دوشنبه ۵ مهر ۱۴۰۰

نشریه - نمایش شماره

رشد جوانه
بهار 1392_ شماره 39

نظر به اهمیت و نقش منابع آموزشی و تربیتی در فرایند یادگیری مؤثر و پایدار دانش‌آموزان و با عنایت به ضرورت ایجاد سامانه مدیریتی کارامد در وزارت آموزش و پرورش، شورای عالی این وزارت خانه آیین‌نامه سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی)مواد و رسانه‌ها( را در هشتصد و بیست و هشتمین جلسه این شورا در تاریخ شهریور 1389، تصویب کرد که بر اساس آن، سامان‌دهی، مدیریت و هدایت فرایند تولید و توزیع منابع آموزشی و تربیتی به منظور استفاده در مدارس و مراکز آموزشی و جلوگیری از توزیع منابع غیراستاندارد در مدارس و مراکز آموزشی بر عهده  «سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی»  است. به این منظور، «دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی» با انتشار نشریه الکترونیکی  «رشد جوانه»، تحقق بخشی از هدف‌های مذکور را پیگیری می‌کند.

عنوان
نویسنده

شهرناز بخشعلی‌زاده، کارشناس کتاب‌های آموزشی ریاضی
نویسنده: کرول جاگو/ ترجمه: طیبه الدوسی
دبیرخانه سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی
دکتر مهدی چوبینه، کارشناس آموزشی و مؤلف کتاب درسی در حوزه جغرافیا
صفحه ۱ از ۲

اظهارنظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید