدی‌نیک، اله‌نظر...[و دیگران]. اقدام‌پژوهی ـ پژوهشی در جهت بهبود و اصلاح عمل (راهنمای عملی). شیراز: ادیب مصطفوی، 1392، 74 ص. رقعی. مناسب برای: معلم

سلطانی، محمد/ محمدی، داود. الگوها و فنون نیاز‌سنجی در بهسازی منابع انسانی. تهران: پری‌ماه، 1393، 138 ص. وزیری. مناسب برای: مدیر، کارشناس

مک ‌فیت، سین. انگیزش و اعتماد به نفس (با تأکید بر جنبه‌های مدیریتی). ترجمه: علیرضا صالحی‌امین/ زهرا پورعلی کویخی. رشت: علی‌رضا صالحی امین/ زهرا پورعلی کویخی، 1393، 112 ص. رقعی. مناسب برای: معلم، مدیر، مشاور

اپل، مایکل دبلیو. ایدئولوژی و برنامه‌ی درسی. ترجمه: علیرضا شواخی...[و دیگران]. اصفهان: نوشته، 1393، 320 ص. وزیری. مناسب برای: دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، کارشناس

برنامه‌ریزی استراتژیک در آموزش و پرورش. شیراز: آبشامه، 1393، 42 ص. وزیری. مناسب برای: مدیر، کارشناس

اسلاتری، پاتریک. برنامه‌ریزی ‌درسی‌ در عصر پست مدرن. ترجمه: صمد ایزدی...[و دیگران]. تهران: آوای نور، 1393، 512 ص. وزیری. مناسب برای: مدیر، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، کارشناس

مجدفر، مرتضی. بسته آموزشی، برنامه درسی ویادگیری اثربخش. تهران: مرآت، 1393، 216 ص. وزیری. مناسب برای: معلم، کارشناس

امیریان‌زاده، لیلا/ امیری، سمیه. پرسش و پاسخ‌های مشاوره‌ای در زمینه نوجوانی، جوانی، ازدواج، مهارت‌های زندگی، تربیت دینی، تربیت فرزندان و تکنیک‌های آرام‌سازی و ضد استرس. تهران: ما و شما، 1393، 184 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها، معلم و مشاور

هاروی، ویرجینیا اسمیت/ چیکی‌ وولف، لوئیس ‌ای. پرورش یادگیری مستقل ـ راهبردهای کاربردی در مشاوره تحصیلی برای افزایش موفقیت دانش‌آموز. ترجمه: احمد عابدی/ شیرین عظیمی‌فر. اصفهان: نوشته، 1393، 432 ص. وزیری. مناسب برای: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، مشاور

شریعتی، مریم‌السادات. پژوهش، تدریس، معلم پژوهنده. تهران: نگارش شرق، 1393، 64 ص. رقعی. مناسب برای: معلم، کارشناس

رفیعی، حسن‌رضا. پلیس و آموزش و پرورش (رویکرد تعاملی برای ارتقای فرهنگ ترافیک). تهران: دانشگاه علوم انتظامی امین و دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی، 1392، 550 ص. وزیری. مناسب برای: معلم، والدین

زارع پور، علی‌محمد. پنج راهکار و عوامل استراتژیک ارتقای کارایی کارکنان و افزایش بهره وری و تحول در سازمان. تهران: آبرنگ، 1392، 112 ص. وزیری. مناسب برای: مدیر، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

مک‌لنان، اندرو. فرهنگ و مدیریت: پیاده‌سازی استراتژی. ترجمه: سید‌محمد اعرابی...[و دیگران]. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، 1393، 338 ص. وزیری. مناسب برای: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، کارشناس

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان. تدریس پژوهش محور؛ ساختارسازی‌های پژوهش محور 1 براساس مدل E5 چرخه یادگیری. اصفهان: آمیس، 1392، 240 ص. وزیری. مناسب برای: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، کارشناس

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان. توسعه مطالعات پژوهشی معلّمان (کاربردی کردن پژوهش) در آموزش و پرورش. اصفهان: آمیس، 1393، 280 ص. وزیری. مناسب برای: معلم

فریدنی‌اسفنجانی، جعفر. چشم‌انداز پرورشی مدرسه. تبریز: اختر، 1393، 160 ص. وزیری. مناسب برای: معلم، مدیر

پورشیخ، رضا. چگونه آموزش را طراحی کنیم؟ طراحی آموزشی و یادگیری. قزوین: سایه‌گستر/ مهرگان دانش، 1393، 288 ص. وزیری. مناسب برای: معلم

شفیعی، معصومه. چگونه هوشمندسازی را در مدارس ایران تقویت کنیم؛ (کاربرد هوشمندسازی در مدارس). تهران: معصومه شفیعی، 1393، 74 ص. رقعی. مناسب برای: معلم

گراتزر، گئورگ. خوراک‌ مغز برای‌ مصرف‌ یک ‌سال. ترجمه: محسن نقشینه ارجمند. تهران: علوم ریاضی ره‌آورد (وابسته به موسسه فرهنگی فاطمی). 1393، 206 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها، معلم و والدین

محمدی‌نیک، اله‌نظر. درآمدی بر درس‌پژوهی. شیراز: ادیب مصطفوی، 1393، 200 ص. وزیری. مناسب برای: معلم

ظفری‌نژاد، عادل. درس پژوهی. تهران: کورش چاپ، 1393، 336 ص. وزیری. مناسب برای: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، کارشناس

قاسم‌پورمقدم، حسین/ نقی‌زاده، عبدالحسین. راهبری برنامه درسی. تهران: داستان، 1393، 220 ص. رقعی. مناسب برای: معلم

مقومی‌گیلوائی، فاطمه. راهکارهای آسان برای برقراری ارتباط با نوجوانان. تهران: سایه، 1393، 48 ص. پالتویی. مناسب برای: معلم، والدین

عابدی، قدرت. راهنمای عملی اقدام‌ پژوهی (مبانی نظری و عملی). تهران: ورای دانش، 1392، 196 ص. وزیری. مناسب برای: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، کارشناس

هومن، عباس. راهنمای عملی تحلیل محتوا. تهران: مبتکران/ پیشروان، 1393، 236 ص. وزیری. مناسب برای: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، کارشناس

جوشی، آنانت ان/ سالونکی، کاویتا. برنامه‌ریزی درسی: روش‌شناسی تدریس محتوا. ترجمه: حسین قاسم‌پور مقدم...[و دیگران]. تهران: داستان، 1393، 240 ص. وزیری. مناسب برای: مدیر، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، کارشناس، معلم

سینیسکالکو، ماریا ترسا/ آئوریات، نادیا. روش‌های کمی تحقیق در برنامه ریزی آموزشی. ترجمه: مظفرالدین واعظی...[و دیگران]. تهران: آوای نور، 1393، 104 ص. وزیری. مناسب برای: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، کارشناس

نادری، ناهید...[و دیگران]. سیاستگذاری در آموزش و پرورش. اصفهان: آموخته، 1392، 272 ص. وزیری. مناسب برای: معلم، مدیر، کارشناس

قلیچ‌لی، بهروز. طراحی سازمان ـ راهنمای عمل مدیران. تهران: صفار، 1392، 240 ص. وزیری. مناسب برای: مدیر

سازمان مطالعات ‌و انسان‌شناسی هومرو. فکر می‌کنی مطالعه بلدی؟!. ترجمه: پرویزمظفری ‌مال ‌امیری. تهران: آرمان رشد، 1393، 70 ص. خشتی کوچک. مناسب برای: معلم

ولایتی، علی‌اکبر. آفتاب معرفت: کتاب و کتابخانه در تمدن اسلامی (با رویکردی به کتابخانه‌های ایران). تهران: امیرکبیر، 1393، 336 ص. جیبی. مناسب برای: معلم

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان. گزارش درس پژوهی. اصفهان: آمیس، 1393، 280 ص. وزیری. مناسب برای: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، کارشناس

تصدیقی‌، محمدعلی/ تصدیقی، فروغ. مبانی سازمان و مدیریت آموزشی. اصفهان: آموخته، 1393، 200 ص. وزیری. مناسب برای: مدیر، معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، کارشناس

جاناسن، دیوید/ لند، سوزان. مبانی نظری محیط های یادگیری. ترجمه: میناآذرنوش/ حسین زنگنه. تهران: آوای نور، 1393، 534 ص. وزیری. مناسب برای: معلم، کارشناس

خیابانی اصل، ناصر/ رحمی، ژاله. مدرسه‌ی بانشاط. مراغه: راه مشاور، 1392، 92 ص. وزیری. مناسب برای: معلم

انصاری فرد، بهناز/ لسانی، مهدی. مدیران موفق درمدارس. تهران: آوای نور، 1393، 128 ص. وزیری. مناسب برای: مدیر

خاکپور، عباس. مدیریت دانش سازمانی. تهران: آثار فکر، 1393، 196 ص. وزیری. مناسب برای: مدیر، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، کارشناس

انصاری‌مهر، مسعود/ کریمی، زهره. مدیریت مبتنی بر تفکر شطرنجی. اصفهان: نوشته، 1393، 128 ص. رقعی. مناسب برای: مدیر، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

نجفی، محمد...[و دیگران]. مدیریت و رهبری در سازمان‌های آموزشی. اصفهان: آموخته، 1392، 280 ص. وزیری. مناسب برای: مدیر

نجفی‌پازوکی، معصومه/ کربلایی، محمد. مراحل اجرای تحقیق علمی. تهران: کورش چاپ، 1393، 104 ص. رقعی. مناسب برای: معلم، کارشناس

دیویس، تامارا. مشاوره مدرسه (دیدگاه‌ها و کاربست‌های حرفه‌ای). ترجمه: کیانوش زهراکار/ زهرا کهلویی. تهران: ویرایش، 1393، 477 ص. وزیری. مناسب برای: معلم، مدیر، مشاور

پناهی‌رودسری، مهدی. مشاوره و برنامه‌ریزی بدون اضافه‌کاری. تهران: راه‌ ندیشه، 1393، 202 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

امینی، جمال. معرّفی رشته‌های تحصیلی دانشگاهی (گروه علوم انسانی). مریوان: ئه‌وین، 1392، 120 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی رشته انسانی، معلم، والدین، مشاور و کارشناس

امینی، جمال. معرّفی رشته‌های تحصیلی دانشگاهی (گروه علوم تجربی). مریوان: ئه‌وین، 1392، 132 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی رشته تجربی، معلم، والدین، مشاور و کارشناس

امینی، جمال. معرّفی رشته‌های تحصیلی دانشگاهی (گروه علوم ریاضی و فنی). مریوان: ئه‌وین، 1392، 136 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی رشته ریاضی، معلم، والدین، مشاور و کارشناس

فیضی، اکبر. معلمی برای تمام فصول ویژگی‌های معلم موفق (با تأکید بر ارتباطات انسانی). تهران: رامان سخن، 1393، 130 ص. وزیری. مناسب برای: معلم

شفیعی، معصومه. ناتوی فرهنگی؛ شیوه مقابله با ابزارهای ناتوی فرهنگی. تهران: معصومه شفیعی، 1392، 94 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

اروین، جانتان سی. یادگیری مستمر: نظریه انتخاب در کلاس درس؛ به دانش‌آموزان آن‌چه نیاز دارند، بدهید آن‌چه می‌خواهید دریافت کنید. ترجمه: منا خاطری. تهران: منظومه خرد، 1392، 216 ص. رقعی. مناسب برای: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم، کارشناس

ایپچیان مقدم، عباس. نقش مشارکت و شوراها در نظام آموزشی و تربیتی مدارس. کرج: گردوی دانش، 1393، 176 ص. رحلی. مناسب برای: مدیر

کرمانی، میرجواد. نقشه ذهنی و سازمان دهنده‌های گرافیکی. تبریز: درویش/ شایسته، 1393، 52 ص. رحلی. مناسب برای: معلم، والدین، کارشناس

عابدینی، عیسی/ عباسی ‌آبخواره، علی. نگارش مقاله علمی به شیوه عملی (برای کلیه رشته‌های علوم انسانی و علوم پایه و فنی و مهندسی در تمامی مقاطع). تبریز: آلتین، 1393، 262 ص. وزیری. مناسب برای: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

بنی سی، پریناز...[و دیگران]. نگاهی‌نو به ‌برنامه‌ریزی آموزشی و درسی در هزاره سوم. تهران: آوای نور، 1393، 418 ص. رقعی. مناسب برای: دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، کارشناس

پورشافعی، هادی/ خدری ‌خان‌آبادی، عبدالرضا. نگرشی ‌به ‌مدیریت اسلامی. تهران: آوای نور، 1393، 367 ص. وزیری. مناسب برای: معلم، مدیر

افقه، سوسن. بزرگان روان شناسی و تعلیم ‌و تربیت: هانس یورگن آیزنک. تهران: دانژه، 1393، 180 ص. پالتويی. مناسب برای: معلم، مشاور، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

پانجو، مرضیا. هفت ‌راهبرد موفق برای بهبود. ترجمه: خسرو نظری. تهران: منادی تربیت، 1393، 142 ص. رقعی. مناسب برای: معلم، مشاور

اختیاری، ‌حامد/ برزگری‌ خانقاه، محمد. همراه من؛ برنامه‌ریزی هفتگی کنکور. تهران: مهر و ماه نو، 1393، 272 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها

صادقی، فریده...[و دیگران]. هوش هیجانی (قابلیت‌های فردی). تبریز: درویش/ شایسته، 1393، 80 ص. وزیری. مناسب برای: معلم، والدین، مشاور

آزوپاردی، جلیس. 360 آزمون تقویت هوش (ادراک، منطق، حساب، زبان) کتابی جامع برای تقویت I.Q همراه با برنامه‌ کوتاه‌مدت و بلند‌مدت. ترجمه: جواد ثابت‌نژاد. تهران: ذکر، 1392، 320 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها، معلم، والدین، مشاور و کارشناس

کلمن، ران. 547 روش برای مدیریت برتر. ترجمه: حسین احمدی ‌رضایی. قزوین: سایه‌گستر، 1393، 208 ص. وزیری. مناسب برای: معلم، مدیر

 

فلسفه و منطق

پولادزاده، مرجان. بسته مدیریت کلاسی: کاربرگ فلسفه (سوم علوم انسانی). تهران: مرآت، 1393، 46 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز سوم و پیش دانشگاهی انسانی، معلم و والدین

پولادزاده، مرجان. بسته مدیریت کلاسی: کاربرگ منطق (سوم علوم انسانی). تهران: مرآت، 1393، 52 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز سوم و پیش دانشگاهی انسانی، معلم و والدین

نبوی، سیده‌ محبوبه. گام منطقی 2 (ویرایش جدید). قم: آخرین وصی، 1393، 300 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز سوم و پیش دانشگاهی انسانی و معلم

روح‌الهی، مهدی. هستی‌های گمشده؛ فلسفه‌ی ایرانی، دیدن یا ندیدن، مسأله اینست. اصفهان: نوشته، 1393، 60 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم، سوم و پیش دانشگاهی متوسطه دوم کلیه رشته‌ها، معلم، مدیر، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و کارشناس

 

فیزیک

کاتنل، جان/ جانسون، کنت. فیزیک جدید: آشنایی با رفتار موجی ـ ذره‌ای نور. ترجمه: روح‌الله‌ خلیلی‌بروجنی/ ناصر مقبلی. تهران: مدرسه، 1393، 55 ص. خشتی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

عظیم‌لو، فاطمه/ وصالی، منصور. اختر فیزیک. تهران: فاطمی، 1393، 300 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز دوم و سوم رشته ریاضی و تجربی

لوین، والتر/ گولدستاین، وارن. به خاطر فیزیک (از انتهای رنگین کمان تا لبه زمان سیری در شگفتی های فیزیک). ترجمه: منیژه رهبر. تهران: فاطمی، 1393، 294 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز دوم، سوم و پیش دانشگاهی رشته ریاضی و تجربی و معلم

هیثوم، جان/ باون، مایکل. پیش‌بینی، مشاهده، توضیح (جلد اول ـ فیزیک). ترجمه: روح‌الله خلیلی‌بروجنی/ مریم عباسیان. تهران: مدرسه، 1393، 288 ص. رحلی. مناسب برای: معلم

خالو، رضا. جامع فیزیک پایه جلد 1. تهران: الگو، 1393، 484 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز سوم و پیش دانشگاهی ریاضی و تجربی

خالو، رضا. جامع فیزیک پایه جلد 2. تهران: الگو، 1393، 464 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز سوم و پیش‌دانشگاهی رشته ریاضی و تجربی

خوش‌بین خوش‌نظر، محمدرضا. در ستایش دانایی (گفتگو با 22 تن از برجسته‌ترین دانشمندان معاصر جهان). تهران: نیاز دانش، 1393، 278 ص. رقعی. مناسب برای: معلم

خوشخو، میلاد. کتاب‌های کار: فیزیک (1) سال اول دبیرستان. تهران: بین‌‌المللی گاج، 1393، 164 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه دوم

خوشخو، میلاد. کتاب کار: فیزیک (2) سال دوم دبیرستان. تهران: بین‌‌المللی گاج، 1393، 184 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز دوم رشته ریاضی و تجربی

سلیمان‌زاده، ایمان...[و دیگران]. کتاب‌های طبقه‌بندی شده: فیزیک (2) و آزمایشگاه دوم متوسطه رشته‌های علوم ریاضی ـ علوم تجربی. تهران: گل‌واژه، 1393، 222 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز دوم رشته ریاضی و تجربی

خالو، رضا/ بازقندی، ابراهیم. فیزیک 1. تهران: الگو، 1392، 346 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه دوم

شهریاری، فرید. فیزیک 1؛ پیش‌دانشگاهی (پرسش‌های چهار‌گزینه‌ای). تهران: مبتکران/ پیشروان، 1393، 688 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی رشته ریاضی و تجربی

نامی، فرزاد. فیزیک 2 ـ کتاب کار. تهران: خیلی سبز، 1393، 174 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز دوم رشته ریاضی و تجربی

ذهبی، محمودرضا. فیزیک پیش‌دانشگاهی 2. تهران: دریافت، 1393، 248 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی رشته ریاضی

دی‌یانگ، هیو/ ای‌فریدمن، راجر. فیزیک دانشگاهی سیرز و زیمانسکی (جلد اول ـ مکانیک). ترجمه: حسین صالحی...[و دیگران]. تهران: دانش‌نگار، 1393، 496 ص. رحلی. مناسب برای: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

دی‌یانگ، هیو/ ای‌فریدمن، راجر. فیزیک دانشگاهی سیرز و زیمانسکی (جلد دوم ـ شاره‌ها و گرما). ترجمه: حسین صالحی/ محمد مرادی. تهران: دانش‌نگار، 1393، 288 ص. رحلی. مناسب برای: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

زال‌پور، ابوالقاسم. بکتا: کاربرگ فیزیک 1 (اول دبیرستان). تهران: مبتکران، 1393، 52 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز اول متوسطه دوم

احمدی، احمد. بسته مدیریت کلاسی: کاربرگ فیزیک 2. تهران: مرآت، 1393، 54 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز دوم رشته ریاضی و تجربی

فراهانی، شیرین. بکتا: کاربرگ فیزیک 2 (دوم ریاضی و تجربی). تهران: مبتکران، 1393، 52 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز دوم رشته ریاضی و تجربی

احمدی، احمد. بسته مدیریت کلاسی: کاربرگ فیزیک 3. تهران: مرآت، 1393، 54 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز سوم رشته ریاضی و تجربی

اسدالهی، اصغر...[و دیگران]. کتاب کار فیزیک (3) سوم تجربی. تهران: کانون فرهنگی آموزش، 1393، 148 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز سوم رشته تجربی

ارغوانی‌فرد، مصطفی...[و دیگران]. کتاب کار فیزیک (3) سوم ریاضی. تهران: کانون فرهنگی آموزش، 1393، 192 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز سوم رشته ریاضی

سینائیان، مهدی. بسته مدیریت کلاسی: کتاب کار و تمرین فیزیک 2. تهران: مرآت، 1393، 200 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز دوم رشته ریاضی و تجربی

طلوع شمس، مهرناز/ اردبیلی، شهرزاد. بسته مدیریت کلاسی: کتاب کار و تمرین فیزیک 3. تهران: مرآت، 1393، 260 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز سوم رشته ریاضی و تجربی

احمدی، احمد/ سینائیان، مهدی. بسته مدیریت کلاسی: کتاب معلم فیزیک 2. تهران: مرآت، 1393، 280 ص. وزیری. مناسب برای: معلم

احمدی، احمد. بسته مدیریت کلاسی: کتاب معلم فیزیک 3. تهران: مرآت دانش، 1393، 320 ص. وزیری. مناسب برای: معلم

هالیدی، دیوید...[و دیگران]. مبانی فیزیک جلد اول (مکانیک و گرما شاره‌ها و نوسان). ترجمه: محمدرضا خوش‌بین‌ خوش‌نظر. تهران: نیاز دانش، 1393، 704 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی رشته ریاضی و تجربی و معلم

فنونی، علی. مسئله‌های پیکارجوی فیزیک. تهران: فاطمی، 1393، 214 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز پیش دانشگاهی رشته ریاضی و تجربی، معلم و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

بیکر، جوآن. که شما باید بدانید 3: نظریه‌های تأثیر‌گذار در علم نجوم. ترجمه: امیرحسین فرجادنسب. تهران: سبزان، 1393، 246 ص. وزیری. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

 

قرآن

حقیقی، کریم‌محمود. دفتر چهارم: آداب سلوک قرآنی؛ تجلی در جلوه‌گرشدن انوار الهی (جلد اول و دوم). قم: ارمغان طوبی، 1392، 325 ص. رقعی. مناسب برای: معلم

حقیقی، کریم‌محمود. دفتر پنجم: آداب سلوک قرآنی؛ تجلی در جلوه‌گر شدن انوار الهی (جلد سوم و چهارم). قم: ارمغان طوبی، 1392، 495 ص. رقعی. مناسب برای: معلم

حقیقی، کریم‌محمود. دفتر سوم: آداب سلوک قرآنی؛ تحلی در آراستن دل به صفات حمیده. قم: ارمغان طوبی، 1392، 414 ص. رقعی. مناسب برای: معلم

حقیقی، کریم‌محمود. دفتر اول: آداب سلوک قرآنی؛ تخلی آداب و منازل توبه. قم: ارمغان طوبی، 1390، 192 ص. رقعی. مناسب برای: معلم

حقیقی، کریم‌محمود. دفتر دوم: آداب سلوک قرآنی؛ تزکی در تزکیه نفس از صفات ذمیمه. قم: ارمغان طوبی، 1393، 208 ص. رقعی. مناسب برای: معلم

فربین، علی. آشنایی با کلمات مشکل (متشابه و استثنائی) قرآن کریم. تهران: کاتبان وحی، 1391، 76 ص. رقعی. مناسب برای: معلم

موسوی رابطی، سیدعدنان. آموزش روان‌خوانی قرآن کریم پیشرفته ویژه قرآن‌آموزان دوره دبیرستان، طلاب و دانشجویان. تهران: کتاب قدسیان، 1391، 240 ص. وزیری. مناسب برای: معلم

اخوت، احمدرضا. «مهارتی» حوزه «قرآن و امام»: آموزش روش‌های تدبردر قرآن، جلد اول؛ مقدمات تدبر در قرآن. تهران: قرآن و اهل‌بیت نبوت (ع)/ همشهری، 1393، 252 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

اخوت، احمدرضا. «مهارتی» حوزه «قرآن و امام »: آموزش روش‌‌های تدبر در قرآن، جلد دوم؛ روش‌های تفکر در قرآن. تهران: قرآن و اهل‌بیت نبوت (ع)/ همشهری، 1393، 306 ص. رحلی. مناسب برای: دانش‌آموز اول، دوم و سوم متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

احمدی، مهدی. ایرانیان و قرآن: آیت‌الله جوادی آملی و تفسیر تسنیم. تهران: خانه کتاب، 1391، 188 ص. رقعی. مناسب برای: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

اللهیاری، محمد. حفظ موضوعی قرآن کریم: آیه‌های ماندگار جلد 1؛ موضوعات اعتقادی. تهران: کتاب قدسیان، 1390، 264 ص. وزیری. مناسب برای: معلم

اللهیاری، محمد. حفظ موضوعی قرآن کریم: آیه‌های ماندگار جلد 2؛ موضوعات اخلاقی، تربیتی. تهران: کتاب قدسیان، 1390، 232 ص. وزیری. مناسب برای: معلم

اللهیاری، محمد. حفظ موضوعی قرآن کریم: آیه‌‌های ماندگار جلد 3؛ موضوعات اجتماعی، سیاسی، فقهی و اقتصادی. تهران: کتاب قدسیان، 1390، 280 ص. وزیری. مناسب برای: معلم

اللهیاری، محمد. حفظ موضوعی قرآن کریم: آیه‌های ماندگار جلد 4؛ اعلام، گروه‌ها و طوایف. تهران: کتاب قدسیان، 1390، 264 ص. وزیری. مناسب برای: معلم

اللهیاری، محمد. حفظ موضوعی قرآن کریم: آیه‌های ماندگار جلد 5؛ تاریخی، پدیده‌های طبیعت وحیوانات، گوناگون. تهران: کتاب قدسیان، 1390، 272 ص. وزیری. مناسب برای: معلم

شریفی، مهین. آیین خطاب و گفتگو در قرآن. تهران: خورشید‌باران، 1390، 278 ص. وزیری. مناسب برای: معلم

علی‌محمدی، علی. ایرانیان و قرآن: ابوعبدالله زنجانی و تاریخ قرآن. تهران: خانه کتاب، 1391، 200 ص. رقعی. مناسب برای: معلم

معارف، مجید/ شریعتی نیاسر، حامد. ارتباط نهج‌البلاغه با قرآن. تهران: بنیاد نهج‌البلاغه، 1393، 372 ص. وزیری. مناسب برای: معلم

بشارتی‌راد، حسن. ایرانیان و قرآن: اسفراینی و تفسیر تاج‌التراجم. تهران: خانه کتاب، 1390، 188 ص. رقعی. مناسب برای: معلم

عابدی ‌میانجی، محمد. امر‌ به‌ معروف و نهی ‌از‌ منکر در آینه قرآن کریم. قم: معروف، 1392، 368 ص. وزیری. مناسب برای: معلم

نجمی، الهام. اهداف آفرینش از منظر قرآن ـ با بهره‌گیری از تفاسیر مختلف شیعی. قم: ندای ملکوت/ یوسف زهرا (س)، 1389، 230 ص. رقعی. مناسب برای: معلم

قنبریان، فاطمه. این سرزمین قسم‌خوردنی؛ سوره‌نوشت‌های سوره مبارکه بلد. تهران: قرآن و اهل‌بیت نبوت (ع)، 1393، 80 ص. رقعی. مناسب برای: معلم

طرف، محمد. پدیدار‌شناسی قدر؛ سیری در سوره مبارکه‌ی قدر. تهران: آشنایی، 1393، 144 ص. رقعی. مناسب برای: معلم

رهبر، حبیب‌الله. پرتوی از عظمت قرآن. قم: ابوالحسنی، 1391، 186 ص. رقعی. مناسب برای: دانش‌آموز سوم و پیش‌دانشگاهی متوسطه دوم کلیه رشته‌ها و معلم

صادقی، علیرضا. پرسش‌ها‌ و پاسخ‌های قرآنی ‌برگرفته ‌از‌ آثار امام‌خمینی سلام‌ الله‌ علیه. مشهد: مؤسسه فرهنگی پیوند با امام (قدس‌سره)، 1393، 302 ص. رقعی. مناسب برای: معلم

کمالی، حمید. پرسش‌ها‌ی قرآنی؛ پاسخ‌های مطهری.